Eljárás : 2016/2166(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0085/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0085/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.35

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0166

JELENTÉS     
PDF 560kWORD 59k
28.3.2017
PE 593.880v02-00 A8-0085/2017

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2166(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Inés Ayala Sender

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2166(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2016/2166(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2016/2166(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2017),

–  tekintettel a „Vissza nem térítendő támogatások alkalmazása az ügynökségeknél: nem mindig megfelelő vagy eredményessége nem mindig mutatható ki” című, 12/2016. sz. számvevőszéki különjelentésre,

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: „az ügynökség”) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 49 156 474 euró volt, ami 2014-hez képest 6,50%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökség költségvetésének 74%-a az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,36%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 87,5%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

2.  tudomásul veszi, hogy 2015-ről 2016-ra 4 944 739 eurót vittek át, ami hasonló összeg, mint az azt megelőző évben; megállapítja, hogy a III. cím (Operatív kiadások) alatt átvitt összeg 57%-át az Európai Témaközpontokhoz való 2015. évi hozzájárulás végső kifizetése tette ki, amelyet a megállapodások szerint a negyedik negyedéves értékelő jelentés 2016-os benyújtása után kellett teljesíteni; megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

3.  tudomásul veszi, hogy a költségvetési fegyelemről szóló intézményközi megállapodásban(11) rögzített általános elvekkel összhangban az ügynökség 5%-kal csökkentette személyzetét; megállapítja, hogy a Bizottság „teljes körűen működő ügynökségnek” minősítette az ügynökséget, ami azt jelenti, hogy további 5%-os létszámleépítést vár tőle; üdvözli, hogy az ügynökség a leépítést úgy hajtotta végre, hogy az nem járt negatív hatással többéves munkaprogramja főbb részeinek végrehajtására; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az esetleges további költségvetési megszorítások ne veszélyeztessék az ügynökség azon képességét, hogy feladatait ellássa;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

4.  megállapítja, hogy az igazgatótanács 2014 novemberében fogadta el az ügynökség csalás elleni stratégiáját, amely az összeférhetetlenségi kérdések megfelelő kezelésére, valamint a csalás elleni tevékenységek kidolgozására irányul, elsősorban a megelőzés, a felderítés, a figyelemfelhívás és az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) folytatott szorosabb együttműködés révén; megállapítja, hogy az ügynökség az OLAF által az EU decentralizált ügynökségei számára összeállított módszertannak és útmutatónak megfelelően elvégezte tevékenységeinek csaláskockázat-értékelését a csalás becsült kockázata és lehetséges hatása alapján;

5.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség dokumentumtárat hozott létre, és azt nyilvánosan hozzáférhetővé tette internetes honlapján; megjegyzi, hogy az ügynökség 2016 során felülvizsgálta az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó, 2014-ben bevezetett politikáját, és azt a pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatokra és az ügynökségtől távozó alkalmazottak kötelezettségeire vonatkozó további információkkal egészítette ki;

6.  aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség igazgatótanácsának tagjai nem kötelesek önéletrajzaikat és érdekeltségi nyilatkozataikat nyilvánosságra hozni, és ebből következően ezek közül csak néhány található meg az ügynökség honlapján; felhívja az ügynökséget, hogy tegyen meg mindent e helyzet orvoslására és annak biztosítására, hogy vezetőségének munkáját megfelelően felügyelik és ellenőrzik; tudomásul veszi, hogy az ügynökség honlapján közzétette felső vezetése önéletrajzait és érdekeltségi nyilatkozatait;

7.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség igazgatótanácsa 2016 decemberében saját belső iránymutatásokat fogadott el a visszaélések bejelentésére vonatkozóan; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a visszaélések bejelentéséről szóló szabályzatának végrehajtásáról;

8.  aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség nem tett külön kezdeményezéseket a lobbistákkal fenntartott kapcsolatainak átláthatóbbá tétele, illetve az átláthatóság fokozása érdekében;

9.  ösztönzi az ügynökséget, hogy továbbra is hívja fel a figyelmet az összeférhetetlenségi politikára a személyzete körében a folyamatban lévő figyelemfelkeltő tevékenységekkel párhuzamosan, és kötelezően megvitatandó elemként a feddhetetlenség és átláthatóság belefoglalását kéri a felvételi eljárásokba és a teljesítményértékelésekbe;

Belső ellenőrzés

10.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzést végzett az adat- és információkezelésre vonatkozóan – az informatikai komponenst is beleértve –, amely 2015-ben fejeződött be; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat megállapítása szerint az adatok és információk kezelésére az ügynökség által bevezetett irányítási és kontrollrendszerek a jelenlegi körülmények között hatékonyan működnek; megjegyzi továbbá, hogy az adatok és információk várható jelentős növekedéséhez hasonló kihívások kezeléséhez az ügynökségnek tovább kell fejlesztenie adat- és információkezelési rendszerét;

Belső kontrollrendszerek

11.  tudomásul veszi, hogy a 2014-es új követelmények szerint a belső ellenőrzési részleg 2015-ös és 2016-os terveit az ügynökség igazgatótanácsa elfogadta; megállapítja, hogy a tervek három fő célkitűzése az ellenőrzés, a tanácsadás és a többi ellenőrrel való együttműködés;

12.  tudomásul veszi, hogy a belső ellenőrzési részleg kockázatelemzési rendszert állított fel a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek kiválasztására, aminek eredményeképpen három különböző támogatást ellenőriztek a visszaigényelt személyzeti költségek helytállóságának és pontosságának tekintetében; megjegyzi, hogy a 2015 októberében jóváhagyott új politika alapján 2016-ban további helyszíni ellenőrzésekre került sor;

Kommunikáció

13.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2015-ben átfogóan felülvizsgálata termékportfolióját azzal a céllal, hogy azt korszerűsítése, és a felhasználók információfeldolgozási igényeire szabja; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség a jobb tervezésre, az adatok megjelenítésére és infografikonok bevezetésére törekedett, és e célból naprakésszé tette profilját, illetve jobban odafigyelt a közösségi médiákra és a médiakapcsolatokra;

14.  hangsúlyozza, hogy az ügynökségnek továbbra is támogatnia kell az érdekelt felekkel és az állampolgárokkal folytatott párbeszédet, és azt be kell építenie a prioritások és a végrehajtandó intézkedések közé;

Egyéb megjegyzések

15.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárások ellenőrzése szerint az ügynökség egyetlen vállalkozóval írt alá keretszerződéseket, akitől rögzített árú egyedi szerződések keretében különböző szolgáltatásokat vett igénybe; aggodalommal veszi tudomásul, hogy mivel az ügynökség csak egyetlen vállalkozástól kért rögzített árú ajánlatot, megszűnt az ár alapján történő verseny, és nőtt az egyetlen vállalkozótól való függés;

16.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a műholdfelvétel-készítés és -elemzés sajátos piacán a verseny szintje viszonylag korlátozott, mivel a kapcsolódó szektorokban kevés vállalkozó van jelen, így az árak stabilak és következetesek; megjegyzi továbbá, hogy a nyújtandó szolgáltatások technikai jellege és összetettsége különböző szakértelmek összevonását teszi szükségessé, amit a piacon tevékenykedő vállalkozók csak akkor tudnak biztosítani, ha egy konzorcium keretében egyesítik erőiket; tudomásul veszi, hogy az ügynökség tudatosan választotta azt, hogy egyetlen gazdasági szereplőnek ítélte oda a keretszerződést, és hogy ez a döntés a konkrét piaci tényezők felmérésén alapult;

17.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség arra törekszik, hogy javítsa a nemek közötti egyensúlyt a középvezetés körében, ám aggodalommal állapítja meg, hogy jelentős a nemek közötti egyensúlyhiány a felső vezetésben; sürgeti az ügynökséget ezen egyensúlyhiány kiigazítására és az eredmények Parlamenttel való mielőbbi közlésére;

18.  emlékeztet arra, hogy létrehozása óta az ügynökség, európai környezeti információs és megfigyelőhálózatával (EIONET) együtt információforrást jelent azok számára, akik érintettek az uniós környezetvédelmi és éghajlatpolitika, valamint a fenntartható fejlesztési politikák kialakításában, elfogadásában, végrehajtásában és értékelésében, továbbá a nyilvánosság számára;

19.  üdvözli az ügynökség által ötödik alkalommal kiadott, a környezet állapotáról szóló éves jelentést (SOER 2015);

20.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség kifejlesztette azokat az információs rendszereket és adatáramlás-kezelési eljárásokat, amelyek segítik az országokat és a vállalkozásokat a jelentéstételben és az adatok minőségének javításában, különös tekintettel a fluortartalmú gázokról szóló új rendeletben előírt módosított jelentéstételi rendszerre, valamint a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó, a Bizottságtól 2015-ben az ügynökséghez átkerült ellenőrzésre;

21.  emlékeztet a folyamatban levő „Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és EIONET hálózatának értékelése” című értékelés fontosságára, melynek 2017 végére kell elkészülnie, annak érdekében, hogy részletesebben értékelje, hogy az ügynökség milyen mértékben érte el célkitűzéseit és hajtotta végre megbízatásában és többéves munkaprogramjában foglalt feladatait;

22.  javasolja az ügynökség számára, hogy alakítson ki hatásmutatókat, és úgy véli, hogy ezek a hatásmutatók alapvetően fontos eszközt jelentenének az ügynökség eredményességének mérésében;

°

°  °

23.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló [2017. xxxx xx-i] állásfoglalására(12).

1.2.2017

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2166(DEC))

A vélemény előadója: Giovanni La Via

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megjegyzi, hogy 2015-ben 49 200 000 euró állt az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) rendelkezésére, amiből 36 309 240 euró az Európai Unió általános költségvetéséből kapott alapfinanszírozás volt;

2.  emlékeztet arra, hogy létrehozása óta az ügynökség, európai környezeti információs és megfigyelőhálózatával (EIONET) együtt információforrást jelent azok számára, akik érintettek az uniós környezetvédelmi és éghajlat-politika, valamint a fenntartható fejlesztési politikák kialakításában, elfogadásában, végrehajtásában és értékelésében, továbbá a nyilvánosság számára;

3.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség az uniós intézmények általános elveinek megfelelően csökkentette személyzetének létszámát (a 2013 és 2018 közötti időszakban 5%-kos csökkentés); hangsúlyozza, hogy a Bizottság „teljes körűen működő ügynökségnek” minősítette az ügynökséget, ami azt jelenti, hogy további 5%-os létszámleépítésre került sor;

4.  üdvözli az ügynökség által ötödik alkalommal kiadott, a környezet állapotáról szóló éves jelentést (SOER 2015);

5.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség kifejlesztette azokat az információs rendszereket és adatáramlás-kezelési eljárásokat, amelyek segítik az országokat és a vállalkozásokat a jelentéstételben és az adatok minőségének javításában, különös tekintettel a fluortartalmú gázokról szóló új rendeletben előírt módosított jelentéstételi rendszerre, valamint a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó, a Bizottságtól 2015-ben az ügynökséghez átkerült ellenőrzésre;

6.  ösztönzi az ügynökséget, hogy hívja továbbra is hívja fel a figyelmet az összeférhetetlenségi politikára a személyzete körében a folyamatban lévő figyelemfelkeltő tevékenységekkel párhuzamosan, és kötelezően megvitatandó elemként a feddhetetlenség és átláthatóság belefoglalását kéri a felvételi eljárásokba és a teljesítményértékelésekbe;

7.  üdvözli, hogy a Számvevőszék az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló tranzakciókat minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találta;

8.  emlékeztet a folyamatban levő „Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és EIONET hálózatának értékelése” című értékelés fontosságára, melynek 2017 végére kell elkészülnie, annak érdekében, hogy részletesebben értékelje, hogy az ügynökség milyen mértékben érte el célkitűzéseit és hajtotta végre megbízatásában és többéves munkaprogramjában foglalt feladatait;

9.  javasolja az ügynökség számára, hogy alakítson ki hatásmutatókat, és úgy véli, hogy ezek a hatásmutatók alapvetően fontos eszközt jelentenek az ügynökség eredményességének mérése érdekében;

10.  hangsúlyozza, hogy az ügynökségnek a továbbiakban is elő kell mozdítania az érdekelt felekkel és a polgárokkal folytatott párbeszédet, és azt bele kell foglalnia a végrehajtandó prioritásokba és tevékenységekbe;

11.  a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

31.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

57

11

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 449., 2016.12.1., 87. o.

(2)

HL C 449., 2016.12.1., 87. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 126., 2009.5.21., 13. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 449., 2016.12.1., 87. o.

(7)

HL C 449., 2016.12.1., 87. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 126., 2009.5.21., 13. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

(12)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(PROV)(2017)0000].

Jogi nyilatkozat