Postopek : 2016/0818(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0089/2017

Predložena besedila :

A8-0089/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.16

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0118

POROČILO     *
PDF 552kWORD 50k
28.3.2017
PE 599.602v02-00 A8-0089/2017

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov v Latviji in nadomestitvi Sklepa 2014/911/EU

(13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Claude Moraes

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov v Latviji in nadomestitvi Sklepa 2014/911/EU

(13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (13521/2016),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0523/2016),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu(1),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0089/2017),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 210, 6.8.2008, str. 1.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Latviji

Referenčni dokumenti

13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS)

Datum posvetovanja z EP

13.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Claude Moraes

9.2.2017

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

13.2.2017

Obravnava v odboru

23.3.2017

 

 

 

Datum sprejetja

23.3.2017

 

 

 

Datum predložitve

28.3.2017

Pravno obvestilo