Eljárás : 2017/2051(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0117/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0117/2017

Viták :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Szavazatok :

PV 05/04/2017 - 9.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0112

JELENTÉS     
PDF 463kWORD 57k
30.3.2017
PE 602.787v01-00 A8-0117/2017

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelet tervezetéről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA
 MELLÉKLET: NYILATKOZATOK
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelet tervezetéről

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2016)0604),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelettervezetre (14942/2016) és az arra vonatkozó tanácsi helyesbítésre (14942/2016 COR2),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikkével, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0103/2017),

–  tekintettel a Tanács 2017. március 7-i elvi megállapodására a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról(1),

–  tekintettel „A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően” című, 2016. július 6-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról szóló 2016. október 26-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a határozattervezetről szóló 2017. április …-i jogalkotási állásfoglalására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0117/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatait;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

3.  tudomásul veszi a Tanács és a Bizottság egyoldalú nyilatkozatait;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

7030/2017 és 7031/2017 COR1.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0309.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0412.


MELLÉKLET: NYILATKOZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata a többéves pénzügyi keret fennmaradó időszakát érintő növelésekről (kiegészítő összegekről)

Az Európai Parlament és a Tanács a többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata keretében megállapodott az alábbi táblázatban lévő, a Bizottság által javasolt összegű növelésekről, amelyeket a 2017-től 2020-ig terjedő időszak éveiben(1), az éves költségvetési eljárás keretében, a költségvetési hatóság előjogainak sérelme nélkül kell végrehajtani:

 

Kötelezettségvállalási előirányzatok, millió EUR

1a. alfejezet

 

Horizont 2020

200

CEF – közlekedés

300

Erasmus+;

100

COSME

100

Wifi4EU*

25

ESBA*

150

1a. alfejezet összesen

875

 

 

1b. alfejezet (IFK)

1200**

 

 

3. fejezet

2549

 

 

4. fejezet*

1385

 

 

1a., 1b., 3. és 4. fejezet összesen

6009

* Nem befolyásolja az 1a. alfejezetbe és a 4. fejezetbe tartozó jogalkotási javaslatok tervezeteiről folyó tárgyalások kimenetelét.

** Négy évre elosztva (2017–2020).

Összesen 945 millió EUR – ebből 875 millió EUR az 1a. alfejezetet, 70 millió EUR pedig a 4. fejezetet érintően – átcsoportosításáról határoznak majd az éves költségvetési eljárásban.

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata a kifizetetlen számlák miatti túlzott összegű fizetési hátralék felhalmozódásának elkerüléséről

Az Európai Parlament és a Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is kísérje szoros figyelemmel a 2014–2020-as időszak programjainak végrehajtását annak érdekében, hogy a kifizetési előirányzatok rendben, az engedélyezett kötelezettségvállalási előirányzatoknak megfelelően alakuljanak. Felkérik a Bizottságot, hogy ebből a célból a jelenlegi pénzügyi keretből még hátralévő időtartam alatt mindvégig kellő időben, rendszeresen bocsássa rendelkezésre a helyzet állására vonatkozó aktualizált számadatokat és a kifizetési előirányzatokra vonatkozó becsléseket. Az Európai Parlament és a Tanács a kifizetetlen számlák miatti túlzott összegű fizetési hátralék felhalmozódásának elkerülése, valamint a kifizetési igények megfelelő megtérítésének biztosítása érdekében kellő időben el fogja fogadni a szükséges határozatokat a jogos igényekre vonatkozóan.

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata a speciális eszközök céljára történő kifizetésekről

Az Európai Parlament és a Tanács megállapodott az (EU) 2015/435 határozat módosítására vonatkozó javaslat kiigazításáról annak érdekében, hogy az semmilyen formában se befolyásolja általános módon az egyéb speciális eszközök céljára történő kifizetések jellegét.

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata a személyzeti állomány 2013 és 2017 közötti 5%-os, fokozatos csökkentésére vonatkozó célkitűzés megvalósulásának független értékeléséről

Az Európai Parlament és a Tanács azt javasolja, hogy a személyzet 2013 és 2017 közötti 5%-os, fokozatos csökkentésére vonatkozó célkitűzés megvalósulását független értékelés keretében vizsgálják meg minden intézmény, ügynökség és szerv vonatkozásában, amint ez a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodásban szerepel. Az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy az értékelés megállapításainak fényében nyújtsa be a megfelelő intézkedési javaslatot.

Az Európai Parlament nyilatkozata a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatával kapcsolatos együttes nyilatkozatokról

Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló módosított rendeletet kísérő négy együttes nyilatkozat politikai természetű, bármilyen jogi következmény nélkül.

A növelésekről (kiegészítő összegekről) és az uniós programokra való átcsoportosításokról szóló közös nyilatkozatot illetően emlékeztetünk arra, hogy a Szerződések rendelkezései szerint a költségvetési hatóság határozza meg az uniós költségvetés szintjét és tartalmát az éves költségvetési eljárás révén. Az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy a költségvetési hatóság egyenjogú tagjaként maradéktalanul gyakorolni fogja előjogait, amelyeket nem csorbít semmilyen politikai nyilatkozat. Az együttes nyilatkozat szövege egyértelműen tükrözi továbbá a költségvetési hatóság előjogai tiszteletben tartásának szükségességét.

Az Európai Parlament ezért úgy tekinti, hogy az együttes nyilatkozatban jelzett mennyiségek referenciamennyiségek, amelyeket az éves költségvetési eljárás keretében kell megvizsgálni, figyelembe véve minden egyes éves költségvetés konkrét körülményeit. Különösen az 1a. alfejezetet és a 4. fejezetet érintő javasolt átcsoportosításokat illetően kívánja az Európai Parlament eseti alapon vizsgálni a Bizottság javaslatait annak biztosítása érdekében, hogy egyik fő uniós program esetében se maradjon érvényben csökkentés, különösen akkor, ha a programok növekedést és munkahelyeket eredményeznek, vagy sürgető aktuális szükségleteket elégítenek ki, és magas végrehajtási arány jellemzi őket.

Nyilvánvaló, hogy az együttes nyilatkozatban a még elfogadásra váró jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban jelzett összegek semmiképp sem befolyásolják a jogalkotási tárgyalások kimenetelét.

A Tanács nyilatkozata a speciális eszközök céljára történő kifizetésekről

A Tanács azt javasolja, hogy maradjon fenn a jelenlegi helyzet, és a többéves pénzügyi keret jelenlegi értékelése/felülvizsgálata keretében ne határozzanak meg általános és átfogó szabályt az egyéb speciális eszközök céljára történő kifizetések tekintetében. A Tanács Jogi Szolgálata a véleményében kifejtette, hogy a költségvetési hatóság eseti alapon, egy-egy adott igénybevétel vonatkozásában szabadon dönthet majd arról, hogy az annak megfelelő kifizetéseket részben vagy egészben a többéves pénzügyi keret felső határai felett kell-e figyelembe venni vagy sem.

A Bizottság nyilatkozata az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megerősítéséről, valamint a migrációs válság és a biztonsági kérdések kezelését segítő egyéb intézkedésekről

Amennyiben az ifjúsági munkanélküliség terén 2013 óta megfigyelhető csökkenő tendencia ismét megfordulna, meg kell fontolni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre fordítandó 1,2 milliárd EUR – a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata keretében elfogadott összeg – megemelését a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékon belül rendelkezésre álló tartaléksáv igénybevételével, a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 14. cikkének megfelelően. A Bizottság ennek érdekében rendszeres jelentést fog készíteni a statisztikai adatok alakulásáról, és szükség esetén költségvetés-módosítási tervezetet fog benyújtani.

A fentiek sérelme nélkül prioritásként mérlegelni kell, hogy további rendelkezésre álló tartaléksávokat vegyünk igénybe az európai fiatalokba történő befektetés céljából, illetve a migrációs válság és a biztonsági kérdések belső és külső dimenziójának kezelését elősegítő intézkedésekre, amennyiben olyan új szükségletek merülnének fel, amelyeket a jelenlegi jóváhagyott források nem fedeznek. A Bizottság ennek érdekében szükség esetén javaslatokat fog előterjeszteni, egyúttal szem előtt tartva, hogy megfelelő mozgásteret kell fenntartani az előre nem látható eseményekre és a már elfogadott programok zökkenőmentes végrehajtására.

(1)

A kiegészítő összegek teljes állományának egy részéről már a 2017-es költségvetési eljárásban megállapodás született. A 2017-es költségvetésben ez az 1a. alfejezet esetében 200 millió EUR, a 4. fejezet esetében pedig 725 millió EUR összeget jelent. Emellett az Európai Parlament és a Tanács megállapodott abban, hogy 2017-ben az 1b. alfejezetben 500 millió EUR összeget biztosít az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára, amelyet a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból kell finanszírozni, és amely költségvetés-módosítással kerül végrehajtásra 2017-ben. Végezetül az Európai Parlament és a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy amint a jogalap elfogadásra kerül, költségvetés-módosításban kérje 2017-ben a szükséges előirányzatokat az EFFA uniós költségvetésből való finanszírozásának biztosítása céljából.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

27.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellenszavazat

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat