Eljárás : 2016/2171(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0118/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0118/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.47

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0178

JELENTÉS     
PDF 551kWORD 61k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2171(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Inés Ayala Sender

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2171(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0118/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Képzési Alapítvány igazgatója számára az alapítvány 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2016/2171(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9), és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0118/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2016/2171(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0118/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Képzési Alapítvány („az alapítvány”) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 20 153 042 euró volt, ami 2014-hez képest 0,02%-os csökkenést jelent; mivel az alapítvány költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az alapítvány 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a 2013-as évre vonatkozó számvevőszéki jelentésben említett, egyetlen alacsony hitelminősítésű banknál vezetett számlán tartott 7,5 millió euró összegű forrás, amely a 2014-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepelt, még mindig „folyamatban” megjegyzéssel szerepel; elismeri azonban, hogy az ennél a banknál tartott tőke 2015-ben 1,8 millió euróra csökkent; megjegyzi továbbá, hogy a banki működés sajátosságai következtében az alapítványnak meg kell tartania egy olasz bankot;

2.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a 2014-es évre vonatkozó számvevőszéki jelentésben tett megjegyzés vonatkozásában kiigazító intézkedésre került sor, és hogy e megjegyzés immár „lezárult” minősítést kapott;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,89%-os, ami azt jelzi, hogy a kötelezettségvállalásokat időben megtették, és hogy a kifizetési előirányzatok 96,04%-os végrehajtási aránya magas volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  megállapítja, hogy az alapítvány I. és II. címmel kapcsolatos átvitelei 3,3%-ra csökkentek a 2014-es 6,4%-hoz képest; megállapítja, hogy az I. cím (személyzeti kiadások) alatti átvitelek 180 398 eurót (1,4%) tettek ki; megállapítja továbbá, hogy a II. cím esetében (igazgatási kiadások) 316 442 eurót (16,1%) vittek át, ami jelentős, 20,1%-os csökkenést jelent az előző évhez képest; megállapítja, hogy a III. cím (operatív kiadások) alatti átvitelek 4%-kal, 36,4%-ra nőttek, főként a 2015 második felében tervezett tevékenységek bővülése és a források III. címhez történő, 2015. decemberi átcsoportosításának hatásai következtében, amelynek az volt a célja, hogy az alapítvány maximálisan támogathassa az operatív tevékenységeket;

5.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak több éves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az alapítvány előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Átcsoportosítások

6.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány 2015-ben kilenc költségvetési átcsoportosítást végzett, eggyel többet, mint 2014-ben, továbbra is megfelelve a Számvevőszék által neki címzett ajánlásoknak; elismeri, hogy a magasabb összegű átcsoportosított kifizetési előirányzatok kapcsolódnak a 2015-ben végrehajtott költségvetési szerkezetátalakításhoz, és az előző év – amelyben költségvetési sorok szűntek meg – tevékenységeinek kifizetése céljából volt rájuk szükség; tudomásul veszi továbbá, hogy a 2014. évi átcsoportosítások szintje és jellege az alapítvány pénzügyi szabályainak keretei között maradt;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

7.  megjegyzi, hogy az alapítvány nem gyűjtötte össze és nem tette közzé igazgatótanácsa összes tagjának összeférhetetlenségi nyilatkozatát; megjegyzi, hogy nem létezik olyan mechanizmus, amely kötelezné a tagokat e nyilatkozatok benyújtására; megjegyzi, hogy az alapítvány honlapján elérhető nyilatkozatok és önéletrajzok közül néhány csak jelszóval nyitható meg; felhívja az alapítványt, hogy fogadjon el szigorú iránymutatásokat az igazgatótanácsi tagok összeférhetetlenségének megelőzésére és kezelésére vonatkozóan, továbbá fogadjon el és hajtson végre egyértelmű összeférhetetlenségi politikát, összhangban az uniós decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítés nyomon követéséről szóló ütemtervvel; felhívja az alapítványt, hogy a fenti iránymutatásoknak megfelelően tegye közzé valamennyi vonatkozó dokumentumot, és tegye lehetővé a nyilvánosság betekintését a felső vezetés ügyeibe; üdvözli, hogy összegyűjtötték az alapítvány érdekelt munkatársainak összeférhetetlenségi nyilatkozatait;

8.  az alapítvány tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a tervek szerint 2016 végén valamennyi alkalmazott számára tájékoztató előadást tartanak a csalásról és az összeférhetetlenségről; megjegyzi továbbá, hogy a kiválasztási bizottság tagjai a pályázók listájának kézhezvételét követően összeférhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá; elismeri, hogy a személyzet valamennyi új tagja részt vesz az etikáról és a feddhetetlenségről – és többek között az összeférhetetlenségről és a csalásról – szóló előadáson;

Belső ellenőrzés

9.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) az ellenőrzési tervvel összhangban nem végzett ellenőrzést 2015 során; megállapítja, hogy 2015 végén az alapítványnak egy, „a közbeszerzéssel kapcsolatos választótestület tagjainak hivatalos kinevezésére” vonatkozó függőben lévő ellenőrzési ajánlása volt; megállapítja, hogy 2015 szeptemberében a IAS visszaminősítette az ajánlást „nagyon fontosról” „fontosnak”, és azt az alapítványnál tett következő látogatása során helyszíni ellenőrzéssel hivatalosan lezárja;

10.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság ellenőrzésekre vonatkozó intézményközi keretszerződései révén az alapítvány megbízásából három utólagos ellenőrzés készült; megjegyzi továbbá, hogy az ellenőrzések eredményei általánosságban pozitívak voltak, bár a teljesítmény- és a rendszerellenőrzés, valamint „az Európai Képzési Alapítvány teljesítménymenedzsmentjére vonatkozó keretének fejlesztésére és fejlesztési tervére vonatkozó gyakorlataira” irányuló ellenőrzések azonosítottak néhány orvosolandó problémát; elismeri, hogy az alapítvány azonnal intézkedésekbe kezdett a feltárt hiányosságok kezelése érdekében;

Egyéb megjegyzések

11.  tudomásul veszi és üdvözli, hogy az alapítvány folyamatosan hozzájárul a partnerországok oktatási és képzési rendszereinek modernizálásához és a humántőkéjük fejlesztéséhez, ideértve a migrációval kapcsolatos uniós párbeszéd, illetve a szomszédos országokkal kialakított mobilitási partnerség terén nyújtott támogatást; tudomásul veszi, hogy az alapítvány a migránsok támogatására szolgáló foglalkoztatási és képesítési intézkedések tárát alakította ki (MISMES), illetve hogy ajánlásokat fogalmazott meg a képesítések és a migráció kapcsán; üdvözli az alapítvány és a partnerországok közötti együttműködést a NEET-jelenség (nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok) elemzése terén;

12.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány belső átszervezése 2015. január 1-jével lépett hatályba, és reméli, hogy az átszervezés nyomán az alapítvány jobb eredményeket tud majd felmutatni;

13.  elismerésének ad hangot amiatt, hogy az alapítvány 96%-ban teljesítette a munkaprogramjában meghatározott célokat;

14.  örömmel üdvözli, hogy az alapítvány minden tekintetben tiszteletben tartja a 2004. évi uniós személyzeti szabályzatot;

15.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány erőfeszítéseket tett vagyona biztonságának megőrzésére, és reméli, hogy a folyamat a közeljövőben lezárul;

°

°  °

16.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló], [2017.xx.xx-i] állásfoglalására(11).

31.1.2017

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2171(DEC))

A vélemény előadója: Marian Harkin

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az alapítvány 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetről valósághűen számoltak be;

2.  tudomásul veszi és üdvözli, hogy az alapítvány folyamatosan hozzájárul a partnerországok oktatási és képzési rendszereinek modernizálásához és a humántőkéjük fejlesztéséhez, ideértve a migrációval kapcsolatos uniós párbeszéd, illetve a szomszédos országokkal kialakított mobilitási partnerség terén nyújtott támogatást; tudomásul veszi, hogy az alapítvány a migránsok támogatására szolgáló foglalkoztatási és képesítési intézkedések tárát alakította ki (MISMES), illetve hogy ajánlásokat fogalmazott meg a képesítések és a migráció kapcsán; üdvözli az alapítvány és a partnerországok közötti együttműködést a NEET-jelenség (nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok) elemzése terén;

3.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány belső átszervezése 2015. január 1-jével lépett hatályba, és reméli, hogy az átszervezés nyomán az alapítvány jobb eredményeket tud majd felmutatni;

4.  elismerésének ad hangot amiatt, hogy az alapítvány 96%-ban teljesítette a munkaprogramjában meghatározott célokat;

5.  határozottan üdvözli, hogy az alapítvány minden tekintetben tiszteletben tartja a 2004. évi uniós személyzeti szabályzatot;

6.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány erőfeszítéseket tett vagyona biztonságának megőrzésére, és reméli, hogy a folyamat a közeljövőben lezárul;

7.  megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok 2015-re való átvitele – főként a 2014 végén betervezett beszerzések miatt – magas (36,2%) volt a II. cím esetében;

8.  tudomásul veszi, hogy 2015-ben az alapítvány még mindig dolgozott az Európai Számvevőszék és az Európai Parlament megállapításainak nyomán hozott korrekciós intézkedéseken, és hangsúlyozza, hogy 2013 végén az alapítvány 7,5 millió eurót tartott egyetlen alacsony hitelminősítésű (F3, BBB) banknál vezetett számláján.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

25.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marco Valli

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 449., 2016.12.1., 168. o.

(2)

HL C 449., 2016.12.1., 168. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 354., 2008.12.31., 82. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 449., 2016.12.1., 168. o.

(7)

HL C 449., 2016.12.1., 168. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 354., 2008.12.31., 82. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Jogi nyilatkozat