Eljárás : 2016/2172(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0130/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0130/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.43

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0174

JELENTÉS     
PDF 558kWORD 58k
30.3.2017
PE 593.868v02-00 A8-0130/2017

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2172(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Inés Ayala Sender

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0058/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0130/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2016/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0058/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0130/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2016/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0130/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség („az ügynökség”) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 54 611 883 EUR volt, ami 2014-hez képest 4,21 %-os növekedést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a Parlament a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,23 %-os volt, ami 2014-hez képest 4,45 %-os növekedést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 96,52 %-os volt, ami 2,75%-os növekedést jelent;

2.  nyugtázza, hogy az ügynökség 2014-ben átalakította a költségvetése szerkezetét – ami hatással van a 2015-ös költségvetésre –, az ügynökség működési szükségleteinek hatékonyabb támogatása érdekében; nyugtázza továbbá, hogy az átalakítás második szakasza hatással lesz a 2016-os költségvetésre; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az új költségvetési struktúra gyakorlati hatásáról és az általa biztosított előnyökről;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék éves ellenőrzése, valamint az ügynökség éves beszámolója szerint nem tártak fel figyelemre méltó problémákat a 2015-ös átvitelek szintjével kapcsolatban; megállapítja, hogy a 2014-ről 2015-re átvitt teljes összeg (35 987 101 EUR) 46%-át használták fel, 50%-a még nem került lezárásra (esedékes, még ki nem fizetett összeg) és 4%-át törölték; megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Átcsoportosítás

4.  megállapítja, hogy az ügynökség 2015-ben összesen 10 átcsoportosítást hajtott végre a költségvetési címek között; elismeri, hogy ezek az átcsoportosítások nem érték el a kiinduló költségvetési sor pénzügyi évre vonatkozó előirányzatainak 10%-át a különböző címek közötti átcsoportosítások esetében; megállapítja, hogy a 2015. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség 88 közbeszerzési eljárást indított, ebből 13 különleges tárgyalásos eljárás, 75 pedig nyílt és alacsony értékű tárgyalásos eljárás volt;

6.  az ügynökség éves tevékenységi jelentése alapján megjegyzi, hogy 2015-ben az ügynökség jóváhagyott létszámterve 207 álláshelyet tartalmazott; megállapítja, hogy jóllehet az ügynökség 2015-ös létszámterve 207 olyan álláshelyet tartalmazott, amely a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozik, az ügynökség a 2015-ös munkaprogramban javasolt tevékenységeket 202 ilyen álláshellyel hajtotta végre, mivel a 2016-ra tervezett elvonásokra tekintettel öt álláshelyet befagyasztottak;

7.  nyugtázza az ügynökség álláshelyeire vonatkozó második összehasonlító teljesítményértékelés eredményeit, miszerint az álláshelyek 21,67%-a igazgatási támogatással és koordinációval, 71,29%-a operatív feladatokkal, 7,05%-a pedig ellenőrzési és pénzügyi feladatokkal kapcsolatos; sajnálatát fejezi ki a személyzet folyamatos csökkenése miatt, miközben az ügynökség feladatainak köre egyre bővül;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

8.  megjegyzi, hogy az ügynökség közzétette az igazgatótanács tagjai által aláírt elkötelezettségi és titoktartási nyilatkozatokat és a tagok önéletrajzát, ahogyan azt a mentesítésért felelős hatóság a korábbi mentesítési eljárások során kérte;

9.  aggodalommal állapítja meg, hogy az igazgatótanácsi tagok érdekeltségi nyilatkozatát nem tették közzé az ügynökség honlapján, és hogy az ügynökség nem gondoskodott az igazgatósági tagok érdekeltségi nyilatkozatának semmilyen ellenőrzéséről vagy frissítéséről; ösztönzi a hatóságot, hogy vezetősége szükséges nyilvános felügyeletének és ellenőrzésének biztosítása érdekében tegye közzé ezeket a dokumentumokat és vezessen be ellenőrzéseket;

10.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség igazgatótanácsa 2015-ben a csalások megelőzésére és felderítésére vonatkozó stratégiát fogadott el az OLAF csalás elleni stratégiára vonatkozó módszertana és iránymutatása, valamint a Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának (DG MOVE) csalás elleni stratégiája alapján;

11.  aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség nem tett külön kezdeményezéseket az érdekelt felekkel és a lobbistákkal fenntartott kapcsolatainak átláthatóbbá tétele érdekében; felhívja az ügynökséget, hogy dolgozzon ki proaktív átláthatósági politikát a lobbistákra vonatkozóan;

Belső ellenőrzés

12.  nyugtázza, hogy 2015-ben az ügynökség ellenőrzési szervei nem tettek olyan kritikus ellenőrzési ajánlásokat vagy észrevételeket, amelyek fenntartás bevezetéséhez vezetnének az éves megbízhatósági nyilatkozatban; megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2015-öt megelőző években végrehajtott különféle ellenőrzések nyomán tett összes ajánlás és észrevétel lezárásra került 2015. december 31. előtt;

Belső kontroll

13.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség több belső intézkedést is kidolgozott és bevezetett tevékenységei ellenőrzésének biztosítása érdekében, valamint hogy észszerű bizonyosságot nyújtson a vezetése számára a célkitűzéseinek megvalósításáról; megállapítja, hogy az ügynökség a Bizottság hasonló standardjai alapján belsőkontroll-standardokat hajtott végre, továbbá teljesítette az igazgatótanácsa által elfogadott minimumkövetelményeket;

Teljesítmény

14.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség operatív szinten a tengeri megfigyelés, felügyelet és információmegosztás terén széles körű együttműködést folytatott más uniós ügynökségekkel és szervekkel (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N), a meglévő szakértelem és szolgáltatások kölcsönösen hasznos kiaknázása érdekében; megállapítja, hogy 2014 decemberétől kezdve az ügynökség ad otthont Madridban a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) üzletmenet-folytonossági létesítményének; tudomásul veszi, hogy az ügynökség folytatta az együttműködést az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal (EFCA), hogy az is használni tudja üzletmenet-folytonossági központját; tudomásul veszi, hogy szorosan együttműködött a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjával (EMCDDA) a két ügynökség közötti együttműködés és szinergiák kialakítása érdekében, az eredményesség és a hatékonyság fokozása, valamint a költségek csökkentése céljából, tekintettel az ügynökségek földrajzi közelségére;

Egyéb megjegyzések

15.  aggályosnak tartja a nemek közötti egyensúly jelentős hiányát (20%/80%) az ügynökség igazgatótanácsának tagjai és póttagjai körében; sürgeti az ügynökséget ezen egyensúlyhiány kiigazítására és az előrehaladás Parlamenttel való mielőbbi közlésére;

16.  kiemeli az ügynökségnek a tengerészeti biztonság javításában, Európában a hajók, illetve a part menti, gáz- és olajkitermelési létesítmények által okozott szennyezés megelőzésében és a tagállamok és a Bizottság részére a nemzetközi és uniós jog keretében történő segítségnyújtásban betöltött szerepét; üdvözli és ösztönzi az ügynökség által a menekültügyi válsággal kapcsolatban más európai ügynökségekkel folytatott együttműködést, és hangsúlyozza, hogy az ügynökségnek meg kell kapnia a feladatainak sikeres végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat, többek között a megbízatásán kívül eső, rendkívüli jelentőségű tevékenységek vonatkozásában is (pl. az ügynökség hozzájárulása know-how-val, operatív támogatással és személyzettel a menekültügyi válság megoldásához);

17.  kiemeli, hogy az ügynökség szakértelme és házon belüli képességei lehetőséget adnak arra, hogy kiszélesítse tevékenységét és átfogóbb szolgáltatásokat nyújtson, ezzel hozzájárulva az uniós szabályozási keret és a biztonsági és környezeti normák kiterjesztéséhez;

°

°  °

18.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló [2017.xx xxxx-i] állásfoglalására(11).

28.2.2017

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2172(DEC))

A vélemény előadója: Claudia Schmidt

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (az ügynökség) 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolója alapjául szolgáló műveleteket minden lényeges szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek minősítette;

2.  megjegyzi, hogy az ügynökség éves költségvetése – figyelembe véve a belső és külső címzett bevételeket – 2015-ben 54,61 millió euró volt a kötelezettségvállalási előirányzatokat tekintve és 53,12 millió euró a kifizetési előirányzatokat tekintve, és hogy a végrehajtás aránya a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 99,23%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 96,52% volt; üdvözli a végrehajtási arányok tekintetében 2014-hez képest elért előrehaladást; üdvözli, hogy az ügynökség a kifizetési előirányzatok automatikus átvitelének figyelembevételével is 97,96%-os kifizetési végrehajtási arányt ért el;

3.  üdvözli, hogy az igazgatótanács a csalások megelőzésére és felderítésére vonatkozó stratégiát fogadott el az OLAF módszertana és iránymutatása, valamint a DG MOVE csalás elleni stratégiája alapján, és elvárja e stratégia teljes mértékű végrehajtását;

4.  örömmel látja, hogy a 2015-öt megelőző években végrehajtott különféle ellenőrzések nyomán tett összes ajánlással és észrevétellel foglalkoztak, és hogy nem maradt függőben olyan fellépés, amely negatívan befolyásolná az ügynökség 2015-ös tevékenységeivel kapcsolatos kockázatokat;

5.  üdvözli, hogy az ügynökség szinergiák kialakítására törekszik más uniós decentralizált ügynökségekkel a hatékonyság, eredményesség és költségek terén való előrelépés érdekében, különös tekintettel a horizontális és az igazgatási területekre;

6.  kiemeli az ügynökségnek a tengerészeti biztonság javításában, Európában a hajók, illetve a part menti, gáz- és olajkitermelési létesítmények által okozott szennyezés megelőzésében és a tagállamok és a Bizottság részére a nemzetközi és uniós jog keretében történő segítségnyújtásban betöltött szerepét; üdvözli és ösztönzi az ügynökség által a menekültügyi válsággal kapcsolatban más európai ügynökségekkel folytatott együttműködést, és hangsúlyozza, hogy az ügynökségnek meg kell kapnia a feladatainak sikeres végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat, többek között a megbízatásán kívül eső, rendkívüli jelentőségű tevékenységek vonatkozásában is (pl. az ügynökség hozzájárulása know-how-val, operatív támogatással és személyzettel a menekültügyi válság megoldásához);

7.  nyugtázza az ügynökség álláshelyeire vonatkozó második összehasonlító teljesítményértékelés eredményeit, miszerint az álláshelyek 21,67%-a igazgatási támogatással és koordinációval, 71,29%-a operatív feladatokkal, 7,05%-a pedig ellenőrzési és pénzügyi feladatokkal kapcsolatos; sajnálatát fejezi ki a személyzet folyamatos csökkenése miatt, miközben az ügynökség feladatainak köre egyre bővül;

8.  kiemeli, hogy az ügynökség szakértelme és házon belüli képességei lehetőséget adnak arra, hogy kiszélesítse tevékenységét és átfogóbb szolgáltatásokat nyújtson, ezzel hozzájárulva az uniós szabályozási keret és a biztonsági és környezeti normák kiterjesztéséhez;

9.  nyugtázza az igazgatótanácsi tagok és helyettes tagok önéletrajzának és érdekeltségi nyilatkozatának az ügynökség honlapján való közzététele tekintetében az ügynökség által elért előrehaladást; sajnálja ugyanakkor, hogy a Parlament kérése és a Számvevőszék javaslata ellenére nem minden igazgatótanácsi tag és helyettes tag nyújtott be érdekeltségi nyilatkozatot; ezért felkéri az ügynökséget, hogy haladéktalanul tegye közzé az igazgatótanácsi tagok és helyettes tagok érdekeltségi nyilatkozatait;

10.  javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ZÁRÓSZAVAZÁSÁNAK EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

28.2.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 449., 2016.12.1., 133. o.

(2)

HL C 449., 2016.12.1., 133. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 208., 2002.8.5., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 449., 2016.12.1., 133. o.

(7)

HL C 449., 2016.12.1., 133. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 208., 2002.8.5., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(PROV)(2017)0000].

Jogi nyilatkozat