Eljárás : 2017/0007(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0185/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0185/2017

Viták :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Szavazatok :

PV 04/07/2017 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0283

JELENTÉS     ***I
PDF 689kWORD 79k
5.5.2017
PE 601.003v02-00 A8-0185/2017

a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

A vélemény előadója: Sorin Moisă

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről  
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 212. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0016/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Parlament és Tanács közös nyilatkozatára, amelyet az Európai Parlament és Tanács Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU határozatával egy időben fogadtak el(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0185/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Kívánatos, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás Moldova fenntartható külső finanszírozási helyzetének helyreállítására irányuljon, ezáltal támogatva gazdasági és társadalmi fejlődését.

(11)  Kívánatos, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás Moldova fenntartható külső finanszírozási helyzetének helyreállítására irányuljon, hozzájárulva az ország nagyobb politikai és makrogazdasági stabilitásához, különösen a gazdasági kormányzással, pénz- és bankügyi irányítással és felügyelettel kapcsolatos területeken, beleértve a banki csalások alapos, eredményorientált kivizsgálását és az igazságszolgáltatás politikai függetlenségét.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia az Unióval közösen vallott értékekkel, többek között a demokráciával, a jogállamisággal, a felelősségteljes kormányzással, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a fenntartható fejlődéssel és a szegénység visszaszorításával, valamint a nyitott, szabályokon alapuló és tisztességes kereskedelemmel összefüggésben Moldova által tett kötelezettségvállalásoknak való megfeleléshez.

(17)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia az Unióval közösen vallott értékekkel, többek között a demokráciával, a jogállamisággal, a felelősségteljes kormányzással, a közigazgatás átpolitizáltságának megszüntetésével és átláthatóságával, a független igazságszolgáltatással, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a média szabadságával, függetlenségével és sokszínűségével, a fenntartható fejlődéssel és a szegénység visszaszorításával, valamint a nyitott, szabályokon alapuló és tisztességes kereskedelemmel összefüggésben Moldova által tett kötelezettségvállalásoknak való megfeleléshez.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Moldova tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás sajátos célja, hogy megerősítse Moldovában az államháztartási gazdálkodás rendszereinek hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát, valamint a pénzügyi szektor irányítását és felügyeletét, továbbá előmozdítsa a fenntartható és inkluzív növekedést, a munkahelyteremtést és az államháztartási konszolidáció előmozdítását célzó strukturális reformokat. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltételek teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását.

(18)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának és mindhárom részlet folyósításának előfeltétele, hogy Moldova tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás konkrét célja, hogy megerősítse Moldovában az államháztartási gazdálkodás rendszereinek hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát, biztosítsa a korrupció és pénzmosás elleni hatékony küzdelmet, valamint a pénzügyi és banki ágazat irányítását és felügyeletét, további támogatást nyújtson a makroökonómiai stabilitás megőrzéséhez, javítsa a kormányzást, továbbá előmozdítsa a fenntartható és inkluzív növekedést, a munkahelyteremtést és az államháztartási konszolidáció előmozdítását célzó strukturális reformokat. A Moldova számára nyújtott uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak az EU–Moldova társulási megállapodás és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását támogató intézkedéseket is tartalmaznia kell. Ezen feltételek megfelelő értékelésének biztosítása érdekében fontos, hogy azokat ellenőrizhető és mérhető módon állapítsák meg. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltétel teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását. A feltételek és célkitűzések nem teljesülése esetén, illetve amennyiben a társulási megállapodás céljait és elveit nem tartják tiszteletben, a Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy megszünteti az uniós makroszintű pénzügyi támogatás folyósítását.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az Unió makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekeinek hatékony védelme céljából Moldovának megfelelő intézkedéseket kell hoznia a támogatással kapcsolatos csalás, korrupció és bármely egyéb szabálytalanság megelőzése és az ellenük való küzdelem vonatkozásában. Ezen túlmenően rendelkezni kell a Bizottság által végrehajtandó ellenőrzésekről és a Számvevőszék által végzendő pénzügyi ellenőrzésekről.

(19)  Az Unió makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekeinek hatékony védelme céljából Moldovának megfelelő intézkedéseket kell végrehajtania a támogatással kapcsolatos csalás, korrupció és bármely egyéb szabálytalanság megelőzése és az ellenük való küzdelem vonatkozásában. Moldovának rendszeresen teljes körű tájékoztatást kell nyújtania a Bizottság számára a makroszintű pénzügyi támogatás uniós pénzügyi szabályoknak szigorúan megfelelő végrehajtásáról. Ezen túlmenően rendelkezni kell a Bizottság által végrehajtandó ellenőrzésekről és a Számvevőszék által végzendő pénzügyi ellenőrzésekről.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást az egyetértési megállapodásba foglalandó gazdaságpolitikai feltételekhez kell kötni. Az egységes végrehajtási feltételek biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e feltételeket a 182/2011/EU rendelettel összhangban a tagállamok képviselőiből álló bizottság felügyelete alatt tárgyalja meg a moldovai hatóságokkal. Az említett rendelet értelmében általános szabályként a tanácsadó-bizottsági eljárást kell alkalmazni a rendeletben meghatározottaktól eltérő esetekben. Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál nagyobb mértékű támogatás potenciálisan jelentős hatásaira, az említett értékhatár feletti műveletekre helyénvaló a vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. Figyelembe véve a Moldovának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegét, a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az egyetértési megállapodás elfogadására, valamint a támogatás csökkentésére, felfüggesztésére és megszüntetésére,

(24)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást az egyetértési megállapodásba foglalandó feltételekhez kell kötni. Ezeket a feltételeket össze kell kötni a három részlet folyósításával. Az egységes végrehajtási feltételek biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e végrehajtási feltételeket a 182/2011/EU rendelettel összhangban a tagállamok képviselőiből álló bizottság felügyelete alatt tárgyalja meg a moldovai hatóságokkal. Az említett rendelet értelmében általános szabályként a tanácsadó-bizottsági eljárást kell alkalmazni a rendeletben meghatározottaktól eltérő esetekben. Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál nagyobb mértékű támogatás potenciálisan jelentős hatásaira, az említett értékhatár feletti műveletekre helyénvaló a vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. Figyelembe véve a Moldovának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegét, a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az egyetértési megállapodás elfogadására, valamint a támogatás csökkentésére, felfüggesztésére és megszüntetésére,

(1)

HL L 218., 2013.8.14, 15. o.


INDOKOLÁS

A Moldovai Köztársaságban (a továbbiakban: Moldova) két kihívásokkal teli évet követően jelenleg zajlik a politikai és gazdasági stabilitás visszaállításának folyamata. Az ország 2014-ben lépett a gazdasági recesszió időszakába, mikor egy közismert banki csalással kapcsolatos botrány és a nemzetközi adományozók támogatásának ezt követő befagyasztása által okozott pénzügyi nehézségek miatt romlott a gazdaság teljesítménye, amelyet már a korábban negatívan érintett a kedvezőtlen időjárás miatt a mezőgazdasági termelésben bekövetkezett visszaesés és a gyenge exportteljesítmény Moldova egyes hagyományos gazdasági partnerei, Fehéroroszország, Oroszország és Ukrajna felé.

Az Európai Unió és Moldova közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás (amely az EU–Moldova társulási megállapodás része) ideiglenes alkalmazása (2014 szeptembere óta) hozzájárult a gazdasági talpra állás folyamatához. A Moldova exportjából jelenleg 63%-kal részesedő Unió jelenleg az ország fő kereskedelmi partnere. 2015-ben 5%-kal nőtt az Unió Moldovából érkező importja, noha Moldovának a világ más részeibe irányuló exportja csökkent.

A reformfolyamatban több éven át fennálló patthelyzet után az utóbbi évben jelentős előrelépés történt a strukturális reformok ütemtervének végrehajtása terén, többek között a prioritásként kezelendő reformokról szóló, az EU-val 2016 februárjában elfogadott ütemterv részeként. Ez az adományozóktól származó támogatás újraindításához vezetett a Nemzetközi Valutaalap (a továbbiakban: IMF) vezetésével. Tavaly novemberben az IMF valóban jóváhagyta a hároméves kibővített hiteleszközből (Extended Credit Facility) és a kibővített finanszírozási eszközből (Extended Fund Facility) álló, 179 millió USD összegű konstrukciót. 2017. február 28-án az IMF képviselői és a moldovai hatóságok szakértői szintű megállapodásra jutottak a program első felülvizsgálatával kapcsolatban, megjegyezve, hogy az IMF program végrehajtása tartósan kielégítőnek mutatkozik. Az IMF ügyvezető igazgatósága várhatóan 2017 áprilisában fejezi be a felülvizsgálatot. Az IMF program jóváhagyása lehetővé tette a Világbank számára szakpolitikai alapú hitelezési műveleteinek újraindítását.

Az Unió is újraindította költségvetés-támogatási műveleteit az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz révén, amely 2015 óta befagyasztásra került, és más külső adományozók is követték ezt a trendet. A moldovai gazdaság fizetési mérlegének és költségvetésének rövid távú kockázatait azonban kezelni kell. Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) Moldova számára történő makroszintű pénzügyi támogatás nyújtására irányuló javaslata megfelel ennek a szükségletnek, és az ország 2016–18-as időszakban fennmaradó külső finanszírozási igényének kb. 25%-át fedezi (az IMF értékelése a teljes külső finanszírozási igényt kb. 402 millió euróra becsüli). Ez szükséges lépés Moldova hosszú távú stabilitásának biztosítása érdekében, és teljes mértékben összhangban áll az országra és a régióra vonatkozó átfogóbb uniós külpolitika céljaival.

A Bizottság javaslata szorosan követi az Európai Parlament és a Tanács által a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU határozattal egy időben elfogadott közös nyilatkozatban foglalt megállapodást, amelyben a társjogalkotók megállapítják azokat a főbb elveket és megfontolásokat, amelyek a makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának folyamatát vezérlik. Nevezetesen: i) Moldova teljesíti a támogatása céljára és a jogosultságra vonatkozó feltételeket; ii. a Bizottság javaslatát kísérő szolgálati munkadokumentum a politikai és gazdasági előfeltételek teljesítésére vonatkozó részletes értékelést tartalmaz; iii.) a javasolt támogatás formája és mennyisége biztosítja az Unió és más adományozók közti terhek méltányos eloszlását. Az EU 100 millió eurót nyújt, 60 milliót kölcsön formájában és 40 milliót vissza nem térítendő támogatás formájában, amelyet három részletben folyósít (kettőt 2017-ben és az utolsót 2018 első felében). A „kölcsön” és a „támogatás” elemek közti egyensúly a 2013-ban elfogadott kritériumokat tükrözi, vagyis az egy főre eső jövedelem és a szegénységi mutatók alapján mért gazdasági fejlettségi szintjét, a visszafizetési képességet, amely az adósságállomány fenntarthatóságának elemzése alapján kerül megállapításra, illetve a nemzetközi pénzügyi intézmények és más donorok által Moldova esetében alkalmazott kedvezményes feltételek mértékét.

A fenti megfontolások fényében az előadó azt ajánlja, hogy az Európai Parlament fogadja el a Bizottság javaslatát a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásra, hangsúlyozva a következő határozott elvárásokat:

1. A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a Moldovával kötött egyetértési megállapodásról folytatott tárgyalások során a makroszintű pénzügyi támogatás a gazdasági és strukturális reformok ambiciózus programjához kapcsolódjon, konkrétan az irányítás erősítéséhez a pénzügyi és állami szektorban, a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség gyors végrehajtásához, a korrupció és pénzmosás elleni küzdelemhez, az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának és függetlenségének növelésére tett erőfeszítésekhez és az energiaágazat irányításának javításához a nemzeti szabályozó hatóság függetlenségének biztosítása révén.

Egyértelmű feltételeket kell megállapítani mindhárom részlet folyósításához, összhangban az Európai Számvevőszék ajánlásaival olyan teljesítménymutatók megállapítására, amelyek az eredmények mérésére, továbbá a különböző uniós támogatási eszközök közötti, illetve ezen eszközöknek a moldovai nemzeti stratégiákkal való összhangjának megállapítására szolgálnak.

2. A Bizottság a lehető legkörültekintőbben jár el az uniós külpolitika céljai felé tett előrelépés nyomon követése során, beleértve az uniós makroszintű pénzügyi támogatás felhasználását (a javaslat 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően), valamint a támogatás folyósítása előfeltételeinek és feltételeinek való folyamatos megfelelés ellenőrzése során(a javaslat 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően). Biztosítja továbbá az Európai Parlament késedelem nélküli tájékoztatását és a vele folytatott megfelelő koordinációt.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről   (11.4.2017)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

A vélemény előadója: Petras Auštrevičius

RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat arra irányul, hogy Moldova 100 millió euró támogatásban részesüljön hitel (60 millió euró) és vissza nem térítendő támogatás (40 millió euró) formájában. Az EU egyéb pénzügyi támogatást is nyújt költségvetési támogatás útján, amely 2016 decemberében indult újra (45,3 millió euró folyósítva) az IMF-el való megállapodást követően.

A Moldovának nyújtott legutóbbi makroszintű pénzügyi támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott 90 millió euró volt 2010–2012 során. A makroszintű pénzügyi támogatás egyéb kedvezményezettjei jelenleg Örményország, Grúzia, Jordánia, a Kirgiz Köztársaság, Libanon, Tunézia és Ukrajna.

Tekintettel Moldova nehéz gazdasági helyzetére, valamint tekintettel a Moldovában (2018 novemberében) esedékes parlamenti választásokra, az EU érdekében lenne a jelenlegi moldovai kormány reformista programjának támogatása azáltal, hogy a makroszintű pénzügyi támogatást a javasolt időkereten belül (2017–2018) nyújtja. A makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó feltételek megfelelő súlyt biztosítanak az e reformok melletti fellépéshez, különösen annak összefüggésében, hogy a legutóbbi moldovai fejlemények tükrében szükség van a „többért többet” elve megerősítésére az EU által a szomszédos országainak nyújtott támogatás tekintetében. Valóban, az EB/EKSZ 2017. márciusi, a társulási menetrend Moldovai Köztársaság általi végrehajtásáról szóló jelentése hangsúlyozza, hogy a közelmúltban történt bizonyos előrelépés számos olyan reform elfogadása révén, amelyek célja többek között az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása és a korrupció elleni küzdelem. További reformtörekvésekre van szükség azonban a jogállamiság és az üzleti környezet – melyekre továbbra is hat a burjánzó korrupció és a következetlen döntéshozatal – javítása érdekében; továbbá határozott végrehajtási intézkedésekre van szükség, hogy kézzelfogható eredményeket tudjanak felmutatni Moldova lakossága számára.

A 2014-ben feltárt banki csalás – amelyben moldovai vezetőket, többek között Filat volt miniszterelnököt azzal vádolják, hogy 1 milliárd eurót tettek zsebre (abban az évben a GDP 17%-a) három bankból (Savings Bank, Unibank és Banca Sociala) – azt jelenti, hogy az uniós források (2007–2013 között 561 millió euró) egy részének adott esetben nem volt meg a tervezett hatása. Ennek lehetséges következménye, hogy az EU-nak most támogatnia kell Moldovát, hogy ellentételezhesse a csalás által okozott veszteségeket. Továbbá, a csalás hozzájárult ahhoz, hogy jelentősen csökkent a moldovai emberek EU-ba vetett bizalma.

Következésképpen a Külügyi Bizottság által javasolt módosítások a következőkre összpontosítanak:

1. Néhány megerősítendő, kulcsfontosságú demokratikus elv hangsúlyozása (vagyis: az igazságszolgáltatás függetlensége; szabad, független és pluralisztikus média), valamint a korrupcióellenes és csalásellenes rendelkezések megerősítése (vagyis: ezen intézkedések hatékony végrehajtása), a következőkhöz kapcsolódó egyértelműbb feltételekkel: egyértelmű referenciaszintek, jelentés az EP-nek, az előrelépés elmaradása esetén a részletek felfüggesztése;

2. Az EP megfelelő bevonásának biztosítása, különösen a kulcsfontosságú egyetértési megállapodás elkészítésébe, amely részletesen tartalmazni fogja a makroszintű pénzügyi támogatás folyósításához kapcsolódó feltételeket.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Azt követően, hogy 2016 elején új kormány lépett hivatalba és kinevezték a központi bank új elnökét, a hatóságok megújult elkötelezettségről adtak tanúbizonyságot a szükséges politikai reformok továbbvitele és az országban a pénzügyi szektor és az államháztartási gazdálkodás terén jelentkező irányítási kihívások kezelése tekintetében.

(3) Azt követően, hogy 2016 elején új kormány lépett hivatalba és kinevezték a központi bank új elnökét, a hatóságok megújult elkötelezettségről adtak tanúbizonyságot a szükséges politikai reformok továbbvitele és az országban a pénzügyi szektor és az államháztartási gazdálkodás terén jelentkező irányítási kihívások kezelése tekintetében, és jelentős lépéseket tettek ez irányban.

Módosítás     2

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Kívánatos, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás Moldova fenntartható külső finanszírozási helyzetének helyreállítására, és ezáltal gazdasági és társadalmi fejlődésének támogatására irányuljon.

(11)  Kívánatos, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás Moldova fenntartható külső finanszírozási helyzetének helyreállítására, és ezáltal gazdasági és társadalmi fejlődésének támogatására irányuljon, különösen a gazdasági kormányzáshoz és az igazságszolgáltatás függetlenségéhez kapcsolódó területeken.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia az Unióval közösen vallott értékekkel, többek között a demokráciával, a jogállamisággal, a felelősségteljes kormányzással, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a fenntartható fejlődéssel és a szegénység visszaszorításával, valamint a nyitott, szabályokon alapuló és tisztességes kereskedelemmel összefüggésben Moldova által tett kötelezettségvállalásoknak való megfeleléshez.

(17)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia az Unióval közösen vallott értékekkel, többek között a demokráciával, a jogállamisággal, a felelősségteljes kormányzással – beleértve az elszámoltatható, átlátható és depolitizált közigazgatást, a független igazságszolgáltatást, valamint a pártatlan és hatékony bűnüldöző szerveket – az emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint a szabad, független, plurális média tiszteletben tartásával, a szociális piacgazdasággal, a fenntartható fejlődéssel és a szegénység visszaszorításával, valamint a nyitott, szabályokon alapuló és tisztességes kereskedelemmel összefüggésben Moldova által tett kötelezettségvállalásoknak való megfeleléshez.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Moldova tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás sajátos célja, hogy megerősítse Moldovában az államháztartási gazdálkodás rendszereinek hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát, valamint a pénzügyi szektor irányítását és felügyeletét, továbbá előmozdítsa a fenntartható és inkluzív növekedést, a munkahelyteremtést és az államháztartási konszolidáció előmozdítását célzó strukturális reformokat. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltételek teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Moldova teljes mértékben tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert és a hatalmi ágak szigorú elválasztását – és a jogállamiságot, többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását, támogassa a szabad, független és pluralisztikus médiát, illetve biztosítsa a korrupció, az oligarchák befolyása és a pénzmosás elleni hatékony küzdelmet és a „banki csalás” alapos, eredményorientált kivizsgálását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás sajátos célja, hogy megerősítse Moldovában az államháztartási gazdálkodás rendszereinek hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát, valamint a pénzügyi és banki szektor irányítását és felügyeletét, továbbá előmozdítsa a fenntartható és inkluzív növekedést, a munkahelyteremtést és az államháztartási konszolidáció előmozdítását célzó hatékony strukturális reformokat. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltétel teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását.

 

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) A részletek felszabadítása előtt a Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen előfeltétel teljesítésének szintjéről, illetve a célkitűzések egyértelműen meghatározott referenciaszintekhez viszonyított megvalósítása felé tett kézzelfogható előrelépésről, szigorú és mérhető módon. A támogatások feltételekhez kötését maradéktalanul végre kell hajtani az ösztönzőkön alapú támogatásfolyósítás erősítése érdekében. Amennyiben a Tanács 2016. február 15-i, Moldováról szóló következtetéseiben, az EU-Moldova társulási menetrendben és az egyetértési megállapodásban meghatározott célkitűzések felé tett előrelépés nem megfelelő, a részletek felszabadítását azonnal fel kell függeszteni.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az Unió makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekeinek hatékony védelme céljából Moldovának megfelelő intézkedéseket kell hoznia a támogatással kapcsolatos csalás, korrupció és bármely egyéb szabálytalanság megelőzése és az ellenük való küzdelem vonatkozásában. Ezen túlmenően rendelkezni kell a Bizottság által végrehajtandó ellenőrzésekről és a Számvevőszék által végzendő pénzügyi ellenőrzésekről.

(19)  Az Unió makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekeinek hatékony védelme céljából Moldovának teljes körűen végre kell hajtania a megfelelő intézkedéseket a támogatással kapcsolatos csalás, korrupció és bármely egyéb szabálytalanság megelőzése és az ellenük való küzdelem vonatkozásában. Ezen túlmenően rendelkezni kell a Bizottság által végrehajtandó ellenőrzésekről és a Számvevőszék által végzendő pénzügyi ellenőrzésekről. Moldovának rendszeresen teljes körű tájékoztatást kell nyújtania a Bizottságnak az uniós makroszintű pénzügyi támogatás uniós pénzügyi szabályoknak szigorúan megfelelő végrehajtásáról, valamint az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformokról.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás a Bizottság irányítása alá tartozik. Annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács nyomon követhesse e határozat végrehajtását, a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell őket a támogatással kapcsolatos fejleményekről, és rendelkezésükre kell bocsátania a vonatkozó dokumentumokat.

(22)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás a Bizottság irányítása alá tartozik. Annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács nyomon követhesse e határozat végrehajtását, a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell őket a támogatással kapcsolatos fejleményekről, és rendelkezésükre kell bocsátania a vonatkozó dokumentumokat, többek között az egyetértési megállapodás tervezetét.

Módosítás     8

Határozatra irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást az egyetértési megállapodásba foglalandó gazdaságpolitikai feltételekhez kell kötni. Az egységes végrehajtási feltételek biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e feltételeket a 182/2011/EU rendelettel összhangban a tagállamok képviselőiből álló bizottság felügyelete alatt tárgyalja meg a moldovai hatóságokkal. Az említett rendelet értelmében általános szabályként a tanácsadó-bizottsági eljárást kell alkalmazni a rendeletben meghatározottaktól eltérő esetekben. Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál nagyobb mértékű támogatás potenciálisan jelentős hatásaira, az említett értékhatár feletti műveletekre helyénvaló a vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. Figyelembe véve a Moldovának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegét, a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az egyetértési megállapodás elfogadására, valamint a támogatás csökkentésére, felfüggesztésére és megszüntetésére,

(24)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást az egyetértési megállapodásba foglalandó politikai és gazdaságpolitikai feltételekhez kell kötni, összhangban az EU–Moldova társulási megállapodás 1–4. cikkében foglaltakkal. E feltételekhez csatolni kell a teljesítésükre meghatározott határidőket. Az egységes végrehajtási feltételek biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e végrehajtási feltételeket a 182/2011/EU rendelettel összhangban a tagállamok képviselőiből álló bizottság felügyelete alatt tárgyalja meg a moldovai hatóságokkal. Az említett rendelet értelmében általános szabályként a tanácsadó-bizottsági eljárást kell alkalmazni a rendeletben meghatározottaktól eltérő esetekben. Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál nagyobb mértékű támogatás potenciálisan jelentős hatásaira, az említett értékhatár feletti műveletekre helyénvaló a vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. Figyelembe véve a Moldovának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegét, a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az egyetértési megállapodás elfogadására, valamint a támogatás csökkentésére, felfüggesztésére és megszüntetésére,

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós makroszintű pénzügyi támogatással kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak folyósításait is, valamint kellő időben ezen intézmények rendelkezésére bocsátja a vonatkozó dokumentumokat.

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós makroszintű pénzügyi támogatással kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak folyósításait is, valamint kellő időben ezen intézmények rendelkezésére bocsátja a vonatkozó dokumentumokat, többek között az egyetértési megállapodás tervezetét.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Moldova tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását.

(1)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Moldova tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert és a hatalmi ágak szigorú elválasztását – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Ennek az előfeltételnek határozott kötelezettségvállalást és konkrét intézkedések elfogadását kell előírnia a jó kormányzás javítása, a közigazgatási kinevezések depolitizálása, a korrupció elleni küzdelem, az igazságszolgáltatás függetlenségének erősítése, a közigazgatás átpolitizáltságának csökkentése, a „banki csalás” alapos, eredményorientált kivizsgálásának biztosítása és egy olyan környezet létrehozása érdekében, amely lehetővé teszi a plurális és szabad médiát, illetve ösztönzi a szabad és tisztességes politikai versengést.

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat az uniós makroszintű pénzügyi támogatás teljes életciklusa alatt nyomon követi ezen előfeltétel teljesülését.

(2)  A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat az uniós makroszintű pénzügyi támogatás teljes életciklusa alatt nyomon követi az e cikk (1) bekezdésében meghatározott előfeltétel teljesülését. A részletek felszabadítása előtt jelentést kell tenniük az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen előfeltétel teljesítésének egyértelműen meghatározott referenciaszintekhez viszonyított szintjéről. Ha a Tanács 2016. február 15-i, Moldováról szóló következtetéseiben, az EU-Moldova társulási menetrendben és az egyetértési megállapodásban meghatározott célkitűzések felé tett előrelépés nem megfelelő, a részletek felszabadítását felfüggesztik.

Módosítás     12

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében megállapodik a moldovai hatóságokkal az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, a strukturális reformokra és a rendezett államháztartásra összpontosító, pontosan meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételekről, amelyeket az e feltételek teljesítésére vonatkozó időkeretet is tartalmazó egyetértési megállapodásba (a továbbiakban: az egyetértési megállapodás) kell foglalni. Az egyetértési megállapodásban meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek összhangban kell lenniük az 1. cikk (3) bekezdésében említett megállapodásokkal és egyetértési megállapodásokkal, köztük a Moldova által az IMF támogatásával végrehajtott makrogazdasági kiigazítási és strukturálisreform-programokkal.

(1)  A Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében megállapodik a moldovai hatóságokkal az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, a strukturális reformokra és a rendezett államháztartásra összpontosító, pontosan meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételekről, valamint a demokráciával és a jogállamisággal kapcsolatos feltételekről, például a korrupció elleni küzdelmet és az igazságszolgáltatás megerősítését célzó intézkedésekről, amelyeket az e feltételek teljesítésére vonatkozó időkeretet és egyértelmű mutatószámokat is tartalmazó egyetértési megállapodásba (a továbbiakban: az egyetértési megállapodás) kell foglalni. Az egyetértési megállapodásban meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek összhangban kell lenniük az 1. cikk (3) bekezdésében említett megállapodásokkal és egyetértési megállapodásokkal, köztük a Moldova által az IMF támogatásával végrehajtott makrogazdasági kiigazítási és strukturálisreform-programokkal.

Módosítás     13

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett feltételek különösen a moldovai államháztartási gazdálkodás rendszerei hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának javítását célozzák, többek között az uniós makroszintű pénzügyi támogatás felhasználása tekintetében. A szakpolitikai intézkedések kidolgozásakor megfelelő mértékben figyelembe kell venni a kölcsönös piacnyitás, a szabályokon alapuló és méltányos kereskedelem kialakítása, valamint az Unió külpolitikájával összefüggő más prioritások terén elért előrelépést is. Az említett célkitűzések megvalósítása terén elért eredményeket a Bizottság rendszeresen nyomon követi.

(2)  Az (1) bekezdésben említett feltételek különösen a moldovai államháztartási gazdálkodás rendszerei hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának javítását célozzák, többek között az uniós makroszintű pénzügyi támogatás felhasználása tekintetében. A szakpolitikai intézkedések kidolgozásakor megfelelő mértékben figyelembe kell venni a kölcsönös piacnyitás, a szabályokon alapuló és méltányos kereskedelem kialakítása, valamint az Unió külpolitikájával összefüggő más prioritások terén elért előrelépést is, beleértve az emberi jogok és a demokratikus alapelvek – mint a tömegtájékoztatás szabadsága – tiszteletben tartását, az állami intézmények depolitizálását és a politikai versengést lehetővé tevő szabad és tisztességes környezet ösztönzését. Az említett célkitűzések megvalósítása terén elért eredményeket a Bizottság rendszeresen nyomon követi.

Módosítás     14

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a 4. cikk (3) bekezdésében előírt feltételek, ideértve azt is, hogy Moldova gazdaságpolitikája összhangban van-e az uniós makroszintű pénzügyi támogatás célkitűzéseivel. Ennek során a Bizottság szorosan együttműködik az IMF-fel és a Világbankkal, és szükség esetén az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

(4)  A Bizottság rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a 4. cikk (3) bekezdésében előírt feltételek, ideértve azt is, hogy Moldova gazdaságpolitikája összhangban van-e az uniós makroszintű pénzügyi támogatás célkitűzéseivel. Ennek során a Bizottság szorosan együttműködik az IMF-fel és a Világbankkal, valamint az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

Módosítás     15

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az egyetértési megállapodásban szereplő gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételek kielégítő teljesítése.

c)  az egyetértési megállapodásban szereplő politikai, gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételek kielégítő teljesítése, mérhető kritériumok alapján megítélve.

Módosítás    16

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az Unió pénzügyi érdekei védelmének biztosítása, különösen az uniós makroszintű pénzügyi támogatást érintő csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzését és az ellenük való küzdelmet illetően meghozandó egyedi intézkedések előírása, összhangban a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel11, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel12, valamint a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel13;

b)  az Unió pénzügyi érdekei védelmének biztosítása, különösen az uniós makroszintű pénzügyi támogatást érintő csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzését és az ellenük való küzdelmet illetően meghozandó egyedi intézkedések teljes körű végrehajtása, összhangban a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel11, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel12, valamint a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel13;

__________________

__________________

11A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

11A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

12A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

12A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

13Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.). Tevékenységalapú irányítás:

13Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.). Tevékenységalapú irányítás:

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Makroszintű pénzügyi támogatás a Moldovai Köztársaság számára

Hivatkozások

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

19.1.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

19.1.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Petras Auštrevičius

30.1.2017

Vizsgálat a bizottságban

20.3.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Josef Weidenholzer

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

55

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (4.4.2017)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

A vélemény előadója: Siegfried Mureşan

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó megjegyzi, hogy a javasolt makroszintű pénzügyi támogatási művelet összege legfeljebb 100 millió euró, amelyet középtávú kölcsön formájában legfeljebb 60 millió eurós összegig, támogatások formájában pedig legfeljebb 40 millió euró összegig folyósítanak és három részletben szabadítanak fel 2017-ben és 2018-ban. A kölcsön feltöltésére a 2019–2020-as költségvetésben kerül sor, míg a támogatási elemek kötelezettségvállalásai és kifizetései a 2017–2018-as költségvetésben szerepelnek.

A javasolt művelet célja a moldovai fenntartható külső finanszírozási helyzet visszaállításának támogatása. Kiegészítené az IMF és a Világbank által biztosított programokat és forrásokat, és nyújtásának előfeltétele, hogy Moldova tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását.

Az előadó támogatja a javasolt makroszintű pénzügyi támogatási műveletet, amelynek ki kell egészítenie a Moldovának nyújtott nemzetközi és európai támogatást és amely a még mindig nehéz politikai és gazdasági időszakban lévő országgal való európai szolidaritás bizonyítéka. Tudomásul veszi, hogy a moldovai hatóságok megújult elkötelezettséget mutatnak az ország kormányzással kapcsolatos kihívásainak kezelésére és a szükséges politikai reformok továbbvitelére, ugyanakkor fenntartja, hogy Moldovának tényleges eredményeket is fel kell mutatnia a reformfolyamat terén.

Ennélfogva kulcsfontosságú, hogy a támogatás különböző részleteinek rendelkezésre bocsátása szigorúan a – többek között a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem, az igazságszolgáltatás függetlensége, a pénzügyi ágazat ellenálló képességének megerősítése és a politikai pártok finanszírozásának átláthatósága terén fennálló – kötelezettségek moldovai hatóságok általi, jól meghatározott időn belüli teljesítésének függvénye legyen.

Az előadó emlékeztet, hogy a Moldovai Köztársasággal aláírt társulási megállapodás az EU által valaha is aláírt egyik legfejlettebb: biztosítja a Moldovával való mélyebb gazdasági és politikai együttműködés szilárd alapját Moldova európai integráció felé vezető útján.

Moldova támogatásának fő uniós finanszírozási eszköze jelenleg az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI), amely a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség és a társulási menetrend végrehajtását támogatja. Az előadó megállapítja továbbá, hogy Moldova részt vesz a valamennyi szomszédsági partner számára elérhető kezdeményezésekben is, mint amilyen az Erasmus+, a technikai segítségnyújtás és információcsere, a SIGMA és a Szomszédsági Beruházási Keret (NIF). Elfogadása után az Európai Fenntartható Fejlődési Alap is biztosít új beruházási lehetőségeket Moldovában.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Kívánatos, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás Moldova fenntartható külső finanszírozási helyzetének helyreállítására, és ezáltal gazdasági és társadalmi fejlődésének támogatására irányuljon.

(11)  Kívánatos, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás Moldova fenntartható külső finanszírozási helyzetének helyreállítására, és ezáltal gazdasági és társadalmi fejlődésének támogatására irányuljon, különösen a gazdasági kormányzáshoz és az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó területeken, és ösztönözze a reformokat ezeken a területeken.

Módosítás     2

Határozatra irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia az Unióval közösen vallott értékekkel, többek között a demokráciával, a jogállamisággal, a felelősségteljes kormányzással, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a fenntartható fejlődéssel és a szegénység visszaszorításával, valamint a nyitott, szabályokon alapuló és tisztességes kereskedelemmel összefüggésben Moldova által tett kötelezettségvállalásoknak való megfeleléshez.

(17)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia az Unióval közösen vallott értékekkel, többek között a demokráciával, a jogállamisággal, a felelősségteljes kormányzással, a közigazgatási kinevezések depolitizálásával, az emberi jogok és a szabad, független, plurális média tiszteletben tartásával, a fenntartható fejlődéssel és a szegénység visszaszorításával, valamint a nyitott, szabályokon alapuló és tisztességes kereskedelemmel összefüggésben Moldova által tett kötelezettségvállalásoknak való megfeleléshez.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Moldova tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás sajátos célja, hogy megerősítse Moldovában az államháztartási gazdálkodás rendszereinek hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát, valamint a pénzügyi szektor irányítását és felügyeletét, továbbá előmozdítsa a fenntartható és inkluzív növekedést, a munkahelyteremtést és az államháztartási konszolidáció előmozdítását célzó strukturális reformokat. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltételek teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását.

(18)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának és a támogatás egyes részletei rendelkezésre bocsátásának előfeltétele, hogy Moldova tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás sajátos célja, hogy megerősítse Moldovában az államháztartási gazdálkodás rendszereinek hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát, valamint a pénzügyi szektor irányítását és felügyeletét, a stabilitásra irányuló politikákat folytasson, további támogatást nyújtva a makrogazdasági stabilitás megőrzéséhez, javítsa a kormányzást, továbbá előmozdítsa a fenntartható és inkluzív növekedést, a munkahelyteremtést és az államháztartási konszolidáció előmozdítását célzó, valódi és tényleges strukturális reformokat. A makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátásának további előfeltételéül kell szabni a kézzelfogható előrelépést a pénzmosás és a korrupció – többek közt a magas szintű korrupció – elleni küzdelemben és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése terén. E feltételeknek hozzá kell továbbá járulniuk a gazdasági kormányzás javításához és ösztönözniük kell a reformokat Moldovában. Ezek megfelelő értékelésének biztosítása érdekében fontos, hogy az ilyen feltételeket szigorúan és mérhetően állapítsák meg. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltételek teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az Unió makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekeinek hatékony védelme céljából Moldovának megfelelő intézkedéseket kell hoznia a támogatással kapcsolatos csalás, korrupció és bármely egyéb szabálytalanság megelőzése és az ellenük való küzdelem vonatkozásában. Ezen túlmenően rendelkezni kell a Bizottság által végrehajtandó ellenőrzésekről és a Számvevőszék által végzendő pénzügyi ellenőrzésekről.

(19)  Az Unió makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekeinek hatékony védelme céljából Moldovának megfelelő intézkedéseket kell hoznia a támogatással kapcsolatos csalás, korrupció és bármely egyéb szabálytalanság megelőzése és az ellenük való küzdelem vonatkozásában. Moldovának rendszeresen teljes körű tájékoztatást kell nyújtania a Bizottságnak a makroszintű pénzügyi támogatás uniós pénzügyi szabályoknak szigorúan megfelelő végrehajtásáról. Ezen túlmenően rendelkezni kell a Bizottság által végrehajtandó ellenőrzésekről és a Számvevőszék által végzendő pénzügyi ellenőrzésekről.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást az egyetértési megállapodásba foglalandó gazdaságpolitikai feltételekhez kell kötni. Az egységes végrehajtási feltételek biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e feltételeket a 182/2011/EU rendelettel összhangban a tagállamok képviselőiből álló bizottság felügyelete alatt tárgyalja meg a moldovai hatóságokkal. Az említett rendelet értelmében általános szabályként a tanácsadó-bizottsági eljárást kell alkalmazni a rendeletben meghatározottaktól eltérő esetekben. Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál nagyobb mértékű támogatás potenciálisan jelentős hatásaira, az említett értékhatár feletti műveletekre helyénvaló a vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. Figyelembe véve a Moldovának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegét, a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az egyetértési megállapodás elfogadására, valamint a támogatás csökkentésére, felfüggesztésére és megszüntetésére,

(24)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást az egyetértési megállapodásba foglalandó gazdaságpolitikai feltételekhez kell kötni, különös hangsúlyt fektetve a moldovai gazdaságra, a gazdasági irányítás rendszerére, különösen a bankágazatra és az igazságszolgáltatásra, ideértve az egyes feltételek teljesítésére meghatározott határidőket is. Az e feltételek teljesítése tekintetében a kézzelfogható előrehaladás hiánya az uniós makroszintű pénzügyi támogatás ideiglenes felfüggesztéséhez vagy a folyósítás megszüntetéséhez vezet. Az egységes végrehajtási feltételek biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e feltételeket a 182/2011/EU rendelettel összhangban a tagállamok képviselőiből álló bizottság felügyelete alatt tárgyalja meg a moldovai hatóságokkal. Az említett rendelet értelmében általános szabályként a tanácsadó-bizottsági eljárást kell alkalmazni a rendeletben meghatározottaktól eltérő esetekben. Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál nagyobb mértékű támogatás potenciálisan jelentős hatásaira, az említett értékhatár feletti műveletekre helyénvaló a vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. Figyelembe véve a Moldovának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegét, a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az egyetértési megállapodás elfogadására, valamint a támogatás csökkentésére, felfüggesztésére és megszüntetésére,

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Makroszintű pénzügyi támogatás a Moldovai Köztársaság számára

Hivatkozások

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

19.1.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

19.1.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Siegfried Mureşan

26.1.2017

Az elfogadás dátuma

3.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Othmar Karas, Bernd Lucke

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Makroszintű pénzügyi támogatás a Moldovai Köztársaság számára

Hivatkozások

COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.1.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

19.1.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Sorin Moisă

23.1.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.2.2017

21.3.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

4.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni

Benyújtás dátuma

5.5.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

31

+

ALDE

Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim

GUE/NGL

Kouloglou Stelios

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław

S&D

Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Hautala Heidi, Jadot Yannick

6

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Ferrand Edouard, Obermayr Franz, Zanni Marco

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

1

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

Jogi nyilatkozat