Процедура : 2017/2026(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0243/2017

Внесени текстове :

A8-0243/2017

Разисквания :

PV 02/10/2017 - 18
CRE 02/10/2017 - 18

Гласувания :

PV 03/10/2017 - 4.7
CRE 03/10/2017 - 4.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0367

ДОКЛАД     
PDF 655kWORD 67k
28.6.2017
PE 602.807v02-00 A8-0243/2017

относно политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия

(2017/2026(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Райнхард Бютикофер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия

(2017/2026(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид основаването на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) на 8 август 1967 г.,

–  като взе предвид основната правна рамка за връзки между ЕС и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), а именно споразумението за сътрудничество между АСЕАН и ЕИО, подписано през март 1980 г.(1),

–  като взе предвид Хартата на АСЕАН, подписана през ноември 2007 г., която създава юридическа правосубектност и правна и институционална рамка за АСЕАН, включително създаването на Комитета на постоянните представители (КПП), който да подкрепя и координира работата на АСЕАН;

–  като има предвид регионалния форум на АСЕАН (ARF), създаден през 1993 г., с цел да насърчава диалога и консултациите по политически въпроси и по въпроси, свързани със сигурността, както и да допринася за изграждането на доверие и за превантивната дипломация в Азиатско-тихоокеанския регион,

–  като взе предвид различните рамки на АСЕАН, насочени към изграждането на доверие в региона: ARF, Срещата на министрите на отбраната на АСЕАН (ADMM-Plus), Срещата на високо равнище на Източна Азия (EAS), АСЕАН + три (АСЕАН + Китай, Япония и Южна Корея) и АСЕАН + шест (АСЕАН + Китай, Япония, Южна Корея, Индия, Австралия и Нова Зеландия),

–  като взе предвид съществуващите търговски споразумения на АСЕАН с Япония, Китай, Южна Корея, Индия, Австралия и Нова Зеландия,

–  като взе предвид текущите преговори и/или сключването на седем споразумения за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и някои държави – членки на АСЕАН, а именно Бруней Даруссалам, Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам,

–  като взе предвид преговорите за споразумения за свободна търговия (ССТ), които се водят с Индонезия и Филипините, преговорите за ССТ с Малайзия и Тайланд, които в момента са в застой, очакваното в идните месеци сключване на ССТ със Сингапур и Виетнам и преговорите за инвестиционно споразумение с Мианмар,

–  като взе предвид срещата на члена на Комисията, отговарящ за въпросите на търговията, Сесилия Малмстрьом, с икономическите министри на АСЕАН, състояла се в Манила на 10 март 2017 г.,

–  като взе предвид 9-та среща на парламентарното партньорство Азия-Европа (ASEM 11), проведена в Улан Батор, Монголия, на 21 и 22 април 2016 г.,

–  като взе предвид Декларацията от Нюрнберг за засилено партньорство между ЕС и АСЕАН и плана за действие от ноември 2007 г.,

–  като взе предвид плана за действие от Бандар Сери Бегаван за укрепване на засиленото партньорство между ЕС и АСЕАН (2013—2017 г.), приет в Бруней Даруссалам на 27 април 2012 г.,

–  като взе предвид Съвместното съобщение на Комисията и Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета от 18 май 2015 г., озаглавено „ЕС и АСЕАН: партньорство със стратегическа цел“ (JOIN(2015)0022),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно отношенията между ЕС и АСЕАН от 22 юни 2015 г.,

–  като взе предвид Декларацията от Банкок за насърчаване на Глобалното партньорство АСЕАН-ЕС за споделени стратегически цели от 14 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид присъединяването на Европейския съюз към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия в Пном Пен на 12 юли 2012 г.(2),

–  като взе предвид 11-та среща на високо равнище Азия-Европа (ASEM 11), проведена в Улан Батор, Монголия, на 15 и 16 юли 2016 г.,

–  като взе предвид „Фондацията Азия – Европа“ (ASEF), учредена през февруари 1997 г., с цел да осигури форум за неправителствен диалог,

–  като взе предвид програмата на АСЕАН – ЕС за подкрепа на регионалната интеграция на АСЕАН (APRIS), програмата за подкрепа за регионална интеграция на АСЕАН (ARISE) и Регионалния инструмент за диалог ЕС – АСЕАН (READI) в подкрепа на хармонизацията на политиките и нормативните актове в несвързаните с търговията сектори,

–  като взе предвид Плана за икономическа общност АСЕАН, договорен през 2007 г.,

–  като взе предвид 14-ата среща на високо равнище на АСЕАН през 2009 г. и набелязването на пътна карта за създаване на единен пазар на АСЕАН (Икономическа общност на АСЕАН (AEC), Политическа общност и общността за сигурност на АСЕАН ((APSC) и Социално-културна общност на АСЕАН (ASCC),

–  като взе предвид 28-ата и 29-ата среща на високо равнище на държавите от АСЕАН, проведени във Виентян, Лаос, на 6 и 7 септември 2016 г., както и 30-ата среща на високо равнище на АСЕАН, проведена в Манила, Филипините, от 26 до 29 април 2017 г.,

–  като взе предвид 24-ото заседание на Съвместния комитет за сътрудничество между АСЕАН – ЕС, състояло се на 2 март 2017 г. в Джакарта, Индонезия,

–  като взе предвид визията на общността АСЕАН за периода до 2025 г., приета на 27-ата среща на високо равнище на АСЕАН, проведена в Куала Лумпур от 18 до 22 ноември 2015 г., както и обявяването за създаването на 31 декември 2015 г. на Общността на АСЕАН, имаща за цел да създаде вътрешен пазар за над 600 милиона души,

–  като взе предвид 11-ата среща на високо равнище за Източна Азия (EAS), проведена във Виетнян, Лаос, на 8 септември 2016 г., на която се събраха ръководителите на 18 държави: държавите — членки на АСЕАН, Китай, Япония и Южна Корея (АСЕАН+3), Индия, Австралия и Нова Зеландия (АСЕАН+6), както и Русия и САЩ,

–  като взе предвид първата декларация на АСЕАН за правата на човека от 18 ноември 2012 г. и създаването на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека (AICHR) през 2009 г.,

–  като взе предвид сдружението Парламентаристи за правата на човека от АСЕАН (APHR), основано през 2013 г., с цел да насърчава демокрацията и правата на човека във всички държави—членки на АСЕАН,

–  като взе предвид Института за мир и помирение на АСЕАН (AIPR),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за правата на хората с увреждания, които са ратифицирани от всички държави — членки на АСЕАН,

–  като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека: прилагане на рамката на ООН „Защита, зачитане и обезщетяване“, приета от Съвета на ООН по правата на човека на 16 юни 2011 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на АСЕАН срещу трафика на хора, и особено на жени и деца, подписана от всички държави — членки на АСЕАН през ноември 2015 г.,

–  като взе предвид универсалния периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека, в който участваха всички държави — членки на АСЕАН,

–  като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно АСЕАН, и по-специално резолюцията от 15 януари 2014 г. относно бъдещето на отношенията между ЕС и АСЕАН(3),

–  като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно държавите — членки на АСЕАН, и по-специално резолюцията от 9 юни 2016 г. относно Виетнам(4), от 17 декември 2015 г. относно рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция)(5), от 17 декември 2015 г. относно рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (одобрение)(6), от 8 юни 2016 г. относно рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (одобрение)(7) и от 8 юни 2016 г. относно рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (резолюция)(8),

–  като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно неотложни ситуации в сферата на правата на човека в държавите — членки на АСЕАН, и по-специално резолюцията си от 6 октомври 2016 г. относно Тайланд, и по-специално положението на Анди Хол(9), от 9 юни 2016 г. относно Камбоджа(10), от 26 ноември 2015 г. относно политическото положение в Камбоджа(11), от 9 юли 2015 г. относно проектозаконите на Камбоджа относно НПО и относно синдикалните организации(12), от 8 октомври 2015 г. относно положението в Тайланд(13), от 21 май 2015 г. относно проблема с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд(14), от 15 декември 2016 г. относно положението на малцинството рохингия в Мианмар(15), от 7 юли 2016 г. относно Мианмар, и по-специално положението на общността рохингия(16), от 17 декември 2015 г. относно Малайзия(17), от 19 януари 2017 г. относно Индонезия, и по-специално случая на Осия Йеймо и Исмаел Алуа и управителя на Джакарта(18), от 15 септември 2016 г.(19) и от 15 март 2017г.(20) относно Филипините,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0243/2017),

А.  като има предвид, че тази година честваме 50-тата годишнина на АСЕАН, 60 годишнината на Римските договори, както и 40 годишнината на официалните отношения между ЕС и АСЕАН;

Б.  като има предвид, че АСЕАН се превърна в един от най-динамичните и най-бързо развиващи се региони в света, особено в областта на икономиката, технологиите и изследванията, че той има стратегическо разположение в геополитическо и геоикономическо отношение, разполага с богати ресурси, цели да постигне по-голяма икономическа интеграция и амбициозна програма с цели за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално в областта на образованието, както и че е категоричен поддръжник на многостранния подход; като има предвид, че преодоляването на различията в развитието в рамките на АСЕАН ще бъде от съществено значение за осъществяването на по-нататъшна интеграция и за гарантиране на сигурност, стабилност и защита на социалните, икономически и политически права;

В.  като има предвид, че процесите на интеграция в рамките на ЕС и АСЕАН са различни, произтичащи от различни видове контекст и с различни визии и мисии; като има предвид, че всяка следва собствена логика, но че те са съпоставими, тъй като и двете основани на правила организации насърчават мирното съвместно съществуване, регионалната интеграция и международното сътрудничество и развитие, и от десетилетия имат за цел изграждането на доверие сред членовете си; като такъв, Европейският съюз е уникален по своя характер партньор на АСЕАН;

Г.  като има предвид, че двата региона са постигнали значителна степен на взаимодействие и че отношенията между ЕС и АСЕАН са задълбочени и покриват широк кръг от сектори, включително търговията и инвестициите, развитието, икономическите и политическите въпроси; като има предвид, че АСЕАН е третият по значение търговски партньор на ЕС, а ЕС – вторият на АСЕАН, като годишната двустранна търговия със стоки възлиза на повече от 200 милиарда евро, както и че ЕС е най-важният източник на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в региона на АСЕАН; като има предвид, че за европейските предприятия АСЕАН представлява портал за достъп до по-широкия регион; като има предвид, че за периода 2014—2020 г. ЕС и неговите държави членки са първият източник на помощ за развитие в региона и че ЕС е обещал над 3 милиарда евро за намаляване на бедността и преодоляване на различията в развитието в страните то АСЕАН с ниски доходи;

Д.  като има предвид, че опитът на ЕС е служил в миналото като източник на вдъхновение за други процеси на регионална интеграция;

Е.  като има предвид, че ЕС последователно подкрепя работата на АСЕАН и в частност на секретариата на АСЕАН, и като признание за значението на АСЕАН, назначи специален ръководител на делегацията на ЕС в АСЕАН, който встъпи в длъжност през 2015 г.;

Ж.  като има предвид, че понастоящем процесите на интеграция и в двата региона са изправени пред предизвикателства, но същевременно откриват и нови възможности; като има предвид, че ЕС е изправен пред множество кризи; като има предвид, че АСЕАН, независимо от целта си насърчава централната си роля за своите членове, отбеляза спад в търговията между тях през 2016 г. и е обсаден от проблеми, включително различни ориентации в областта на външната политика и странични ефекти от вътрешни проблеми, свързани със заплахи за демокрацията и принципите на правовата държава, между-религиозните отношения, социалните неравенства и нарушенията на правата на човека, включително такива с трансгранично измерение;

З.  като има предвид, че ЕС реши, че ще постави въпросите за правата на човека в центъра на отношенията си с трети държави;

И.  като има предвид, че през декември 2014 г. ЕС предостави на Филипините статут по ОСП+ като първа държава от АСЕАН, която се ползва от такива търговски преференции; като има предвид, че това дава възможност на Филипините да изнасят безмитно 66% от своите продукти за ЕС;

Й  като има предвид, че оттеглянето на САЩ от споразумението за Транстихоокеанско сътрудничество може да даде нов тласък на преговорите за Всеобхватно регионално икономическо партньорство (ВРИП); като има предвид, че един по-решителен Китай стартира инициативи, като инициативата „Един пояс, един път“, която представлява предизвикателство за съседни държави и отвъд тях;

К.  като има предвид, че напрежението в Южнокитайско море представлява заплаха и риск за сигурността и стабилността на региона; като има предвид, че най-обезпокояващата тенденция е милитаризирането на Южнокитайско море; като има предвид, че диалогът АСЕАН – Китай относно кодекс за поведение продължава да бъде основният механизъм на АСЕАН за обмен с Китай във връзка с Южнокитайско море; като има предвид, че действията на Китай — от военните патрули и обучения до строителните дейности в нарушение на принципите, изложени в Декларацията за поведението на страните в Южнокитайско море от 2002 г. — продължават да бъдат повод за загриженост;

1.  поздравява държавите — членки на АСЕАН, по повод 50-ата годишнина от АСЕАН и напълно подкрепя всички усилия за регионална интеграция; изразява също така своето задоволство във връзка с 40-те години на отношенията ЕС – АСЕАН и отново изказва препоръката си тези отношенията да прераснат в стратегическо партньорство, основано на конкретни действия, осезаеми резултати и засилено и задълбочено сътрудничество; подчертава интересът на ЕС да засили сътрудничеството си с този основен участник в регион със стратегическо значение; подчертава, че стратегическото партньорство ще предостави възможност на ЕС да засили приноса си за осъществяването на общите цели в региона на Индийския и Тихия океан;

2.  подчертава политическата полза от силни търговски и инвестиционни отношения между ЕС и АСЕАН и призовава двамата партньори да укрепят още повече икономическите и политическите си взаимоотношения; подчертава, че има значителен потенциал за развиване на търговските отношения между ЕС и АСЕАН; подчертава, че ЕС е основният чуждестранен инвеститор в държавите от АСЕАН; подчертава също така възможностите за сътрудничество във връзка с изпълнението на целите за устойчиво развитие; призовава за засилване на сътрудничеството за преодоляване на различията в развитието, които съществуват в рамките на АСЕАН; счита, че сътрудничеството може да бъде подобрено и да бъдат споделени добри практики в различни области, като справянето с глобалните предизвикателства, включително изменението на климата, трансграничната организирана престъпност и тероризма, управлението на границите, морската сигурност, развитието на финансовия сектор, прозрачността и макроикономическите политики; подчертава стремежа към високо равнище на сътрудничеството между ЕС и АСЕАН в многостранни институции като ООН, а също и в СТО, що се отнася до запазване, укрепване и по-нататъшно развитие на многостранните международни търговски структури и справедливи търговски отношения;

3.  поздравява ЗП/ВП и Комисията за приемането на съвместното съобщение, одобрено от държавите членки, в което се представя пътна карта за задълбочаване на партньорството по въпроси, свързани с политиката, сигурността и икономиката, както и по отношение на свързаността, околната среда, природните ресурси и други области като насърчаването и защитата на правата на човека; подчертава важността на укрепването на политическия диалог между ЕС и АСЕАН; припомня, че активната подкрепа от страна на ЕС за задълбочаване на интеграцията в АСЕАН допринася за неговата устойчивост и за стабилността на региона; подчертава, че ЕС предоставя техническа помощ и изграждане на капацитет при създаването на вътрешен пазар;

4.  приветства назначаването на ръководител на делегацията на ЕС за връзки с държавите от АСЕАН и откриването на мисия на ЕС в АСЕАН през 2015 г., стъпки, с които се признава важността на връзката между ЕС и АСЕАН;

5.  отбелязва, че доколкото през годините Обединеното кралство игра важна и ценна роля за насърчаването на връзките между ЕС и АСЕАН, ще бъде необходимо и възможно за ЕС и неговите държави членки активно да работят за укрепване на отношенията в контекста на новата реалност, която представлява излизането на Обединеното кралство от Съюза; призовава Обединеното кралство да продължи да си сътрудничи тясно с партньорството между ЕС и АСЕАН; призовава за засилен ангажимент на ЕС към съществуващите форуми, ръководени от АСЕАН; счита, че ЕС следва да подобри и засили дипломатическите си усилия заедно с АСЕАН, с цел да допринесат за по-голяма стабилност и сигурност в райони на конфликт с възобновеното напрежение, като работят в тясно сътрудничество с партньорите в региона и зачитат международното право;

6.  съжалява за закъснялата и резервирана реакция на ЕС спрямо съдебното решение, произнесено съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право относно споровете в Южнокитайско море, и призовава ЕС да насърчава зачитането и спазването на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право; отново заявява, че ЕС подкрепя разрешаването на международни спорове посредством мирни преговори; настоява за свобода на корабоплаването; призовава Китай да приеме решението на арбитражния съд; насърчава страните да се стремят към мирно уреждане на споровете въз основа на принципите на международното право съгласно Конвенцията по морско право; подкрепя усилията на държавите—членки на АСЕАН, да работят за бързото приключване на ефективен кодекс на поведение в Южнокитайско море;

7.  изразява съжаление във връзка с дейности като екстензивното пресушаване на земи от морето и разполагането на военни съоръжения и арсенал върху съответните земи, което поражда риск от милитаризиране на конфликта; изразява сериозна загриженост във връзка с увеличаването на разходите за отбрана в региона и съседните държави, както и с нарастващата милитаризация на конфликтите, по-специално в Южно- и Източнокитайско море; отбелязва необходимостта от това ЕС да продължи да подкрепя развитието на мирни отношения между Китай и неговите съседи около Южнокитайско море посредством механизми с многостранно участие; подкрепя всички действия, които дават възможност Южнокитайско море да стане „Море на мира и сътрудничеството“; призовава държавите членки да се придържат стриктно към Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие; настоява за важността на неразпространението на оръжия за масово унищожение, по-специално с оглед на най-новото развитие в КНДР;

8.  подкрепя партньорството между ЕС и АСЕАН в областта на сигурността и обмена на опит и най-добри практики по множество нетрадиционни въпроси на сигурността, с оглед засилване на регионалния капацитет, особено що се отнася до засилване на диалога и сътрудничеството в областта на морската сигурност, пиратството, борбата срещу организираната престъпност и подкрепата за сътрудничеството между Европол и Асеанпол, борбата с тероризма, киберсигурността, климатичната сигурност, мерките за изграждане на доверие, превантивната дипломация и посредничеството, управлението на кризи, подготвеността и оказването на помощ при бедствия и хуманитарната помощ; подкрепя по-голямото участие и ангажираност от страна на ЕС в Регионалния форум на АСЕАН;

9.  приветства провеждането на третия диалог на високо равнище между АСЕАН и ЕС относно сътрудничество в областта на морската сигурност в Тайланд на 15 и 16 септември 2016 г., на който бяха посочени и предложени бъдещи области на конкретно сътрудничество между АСЕАН и ЕС в областта на военноморската сигурност и превантивната дипломация; очаква с нетърпение свикването на четвъртия диалог на високо равнище между АСЕАН и ЕС относно сътрудничеството в областта на морската сигурност, което ще се състои през 2017 г. във Филипините;

10.  отново изразява подкрепата на ЕС за централното значение на АСЕАН и важната му роля за насърчаването на диалог и сътрудничество за мира, сигурността, стабилността и просперитета, в азиатско-тихоокеанския регион и отвъд него; призовава за създаването на оперативни и ефикасни механизми за уреждане на спорове, в съответствие с предвиденото в глава 8 от Хартата на АСЕАН и в протокола от 2010 г. към Хартата, включително правно обвързващи мерки и регламенти; обръща внимание на опита, придобит в продължение на повече от 40 години на европейския континент с подход към сигурността, който, освен политическо и военно измерение, обхваща също така икономическото, екологичното и човешкото измерение; изразява убеждението си, че този опит може да бъде използван в усилията на АСЕАН за мирното развитие на региона; подчертава интереса на ЕС от задълбочаване на ангажираността с региона в рамките на всички процеси, ръководени от ACEAH;

11.  подчертава специфичния опит на ЕС в изграждането на институции, единния пазар, сближаването на нормативните уредби, управлението на конфликти и кризи, морската сигурност, посредничеството и оказването на хуманитарна помощ и помощ при бедствия, както и неотдавнашния му напредък в интеграцията в областта на отбраната и успешния му опит с регионалните форми за стандартизация и силната регионална архитектура по отношение на правата на човека и демокрацията, наред готовността му да споделя този опит, когато това би било полезно; подчертава преговорите за всеобхватно споразумение за въздушен транспорт между ЕС и АСЕАН и по-широката програма за свързаност; отбелязва, че в периода 2014—2020 г. половината от финансовата помощ на ЕС за АСЕАН е предназначена за подкрепа на свързаността на АСЕАН;

12.  подчертава необходимостта от ангажиране на многостранно равнище с други юрисдикции в региона като наблюдатели от АСЕАН, Папуа Нова Гвинея и Източен Тимор, както и Китай, Япония и Тайван;

13.  счита, че от геополитическа гледна точка има много добро основание да се застъпва за подновяването на преговорите относно регионално споразумение за свободна търговия между ЕС и АСЕАН, и приветства заключенията от проведената неотдавна среща между европейския комисар по търговията Сесилия Малмстрьом и министрите на икономиката от АСЕАН относно подготвително проучване по този въпрос, както и стъпките, предприети с оглед на крайната цел за постигане на споразумение между двата региона; насърчава от стратегическа гледна точка всички усилия за проучване на възможностите за сключване на споразумения за свободна търговия с всички страни от АСЕАН; припомня, че АСЕАН представлява третият по големина търговски партньор на ЕС извън Европа, а ЕС е вторият по значение търговски партньор на АСЕАН;

14.  подчертава, че националните и чуждестранните предприятия, извършващи дейност в държавите от АСЕАН, трябва да действат в съответствие с принципите за корпоративна социална отговорност (КСО); настоятелно призовава държавите от АСЕАН да се уверят, че социалните, екологичните и трудовите права се зачитат напълно; призовава за пълно и ефективно прилагане на конвенциите на МОТ и за спазване на основните трудови стандарти; призовава АСЕАН и неговите държави членки да прилагат ефективно Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, да насърчават подходяща закрила на труда и достойни условия на труд, както и да създадат среда, която да е по-благоприятна за развитието на синдикална дейност; призовава Комисията и ЕСВД да използват всички инструменти, с които разполагат, за да се укрепи спазването на горепосочените; подчертава освен това необходимостта от отстраняване на всички форми на принудителен или задължителен труд и на детския труд;

15.  призовава европейските дружества, които инвестират в региона на АСЕАН, да изпълняват своите корпоративни социални отговорности и да спазват европейските стандарти относно правата на потребителите, трудовите права и правата в областта на околната среда и да защитават правата на местното население;

16.  призовава Комисията и държавите членки да улеснят въвеждането на институционализиран социален диалог между Форума на народите от Азия и Европа (AEPF) и съответните структури на гражданското общество в ЕС;

17.  отбелязва, че АСЕАН е обявена за ориентирана и съобразена с хората и, че легитимността и значението на процесите на регионалната интеграция както в рамките на ЕС, така и съвместно с АСЕАН, зависят от включването на възможно най-голям брой заинтересовани страни в процеса и от оповестяването на своите постижения; счита, контактите между хората, особено за младите хора, са много важен инструмент за културен обмен и призовава за значително разширяване на механизма „Еразъм +“ по отношение на АСЕАН; подчертава наличието на много възможности в държавите от АСЕАН за професионално обучение и изтъква перспективите за сътрудничество в сферата на двойната система за образование, практикувана в някои държави – членки на ЕС; призовава също така за развитие на дейностите, свързани с културната дипломация, в съответствие със съобщението от юни 2016 г. относно стратегията на ЕС за международните културни отношения и неотдавнашния доклад на Парламента по същия въпрос; подчертава важната функция на Фондацията „Азия-Европа“ и счита, че подкрепата за нейната работа следва да бъде разширена;

18.  изтъква, че идеята за структуриран обмен и сътрудничество на равнище региони и общини (побратимяване на градове) предоставя интересен инструмент за задълбочаване на взаимния практически опит и насочва вниманието към конкретни инициативи, като например конвента на кметовете или Under2 МР, които следва да бъдат активно насърчавани;

19.  предлага годишнината на ЕС и АСЕАН, която се чества тази година, да бъде отбелязана с инициатива на ЕС за „Програма за обмен за млади лидери между ЕС и АСЕАН“, която да бъде осъществена през 2018 г. под председателството на Сингапур в рамките на АСЕАН; предлага, ако тя бъде успешна, създаването на годишен форум, който да позволи на младите лидери от ЕС и АСЕАН да обменят идеи и да изграждат връзки с цел поддържане на отношенията между ЕС и АСЕАН в бъдеще; освен това предлага да се разгледа — заедно с партньорите от АСЕАН — практическото приложно поле за реципрочно финансиране на изследователски институти или академични програми, чиято цел би била да се изучават интеграционните процеси и опитът, придобит чрез тях, в съответния партньорски регион;

20.  подчертава необходимостта от насърчаване на равенството между половете и на овластяването на жените и от подобряване на живота на момичетата и жените; подчертава, че следователно достъпът до образование е от съществено значение и може да доведе до социална и икономическа трансформация;

21.  подчертава, че ЕС следва също да засили политическия диалог и сътрудничеството по въпроси като основните права, включително правата на етническите и религиозните малцинства, по някои теми от общ интерес, включително принципите на правовата държава и сигурността, защитата на свободата на изразяване и свободния поток на информация, борбата с транснационалната престъпност, корупцията, укриването на данъци, изпирането на пари, трафика на хора и наркотици, борбата с тероризма, неразпространението, разоръжаването, морската сигурност и сигурността в кибернетичното пространство;

22.  приветства провеждането на първия политически диалог между ЕС и АСЕАН по въпросите на правата за човека през октомври 2015 г. в Брюксел и очаква с интерес по-нататъшните диалози от този тип; изразява дълбока загриженост относно влошаването на положението във връзка с демокрацията и нарушенията на правата на човека и на малцинствата в някои страни в региона и неспособността да се предостави достатъчно пространство за бежанците и лицата без гражданство и за гражданското общество, по-специално за активистите в областта на околната среда, поземлените права и трудовите права, защитниците на правата на човека и медийните работници; предупреждава, че неспособността да бъдат разрешени въпросите, свързани с маргинализацията на малцинствата, би застрашила устойчивостта и дългосрочния успех на АСЕАН; изразява съжаление във връзка с факта, че репресивният подход спрямо употребяващите наркотици доведе до висока човешка цена и извънсъдебни екзекуции; подчертава необходимостта от овластяване на гражданското общество в АСЕАН чрез осигуряване на съдържателни консултации с НПО и движения на местно равнище при изработването на регионални политики;

23.  изразява загриженост за неуспехите по отношение на премахването на смъртното наказание в региона на АСЕАН и призовава всички държави от АСЕАН да се въздържат от възстановяването на смъртното наказание, както и да спазват своите международни задължения; приветства усилията, полагани в борбата срещу трафика на хора и принудителния труд, и призовава всички правителства да засилят защитата на жертвите и сътрудничеството между отделните държави;

24.  призовава АСЕАН да отдели подходящи ресурси за своята Междуправителствена комисия по правата на човека; изразява надежда, че специфични и проверими цели и мерки ще бъдат включени в петгодишната работна програма на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека (AICHR) и че мандатът ѝ ще бъде засилен, за да може активно да проследява, разследва, преследва по съдебен ред и предотвратява нарушенията на правата на човека; насърчава Междуправителствена комисия на АСЕАН по правата на човека да разгледа и обсъди създаването на допълващ съд на АСЕАН по правата на човека, подобно на съществуващите механизми в други региони на света;

25.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да потърсят всички възможности за сътрудничество с държавите от АСЕАН с цел укрепване на демокрацията; подкрепя дейността на службата за механизма за регионалния инструмент за диалог ЕС — АСЕАН по правата на човека, която има за цел популяризирането на въпросите и действията, свързани с правата на човека, и повишаване на осведомеността за правата на човека; настоятелно призовава всички държави – членки на АСЕАН да ратифицират и останалите конвенции на ООН в областта на правата на човека, както и факултативните протоколи към тях, и Римския статут на Международния наказателен съд (МНС), и да подкрепят инициативите за правосъдието в условия на преход, помирение и борба срещу безнаказаността в региона;

26.  изразява загриженост, че един милион лица без гражданство пребивават в държави — членки на АСЕАН; отбелязва, че общността рохингия в Мианмар е най-голямата единична група в света без гражданство, с над 1 милион лица в рамките на мандата на Върховния комисариат за бежанците на ООН, но че големи общности от лица без гражданство се намират също така в Бруней, Виетнам, Филипините, Тайланд, Малайзия и другаде; насърчава държавите – членки на АСЕАН да работят заедно и да споделят добрите примери и усилия, за да се сложи край на липсата на гражданство в целия регион;

27.  признава значението на ролята на ЕС за постигнатия до момента напредък от държавите от АСЕАН и призовава ЕС винаги да поддържа диалог с цел да подкрепя региона в неговия напредък към демократизация, развитие и интеграция;

28.  изразява загриженост, че изменението на климата ще има значително въздействие върху държавите от АСЕАН; припомня, че регионът на АСЕАН остава един от най-уязвимите от това явление; настоятелно призовава държавите — членки на АСЕАН да ускорят преминаването към икономики с ниски въглеродни емисии и да намалят с бързи темпове обезлесяването, да ограничат ефективно горските пожари и да приемат по-безвредни за околната среда технологии в областта на транспорта и строителството; приветства инициативата на ЕС за нов специален диалог между ЕС и АСЕАН по въпросите за устойчивото развитие; в този контекст отбелязва подкрепата на ЕС при премахването на невзривени експлозиви в някои държави от региона; настоятелно призовава за сътрудничество между ЕС и АСЕАН в областта на устойчивия туризъм, продоволствената сигурност и опазването на биологичното многообразие, и по-специално на кораловите рифове и горите от мангрово дърво, и за предприемане на ефективни мерки срещу свръхриболова в региона; изтъква необходимостта от предоставяне на помощ за държавите от АСЕАН за повишаване на защитата и устойчивото използване на биологичното разнообразие и систематичното възстановяване на горските екосистеми; настоятелно призовава държавите – членки на АСЕАН, да положат усилия за засилване на капацитета си за бързо реагиране при природни бедствия съгласно Споразумението на АСЕАН за управлението на бедствия и незабавно реагиране (AADMER);

29.  призовава институциите и държавите – членки на ЕС, да дадат подобаващ приоритет на увеличената честота на политическите контакти, по-специално на министерско равнище, и да се възползват в пълна степен от държавата членка, отговорна за координацията на отношенията в рамките на диалога между АСЕАН и ЕС, и за председателството на АСЕАН; припомня отправените искания за междурегионална парламентарна асамблея на ЕС и АСЕАН и настоятелно призовава за по-широко използване на парламентарната публична дипломация в различни области на политиката; настоява междувременно за засилване на сътрудничеството с Междупарламентарната асамблея на АСЕАН (AIPA) посредством редовен и структуриран обмен; призовава институциите на ЕС и държавите членки да се възползват в пълна степен и от възможностите за интензивен обмен по регионални въпроси, представени по време на годишния съвместен форум за диалог „Шангри-ла“;

30.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на Междупарламентарната асамблея на АСЕАН (AIPA), на секретариата на АСЕАН, както и на правителствата и парламентите на държавите – членки на АСЕАН.

(1)

  OВ C 85, 8.4.1980 г., стp. 83.

(2)

  ОВ L 154, 15.6.2012 г., стр. 1.

(3)

  OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 75.

(4)

  Приети текстове, P8_TA(2016)0276.

(5)

  Приети текстове, P8_TA(2015)0468.

(6)

  Приети текстове, P8_TA(2015)0467.

(7)

  Приети текстове, P8_TA(2016)0262.

(8)

  Приети текстове, P8_TA(2016)0263.

(9)

  Приети текстове, P8_TA(2016)0380.

(10)

  Приети текстове, P8_TA(2016)0274.

(11)

  Приети текстове, P8_TA(2015)0413.

(12)

  Приети текстове, P8_TA(2015)0277.

(13)

  Приети текстове, P8_TA(2015)0343.

(14)

  OВ C 353, 27.9.2016 г., стр. 52.

(15)

  Приети текстове, P8_TA(2016)0506.

(16)

  Приети текстове, P8_TA(2016)0316.

(17)

  Приети текстове, P8_TA(2015)0465.

(18)

  Приети текстове, P8_TA(2017)0002.

(19)

  Приети текстове, P8_TA(2016)0349.

(20)

  Приети текстове, P8_TA(2017)0088.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

58

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides, Alex Mayer


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация