Postup : 2017/2026(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0243/2017

Předložené texty :

A8-0243/2017

Rozpravy :

PV 02/10/2017 - 18
CRE 02/10/2017 - 18

Hlasování :

PV 03/10/2017 - 4.7
CRE 03/10/2017 - 4.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0367

ZPRÁVA     
PDF 503kWORD 75k
28.6.2017
PE 602.807v02-00 A8-0243/2017

o politických vztazích EU se sdružením ASEAN

(2017/2026(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Reinhard Bütikofer

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o politických vztazích EU se sdružením ASEAN

(2017/2026(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na založení Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) dne 8. srpna 1967,

–  s ohledem na hlavní právní rámec vztahů mezi EU a sdružením ASEAN, kterým je dohoda o spolupráci mezi ASEAN a EHS podepsanou v březnu roku 1980(1),

–  s ohledem na chartu ASEAN, podepsanou v listopadu roku 2007, vytvářející právní subjektivitu a právní a institucionální rámec ASEAN, včetně zřízení výboru stálých zástupců, jehož úkolem je podporovat a koordinovat činnost sdružení ASEAN,

–  s ohledem na regionální fórum ASEAN vytvořené v roce 1993 s cílem podporovat dialog a konzultace o politických a bezpečnostních otázkách a přispívat k budování důvěry a preventivní diplomacii v asijsko-tichomořské oblasti,

–  s ohledem na jednotlivé rámce ASEAN přispívající k budování důvěry na regionální úrovni, jako jsou regionální fórum ASEAN, zasedání ministrů obrany zemí ASEAN (ADMM-Plus), východoasijský summit, ASEAN+3 (ASEAN plus Čína, Japonsko a Jižní Korea) a ASEAN+6 (ASEAN plus Čína, Japonsko, Jižní Korea, Indie, Austrálie a Nový Zéland),

–  s ohledem na obchodní dohody mezi sdružením ASEAN a Japonskem, Čínou, Jižní Koreou, Indií, Austrálií a Novým Zélandem,

–  s ohledem na sedm dohod o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a některými členskými státy ASEAN, jmenovitě Brunejí, Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem, Thajskem a Vietnamem, o nichž se v současnosti jedná nebo které již byly uzavřeny,

–  s ohledem na probíhající jednání o dohodách o volném obchodu s Indonésií a Filipínami, na jednání o dohodách o volném obchodu s Malajsií a Thajskem, která jsou v současné době pozastavena, na očekávané uzavření dohod o volném obchodu se Singapurem a Vietnamem v nadcházejících měsících a na jednání o investiční dohodě s Myanmarem,

–  s ohledem na setkání evropské komisařky pro obchod Cecilie Malmströmové a ministrů financí zemí ASEAN, které se uskutečnilo dne 10. března 2017 v Manile,

–  s ohledem na 9. zasedání parlamentního partnerství Asie a Evropy (ASEP9), které se konalo ve dnech 21. a 22. dubna 2016 v Ulánbátaru (Mongolsko),

–  s ohledem na Norimberskou deklaraci o posíleném partnerství mezi EU a sdružením ASEAN z března roku 2007 a příslušný akční plán z listopadu roku 2007,

–  s ohledem na akční plán z Bandar Seri Begawanu na posílení rozšířeného partnerství EU-ASEAN v období 2013 až 2017, přijatý dne 27. dubna 2012 v Bruneji,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 18. května 2015 určené Evropskému parlamentu a Radě s názvem „EU a ASEAN: partnerství se strategickým záměrem“ (JOIN(2015)0022),

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 22. června 2015 o vztazích mezi EU a sdružením ASEAN,

–  s ohledem na prohlášení o podpoře globálního partnerství ASEAN-EU v oblasti společných strategických cílů učiněné dne 14. října 2016 v Bangkoku,

–  s ohledem na přistoupení Evropské unie ke Smlouvě o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii dne 12. července 2012 v Phnompenhu(2),

–  s ohledem na 11. summit setkání Asie-Evropa (ASEM11), který se konal ve dnech 15. a 16. července 2016 v Ulánbátaru (Mongolsko),

–  s ohledem na nadaci Asie-Evropa (ASEF) založenou v únoru roku 1997 s cílem poskytnout fórum pro dialog na nevládní úrovni,

–  s ohledem na program EU-ASEAN na podporu regionální integrace (APRIS), program ASEAN na podporu regionální integrace (ARISE) a regionální nástroj EU-ASEAN k vedení dialogu (READI), které mají za cíl podporovat harmonizaci politik a předpisů v odvětvích nesouvisejících s obchodem,

–  s ohledem na plán hospodářského společenství ASEAN (AEC) dohodnutý v roce 2007,

–  s ohledem na 14. summit ASEAN konaný v roce 2009 a na vypracování plánu na vytvoření jednotného trhu ASEAN (hospodářského společenství ASEAN), politicko-bezpečnostního společenství ASEAN (APSC) a sociokulturního společenství ASEAN (ASCC),

–  s ohledem na 28. a 29. summit ASEAN , které se konaly ve dnech 6. a 7. září 2016 ve Vientianu (Laos), a na 30. summit ASEAN, který se konal ve dnech 26. až 29. dubna 2017 v Manile (Filipíny),

–  s ohledem na 24. schůzi společného výboru pro spolupráci ASEAN-EU, která proběhla dne 2. března 2017 v Jakartě (Indonésie),

–  s ohledem na vizi společenství ASEAN pro rok 2025 přijatou na 27. summitu ASEAN konaném ve dnech 18. až 22. listopadu 2015 v Kuala Lumpuru (Malajsie) a na oznámení, že dne 31. prosince 2015 bylo zřízeno hospodářské společenství ASEAN, které má vytvořit vnitřní trh pro více než 600 milionů lidí,

–  s ohledem na 11. východoasijský summit konaný dne 8. září 2016 ve Vientianu (Laos), kterého se zúčastnili vedoucí představitelé 18 zemí – členských států ASEAN, Číny, Japonska a Jižní Koreje (ASEAN+3), Indie, Austrálie a Nového Zélandu (ASEAN+6) a Ruska a Spojených států amerických,

–  s ohledem na první Deklaraci lidských práv sdružení ASEAN ze dne 18. listopadu 2012 a na zřízení Mezivládní komise sdružení ASEAN pro lidská práva (AICHR) v roce 2009,

–  s ohledem na organizaci Poslanci ASEAN za lidská práva (APHR), která byla zřízena v roce 2013 s cílem podporovat demokracii a lidská práva ve všech členských státech ASEAN,

–  s ohledem na institut ASEAN pro mír a usmíření (AIPR),

–  s ohledem na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluvu o právech dítěte a Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, které ratifikovaly všechny členské státy ASEAN,

–  s ohledem na „Obecné zásady v oblasti podnikání a lidských práv: provádění rámcového programu OSN s názvem ‚Chránit, respektovat a napravovat‘“, které přijala dne 16. června 2011 Rada OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na Úmluvu ASEAN proti obchodování s lidmi, zejména se ženami a s dětmi, podepsanou všemi členskými státy ASEAN v listopadu 2015,

–  s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum prováděný Radou OSN pro lidská práva, jehož se zúčastnily všechny členské státy ASEAN,

–  s ohledem na svá nedávná usnesení o sdružení ASEAN, zejména na usnesení ze dne 15. ledna 2014 o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN(3),

–  s ohledem na svá nedávná usnesení týkající se členských států ASEAN, zejména na usnesení ze dne 9. června 2016 o Vietnamu(4), ze dne 17. prosince 2015 o rámcové dohodě o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení)(5), ze dne 17. prosince 2015 o rámcové dohodě o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (souhlas)(6), ze dne 8. června 2016 o rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (souhlas)(7) a ze dne 8. června 2016 o rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení)(8),

–  s ohledem na svá nedávná naléhavá usnesení v oblasti lidských práv týkající se členských států ASEAN, zejména na usnesení ze dne 6. října 2016 o Thajsku, především o případu Andyho Halla(9), ze dne 9. června 2016 o Kambodži(10), ze dne 26. listopadu 2015 o politické situaci v Kambodži(11), ze dne 9. července 2015 o kambodžských návrzích zákonů týkajících se nevládních organizací a odborů(12), ze dne 8. října 2015 o situaci v Thajsku(13), ze dne 21. května 2015 o kritické situaci rohingyjských uprchlíků, včetně o masových hrobech v Thajsku(14), ze dne 15. prosince 2016 o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě(15), ze dne 7. července 2016 o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů(16), ze dne 17. prosince 2015 o Malajsii(17), ze dne 19. ledna 2017 o Indonésii, zejména o případu Hosey Yeima, Ismaele Aluy a guvernéra Jakarty(18), a ze dne 15. září 2016(19) a 15. března 2017(20) o Filipínách,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0243/2017),

A.  vzhledem k tomu, že v letošním roce si připomínáme 50. výročí vzniku sdružení ASEAN, 60. výročí podpisu Římských smluv a 40. výročí navázání formálních vztahů mezi EU a sdružením ASEAN;

B.  vzhledem k tomu, že jihovýchodní Asie, jejíž země jsou sdruženy v ASEAN, se stala jedním z nejdynamičtějších a nejrychleji se rozvíjejících regionů na světě, zejména pokud jde o hospodářství, technologie a výzkum, že zaujímá geopoliticky a geohospodářsky strategickou pozici, disponuje bohatými zdroji, usiluje o větší hospodářskou integraci a stanovila si ambiciózní agendu v rámci cílů udržitelného rozvoje, zvláště v oblasti vzdělávání, a důrazně se zasazuje o multilateralismus; vzhledem k tomu, že při prosazování další integrace a zajišťování bezpečnosti, stability a ochrany sociálních, hospodářských a politických práv bude zásadně důležité odstranění rozdílu v úrovni rozvoje v rámci sdružení ASEAN;

C.  vzhledem k tomu, že integrační procesy EU a ASEAN jsou odlišné, vycházejí z jiných kontextů a mají jiné vize a poslání; vzhledem k tomu, že každý z těchto procesů se sice řídí vlastní logikou, nicméně jsou srovnatelné, neboť obě organizace jsou založeny na pravidlech a již celá desetiletí podporují mírové soužití, regionální integraci a mezinárodní spolupráci a rozvoj a snaží se budovat důvěru mezi svými členy; jako taková je EU pro ASEAN jedinečným partnerem;

D.  vzhledem k tomu, že oba regiony dosáhly značné úrovně spolupráce a že vztahy mezi EU a sdružením ASEAN jsou komplexní a zahrnují širokou škálu odvětví, včetně obchodu a investic, rozvoje a hospodářských a politických záležitostí; vzhledem k tomu, že s dvoustranným obchodem se zbožím v hodnotě více než 200 miliard EUR ročně je sdružení ASEAN třetím největším obchodním partnerem EU a EU druhým největším obchodním partnerem ASEAN a že EU je prvním poskytovatelem přímých zahraničních investic v regionu ASEAN; vzhledem k tomu, že sdružení ASEAN představuje pro evropské podniky vstupní bránu do celého širšího regionu; vzhledem k tomu, že v období 2014–2020 je EU a její členské státy prvním poskytovatelem rozvojové pomoci v tomto regionu a že EU slíbila více než 3 miliardy EUR na snížení chudoby a na řešení rozdílů v úrovni rozvoje zemí ASEAN s nízkými příjmy;

E.  vzhledem k tomu, že vývoj EU byl v minulosti zdrojem inspirace pro další procesy regionální integrace;

F.  vzhledem k tomu, že EU vždy podporovala činnost sdružení ASEAN, a zejména jeho sekretariát, a jako projev uznání významu sdružení ASEAN jmenovala zvláštního vedoucího delegace EU při ASEAN, který se ujal funkce v roce 2015;

G.  vzhledem k tomu, že integrační procesy v obou regionech čelí v současné době výzvám, i když se současně otvírají i nové příležitosti; vzhledem k tomu, že EU čelí několika krizím; vzhledem k tomu, že sdružení ASEAN i přes cíl podporovat své ústřední postavení zaznamenalo v roce 2016 pokles obchodu mezi svými členy a stíhá je řada problémů, včetně rozcházejícího se zahraničněpolitického směřování a efektů přelévání vnitrostátních problémů spojených s ohrožením demokracie a právního státu, se vztahy mezi náboženstvími, s etnickými menšinami, sociálními nerovnostmi a porušováním lidských práv, mj. s přeshraničními dopady;

H.  vzhledem k tomu, že se EU rozhodla klást ve svých vztazích s třetími zeměmi stěžejní důraz na lidská práva;

I.  vzhledem k tomu, že EU udělila v prosinci 2014 status GSP+ Filipínám, a ty se tak staly první zemí sdružení ASEAN, která se těší takovým obchodním preferencím; vzhledem k tomu, že to Filipínám umožňuje, aby bezcelně vyvážely do EU 66 % svých produktů;

J.  vzhledem k tomu, že vystoupení USA z transpacifického partnerství (TPP) může dát nový impuls jednáním o regionálním komplexním hospodářském partnerství; vzhledem k tomu, že asertivnější Čína zahajuje iniciativy, jako je „Jeden pás, jedna cesta“, které představují výzvu pro všechny země v sousedství i v dalších částech světa;

K.  vzhledem k tomu, že napětí v Jihočínském moři představuje hrozbu a riziko pro bezpečnost a stabilitu v tomto regionu; vzhledem k tomu, že militarizace Jihočínského moře je nanejvýš znepokojivým trendem; vzhledem k tomu, že hlavním mechanismem sdružení ASEAN pro jednání o Jihočínském moři s Čínou je i nadále dialog mezi sdružením ASEAN a Čínou o kodexu chování; vzhledem k tomu, že kroky Číny – od vojenských hlídek a výcviku až po stavební činnost –, které jsou v rozporu se zásadami stanovenými v deklaraci o chování stran v Jihočínském moři z roku 2002, i nadále vyvolávají znepokojení;

1.  blahopřeje členským státům ASEAN k 50. výročí založení sdružení ASEAN a plně podporuje veškeré úsilí o regionální integraci; oceňuje rovněž 40 let trvající vztahy mezi EU a sdružením ASEAN a opětovně doporučuje, aby tyto vztahy byly povýšeny na úroveň strategického partnerství, založeném na konkrétních činnostech, hmatatelných výsledcích a silnější věcné spolupráci; zdůrazňuje, že EU má zájem na posílení spolupráce s tímto klíčovým aktérem ve strategicky důležitém regionu; zdůrazňuje, že strategické partnerství bude pro EU příležitostí k posílení jejího podílu na provádění sdílených cílů v indicko-tichomořské oblasti;

2.  zdůrazňuje politickou hodnotu pevných vztahů v oblasti obchodu a investic mezi sdružením ASEAN a EU a vyzývá oba partnery k dalšímu posílení hospodářských a politických vztahů; zdůrazňuje, že existuje značný potenciál růstu obchodních vztahů mezi EU a sdružením ASEAN; zdůrazňuje, že EU je předním zahraničním investorem ve sdružení ASEAN; vyzdvihuje rovněž příležitosti ke spolupráci při plnění cílů udržitelného rozvoje; vyzývá k posílení spolupráce s cílem odstranit rozdíly v úrovni rozvoje, které existují v rámci sdružení ASEAN; domnívá se, že by mohla být posílena spolupráce a výměna osvědčených postupů v různých oblastech, jako je řešení celosvětových problémů, k nimž patří změna klimatu, nadnárodní organizovaný zločin a terorismus, správa hranic, námořní bezpečnost, rozvoj finančního sektoru, transparentnost a makroekonomické politiky; zdůrazňuje úsilí o dosažení vysoké úrovně spolupráce mezi EU a sdružením ASEAN v rámci multilaterálních institucí, jako je OSN, ale i WTO, s ohledem na zachování, posilování a další rozvoj multilaterální mezinárodní obchodní architektury a spravedlivých obchodních vztahů;

3.  vyjadřuje uznání vysoké představitelce, místopředsedkyni Komise a Komisi za to, že přijaly společné sdělení schválené členskými státy, které stanoví plán prohloubení partnerství v politických, bezpečnostních a hospodářských záležitostech, jakož i v oblasti propojení, životního prostředí a přírodních zdrojů a dalších oblastech, jako je podpora a ochrana lidských práv; zdůrazňuje význam posílení politického dialogu mezi EU a sdružením ASEAN; připomíná, že aktivní podpora prohlubování integrace sdružení ASEAN ze strany EU přispívá k jeho odolnosti a zlepšuje stabilitu regionu; zdůrazňuje, že EU poskytuje technickou pomoc a budování kapacit při vytváření vnitřního trhu;

4.  vítá jmenování vedoucího delegace EU při ASEAN a zahájení činnosti mise EU při ASEAN v roce 2015, což je vývoj, jenž uznává význam vztahů mezi EU a sdružením ASEAN;

5.  konstatuje, že vzhledem k tomu, že při upevňování vazeb mezi EU a sdružením ASEAN hrálo celá léta důležitou a cennou úlohu Spojené království, bude zapotřebí a budou příležitosti k tomu, aby sdružení ASEAN a EU a její členské státy s ohledem na novou realitu po brexitu aktivně posilovaly vztahy; žádá Spojené království, aby s partnerstvím EU-ASEAN úzce spolupracovalo i nadále; vyzývá k posílení zapojení EU do současných fór vedených sdružením ASEAN; domnívá se, že EU by měla zdokonalit a zintenzívnit své diplomatické úsilí se sdružením ASEAN s cílem přispět k větší stabilitě a bezpečnosti v oblastech konfliktů, v nichž opět roste napětí, a přitom úzce spolupracovat s partnery v regionu a prosazovat mezinárodní právo;

6.  vyjadřuje politování nad opožděnou a zdrženlivou reakcí EU na rozhodnutí přijaté v rámci Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) ohledně sporů v Jihočínském moři a vyzývá EU, aby zajistila dodržování ustanovení úmluvy UNCLOS; znovu připomíná, že EU podporuje dohodnutá mírová řešení mezinárodních sporů; trvá na dodržování svobody plavby; vyzývá Čínu, aby rozhodnutí tribunálu uznala; vybízí smluvní strany, aby usilovaly o mírové urovnávání sporů založené na zásadách mezinárodního práva podle úmluvy UNCLOS; podporuje úsilí členských států ASEAN o brzké sjednání účinného kodexu chování v oblasti Jihočínské moře;

7.  vyjadřuje politování nad kroky, jako je vytváření nových pevninských území a rozmísťování vojenských zařízení a arzenálu na těchto územích, což by mohlo vést k militarizaci konfliktu; vyjadřuje vážné znepokojení nad rostoucími výdaji na obranu v tomto regionu a v jeho sousedství a nad rostoucí militarizací konfliktů, zejména v oblasti Jihočínského moře a Východočínského moře; bere na vědomí, že je třeba, aby EU i nadále podporovala rozvoj mírových vztahů mezi Čínou a jejími sousedy kolem Jihočínského moře, a to prostřednictvím inkluzivních mnohostranných mechanismů; podporuje veškerá opatření, která umožňují, aby se Jihočínské moře stalo „mořem míru a spolupráce“; vyzývá členské státy, aby přísně dodržovaly Kodex chování EU pro vývoz zbraní; trvá na důležitosti nešíření zbraní hromadného ničení, zejména s ohledem na nejnovější vývoj v KLDR;

8.  podporuje partnerství EU-ASEAN v oblasti bezpečnosti a sdílení zkušeností a osvědčených postupů v řadě bezpečnostních otázek převážně nekonvenční povahy s cílem upevnit regionální schopnosti, zejména pokud jde o posílení dialogu a spolupráce v oblasti námořní bezpečnosti, pirátství, boje proti organizovanému zločinu a podpory spolupráce mezi Europolem a policejními silami Inter-ASEAN (Aseanapol), boje proti terorismu, kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti klimatu, opatření na budování důvěry, preventivní diplomacie a mediace, krizového řízení, připravenosti na katastrofy, pomoci při katastrofách a humanitární pomoci; podporuje větší příspěvek a zapojení EU do regionálního fóra ASEAN;

9.  vítá třetí dialog na vysoké úrovni mezi sdružením ASEAN a EU o spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti, který se uskutečnil ve dnech 15. a 16. září 2016 v Thajsku a který určil a navrhl budoucí oblasti konkrétní spolupráce mezi sdružením ASEAN a EU v oblasti námořní bezpečnosti a preventivní diplomacie; těší se na čtvrtý dialog na vysoké úrovni mezi sdružením ASEAN a EU o spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti, který se má uskutečnit v roce 2017 na Filipínách;

10.  znovu připomíná, že EU podporuje ústřední význam sdružení ASEAN a jeho důležitou úlohu při prosazování dialogu a spolupráce, co se týče míru, bezpečnosti, stability a prosperity v asijsko-tichomořském regionu i mimo něj; vyzývá k vytvoření funkčních a účinných mechanismů řešení sporů, jak jsou stanoveny v kapitole 8 charty ASEAN a v protokolu k této chartě z roku 2010, včetně právně závazných opatření a předpisů; upozorňuje v této souvislosti na zkušenosti získané za posledních více než 40 let na evropském kontinentu s přístupem k bezpečnosti, jenž kromě politického a vojenského rozměru zahrnuje rovněž hospodářský, environmentální a lidský rozměr; je přesvědčen, že tyto zkušenosti lze využívat v rámci úsilí sdružení ASEAN o mírový rozvoj regionu; podtrhuje zájem EU o další účast na dění v tomto regionu prostřednictvím všech procesů vedených sdružením ASEAN;

11.  zdůrazňuje specifickou zkušenost EU s budováním institucí, jednotným trhem, sbližováním právních předpisů, řešením konfliktů a krizí, námořní bezpečností, mediací, humanitární pomocí a odstraňováním následků katastrof, jakož i její nedávný pokrok v oblasti integrace obrany a úspěšné zkušenosti s regionálním stanovováním norem a silnou regionální architekturou v oblasti lidských práv a demokracie, jakož i ochotu EU se o tyto zkušenosti v případě potřeby podělit; vyzdvihuje jednání o komplexní dohodě o letecké dopravě (CATA) mezi EU a sdružením ASEAN a širší agendu v oblasti propojení; konstatuje, že polovina finanční pomoci EU pro sdružení ASEAN v letech 2014 až 2020 je věnována podpoře propojení sdružení ASEAN;

12.  zdůrazňuje potřebu angažovat se na mnohostranné úrovni i u jiných jurisdikcí v regionu, jako jsou pozorovatelé ve sdružení ASEAN Papua-Nová Guinea a Východní Timor, jakož i Čína, Japonsko a Tchaj-wan;

13.  domnívá se, že z geopolitického hlediska existuje dobrý důvod, proč podporovat znovuzahájení jednání o regionální dohodě o volném obchodu mezi EU a sdružením ASEAN, a vítá závěry z nedávného setkání mezi komisařkou EU pro obchod Cecilií Malmströmovou a ministry hospodářství zemí ASEAN týkající se analýzy rozsahu působnosti v této oblasti, jakož i opatření přijatá s cílem realizovat konečný cíl meziregionální dohody; podporuje ze strategického pohledu veškeré úsilí o prozkoumání možností uzavření dohod o volném obchodu se všemi zeměmi ASEAN; připomíná, že sdružení ASEAN je třetím největším obchodním partnerem EU mimo Evropu a že EU je druhým největším obchodním partnerem sdružení ASEAN;

14.  zdůrazňuje, že vnitrostátní i zahraniční podniky vyvíjející činnost v zemích ASEAN musí uplatňovat zásady sociální odpovědnosti podniků; vyzývá země ASEAN, aby zajistily úplné dodržování sociálních, environmentálních a pracovních práv; vyzývá k úplnému a účinnému provádění úmluv MOP a dodržování základních pracovních norem; vyzývá sdružení ASEAN a jeho členské státy, aby účinně uplatňovaly hlavní zásady OSN pro podnikání a lidská práva, aby podporovaly vhodnou ochranu zaměstnání a důstojné pracovní podmínky a aby vytvářely příznivější prostředí pro rozvoj odborů; vyzývá Komisi a ESVČ, aby využívaly všechny dostupné nástroje ke zlepšení dodržování práv a norem v uvedených oblastech; dále zdůrazňuje potřebu zajistit odstranění všech forem nucené nebo povinné práce a dětské práce;

15.  vyzývá evropské společnosti, které investují v regionu ASEAN, aby plnily svou sociální odpovědnost podniků a respektovaly evropské normy týkající se spotřebitelských, pracovních a environmentálních práv a podporovaly práva původního obyvatelstva;

16.  vyzývá Komisi a členské státy, aby usnadňovaly institucionalizovaný sociální dialog mezi občanským fórem Asie-Evropa (AEPF) a odpovídajícími strukturami občanské společnosti v EU;

17.  konstatuje, že sdružení ASEAN samo prohlásilo, že je orientováno a zaměřeno na lidi, a že legitimita a význam procesů regionální integrace v EU i ve sdružení ASEAN závisí na tom, aby se do těchto procesů zapojilo co nejvíce zúčastněných stran a aby se šířily informace o dosažených úspěších; považuje mezilidské kontakty za velmi důležitý nástroj kulturních výměn, zejména pro mladé lidi, a vyzývá k podstatnému rozšíření programu Erasmus+ ve vztahu k zemím sdružení ASEAN; poukazuje na velký prostor pro odborné vzdělávání v zemích ASEAN a zdůrazňuje vyhlídky spolupráce v oblasti systému duálního vzdělávání, který se uplatňuje v některých členských státech EU; dále naléhavě vyzývá k rozvoji činností v oblasti kulturní diplomacie v souladu s oznámením o strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy z června 2016 a nedávnou zprávou Parlamentu o stejné otázce; vyzdvihuje důležitou funkci nadace Asie-Evropa a domnívá se, že je třeba rozšířit podporu její činnosti;

18.  zdůrazňuje, že strukturované výměny a spolupráce na úrovni regionů a lokalit (partnerství měst) jsou zajímavým nástrojem pro posílení praktických vzájemných zkušeností a upozorňuje na konkrétní iniciativy, které by měly být aktivně podporovány, jako je Pakt starostů a primátorů nebo memorandum o porozumění Under2;

19.  navrhuje oslavit letošní výročí sdružení ASEAN a EU iniciativou EU, jež by vytvořila výměnný program pro mladé vůdce z EU a ASEAN, který by se uskutečnil v roce 2018 během singapurského předsednictví sdružení ASEAN; pokud bude tato iniciativa úspěšná, navrhuje vytvoření každoročního fóra, které by mladým vůdcům z EU a ASEAN umožnilo vyměňovat si podněty a budovat vztahy v zájmu podpory vztahů mezi EU a ASEAN v budoucnosti; dále navrhuje, aby byla spolu s partnery ze sdružení ASEAN prozkoumána praktická oblast působnosti pro reciproční financování výzkumných ústavů či akademických programů s cílem studovat integrační procesy a zkušenosti z těchto procesů v příslušných partnerských regionech;

20.  zdůrazňuje, že je třeba podporovat rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a zlepšit životy dívek a žen; zdůrazňuje, že přístup ke vzdělávání je proto zásadní a mohl by vést k sociální a hospodářské přeměně;

21.  zdůrazňuje, že EU by měla rovněž zintenzívnit politické dialogy a spolupráci v otázkách, jako jsou základní práva, včetně práv etnických a náboženských menšin, a v záležitostech společného zájmu, mj. v oblasti právního státu a bezpečnosti, ochrany svobody projevu a volného toku informací, boje proti nadnárodnímu zločinu, korupci, daňovým únikům, praní peněz, obchodování s lidmi a drogami, boje proti terorismu, nešíření zbraní, odzbrojení, námořní bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti;

22.  vítá uskutečnění prvního dialogu mezi EU a sdružením ASEAN o lidských právech, který se konal v říjnu 2015, a se zájmem očekává další podobný dialog; vyjadřuje hluboké znepokojení nad úpadkem demokracie a porušováním lidských práv a práv menšin a pokračující represí a diskriminací v některých zemích regionu a nad tím, že není poskytován dostatečný prostor pro uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti nebo pro občanskou společnost, zejména pro aktivisty a pracovníky sdělovacích prostředků zasazující se o životní prostředí, práva k půdě a pracovní práva a pro obránce lidských práv; varuje, že neschopnost čelit problémům souvisejícím s marginalizací menšin by ohrozila udržitelnost a dlouhodobý úspěch sdružení ASEAN; vyjadřuje politování nad tím, že represivní přístup k uživatelům drog vedl k vysokým lidským ztrátám a mimosoudním popravám; zdůrazňuje, že je třeba posílit ve sdružení ASEAN občanskou společnost, a to zajištěním smysluplné konzultace s nevládními organizacemi a místními hnutími v kontextu vytváření regionálních politik;

23.  vyjadřuje znepokojení nad neúspěchy, pokud jde o zrušení trestu smrti v regionu, a vyzývá všechny země ASEAN, aby trest smrti neobnovovaly a aby dodržovaly své mezinárodní závazky; vítá úsilí vynakládané v boji proti obchodování s lidmi a nucené práci a vyzývá všechny vlády, aby zvýšily ochranu obětí a spolupráci mezi zeměmi;

24.  vyzývá sdružení ASEAN, aby vynakládalo náležité prostředky na svou Mezivládní komisi pro lidská práva (AICHR); doufá, že do pětiletého pracovního plánu komise AICHR budou začleněny konkrétní a ověřitelné cíle a opatření a že bude posílen její mandát, aby mohla aktivně monitorovat, vyšetřovat a stíhat porušování lidských práv a předcházet mu; vybízí komisi AICHR, aby zvážila a projednala zřízení komplementárního soudu pro lidská práva ASEAN po vzoru podobných soudů v jiných částech světa;

25.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby hledaly všechny možnosti spolupráce se zeměmi ASEAN v zájmu posílení demokracie; podporuje činnost lidskoprávní kanceláře regionálního nástroje EU-ASEAN k vedení dialogu, jejímž cílem je informovat veřejnost o problémech a činnostech v oblasti lidských práv a zvýšit povědomí o lidských právech; naléhavě vyzývá všechny členské státy ASEAN, aby ratifikovaly další úmluvy OSN o lidských právech a jejich opční protokoly, jakož i Římský statut Mezinárodního trestního soudu a aby podporovaly iniciativy týkající se přechodné spravedlnosti, usmíření a boje proti beztrestnosti v celém regionu;

26.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že v členských státech ASEAN sídlí milion osob bez státní příslušnosti; konstatuje, že Rohingyové v Myanmaru jsou s více než 1 milionem osob s mandátem UNHCR týkajícím se osob bez státní příslušnosti největší skupinou bez státní příslušnosti na světě, avšak velké komunity bez státní příslušnosti se nacházejí také v Bruneji, Vietnamu, na Filipínách, v Thajsku, Malajsii a jinde; vybízí členské státy ASEAN, aby spolupracovaly a sdílely vhodné postupy a úsilí s cílem stav chybějící státní příslušnosti v celém regionu ukončit;

27.  uznává význam úlohy EU při dosavadním pokroku dosaženém zeměmi ASEAN a vyzývá EU, aby vždy udržovala dialog s cílem podporovat tento region v pokroku směrem k demokratizaci, rozvoji a integraci;

28.  vyjadřuje obavy, že změna klimatu bude mít na sdružení ASEAN závažný dopad; připomíná, že ASEAN zůstává v tomto ohledu jedním z nejzranitelnějších regionů; naléhavě vyzývá členské státy ASEAN, aby zrychlily přechod k nízkouhlíkovému hospodářství a urychleně omezily odlesňování, účinně potlačovaly lesní požáry a v dopravě a budovách zaváděly technologie, které jsou šetrnější k životnímu prostředí; vítá iniciativu EU týkající se nového dialogu EU-ASEAN specificky zaměřeného na udržitelný rozvoj; konstatuje v této souvislosti, že EU podporuje úkol odstranění nevybuchlé munice v některých zemích tohoto regionu; naléhavě vyzývá EU a sdružení ASEAN ke spolupráci v oblastech udržitelného cestovního ruchu, zabezpečení potravin, ochrany biologické rozmanitosti, zejména korálových útesů a mangrovových porostů, a na opatřeních k účinnému řešení nadměrného rybolovu v regionu; zdůrazňuje, že je třeba poskytovat pomoc zemím ASEAN s cílem zlepšit ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti a systematickou obnovu lesních ekosystémů; naléhavě vyzývá členské státy ASEAN, aby vyvinuly úsilí o posílení své schopnosti rychlé reakce na přírodní katastrofy v rámci dohody ASEAN o zvládání katastrof a reakce na mimořádné situace (AADMER);

29.  vyzývá orgány a členské státy EU, aby věnovaly náležitou prioritu vysoké četnosti politických kontaktů, zejména na úrovni ministrů, a aby plně využívaly vztahů s příslušným členským státem ASEAN, který je odpovědný za koordinaci dialogových vztahů sdružení ASEAN s EU a za předsednictví ASEAN; připomíná vznesené požadavky na zřízení meziregionálního parlamentního shromáždění EU-ASEAN a naléhavě vyzývá k rozsáhlejšímu využívání parlamentní veřejné diplomacie v různých oblastech politik; prozatím trvá na tom, aby byla posílena spolupráce s meziparlamentním shromážděním ASEAN (AIPA) prostřednictvím pravidelných strukturovaných výměn; vyzývá orgány a členské státy EU, aby rovněž využívaly příležitosti k intenzivním výměnám informací o regionálních otázkách prezentovaných na výročním fóru pro dialog Shangri-La;

30.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, meziparlamentnímu shromáždění ASEAN, sekretariátu ASEAN a vládám a parlamentům členských států ASEAN.

(1)

  Úř. věst. C 85, 8.4.1980, s. 83.

(2)

  Úř. věst. L 154, 15.6.2012, s. 1.

(3)

  Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 75.

(4)

  Přijaté texty, P8_TA(2016)0276.

(5)

  Přijaté texty, P8_TA(2015)0468.

(6)

  Přijaté texty, P8_TA(2015)0467.

(7)

  Přijaté texty, P8_TA(2016)0262.

(8)

  Přijaté texty, P8_TA(2016)0263.

(9)

  Přijaté texty, P8_TA(2016)0380.

(10)

  Přijaté texty, P8_TA(2016)0274.

(11)

  Přijaté texty, P8_TA(2015)0413.

(12)

  Přijaté texty, P8_TA(2015)0277.

(13)

  Přijaté texty, P8_TA(2015)0343.

(14)

  Úř. věst. C 353, 27.9.2016, s. 52.

(15)

  Přijaté texty, P8_TA(2016)0506.

(16)

  Přijaté texty, P8_TA(2016)0316.

(17)

  Přijaté texty, P8_TA(2015)0465.

(18)

  Přijaté texty, P8_TA(2017)0002.

(19)

  Přijaté texty, P8_TA(2016)0349.

(20)

  Přijaté texty, P8_TA(2017)0088.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

58

2

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides, Alex Mayer


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění