Eljárás : 2016/0383(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0257/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0257/2017

Viták :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Szavazatok :

PV 14/09/2017 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0352

AJÁNLÁS     ***
PDF 479kWORD 57k
14.7.2017
PE 604.625v02-00 A8-0257/2017

az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05530/2017),

–  tekintettel az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás tervezetére (05551/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdése első albekezdésével, a 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával és 218. cikke (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0144/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0257/2017),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Chile kormányának és parlamentjének.


RÖVID INDOKOLÁS

2017. március 6-án a Tanács elfogadta az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás aláírására vonatkozó határozatot. A megállapodást 2017. április 27-én Brüsszelben aláírták, majd 2017. május 3-án a megkötéshez szükséges egyetértés céljából hivatalosan továbbították a Parlamentnek. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) 2017. június 3-i ülésén eszmecserét folytatott a Bizottság illetékes szolgálataival, 2017. június 20-án pedig az INTA bizottságban sor kerül a jelentéstervezet ismertetésére.

Az említett megállapodás célja az ökológiai termékek kereskedelmének előmozdítása, hozzájárulva az Unió és a Chilei Köztársaság ökológiai ágazatának fejlődéséhez és bővüléséhez, valamint az ökológiai termelés alapelvei tiszteletben tartásának, az ellenőrzési rendszerek biztosításának és az ökológiai termékek integritásának magas szinten történő megvalósítása.

A megállapodásban Chile egyenértékűnek ismeri el a 834/200/EK rendelet hatálya alá tartozó valamennyi uniós ökológiai terméket, nevezetesen a feldolgozatlan növényi termékeket, az élő állatokat, illetve a feldolgozatlan állati termékeket (a mézet is ideértve), az akvakultúra-termékeket és a tengeri moszatokat, az élelmiszernek szánt, feldolgozott mezőgazdasági termékeket (a bort is ideértve), a takarmánynak szánt, feldolgozott mezőgazdasági termékeket, a vegetatív szaporítóanyagokat és a vetőmagokat. Az EU a maga részéről egyenértékűnek ismeri el a következő chilei termékeket: feldolgozatlan növényi termékek, méz, feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek (beleértve a bort is), vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagok.

A megállapodás az Unió és a chilei kormány képviselőiből létrehozza az ökológiai termékek vegyes bizottságát, amely évente legalább egy alkalommal időszakos konzultációt tart egyebek mellett azzal a céllal, hogy gondoskodjon a megállapodás helyénvaló végrehajtásáról, megvizsgálja az egyik fél által benyújtott, a terméklista frissítésére vagy bővítésére vonatkozó kérelmeket, valamint elősegítse az információcserét és az együttműködést.

A Bizottság javaslata tartalmazza még – erős védzáradékként – az egyenértékűség elismerése egyoldalú felfüggesztésének lehetőségét, amennyiben valamely fél úgy ítéli meg, hogy a másik fél jogszabályai, szabályzatai vagy adminisztratív eljárásai és gyakorlatai a továbbiakban nem felelnek meg az egyenértékűség követelményeinek.

Tekintettel a Bizottság javaslatában foglalt célokra és a Tanács határozattervezetére, melyeket az INTA támogat, továbbá figyelemmel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) által elfogadott véleményre, illetve az ökológiai termelésre és ezek címkézésére vonatkozó új rendelettel kapcsolatos tárgyalásokra, az előadó javasolja az egyetértés megadását a megállapodás megkötéséhez.

Az INTA előadója azonban kéri a következőket: (1) A végrehajtás idején a Parlament időszakos, időben történő és részletes tájékoztatása a Tanácshoz eljutó tájékoztatáshoz hasonlóan, különösen ami a vegyes bizottság működését illeti, a kellően tájékozott politikai vita és fellépés lehetővé tétele érdekében. (2) A megállapodás hatásának kezdeti értékelése a hatálybalépés után két évvel, a megfelelő információk eljuttatása a Parlamenthez és köz- és magánszféra valamennyi más érdekeltjéhez annak érdekében, hogy a végrehajtás első három évének lejárta előtt tényszerű vitára és megfelelő közbelépésre legyen mód, valamint ezután (3) minden három évben kézikönyv összeállítása gyakorlati és frissített információtartalommal a termelők, exportálók, importálók és fogyasztók számára, a megállapodás által elérhetővé vált lehetséges gazdasági előnyök maximalizálása céljából, illetve azért, hogy a fogyasztóknak tájékozott választásra nyíljon lehetőségük.

E meggondolások fényében az INTA előadója ezennel ismételten megadja támogatását a megállapodáshoz, ám emlékeztet rá, hogy a Parlamentnek a nemzetközi megállapodások teljes életciklusa alatt – beleértve a végrehajtás szakaszait is – kimerítő és teljes körű tájékoztatásra van szüksége.

Az EU közös kereskedelmi politikájába tartozó nemzetközi megállapodásokhoz szükség van a Parlament egyetértésére; ezért az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a szóban forgó megállapodásról folyó tárgyalásokról a többi intézmény nem adott rendszeres tájékoztatást, és elvárja, hogy a Tanács és a Bizottság – javítva ezen a helyzeten – a hatálybalépés után megfelelően informálja majd a Parlamentet a végrehajtásról, beleértve minden olyan döntést, amelyet a Tanács határozatának 4. és 5. cikkéhez kapcsolódóan hoznának. A civil társadalom és a parlamentek tájékoztatására vonatkozó elvárás a megállapodás valamennyi részes felével szemben él.


VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (20.6.2017)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

A vélemény előadója: Clara Eugenia Aguilera García

RÖVID INDOKOLÁS

2014. június 16-án a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az EU és harmadik országok között az ökológiai termékek kereskedelméről kötendő megállapodásokról. Az EU–Chile-megállapodás bizonyos termékek esetében kölcsönösen elismeri az ökológiai termelési szabályok és ellenőrzési rendszerek egyenértékűségét.

Chile egyenértékűnek ismeri el a 834/200/EK rendelet hatálya alá tartozó valamennyi uniós ökológiai terméket, nevezetesen a feldolgozatlan növényi termékeket, az élő állatokat, illetve a feldolgozatlan állati termékeket (a mézet is ideértve), az akvakultúra-termékeket és a tengeri moszatokat, az élelmiszernek szánt, feldolgozott mezőgazdasági termékeket (a bort is ideértve), a takarmánynak szánt, feldolgozott mezőgazdasági termékeket, a vegetatív szaporítóanyagokat és a vetőmagokat.

Az EU a maga részéről egyenértékűnek ismeri el a következő chilei termékeket: feldolgozatlan növényi termékek, méz, feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek (beleértve a bort is), vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagok.

Az előadó az alábbi két pontosítással együtt támogatja az elfogadott szöveget:

– figyelembe véve azt, hogy a 834/2007/EK rendelet felülvizsgálata jelenleg zajlik, a folyamat lezárultát követően össze kell hangolni a megállapodást az ökológiai termeléssel és ezek címkézésével kapcsolatos új uniós jogszabályokkal;

– a megállapodás hatálybalépésétől számított két év elteltével a Bizottság hatástanulmányt nyújt be a megállapodás alkalmazásáról, amelyben megvizsgálja az ökológiai termelési technikákkal előállított mezőgazdasági termékek és élelmiszerek Unió és Chile közötti kereskedelmének, illetve a megkülönböztetésmentesség és a viszonosság elve betartásának mértékét.

******

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen ajánlást az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetének jóváhagyására.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás

Hivatkozások

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Illetékes bizottság

 

INTA

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

15.5.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Clara Eugenia Aguilera García

8.3.2017

Az elfogadás dátuma

20.6.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

29

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás

Hivatkozások

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

2.5.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

15.5.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

15.5.2017

AGRI

15.5.2017

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

30.1.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

23.1.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.5.2017

20.6.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

11.7.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

7

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Benyújtás dátuma

14.7.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

7

-

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat