Eljárás : 2017/2098(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0278/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0278/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2017 - 9.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0337

JELENTÉS     
PDF 647kWORD 67k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország kérelme – EGF/2017/002/FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 –2017/2098 (BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország kérelme – EGF/2017/002 FI Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2098/2017(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0278/2017),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Finnország az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok alapján a NACE Rev 2. rendszer szerinti 62. gazdasági ágazatban (Számítógépes programozás, szaktanácsadás és egyéb szolgáltatások) működő Microsoft Mobile Oy vállalatnál, valamint 11, azzal kapcsolatban álló beszállítónál és továbbfeldolgozó vállalatnál történt, 1248 főt érintő elbocsátásokat követően „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Finnország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 3 520 080 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami az 5 559 300 EUR-t kitevő összes kiadás 60 %-a;

2.  megállapítja, hogy Finnország 2017. február 1-jén nyújtotta be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – miután Finnországtól kiegészítő információkat kapott – 2017. június 21-én tette közzé;

3.  emlékeztet arra, hogy a Microsoft megvásárolta a Nokia mobiltelefon-ágazatát, és a Microsoft Mobile Oy vállalkozást 2014-ben alapították; megjegyzi, hogy a Microsoft Mobile Oy átvette a Nokia mintegy 4 700 dolgozóját Finnországban;

4.  megjegyzi, hogy a munkaerő-leépítés fő oka a mobiltelefon-ágazatban tapasztalható világméretű verseny és ennek következtében a Microsoft Mobile Oy és a Windows-alapú operációs rendszer piaci részesedésének visszaesése; megjegyzi, hogy a piacon való visszaszorulás annak ellenére történt, hogy a Microsoft Mobile Oy új mobil eszközöket dobott piacra és befektetett a formatervezésbe, az alkotórészekbe és a marketingbe is;

5.  sajnálattal veszi tudomásul azokat a kihívásokat, amelyekkel az uniós mobiltelefon-gyártók szembesülnek; úgy véli, hogy megfelelő támogatást kell biztosítani az érintett munkavállalók átképzéséhez annak érdekében, hogy e munkavállalók könnyebben találjanak munkát a kapcsolódó vagy a fejlődő ipari ágazatokban;

6.  arra a következtetésre jut, hogy az elbocsátások a mobilkészülék-gyártás alacsony bérköltségű országokba való áthelyezéséhez köthetők; megjegyzi, hogy e versenyből az USA-ban és Ázsiában székhellyel rendelkező, Android és iOS operációs rendszereket használó okostelefon-gyártók kerültek ki győztesen;

7.  elismeri, hogy elektronikai és szoftvercégek nagyarányú leépítéseket hajtottak végre az érintett régiókban (Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi és Etelä-Suomi), és hogy Länsi-Suomi és Etelä-Suomi régióban magas a regionális munkanélküliségi ráta (a gazdaságilag aktív népesség 14,6, illetve 17,5 %-a); megjegyzi, hogy az EGAA-hozzájárulásra jogosult 1248 elbocsátott munkavállaló közül várhatóan 1000 fő veszi igénybe az intézkedést;

8.  megállapítja, hogy a célzott kedvezményezettek 92,5%-a 30 és 54 év közötti, és az elbocsátott munkavállalók közül sokan magasan képzettek; megjegyzi, hogy mindhárom régióban jelentősen növekedett a munkanélküliségi ráta a magasan képzettek körében; aggodalmát fejezi ki a jelentős szaktudással rendelkező és magasan képzett munkavállalók – akiknek a foglalkoztatási kilátásaik egyébként hagyományosan jók – már most is nehéz munkanélküliségi helyzete miatt;

9.  megállapítja, hogy Finnország hatféle intézkedést tervez: i. tanácsadási (coaching) és más előkészítő intézkedéseket, ii. foglalkoztatási és üzleti szolgáltatásokat, iii. képzést, iv. vállalkozásindítási támogatásokat, vi. fizetési támogatásokat és vii. az utazási és szállásköltségek megtérítését; megállapítja, hogy ezek a fellépések aktív munkaerőpiaci intézkedések; megállapítja, hogy kellő forrásokat rendeltek az ellenőrzési és beszámolási tevékenységekhez;

10.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag 26,74%-át teszik ki, így jóval az EGAA-rendeletben meghatározott, legfeljebb 35%-os korlát alatt maradnak, és hogy ezen intézkedéseket ahhoz a feltételhez kötik, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktívan keressenek munkát vagy vegyenek részt képzési tevékenységekben;

11.  hangsúlyozza az EGAA által támogatott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát; megjegyzi, hogy a korábbi EGAA-ügyek során rendkívül hasznosnak bizonyult az, ha személyes szolgáltatásokat biztosítottak az elbocsátott munkavállalók számára;

12.  üdvözli, hogy a külföldi állásajánlatok finnországi munkakeresők felé való közvetítése érdekében igénybe veszik az EURES-hálózatot; üdvözli, hogy a finn hatóságok a szabad mozgáshoz való joguk teljes körű kihasználására buzdítják az elbocsátott munkavállalókat;

13.  tudomásul veszi, hogy az EGAA által finanszírozott képzési intézkedéseket kiegészítik majd a vállalat által létrehozott, a volt munkavállalókat az informatikai ágazatban és más ágazatokban működő kisvállalkozások indításához hozzásegítő alap által finanszírozott intézkedések; üdvözli ezt a kezdeményezést;

14.  üdvözli, hogy a finn hatóságok már 2016. július 12-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás iránti kérelmet megelőzően elkezdték nyújtani a célzott kedvezményezettek számára a személyre szabott szolgáltatásokat;

15.  örvendetesnek tartja, hogy konzultációkra került sor az érdekelt felekkel, többek között az érintett régiók Gazdaságfejlesztési Központjainak (ELY központok), Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Hivatalainak, valamint a Microsoft, a Technology Industries of Finland, a Trade Union Pro, a Union of Professional Engineers in Finland és a Finn Innovációs Finanszírozási Ügynökség képviselőivel;

16.  emlékeztet arra, hogy az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

17.  elismeri, hogy a jelenlegi kérelem a Nokia visszaeséséből adódó korábbi finn kérelmek sorába illeszkedik (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft és EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  megjegyzi, hogy jelenleg is folyamatban van egy EGAA-beavatkozás (EGF/2016/001 FI/Microsoft), amely a Microsofttól korábban elbocsátott alkalmazottak támogatását célozza meg; kiemeli, hogy a jelenlegi javaslatban megjelölt kedvezményezettek nem egyeznek meg az előző kérelem kedvezményezettjeivel;

19.  tudomásul veszi, hogy a finn hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

20.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

21.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket; nyugtázza, hogy Finnország megerősítette, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem fogja helyettesíteni ezen intézkedéseket;

22.  kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az EGAA-ügyekkel kapcsolatos dokumentumokhoz;

23.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

24.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

25.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Finnország „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet(1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)  Az EGAA maximális éves összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) nem haladhatja meg a 150 millió EUR összeget.

(3)  Finnország a Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) vállalatnál, valamint 11, azzal kapcsolatban álló beszállítónál és továbbfeldolgozó vállalatnál történt elbocsátásokra és a tevékenység megszüntetésére tekintettel 2017. február 1-jén kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevétele iránt. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítették ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Az EGAA-t tehát a Finnország által benyújtott kérelem alapján igénybe kell venni 3 520 080 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(5)  Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 3 520 080 euró összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás napja]-tól/-től(4)* kell alkalmazni.

Kelt: …

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök    az elnök  

(1)

  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)

*   A dátumot az Európai Parlamentnek kell beillesztenie az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést megelőzően.


INDOKOLÁS

I.  ELŐZMÉNYEK

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet8 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet9 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás10 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  Finnország kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2017. június 21-én határozatra irányuló javaslatot fogadott el az EGAA Finnország javára történő igénybevételére, hogy támogassa az elsősorban a Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B1), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI197) és Etelä-Suomi (Varsinais-Suomi) (FI1C1) nevű NUTS11 II. szintű régiókban a NACE Rev 2. rendszer alatti 62. ágazatban (Számítógépes programozás, szaktanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások) működő Microsoft ((Microsoft Mobile Oy) vállalattól, valamint 11 beszállítójától és továbbfeldolgozó vállalatától elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

A vállalatok neve és a referencia-időszakon belül elbocsátott személyek száma

Microsoft Mobile Oy

1 191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut OyManpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

A vállalatok száma összesen: 12

Az elbocsátott munkavállalók száma összesen:

1 248

A tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók száma összesen:

0

A támogatásra jogosult munkavállalók és önálló vállalkozók száma összesen:

1 248

Ez a 2017. évi költségvetés keretében vizsgálandó negyedik kérelem, a NACE Rev 2. rendszer szerinti 62. ágazatban (Számítógépes programozás, szaktanácsadás és egyéb szolgáltatások) pedig eddig a második. 1248 elbocsátott munkavállalót érint, és az EGAA-ból összesen 3 520 080 EUR igénybevételére irányul Finnország javára.

A kérelmet 2017. február 1-jén nyújtották be a Bizottságnak, és a Bizottság kérelmét követő hat héten belül további információkkal egészítették ki. A Bizottság 2017. június 21-én véglegesítette értékelését, és az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételei.

Az ikt-ágazat a jelentős verseny, a gyors technológiai fejlődés és innováció, az összeolvadások, akvizíciók és kiszervezések miatt rendkívül érzékeny a globális gazdasági változásokra. Az Unión belüli és kívüli munkavállalók között éles verseny zajlik. Az európai ikt-ágazatban dolgozó munkavállalók idősebbek és kevésbé képzettek, mint amerikai és ázsiai társaik. A finn ikt-ágazatban dolgozóknak – a többi ágazatban dolgozókhoz képest – egyre nemzetközibb versennyel kell megküzdeniük.

Az elbocsátott munkavállalókat célzó hatféle intézkedés az alábbiakat tartalmazza:

–  Tanácsadási (coaching) és más előkészítő intézkedések: ezek az intézkedések magukban foglalják a munkakeresési képzést, a munkavállalói mobilitás támogatását (EURES-szolgáltatások), egyéni tanácsadást (munkavállalási tanácsadás), a karrier-tanácsadást és a szakértői értékeléseket.

–  Foglalkoztatási és üzleti szolgáltatások: ez az intézkedés magában foglalja az egyéni álláskeresők támogatását, a kompetenciák felmérését, munkapróbákat és toborzási rendezvényeket.

–  Képzés: ez az intézkedés alá tartozik a szakképzés, továbbképzés, a változásokra felkészítő képzés, átképzés, a vállalkozói és munkavállalói mobilitásra vonatkozó képzés.

–  A vállalkozásindítási támogatás az egyes munkakeresők vállalkozói tevékenységének és önfoglalkoztatásának elősegítését célozza. A vállalkozásindítási támogatás jövedelmet nyújt a kezdő vállalkozóknak a teljes munkaidős foglalkoztatást biztosító vállalkozás elindításához és bevezetéséhez szükséges becsült időtartam alatt.

–  Az elbocsátott munkavállalók új munkakörben vagy gyakorlati képzés keretében történő alkalmazásának támogatása céljából fizetési támogatás vehető igénybe, amely korlátozott időre levonható a munkáltató bérköltségeiből. A fizetési támogatás meghatározott ideig (6–24 hónap) adható, és a munkavállaló bérköltségének 30–50%-át teszi ki.

–  Utazási, szállás- és költözési költségtérítés: a munkakeresők juttatásban részesülhetnek, amelyet munkakeresés esetén utazási és szállásköltségekre, a foglalkoztatás elősegítését célzó képzésben való részvétel esetén utazási és szállásköltségre, valamint költözési költségekre fordíthatnak.

E fent említett intézkedések az elbocsátott dolgozókat személyre szabottan célozzák, a vállalkozói szellemre vonatozó intézkedések pedig a reális üzleti tervvel rendelkező személyekre korlátozódnak.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. E tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

Finnország minden szükséges biztosítékot megadott az alábbiak tekintetében:

–  a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét,

–  a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották,

–  az elbocsátó vállalkozások, amelyek a leépítések után folytatták tevékenységeiket, eleget tettek az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek, és a munkavállalóikkal szemben is ennek megfelelően jártak el,

–  a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt,

–  a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket,

–  az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

III.  Eljárás

Az alap aktiválása érdekében a Bizottság javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, melyben kéri3 520 080 előirányzatnak a megfelelő költségvetési sorba történő átcsoportosítását.

2017-ban eddig ez az alap igénybevételére irányuló negyedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.


MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

  CF/jb

D(2017)27397

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) az „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2” referenciaszámú kérelem nyomán történő igénybevételéről

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) és annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal (EGAA) foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és munkacsoportja támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A)  mivel ez a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul és 1 248 munkavállalót érint, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 62. ágazatban (Számítógépes programozás, szaktanácsadás és egyéb szolgáltatások) működő Microsoft Oy vállalattól (Microsoft Mobile Oy), valamint tizenegy beszállítójától és továbbfeldolgozó vállalatától bocsátottak el;

B)  mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat bizonyítása érdekében Finnország azzal érvelt, hogy a munkaerő-leépítés oka a mobiltelefon-ágazatban tapasztalható világméretű verseny és énnek következtében a Microsoft Mobile Oy (és Windows-alapú operációs rendszere) piaci részesedésének visszaesése;

C)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 74%-a férfi és 26%-a nő; mivel a megcélzott kedvezményezettek 92,5%-a 30 és 54 év közötti, 2,5%-a 25 és 29 év közötti, 5%-a pedig 55 és 64 év közötti;

D)  mivel ez Finnország nyolcadik olyan EGAA-kérelme, amely a Nokia hanyatlásával függ össze.

Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a finn kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Finnország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 3 520 080 eurós pénzügyi hozzájárulásra, amely az 5 559 300 eurót kitevő teljes költség 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem finn hatóságok általi benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2017. június 21-én lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megadása feltételeinek, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  elismeri, hogy elektronikai és szoftvercégek nagyarányú leépítéseket hajtottak végre az érintett régiókban (Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi és Etelä-Suomi), és hogy ez utóbbi két régióban magas a regionális munkanélküliségi ráta (a gazdaságilag aktív népesség 14,6, illetve 17,5%-a);

4.  aggodalmát fejezi ki a magasan képzettek körében tapasztalható növekvő munkanélküliségi ráta miatt;

5.  sajnálattal veszi tudomásul azokat a kihívásokat, amelyekkel az uniós mobiltelefon-gyártók szembesülnek; úgy véli, hogy megfelelő támogatást kell biztosítani az érintett munkavállalók átképzéséhez annak érdekében, hogy e munkavállalók könnyebben találjanak munkát a kapcsolódó vagy a fejlődő ipari ágazatokban;

6.  megjegyzi, hogy az EGAA-ból társfinanszírozásban részesítendő, az elbocsátott munkavállalóknak szóló, személyre szabott szolgáltatások részét képezik a tanácsadási (coaching) és más előkészítő intézkedések, a foglalkoztatási és üzleti szolgáltatások, a képzések, a vállalkozásindítási támogatások, a fizetési segélyek, valamint az utazási és szállásköltségek megtérítése;

7.  üdvözli az érdekelt felekkel – többek között az érintett régiók Gazdaságfejlesztési Központjainak (ELY központok), Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Hivatalainak, valamint a Microsoft, a Technology Industries of Finland, a Trade Union Pro, a Union of Professional Engineers in Finland és a Finn Innovációs Finanszírozási Ügynökség képviselőivel – folytatott konzultációkat;

8.  tudomásul veszi, hogy az EGAA által finanszírozott képzési intézkedéseket kiegészítik majd a vállalat által létrehozott, a volt munkavállalókat az informatikai ágazatban és más ágazatokban működő kisvállalkozások indításához hozzásegítő alap által finanszírozott intézkedések; üdvözli ezt a kezdeményezést;

9.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének 26,74%-át teszik ki, ami nem éri el a rendeletben meghatározott 35%-os felső korlátot; és hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

10.  tudomásul veszi, hogy a finn hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

11.  üdvözli, hogy a finn hatóságok megerősítették, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

12.  emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással.

Tisztelettel:

Thomas HÄNDEL

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke


MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Jean ARTHUIS úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2017. augusztus 31-én kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban:

-  A COM(2017)0322 3 520 080 EUR EGAA-hozzájárulást javasol a Microsoft (Microsoft Mobile Oy) vállalattól elbocsátott 1248 munkavállaló, valamint 11 beszállítótól és továbbfeldolgozó vállalattól elbocsátott munkavállaló javára. Az elsődlegesen érintett vállalat a NACE Revision 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 62. ágazatban (Számítógépes programozás, szaktanácsadás és egyéb tevékenységek) működik. A Microsoft Mobile Oy vállalatnál történt elbocsátások helyszíneinek zöme a Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi és Etelä-Suomi NUTS 2. szintű régiókban található.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

30.8.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat