Postupak : 2017/2050(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0333/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0333/2017

Rasprave :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Glasovanja :

PV 16/11/2017 - 7.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0447

IZVJEŠĆE     
PDF 452kWORD 56k
24.10.2017
PE 604.510v03-00 A8-0333/2017

koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE) – 2017/2050(INI))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj: Charles Tannock

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (15470/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane(1) (09787/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. i člankom 212. stavkom 1. i u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) te člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0027/2017),

–  uzimajući u obzir Zajedničku deklaraciju o odnosima i suradnji između Europske unije i Novog Zelanda donesenu 2007. u Lisabonu(2),

–  uzimajući u obzir svoju nedavnu rezoluciju o Novom Zelandu od 25. veljače 2016. o otvaranju pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom(3),

–  uzimajući u obzir Sporazum između Europske unije i Novog Zelanda o uspostavi okvira za sudjelovanje Novog Zelanda u operacijama Europske unije za upravljanje krizama potpisan 2012. godine(4),

–  uzimajući u obzir Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Novog Zelanda koji je stupio na snagu 2009. godine(5),

–  uzimajući u obzir 22. međuparlamentarnu sjednicu EU-a i Novog Zelanda održanu 23. ožujka 2017. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od …. o nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0333/2017),

A.  budući da Novi Zeland gaji blisko i povijesno partnerstvo s Europskom unijom i njezinim državama članicama;

B.  budući da Europska unija s Novim Zelandom dijeli zajedničke vrijednosti i načela, uključujući poštovanje demokratskih načela, ljudska prava, temeljne slobode, vladavinu prava, što obuhvaća međunarodno pravo te mir i sigurnost;

C.  budući da je Europska unija i dalje treći po veličini trgovinski partner Novog Zelanda te budući da obje strane dijele širok raspon ekonomskih i trgovinskih interesa;

D.  budući da je prvi rezidentni veleposlanik EU-a u Novom Zelandu stupio na dužnost u rujnu 2016., čime je obilježeno potpuno formiranje autonomnog izaslanstva Europske unije na Novom Zelandu;

E.  budući da Novi Zeland gaji dobre odnose s nizom najbližih partnera EU-a, posebno s Australijom i Sjedinjenim Američkim Državama; u tom pogledu ističe Deklaraciju iz Wellingtona iz 2010. o uspostavljanju okvira strateškoga partnerstva između Novog Zelanda i Sjedinjenih Američkih Država te Sporazum o bliskijim gospodarskim odnosima potpisan s Australijom 1983. godine;

F.  budući da je Novi Zeland kao član Odbora za razvojnu pomoć OECD-a važan razvojni partner i ključni pružatelj pomoći u smislu službene razvojne pomoći u odnosu na postotak BND-a te pridonosi održivom razvoju i smanjenju siromaštva u zemljama u razvoju u cilju stvaranja pravednijeg, sigurnijeg i naprednijeg planeta;

G.  budući da je Novi Zeland član obavještajnog saveza „Pet očiju” sa Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevinom, Kanadom i Australijom; budući da su druge države članice EU-a (Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Belgija, Švedska, Danska i Španjolska) dio manje obvezujućega programa poznatog kao „Četrnaest očiju”;

H.  budući da se Novi Zeland posebno fokusira na razvijanje odnosa u azijsko-pacifičkoj regiji, osobito s Kinom, zemljama jugoistočne Azije i Japanom, te doprinosi regionalnoj stabilnosti u jugoistočnoj Aziji i jugozapadnom Pacifiku;

I.  budući da integrirana azijsko-pacifička regija, u kojoj Novi Zeland igra važnu ulogu, pridonosi globalnom sustavu koji se temelji na vrijednosti i pravilima, a time i sigurnosti Unije;

J.  budući da je Novi Zeland član osnivač Foruma pacifičkih otoka i da je uspostavio strateško partnerstvo s ASEAN-om;

K.  budući da je Novi Zeland sklopio bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini s Australijom, Singapurom, Tajlandom, Kinom, Hong Kongom, Tajvanom, Malezijom i Južnom Korejom, kao i multilateralne trgovinske sporazume u okviru Sporazuma o transpacifičkom strateškom gospodarskom partnerstvu sa Singapurom, Čileom i Brunejem, Sporazum o slobodnoj trgovini između ASEAN-a, Australije i Novog Zelanda te Sporazum o slobodnoj trgovini između Novog Zelanda i Vijeća za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva; budući da Kina i Novi Zeland žele unaprijediti svoje trgovinske sporazume;

L.  budući da je Novi Zeland također stranka u dogovoru o Transpacifičkom partnerstvu, koji je ratificirao, i budući da aktivno sudjeluje u pregovorima o Regionalnom sveobuhvatnom gospodarskom partnerstvu;

M.  budući da je Novi Zeland bio nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda tijekom dvogodišnjeg razdoblja od 2015. do 2016., tijekom kojeg je u dvjema prilikama predsjedao Vijećem sigurnosti pokazujući snažno vodstvo i viziju;

N.  budući da je Novi Zeland dugogodišnji član Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Svjetske banke i Azijske razvojne banke te je član novoosnovane Azijske banke za ulaganja u infrastrukturu (AIIB) sa sjedištem u Šangaju;

O.  budući da je Novi Zeland doprinio mirovnim misijama UN-a, među ostalim i onima u Bosni, Kosovu, Sijeri Leoneu i Afganistanu; budući da je u Afganistanu vodio tim za obnovu u pokrajini Bamyan i misije obuke kako bi pomogao afganistanskoj nacionalnoj vojsci te je osim toga do 2012. sudjelovao u misiji EUPOL-a kako bi pomogao u ponovnoj uspostavi zakona i reda;

P.  budući da Novi Zeland od 2015. provodi neborbenu misiju obuke u Iraku u cilju osposobljavanja pripadnika iračkih sigurnosnih snaga kao dio borbe protiv takozvane Islamske države/Daiša;

Q.  budući da je Novi Zeland bio prva zemlja na svijetu koja je 1893. prihvatila opće pravo glasa;

R.  budući da je Novi Zeland zagovornik „zelene” proizvodnje, osobito hrane, i da promiče sveobuhvatne svjetske klimatske sporazume u sklopu Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama, provedbu sporazuma s konferencije COP21 iz Pariza i učinkovito ublažavanje posljedica u svim razvijenim zemljama i zemljama u razvoju s visokim razinama emisija, među ostalim kao prva država koja je uspostavila nacionalni sustav za trgovanje emisijama;

S.  budući da Novi Zeland i Europska unija surađuju na promicanju održivog razvoja i otpornosti na klimatske promjene u azijsko-pacifičkoj regiji te njihovu ublažavanju, osobito poticanjem sustavne upotrebe obnovljive energije;

T.  budući da Novi Zeland i Europska unija surađuju na promicanju održivog razvoja i otpornosti na klimatske promjene u azijsko-pacifičkoj regiji te njihovu ublažavanju, s osobitim naglaskom na ulogu obnovljivih izvora energije;

U.  budući da Novi Zeland pridonosi Međunarodnom fondu za Irsku, organizaciji kojoj je cilj promicanje gospodarskog i socijalnog napretka, kao i poticanje i olakšavanje dijaloga i pomirbe u zajednici;

1.  pozdravlja sklapanje Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji kojim će se pružiti politički okvir okrenut budućnosti unutar kojeg će se odnosi i suradnja između EU-a i Novog Zelanda o održivom razvoju i širokom rasponu pitanja tijekom niza godina dodatno razvijati kako bi bili u skladu s novim ambicijama i težnjama;

2.  podupire pokretanje pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Novog Zelanda koji se moraju voditi u duhu recipročnosti i uzajamne koristi, imajući na umu osjetljivost određenih poljoprivrednih i drugih proizvoda; ističe važnost jačanja političkog dijaloga i poboljšanja suradnje na područjima gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta, trgovine i ulaganja;

3.  cijeni gestu premijera Billa Englisha koji je svojim prvim službenim posjetom Europskoj uniji, Europskom parlamentu, Londonu i Berlinu u siječnju 2017., samo mjesec dana nakon što je imenovan premijerom, istaknuo i ponovno potvrdio posebne odnose Novog Zelanda s Europom;

4.  uviđa snažne i povijesne bilateralne odnose između Novog Zelanda i država članica EU-a, uključujući kulturne, gospodarske i međuljudske veze;

5.  ističe suradnju Europske unije s Novim Zelandom u području mira, sigurnosti, regionalne stabilnosti u azijsko-pacifičkoj regiji, poljoprivrede, održivog razvoja, ribarstva i pomorstva, transporta, humanitarne pomoći, sanitarnih mjera, energije, okoliša i klimatskih promjena;

6.  ističe suradnju Europske unije s Novim Zelandom na jačanju upravljanja okolišem i oceanima koja je potrebna kako bi se postiglo očuvanje resursa i njihovo održivo korištenje;

7.  prima na znanje plan o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji EU-a i Novog Zelanda u pogledu istraživanja i inovacija; potiče daljnja ulaganja i nove prilike u području znanstvene, akademske i tehnološke suradnje;

8.  pozdravlja članke Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji koji se odnose na antiterorističku suradnju, posebno obveze o razmjeni informacija o terorističkim skupinama i mrežama te o razmjeni stajališta o sprečavanju, suzbijanju i borbi protiv terorizma i popratne propagande, radikalizacije i kiberkriminala, uz istodobno jamčenje zaštite ljudskih prava i poštovanje vladavine prava;

9.  ističe sudjelovanje Novog Zelanda u operacijama EU-a za upravljanje krizama u cilju promicanja međunarodnog mira i sigurnosti te njegov doprinos borbi protiv pirata u sklopu operacije Atalanta EUNAVFOR-a oko Afričkoga roga, misiji EUPOL-a u Afganistanu i misiji EUFOR-a (misija Althea) u Bosni i Hercegovini;

10.  pohvaljuje dugotrajno sudjelovanje Novog Zelanda u međunarodnoj koaliciji protiv terorizma; podsjeća da Novi Zeland može imati važnu ulogu u borbi protiv međunarodnoga terorizma u azijsko-pacifičkoj regiji; zadovoljan je što ta zemlja već pruža potporu vladama i nevladinim organizacijama u zemljama jugoistočne Azije u nastojanjima protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije;

11.  uviđa ulogu Novog Zelanda u supokroviteljstvu rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a o mirovnom procesu u Siriji i Bliskom istoku na kraju 2016. godine dok je bio član Vijeća sigurnosti UN-a;

12.  pozdravlja dugogodišnju posvećenost Novog Zelanda radu Međunarodnoga kaznenog suda te pohvaljuje njegove napore i konstruktivni doprinos u cilju razvoja i učinkovitosti Međunarodnog kaznenog suda kao sredstva za jačanje mira i međunarodnog pravosuđa;

13.  pozdravlja činjenicu da je Novi Zeland ratificirao sporazum o klimi s konferencije COP21 i sa zadovoljstvom napominje da više od 80 % njegove električne energije dolazi iz obnovljivih izvora energije;

14.  prima na znanje pacifičko energetsko partnerstvo EU-a i Novog Zelanda; poziva obje strane da povećaju suradnju na području održive energije u skladu s inicijativom UN-a „Održiva energija za sve”;

15.  uviđa doprinos Novog Zelanda zaštiti, očuvanju i održivoj uporabi morskih resursa te njegov doprinos istraživanju mora;

16.  smatra da je Novi Zeland važan partner u suradnji u pogledu okoliša u pacifičkoj regiji i na Antarktici te u njegovoj zaštiti;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Novog Zelanda.

(1)

SL L 321, 29.11.2016., str. 3.

(2)

SL C 32, 6.2.2008., str. 1.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0064.

(4)

SL L 160, 21.6.2012., str. 2.

(5)

SL L 171, 1.7.2009., str. 28.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

10.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

2

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

46

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

Verts/ALE

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena