Eljárás : 2017/0813(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0337/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0337/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2017 - 13.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0431

JELENTÉS     
PDF 562kWORD 61k
26.10.2017
PE 610.910v02-00 A8-0337/2017

Pietro Russónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

(C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Indrek Tarand

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 1. MELLÉKLET: Pietro Russo ÉLETRAJZA
 MELLÉKLET: PIETRO RUSSO ÖSSZEFOGLALÓJA EDDIGI SZÁMVEVŐSZÉKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS KÖVETKEZŐ MANDÁTUMÁNAK CÉLKITŰZÉSEIRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Pietro Russónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

(C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0329/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0337/2017),

A.  mivel a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága értékelte – különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek szempontjából – a javasolt jelölt képességeit;

B.  mivel 2017. október 19-i ülésén a Költségvetési Ellenőrző Bizottság meghallgatta a Tanács számvevőszéki tagjelöltjét;

1.  kedvező véleményt nyilvánít a Tanács Pietro Russo számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatáról;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Számvevőszéknek, valamint az Európai Unió többi intézményének és a tagállamok ellenőrző szerveinek.


1. MELLÉKLET: Pietro Russo ÉLETRAJZA

Tanulmányok

 

 

1977

A jogász szakma gyakorlására feljogosító szakvizsga

 

1975

Summa cum laude jogi diploma, Cataniai Egyetem (110/110)

 

1970

Humán szakirányú érettségi bizonyítvány (maximális pontszámmal)

Szakmai tapasztalat

2012. március 1-jétől

 

Az Európai Számvevőszék tagja Olaszország képviseletében: a IV. kamara tagja – felelősségi kör: „Bevételek, kutatás és belső politikák, valamint az Európai Unió intézményei és szervei”, „Jelentéstevő az uniós ügynökségek számára” és később „Bevételek”. 2016-tól az V. kamara tagja, felelősségi kör: uniós finanszírozás és igazgatás – „Jelentéstevő az Unió adminisztratív kiadásairól” Tagja az Európai Számvevőszék azon küldöttségének, amely 2015-ben Varsóban hivatalos látogatást tett Lengyelország legfőbb ellenőrző intézményénél, és találkozott többek között a lengyel köztársasági elnökkel és a lengyel parlament elnökével.

 

2009–2012

A NATO nemzetközi könyvvizsgálói testületének (IBAN) Olaszországot képviselő tagja.

 

2006-tól kezdve kirendelt:

 

A római Germán Tanulmányok Intézeténél végzett ellenőrzések elvégzésével megbízott bíró.

2004-2009

2006-tól kezdve teljes munkaidős kirendelt tagja a Közös Szekcióknak, ellenőri minőségben:

 

–   A Parlamentnek készülő általános és különjelentések előadója: közbeszerzési tevékenységek, Ipari és Kommunikációs Minisztérium, Gazdaságfejlesztési Minisztérium és Igazságügyi Minisztérium.

 

 

A Közös Szekciók tagja, tanácsadói minőségben:

 

–   A védelmi szervek igazgatásáról és számviteléről szóló rendeletről szóló köztársasági elnöki határozattervezet előadója.

 

2003

A közigazgatás központi ellenőrzési szolgálatánál dolgozott az olasz számvevőszéken (különböző különjelentések előadója, többek között a Védelmi Minisztérium és a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium tevékenységei vonatkozásában).

 

 

2003-tól kezdve: Az olasz statisztikai intézetnek (ISTAT) a 259/1958. sz. törvény 12. cikke szerinti ellenőrzésével megbízott helyettes ügyész.

 

1993-2003

Az Európai Számvevőszék olasz tagjának irodavezetője, feladatok: a Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) és a fejlődő országoknak (az Európai Fejlesztési Alapon keresztül) nyújtott közösségi támogatás ellenőrzése.

 

1991-1992

Nemzeti szakértő az Európai Számvevőszéken az Európai Regionális Fejlesztési Alap ellenőrzésével foglalkozó irodán.

 

1985

A palermói ügyészség keretében működő számvevőszéken működő ellenőr (helyettes államügyészi megbízatás: referendario (gyakornok), primo referendario (vezető bíró, 1987), consigliere (tanácsos, 1989) és presidente di sezione (kamarai elnök, 2014).

 

1977-1985

A veronai és a cataniai bíróságon rendes ügyész (pretore).

Nemzeti szinten betöltött tisztségek

–  A Környezetvédelmi Minisztériumban működő, a befektetések értékelésével és a környezetvédelmi intézkedések ütemezésével és végrehajtásával foglalkozó bizottság tagja.

–  Az állampolgárok által a külföldön elszenvedett veszteségek teljes vagy részleges kárpótlása céljából benyújtott kérelmekkel foglalkozó minisztériumközi bizottság tagja.

  A közalkalmazotti korrupció és az egyéb jogellenes magatartásformák elleni fellépéssel és annak megelőzésével foglalkozó magas szintű bizottság szakértője.

–  A Szenátus európai uniós politikákkal foglalkozó bizottsága elnökének tanácsadója.

–  A szervezett bűnözéssel foglalkozó állandó megfigyelőközpont (OPCO) tudományos bizottságának tagja.

Nemzetközi szinten betöltött tisztségek

–  1996-tól 2012-ig az angers-i (Franciaország) Közösségi Növényfajta-hivatal jogorvoslati tanácsának tagja.

–  Nemzeti szakértő a GRECO-ban (a korrupcióellenes országok csoportja) az Európa Tanácsnál.

–  2005–2008-ig az uniós katonai kiadásokat finanszírozó mechanizmus (Athena) ellenőrző bizottságának olasz tagja (2006. június 30-tól megválasztott elnöke).

–  2008–2011-ig az Európai Védelmi Ügynökség ellenőrző bizottságának olasz tagja (2010. június 30-tól megválasztott elnöke).

Egyetemi és tudományos tevékenységek

–  1989: Az ipari törvény vizsgálóbizottságának tagja szakértői minőségben a Palermói Egyetem Gazdasági és Kereskedelmi Karán.

–  1991: Összehasonlító környezetjogi kutatás a Brémai Egyetem Európai Jogi és Politikai Központjában, G. Winter professzor meghívására.

–  1992: Előadás a Cataniai Egyetem Politológia Karán a „La Politica della Comunità Europea” kurzus keretében „La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria” címmel.

–  1995-től tagja a luxemburgi Association d'Etudes et Recherches pénales européennes-nek.

–  1996: Vendégelőadó a Cataniai Egyetem Politológia Karán; előadások „La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell'Unione Europea” címmel.

–  1997 (szeptember): Felszólalás egy Buenos Aires-i nemzetközi szemináriumon az argentin számvevőszék meghívására, az alábbi címmel: „La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR”.

–  Felszólalás az alábbi szemináriumon: „La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne”, Instituto europeo de España, San Sebastián, 1997.

–  1999 (november) és 2000 (január/február és május): Előadások az uniós finanszírozásra és a strukturális alapokra vonatkozó szabályokról, az uniós jog ellenőrzéséről és az uniós jogorvoslati lehetőségekről az Olasz Számvevőszék Elnökségi Tanácsa által a „Robert Schuman fellépés” keretében szervezett, uniós jogról szóló kurzusokon, Rómában és Milánóban.

–  Felszólalás az igazságügy és az igazságszolgáltatás terén folytatott európai együttműködésről szóló szimpóziumon, Pisa, 2000.

–  2000: Felszólalás „L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea” címmel az Olasz Számvevőszék Szicíliai Regionális Irodája által szervezett „Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo” című palermói konferencián.

–  2000: Előadások az Európai Számvevőszék ellenőrzési tevékenységeiről az Olasz Számvevőszék Szicíliai Regionális Irodája által szervezett, köztisztviselőket képző, az EU által finanszírozott „PASS-projekt” keretében, Palermo.

–  2002: Előadás „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi” címmel a „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive” című konferencián, az Olasz Számvevőszék központjában.

–  2002: Előadás: „Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali” címmel a „Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali” című brüsszeli szemináriumon az Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana és Umbria régiók képviseleti irodájában.

–  2004 és 2005: Előadások az uniós költségvetés kezeléséről és az Európai Számvevőszék munkájáról az Alcide de Gasperi Európai Tanulmányok Intézete mesterképzése keretében, Rómában.

–  2006: Előadás „La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo” címmel az Olasz Számvevőszék központi irodájában, az ügyészek szervezete felkérésére.

–  2013. május: Előadás „Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio - il ruolo della Corte dei Conti” címmel a LUISS Római Egyetemen.

–  2013. június: Előadás az Olasz Számvevőszék „Controlli congiunti” című konferenciáján, Rómában.

–  2013. december: az Európai Számvevőszék képviselője a 23. OLACEFS (Latin-amerikai és Karibi Országok Számvevőszékeinek Szervezete) konferencián Santiago de Chilében, felszólalás „El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control - Auditorías coordinadas en el contexto de la UE” címmel.

–  2014. június: Az „Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi” című jelentés ismertetése a „Hercule II” nemzetközi szemináriumon, Rómában.

–  2014. szeptember 30. az Európai Számvevőszék képviselője az Olasz Számvevőszék által szervezett „La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi a tutela dell'erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo” című szemináriumon.

–  2014. október 1. Meghallgatás az Olasz Képviselőház XIV. bizottsága előtt az európai uniós politikák olaszországi végrehajtásával és azok hatékonyságával kapcsolatos kutatásokról.

–  2016. február 23. Jelentés „La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo” címmel a Cataniai Egyetem Politológiai és Társadalomtudományi Karán szervezett szeminárium részeként.

–  2016. június 24. Jelentés „La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo” címmel az uniós alapok ellenőrzéséről és a 2016-os ellenőrzési prioritásokról szóló szenátusi találkozón.

–  2017. július 7. Előadás a nápolyi Pegaso Online Egyetemen: „La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali

PUBLIKÁCIÓK

Az általános üzletelméletről szóló, a SIPI Il Sole 24 Ore kiadásában megjelent monográfia szerzője.

Számos, jogi folyóiratokban megjelent esettanulmány szerzője (Giustizia civile, 1981; Giurisprudenza di merito, 1984 és 1986; Rivista delle Aziende di credito, 1985).

Számos folyóirat szerzője:

  Giustizia Civile, számos cikk szerzője a polgári, kereskedelmi és polgári eljárási jog témakörében (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990).

A közpénzek ellenőrzéséről:

  La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi” in Rivista della Corte dei Conti (No 5/2002) és előadás a „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive” című, az Olasz Számvevőszék által szervezett konferencián.

  Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie”, in Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, 2002. március.

  Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale”, in Rivista della Corte dei Conti, No 4/2004.

Uniós ügyekről:

  La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune” in Rivista della Corte dei Conti, No 2/1994.

  La Corte dei ContiIstituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale” in Il Foro Amministrativo, No 6/1994.

  Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario” in Giustizia Civile, No 2/1995.

  The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects” in The European Union Review, No 2/1997.

  Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei conti” in Italia Oggi, 2002. július 18.

  El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual” in Legal Today.com (spanyol online folyóirat), 2008.

  Codice operativo del TUE e del TFUE”, Simone, 2012: az Európai Unió működéséről szóló szerződésről szóló cikkek kommentárjainak szerzője az Európai Számvevőszék vonatkozásában.


MELLÉKLET: PIETRO RUSSO ÖSSZEFOGLALÓJA EDDIGI SZÁMVEVŐSZÉKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS KÖVETKEZŐ MANDÁTUMÁNAK CÉLKITŰZÉSEIRŐL

A szakmai pályafutásom során mindig arra törekedtem, hogy jogi szakmai tapasztalatom legjobb módszereit alkalmazzam az ellenőrzési munka során. Ezért tagnak való első kinevezésemkor bírói és ügyészi tapasztalataimra tudtam támaszkodni, hiszen korábban a legfőbb olasz ellenőrző intézménynél és az Európai Számvevőszéken dolgoztam, és tagja voltam több nemzetközi szervezet ellenőrzési testületének.

2012. márciusi kinevezésemet követően 2016. júniusig a Számvevőszék IV. kamarájában (Piacszabályozás és versenyképes gazdaság) dolgoztam. Kezdetben az volt a feladatom, hogy éves különjelentéseket készítsek az Európai Parlament és a Tanács számára az uniós ügynökségek éves beszámolóinak megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. E munka során mindig az irányítási aspektusra összpontosítottam, és különösen az irányítás teljesítményére, arra törekedve, hogy összekapcsoljam a pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzések eredményeit és az irányítás végrehajtását.

Ezután az éves jelentés „Bevételek” című fejezetének jelentéstevő előadója lettem.

2016 júniusa óta, a Számvevőszék szerkezetátalakítását követően az V. kamarában (Az Unió finanszírozása és igazgatása) dolgozom az éves jelentés „Unió igazgatási kiadásai” fejezetének előadójaként.

Megbízatásom ideje alatt jelentéstevője voltam a „Schengeni Információs Rendszer második generációjának Európai Bizottság általi kifejlesztésének tanulságai” című 03/2014 sz. különjelentésnek (a CONT előadója Monika Hohlmeier) és „Az EKSZ külképviseleti épületeinek kezelése” című 07/2016 sz. különjelentésnek (a CONT előadója Ryszard Czarnecki úr). Az Európai Parlament mindkét jelentést üdvözölte és kedvezően fogadta. Előadója vagyok továbbá az EU vámszerveinek ellenőrzési feladatairól szóló jelentésnek, amelyet most zárunk le és az év végéig közzé fogunk tenni. A jelentés tartalmazza a Parlament által a 2011-es mentesítés során a Bizottsághoz intézett arra vonatkozó kérést követő fellépések áttekintését, hogy gyűjtsenek megbízható adatokat a vámokat és a HÉÁ-t illetően az egyes tagállamok közötti eltérésekről, és erről hathavonta készítsenek jelentést a Parlamentnek. A közeljövőben kijelölt jelentéstevője leszek egy Tanács által kért jelentésnek „A személyi állomány 5%-os csökkentéséről”, valamint a személyzeti szabályzat végrehajtásáról szóló, hamarosan megkezdődő ellenőrzésnek.

Jelentéstevője voltam továbbá a Számvevőszék „Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszere” című 7/2014 sz. véleményének és „Az európai iskolákra vonatkozó költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslat” című 2/2017 sz. véleményének”. Ezen kívül foglalkoztam a decentralizált ügynökségekre és a köz- és a magánszféra közötti partnerségi szervekre vonatkozó új költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó számvevőszéki észrevételekkel, melyeket 2013 júliusában küldtünk meg a Bizottságnak.

Kinevezésem idején a Számvevőszék továbbra is rendkívül tudatosan és érzékenyen kezelte a csalásokkal és korrupcióval kapcsolatos ügyeket, valamint az összeférhetetlenséget és az átláthatóságát. Ennek eredményeképpen különös hangsúlyt helyezett lehetséges csalásokra és korrupcióra utaló kockázati elemekre, például az önkényes döntésekre és az átláthatóságának hiányára a közpénzek kezelése terén. Teljes mértékben elkötelezett vagyok e téren, és támogatom a továbblépésre irányuló javaslatot, azaz hogy vezessenek be szabványosított ellenőrzési kérdéseket ennek kapcsán, és szenteljenek neki egy külön fejezetet az éves jelentésben.

2015 júliusában kijelöltek a Számvevőszék Etikai Bizottságának tagjává – amely a Számvevőszék standardjai és megítélése szempontjából fontos etikai jellegű kérdéseket vitatja meg, beleértve tagjainak külső tevékenységeinek értékelését is. 2016 októbere és a megbízatási időszakának 2017 július végéig én voltam a bizottság elnöke.

A Számvevőszék és a nemzeti legfelsőbb ellenőrzési intézmények közötti jó kapcsolat erősítése érdekében mindig elkötelezett voltam a reprezentatív tevékenységek mellett. Szinte évente ismertettem az éves jelentést az olasz parlamentben, kérésre jelentéseket készítettem az uniós strukturális alapok kezeléséről és ad hoc tájékoztatást adtam a Számvevőszék tevékenységeivel kapcsolatban a szakbizottságok számára. Továbbá előadtam a Számvevőszék csalások megelőzéséről szóló szerepéről és aktívan részt vettem az Olasz Számvevőszék által szervezett Hercule-programokban. A legutóbb pedig elősegítettem egy együttműködési megállapodást a Számvevőszék és a Pisai Egyetem között a kölcsönös információcsere és az ellenőrzésekről szóló kutatás és ismeretszerzés terén, melynek célja a polgárok összekötése az uniós intézményekkel.

Megbízatásom ideje alatt a Számvevőszék mindig azért dolgozott, hogy hozzájáruljon ellenőrzéseink eredményeinek még hatékonyabbá, átláthatóbbá és megbízhatóbbá tételéhez valamennyi érdekelt fél, elsősorban az Európai Parlament számára. Ennek kapcsán üdvözöltem és támogattam a változásokat, nevezetesen a Számvevőszék új, feladatalapú átszervezését.

Megtiszteltetés lenne számomra, ha másodszor is szolgálhatnék a Számvevőszéken, továbbra is a gyümölcsöző kapcsolatot fenntartva az Európai Parlamenttel, és különösen a CONT bizottsággal, valamint az összes többi érintett féllel, például a nemzeti parlamentekkel és a legfőbb ellenőrző intézményekkel. Határozottan arra törekszem, hogy kihasználjam az első mandátumom során gyűjtött tapasztalatokat, amelyek lehetővé teszik az ellenőrzési munka további javítását és a minden érdekelt fél számára hasznos ellenőrzési eredmények elérését. Ennek érdekében szeretném összekapcsolni tevékenységeimet az éves jelentés és a különjelentések jelentéstevőjeként, amint az „A személyi állomány 5%-os csökkentéséről” szóló folyamatban lévő megbízatás esetében is történik. Véleményem szerint a jelenlegi keret különösen kedvező e tekintetben, figyelembe véve a Számvevőszék új ellenőrzési termékportfólióját és a különjelentések időbeli ütemezésére vonatkozó, a költségvetési rendelet 163. cikkében foglalt módosított szabályokat.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Számvevőszék testületének részleges megújítása - IT jelölt

Hivatkozások

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

21.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

5.10.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

4

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Benyújtás dátuma

26.10.2017

Jogi nyilatkozat