Procedură : 2017/0813(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0337/2017

Texte depuse :

A8-0337/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/11/2017 - 13.5

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0431

RAPORT     
PDF 621kWORD 56k
26.10.2017
PE 610.910v02-00 A8-0337/2017

referitor la propunerea de numire a lui Pietro Russo ca membru al Curții de Conturi

(C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Indrek Tarand

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXA 1: CURRICULUM VITAE AL LUI Pietro Russo
 ANEXA 2: PREZENTARE SUCCINTĂ DE CĂTRE Pietro Russo A EXPERIENȚEI SALE CA MEMBRU AL CURȚII ȘI A OBIECTIVELOR PENTRU UN VIITOR MANDAT
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de numire a lui Pietro Russo ca membru al Curții de Conturi

(C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0329/2017),

–  având în vedere articolul 121 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0337/2017),

A.  întrucât Comisia sa pentru control bugetar a evaluat calificările candidatului propus, ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

B.  întrucât, în cadrul reuniunii sale din 19 octombrie 2017, Comisia pentru control bugetar l-a audiat pe candidatul propus de Consiliu ca membru al Curții de Conturi,

1.  emite un aviz favorabil privind propunerea Consiliului de numire a lui Pietro Russo ca membru al Curții de Conturi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și instituțiilor de control din statele membre.


ANEXA 1: CURRICULUM VITAE AL LUI Pietro Russo

Studii

 

 

1977

Admis în barou

 

1975

Licență în drept, Universitatea din Catania (110/110 cum laude)

 

1970

Diplomă de bacalaureat, studii clasice (punctaj maxim)

Experiență

De la 1 martie 2012

 

Membru al Curții de Conturi Europene, reprezentantul Italiei: Membru al Camerei IV – responsabil de venituri, cercetare și politici interne și instituții și organisme ale Uniunii Europene – membru raportor pentru agențiile UE și, ulterior, pentru venituri. Din 2016, membru al Camerei V – responsabil de finanțarea și administrarea Uniunii – raportor pentru cheltuielile administrative ale UE. A luat parte la delegația Curții de Conturi Europene care a făcut o vizită oficială la instituția supremă de audit din Polonia, la Varșovia, în 2015, care a inclus, printre altele, reuniuni cu președintele republicii și cu președintele Parlamentului.

 

2009-2012

Membru, reprezentant al Italiei, Consiliul Internațional al Auditorilor pentru NATO (IBAN).

 

Din 2006 până la momentul detașării

 

Magistrat desemnat să efectueze inspecții la Institutul italian de studii germanice din Roma.

2004-2009

Membru detașat și, din 2006, membru cu normă întreagă, secțiunile comune, în capacitatea lor de audit:

 

-   raportor general și special pentru raportarea către Parlament: activitățile de achiziții publice, Ministerul Pentru Activități Productive și Comunicații, Ministerul Dezvoltării Economice și Ministerul Justiției.

 

 

Membru, secțiunile comune, în capacitatea lor de consiliere:

 

-   raportor pentru proiectul de decret al Președintelui Republicii referitor la Regulamentul privind administrația și contabilitatea organismelor de apărare.

 

2003

Angajat la Secția centrală pentru controlul gestiunii administrației publice a Curții de Conturi italiene (raportor pentru diverse rapoarte speciale referitoare la, printre altele, activitățile Ministerului Apărării și ale Ministerului Muncii și Politicii Sociale).

 

 

Din 2003: Magistrat adjunct responsabil de audit în cadrul Institutului național italian de statistică (ISTAT), în conformitate cu articolul 12 din Legea nr. 259/1958.

 

1993-2003

Șef de cabinet al membrului italian al Curții de Conturi Europene, cu atribuții în domeniul auditului Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului european de orientare și garantare agricolă și al ajutorului comunitar pentru țările în curs de dezvoltare (implementat prin Fondul european de dezvoltare).

 

1991-1992

Expert național la Curtea de Conturi Europeană în cadrul departamentului responsabil de controlul Fondului european de dezvoltare regională.

 

1985

Magistrat al Curții de Conturi în cadrul Parchetului Curții de Conturi din Palermo (atribuții de procuror adjunct), funcția de Referendario (magistrat debutant), Primo Referendario (judecător, 1987) (atribuții de procuror adjunct), Consigliere (înalt judecător, 1989) și Presidente di sezione (președinte al Camerei, 2014).

 

1977-1985

A deținut funcția de magistrat ordinar la Tribunalul districtual din Verona și la Tribunalul din Verona și din Catania [magistrat (pretore) și judecător].

Funcții deținute la nivel național

-  membru al Comisiei de evaluare a investițiilor și de sprijin pentru planificarea și gestionarea măsurilor de mediu din Ministerul Mediului;

-  membru al Comisiei interministeriale pentru examinarea cererilor de despăgubire și subvenționare ca urmare a pierderilor suferite de cetățeni italieni în străinătate;

-  expert pe lângă Înaltul Comisar pentru combaterea și prevenirea corupției și a altor forme de activitate ilegală în administrația publică;

-  consilier al președintelui Comisiei pentru politicile Uniunii Europene a Senatului Republicii,

-  membru al Comitetului științific al Observatorului Permanent al Criminalității Organizate (OPCO).

Funcții deținute la nivel internațional

-  1996-2012: membru al Comisiei de apel a Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante cu sediul la Angers;

-  expert național în cadrul GRECO (Grupul de state împotriva corupției) la Consiliul Europei;

-  2005-2008: membru italian (ales președinte la 30 iunie 2006) al colegiului auditorilor mecanismului de gestionare a finanțării operațiilor Uniunii Europene care au implicații militare (mecanismul Athena),

-  2008-2011: membru italian (ales președinte la 30 iunie 2010) al colegiului auditorilor Agenției Europene de Apărare (AEA).

Activități universitare și științifice

-  1989: membru, în calitate de Cultore della materia (specialist în domeniu), al Comisiei de examinare pentru dreptul industrial la Facultatea de Economie și Comerț din cadrul Universității din Palermo.

-  1991: activitate de cercetare în drept de mediu comparat la Centrul de Drept European și Științe Politice al Universității din Bremen, la invitația profesorului G. Winter.

-  1992: conferința cu titlul „La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria” la Facultatea de Științe Politice a Universității din Catania, în cadrul cursului „La Politica della Comunità Europea”.

-  Din 1995, membru al Association d'Etudes et Recherches pénales européennes din Luxemburg.

-  1996: profesor invitat în cadrul Facultății de Științe Politice, Universitatea din Catania; seria de conferințe cu tema „La Corte dei Conti nello istituzionale sviluppo dell’Unione Europea”.

-  1997 (septembrie): vorbitor la un seminar internațional pe tema „La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR”, organizat la Buenos Aires, la invitația Biroului de audit general din Argentina.

-  vorbitor la un seminar pe tema „La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne”, Instituto europeo de España, San Sebastián, 1997.

-  1999 (noiembrie) și 2000 (ianuarie/februarie și mai): dezbateri pe tema finanțării din partea UE și a normelor privind fondurile structurale, normelor de audit în legislația UE, căilor de atac în cadrul sistemului Uniunii Europene, în cadrul cursurilor privind dreptul UE organizate la Roma și la Milano de Curtea de Conturi în timpul Președinției italiene a Consiliului, ca parte a „Acțiunii Robert Schuman”.

-  vorbitor la „Simpozionul pe tema cooperării europene în ceea ce privește justiția și sistemul judiciar”, Pisa, 2000.

-  2000: dezbatere pe tema „L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea” la conferința privind „Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo”, organizată la Palermo de către secția Curții de Conturi italiene pentru regiunea Sicilia.

-  2000: o serie de conferințe pe tema activităților de audit ale Curții de Conturi Europene ca parte a unui curs organizat la inițiativa secției Curții de Conturi italiene pentru regiunea Sicilia în contextul proiectului „PASS” pentru formarea funcționarilor publici, finanțat de UE (Palermo).

-  2002: dezbatere pe tema „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi” la conferința privind „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive”, organizată la secția centrală a Curții de Conturi italiene.

-  2002: dezbatere pe tema „Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali” la un seminar intitulat „Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali”, organizat la Bruxelles, la sediul biroului de reprezentare a regiunilor Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana și Umbria.

-  2004 și 2005: conferințe pe tema „Gestionarea bugetului UE și activitatea Curții de Conturi Europene” în cadrul Masteratului în studii europene la Institutul de Studii Europene Alcide de Gasperi, Roma.

-  2006: dezbatere pe tema „La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo” organizată la secția centrală a Curții de Conturi italiene de la Roma, la invitația Asociației Magistraților Curții.

-  Mai 2013: vorbitor la conferința pe tema „Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio - il ruolo della Corte dei Conti”, la Universitatea LUISS, Roma.

-  Iunie 2013: vorbitor la conferința pe tema „Controlli congiunti”, organizată de Curtea de Conturi italiană (Roma).

-  Decembrie 2013: reprezentant al Curții de Conturi Europene la cea de a 23-a conferință a OLACEFS (Organizația Instituțiilor Supreme de Audit ale Statelor Latino-Americane și Caraibiene), care a avut loc la Santiago de Chile, unde a ținut o prezentare intitulată „El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control - Auditorías coordinadas en el contexto de la UE”.

-  Iunie 2014: prezentarea unui raport intitulat „Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi” la seminarul internațional „Hercule II”, Roma.

-  30 septembrie 2014: reprezentant al Curții de Conturi Europene la seminarul pe tema „La prevenzione ed il contrasto ed alle alle irregolarità frodi o tutela dell’’erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo”, organizat de Curtea de Conturi italiană.

-  1 octombrie 2014: audiere organizată de Comisia XIV a Camerei deputaților din Italia privind cercetarea în domeniul punerii în aplicare și al eficacității politicilor Uniunii Europene în Italia.

-  23 februarie 2016: raport intitulat „La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo” în cadrul unui seminar organizat de către departamentul de științe politice și sociale din cadrul Universității din Catania.

-  24 iunie 2016: raport intitulat „La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo” în cadrul unei reuniuni cu funcționari ai Senatului cu privire la auditul fondurilor UE și prioritățile de audit pentru 2016.

-  7 iulie 2017: vorbitor principal la Universitatea Pegaso online (Napoli) - „La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali”.

PUBLICAȚII

Autor al unei monografii privind teoria generală a întreprinderilor (Roma, 1990, editura SIPI Il Sole 24 Ore).

Autor al numeroase note de drept publicate în diverse reviste juridice (Giustizia civile, 1981; Giurisprudenza di merito, 1984 și 1986; Rivista delle Aziende di credito, 1985).

Contribuții la numeroase reviste:

  Giustizia Civile, autor al mai multor articole de drept civil, drept comercial și drept procesual civil (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990).

Auditul finanțelor publice:

  „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi” în Rivista della Corte dei Conti (nr. 5/2002) și la conferința intitulată „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive”, organizată de Curtea de Conturi italiană.

  „Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie” în revista Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, martie 2002.

  „Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale” în Rivista della Corte dei Conti, nr. 4/2004.

Afaceri europene:

  „La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune” în Rivista della Corte dei Conti, nr. 2/1994.

  „La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale” în Il Foro Amministrativo, nr. 6/1994.

  „Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario” în Giustizia Civile, nr. 2/1995.

  The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects”, în The European Union Review, nr. 2/1997.

  „Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei conti” în Italia Oggi, 18 iulie 2002.

  „El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual” în Legal Today.com (revistă online în limba spaniolă), 2008.

  „Codice operativo del TUE e del TFUE”, publicată de Simone, 2012: autor al comentariului privind articolele din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) referitoare la Curtea de Conturi Europeană.


ANEXA 2: PREZENTARE SUCCINTĂ DE CĂTRE Pietro Russo A EXPERIENȚEI SALE CA MEMBRU AL CURȚII ȘI A OBIECTIVELOR PENTRU UN VIITOR MANDAT

De-a lungul vieții mele profesionale, am încercat întotdeauna să aplic cât mai eficace posibil cunoștințele mele juridice în activitatea de audit. Prin urmare, în timpul primului meu mandat de membru, am pus în practică experiența câștigată ca judecător și procuror și în funcțiile ocupate la instituția supremă de audit din Italia și la Curtea de Conturi Europeană, precum și ca membru al Comisiilor de audit în cadrul mai multor organizații internaționale.

După numirea mea în martie 2012, am lucrat în cadrul Camerei IV a Curții, reglementarea piețelor și economia competitivă, până în iunie 2016. Inițial, am fost responsabil de rapoartele anuale în care se prezintă Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare referitoare la veridicitatea conturilor, precum și la legalitatea operațiunilor și înregistrarea acestora în conturi pentru agențiile UE. În cadrul acestei activități, am pus întotdeauna accentul pe aspectele legate de gestionare, în special de gestionarea performanței, cu scopul de a stabili o legătură între rezultatele auditurilor financiare și de conformitate și aplicarea lor în domeniul gestiunii.

Ulterior, am devenit raportor pentru capitolul „Venituri” din raportul anual.

Din iunie 2016, după restructurarea Curții, îmi desfășor activitatea în Camera V, „Finanțarea și administrarea Uniunii”, ca raportor pentru capitolul din raportul anual referitor la „Cheltuieli administrative ale Uniunii”.

În cursul mandatului meu, am fost raportor pentru Raportul special nr. 3/2014 intitulat „Lecții învățate în urma dezvoltării Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) de către Comisia Europeană” (raportoare CONT Monika Hohlmeier) și Raportul special nr. 7/2016 intitulat „Administrarea de către Serviciul European de Acțiune Externă a clădirilor pe care acesta le deține în întreaga lume” (raportor CONT Ryszard Czarnecki). Ambele rapoarte au fost salutate și primite favorabil de către Parlamentul European. Sunt, de asemenea, raportor pentru o misiune de audit asupra serviciilor vamale ale UE, în curs de încheiere, care urmează să fie publicată până la sfârșitul anului, cuprinzând o opinie cu privire la acțiunile întreprinse de Comisie ca urmare a solicitării exprimate de Parlamentul European în descărcarea de gestiune pe 2011 de a colecta date fiabile privind decalajul dintre informațiile vamale și cele referitoare la TVA din statele membre și de a informa Parlamentul în această privință din șase în șase luni. În curând, îmi voi asuma sarcina de raportor legată de solicitarea Consiliului cu privire la „Punerea în aplicare a reducerii cu 5 % a personalului” și voi lansa un audit cu privire la punerea în aplicare a Statutului funcționarilor.

De asemenea, am fost raportor pentru avizul Curții nr. 7/2014 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene și nr. 2/2017 privind propunerea Comisiei de modificare a regulamentului financiar aplicabil bugetului Școlilor europene. Am lucrat, de asemenea, la „observațiile Curții privind actele delegate adoptate în vederea punerii în aplicare a noului regulament financiar privind agențiile descentralizate și organismele de parteneriat public-privat”, transmise Comisiei în iulie 2013.

Pe durata mandatului meu, Curtea și-a continuat activitățile în materie de sensibilizare și informare în ceea ce privește frauda și corupția, conflictul de interese și transparența. S-a pus accentul pe indicatorii de risc de fraudă și corupție în gestionarea fondurilor publice, precum deciziile arbitrare și lipsa criteriilor de transparență. Sunt pe deplin angajat în acest domeniu și sprijin propunerea de a continua în acest sens, de exemplu, prin introducerea unor întrebări de audit standardizate cu privire la acest subiect și a unui capitol special în cadrul raportului anual.

În iulie 2015, am fost desemnat de colegiul Curții să fac parte din Comisia de etică, care pune în discuție toate aspectele de natură etică pe care le consideră relevante pentru standardele și reputația Curții, inclusiv evaluarea activităților externe ale membrilor săi, și am fost președinte al comisiei din octombrie 2016 până la sfârșitul mandatului, în iulie 2017.

Pentru a continua bunele relații dintre Curte și Parlamentul italian și Instituția Supremă de Audit din Italia, am reprezentant instituția în repetate rânduri în cadrul a diferite activități. În primul rând, am prezentat în fiecare an raportul anual în fața Parlamentului italian, precum și rapoarte la cerere cu privire la gestionarea fondurilor structurale ale UE și la informări ad hoc ale comitetelor tehnice privind activitățile Curții. Am participat activ și am ținut prezentări despre rolul Curții în materie de prevenire a fraudelor la seminare privind programele HERCULE organizate de instituția supremă de audit din Italia. Recent, am facilitat un acord de cooperare între Curte și Universitatea din Pisa, pentru a efectua schimburi de experiență, activități comune de cercetare și privind cunoștințele în materie de audit, cu scopul de a crea legături între cetățeni și instituțiile UE.

În timpul mandatului meu la Curte am depus eforturi pentru a contribui la îmbunătățirea rezultatelor auditurilor, făcându-le mai transparente și mai fiabile pentru toate părțile interesate, în special pentru Parlamentul European. În acest sens, am salutat și am aderat la schimbările survenite, și anume la noua organizare bazată pe sarcini a Curții.

Ar fi o onoare să primesc un al doilea mandat în cadrul Curții, păstrând o relație fructuoasă cu Parlamentul European, în special cu Comisia CONT, precum și cu celelalte părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale și instituțiile supreme de audit. Sunt ferm convins că voi profita de experiența câștigată în urma primului mandat, care mi-a permis să îmi îmbunătățesc constant activitatea de audit și să furnizez rezultate de audit utile pentru toate părțile interesate. Astfel, intenționez să valorific toate fațetele activităților mele ca raportor pentru raportul anual și rapoartele speciale, cum este cazul și în prezent pentru sarcina legată de „Punerea în aplicare a reducerii cu 5 % a personalului”. Consider că actualul cadru este deosebit de favorabil în acest sens, având în vedere noua gamă de produse de audit ale Curții și normele modificate privind calendarul rapoartelor speciale, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul financiar.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi Europene - candidatul IT

Referințe

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

Data sesizării

21.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

CONT

5.10.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Data adoptării

19.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

4

4

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Data depunerii

26.10.2017

Notă juridică