Διαδικασία : 2017/0814(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0338/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0338/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0432

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 671kWORD 69k
26.10.2017
PE 610.924v02-00 A8-0338/2017

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Hannu Takkula ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Indrek Tarand

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Hannu Takkula
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Hannu Takkula ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Hannu Takkula ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0330/2017),

  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0338/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Hannu Takkula, μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Hannu Takkula

Εκπαίδευση

Διδακτορικό δίπλωμα στην Παιδαγωγική, 2016 (Πανεπιστήμιο Λαπωνίας)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) στην Παιδαγωγική, 1993 (Πανεπιστήμιο Λαπωνίας)

Κατάρτιση σε θέματα εθνικής άμυνας, 1997

Επιμόρφωση για θέματα διαχείρισης οικονομικής πολιτικής, 1997

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2004–2014, 2015–

Βουλευτής του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας, 1995–2004

Δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο Anetjärvi του δήμου Posio, 1992–1995

Αρχισυντάκτης του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού ‘Radio Roy’, Ροβανιέμι, 1990–1992

Ελεύθερος επαγγελματίας δημοσιογράφος για πολιτιστικά θέματα, 1987–1990

Λογιστής, Nopan rakennusliike Oy, 1985-1986

Μέλος της χορωδίας της Όπερας του Tampere, 1984–1986

Κρουπιέρης, Raha-automaattiyhdistys, RAY, 1982–1983

Κλητήρας, Seuturakennus Oy και Oulun Rakennus,1979–1981

Τιμητικές διακρίσεις

Ιππότης Πρώτης Κατηγορίας του Τάγματος του Λέοντος της Φινλανδίας – FL Κ Ι 2003

Δραστηριότητες

Αντιπρόεδρος, Φινλανδικό Κόμμα του Κέντρου, 2002–2003

Αντιπρόεδρος, Φινλανδικό Σωματείο Πετοσφαίρισης, 2015–2016

Εμπειρογνώμονας-μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Teosto ry, 2014–2016

Λογιστής, Εμπορικός Σύνδεσμος Φινλανδίας-Ισραήλ, 2009–2015

Πρόεδρος, Φινλανδική Ένωση για την Ψωρίαση, 2004–2011

Μέλος, Κρατικό Συμβούλιο Αθλητισμού της Φινλανδίας, 2002–2007

Μέλος, Οργανωτική Επιτροπή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού 2005, 2003–2005

Μέλος, Διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Εθνικής Λυρικής Σκηνής της Φινλανδίας, 1999–2004

Πρόεδρος, Όμιλος Πετοσφαίρισης Napapiirin Palloketut, 2000–2007

Πρόεδρος, Ένωση Συλλόγων Νέων Λαπωνίας, 1997–2002

Πρόεδρος, Φινλανδικό Φεστιβάλ Jutajaiset, 1997–2002

Μέλος, Δημοτικό Συμβούλιο της κοινότητας του Ροβανιέμι, 2000–2004

Επιτροπή δημοσίων σχέσεων, Χιονοδρομικός·Όμιλος Ounasvaara, 1990–1992

Αθλητικό σωματείο Posion Pyrintö, προπονητής εφήβων, επιτροπή δημοσίων σχέσεων, 1992–1996

Πρόεδρος, Φινλανδική Φοιτητική Ένωση Υποψηφίων Εκπαιδευτικών, SOOL ry, 1990

Γλωσσικές γνώσεις

Φινλανδικά (μητρική γλώσσα), αγγλικά (άριστη γνώση, γλώσσα εργασίας), σουηδικά (μεσαίο επίπεδο , πιστοποιητικό γλωσσομάθειας 1992)

Αξιώματα στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Φινλανδίας

Προηγούμενες συμμετοχές και αξιώματα στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Φινλανδίας

Κρατικός ελεγκτής, 1.1.2004–8.9.2004

Φινλανδική αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΑ, 2.4.2003–20.7.2004

Φινλανδική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 2.4.2003–20.7.2004

Μέλος, Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης, 1.6.2003–31.12.2003

Ελεγκτής στο Φινλανδικό Κοινοβούλιο, 11.2.1997–31.12.1999

Μέλος, Αντιπροσωπεία στο Εθνικό Ταμείο Δημοσίων Συντάξεων, 16.6.1997–1.4.2003

Φινλανδική αντιπροσωπεία στο Βόρειο Συμβούλιο, 11.2.2000–18.3.2003

Σώμα εκλεκτόρων 31.3.1995–23.3.1999

Μείζων επιτροπή 29.4.2003–20.7.2004, (Αντιπρόεδρος) 30.4.2003–20.7.2004

Επιτροπή Άμυνας (αναπληρωματικό μέλος), 2.4.2003–20.7.2004

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 7.4.1999–20.7.2004

Επιτροπή για το Μέλλον, (αναπληρωματικό μέλος) 27.2.1996–23.3.1999

Επιτροπή Περιβάλλοντος, 5.4.1995–18.3.2003

Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, 5.4.1995–23.3.1999, (αναπληρωματικό μέλος) 7.4.1999–18.3.2003

Δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πολιτικές ομάδες

27.04.2015–      : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

14.07.2009–30.06.2014 : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

20.07.2004–13.07.2009 : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

Αντιπρόεδρος

01.02.2007–13.07.2009 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Μέλος

01.02.2017–   : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

29.04.2015–     : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου  

29.04.2015–     : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

29.04.2015– : Διευθύνουσα ομάδα της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ

13.02.2012–30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

19.01.2012–30.06.2014 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

16.09.2009–30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

16.09.2009–30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ

16.07.2009–18.01.2012 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

14.03.2007–13.07.2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

31.01.2007–31.01.2007 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

15.01.2007–30.01.2007 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

15.09.2004–13.03.2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

21.07.2004–14.01.2007 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Αναπληρωματικό μέλος

02.09.2015–     : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

01.09.2015–     : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία

01.09.2015–     : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

29.04.2015–     : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

29.04.2015–     : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

29.04.2015–     : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

01.09.2015–06.02.2017 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

19.01.2012–30.06.2014 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

16.09.2009–12.02.2012 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

16.07.2009–18.01.2012 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

14.03.2007–13.07.2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ

31.01.2007–13.07.2009 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

31.01.2007–13.07.2009 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

15.01.2007–30.01.2007 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

15.09.2004–13.03.2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ

15.09.2004–13.07.2009 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, 3.9.2004–14.1.2007: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

30.07.2004–02.09.2004 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 22.7.2004–29.7.2004: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Διακομματικές ομάδες

27.04.2015–     Διακομματική ομάδα για τον αθλητισμό

20.09.2004–30.06.2014 Διακομματική ομάδα για τον αθλητισμό

20.09.2004–30.06.2014 Διακομματική ομάδα «Φίλοι της Μουσικής»

Δημοσιεύσεις:

Βιβλία: Tulevaisuuden Puolesta, Sydänääniä Euroopasta (2014)· Quo vadis, Europe? (2009)·

Mistä löytyisi rohkeus? (2007)· Aamussa tuoksuu voitto-runosarja (Ποιητική συλλογή, 1985)

Άρθρα: Αρθρογράφος, 1995–2004, π.χ. για τις εκδόσεις Kaleva, Itä-Häme, Suomenmaa, Koillissanomat, Karjalainen, Forum24, Sanansaattaja

Ηχογραφήσεις: LP: Karavaani (1987)· CD: Matkan varrelta… (2013)

Χόμπυ και ενδιαφέροντα

Αθλητισμός, μουσική και οργανωτικές δραστηριότητες


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Hannu Takkula ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1.  Επαγγελματική πείρα στα δημόσια οικονομικά. Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση και η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

Κατείχα πολλές διαφορετικές θέσεις στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, με καθήκοντα που αφορούσαν τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Η επαγγελματική πείρα μου στα δημόσια οικονομικά ενισχύθηκε περαιτέρω από το έργο μου ως μέλος δημοτικού συμβουλίου, και από τα περισσότερα από 20 έτη πείρας στο κοινοβουλευτικό έργο, πρώτα στο Κοινοβούλιο της Φινλανδίας και, στη συνέχεια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα με αυτήν την πείρα, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων έχει καταστεί για μένα φυσική προσέγγιση σε όλα τα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Το 1997 το Κοινοβούλιο της Φινλανδίας με διόρισε εκπρόσωπο για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Φινλανδίας. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Φινλανδίας είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός δημοσίου δικαίου, και η διοίκηση και οι δραστηριότητές του τελούν υπό την εποπτεία αντιπροσώπων που διορίζονται από το κοινοβούλιο. Τα καθήκοντά μου ως αντιπροσώπου περιλάμβαναν την παρακολούθηση της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η αντιπροσωπεία ελέγχει τους ετήσιους λογαριασμούς του Ιδρύματος και τις σχετικές αιτιολογήσεις, και λαμβάνει απόφαση χορήγησης απαλλαγής για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την απαιτούμενη νομική βάση. Κάθε χρόνο υποβάλλαμε στο κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές μας. Επιτέλεσα τα καθήκοντα του αντιπροσώπου για συνολικά επτά έτη, γεγονός που μου επέτρεψε να εξοικειωθώ πλήρως με τη δημοσιονομική διαχείριση, τον δημοσιονομικό έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο των δημοσίων οικονομικών.

Εργάστηκα ως ελεγκτής του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας για δύο έτη. Οι ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των λογαριασμών και της διοίκησης του κοινοβουλίου και των οργάνων του. Τα ακόλουθα όργανα του κοινοβουλίου εντάσσονταν στο πεδίο αυτών των αρμοδιοτήτων: η Κοινοβουλευτική Υπηρεσία, το Γραφείο του Κοινοβουλευτικού Διαμεσολαβητή, η Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Φινλανδίας και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων της Φινλανδίας).

Έχω, επίσης, διατελέσει κρατικός ελεγκτής. Τα καθήκοντά μου περιελάμβαναν την παρακολούθηση της νομιμότητας και της ορθότητας της κρατικής δημοσιονομικής διαχείρισης και συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο του εποπτικού τους έργου, οι κρατικοί ελεγκτές θα πρέπει να επικεντρώνονται στη γενική κατάσταση και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, καθώς και σε θέματα που θα μπορούσαν ευλόγως να τίθενται υπόψη του κοινοβουλίου.

Ως κρατικός ελεγκτής, άσκησα εποπτεία μέσω επισκέψεων και του λογιστικού ελέγχου διαφόρων οργάνων. Επίσης, ήμουν σε θέση να αποφασίσω ποιοι οργανισμοί θα αποτελούσαν αντικείμενο μελέτης. Για παράδειγμα, ξεκίνησα μια μελέτη για τον αντίκτυπο των πολυτεχνικών σχολών στην περιφερειακή οικονομία, τα αποτελέσματα της οποίας ενίσχυσαν την κατανόηση των περιφερειακών φορέων λήψης αποφάσεων σχετικά με τη σημασία των επενδύσεων στην εκπαίδευση για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχω εργαστεί στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, η οποία εποπτεύει τη χρήση των πόρων του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ως μέλος της επιτροπής αυτής, υπήρξα εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), μεταξύ άλλων. Ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού είχα προνομιακή θέση για την εξέταση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης. Λόγω των αρμοδιοτήτων που μου ανατέθηκαν στο πλαίσιο της επιτροπής, είχα την ευκαιρία να εξοικειωθώ περαιτέρω με τις δραστηριότητες και τα οικονομικά διαφόρων προγραμμάτων και οργάνων της ΕΕ. Εργαζόμενος ως μέλος της εν λόγω επιτροπής οξύνθηκε η γενική γνώση όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των στόχων, των δραστηριοτήτων και των οικονομικών της Ένωσης, που απέκτησα κατά τη θητεία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2.  Ποιες υπήρξαν οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

Το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας μου, δραστηριοποιήθηκα στον χώρο της πολιτικής. Κατά την άποψή μου, η πολιτική έχει πάντοτε σκοπό την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος μαζί με τους συναδέλφους μου, και, συνεπώς, κάθε επιτυχία και επίτευγμα κατακτήθηκε με τη βοήθεια ισχυρών δικτύων, καθώς επίσης και την από κοινού αξιοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων. Η αναφορά σε αποφάσεις ως επιτεύγματα μεμονωμένων ατόμων δεν ανταποκρίνεται στην ουσία της διαδικασίας.

Έχω επίσης εργασθεί τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και κατείχα θέσεις σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κάθε φάση της σταδιοδρομίας μου περιλαμβάνει επιτεύγματα τα οποία ήταν σημαντικά κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Βίωσα το σημαντικότερο ίσως επίτευγμα μου κατά τα πρώτα έτη της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας συνέβη όταν εργαζόμουν σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό στο Ροβανιέμι. Προάχθηκα από δημοσιογράφος για θέματα επικαιρότητας σε αρχισυντάκτη και διευθύνοντα σύμβουλο. Κλήθηκα να βελτιώσω και να αναδιοργανώσω τις δραστηριότητες στον ραδιοφωνικό σταθμό, που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Χάρη στο υπόβαθρο μου ως λογιστή, είχα τις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνταν για να επιτύχω στο έργο αυτό. Πέτυχα και υπερέβην σχετικά γρήγορα τους χρηματοοικονομικούς στόχους που ορίστηκαν από το διοικητικό συμβούλιο. Αυτό ήταν μια πρώτη ένδειξη για την ικανότητά μου να εργάζομαι αποδοτικά στη χρηματοοικονομική διαχείριση. Η επιτυχία αυτής της αποστολής μου και τα εξαιρετικά σχόλια που έλαβα από το διοικητικό συμβούλιο συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον σημαντικών επιτευγμάτων στη σταδιοδρομία μου εκτός της πολιτικής.

Ως ορόσημα στην πολιτική μου σταδιοδρομία μπορούν να αναφερθούν η ανάδειξη μου στη θέση του αντιπροέδρου του Κόμματος του Κέντρου της Φινλανδίας το 2002 και, ως αποτέλεσμα, σε διαπραγματευτή του συνασπισμού κατά το 2003. Κατά τη συγκρότηση του συνασπισμού, ήμουν υπεύθυνος για ολόκληρο τον διοικητικό τομέα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το έργο μου περιλάμβανε την εκπόνηση πολιτικών προγραμμάτων και δημοσιονομικών πλαισίων για την κυβερνητική θητεία 2003-2007. Ήμουν επικεφαλής της επιτυχημένης διαδικασίας τεκμηρίωσης για τον διοικητικό τομέα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν το Κοινοβούλιο να εγκρίνει το κυβερνητικό πρόγραμμα. Θεωρώ το γεγονός αυτό ως ένα από τα πλέον σημαντικά επιτεύγματα στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω εμπλακεί σε πολλές διαδικασίες εκπόνησης νομικών κειμένων που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Θεωρώ ότι το έργο μου ως εισηγητή για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» αποτελεί το σημαντικότερο επίτευγμά μου ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεσή μου αφορούσε το πρώτο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες». Η εργασία σε έναν τομέα που ήταν νέος τόσο για την Επιτροπή όσο και για τους αντιπροσώπους των κρατών μελών αποτέλεσε πρόκληση αλλά και επιβράβευση. Κατά την άποψή μου, η θετική υποδοχή του προγράμματος από τα κράτη μέλη και οι πολυάριθμες θετικές αντιδράσεις των πολιτών καταδεικνύουν την ικανότητά μου να εποπτεύω ευρείς θεματικούς τομείς και να συντονίζω τη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων και ομάδων συμφερόντων.

Σε προσωπικό επίπεδο, ίσως η καλύτερη ανατροφοδότηση που έχω λάβει ήταν από έναν πρώην μαθητή μου που μου είπε ότι η διδασκαλία μου είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη ενός νέου, πιο ελπιδοφόρου μέλλοντος. Ήταν συγκινητικό το ότι έμαθα πως με τις μεθόδους διδασκαλίας και την ενθάρρυνση που χαρακτήριζε το έργο μου επέφερα μια τόσο σημαντική αλλαγή στη ζωή του μαθητή μου.

3.  Ποια είναι η επαγγελματική σας εμπειρία από διεθνείς πολυπολιτισμικούς και πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας καταγωγής σας;

Κατά τις πανεπιστημιακές μου σπουδές εκλέχτηκα πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης φοιτητών παιδαγωγικής της Φινλανδίας, θητεία που μου επέτρεψε να αποκτήσω την πρώτη επαφή με το σκανδιναβικό και διεθνές φοιτητικό κίνημα. Αργότερα, ενώ εκπονούσα τη διδακτορική διατριβή μου με θέμα την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, συνεργάστηκα στενά με τους υπουργούς Παιδείας από όλα τα κράτη μέλη και με διάφορα πανεπιστήμια.

Ως μέλος του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας, έχω πάρει μέρος στη διακοινοβουλευτική συνεργασία μέσω της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. Επίσης, συμμετείχα στη σκανδιναβική συνεργασία ως μέλος του Βόρειου Συμβουλίου. Επιπλέον, εκπροσώπησα τη Φινλανδία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την οικεία Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας, συμμετείχα σε ετήσια βάση στη φινλανδική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και σε συνεδριάσεις του Αρκτικού Συμβουλίου και, ως μέλος της Μείζονος Επιτροπής του κοινοβουλίου, στις συνεδριάσεις της COSAC.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω διατελέσει μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ. Υπό την ιδιότητά μου ως μέλους της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέλαβα την κατάρτιση και υποβολή αρκετών εκθέσεων και παρακολούθησα εκ του σύνεγγυς την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή της. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω συμμετάσχει ενεργά στην κοινοβουλευτική συνεργασία με τις μεσογειακές χώρες και τις χώρες της Μέσης Ανατολής και στις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών για τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας ήμουν επίσης πρόεδρος της επιτροπής επιλογής της Επιτροπής για τα βραβεία Golden Star. Τα βραβεία αποσκοπούν στη διεύρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Η υποστήριξη της πολυγλωσσίας και των μειονοτικών γλωσσών είναι μακροπρόθεσμος στόχος μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 2008, διοργανώνω τη Γλωσσική Εβδομάδα στο Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τη Μονάδα γλωσσικών δοκιμασιών ESOL του Πανεπιστημίου του Cambridge. Το 2013 το Πανεπιστήμιο του Cambridge μου απένειμε το βραβείο «Outstanding Contribution», σε αναγνώριση του έργου μου όσον αφορά την υποστήριξη της πολυγλωσσίας.

Θεωρώ ότι ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα διαθέτω την απαιτούμενη πραγματογνωσία για την εξέταση δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα και την κατανόηση των διαφορετικών σημείων εκκίνησης και προκλήσεων.

4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελέσατε στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Σε όλες τις θέσεις στις οποίες προβλέπεται διαδικασία απαλλαγής, μου έχει χορηγηθεί απαλλαγή. Οι σημαντικότερες ηγετικές θέσεις μου ήταν αυτές του αντιπροέδρου του Κόμματος του Κέντρου της Φινλανδίας, του προέδρου της Φινλανδικής Ένωσης για την Ψωρίαση, του προέδρου της Λαπωνικής Ένωσης Ομίλων Νέων και του διευθύνοντος συμβούλου στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό στο Ροβανιέμι.

5.  Ποιες από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

Πριν από τις κοινοβουλευτικές μου δραστηριότητες, επιλέχθηκα για διάφορες θέσεις με βάση τα επαγγελματικά μου προσόντα. Εκλέχτηκα βουλευτής στο Κοινοβούλιο της Φινλανδίας και αργότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον κατάλογο υποψηφίων του Κόμματος του Κέντρου της Φινλανδίας, ως αποτέλεσμα δημοκρατικής εκλογικής διαδικασίας.

6.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής;

Σε όλη τη σταδιοδρομία μου είχα ως στόχο να ενισχύσω τις δομές μιας ενεργού κοινωνίας των πολιτών, ούτως ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Αυτό σημαίνει παγίωση των βασικών ευρωπαϊκών αξιών, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία της γνώμης, καθώς και το κράτος δικαίου, κατά τρόπο ώστε οι πολίτες που βρίσκονται σε επισφαλή θέση να μπορούν επίσης να διαθέτουν τα δίχτυα ασφαλείας που χρειάζονται ως θεμέλιο για ασφαλή και ευτυχισμένη ζωή.

1. Μεταρρύθμιση της φινλανδικής νομοθεσίας σχετικά με την εκπαίδευση

Ένα από τα δομικά στοιχεία μιας καλής και ισορροπημένης ζωή για τους πολίτες είναι η πρόσβαση σε δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση. Ως μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, είχα κεντρικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας μας για την εκπαίδευση μεταξύ των ετών 1995 και 1997 δημιουργώντας έτσι μια ισχυρή βάση για το μέλλον της φινλανδικής κοινωνίας. Μόνο λίγα χρόνια αργότερα, η βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται από τα φινλανδικά σχολεία οδήγησε σε καλύτερα αποτελέσματα στις αξιολογήσεις με βάση τις δεξιότητες και τη γνώση και σε αύξηση της πραγματογνωσίας της κοινωνίας μας. Αυτή ήταν η περίοδος κατά την οποία τέθηκαν τα θεμέλια για την επιτυχία του εκπαιδευτικού μας συστήματος στις διεθνείς συγκριτικές αξιολογήσεις, όπως για παράδειγμα το PISA και PIRLS.

Το σημαντικό ήταν ότι όλες οι πολιτικές ομάδες υποστήριξαν την πρωτοβουλία της επιτροπής. Οι μεταρρυθμίσεις βρήκαν επίσης θετική ανταπόκριση από τους ενδιαφερόμενους. Η σχετική απόφαση έχει διαδραματίσει ρόλο στο άνοιγμα ενός νέου διεθνούς κεφαλαίου στις εκπαιδευτικές πολιτικές της Φινλανδίας. Η μεταρρύθμιση της εκπαιδευτικής μας νομοθεσίας αποτέλεσε παράδειγμα για πολλές χώρες τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Μέσω της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών μας, η απόφαση αυτή (που ελήφθη σε εθνικό επίπεδο) χρησιμοποιήθηκε επίσης για την προαγωγή και διευκόλυνση της εκπαίδευσης, της μάθησης και των δεξιοτήτων σε μεγαλύτερη κλίμακα.

2. Η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης

Ως μέλος του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας, έχω συμμετάσχει στη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης εκπροσωπώντας την πολιτική μου ομάδα και τη Φινλανδία. Η Συνέλευση ήταν ενεργή το 2002 και το 2003. Στόχος της ήταν να απλουστευθούν οι δομές της Ένωσης και να καταστεί η ΕΕ πιο ανοικτή και δημοκρατική.

Θεώρησα ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να εργαστώ στη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης σχετικά με την προετοιμασία του εδάφους για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης και σχεδιασμού των δομών της ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες έως 30 κρατών μελών. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι, εκτός από τον στόχο για τη διεύρυνση της Ένωσης προς τα ανατολικά, η Συνέλευση όρισε επίσης ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που επιθυμούν να μοιραστούν τις κοινές μας αξίες και πληρούν τις προϋποθέσεις προσχώρησης που προβλέπονται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης είναι ευπρόσδεκτες στην Ένωση.

Η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης παρουσίασε ένα σχέδιο συντάγματος που καθόριζε μια νέα βάση για την Ένωση, γεγονός που κατέστησε δυνατή τη διεύρυνση. Επιπλέον, υπογραμμίστηκαν οι κοινές βασικές αξίες που είναι προσηλωμένες στη δημοκρατία και ενισχύθηκαν οι αρχές που πρέπει να τηρούν τα μέλη. Ως μέλος της Συνέλευσης συμμετείχα σε μια βασική και σημαντική απόφαση που προετοίμασε το έδαφος για μια περισσότερο ενιαία και ευρύτερη Ευρώπη.

Μία από τις βασικές αρχές αυτής της διεύρυνσης ήταν η ίση μεταχείριση των παλαιών και των νέων κρατών μελών και των πολιτών τους. Θελήσαμε να δοθεί τέλος στη διαίρεση της Ευρώπης. Ως συμμετέχων σε έναν ευρωπαϊκό φορέα λήψης αποφάσεων, ένιωσα πραγματικά υπερήφανος για την ήπειρό μου κατά την προετοιμασία της εν λόγω απόφασης. Ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιθυμώ να συνεχίσω το έργο μου που εμπνέεται από την εμπειρία αυτή, ούτως ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν ίση μεταχείριση, καθώς και το δικαίωμα να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κοινά κονδύλια της Ένωσης, που έχουν εισπραχθεί από αυτούς, χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της Ένωσης με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο.

3. Ανάπτυξη και εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η τρίτη σημαντική απόφαση αφορά την εμπορική πολιτική, η οποία επηρεάζει σημαντικά τις αναπτυξιακές πολιτικές. Στη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας, εκπροσωπούσα την ομάδα μου και ήμουν υπεύθυνος για αναπτυξιακά θέματα. Υπό αυτή την ιδιότητα, παρακολούθησα στενά τα διμερή αναπτυξιακά σχέδια της Φινλανδίας.

Ως μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετείχα στις τελικές διαπραγματεύσεις του πολυμερούς γύρου της Ντόχα στο Ναϊρόμπι το 2015. Η εν λόγω υπουργική σύνοδος κατέληξε σε απόφαση για την κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων, γεγονός με μεγάλη σημασία για την αναπτυξιακή συνεργασία. Η κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων υποστηρίζει τη γεωργική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες και, ως εκ τούτου, προάγει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η εν λόγω απόφαση αντανακλά επίσης την αλληλεγγύη της Ένωσης στην εμπορική πολιτική, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την άσκηση επιρροής και βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μιας καλύτερης ζωής για τους πολίτες τους.

Λόγω του έργου μου στον τομέα της εμπορικής πολιτικής, γνωρίζω επίσης τους μηχανισμούς στήριξης σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, ιδίως μέσω του μηχανισμού μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής για τις γειτονικές χώρες της Ένωσης. Νομίζω ότι αυτές οι αποφάσεις σχετικά με τις αναπτυξιακές και εμπορικές πολιτικές ήταν ιδιαίτερα σημαντικές, όχι μόνο για την Ένωση, αλλά για την ανθρωπότητα εν γένει.

Ανεξαρτησία

7.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Η ανεξαρτησία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εργασία ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ισότιμη και αποτελεσματική δράση από την ελεγκτική αρχή απαιτεί αμεροληψία και ανεξαρτησία, και ένας ελεγκτής πρέπει να εξασφαλίζει ότι η κρίση του δεν υπόκειται σε καμία εξωτερική επιρροή. Ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα τηρήσω απαρέγκλιτα αυτή την αρχή. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου, δεν θα λάβω οδηγίες από κυβερνήσεις ή άλλα μέρη. Επιθυμώ να συμμορφωθώ με την απαίτηση πλήρους ανεξαρτησίας και θα αρνηθώ κάθε δραστηριότητα που μπορεί να την θέσει σε κίνδυνο.

Αν ανακύψει περίπτωση που ενέχει την πιθανότητα της παραμικρής σύγκρουσης συμφερόντων, θα παραπέμψω το θέμα αμέσως στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα ζητήσω οδηγίες σχετικά με τις ακολουθητέες διαδικασίες. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, μπορώ να συμβάλω κι εγώ στη διασφάλιση της αμεροληψίας μου και τη διατήρησή της σε όλες τις δραστηριότητες.

8.  Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

Όχι. Ένας γιός μου έχει μια ΜΜΕ διαχείρισης υπηρεσιών κράτησης σε σάουνα στη Φινλανδία, και οι δραστηριότητές της δεν έχουν και δεν πρόκειται να έχουν δεσμούς με τις δραστηριότητες της Ένωσης ή με δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

9.  Προτίθεστε να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

Απολύτως. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω γνωστοποιήσει τις οικονομικές μου δεσμεύσεις. Θα γνωστοποιήσω στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα οικονομικά μου συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις μου και θα τα δημοσιοποιήσω, εάν χρειαστεί. Αυτό είναι σημαντικό για την αρχή της διαφάνειας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

10.  Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες:

Όχι, δεν εμπλέκομαι.

11.  Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες:

Είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας του Κόμματος του Κέντρου της Φινλανδίας. Είμαι επίσης αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κόμματος του Κέντρου της Φινλανδίας.

12.  Θα παραιτηθείτε από οιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα εφόσον διοριστείτε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Ναι.

13.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα πρέπει να ενεργώ με πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία σε κάθε πράξη. Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζω κάθε περίπτωση παρατυπίας, απάτης και διαφθοράς κατά τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως του τόπου όπου έλαβαν χώρα οι παρατυπίες ή της χώρας της οποίας είναι υπήκοοι οι ενεχόμενοι σε αυτές. Ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορώ να έχω δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση κανενός ζητήματος και πρέπει να λειτουργώ πάντα με πλήρη αμεροληψία και ανεξαρτησία.

Η πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και των παρατυπιών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της αξιοπιστίας της Ένωσης. Εάν υπάρχει υπόνοια απάτης, θα αναφέρω αμέσως το θέμα στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται τα όργανα της Ένωσης υπό όλες τις περιστάσεις, ιδίως όσον αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο και την αμεροληψία των μελών του.

Εκτέλεση καθηκόντων

14.  Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της;

  Μια αντίληψη χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Η άψογη διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων θα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διαχείρισης, δεν αρκεί μόνο η τήρηση των κανόνων, αλλά απαιτείται επίσης επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών.

Για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση απαιτείται η τήρηση των ακόλουθων τριών αρχών: οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά την τήρηση της εν λόγω αρχής, είναι να παρέχει ανεξάρτητες ελεγκτικές εκθέσεις για σχετικούς τομείς και να τις δημοσιεύει σε εύθετο χρόνο. Κατά τον τρόπο αυτόν, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και οι πολίτες της ΕΕ ενημερώνονται εγκαίρως για τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων τους. Οι εκθέσεις πρέπει να αναφέρουν λεπτομερώς τις ορθές πρακτικές και τα θέματα που απαιτούν βελτίωση. Με την ανταλλαγή πληροφοριών τόσο για τα θετικά όσο και για τα αρνητικά ζητήματα, μπορούμε να επηρεάσουμε και να βελτιώσουμε τη δημοσιονομική διαχείριση όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Ο επίκαιρος χαρακτήρας είναι εγγυημένος με την παρακολούθηση των νομοθετικών διαδικασιών, προκειμένου το Ελεγκτικό Συνέδριο να μπορεί να επιλέγει τους στόχους των ειδικών εκθέσεών του, ώστε αυτές να υπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νομοθετική διαδικασία και να παρέχουν στο Κοινοβούλιο τις πληροφορίες που χρειάζεται. Αυτό αποτελεί επίσης μέρος της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων του ΕΕΣ.

Κατά πρώτο και κύριο λόγο, πρέπει να δοθεί προσοχή στη διαφάνεια των διαδικασιών. Θα πρέπει να είναι σαφές σε κάθε φορολογούμενο πού πηγαίνουν τα χρήματα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών δεν θα πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα. Οι πολίτες της Ένωσης πρέπει να είναι σε θέση να εμπιστεύονται ότι η διαχείριση των κονδυλίων τους είναι χρηστή.

15.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;

Η επαγγελματική μου εμπειρία στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποβεί οπωσδήποτε ωφέλιμη για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η παροχή της συνδρομής που αναφέρεται στο άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ίδρυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου), απαιτεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τον προγραμματισμό των εργασιών του και των λογιστικών ελέγχων.

Για να στεφθεί με επιτυχία η εν λόγω συνεργασία πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση. Η εύρυθμη συνεργασία μεταξύ δύο σημαντικών οργάνων απαιτεί προγραμματισμό: ένα σαφές ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο και ένα προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών εκθέσεων ελέγχου θα καταστήσουν ευκολότερο τον προγραμματισμό των εργασιών του Κοινοβουλίου και ειδικότερα της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να διασφαλιστεί η έγκαιρη εκτέλεση των καθηκόντων και να αποφευχθούν καταστάσεις κατά τις οποίες ένα ζήτημα δεν μπορεί να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο πριν εξεταστεί από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας και της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ετήσιο σχέδιό του αρκετά νωρίς για την εκπόνηση του προγράμματος εργασίας και του χρονοδιαγράμματος του Κοινοβουλίου.

Όπως τόνισα στο σημείο 14, η έγκαιρη διεκπεραίωση είναι μία από τις απαιτήσεις για τον έλεγχο της χρήσης των οικονομικών και την εξασφάλιση ιδιαίτερης αποτελεσματικότητας.

16.  Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Οι έλεγχοι επιδόσεων παρέχουν μια άποψη του πλέον κομβικού ζητήματος κατά τη χρησιμοποίηση των πόρων, που είναι το κατά πόσον αυτοί χρησιμοποιούνται σωστά. Τα κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακριβώς σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά αυτό δεν συνιστά κατ’ ανάγκη οικονομικό, αποτελεσματικό τρόπο προσέγγισης που έχει επιρροή. Η επίτευξη αποτελεσμάτων θα πρέπει να τονιστεί ακόμη περισσότερο επειδή καθιστά δυνατή την πραγματική εκτίμηση του κατά πόσο τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί ελέγχους επιδόσεων για να διατυπώσει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του, και η συνεκτίμησή τους αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής, ιδίως του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για το εν λόγω θέμα και του αρμόδιου γενικού διευθυντή.

Οι έλεγχοι και οι συστάσεις που εκδίδονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε διοικητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργασιών. Οι πληροφορίες που παράγονται από τους ελέγχους θα πρέπει να αξιοποιούνται προκειμένου να βελτιωθούν τόσο οι υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες όσο και ο σχεδιασμός των μελλοντικών διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό δύνανται να προκύψουν τα βέλτιστα δυνατά οφέλη από τους ελέγχους που διενεργούνται και τις πληροφορίες που προκύπτουν.

17.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τα εθνικά όργανα ελέγχου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Δεν υπάρχει συνεργασία χωρίς διάλογο και αλληλεπίδραση. Η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τους εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) μπορεί να ξεκινήσει επίσης με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από εθνικά όργανα ελέγχου θα διευκολύνει ιδίως τη συνεργασία μεταξύ των φορέων. Σύμφωνα με την πρακτική που παρουσιάζεται στη φετινή ετήσια έκθεση, οι βέλτιστες πρακτικές μπορούν να εντοπίζονται και να ανταλλάσσονται σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων και εκτός των συνόρων της ΕΕ.

Οι εναρμονισμένοι έλεγχοι είναι επίσης μια μορφή συνεργασίας που επιτρέπει την ανάπτυξη ορθών πρακτικών. Κατά τη διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων πρέπει να τηρείται η αρχή της ανεξαρτησίας που ορίζεται στις Συνθήκες. Ιδίως όσον αφορά τον καταμερισμό εργασίας και την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης εργασιών, η συνεργασία μεταξύ των εθνικών οργάνων ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα συμμετέχω ενεργά στον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εθνικές ελεγκτικές αρχές. Η βάση της καλής συνεργασίας είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο να μοιράζεται ενεργά πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές του και, με τον τρόπο αυτόν, να προωθεί την αρχή της διαφάνειας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών οργάνων ελέγχου. 

18.  Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να εξασφαλίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Οι αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή είναι απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο ενώπιον των πολιτών του για τη συμμόρφωση με τους κανόνες της δημοσιονομικής διαχείρισης, την καθιέρωση υποδειγματικών αρχών χρηστής διακυβέρνησης και την παροχή στην Επιτροπή αξιόπιστων και επαρκών πληροφοριών σχετικά με την αιτιολόγηση των πληρωμών.

Γνωρίζοντας το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, η οποία συνεργάζεται στενά με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ασφαλώς θα λάβω υπόψη τη χρησιμότητα της υποβολής εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να διοχετευθούν επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου των εκθέσεων και, ως εκ τούτου, την παροχή σχετικών πληροφοριών στους βουλευτές του Κοινοβουλίου: ο στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το έργο του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εκθέσεις απαλλαγής. Όλες οι ανακοινώσεις που διαβιβάζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι σαφείς και η ποιότητα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαρκούς προσοχής.

Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν αποτελεί τη μόνη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών: αντιθέτως, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την ανταλλαγή αναλύσεων σχετικά με την αξιοπιστία των πληροφοριών. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υποβάλλει γρήγορα σύντομες εκθέσεις σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη σε ορισμένους τομείς πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια του προσεχούς έτους, η ΕΕ θα καταβάλει ένα πρωτοφανώς υψηλό ποσό χρηματοδότησης για την πολιτική της συνοχής, η οποία έχει υποστεί ασυνήθιστες καθυστερήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ιδιαίτερα, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε ολοένα και περισσότερο τη βεβαιότητα ότι οι πληροφορίες θα υποβληθούν με ειλικρίνεια και επαρκώς, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους του προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή πληρωμών για εσφαλμένους λόγους. Με την αυξανόμενη πίεση ελέγχου η ακριβής εστίαση των πόρων είναι απαραίτητη και αυτό απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ένα σημείο που έχω αναφέρει επανειλημμένα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει ενεργά και σαφώς τα κράτη μέλη σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παράσχουν. Το Κοινοβούλιο έχει τονίσει συχνά ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου. Όταν πρέπει να ανταλλαγούν πληροφορίες, υπάρχει πάντοτε μια συζήτηση για τους τρόπους αποφυγής διοικητικού φόρτου. Το ιδανικό θα ήταν να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στη διαθεσιμότητα κατάλληλων και επαρκών πληροφοριών σχετικά με την αιτιολόγηση της πληρωμής παρά στον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών. Όλα αυτά πάντα παραπέμπουν στη βασική αρχή ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν πώς και γιατί δαπανώνται τα κονδύλια της Ένωσης.

Δευτερεύοντα θέματα

19.  Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

Ναι. Η Συνθήκη απαιτεί τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και επαγγελματισμό, προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης. Για να εκτελεστούν τα καθήκοντα αυτά ικανοποιητικά και με επιτυχία, είναι σημαντικό να διατηρηθεί σχέση εμπιστοσύνης με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος Φινλανδίας

Έγγραφα αναφοράς

12248/2017 – C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

21.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

5.10.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

9

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

26.10.2017

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου