Menettely : 2017/0816(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0341/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0341/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0434

MIETINTÖ     
PDF 389kWORD 55k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

ehdotuksesta nimittää Bettina Jakobsen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Indrek Tarand

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 LIITE 1: Bettina Jakobsenin ANSIOLUETTELO
 LIITE 2: Bettina Jakobsenin LAATIMA YHTEENVETO KOKEMUKSISTAAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENENÄ JA TAVOITTEISTAAN TULEVALLE TOIMIKAUDELLE
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta nimittää Bettina Jakobsen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0332/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0341/2017),

A.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

B.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 26. lokakuuta 2017 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Bettina Jakobsen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


LIITE 1: Bettina Jakobsenin ANSIOLUETTELO

KOULUTUS

julkishallinnon maisterintutkinto, Kööpenhaminan yliopisto ja Copenhagen Business School (CBS), 2012

KIOL – julkishallinnon kurssi, 2004–2005

oikeustieteen tutkinto, Kööpenhaminan yliopisto, 1990

ylioppilastutkinto – pääaineena nykykielet, Espergærde Amtsgymnasium, 1982

 

TYÖKOKEMUS

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tanskalaisjäsen 1. syyskuuta 2015–28. helmikuuta 2018

apulaispäätilintarkastaja, Tanskan kansallinen tilintarkastusvirasto, 17. toukokuuta 2005 alkaen

johtaja, Tanskan kansallinen tilintarkastusvirasto, 1. kesäkuuta 2002 alkaen

tilintarkastaja, Naton kansainvälinen tilintarkastuselin, Naton päämaja, Bryssel, Belgia 1997–2002

erityisneuvonantaja, Tanskan kansallinen tilintarkastusvirasto, 1996

osastopäällikkö, Tanskan kansallinen tilintarkastusvirasto, 1. toukokuuta 1990

 

AMMATILLINEN KOKEMUS

2015–2018

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tanskalaisjäsen 1. syyskuuta 2015–28. helmikuuta 2018

 

 

tilintarkastustuomioistuimen I jaoston (luonnonvarojen kestävä käyttö) jäsen syyskuu 2015–toukokuu 2016; siirto omasta pyynnöstä III jaostoon (ulkoiset toimet, turvallisuus ja oikeus)

 

 

Tämän kauden aikana vastasin jäsenenä kuudesta erityiskertomuksesta:

 

1.  Erityiskertomus nro 6/2016: Eläintautien hillitsemiseen tarkoitetut hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmat

2.  Erityiskertomus nro 18/2016: Kestäviä biopolttoaineita koskeva EU:n sertifiointijärjestelmä

3.  Erityiskertomus nro 30/2016:   Hondurasille painopistealoilla myönnetyn EU:n avun vaikuttavuus

4.  Erityiskertomus nro 34/2016: Ruokahävikin torjunta: EU:n olisi parannettava elintarvikeketjun tehokkuutta

5.  Tuleva erityiskertomus EU:n tuesta ihmiskaupan torjuntaan Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa (julkaistaan 20. kesäkuuta 2017).

6.  Tuleva erityiskertomus EU:n Bêkou-erityisrahastosta Keski-Afrikan tasavallassa (tarkoitus julkaista syys/lokakuussa 2017).

 

 

Sisäiset strategiset tehtävät tilintarkastustuomioistuimessa:

 

Tilintarkastustuomioistuimen organisaatiouudistuksesta vastaavan työryhmän jäsen. Tehtäviin kuului jaostorakenteen muuttaminen niin, että se vastaisi paremmin tilintarkastustuomioistuimen prioriteetteja ja tukisi tarkastustehtävien entistä joustavampaa priorisointia, suunnittelua ja toteuttamista.

 

Kesäkuun 2016 alusta lähtien olen III jaostoon liittyvien tehtävieni ohella toiminut yhtenä tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten laatua valvovan komitean kolmesta jäsenestä. Tässä ominaisuudessa vastaan luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevien erityiskertomusten sekä markkinoiden sääntelyä ja kilpailutaloustiedettä koskevien erityiskertomusten laadun varmistuksesta.

 

Toimin tällä hetkellä puheenjohtajana työryhmässä, joka järjestää jäsenille syyskuussa 2017 seminaarin tilintarkastustuomioistuimen strategisesta kehittämisestä. Seminaarissa keskitytään moniin tuloksellisuuteen liittyviin näkökohtiin.

 

 

2013–2015

 

Apulaispäätilintarkastaja, Tanskan kansallinen tilintarkastusvirasto; tilintarkastuksia työministeriössä, lasten asioita, sukupuolten tasa-arvoa, integraatiota ja sosiaaliasioita käsittelevässä ministeriössä, talous- ja sisäministeriössä, terveysministeriössä, kirkollisten asioiden ministeriössä sekä kulttuuriministeriössä; tilintarkastuksia, säännönmukaisuuden tarkastuksia ja toiminnantarkastuksia kuudessa ministeriössä sekä keskushallinnon kunnille ja alueille suorittamien takaisinmaksujen tuloksia koskevia tilintarkastuksia; neljän johtajan ja noin 50‑henkisen henkilöstön johtaminen; Tanskan kansallisen tilintarkastusviraston johtoryhmän jäsen.

 

Apulaispäätilintarkastajana olin muun muassa vastuussa erilaisista kansalaisiin liittyvistä raporteista julkista taloutta käsittelevälle valiokunnalle; raporteissa käsiteltiin esimerkiksi seuraavia aiheita: naisten turvakodit, toimet kodittomien auttamiseksi, tapausten käsittelyajat valtion hallintoelimissä, virheelliset sosiaaliturvamaksut, kotouttamistoimet, mielenterveyden seuranta työpaikoilla sekä sairaaloiden tutkimusresurssit.

 

Apulaispäätilintarkastajana vastasin valtion tilien tarkastusta vuosina 2013 ja 2014 koskeneiden raporttien laatimisesta julkista taloutta käsittelevälle valiokunnalle.

 

 

2010–2013

 

Apulaispäätilintarkastaja, Tanskan kansallinen tilintarkastusvirasto; vastuualueena valmistelevat toimet suurille tutkimuksille, joita toteutettiin liiketoimintaa ja kasvua käsittelevässä ministeriössä, työllisyysministeriössä, elintarvike-, maatalous- ja kalastusministeriössä, asuntoministeriössä, kaupunki- ja maaseutuministeriössä, sosiaali- ja integraatioministeriössä, terveysministeriössä, liikenneministeriössä, ilmasto-, energia- ja rakennusministeriössä ja ympäristöministeriössä, sekä toiminnantarkastukset viidellä kansallisella alueella, neljän johtajan ja noin 40-henkisen henkilöstön johtaminen, Tanskan kansallisen tilintarkastusviraston johtoryhmän jäsen.

 

 

2005–2009

 

Apulaispäätilintarkastaja, Tanskan kansallinen tilintarkastusvirasto; vastuualueena tilintarkastukset ja säännönmukaisuuden tarkastukset, joiden kohteina olivat pääministerin kabinetti, ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö, talous- ja liiketoimintaministeriö, tiede-, teknologia- ja innovointiministeriö, liikenneministeriö ja ilmasto-, energia- ja rakennusministeriö, sekä Tanskan kansallisen tilintarkastusviraston suorittamat maanlaajuiset palkanmaksua koskevat tarkastukset; neljän tai viiden johtajan ja noin 55-henkisen henkilöstön johtaminen; Tanskan kansallisen tilintarkastusviraston johtoryhmän jäsen.

 

 

2002–2005

 

Tanskan kansallisen tilintarkastusviraston C3-yksikön johtajana vastasin tilintarkastuksista ja säännönmukaisuuden tarkastuksista ulkoasiainministeriössä, liikenne- ja energiaministeriössä, talous- ja liiketoimintaministeriössä sekä puolessa tiedeministeriöstä. Vastasin suoraan 17 hengen henkilöstöstä.

 

 

1997–2002

 

Toimin tilintarkastajana Naton kansainvälisessä tarkastuselimessä Brysselissä. Olin ensimmäinen tanskalainen tällaisessa asemassa 27 vuoteen ja kaikkien aikojen ensimmäinen nainen NATOn tilintarkastajana. Työ käsitti tilintarkastuksia, säännönmukaisuuden tarkastuksia ja toiminnantarkastuksia Naton eri organisaatioissa ja hankkeissa. Se sisälsi myös tilintarkastuksia Naton NSIP-infrastruktuuriohjelmissa, mihin kuului paljon matkoja kaikissa Naton jäsenvaltioissa. Hyvät tiedot kansainvälisistä tilintarkastus- ja kirjanpitostandardeista ja englannin ja ranskan käyttö työkielinä.

 

 

1990–1997

 

Osastopäällikkö, Tanskan kansallinen tilintarkastusvirasto; tilintarkastuksia, säännönmukaisuuden tarkastuksia ja toiminnantarkastuksia opetusministeriössä, tiedeministeriössä, kulttuuriministeriössä ja Pohjoismaiden neuvoston elimissä; osallistuminen kansallisten tilintarkastusvirastojen pohjoismaiseen yhteistyöhön.

 

MUU KANSAINVÄLINEN

KOKEMUS

 

2014–2015: Euroopan investointipankin (EIP) nimittämä jäsen Luxemburgissa sijaitsevan Euroopan investointirahaston (EIR) tarkastuskomiteassa. EIR rahoittaa Euroopassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä takuilla ja riskipääomalla. Tarkastuskomitea vastaa muun muassa sen tarkastamisesta, että rahaston toimet järjestetään asianmukaisella tavalla ja niihin kohdistetaan asianmukaisia tarkastuksia. Tilintarkastukset suoritetaan kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

 

 

Toukokuu 2013: Ohjelmapuhuja Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankin konferenssissa Abu Dhabissa, aiheena julkisen varainhoidon kehittäminen arabimaissa.

 

 

2012–2015: Päätilintarkastajan nimittämä INTOSAIn ammatillisten standardien komitean puheenjohtaja. Komitea laatii julkisia tilintarkastusstandardeja, joita sovelletaan kansallisiin tilintarkastuselimiin koko maailmassa.

 

 

2011–2015: Talous- ja liiketoimintaministerin nimittämä tanskalainen jäsen Luxemburgissa sijaitsevan Euroopan investointipankin (EIP) tarkastuskomiteassa. EIP on Euroopan unionin pankki. Tarkastuskomitea toteuttaa ohjaustehtävää, ja se vastaa muun muassa sen tarkastamisesta, että EIP:n toiminta on avointa ja asianmukaista, että pankki harjoittaa riittävää riskinhallintaa ja vaadittavaa sisäistä valvontaa ja että se noudattaa parasta pankkikäytäntöä. Tilintarkastukset suoritetaan kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

 

 

2008–2011: Tanskan ulkoministeriön nimittämä Tanskan jäsen ja puheenjohtaja vasta perustetussa Euroopan neuvoston tarkastuskomiteassa Strasbourgissa. Sen tehtäväkenttä kattaa Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen. Tehtäviin kuului neuvojen antaminen Euroopan neuvostolle ja pääsihteerille tarkastuksiin liittyvissä kysymyksissä, tehokkaan ja asianmukaisen johtamisen ja rahoituksen hallinnan varmistaminen sekä sisäisten ja ulkoisten tarkastusten välisen koordinoinnin mahdollistaminen Euroopan neuvostossa. Tilintarkastukset suoritettiin kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

 

 

2007–2012: Ammatillisten standardien komitean (PSC) varapuheenjohtaja. Toimin päätilintarkastajan puolesta PSC:n ohjauskomitean vuosikokousten puheenjohtajana Bahrainissa (2007), Brasiliassa (2009), Kööpenhaminassa (2010), Uudessa-Seelannissa (2011), Tukholmassa (2012), Pekingissä (2013) ja Bahrainissa (2014). Tehtäviin kuului puheenjohtajana toimiminen kokouksissa, joihin osallistui 50–60 kansainvälistä edustajaa, PSC:n strategian määrittäminen sekä julkisen sektorin tilintarkastuksia koskevien kansainvälisten standardien, normien ja periaatteiden laatiminen ja kehittäminen.

 

 

2007: Puhuja Washingtonissa järjestetyssä kehitysmaita koskevassa Maailmanpankin siirtymäseminaarissa, painopisteinä kirjanpidon avoimuus sekä julkisten varojen asianmukainen hoito.

 

 

2006: Puhuja Istanbulissa vuonna 2006 järjestetyssä IFACin maailmankongressissa. IFAC (kansainvälinen tilintarkastajaliitto) on yksityisten tilintarkastajien maailmanlaajuinen järjestö. Alustus keskittyi tilintarkastusstandardeja koskevaan INTOSAIn työhön.

 

MUU KOKEMUS

2014–2015: FSR:n yhteisen työryhmän puheenjohtaja – Tanskan tilintarkastajien ja Tanskan kansallisen tilintarkastusviraston yhteisenä tehtävänä oli laatia yhteiset suuntaviivat valtiontukien hallintaa ja tarkastuksia varten ja määrittää hankekohtaisten tukien hyväksymisen vakiomenettely.

 

 

2009 ja 2011: Järjestin kaksi kansallista konferenssia julkisista tilintarkastuksista Tanskan kansallisessa tilintarkastusvirastossa vuosina 2009 ja 2011 ja emännöin niitä. Vuoden 2011 konferenssissa keskityttiin julkisen sektorin tilintarkastusten arvoon ja pyrittiin osoittamaan, miten tarkastukset voivat auttaa tukemaan alan kehitystä ja innovointia.

 

 

2008–2010: Jäsen Tanskan kirjanpitoneuvostossa, jonka tehtäviin kuuluu toimia valtiovarainministeriön kaikupohjana kysymyksissä, jotka koskevat kansallisten tilinpäätösstandardien kehittämistä.

 

Useiden vuosien kokemus johtamisen mentorina Djøfin mentoriohjelmassa.

 

Sujuva englanti, hyvä käytännön ranska, kohtuullinen saksa.


LIITE 2: Bettina Jakobsenin LAATIMA YHTEENVETO KOKEMUKSISTAAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENENÄ JA TAVOITTEISTAAN TULEVALLE TOIMIKAUDELLE

Jäsenyyteni kahden vuoden aikana olen vastannut kuudesta julkaistusta erityiskertomuksesta:

1.  No 6/2016: Eläintautien hillitsemiseen tarkoitetut hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmat

2.  No 18/2016: Kestäviä biopolttoaineita koskeva EU:n sertifiointijärjestelmä:

3.  No 30/2016: Hondurasille painopistealoilla myönnetyn EU:n avun vaikuttavuus

4.  No 34/2016: Ruokahävikin torjunta: EU:n olisi parannettava elintarvikeketjun tehokkuutta

5.  No 9/2017: EU:n tuki ihmiskaupan torjuntaan Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa

6.  No 11/2017: EU:n Bêkou-erityisrahasto Keski-Afrikan tasavallassa: tietyistä puutteista huolimatta lupaava alku.

Lisäksi olen osallistunut tilintarkastustuomioistuimen työhön aktiivisesti seuraavilla tavoilla:

  Toimin tilintarkastustuomioistuimen organisaatiouudistuksesta vastaavan työryhmän jäsenenä. Tehtäviin kuului jaostorakenteen muuttaminen niin, että se vastaa entistä paremmin tilintarkastustuomioistuimen prioriteetteja ja mahdollistaa entistä suuremman joustavuuden tilintarkastustehtävien priorisoinnissa, suunnittelussa ja toteuttamisessa.

  Olin jäsenenä tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten laatua valvovassa komiteassa, jonka vastaa erityiskertomustemme laadusta ja johdonmukaisuudesta.

  Toimin puheenjohtajana ryhmässä, joka järjesti jäsenille syyskuussa 2017 tilintarkastustuomioistuimen strategista kehittämistä käsittelevän seminaarin, jossa keskityttiin tuloksellisuuden tarkastusten eri näkökohtiin.

  Olen ollut jäsenenä monissa johtajien valintalautakunnissa ja osallistunut yhdeksän toimialapäällikön valintaan, joista kuusi oli naisia. Tilintarkastustuomioistuimella on hyvin lahjakas henkilöstö, ja kannatan innokkaasti sukupuolten välisen tasapainon parantamista.

Hyvin toimiva julkisen sektorin tilintarkastus on keskeistä pyrittäessä varmistamaan vastuuvelvollisuus ja avoimuus kansalaisiin nähden. Tavoitteenani olisi tulevalla kaudella käyttää edelleen yli 25 vuoden kokemustani julkisen sektorin tilintarkastuksista sellaisten tarkastusten edistämiseksi ja suorittamiseksi, jotka voivat vaikuttaa myönteisesti kansalaisten elämään.

Pyrin edelleen uudistuksiin sekä hallinnossa että tarkastuskäytännöissä. Pidän tässä yhteydessä keskeisenä tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen sidosryhmien, kuten parlamentin ja erityisesti CONT-valiokunnan kanssa. Ne ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita pyrittäessä säilyttämään kaikkia EU:n varoja koskeva asianmukainen tilintarkastusmandaatti.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten laatua valvovan komitean jäsenenä autan tuottamaan relevantteja, oikea-aikaisia ja punnittuja erityiskertomuksia, joihin sidosryhmämme voivat luottaa. Tavoitteenani olisi jatkaa edelleen erityiskertomustemme laadun parantamista ja niiden vaikutuksen tehostamista.

Tulevalla toimikaudella keskittyisin ulkoisiin toimiin, turvallisuuteen ja oikeuteen. Ne ovat aloja, joilla toimitan tarkastuksia tällä hetkellä. Mielestäni tilintarkastustuomioistuimella voisi olla suurempi rooli näillä aloilla, mikä koskee paitsi varmuuden antamista ja politiikkatoimien sekä varojen riippumatonta arviointia sidosryhmillemme, myös EU:n kansalaisten turvallisuuden ja luottamuksen lisäämistä. Tavoitteenani olisi varmistaa, että tilintarkastustuomioistuin käsittelee kaikkia EU:n ja sen kansalaisten riskejä, kun priorisoimme ja suunnittelemme tarkastuksia, ja että meillä on tähän tekniset mahdollisuudet.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Tanskan ehdokas

Viiteasiakirjat

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

21.9.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

5.10.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

31.10.2017

Oikeudellinen huomautus