Eljárás : 2017/0816(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0341/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0341/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2017 - 13.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0434

JELENTÉS     
PDF 471kWORD 54k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

Bettina Jakobsennek a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

A vélemény előadója: Indrek Tarand

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 1. MELLÉKLET: BETTINA JAKOBSEN ÉLETRAJZA
 2. MELLÉKLET: Bettina Jakobsen ÖSSZEFOGLALÓJA EDDIGI SZÁMVEVŐSZÉKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS KÖVETKEZŐ MANDÁTUMÁNAK CÉLKITŰZÉSEIRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Bettina Jakobsennek a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8‑0332/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0341/2017),

A.  mivel a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága értékelte – különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek szempontjából – a javasolt jelölt képességeit;

B.  mivel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2017. október 26-i ülésén meghallgatta a Tanács számvevőszéki tagjelöltjét;

1.  kedvező véleményt nyilvánít a Tanács Bettina Jakobsen számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatáról;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Számvevőszéknek, valamint az Európai Unió többi intézményének és a tagállamok ellenőrző intézményeinek.


1. MELLÉKLET: BETTINA JAKOBSEN ÉLETRAJZA

OKTATÁS

Mesterfokozatú közigazgatási diploma (MPG), Koppenhágai Egyetem és Koppenhágai Üzleti Főiskola (CBS), 2012.

KIOL – államigazgatási tanfolyam, 2004–2005.

Jogi diploma, Koppenhágai Egyetem, 1990.

Érettségi-felvételi vizsga – élő nyelvek specializáció, Espergærde Megyei Gimnázium, 1982.

 

MUNKAHELYEK

Az Európai Számvevőszék dán tagja a 2015. szeptember 1-től 2018. február 28-ig terjedő időszakban.

A Dán Számvevőszék elnökhelyettese 2005. május 17-től.

A Dán Számvevőszék igazgatója 2002. június 1-től.

A NATO Nemzetközi Könyvvizsgáló Testületének könyvvizsgálója, NATO-központ, Brüsszel, Belgium, 1997–2002.

A Dán Számvevőszék különleges tanácsadója, 1996.

A Dán Számvevőszék osztályvezetője, 1990. május 1.

 

SZAKMAI TAPASZTALAT

2015 – 2018

 

Az Európai Számvevőszék dán tagja a 2015. szeptember 1-től 2018. február 28-ig terjedő időszakban.

 

 

2015 szeptemberétől 2016 májusáig a Számvevőszék I. kamarájának (A természeti erőforrások fenntartható használata) tagja voltam; Később saját kérésemre a III. kamarába (Külső fellépés, biztonsági és igazságügyi politika) helyeztek át.

 

 

Ebben az időszakban hat különjelentésnek voltam felelőse:

 

1.  6/2016. sz. különjelentés: Az állatbetegségek megfékezésére irányuló felszámolási, védekezési és figyelemmel kísérési programok.

2.  18/2016. sz. különjelentés: A fenntartható bioüzemanyagok tanúsítására szolgáló uniós rendszer.

3.  30/2016. sz. különjelentés: A hondurasi kiemelt ágazatok számára nyújtott uniós támogatás eredményessége.

4.  34/2016. sz. különjelentés: Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem: az Európai Unió esélye az élelmiszer-ellátási lánc erőforrás-hatékonyságának javítására

5.  A hamarosan közzétételre kerülő „Az emberkereskedelem elleni küzdelemre nyújtott európai uniós támogatás Dél- és Délkelet-Ázsiában” című különjelentés (a közzétételére 2017. június 20-án kerül sor).

6.  A hamarosan közzétételre kerülő „A Közép-afrikai Köztársaság számára létrehozott Bêkou vagyonkezelői alap” című különjelentés (a közzétételére várhatóan 2017 szeptemberében/októberében kerül sor).

 

 

Belső stratégiai feladatok a Számvevőszéken:

 

A Számvevőszék átszervezéséért felelős munkacsoport tagja. A feladatok egyike a kamarák struktúrájának reformja volt annak érdekében, hogy megfelelőbben tükrözzék a Számvevőszék prioritásait, és elősegítsék az ellenőrzési feladatok prioritásai megállapításának, tervezésének és végrehajtásának nagyobb rugalmasságát.

 

2016 júniusának eleje óta, párhuzamosan a III. kamarában betöltött feladatommal egyike vagyok a Számvevőszék ellenőrzés-minőségi bizottsága három tagjának. Ebben a minőségemben felelős vagyok a természeti erőforrások fenntartható felhasználására vonatkozó különjelentések, valamint a piaci szabályozásra és a versenygazdaságra vonatkozó különjelentések minőségbiztosításáért.

 

Jelenleg egy olyan munkacsoport elnöki tisztét töltöm be, amely a munkatársaknak szóló szemináriumot szervez 2017 szeptemberére a Számvevőszék stratégiai fejlesztéséről. A szeminárium a teljesítménnyel kapcsolatos különböző szempontokra fog összpontosítani.

 

 

2013–2015

 

A Dán Számvevőszék elnökhelyettese. A Foglalkoztatási Minisztérium, a Gyermekügyi, Integrációs, Szociális és a Nemek Közötti Egyenlőségért Felelős Minisztérium, a Gazdasági és Belügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, az Egyházügyi Minisztérium és a Kulturális Minisztérium könyvvizsgálata. Hat minisztérium és a központi kormányzat önkormányzatoknak való visszafizetéseinek pénzügyi, szabályszerűségi és teljesítmény-ellenőrzései és régiók teljesítmény-ellenőrzései. Négy igazgató és mintegy 50 alkalmazott irányítása. A Dán Számvevőszék vezető testületének tagja.

 

Elnökhelyettesként többek között különböző, a polgárokkal kapcsolatos, az Államháztartási Bizottságnak készítendő jelentésekért feleltem, amelyek például az alábbiakat érintik: női menedékotthonok‑, a hajléktalanokat segítő intézkedések, ügyfeldolgozási idők az állami igazgatási szerveknél, téves társadalombiztosítási kifizetések, integrációs intézkedések, a munkahelyi mentális egészség felügyelete és a kórházak kutatási erőforrásai.

 

Elnökhelyettesként én feleltem a 2013. és 2014. évi zárszámadás könyvvizsgálatáról szóló jelentések Államháztartási Bizottság részére történő kidolgozásáért.

 

 

2010–2013

 

A Dán Számvevőszék elnökhelyettese. Felelősségi területem a Gazdasági és Növekedési Minisztériumban, a Foglalkoztatási Minisztériumban, az Élelmezésügyi, Mezőgazdasági és Halászati Minisztériumban, a Lakhatási, Városi és Vidéki Ügyek Minisztériumában, a Szociális és Integrációs Minisztériumban, az Egészségügyi Minisztériumban, a Közeledési Minisztériumban, az Éghajlat-, Energia- és Építésügyi Minisztériumban, a Környezetvédelmi Minisztériumban végzett nagyobb felmérések előkészítése, valamint az öt nemzeti régió teljesítmény-ellenőrzése. Négy igazgató és mintegy 40 alkalmazott irányítása. A Dán Számvevőszék vezető testületének tagja.

 

2005–2009

 

 

A Dán Számvevőszék elnökhelyettese. Felelősségi területeim a Miniszterelnöki Hivatal, a Külügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Gazdasági és Vállalkozásügyi Minisztérium, a Tudományos, Technológiai és Innovációs Minisztérium, a Közlekedési Minisztérium, az Éghajlat-, Energia- és Építésügyi Minisztérium pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzésére, valamint a Dán Számvevőszék által végzett országos bérellenőrzésre terjedtek ki. Négy vagy öt igazgató és mintegy 55 alkalmazott irányítása. A Dán Számvevőszék vezető testületének tagja.

 

2002–2005

 

 

A Dán Számvevőszék C3 osztályának igazgatójaként én feleltem a Külügyminisztérium, a Közlekedés- és Energiaügyi Minisztérium, a Gazdasági és Vállalkozásügyi Minisztérium, valamint a fél Tudományügyi Minisztérium pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzéséért. Közvetlenül 17 alkalmazottért feleltem.

 

1997–2002

 

 

Könyvvizsgáló a NATO Nemzetközi Könyvvizsgáló Testületénél, Brüsszelben. 27 év után én voltam az első dán állampolgár, aki e tisztséget betöltötte, és az első nő, aki a NATO-nál könyvvizsgálóként dolgozott. A munka a különböző NATO-szervezetek és -projektek pénzügyi, szabályszerűségi és teljesítmény-ellenőrzését foglalta magában. Kiterjedt továbbá a NATO NSIP infrastrukturális programjainak ellenőrzésére is, ami valamennyi NATO-tagállamba sok utazással is járt. A nemzetközi könyvvizsgálati és számviteli standardok alapos ismerete, valamint az angol és a francia munkanyelv használata.

 

1990–1997

 

 

A Dán Számvevőszék osztályvezetője. Az Oktatásügyi Minisztérium, a Tudományügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és az Északi Tanács intézményeinek pénzügyi, szabályszerűségi és teljesítmény-ellenőrzése. Részvétel a nemzeti számvevőszékek közötti északi együttműködésben.

 

EGYÉB NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK

2014–2015: Az Európai Beruházási Bank (EBB) a luxembourgi Európai Beruházási Alap (EBA) Számvizsgáló Bizottságának tagjává nevezett ki. Az EBA kis- és középvállalkozásokat finanszíroz Európában garanciák és kockázati tőke révén. A Számvizsgáló Bizottság többek között annak ellenőrzéséért felel, hogy az alap tevékenységeit megfelelő módon szervezzék meg, és megfelelően ellenőrizzék. A könyvvizsgálat a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően zajlik.

 

 

2013. május: vezérszónok a Világbank és az Afrikai Fejlesztési Bank abu-dzabi konferenciáján, amelynek témája az államháztartás irányításának fejlesztése az arab térségben.

 

 

2012–2015: A Számvevőszék elnöke az INTOSAI szakmai standardokkal foglalkozó bizottságának (PSC) elnökévé nevezett ki, amely bizottság a világ nemzeti számvevőszékeire alkalmazandó nyilvános ellenőrzési standardokat dolgoz ki.

 

 

2011–2015: A gazdasági és vállalkozásügyi miniszter a luxembourgi Európai Beruházási Bank (EBB) Számvizsgáló Bizottságának dán tagjává jelölt ki. Az EBB az Európai Unió bankja. A Számvizsgáló Bizottság irányítási feladatot lát el, és többek között annak ellenőrzéséért felel, hogy az EBB tevékenységeit átlátható és megfelelő módon végezzék, a bank rendelkezzen a megfelelő kockázatkezeléssel és az előírt belső ellenőrzésekkel, valamint betartsa a bevált banki gyakorlatot. A könyvvizsgálat a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően zajlik.

 

 

2008 – 2011: A strasbourgi Európa Tanács – amely szervezet égisze alatt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is működik – újonnan létrehozott számvizsgáló bizottságának a külügyminisztérium által kinevezett dán tagja és elnöke. Felelősségi körömbe az Európa Tanácsnak és a főtitkárnak az ellenőrzéssel kapcsolatos tanácsadás, a hatékony és megfelelő igazgatás és pénzügyi irányítás biztosítása, valamint az Európa Tanácsban a belső és külső ellenőrzések közötti koordináció elősegítése tartozott. A könyvvizsgálat a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően zajlott.

 

 

2007 – 2012: A PSC alelnöke. A Számvevőszék elnöke nevében én elnököltem az PSC irányítóbizottságának éves ülésein Bahreinban (2007), Brazíliában (2009), Koppenhágában (2010), Új-Zélandon (2011), Stockholmban, (2012), Pekingben (2013) és Bahreinban (2014). Feladataim közé tartozott az 50–60 nemzetközi küldött részvételével zajló ülések levezetése, a PSC stratégiájának meghatározása és a közszféra ellenőrzésére vonatkozó nemzetközi standardok, normák és elvek kidolgozása és fejlesztése.

 

 

2007: Előadó a Világbank által a fejlődő országok számára Washingtonban tartott, az átalakulásról szóló szemináriumon, a hangsúlyt a számvitel átláthatóságára és a közpénzek megfelelő kezelésére helyeztem.

 

 

2006: Előadó az IFAC 2006. évi isztambuli világkongresszusán. Az IFAC (a Nemzetközi Könyvvizsgálói Szövetség) a magánszektorbeli ellenőrök világszövetsége. Az előadás középpontjában az INTOSAI közszférára vonatkozó ellenőrzési standardokkal kapcsolatos munkája állt.

 

EGYÉB TAPASZTALATOK

2014–2015: Az FSR (Dán Könyvvizsgálók Szövetsége) és a Dán Számvevőszék azon közös munkacsoportjának elnöke, amelyet az állami támogatások kezelésére és ellenőrzésére vonatkozó közös iránymutatások és a projekttámogatásokra vonatkozó standard jóváhagyási eljárás kidolgozásával bíztak meg.

 

 

2009 és 2011: A Dán Számvevőszék által 2009-ben és 2011-ben a közpénzek ellenőrzéséről szóló két országos konferencia szervezője és házigazdája. A 2011. évi konferencia a közszférán belüli ellenőrzés értékére összpontosított, és azt igyekezett bemutatni, hogy az ellenőrzés hogyan támogathatja ezen ágazaton belül a fejlesztést és az innovációt.

 

 

2008 – 2010: A Dán Számviteli Tanács tagja, amelynek egyik feladata, hogy a nemzeti számviteli standardok kidolgozását érintő kérdésekben a Pénzügyminisztérium szócsöve legyen.

 

Sokéves tapasztalat a DJØF mentori programjának igazgatási mentoraként.

 

Folyékony angol nyelvtudás, jó tárgyalási szintű francia nyelvtudás, elfogadható szintű német nyelvtudás.


2. MELLÉKLET: Bettina Jakobsen ÖSSZEFOGLALÓJA EDDIGI SZÁMVEVŐSZÉKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS KÖVETKEZŐ MANDÁTUMÁNAK CÉLKITŰZÉSEIRŐL

A Számvevőszék tagjaként töltött két évem során hat közzétett különjelentésnek voltam felelőse:

1.  6/2016: Az állatbetegségek megfékezésére irányuló felszámolási, védekezési és figyelemmel kísérési programok.

2.  18/2016: A fenntartható bioüzemanyagok tanúsítására szolgáló uniós rendszer.

3.  30/2016: A hondurasi kiemelt ágazatok számára nyújtott uniós támogatás eredményessége.

4.  34/2016 Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem: az Európai Unió esélye az élelmiszer-ellátási lánc erőforrás-hatékonyságának javítására

5.  9/2017: Az emberkereskedelem elleni küzdelemre nyújtott európai uniós támogatás Dél- és Délkelet-Ázsiában.

6.  11/2017: A Közép-afrikai Köztársaság számára létrehozott Bêkou vagyonkezelői alap: ígéretes kezdet, egyes hiányosságok ellenére is.

Ezen túlmenően aktív módon hozzájárultam a Számvevőszék munkájához a következő pozíciókban:

  A Számvevőszék átszervezéséért felelős munkacsoport tagja. Az átszervezés magában foglalta a kamarák struktúrájának reformját annak érdekében, hogy megfelelőbben tükrözzék a Számvevőszék prioritásait, és biztosítsák az ellenőrzési feladatok tervezésének és végrehajtásának nagyobb rugalmasságát.

  A Számvevőszék ellenőrzés-minőségi bizottságának tagja, amelynek feladata, hogy biztosítsa különjelentéseink koherenciáját és minőségét.

  Egy munkacsoport elnöke, amely a munkatársaknak szóló szemináriumot szervezett 2017 szeptemberében a Számvevőszék stratégiai fejlesztéséről, a teljesítmény-ellenőrzés különböző szempontjaira összpontosítva.

  Számos, menedzserek felvételéért felelős bizottság tagja, amely munka során kilenc ügyvezető került kiválasztásra, akik közül hatan nők. A Számvevőszéken rendkívül tehetséges munkatársakból álló csapat dolgozik, és a nemek közötti egyensúly javításának egyik szószólója vagyok.

A közszféra jól működő ellenőrzése alapvető fontosságú az elszámoltathatóság és átláthatóság biztosítása érdekében a polgárok felé. Célkitűzésem a következő mandátumra a több mint 25 éves közszolgálatbeli ellenőrzési tapasztalatom hasznosítása olyan ellenőrzések előmozdítása és végrehajtása érdekében, amelyek képesek pozitív hatást gyakorolni a polgárok életére.

Továbbra is ösztönözni fogom a fejlesztést a kormányzási és ellenőrzési mechanizmusok terén egyaránt. Ebben az összefüggésben alapvető fontosságúnak tartom a szoros és konstruktív együttműködést a Számvevőszék munkájában érintettekkel, köztük a Parlamenttel, és különösen a CONT bizottsággal, amelyek fontos partnerek az uniós források egészére vonatkozó megfelelő ellenőrzési megbízatás fenntartása terén.

Az ellenőrzés-minőségi bizottság tagjaként hozzájárulok a releváns, aktuális és megalapozott különjelentések készítéséhez, amelyeket partnereink bizalommal forgathatnak. A célom a különjelentéseink minőségének és hatékonyságának további növelése.

Következő mandátumom során a külső fellépés, a biztonság és az igazságszolgáltatás területeire összpontosítanék, ezek azok, amelyeket jelenleg is ellenőrzök. Véleményem szerint a Számvevőszék nagyobb szerepet játszhatna ezeken a területeken, nem csak azáltal, hogy a szakpolitikákról és a forrásokról biztosítékot és független elemzést nyújt a politikai partnereink számára, hanem azáltal kis, hogy hozzájárul az uniós polgárok biztonságához és bizalmához. A célom annak biztosítása, hogy a Számvevőszék az uniót és a polgárait érintő minden kockázatot kezeljen az ellenőrzések prioritásainak megállapítása és tervezése során, valamint, hogy ehhez rendelkezésre álljon a megfelelő technikai kapacitás.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Számvevőszék testületének részleges megújítása - DK jelölt

Hivatkozások

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

21.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

5.10.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Benyújtás dátuma

31.10.2017

Jogi nyilatkozat