Postupak : 2017/0815(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0342/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0342/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0433

IZVJEŠĆE     
PDF 567kWORD 54k
31.10.2017
PE 610.909v02-00 A8-0342/2017

o predloženom imenovanju Baudilija Toméa Muguruze za člana Revizorskog suda

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Indrek Tarand

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS Baudilija Toméa Muguruze
 PRILOG 2.: SAŽETAK Baudilija Toméa Muguruze O ISKUSTVU KOJE JE STEKAO KAO ČLAN SUDA I CILJEVIMA ZA BUDUĆI MANDAT
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o predloženom imenovanju Baudilija Toméa Muguruze za člana Revizorskog suda

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0331/2017),

–  uzimajući u obzir članak 121. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0342/2017),

A.  budući da je Odbor za proračunski nadzor ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

B.  budući da je na sjednici Odbora za proračunski nadzor 26. listopada 2017. održano saslušanje kandidata Vijeća za članstvo u Revizorskom sudu;

1.  daje pozitivno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Baudilija Toméa Muguruzu imenuje članom Revizorskog suda;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.


PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS Baudilija Toméa Muguruze

Podaci o obrazovanju

Diploma iz prava, Sveučilište Complutense u Madridu, 1985. Diploma iz ekonomije i poslovanja, UNED (Državno sveučilište za obrazovanje na daljinu), 1989. Magisterij iz prava uz završen međunarodni porezni program, Pravni fakultet Sveučilišta Harvard, 1992.

Radno iskustvo

Izvanredni profesor javnih financija na Pravnom fakultetu Sveučilišta Complutense u Madridu od 1993. do 1995. Također je predavao kolegije o poreznim pitanjima na Školi javnih financija španjolskog Ministarstva gospodarstva i financija.

Godine 1986. položio je državni ispit za višeg poreznog inspektora u Španjolskoj. Porezni inspektor u poreznoj upravi u A Coruñi od 1988. do 1989. Nakon toga je radio kao koordinator za porez na dobit u Glavnoj upravi za oporezivanje te je predstavljao španjolsku vladu u radnim skupinama Vijeća i Komisije. Član Trgovačkog i upravnog suda u Madridu od 1995. do 1996.

Zaposlenik Ureda premijera Španjolske od 1996. do 2000., prvo kao upravitelj Odjela za gospodarska i socijalna pitanja, kada je pružao pomoć premijeru i savjetovao ga o nacionalnim i međunarodnim gospodarskim pitanjima te o pripremama za sastanke Europskog vijeća, a zatim kao upravitelj Ureda za proračun premijera, na položaju zamjenika tajnika, kada je pomagao premijeru u izradi proračunske politike i praćenju državnog proračuna.

Imenovan državnim tajnikom za telekomunikacije i informacijsko društvo pri Ministarstvu znanosti i tehnologije, od 2000. do 2002.

Godine 2002. vraća se u Ured premijera kao upravitelj Odjela za istraživanje i političku komunikaciju te je imenovan glavnim tajnikom Zaklade za društvene studije i analizu.

Tri je puta (2004., 2008. i 2011.) izabran u Kongres zastupnika (osmi, deveti i deseti parlamentarni sazivi) te je bio član Odbora za gospodarstvo i financije, Odbora za proračune i Odbora za znanost i tehnologiju. Izabran je i za glasnogovornika za financijska pitanja Pučke stranke (Partido Popular) u Odboru za gospodarstvo i financije Kongresa zastupnika.

Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 2012., imenovan u IV. revizijsko vijeće (reguliranje tržišta i konkurentno gospodarstvo). Doajen tog vijeća od svibnja 2016. Član Upravnog odbora Revizorskog suda.


PRILOG 2.: SAŽETAK Baudilija Toméa Muguruze O ISKUSTVU KOJE JE STEKAO KAO ČLAN SUDA I CILJEVIMA ZA BUDUĆI MANDAT

Iskustvo koje je stekao kao član Europskog revizorskog suda

Tijekom svog mandata kao član Revizorskog suda s integritetom sam i na profesionalan način izvršavao dužnosti koje dolaze s ovim položajem i aktivno sam doprinosio dobrom radu i vođenju ove institucije. U IV. revizijskom vijeću isprva sam sudjelovao kao član, dok danas obnašam ulogu doajena. To je Vijeće nadležno za reviziju pitanja povezanih s regulacijom tržišta i konkurentnim gospodarstvom.

Bio sam izvjestitelj za sljedeća izvješća o financijskoj reviziji i reviziji usklađenosti:

  poglavlje o administrativnim rashodima godišnjih izvješća od 2011. do 2015.

  posebna godišnja izvješća (2011. i 2012.) o računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkih poduzeća EU-a

  posebna godišnja izvješća (od 2011. do 2015.) o računovodstvenoj dokumentaciji europskih škola

Bio sam izvjestitelj za sljedeća tematska izvješća o revizijama uspješnosti:

  Je li upravljanje povlaštenim trgovinskim dogovorima prikladno? (2/2014)

  Financijska pomoć pružena zemljama u poteškoćama (18/2015)

  Za bolje pružanje tehničke pomoći Grčkoj potrebno je posvetiti više pozornosti rezultatima (19/2015)

  Nadzor EU-a nad agencijama za kreditni rejting uspješno je uspostavljen, ali još nije u potpunosti djelotvoran (22/2015)

  Intervencija Komisije u grčkoj financijskoj krizi (objava predviđena za kraj 2017.)

Osim toga, bio sam predstavnik IV. revizijskog vijeća na sastancima vijeća CEAD (koordinacija, evaluacija, pouzdanost i razvoj) te sam, u svojstvu doajena, član Upravnog odbora Revizorskog suda. Sudjelovao sam i u radu radnih skupina zaduženih za pripremne studije koje su urodile nedavnom reformom Revizorskog suda.

Svake godine predstavljam rad Revizorskog suda Zajedničkom odboru Španjolskog parlamenta za EU, Revizorskom sudu Španjolske, tijelima vanjskog nadzora autonomnih zajednica te upravljačkim tijelima i tijelima za unutarnju kontrolu sredstava EU-a u Španjolskoj. Sudjelovao sam u više saslušanja pred različitim odborima Europskog parlamenta te sam uvijek bio na raspolaganju zastupnicima koje zanima rad Revizorskog suda. Predstavljao sam svoju instituciju u različitim međunarodnim forumima, primjerice u OLACEFS-u (Organizacija vrhovnih revizijskih institucija Latinske Amerike i Kariba), INTOSAI-ju (Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija), MMF-u i Kontaktnom odboru, te sam govorio o našem radu u brojnim susretima s predstavnicima civilnog društva.

Osobni ciljevi za budući mandat kao član Europskog revizorskog suda

U svojstvu doajena i dalje ću jamčiti dobar rad IV. revizijskog vijeća te kvalitetu izvješća koja se ondje usvajaju. Osim toga, moj će prioritet biti dva nova predmeta za koja sam imenovan izvjestiteljem: tematsko izvješće o upotrebi instrumenata rizičnog kapitala od strane EU-a te panoramski pregled sprečavanja financijskih kriza.

Kakvu god mi zadaću kolegij Revizorskog suda povjeri u budućnosti, pobrinut ću se da godišnja i tematska izvješća i dalje donose dodanu vrijednost, da budu sve korisnija i odgovaraju potrebama kreatora politika te da doprinose učinkovitijem izvršenju proračuna i jačanju okvira upravljanja, transparentnosti i odgovornosti EU-a. I dalje ću raditi na kontinuiranom poboljšanju komunikacije s Europskim parlamentom, Vijećem i svim dionicima u našem radu. I dalje ću raditi na kontinuiranom poboljšanju komunikacije s Europskim parlamentom, Vijećem i svima koji su zainteresirani za naš rad.

EU se trenutačno suočava s velikim izazovima: gospodarsko upravljanje, sigurnost, okoliš i klimatske promjene, gospodarski rast, demografske i tehnološke promjene, itd. U tom pogledu, zalagati ću se za one mjere koje doprinose boljem planiranju rada i izvršenju dužnosti kako bi Revizorski sud bio u stanju brže premostiti prepreke u području revizije koje nam donose navedeni izazovi.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat ES

Referentni dokumenti

11345/2017 – C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

21.9.2017.

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

5.10.2017.

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum usvajanja

26.10.2017.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

31.10.2017.

Pravna napomena