Eljárás : 2017/0815(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0342/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0342/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2017 - 13.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0433

JELENTÉS     
PDF 444kWORD 54k
31.10.2017
PE 610.909v02-00 A8-0342/2017

Baudilio Tomé Muguruza a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Indrek Tarand

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 1. MELLÉKLET: Baudilio Tomé Muguruza ÉLETRAJZA
 2. MELLÉKLET: Baudilio Tomé Muguruza ÖSSZEFOGLALÓJA EDDIGI SZÁMVEVŐSZÉKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS KÖVETKEZŐ MANDÁTUMÁNAK CÉLKITŰZÉSEIRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Baudilio Tomé Muguruza a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0331/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0342/2017),

A.  mivel a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága értékelte – különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek szempontjából – a javasolt jelölt képességeit;

B.  mivel 2017. október 26-i ülésén a Költségvetési Ellenőrző Bizottság meghallgatta a Tanács számvevőszéki tagjelöltjét;

1.  kedvezően véleményezi a Tanács Baudilio Tomé Muguruza számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatát;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Számvevőszéknek, valamint az Európai Unió többi intézményének és a tagállamok ellenőrző szerveinek.


1. MELLÉKLET: Baudilio Tomé Muguruza ÉLETRAJZA

Iskolai végzettség

Jogászdiploma a Madridi Complutense Egyetemen, 1985. Az UNED (nemzeti távoktatási egyetem) közgazdasági és üzleti diplomája, 1989. Mesterfokozatú jogi diploma, a Harward Law School nemzetközi adóügyi programjának végzőse

Szakmai pályafutás

A Madridi Complutense Egyetem jogi karának államháztartási oktatója, 1993–1995. Adóügyi tanfolyamok oktatója többek között a spanyol Gazdasági és Pénzügyminisztérium közpénzügyi főiskoláján is.

1986-ban sikeres vizsga nyomán felvételt nyert a spanyol állam adóellenőreinek vezető testületébe. A Pénzügyminisztérium A Coruña-i kirendeltségének adóellenőre, 1988–1989. Ezt követően társaságiadó-koordinátor az Adóügyi Főigazgatóságon, és egyben a spanyol kormány képviselője a Tanács és a Bizottság munkacsoportjaiban. 1995. és 1996. között a madridi gazdasági és közigazgatási bíróság tagja.

1996. és 2000. között a spanyol miniszterelnök hivatalában dolgozott, először a Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának igazgatójaként támogatta tanácsadóként munkájában a miniszterelnököt nemzetközi gazdasági kérdésekben, illetve az Európai Tanács üléseinek előkészületeiben, később pedig a miniszterelnök költségvetési hivatalának igazgatójaként – helyettes államtitkár minőségben – segítette a miniszterelnök munkáját a költségvetési politika formálásában és az állami költségvetés nyomon követésében.

Távközlésért és információs társadalomért felelős államtitkár a Tudományügyi és Technológiai Minisztériumban, 2000–2002.

2002-ben visszatért a miniszterelnöki hivatalba a Kutatási és Politikai Kommunikációs Főosztály élére, és a Társadalomtudományi és Elemzési Alapítvány főtitkári tisztségét is betöltötte.

Három alkalommal választották meg (2004-ben, 2008-ban és 2011-ben, azaz a nyolcadik, kilencedik és tizedik parlamenti ciklusokban) a Képviselőház tagjává, valamint a Gazdasági, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a Tudományos és Technológiai Bizottság tagjává. A Néppárt (Partido Popular) pénzügyi szóvivője is volt a Képviselőház Gazdasági és Pénzügyi Bizottságában.

Az Európai Számvevőszék tagja 2012. március 1. óta, a IV. kamarában (piaci szabályozás és versenyképes gazdaság). 2016. május óta e kamara elnöke. A Számvevőszék igazgatási bizottságának is tagja.


2. MELLÉKLET: Baudilio Tomé Muguruza ÖSSZEFOGLALÓJA EDDIGI SZÁMVEVŐSZÉKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS KÖVETKEZŐ MANDÁTUMÁNAK CÉLKITŰZÉSEIRŐL

Az Európai Számvevőszék tagjaként szerzett tapasztalatai

A Számvevőszék tagjaként megbízásom ideje alatt az integritás és professzionalizmus jegyében láttam el a megbízással járó feladatokat, tevékenyen hozzájárulva az intézmény jó munkájához és irányításához. A IV. kamara tagja voltam, jelenleg pedig annak elnöke vagyok. Ez a kamara a piaci szabályozás és versenyképes gazdaság viszonylatában felelős az ellenőrzésekért.

Az alábbi pénzügyi ellenőrzési és megfelelőségi jelentések előadója voltam:

-  A 2011–2015-ös éves jelentések „Igazgatási kiadások” című fejezete

-  Éves különjelentések (2011 és 2012) az EU közös vállalkozásainak elszámolásáról

-  Éves különjelentések (2011–2015) az Európai Iskolák elszámolásáról

Emellett az alábbi teljesítmény-ellenőrzések előadója is voltam:

-  Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? (2/2014)

-  A nehézségekkel küzdő országoknak biztosított pénzügyi segítségnyújtás (18/2015)

-  A Görögországnak nyújtott technikai segítségnyújtás javításához több figyelmet kell fordítani az eredményekre (19/2015)

-  A hitelminősítő intézetek uniós felügyelete megfelelően van kidolgozva, de még nem teljesen eredményes (22/2015)

-  A Bizottság beavatkozása a görög pénzügyi válságba (Közzétételének tervezett időpontja: 2017 vége)

Emellett a IV. kamarát képviseltem a CEAD (Koordináció, értékelés, minőségbiztosítás és fejlesztés) kamara ülésein, elnökként pedig a Számvevőszék igazgatási bizottságának tagja vagyok. Részt vettem továbbá a Számvevőszék közelmúltbeli reformját eredményező előzetes vizsgálatokkal megbízott munkacsoportokban is.

Évente ismertettem a Számvevőszék munkáját a spanyol parlament uniós ügyekkel foglalkozó vegyes bizottsága, a spanyol számvevőszék, az autonóm közösségek külső ellenőrző szervezetei, valamint a spanyolországi uniós alapok igazgatására és belső ellenőrzésére szolgáló szervezetek számára. Számos alkalommal megjelentem az Európai Parlament különféle bizottságai előtt, és mindig az intézmény munkája iránt érdeklődő parlamenti képviselők rendelkezésére álltam. Ezenfelül számos nemzetközi fórumon – így az OLACEF (a Latin-amerikai és Karibi Országok Számvevőszékeinek Szervezete), az INTOSAI (a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete), az IMF (a Nemzetközi Valutaalap) ülésein vagy a kapcsolattartó bizottságban – képviseltem a Számvevőszéket, és munkákról a civil társadalom különféle köreiben tartottam ismertetőket.

Személyes célkitűzések a jövőre nézve az Európai Számvevőszék tagjaként

Elnökként továbbra is biztosítani fogom a IV. kamara megfelelő működését és az általa elfogadott jelentések minőségét. Emellett azonnali elsődleges célom annak a két, új feladatnak a végrehajtása, amelyek vonatkozásában előadónak neveztek ki: különjelentés a kockázatitőke-eszközök EU általi használatáról; valamint helyzetjelentés a pénzügyi válságok megelőzéséről.

Bármilyen feladattal is bízzon meg a szakmai testület, gondoskodom róla, hogy az éves jelentés és a különjelentések továbbra is hozzáadott értékkel rendelkezzenek, mind hasznosabbak legyenek és jobban megfeleljenek a politikai döntéshozók szükségleteinek, hozzájárulva a költségvetés hatékonyabb felhasználásához és az uniós irányítási keret, átláthatóság és elszámoltathatóság megerősítéséhez. A jövőben is az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és a munkánk iránt érdeklődő valamennyi féllel való kommunikáció javításán dolgozom majd.

Az EU jelenleg fontos kihívások előtt áll: gazdasági kormányzás, biztonság, környezetvédelem és éghajlatváltozás, gazdasági növekedés, demográfiai és technológiai változások stb. Ezzel összefüggésben azokat az intézkedéseket részesítem előnyben, amelyek munkánk jobb ütemezését és végrehajtását segítik elő, hogy az intézmény gyorsabb választ adhasson az említett ügyekben felvetődő ellenőrzési kihívásokra.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Számvevőszék testületének részleges megújítása - ES jelölt

Hivatkozások

11345/2017 – C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

21.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

5.10.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Benyújtás dátuma

31.10.2017

Jogi nyilatkozat