Postupak : 2017/0817(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0343/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0343/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0435

IZVJEŠĆE     
PDF 503kWORD 64k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

o predloženom imenovanju Joãa Alexandrea Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člana Revizorskog suda

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Indrek Tarand

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS Joãa Alexandrea Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda
 PRILOG 2.: SAŽETAK Joãa Alexandrea Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda O ISKUSTVU KOJE JE STEKAO KAO ČLAN SUDA I CILJEVIMA ZA BUDUĆI MANDAT
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o predloženom imenovanju Joãa Alexandrea Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člana Revizorskog suda

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0333/2017),

–  uzimajući u obzir članak 121. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0343/2017),

A.  budući da je Odbor za proračunski nadzor ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

B.  budući da je na sjednici Odbora za proračunski nadzor 26. listopada 2017. održano saslušanje kandidata Vijeća za članstvo u Revizorskom sudu;

1.  daje pozitivno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Joãa Alexandrea Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda imenuje članom Revizorskog suda;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.


PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS Joãa Alexandrea Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda

PROFESIONALNO ISKUSTVO

 

listopad 2016. – do sada

Član Europskog revizorskog suda

Član Europskog revizorskog suda, I. revizijsko vijeće – održiva uporaba prirodnih resursa.

Odgovoran za revizije u području zajedničke poljoprivredne politike.

Sudjelovanje u izradi strateških smjernica i dokumenata za planiranje i procjenu aktivnosti Revizorskog suda.

Član Odbora za etička pitanja Revizorskog suda.

 

lipanj 2008. – rujan 2016.

Sudac na portugalskom revizorskom sudu

Sudjelovanje u postupku odobrenja mišljenja o nacionalnim računima portugalske države.

Provjeravanje zakonitosti ugovora koje sklapaju upravni ili gospodarski subjekti središnje državne uprave, autonomnih regija i lokalnih vlasti: o kreditima i najmovima, pružanju usluga, radovima, opskrbi robom, kupovini nekretnina, operativnom leasingu, koncesijama za radove i usluge, javno-privatnim partnerstvima, spajanjima lokalnih poduzeća.

Provođenje revizija uspješnosti izvršenja ugovora i u svrhu utvrđivanja financijske odgovornosti.

Provođenje zakonodavstva o upravljanju javnim financijama u javnom i poslovnom sektoru, nacionalnog i europskog zakonodavstva o javnoj nabavi i središnjeg upravnog zakonodavstva.

Pružanje pomoći pri izradi planova i izvješća o aktivnostima Suda.

Predsjednik odbora Suda za informacijsku tehnologiju.

Član uredništva časopisa Suda.

 

ožujak 2005. – lipanj 2008.

Državni tajnik za javnu upravu, Ministarstvo financija,

Vlada Portugala

Sudjelovanje na sjednicama Vijeća ministara i sastancima državnih tajnika.

Doprinos plenarnim sjednicama portugalske Skupštine i parlamentarnih odbora.

Sudjelovanje na sjednicama Vijeća ministara EU-a.

Sudjelovanje u izradi državnih nacionalnih računa i proračuna, programa za rast i stabilnost i ključnog portugalskog zakonodavstva o javnim financijama u tom razdoblju.

Pregled najvažnijih zakona javne uprave o ljudskim resursima, osobito u području ugovornih odnosa, napredovanja i plaća, ocjena uspješnosti, socijalne zaštite i mirovina. Uspostava središnje baze ljudskih resursa državne uprave. Odgovornost za program restrukturiranja središnje državne uprave koji je utjecao na sve odjele ministarstva na centraliziranoj i decentraliziranoj razini i kojim se nastojala poboljšati djelotvornost i učinkovitost rukovodstva smanjenjem broja viših rukovodećih pozicija i struktura za 26 %.

Osnivanje državne zajedničke službe.

 

rujan 2003. – ožujak 2005.

Glavni revizor portugalskog Revizorskog suda

Izdavanje pravnih i financijskih mišljenja o: izmjenama Zakona o proračunskom okviru; primjenjivosti proračunskih propisa i načela Zakona o proračunskom okviru na lokalne vlasti; dodjeljivanju državnih i socijalnih kredita za sekuritizaciju; neovisnosti revizorskih sudova; odnosu između revizorskih sudova i unutarnje kontrole; Zakonu o organizaciji i postupcima Suda; pravnom režimu o izvanugovornoj građanskopravnoj odgovornosti države; načelima i standardima koje mora slijediti izravna i neizravna državna uprava.

Tehnička i pravna potpora u vezi s financijskom revizijom, revizijom usklađenosti i revizijom uspješnosti.

Sudjelovanje na međunarodnim sastancima koji uključuju vrhovne revizorske institucije unutar Europske unije, INTOSAI i EUROSAI.

 

studeni 2002. – rujan 2003.

Voditelj Odjela za osposobljavanje

Glavna carinska uprava – Ministarstvo financija – Portugal

Izrada i praćenje politika, planova i izvješća o evaluaciji u vezi s osposobljavanjem portugalskih carinskih službenika u provedbi portugalskih carinskih režima i carinskih režima EU-a. Provedba inicijativa za osposobljavanje portugalskih carinskih službenika.

travanj 2001. – studeni 2002.

Glavni direktor

Glavni ravnatelj Uprave za zatvorski sustav – Ministarstvo pravosuđa – Portugal

Konačna odgovornost za Upravu, uključujući središnje usluge i 54 zatvora, 6 300 službenika, operativni proračun od 188 000 000 EUR i ulagački proračun od 55 400 000 EUR (brojke iz 2002.).

Konačna odgovornost za izvršavanje kazni zatvora koje su sudovi izrekli za 13 500 zatvorenika (brojke iz 2002.).

Određivanje mogućnosti strateškog razvoja za portugalski zatvorski sustav te izvještaji o aktivnostima i planovi aktivnosti.

Izrada novog nacrta zakona o kaznama zatvora i nacrta zakonodavne odredbe kojom bi se ojačala revizijska i inspekcijska služba Uprave za zatvorski sustav u cilju jamčenja nadzora te pravne usklađenosti zatvorskih praksi i upravljanja.

Provedba prve portugalske studije o tendencijama u vezi s drogama i njihovom konzumacijom u zatvorima za Centar za sociološka istraživanja i studije pri Lisabonskom sveučilišnom institutu.

Priprema i provedba programa za poboljšanje sigurnosti u zatvorima te programa prevencije samoubojstava.

Provedba programa izgradnje i obnove zatvora (Carregueira, Paços de Ferreira, Pravosudna policija u Portu, Tires, Sintra, Montijo, Olhão, Leiria, Coimbra i Porto).

Uređivanje časopisa Temas Penitenciários.

 

veljača 1999. – travanj 2001.

Predsjednik

Nacionalna probacijska služba – Ministarstvo pravosuđa – Portugal

Konačna odgovornost za Službu, uključujući 115 upravnih jedinica u 104 općine, 1700 službenika i proračun od 37 500 000 EUR (brojke iz 1999.).

Konačna odgovornost za tehničku podršku sudovima u kaznenoj nadležnosti i izvršavanju probacijskih mjera (16 000 zahtjeva godišnje).

Konačna odgovornost za pružanje potpore sudovima u primjeni i provedbi mjera u vezi s maloljetničkim i obiteljskim pravosuđem preko 14 institucija Službe za maloljetnike (26 000 zahtjeva godišnje) i usvajanje postupaka u okviru međunarodnih konvencija u vezi s maloljetnicima, za koje je Služba središnje nadležno tijelo.

 

 

Izrada strateškog plana za razdoblje od 2000. do 2003. te osmišljavanje i razvijanje sustava planiranja.

Doprinos reformi zakona o maloljetnicima (Zakon br. 147/99 od 1. rujna 1999. i Zakon br. 166/99 od 14. rujna 1999.)

Stvaranje uvjeta kojima se sudovima omogućuje da odrede društveno koristan rad, uključujući sporazume s 440 javnih i privatnih institucija koje su spremne preuzeti osobe koje služe takvu vrstu kazne.

Uvođenje sustava elektroničkog nadzora u Portugalu za nadzor nad mladim prijestupnicima kod kuće (Zakon br. 122/99 i Provedbena odluka Ministarstva br. 26/2001).

 

studeni 1995. – veljača 1999.

Predstojnik kabineta, Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo pravosuđa – Portugal

Priprema odluka Ministarstva pravosuđa u vezi sa sljedećim područjima: pravosudna policija, Glavna uprava za zatvorski sustav, Glavna uprava za javnobilježničku i zemljišnoknjižnu službu, Nacionalna probacijska služba, Glavno tajništvo, Ured za istraživanje i planiranje, Ured za financijsko upravljanje, socijalna služba Ministarstva pravosuđa, Ured za europsko zakonodavstvo; međunarodna pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, suradnja s Uredom državnog odvjetnika.

Upravljanje odnosima između kabineta Ministarstva i gore navedenih tijela, kao i s Vrhovnim sudom i Vrhovnim upravnim sudom, Vrhovnim sudbenim vijećem, Vrhovnim vijećem upravnih i financijskih sudovima, Uredom državnog odvjetnika i Odvjetničkom komorom.

Doprinos pripremi zakonodavnih odredbi u glavnim područjima pravosudne politike, konkretno: zakona o vjerskim slobodama, zakona o trgovini i konzumaciji droga, zakona o primjeni kazni društveno korisnog rada, zakona o elektroničkom nadzoru prijestupnika kod kuće, reforme zakona o maloljetnicima, zakona o liberalizaciji javnobilježničke profesije, uredbi sa zakonskom snagom o nabavi radova, robe i usluga i zapošljavanju osoblja u upravi za zatvorski sustav, osnivanju zatvora te organizaciji i funkcioniranju pravosudne policije.

Doprinos pripremi proračuna i planova za Ministarstvo pravosuđa.

Rad na međunarodnim poslovima Ministarstva pravosuđa, osobito priprema za sudjelovanje Ministarstva pravosuđa na sjednicama Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a i drugim međunarodnim sastancima, posebno onih UN-a, Vijeća Europe, Zajednice država portugalskog govornog područja i Konferencije ministara pravosuđa iberoameričkih zemalja, kao i za putovanja u inozemstvo.

Praćenje odnosa između Ministarstva pravosuđa i sindikalnih organizacija u sektoru.

 

studeni 1991. – studeni 1995.

Šef kabineta državnog tajnika pripojenog Ministarstvu pravosuđa

Ministarstvo pravosuđa – Portugal

Priprema odluka državnog tajnika u vezi sa sljedećim područjima: službe zaštite maloljetnika, Nacionalne probacijske službe, informatičke službe, Centra za pravosudne studije, Ureda za planiranje i koordinaciju borbe protiv droga, službe za forenzičku medicinu, Ureda za informatizaciju pravosuđa, cjelokupne koordinacije suradnje s luzofonskim afričkim zemljama u pogledu državljanstva, dobrovoljne institucijske arbitraže, zaštite potrošača, zaštite okoliša, povjerenstva za zaštitu djece.

Doprinos pripremi zakonodavnih odredbi, konkretno zakona o posebnim postupcima za oporavak i bankrot poduzeća, pravnog okvira za konzumaciju i trgovinu narkoticima, pravnog okvira za posvojenje, međunarodnih pravnih instrumenata u vezi s pravosudnom suradnjom u kaznenim i građanskim stvarima te suradnja s afričkim luzofonskim zemljama i povjerenstvima za zaštitu djece od 1992. do 1995.

Priprema javnih izlaganja i putovanja u inozemstvo za državnog tajnika, osobito u svrhe sudjelovanja na sjednicama Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a, Vijeća Europe, UN-a, Zajednice država portugalskog govornog područja i Konferencije ministara pravosuđa iberoameričkih zemalja.

Izrada studije „Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça”.

 

studeni 1987. – studeni 1991.

Zamjenik glavnog ravnatelja

Nacionalna probacijska služba – Ministarstvo pravosuđa – Portugal

Viši rukovoditelj operativnih aktivnosti Službe koje izvršava 300 službenika u sudskim okruzima Lisabona i juga zemlje, Azora i Madeire i koje obuhvaćaju: tehničku podršku sudovima u donošenju odluka u vezi s kaznenim postupcima, izvršenjem kazni, maloljetnicima i obiteljima; tehničku podršku upravi za zatvorski sustav u donošenju odluka u vezi sa zatvorenicima (konkretno odobrenja za puštanje na slobodu i otvorene režime); psihološku i socijalnu potporu za maloljetnike, mlade i odrasle koji sudjeluju u sudskim postupcima te njihove obitelji; veze s drugim javnim tijelima i privatnim tijelima koja rade na prevenciji zločina i ponovnoj integraciji u društvo.

veljača 1987. – studeni 1987.

Načelnik odjela za istraživanje i planiranje, uprava Instituta za socijalni rad u Makau

Pravno savjetovanje u vezi društvenog djelovanja Instituta.

Priprema postupaka za sastavljanje i potpisivanje ugovora za izvođenje radova izgradnje socijalnih stanova (naselje socijalnih stanova Mong-Há sa 650 stambenih jedinica u vrijednosti od 48 milijuna MOP te stambeno naselje Fai Chi Kei s 1 100 stambenih jedinica).

Izrada studija za sustave financijske potpore i socijalnih ustanova kojima upravljaju privatne ustanove.

Izrada studija za sustave planiranja Instituta.

 

veljača 1985. – veljača 1987.

Načelnik službe za poslove upravne organizacije i informatičke tehnologije, javna uprava Makaa

Središnji ured javne službe

Izdavanje mišljenja o temeljnim propisima javnih službi, postupcima za nabavu informatičke opreme u javnoj službi te o racionalizaciji uprave i smanjenju birokracije.

Standardizacija obrazaca u upravi Makaa.

Osmišljavanje i uspostava sustava za nabavu informatičke opreme i opreme za snimanje na mikrofilm u javnim službama Makaa.

Priprema plana za informatizaciju zajedničkih područja uprave i rukovođenja u javnim službama Makaa.

Prvi pregled ljudskih resursa uprave Makaa (ukupna radna snaga: 8 500 osoba).

Informatizacija odjela za upravu i javnu službu.

Osmišljavanje integriranog sustava odnosa s javnošću u upravi Makaa.

Osmišljavanje integriranog sustava za upravljanje za odjel za upravu i javnu službu.

 

lipanj 1983. – veljača 1985.

Direktor tehničke koordinacije, Služba za istraživanje i planiranje

Nacionalna probacijska služba – Ministarstvo pravosuđa – Portugal

Koordiniranje aktivnosti u vezi s objavljivanjem studija o ponovnoj integraciji prijestupnika u društvo.

Utvrđivanje formata za izvješća o socijalnoj skrbi koji se koriste za određivanje kazni i za pojedinačne planove za rehabilitaciju u probacijskom sustavu.

Osmišljavanje sustava statističkih podataka za aktivnosti Službe.

Priprema protokola dogovorenog sa zatvorskom službom o regulaciji rada Službe u zatvorima.

Izrada plana aktivnosti službe za 1984.

travanj 1979. – lipanj 1983.

Tehnički službenik visoke razine u javnoj upravi

Državno tajništvo javne uprave, Portugal

Izrada nacrta mišljenja o temeljnim propisima javnih službi.

Tehničko savjetovanje o općinskim vijećima i njihova reorganizacija.

Tehničko savjetovanje o restrukturiranju Ministarstva industrije, energetike i izvoza.

Tehničko savjetovanje Republike Gvineje-Bissau.

Studije o općinskim strukturama i upravljanju.

Komparativna studija makrostruktura uprava država članica Europskih zajednica.

 

1999. – 2004.

Predsjednik (2001. – 2004.) i član uprave (1999. – 2001.) Europske organizacije za probaciju

Predsjedanje općim skupštinama i sastancima uprave Europske organizacije za probaciju (organizacija koja okuplja tijela ministarstava pravosuđa 36 europskih zemalja s odgovornošću za izvršavanje nezatvorskih kazni, sa središnjim uredom u Nizozemskoj).

Predsjedanje drugim sastancima s potpredsjednicima, glavnim tajnikom i izvršnim direktorom u tajništvu u Nizozemskoj te događanjima i radionicama koje organizira Europska organizacija za probaciju. Uvođenje procjene strategije razvoja, planiranja, izrade proračuna i aktivnosti Europske organizacije za probaciju.

Sastanci s predstavnicima zatvorskih uprava država članica, Europske komisije i Vijeća Europe.

Nadzor nad upravljanjem proračunom i biltenom Europske organizacije za probaciju.

 

1994. – 2003.

Član Odbora za pristup administrativnim dokumentima – portugalska Skupština, Portugal

Promicanje načela transparentnosti u javnoj upravi i slobodnog pristupa administrativnim dokumentima.

Praćenje primjene zakona o pristupu administrativnim dokumentima, podnošenje i procjenjivanje predloženih izmjena.

Ocjenjivanje zahtjeva za reviziju koje su podnijeli građani nakon odbijanja pristupa dokumentima od strane odjela i tijela javne uprave.

Organiziranje aktivnosti osposobljavanja i širenja informacija o transparentnosti u javnoj službi te pristupu administrativnim dokumentima.

Odobravanje planova i izvješća o aktivnosti Povjerenstva.

 

1992. – 1993.

Član Povjerenstva za kvalitetu i racionalizaciju javne uprave, Predsjedništvo Vijeća ministara, Portugal

Sudjelovanje u radu Povjerenstva, koje je osnovao predsjednik vlade, što je dovelo do izrade izvješća s mjerama o povlačenju države, odnosima između uprave i građana, strukturnih rješenja i fleksibilnosti u upravljanju javnom upravom.

 

1985. – 1986.

Član Povjerenstva za uvođenje kineskog jezika – uprava Makaa

Sudjelovanje u radu Povjerenstva, koje je osnovao guverner Makaa, što je dovelo do usvajanja izvješća o mjerama progresivne upotrebe kineskog jezika kao službenog jezika uprave teritorija na svim razinama, posebice uključujući zapošljavanje lokalnih službenika i čelnika, razvoj pravosudnog sustava, upotrebu u vladinim tijelima i na sudovima te kinesko-portugalske sustave za prevođenje.

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

 

rujan 1973. – srpanj 1978.

Diploma iz prava

Pravni fakultet, Sveučilište u Lisabonu, Portugal

Kao predavač, obučavatelj te kao stažist sudjelovao sam na mnogim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, kongresima, seminarima i radionicama o raznim temama, osobito o reformi javne uprave, javnom upravljanju, javnim financijama, upravnom pravu, vanjskom i neovisnom financijskom nadzoru, revizorskim sudovima, kaznenom pravosuđu, uvjetnim kaznama i ponovnoj integraciji u društvo, maloljetničkom pravosuđu, sprječavanju i suzbijanju trgovine drogama i konzumacije droga te maloljetničkoj delinkvenciji (vidi privitak).

 

OSOBNE VJEŠTINE

 

Materinski jezik

Portugalski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

Slušanje

 

Slušanje

 

Slušanje

Francuski

C1

Francuski

C1

Francuski

C1

Engleski

B2

Engleski

B2

Engleski

B2

Španjolski

C1

Španjolski

C1

Španjolski

C1

 

 

Komunikacijske vještine

Dobre komunikacijske sposobnosti, razvijene tijekom godina izvršavanja viših rukovodećih pozicija u najvažnijim javnim službama i kroz političku aktivnost kao državni tajnik, što je uključivalo mnoge javne govore, sudjelovanje u parlamentarnim debatama, gostovanja u televizijskim i radijskim programima i kontakte s drugim medijima, kao i sudjelovanje na brojnim kongresima, radionicama itd. te vođenje i koordiniranje nacionalnih i međunarodnih sastanaka.

 

Organizacijske vještine

Dobre koordinacijske i organizacijske te vještine rukovođenja, razvijene rukovođenjem i reorganizacijom javnih usluga i izvršavanjem političkih uloga usko povezanih s reformama javne uprave.

Digitalne kompetencije

Samoprocjena

Obrada podataka

 

Obrada podataka

 

Obrada podataka

Samostalni korisnik

 

Samostalni korisnik

 

Samostalni korisnik

DODATNE INFORMACIJE

 

MEĐUNARODNO ISKUSTVO

Član Odbora Revizorskog suda za etička pitanja od listopada 2016.

Osim već navedenog predsjedanja i sudjelovanja na sastancima uprave Europske organizacije za probaciju, čiji je trenutno počasni član, sudjelovao je na brojnim sastancima tijela Europske unije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Zajednice država portugalskog govornog područja, na konferencijama iberoameričkih ministara pravosuđa i ministara javne uprave, Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i njezine europske regionalne skupine (EUROSAI), Kontaktnog odbora načelnika vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a i njegovih službenika za vezu te Latinskoameričkog centra za razvojnu administraciju (CLAD).

 

PUBLIKACIJE

„Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários”, Secretariado da Modernização Administrativa, studeni 1988.;

 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices”, u časopisu Revista do Tribunal de Contas br. 43, siječanj – lipanj 2005., Lisabon, str. 41 – 71;

 

„Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal”, u koautorstvu s Luisom Valadaresom Tavaresom, u časopisu “Revista do Serviço Público”, vol. 57, n.º 1, siječanj/ožujak 2006., Escola Nacional de Administração Pública, Brazilija;

 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública”, u časopisu Revista do Tribunal de Contas, br. 51, siječanj/lipanj 2009., prvotno objavljeno od strane OECD-a pod naslovom „Efficiency and Legality in the Performance of the Public Administration”, Konferencija o reformi javne uprave i europskim integracijama, Budva, Crna Gora, 26. – 27. ožujka 2009.;

 

„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas” u časopisu Revista do Tribunal de Contas, br. 51, siječanj/lipanj 2009.;

 

„Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios”, u zborniku “Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?”, objavio portugalski Revizorski sud prilikom obilježavanja njegove 160. obljetnice, Lisabon, 2009.;

 

„As reformas na Administração Pública”, predgovor u knjizi Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, uredili Maria Laura Veríssimo Dias i Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, srpanj 2009.;

 

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais” u časopisu Revista do Tribunal de Contas, br. 52, srpanj/prosinac 2009.;

 

„As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009”, predgovor u knjizi A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas, autora Isabel Viseu i Vasca Hilárija, Coimbra Editora, srpanj 2011.;

 

„Conflito de interesses e ética do serviço público”, u koautorstvu s Augustom Santosom Silvom, znanstveni članak koji će Ekonomski fakultet Sveučilišta u Portu 2016. objaviti u Priručniku za prijevare u Portugalu;

 

„SIDA, Direito e Ética”, u zborniku Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários, br. 2/90, str. 225 – 240;

 

“Antecedentes Legislativos da Reinserção Social” u zborniku “Cidadão Delinquente: Reinserção Social”, portugalsko Ministarstvo pravosuđa, 1983., str. 17-47;

 

„A Justiça de Menores na Europa” u časopisu Infância e Juventude, br. 01-1, siječanj – ožujak 2001., str. 9 – 20;

 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil” u časopisu Infância e Juventude, br. 01-2, travanj – lipanj 2001., str. 19 – 24;

 

„Execução de Medidas Tutelares Educativas” u knjizi „Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança”, Pravni fakultet Sveučilišta u Coimbri i Ured državnog odvjetnika, Coimbra Editora 2002., str. 195 – 210.

 


PRILOG 2.: SAŽETAK Joãa Alexandrea Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda O ISKUSTVU KOJE JE STEKAO KAO ČLAN SUDA I CILJEVIMA ZA BUDUĆI MANDAT

1.  Tijekom mandata koji je započeo 1. listopada 2010. imenovan sam članom I. revizijskog vijeća Europskog revizorskog suda (održiva uporaba prirodnih resursa). U tom sam vijeću obnašao dužnost člana izvjestitelja za sljedeća izvješća o reviziji:

a)  „Nova uloga tijela za ovjeravanje u vezi s rashodima u okviru ZPP-a pozitivan je korak prema modelu jedinstvene revizije, ali postoje znatni nedostatci koje je potrebno ukloniti” (Tematsko izvješće br. 7/2017). Nakon što ga je Revizorski sud usvojio, to je izvješće predstavljeno na sastanku odbora CONT održanom 22. lipnja 2017.;

b)  „Sustav osnovnih plaćanja za poljoprivrednike” (CH 178/1/16). Izvješće o reviziji trenutačno se dovršava i trebalo bi biti usvojeno do kraja 2017.;

c)  „Pojednostavljene mogućnosti financiranja u području ruralnog razvoja” (Task 17CH1003). Rad na terenu je završen i započelo se s izradom izvješća koje će biti podneseno odboru CONT 2018. godine, nakon kontradiktornog postupka.

2.  Također sam imenovan članom Odbora Revizorskog suda za etička pitanja koji je nadležan za razmatranje zahtjeva koje podnose članovi Suda u vezi s vanjskim aktivnostima tijekom i nakon svojih mandata, kao i drugih pitanja povezanih s profesionalnom etikom na koje ukaže predsjednik ili drugi članovi Revizorskog suda.

3.  Sudjelovao sam u procesu donošenja odluka Kolegija članova Revizorskog suda, i to konkretno u: usvajanju izjave Suda o jamstvu i godišnjeg izvješća Suda za financijsku godinu 2016., usvajanju strateškog plana Suda za razdoblje 2018. – 2020. pod nazivom „Poticanje povjerenja (građana EU-a) kroz neovisnu reviziju”, donošenju mišljenja Suda o srednjoročnom pregledu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020., reviziji Financijske uredbe EU-a, proširenju Europskog fonda za strateška ulaganja i povećanju proračunskog jamstva EU-a za EIB te u odlukama u pogledu odnosa između Revizorskog suda i OLAF-a.

4.  Kad je riječ o ciljevima za mogući budući mandat, pored moje spremnosti za preuzimanje novih odgovornosti koje će mi biti povjerene, želio bih naglasiti da je moja čvrsta namjera:

a)  sudjelovati u izradi i usvajanju izjava o jamstvu i godišnjih izvješća te nastojati povećati njihovu dodanu vrijednost za proračunska tijela, kao što je već utvrđeno kao strateška opcija Suda;

b)  sudjelovati, kao član I. revizijskog vijeća Suda i kao član izvjestitelj te poštujući načela kvalitete, djelotvornosti, ekonomičnosti i učinkovitosti, u mišljenjima o budućnosti ZPP-a te u financijskim revizijama, revizijama usklađenosti i revizijama uspješnosti u području poljoprivrede, zaštite okoliša, klimatskih promjena, energetike i zaštite potrošača, kao i u svim drugim područjima koja će odrediti Sud;

c)  obratiti posebnu pozornost na rezultate Revizorskog Suda koje se odnose na budućnost financijskih sredstava EU-a, novog višegodišnjeg financijskog okvira i novih financijskih i proračunskih sustava, osobito onih kojima se nastoji postići konkretne rezultate, te doprinijeti njihovoj izradi i donošenju odluka;

d)  aktivno sudjelovati u strateškom i operativnom planiranju Suda u cilju povećanja vidljivosti cjelokupnog djelovanja EU-a, te usmjeriti posebnu pozornost na rješavanje pitanja glavnih dionika Revizorskog suda, obavljati procjene dodane vrijednosti djelovanja EU-a i približiti revizijski rad ciljnim skupinama;

e)  prisustvovati sastancima odbora CONT kako bih predstavio izvješća Europskog revizorskog suda, ili u drugim prilikama, kad se to od mene zatraži.

5.  Također, neću zapostaviti ni svoj rad u Odboru Revizorskog suda za etička pitanja

kako bih zajamčio da ova institucija i dalje poštuje visoke standarde profesionalne etike.  


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat PT

Referentni dokumenti

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

21.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

5.10.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum usvajanja

26.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

31.10.2017

Pravna napomena