Procedură : 2017/0817(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0343/2017

Texte depuse :

A8-0343/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/11/2017 - 13.9

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0435

RAPORT     
PDF 575kWORD 62k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

referitor la numirea lui João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ca membru al Curții de Conturi

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Indrek Tarand

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXA 1: CURRICULUM VITAE al lui João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 ANEXA 2: PREZENTARE SUCCINTĂ DE CĂTRE João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo A EXPERIENȚEI SALE CA MEMBRU AL CURȚII ȘI A OBIECTIVELOR PENTRU UN VIITOR MANDAT
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la numirea lui João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ca membru al Curții de Conturi

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0333/2017),

–  având în vedere articolul 121 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0343/2017),

A.  întrucât Comisia sa pentru control bugetar a evaluat calificările candidatului propus, ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

B.  întrucât, în cadrul reuniunii sale din 26 octombrie 2017, Comisia pentru control bugetar l-a audiat pe candidatul propus de Consiliu ca membru al Curții de Conturi,

1.  emite un aviz favorabil referitor la numirea lui João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo de către Consiliu ca membru al Curții de Conturi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și instituțiilor de control din statele membre.


ANEXA 1: CURRICULUM VITAE al lui João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 

10/2016 - prezent

Membru al Curții de Conturi Europene

Membru al CCE, repartizat la Camera I — Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

Responsabil cu auditurile în domeniul politicii agricole comune.

A participat la elaborarea de orientări și documente strategice pentru planificarea și evaluarea activităților CCE.

Membru al Comisiei de etică a CCE.

 

06/2008 – 09/2016

Judecător în cadrul Curții de Conturi portugheze

A participat la deciziile de aprobare pentru avizul referitor la contabilitatea generală a statului portughez.

A verificat legalitatea contractelor încheiate de entitățile administrative sau corporative ale administrației centrale de stat, ale regiunilor autonome și ale autorităților locale: împrumuturi și leasing-uri, prestări de servicii, lucrări, livrări de bunuri, achiziții de proprietăți, contracte de leasing operațional, concesiuni de lucrări și servicii, parteneriate public-privat, fuziuni de întreprinderi locale.

A auditat executarea contractelor și a stabilit răspunderea financiară.

A implementat legislația privind gestionarea finanțelor publice în sectorul public și în cel al întreprinderilor, legislația națională și europeană în domeniul achizițiilor publice și legislația administrativă esențială.

A contribuit la întocmirea rapoartelor și planurilor de activitate ale Curții.

Președinte al Comisiei IT din cadrul Curții.

Membru al comitetului de redacție al publicației Curții.

 

03/2005 – 06/2008

Secretar de stat pentru administrația publică, Ministru al finanțelor, Guvernul Portugaliei

 

A luat parte la consiliile de miniștri și la reuniunile secretarilor de stat.

A contribuit la sesiunile plenare ale Adunării Republicii și ale comisiilor parlamentare.

A participat la Consiliile de Miniștri ale UE.

A participat, în cursul acestei perioade, la întocmirea conturilor și bugetelor generale ale statului, la elaborarea programelor de creștere și stabilitate și a legislației portugheze de bază privind finanțele publice.

A revizuit cele mai importante acte legislative în materie de resurse umane ale administrației publice, în special în domeniul relațiilor contractuale, carierei și remunerării, evaluării performanței, protecției sociale și pensionării. A creat baza centrală de date privind resursele umane a administrației publice. A fost responsabil cu programul de restructurare a administrației centrale de stat (PRACE), cu impact asupra tuturor departamentelor ministeriale de la nivel central și descentralizat, care urmărea eficientizarea și îmbunătățirea eficacității administrării, cu o reducere de 26 % a structurilor și posturilor de conducere la nivel superior.

A înființat serviciile comune de stat.

 

09/2003 – 03/2005

Auditor principal în cadrul Curții de Conturi portugheze

A emis avize juridice și financiare privind: modificarea legii-cadru privind bugetul (LEO); aplicabilitatea normelor și principiilor bugetare ale LEO la autoritățile locale; atribuirea creditelor de stat și pentru securitatea socială pentru securitizare; independența curților de conturi; relația dintre curțile de conturi și controlul intern, legea privind organizarea și procedurile Curții; regimul juridic privind răspunderea civilă extra-contractuală a statului; principiile și standardele care trebuie respectate de administrația de stat directă și indirectă.

Sprijin tehnic și juridic privind auditurile financiare, auditurile de conformitate și auditurile performanței.

A participat la reuniuni internaționale care implică instituții supreme de audit (SAI) din Uniunea Europeană, INTOSAI și EUROSAI.

 

11/2002 – 09/2003

Șef al Departamentului de formare

Direcția Generală a Vămilor – Ministerul Finanțelor – Portugalia

A elaborat și monitorizat politici, planuri și rapoarte de evaluare referitoare la pregătirea personalului vamal portughez în ceea ce privește regimurile vamale portughez și al UE. A pus în aplicare inițiative de formare a personalului vamal portughez.

04/2001 – 11/2002

Director general

Director general al Serviciului penitenciarelor – Ministerul Justiției – Portugalia

Răspundere finală în cadrul serviciului, incluzând serviciile centrale și 54 de penitenciare, 6 300 de angajați, un buget de funcționare de 188 000 000 EUR și un buget de investiții de 55 400 000 (date pentru 2002).

Răspundere finală privind asigurarea executării sentințelor de privare de libertate pronunțate de instanțe în cazul a 13 500 de deținuți (date pentru 2002).

A definit opțiunile de dezvoltare strategică pentru sistemul penitenciar portughez, rapoarte și planuri de activitate.

A întocmit un nou proiect de lege privind sentințele de privare de libertate și un proiect de prevedere legislativă urmărind consolidarea Serviciului de audit și inspecție în penitenciare, cu scopul de a asigura supravegherea și conformitatea juridică a practicilor și managementului penitenciarelor.

A efectuat primul studiu din Portugalia cu privire la tendințele și consumul de droguri în penitenciare pentru Centrul de Cercetări și Studii Sociologice din cadrul Institutului Universitar Lisabona (ISCTE).

A elaborat și implementat un program pentru îmbunătățirea securității în penitenciare și un program de prevenire a sinuciderilor.

A desfășurat un program de construcție și renovarea a penitenciarelor (Carregueira, Paços de Ferreira, Poliția judiciară Porto, Tires, Sintra, Montijo, Olhão, Leiria, Coimbra și Porto).

A editat publicația „Temas Penitenciários”.

 

02/1999 – 04/2001

Președinte

Serviciul național de eliberare condiționată– Ministerul Justiției – Portugalia

Răspundere finală în cadrul serviciului, incluzând 115 unități administrative în 104 municipalități, 1 700 de angajați și un buget de 37 500 000 (date pentru 1999).

Răspundere finală pentru furnizarea de asistență tehnică instanțelor în ceea ce privește jurisdicția penală și pentru asigurarea aplicării pedepselor neprivative de libertate (16 000 de cereri pe an).

Răspundere finală pentru sprijinirea instanțelor în ceea ce privește aplicarea și implementarea măsurilor legate de justiția pentru minori și familie prin intermediul celor 14 instituții pentru minori ale serviciului (26 000 cereri pe an) și prin adoptarea unor proceduri în temeiul convențiilor internaționale referitoare la minori, cu privire la care serviciul avea calitatea de autoritate centrală.

 

 

A întocmit planul strategic pe perioada 2000-2003 și a conceput și dezvoltat un sistem de planificare.

A contribuit la reformarea legislației privind minorii (legea nr. 147/99 din 1 septembrie 1999 și legea nr. 166/99 din 14 septembrie 1999).

A creat condițiile pentru ca instanțele să ordone serviciul comunitar, inclusiv acorduri cu 440 de instituții publice și private pregătite să preia persoane cu condamnări de acest fel.

A implementat un sistem electronic de supraveghere în Portugalia, destinat supravegherii la domiciliu a delincvenților tineri (legea nr. 122/99 și ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 26/2001).

 

11/1995 – 02/1999

Șef de cabinet, Ministerul Justiției

Ministerul Justiției – Portugalia

A pregătit decizii ale Ministerului Justiției referitoare la următoarele domenii: poliția judiciară, Direcția Generală a Serviciilor penitenciarelor, Direcția Generală a Serviciilor de evidență și notariat, Serviciul național de eliberare condiționată, Secretariatul General, Oficiul pentru cercetare și planificare, Oficiul pentru management financiar, Serviciile sociale din cadrul Ministerului Justiției, Oficiului pentru dreptul european, cooperarea judiciară internațională în materie penală, asigurând legătura cu Parchetul General.

A asigurat legătura dintre cabinetul ministerului și organismele de mai sus, precum și legătura cu Curtea Supremă de Justiție și Curtea Supremă Administrativă, Consiliul Suprem al Magistraturii, Consiliul Suprem al Instanțelor Administrative și Financiare, Parchetul General și Asociația Barourilor.

A contribuit la pregătirea prevederilor legislative din domenii majore ale politicii judiciare, și anume: legislația privind libertatea religioasă, legislația privind traficul și consumul de droguri, legislația privind punerea în executare a sentințelor ce prevăd condamnări la servicii în folosul comunității, legislația privind monitorizarea electronică la domiciliu a delincvenților, reforma legislației privind minorii, legislația privind liberalizarea profesiei notariale, decrete-lege privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și recrutarea personalului din penitenciare, înființarea unor penitenciare și organizarea și funcționarea poliției judiciare.

A contribuit la pregătirea bugetelor și planurilor destinate Ministerului Justiției.

A activat pe dimensiunea internațională a Ministerului Justiției, în special la pregătirile pentru participarea Ministerului Justiției la reuniunile Consiliului JAI al Miniștrilor din UE, și la alte reuniuni internaționale, în mod specific la cele ale ONU, Consiliului Europei, CPLP și Conferinței Miniștrilor de Justiție din țările Ibero-Americane, precum și la pregătirea deplasărilor ministrului în străinătate.

A monitorizat relațiile dintre Ministerul Justiției și organizațiile sindicale din domeniu.

 

11/1991 – 11/1995

Șef de cabinet al secretarului de stat atașat la Ministerul Justiției

Ministerul Justiției – Portugalia

A pregătit decizii ale secretarului de stat în următoarele domenii: serviciile de protecție a minorilor, Serviciul național de eliberare condiționată, serviciile informatice, Centrul de Studii Judiciare, Biroul de planificare și coordonare a luptei împotriva drogurilor, serviciile de medicină legală, Oficiul judiciar de informatizare, coordonarea generală a cooperării cu țările africane de limbă portugheză în domenii precum cetățenia, arbitrajul instituțional voluntar, protecția consumatorilor, protecția mediului, comitetele de protecție a copiilor.

A contribuit la pregătirea prevederilor legislative, în mod specific a codului de proceduri speciale privind redresarea întreprinderilor și falimentul, cadrul juridic privind consumul și traficul de droguri, cadrul juridic privind adopțiile, instrumentele juridice internaționale privind cooperarea judiciară în materie penală și civilă și cooperarea cu PALOP și comitetele pentru protecția copiilor în perioada 1992-1995.

A pregătit prezentări publice și deplasări în străinătate ale secretarului de stat, în special cu scopul de a participa la reuniunile Consiliului JAI al miniștrilor de justiție din UE, ale Consiliului Europei, ale ONU, ale CPLP și ale Conferinței miniștrilor de justiție din țările ibero-americane.

A elaborat studiul „Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça” (Contribuții pentru o reformă organică a Ministerului justiției).

 

11/1987 – 11/1991

Director general adjunct

Serviciul național de eliberare condiționată– Ministerul Justiției – Portugalia

Cadru de conducere de nivel superior pentru activitatea operativă a serviciului, desfășurată de 300 de angajați în districtele judiciare din Lisabona și din sudul țării, Azore și Madeira, acoperind: sprijinul tehnic acordat instanțelor pentru luarea deciziilor în legătură cu cauzele penale, punerea în executare a sentințelor, minori și familie, sprijinul tehnic acordat administrației penitenciarelor pentru luarea deciziilor privind deținuții (în mod specific, aprobări privind eliberarea și regimurile deschise), sprijinul psihologic și social pentru minori, tineri și adulți ce fac obiectul unor proceduri judiciare și pentru familiile acestora, legăturile cu alte entități publice și private care activează în domeniul prevenirii infracțiunilor și al reintegrării sociale.

02/1987 – 11/1987

Șef al Departamentului pentru cercetare și planificare, Administrația Institutului pentru acțiune socială din Macao

Consiliere juridică privind acțiunile sociale ale Institutului.

A pregătit proceduri pentru întocmirea și semnarea contractelor de lucrări de construcție a locuințelor sociale (ansamblul de locuințe sociale Mong-Há cu 650 de locuințe și o valoare de 48 de milioane de MOP și ansamblul de locuințe Fai Chi Kei cu 1 100 de locuințe).

A elaborat studii pentru un sistem de sprijin financiar și facilități sociale, funcționând sub conducerea unor instituții private.

A elaborat studii pentru sistemul de planificare al Institutului.

 

02/1985 – 02/1987

Șef al Departamentului pentru organizare și tehnologia informației, Administrația din Macao

Oficiul Central al Funcției Publice

A emis avize referitoare la normele fundamentale ale funcției publice, la procedurile de achiziționare TI pentru serviciul public, precum și la raționalizarea administrativă și reducerea birocrației.

A standardizat formularele în cadrul administrației din Macao.

A conceput și a instituit un sistem de achiziții ale echipamentelor TI și de microfilmare de către serviciile publice din Macao.

A întocmit un plan de computerizare a domeniilor obișnuite ale administrației și a managementului serviciilor publice din Macao.

Prima anchetă pentru resursele umane ale administrației din Macao (forță de muncă totală: 8 500 persoane);

Computerizarea administrației și a departamentului funcției publice.

A conceput un sistem integrat de relații publice în cadrul administrației din Macao.

A conceput un sistem integrat de management pentru administrație și departamentul funcției publice.

 

06/1983 – 02/1985

Director al serviciilor de coordonare tehnică, cercetare și planificare

Serviciul național de eliberare condiționată– Ministerul Justiției – Portugalia

A coordonat activități privind publicarea studiilor referitoare la reintegrarea socială a delincvenților.

A stabilit formatul rapoartelor privind bunăstarea utilizate la condamnări și pentru planurile individuale de readaptare în cadrul sistemului de eliberare condiționată.

A elaborat sistemul de date statistice pentru activitățile serviciului.

A elaborat protocolul convenit cu serviciile penitenciare care reglementează funcționarea serviciului în închisori.

A elaborat planul de activități al serviciului în 1984.

04/1979 – 06/1983

Funcționar tehnic în administrația publică avansată

Secretariatul de Stat al Administrației Publice, Portugalia

A elaborat avize cu privire la normele fundamentale pentru serviciile publice.

Consiliere tehnică cu privire la consiliile municipale și reorganizarea acestora.

Consiliere tehnică cu privire la restructurarea Ministerului Industriei, Energiei și Exportului.

Consiliere tehnică pentru Republica Guineea-Bissau.

Studii referitoare la structurile și managementul municipal.

Studiu comparativ referitor la macrostructurile administrațiilor statelor membre ale Comunităților Europene.

 

1999 – 2004

Președinte (2001-2004) și membru al consiliului (1999-2001) Confederației Europene privind Eliberarea Condiționată (CEP)

A prezidat adunări generale și reuniuni ale consiliului CEP (o organizație care reunește organisme aparținând Ministerelor de Justiție din 36 de țări europene, cu atribuții privind punerea în executare a pedepselor penale neprivative de libertate, cu sediul central în Țările de Jos).

A prezidat alte reuniuni cu vicepreședinții, secretarul general și conducerea executivă, la secretariatul din Țările de Jos, și evenimente și ateliere organizate de CEP. A instituit strategia de dezvoltare, planificarea, bugetarea și evaluarea activității CEP.

întruniri cu reprezentanții consiliilor penitenciarelor din țările membre, ai Comisiei Europene și ai Consiliului UE.

A supervizat gestiunea bugetară și buletinul informativ al CEP.

 

1994 – 2003

Membru al Comisiei pentru accesul la documente administrative – Adunarea Republicii, Portugalia

A promovat principiul transparenței în administrația publică și accesul liber la documentele administrative.

A urmărit aplicarea legii privind accesul la documentele administrative, a prezentat și analizat amendamente propuse.

A examinat cererile de revizuire depuse de cetățeni în urma unui refuz al accesului la documente din partea unor departamente și organisme ale administrației publice.

A organizat activități de diseminare și formare privind transparența funcției publice și accesul la documente administrative.

A aprobat planuri și rapoarte de activitate ale comisiei.

 

1992 – 1993

Membru al Comisiei pentru calitatea și raționalizarea administrației publice, Președinția Consiliului de Miniștri, Portugalia

A luat parte la lucrările comisiei, înființată de prim-ministru, ceea ce a condus la un raport cuprinzând măsuri privind dezangajarea statului, relațiile dintre administrație și cetățeni, soluții structurale și flexibilitatea în cadrul managementului în administrația publică.

 

1985 – 1986

Membru al Comisiei pentru adoptarea limbii chineze – Administrația teritoriului Macao

A participat la lucrările comisiei, înființată de Guvernatorul Macao, ceea ce a condus la adoptarea unui raport cuprinzând măsuri legate de introducerea treptată a limbii chineze ca limbă oficială a administrației teritoriului, la toate nivelurile, incluzând în mod specific recrutarea funcționarilor și a liderilor locali, dezvoltarea sistemului juridic, utilizarea în cadrul organismelor guvernamentale și al instanțelor, precum și sistemele de traducere din/în chineză-portugheză.

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 

09/1973 – 07/1978

Diplomă universitară în drept

Facultatea de Drept, Universitatea din Lisabona, Portugalia

A participat, în calitate de conferențiar sau formator, precum și ca stagiar, la numeroase conferințe naționale și internaționale, congrese, seminarii și ateliere pe diverse teme, îndeosebi privind reforma administrației publice, managementul public, finanțele publice, dreptul administrativ, controlul financiar extern și independent, curțile de conturi, justiția penală, eliberarea condiționată și reintegrarea în societate, justiția pentru minori, prevenirea și eradicarea traficului și a consumului de droguri și delincvența juvenilă (a se vedea anexa).

 

COMPETENȚE PERSONALE

 

Limba maternă

portugheză

Alte limbi

ÎNȚELEGERE

VORBIT

SCRIS

Ascultat

Citit

Participare la conversație

Discurs oral

 

franceză

C1

C2

C1

C2

B2

engleză

B2

B2

B2

B2

B2

spaniolă

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Competențe de comunicare

Capacitate bună de comunicare, dezvoltată de-a lungul anilor, pe durata îndeplinirii funcțiilor de conducere la nivel superior în cadrul unor importante servicii publice și în cadrul activității politice, în calitate de secretar de stat, implicând numeroase luări de cuvânt publice, participarea la dezbateri parlamentare, apariții în cadrul emisiunilor de televiziune și radiodifuziune și contacte cu alte media, precum și participarea la nenumărate congrese, ateliere etc. și conducerea și coordonarea unor întruniri naționale și internaționale.

 

Competențe organizatorice

Competențe bune de coordonare, organizare și conducere, dezvoltate prin conducerea și reorganizarea serviciilor publice și îndeplinirea unor funcții politice, în strânsă legătură cu reformele din administrația publică.

Competențe informatice

AUTOEVALUARE

Prelucrarea informațiilor

Comunicare

Creare de conținut

Siguranță

Soluționare probleme

utilizator independent

utilizator independent

utilizator independent

utilizator independent

utilizator independent

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

EXPERIENȚĂ INTERNAȚIONALĂ

Membru al CCE începând cu octombrie 2016.

Pe lângă faptul că a prezidat și a participat la reuniunile Consiliului Confederației Europene privind Eliberarea Condiționată (CEP), menționată mai sus, în cadrul căreia este în prezent membru onorific, a luat parte la numeroase reuniuni ale organismelor Uniunii Europene, OECD, ONU, Consiliului Europei, Comunității țărilor de limbă portugheză, conferințe ale miniștrilor de justiție și miniștrilor administrației publice ibero-americani, Organizației Internaționale a Instituțiilor Superioare de Audit (INTOSAI) și ale grupului său european (EUROSAI), Comitetului de contact al șefilor instituțiilor supreme de audit ale UE și ale ofițerilor lor de legătură, precum și ale Centrului Latino-American pentru Dezvoltarea Administrației (CLAD).

 

PUBLICAȚII

„Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários”, Secretariado da Modernização Administrativa, noiembrie 1988;

 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices”, în „Revista do Tribunal de Contas” nr. 43, ianuarie-iunie 2005, Lisabona, pp. 41-71;

 

„Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal”, cu Valadares Tavares, Luis, în „Revista do Serviço Público”, vol. 57, nr. 1, ianuarie-martie 2006, Escola Nacional de Administração Pública, Brasilia;

 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública”, în „Revista do Tribunal de Contas”, nr. 51, ianuarie-iunie 2009, publicată inițial de OCDE sub titlul „Efficiency and Legality in the Performance of the Public Administration”, Conferința privind Reforma Administrației Publice și Integrarea Europeană (Conference on Public Administration Reform and European Integration), Budva, Muntenegru, 26-27 martie 2009;

 

„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas” în „Revista do Tribunal de Contas”, nr. 51, ianuarie-iunie 2009;

 

„Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios”, în „Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?”, publicată de Curtea de Conturi din Portugalia cu ocazia celei de-a 160-a aniversare, Lisabona, 2009;

 

„As reformas na Administração Pública”, prefață la „Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação”, organizat de Maria Laura Veríssimo Dias și Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, iulie 2009;

 

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais” în „Revista do Tribunal de Contas”, nr. 52, iulie-decembrie 2009;

 

„As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009”, prefață la „A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas”, de Isabel Viseu și Vasco Hilário, Coimbra Editora, iulie 2011;

 

„Conflito de interesses e ética do serviço público”, coautor cu Augusto Santos Silva, articol academic care urmează să fie publicat în Manualul fraudei in Portugalia, urmând să fie publicat in 2016 de Facultatea de economie din cadrul Universității din Porto;

 

„SIDA, Direito e Ética”, în “Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários”, nr. 2/90, pp. 225-240;

 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social” în „Cidadão Delinquente: Reinserção Social”, Ministerul Justiției din Portugalia, 1983, pp. 17-47;

 

„A Justiça de Menores na Europa” în „Infância e Juventude”, nr. 01-1, ianuarie-martie 2001, pp. 9-20;

 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil” în „Infância e Juventude” nr. 01-2, aprilie-iunie 2001, pp. 19-24;

 

„Execução de Medidas Tutelares Educativas” în „Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança”, Facultatea de drept din cadrul Universității din Coimbra și Parchetul General, Coimbra Editora 2002, pp. 195-210.


ANEXA 2: PREZENTARE SUCCINTĂ DE CĂTRE João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo A EXPERIENȚEI SALE CA MEMBRU AL CURȚII ȘI A OBIECTIVELOR PENTRU UN VIITOR MANDAT

1.  Pe durata mandatului început la 1 octombrie 2016, am fost repartizat la Camera 1 a CCE (Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale). În cadrul acestei Camere, am fost numit membru raportor pentru următoarele rapoarte de audit:

a)  „Noul rol al organismelor de cerificare în ceea ce privește cheltuielile din cadrul PAC: un pas înainte către un model de audit unic, însă există în continuare deficiențe semnificative care trebuie remediate” (Raportul nr. 07/2017). După ce a fost adoptat de Curte, acest raport a fost prezentat în cadrul reuniunii Comisiei CONT la 22 iunie 2017;

b)  „Sistemul de plăți de bază pentru fermieri” (CH 178/1/16). Raportul de audit se află în etapa de finalizare și se prevede adoptarea sa până la sfârșitul lui 2017;

c)  „Opțiunile simplificate de finanțare în cadrul dezvoltării rurale” (Task 17CH1003). Munca pe teren este finalizată și a început elaborarea raportului care va fi prezentat Comisiei CONT în 2018, în urma procedurii contradictorii.

2.  Am fost numit membru al Comisiei de etică a Curții de Conturi Europene, responsabil cu analizarea cererilor prezentate de membrii Curții pentru exercitarea altor activități pe durata mandatului lor și după terminarea acestuia, precum și a tuturor chestiunilor legate de etica profesională ridicate de președintele CCE sau de ceilalți membri.

3.  Am luat parte la luarea deciziilor în cadrul colegiului membrilor CCE, și anume la: adoptarea Declarației de asigurare și a Raportului anual la Curții privind exercițiul financiar 2016, adoptarea planului strategic al CCE pentru 2018-2020, intitulat „Consolidarea încrederii (cetățenilor în UE) prin intermediul auditului independent”, adoptarea avizelor Curții referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020, revizuirea Regulamentului financiar al UE, prelungirea validității Fondului european pentru investiții strategice și majorarea garanției financiare a UE pentru BEI și în ceea ce privește relațiile între CCE și OLAF.

4.  În ceea ce privește perspectivele pentru un eventual viitor mandat, pe lângă disponibilitatea de a îndeplini alte responsabilități care mi-ar fi atribuite, trebuie să menționez că am intenția fermă să:

a)  particip la pregătirea și adoptarea declarațiilor de asigurare și rapoartelor anuale, sporindu-le valoarea adăugată, din perspectiva autorităților bugetare, în conformitate cu opțiunea strategică a Curții, deja stabilită;

b)  asigur participarea, ghidată de principiile calității, efectivității, economiei și eficienței, și anume ca membru raportor, la elaborarea rapoartelor referitoare la viitorul PAC și la auditurile financiare, de conformitate și de performanță în domeniul cheltuielilor agricole, protecției mediului, schimbărilor climatice, energiei și protecției consumatorilor, în calitate de membru repartizat la Camera I, și în alte domenii, după cum hotărăște Curtea;

c)  acord o atenție deosebită și documentelor elaborate de CCE legate de viitorul finanțelor UE, al noului CFM și al noilor regimuri financiare și bugetare, în special al celor orientate către obținerea de rezultate, participând la pregătirea lor și la deciziile care le privesc;

d)  particip activ la procesele de planificare strategică și operațională ale Curții, făcând mai bine cunoscute acțiunile UE la nivel global, acordând o atenție deosebită încercării de a răspunde preocupărilor principalelor părți interesate din cadrul CCE, evaluând valoarea adăugată a acțiunii UE și comunicând mai bine cu publicul în legătură cu activitatea de audit;

e)  particip la reuniunile Comisiei CONT, pentru a prezenta rapoartele CCE sau cu alte ocazii, când mi se solicită prezența.

5.  Voi continua, de asemenea, să acord o importanță deosebită activității mele din cadrul Comisiei de etică a CCE, asigurându-mă că în această instituție continuă să fie respectate standarde ridicate de etică profesională.  


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi Europene - candidatul PT

Referințe

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Data sesizării

21.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunţului în plen

CONT

5.10.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Data adoptării

26.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

1

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Data depunerii

31.10.2017

Notă juridică