Proċedura : 2017/2013(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0357/2017

Testi mressqa :

A8-0357/2017

Dibattiti :

PV 12/12/2017 - 2
CRE 12/12/2017 - 2

Votazzjonijiet :

Testi adottati :


RAPPORT     
PDF 2351kWORD 258k
16.11.2017
PE 604.514v01-00 A8-0357/2017

dwar l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa

(2017/2013(INI))

Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa

Rapporteurs: Petr Ježek, Jeppe Kofod

ERRATA/ADDENDA
KONKLUŻJONIJIET
 OVERVIEW OF ACTIVITIES DURING THE MANDATE
 I. COMMITTEE COMPOSITION
 II. COMMITTEE MEETINGS and MISSIONS
 III. ACTIVITIES OF THE COMMITTEE
 1. Programme of hearings and missions
 2. List of speakers (hearings and missions)
 3. Fact-finding missions of the PANA Committee Mission reports
 3.01. Mission to United Kingdom (9-10 February 2017)
 3.02. Mission to Malta (20 February 2017)
 3.03. Mission to Luxembourg (2-3 March 2017)
 3.04. Mission to United States (21-24 March 2017)
 3.05. Mission to Portugal (22-23 June 2017)
 3.06. Mission to Cyprus (7 July 2017)
 3.07. Mission to Switzerland (14-15 September 2017)
 4. State of play on ‘Who refused to participate in hearing/delegation and why?’
 IV. LIST OF EXTERNAL STUDIES
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

KONKLUŻJONIJIET

tal-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa

Il-Kumitat ta' Inkjesta għall-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 226 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 116 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, KEFA tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 dwar id-dispożizzjonijiet dettaljati li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew(1),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar it-twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta biex jinvestiga allegati kontravvenzjonijiet u amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, is-setgħat, kif ukoll id-daqs numeriku u l-mandat tiegħu(2),

–  wara li kkunsidra r-rivelazzjonijiet tal-Konsorzju Internazzjonali ta' Ġurnalisti Investigattivi (ICIJ) dwar l-użu ta' kumpaniji offshore, li saru magħrufa bħala l-"Panama Papers",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fis-27 ta' Lulju 2015 dwar l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu(3),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE tal-1 ta' Awwissu 2006 li tistabbilixxi miżuri implimentattivi għad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni ta' persuni esposti politikament u l-kriterji tekniċi għal proċeduri ssimplifikati tad-diliġenza dovuta mal-klijent u għal eżenzjoni għal raġunijiet ta' attività finanzjarja mwettqa fuq bażi okkażjonali jew limitata ħafna(4),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni ta' Frar 2016 għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE(5),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE(6),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE(7),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2014/107/UE tad-9 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni(8),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE(9),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 537/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar rekwiżiti speċifiċi dwar l-awditjar statutorju ta' entitajiet ta' interess pubbliku u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/909/KE(10),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/56/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li temenda d-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati(11),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE u d-Direttivi 2005/56/KE u 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpanniji(12),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2012/771/UE tas-6 ta' Diċembru 2012 dwar miżuri maħsuba biex jinkoraġġixxu lill-pajjiżi terzi biex japplikaw standards minimi ta' governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa(13) u r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2012/772/UE tas-6 ta' Diċembru 2012 dwar il-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva(14),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015(15) u tas-6 ta' Lulju 2016(16) dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2015 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar li ndaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-taxxa fuq il-kumpaniji fi ħdan l-Unjoni(17),

–  wara li kkunsidra l-eżerċizzju ta' mmappjar tal-Pjattaforma tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (FIUs) tal-UE u l-analiżi tan-nuqqasijiet fir-rigward tas-setgħat u l-ostakli tal-FIUs tal-UE f'dak li għandu x'jaqsam mal-ksib u l-iskambju ta' informazzjoni (15 ta' Diċembru 2016),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu tas-16 ta' Mejju 2005 (il-Konvenzjoni ta' Varsavja),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, tat-28 ta' Jannar 2016, dwar strateġija esterna għal tassazzjoni effettiva (COM(2016)0024),

–  wara li kkunsidra r-Rapport tas-7 ta' Marzu 2017 tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern(18) tal-Parlament dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE (COM(2016)0450 – C8 0265/2016 – 2016/0208(COD)),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-OECD "Improving Co-operation between Tax and Anti-Money Laundering Authorities: Access by tax administrations to information held by financial intelligence units for criminal and civil purposes", ippubblikat fit-18 ta' Settembru 2015,

–  wara li kkunsidra r-rapport finali, ippubblikat fi Frar 2013, tal-Proġett ECOLEF dwar l-effikaċja ekonomika u legali tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, iffinanzjat mid-DĠ Affarijiet Interni tal-Kummissjoni (JLS/2009/ISEC/AG/087),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (proposta dwar ir-rapport għal kull pajjiż),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE dwar l-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni fir-rigward tal-arranġamenti transkonfinali rapportabbli (COM(2017)0335),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva (COM(2016)0685),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni (BKKTK) (COM(2016)0683),

–  wara li kkunsidra l-konvenzjoni multilaterali tal-OECD għall-implimentazzjoni ta' miżuri relatati mat-trattati dwar it-taxxa għall-prevenzjoni tal-erożjoni tal-bażi u t-trasferiment tal-profitti, ta' Ġunju 2017,

–  wara li kkunsidra l-istudju finali dwar il-flussi finanzjarji illeċiti, id-drittijiet tal-bniedem u l-Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, ippubblikat min-Nazzjonijiet Uniti fil-15 ta' Jannar 2015 u mħejji mill-Espert Indipendenti dwar l-effetti tad-dejn barrani u l-obbligi finanzjarji internazzjonali relatati l-oħra tal-Istati fuq it-tgawdija sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem kollha, b'mod partikolari d-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali,

–  wara li kkunsidra r-rapport tat-22 ta' Mejju 2014 tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-faqar estrem u d-drittijiet tal-bniedem, Magdalena Sepúlveda Carmona,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 198 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, fit-8 ta' Ġunju 2016, il-Parlament waqqaf Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (PANA);

B.  billi "kontravvenzjoni" timplika l-eżistenza ta' aġir illegali, jiġifieri azzjoni jew ommissjoni bi ksur tal-liġi, min-naħa tal-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni;

C.  billi "amministrazzjoni ħażina" tfisser amministrazzjoni fqira jew ineżistenti meta, pereżempju, istituzzjoni tonqos milli tirrispetta l-prinċipji tal-amministrazzjoni tajba, u billi eżempji ta' amministrazzjoni ħażina jinkludu l-irregolaritajiet u l-ommissjonijiet amministrattivi, l-abbuż tal-poter, it-tixħim, l-inġustizzja, il-proċeduri illegali, il-funzjonament ħażin jew l-inkompetenza, id-diskriminazzjoni, id-dewmien li jista' jiġi evitat, ir-rifjut li tingħata informazzjoni, in-negliġenza, u nuqqasijiet oħra li jirriflettu funzjonament ħażin fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni fi kwalunkwe qasam kopert minn din il-liġi;

D.  billi l-"ħasil tal-flus" jinvolvi l-ħabi ta' flejjes illegali, anke permezz ta' netwerks kriminali internazzjonali, sabiex tinbidel l-identità tar-rikavat miksub illegalment b'tali mod li dan jidher li oriġina minn sorsi leġittimi; billi dawn ir-reati huma magħrufa bħala reati presupposti, u, skont ir-Rakkomandazzjonijiet tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF) tal-2012 u r-Raba' Direttiva dwar il-Ġlieda kontra l-Ħasil tal-Flus (AMLD), applikabbli mis-26 ta' Ġunju 2017, jinkludu r-reati fiskali;

E.  billi l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà ta' April 2015 enfasizzat il-ħtieġa li tiġi indirizzata r-rabta bejn it-terroriżmu u l-kriminalità organizzata, filwaqt li ssottolinjat li l-kriminalità organizzata talimenta t-terroriżmu b'varjetà ta' mezzi differenti, fost l-oħrajn il-provvista ta' armi, il-finanzjament permezz tal-kuntrabandu tad-droga, u l-infiltrazzjoni tas-swieq finanzjarji;

F.  billi dan il-Kumitat twaqqaf wara l-pubblikazzjoni tal-hekk imsejħa "Panama Papers"; billi l-Panama Papers jikkostitwixxu l-akbar volum ta' informazzjoni li qatt ġiet żvelata dwar ħasil ta' flus, evitar tat-taxxa u evażjoni tat-taxxa; billi ż-2.6 terabytes ta' informazzjoni kunfidenzjali mikxufa bil-moħbi tad-ditta legali u kumpanija fiduċjarja liċenzjata Mossack Fonseca kienu jinkludu 11.5 miljun dokument u jirrappreżentaw volum akbar ta' data mill-Wikileaks (2010), l-Offshore Leaks (2013), il-Luxleaks (2014) u s-Swissleaks (2015) kollha f'daqqa;

G.   billi l-pubblikazzjoni tal-Panama Papers kienet ir-riżultat ta' ħidma investigattiva bir-reqqa minn ġurnalisti minn 107 organizzazzjonijiet tal-midja fi 80 pajjiż, raggruppati fil-Konsorzju Internazzjonali ta' Ġurnalisti Investigattivi (ICIJ), li analizzaw dokumenti li jiddeskrivu l-operazzjonijiet ta' Mossack Fonseca permezz ta' softwer mill-aktar modern biex jipproċessaw l-ammont kbir ta' data żvelata;

H.  billi l-Panama Papers jixhdu l-importanza tal-libertà tal-midja u tal-ġurnaliżmu investigattiv, kif ukoll ir-rwol tal-informaturi f'demokraziji li jiffunzjonaw, li l-Parlament Ewropew iħaddan bis-sħiħ bħala sors prezzjuż ta' informazzjoni u fattur indispensabbli fil-promozzjoni tal-integrità, it-trasparenza u r-responsabbiltà fl-istituzzjonijiet pubbliċi u privati;

I.  billi l-iżvelar ta' informazzjoni protetta b'rabta mal-interessi finanzjarji tal-Unjoni jista' jiġi definit bħala l-iżvelar jew ir-rappurtar ta' għemil ħażin, fosthom il-korruzzjoni, il-frodi, il-kunflitti ta' interess, l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, il-ħasil tal-flus, l-infiltrazzjoni mill-kriminalità organizzata u atti maħsuba biex jgħattu xi waħda minn dawn;

J.  billi r-rappurtar ta' informazzjoni – min-naħa tal-informaturi – dwar prattiki li jistgħu jheddu jew ikunu ta' ħsara għall-interess pubbliku jsir abbażi tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, żewġ drittijiet minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, u b'sens qawwi ta' responsabbiltà u moralità ċivika; billi l-informaturi sikwit ipoġġu f'riskju s-sikurezza personali tagħhom, li hija protetta mill-Artikolu 6 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

K.  billi huwa essenzjali li jiġi żgurat li kwalunkwe tip ta' ritaljazzjoni kontra l-informaturi jiġi kkastigat b'mod xieraq, peress li, skont l-OECD, aktar minn terz tal-organizzazzjonijiet li għandhom mekkaniżmi ta' rappurtar m'għandhomx politika bil-miktub li tipproteġi lill-informaturi mir-rappreżalji, jew inkella ma jafux biha;

L.  billi, pereżempju, fil-komunikazzjoni tagħha tal-5 ta' Lulju 2016, il-Kummissjoni iddikjarat li l-protezzjoni tal-informaturi, kemm fis-settur pubbliku u kemm fis-settur privat, tikkontribwixxi għall-indirizzar tal-ġestjoni ħażina u l-irregolaritajiet, inkluża l-korruzzjoni transkonfinali, u enfasizzat li din tal-aħħar iċċaħħad lill-awtoritajiet tat-taxxa Ewropej minn dħul leġittimu mit-taxxa;

M.  billi huwa importanti li jiġi sottolinjat li l-maġġoranza tal-kumpaniji u l-persuni privati josservaw il-liġi; billi, għalhekk, huwa kruċjali li jiġu żvelati l-attivitajiet illegali u jingħalqu l-lakuni mingħajr ma jinħoloq piż bla bżonn għall-kontribwenti li josservaw il-liġi;

N.  billi d-data żvelata fil-Panama Papers kienet tinkludi rekords kunfidenzjali ta' 213 634 kumpanija offshore, kif ukoll l-ismijiet ta' 12-il kap jew ex kap ta' stat, kważi 200 politiku minn madwar id-dinja u għadd ta' personalitajiet minn oqsma differenti; billi Mossack Fonseca ħolqot u amministrat dawn il-kumpaniji offshore bejn l-1970 u l-2015 u, meta ġiet żvelata din id-data, kien għad hemm 55 728 entità attiva; billi l-parti l-kbira tal-entitajiet li kienu għadhom attivi – madwar 90 % – kienu bbażati fil-Gżejjer Verġni Brittaniċi, il-Panama u s-Seychelles;

O.  billi wieħed minn kull erba' stokks ta' investiment dirett barrani fid-dinja jinsab f'żewġ Stati Membri, in-Netherlands u l-Lussemburgu(19); billi, skont l-istatistika disponibbli, l-akbar għadd ta' kumpaniji tal-isem fl-UE – minn fost l-Istati Membri kollha – qiegħed in-Netherlands;

P.  billi Mossack Fonseca għandha sehem ta' bejn 5 u 10 % tas-suq tas-segretezza offshore u entitajiet inkorporati f'21 ġurisdizzjoni(20), li jfisser li mhijiex l-akbar ditta fin-negozju tas-segretezza offshore; billi dan jindika li l-Panama Papers jistgħu jitqiesu biss bħala ħjiel ta' xi ħaġa ferm akbar;

Q.   billi, skont l-istimi tal-Europol, il-Panama Papers jirrigwardaw biss 0.6 % tal-każijiet kollha ta' ħasil tal-flus li jkun hemm kull sena;

R.  billi l-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Panama Papers (PANA) sejjaħ laqgħat, wettaq missjonijiet ta' ġbir ta' informazzjoni u kkummissjona studji sabiex jinvestiga lil hinn mill-prattiki ddokumentati fil-Panama Papers(21);

S.  billi l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa huma attivitajiet illegali li jinvolvu l-evażjoni tat-taxxa dovuta, filwaqt li, min-naħa l-oħra, l-evitar tat-taxxa huwa l-użu dubjuż jew mhux xieraq tar-reġim tat-taxxa biex titnaqqas jew tiġi evitata t-taxxa dovuta, bi ksur – ħafna drabi – tal-ispirtu tal-liġi suppost segwita(22); billi l-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva tikkonsisti fit-teħid ta' vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema fiskali, jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi fiskali jew aktar, bl-iskop ta' tnaqqis fit-taxxa dovuta; billi l-Panama Papers kixfu diversi każijiet fejn intużaw entitajiet offshore intenzjonalment għal finijiet ta' evitar jew evażjoni tat-taxxa jew ħasil tal-flus; billi, abbażi ta' kif stabbilit mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea(23) rigward il-prinċipju tal-abbuż tad-dritt b'rabta mat-tassazzjoni, iċ-ċittadini ta' Stat Membru ma jistgħux jippruvaw jieħdu vantaġġ mid-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni b'mod frodulenti jew mhux xieraq; billi diversi Stati Membri japplikaw il-kunċett ta' abbuż tad-dritt għal kwistjonijiet ta' tassazzjoni(24);

T.  billi dawn ir-rivelazzjonijiet wasslu għal żieda konsiderevoli fis-sensibilizzazzjoni dwar il-ħasil tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa, l-iskemi ta' frodi tat-taxxa u l-korruzzjoni f'dawn l-aħħar snin, u dawn il-kwistjonijiet saru preokkupazzjoni politika internazzjonali ewlenija u qajmu tħassib anke fost iċ-ċittadini tal-UE;

U.  billi r-riżoluzzjoni effiċjenti ta' dawn il-problemi tirrikjedi aktar koerenza politika bejn il-politiki tat-tassazzjoni u forom oħra ta' governanza ekonomika, bħall-politiki kummerċjali u t-trattati ta' arbitraġġ fir-rigward tal-investiment;

V.  billi l-introjtu mhux rapportat u mhux intaxxat qed inaqqas id-dħul tal-Istati Membri mit-taxxi u jhedded l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja(25); billi l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa joħolqu kompetizzjoni inġusta, li taffettwa b'mod speċjali lill-intrapriżi żgħar u medji u l-kumpaniji l-kbar li ma jużawx strutturi kumplessi; billi l-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa jimminaw id-distribuzzjoni ekwa tad-dħul mit-taxxa fl-Istati Membri u b'hekk ifixklu l-kompetizzjoni fis-suq intern; billi l-evitar massiċċ tat-taxxa min-naħa ta' individwi u intrapriżi b'valur nett għoli ma jippenalizzax lill-kontribwenti ordinarji, il-finanzi pubbliċi u l-infiq soċjali biss, iżda jhedded ukoll il-governanza tajba, l-istabbiltà makroekonomika, il-koeżjoni soċjali u l-fiduċja pubblika fl-istituzzjonijiet;

W.  billi t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) hija waħda mis-sorsi ta' dħul prinċipali fl-Istati Membri u, skont id-data disponibbli, id-differenza globali bejn id-dħul stmat mill-VAT u l-ammont li fil-fatt jinġabar, "id-diskrepanza tal-VAT", tammonta għal EUR 159.5 biljun;

X.  billi bil-flus li tilfu l-awtoritajiet nazzjonali minħabba t-telf mit-taxxa assoċjat mal-Panama Papers, setgħu ġew appoġġjati 1.5 miljun impjieg fl-Ewropa kollha(26);

Y.  billi l-awtoritajiet pubbliċi huma responsabbli għall-qafas regolatorju u superviżorju, kif ukoll għat-tassazzjoni; billi, permezz tar-regolamentazzjoni, ir-reġistri tal-kumpaniji, id-dritt tat-taxxa u s-superviżjoni, huma jwettqu rwol importanti fl-eżistenza tar-rifuġji fiskali u ċ-ċentri finanzjarji offshore; billi, fil-fatt, dawn iċ-ċentri jistgħu joperaw biss jekk il-gvernijiet joħolqu l-kundizzjonijiet neċessarji;

Z.  billi l-istrutturi offshore li joffru reġimi preferenzjali ma jkunux jistgħu jeżistu mingħajr l-intervent ta' faċilitaturi u intermedjarji bħal banek, kumpaniji kontabilistiċi, konsulenti tat-taxxa, ġesturi tal-ġid u avukati, kemm f'rifuġji fiskali kif ukoll f'ġurisdizzjonijiet oħra;

AA.  billi ċerti gvernijiet u ġurisdizzjonjiet, anke fl-UE, huma speċjalizzati jew involuti fil-ħolqien ta' reġimi fiskali preferenzjali li jfixklu l-kompetizzjoni għall-benefiċċju ta' kumpaniji multinazzjonali u individwi b'valur nett għoli, li fil-verità ma jkollhomx sustanza ekonomika f'dawn il-ġurisdizzjonijiet iżda jkunu sempliċement rappreżentati minn kumpaniji tal-isem;

AB.  billi, b'differenza mill-każ tal-LuxLeaks, l-allegazzjonijiet żvelati fil-Panama Papers dwar l-involviment ta' persuni politikament esposti (PEPs) f'attivitajiet possibbilment illegali jistgħu jwasslu għal sitwazzjoni fejn xi gvernijiet ma jkunux lesti jinvestigaw dawn il-każijiet b'mod xieraq; billi f'xi pajjiżi mhux tal-UE li jittolleraw livell baxx ta' trasparenza u fejn jeżisti suspett ta' korruzzjoni ta' uffiċjali tal-gvern, m'hemm l-ebda interess li jittieħdu miżuri b'reazzjoni għall-informazzjoni żvelata fil-Panama Papers;

AC.  billi, skont stimi li kkwotat il-Kummissjoni, it-telf ta' dħul annwali minħabba l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa jammonta għal mill-inqas EUR 1 triljun fl-UE waħedha(27); billi dan jaffettwa direttament kemm il-baġits nazzjonali kif ukoll il-baġit tal-UE; AD.  billi t-total ta' "telf ta' finanzi għall-iżvilupp" fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (jiġifieri d-dħul mit-taxxa mitluf u l-qligħ investit mill-ġdid li jintilef bħala profitti) jammonta għal madwar EUR 250 biljun fis-sena;

AE.  billi, mill-2014 'l hawn, ammont ta' mill-inqas USD 7.6 triljun tal-ġid privat finanzjarju totali ta' USD 95.5 triljun ma ġiex kontabilizzat; billi, madwar id-dinja, 8 % tal-ġid finanzjarju privat hu miżmum offshore, li jwassal għal telf ta' dħul mit-taxxa globali ta' USD 190 biljun fis-sena: billi hu kkalkulat li USD 2.6 triljun tal-ġid finanzjarju privat hu miżmum offshore, li jwassal għal telf ta' dħul mit-taxxa ta' USD 78 biljun fis-sena(28);

AF.  billi fl-2011 kien stmat li globalment jintilfu mat-USD 3.1 triljun fis-sena minħabba l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa minn kumpaniji multinazzjonali kbar(29);

AG.  billi każ ta' profil għoli ta' ħasil tal-flus transnazzjonali marbut mal-Panama Papers ġie espost mill-avukat Russu Sergei Magnitsky, u kien is-suġġett ta' investigazzjonijiet ta' ħasil tal-flus fl-Istati Membri tal-UE u madwar id-dinja;

AH.  billi l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa talbet li tittejjeb il-kooperazzjoni internazzjonali biex tiġi investigata t-"traċċa tal-flus" tal-fondi li oriġinaw mir-rimborżi frodulenti tat-taxxa ddenunzjati minn Sergei Magnitsky; filwaqt li l-awturi u l-benefiċjarji tar-reat imwettaq kontra Sergei Magnitsky, kif ukoll ta' dak espost minnu, għadhom ma tressqux quddiem il-ġustizzja;

AI.  billi huwa stmat li d-dimensjoni tal-ħasil tal-flus fil-livell internazzjonali tammonta għal bejn 2 % u 5 % tal-PDG dinji; billi skont l-istatistika tal-Eurojust, il-każijiet ta' ħasil tal-flus qed jiżdiedu(30), u dan jeħtieġ risposta kkoordinata f'ħafna ġurisdizzjonijiet biex jiġu miġġielda dawn ir-reati transnazzjonali;

AJ.  billi diversi Stati Membri tal-UE u pajjiżi u territorji extra-Ewropej (OCTs) qegħdin fost l-ewwel 100 pajjiż li għandhom l-akbar segretezza(31); billi l-Lussemburgu u l-Ġermanja qegħdin fis-sitt u t-tmien post rispettivament;

AK.  billi l-Panama Papers iddokumentaw u kixfu l-użu sistematiku ta' prattiki illegali bħal dokumenti ddatati b'lura u żvelaw nuqqas ta' kunsiderazzjoni sfaċċat tad-diliġenza dovuta bażika, anke fil-każ tal-esternalizzazzjoni, min-naħa tal-avukati, il-ġesturi tal-ġid u l-intermedjarji l-oħra kkonċernati, kif tixhed, pereżempju, iż-żamma ta' relazzjonijiet kummerċjali ma' kumpaniji li d-diretturi mandatarji tagħhom kienu jirrappreżentaw sa 1 000 kumpanija tal-isem jew kienu ilhom mejta bosta snin;

AL.  billi l-Panama Papers jiżvelaw ukoll l-inkapaċità ċara tal-gvernijiet, il-parlamenti u l-awtoritajiet nazzjonali u Ewropej li jilleġiżlaw u jinfurzaw il-kontrolli fuq il-ħasil tal-flus u t-taxxa, sitwazzjoni li tiffaċilita r-reati finanzjarji;

AM.  billi t-total ta' inkjesti, awditi u investigazzjonijiet mibdija mill-Istati Membri b'rabta mar-rivelazzjonijiet tal-Panama Papers jammonta għal 1 300; billi l-Istati Membri identifikaw aktar minn 3 000 kontribwent u kumpanija bbażati fl-UE u implikati fil-Panama Papers; billi f'dawn l-aħħar tnax-il xahar dan wassal biex l-awtoritajiet nazzjonali rkupraw għexieren ta' miljuni ta' dollari jew euro f'taxxi fuq fondi li qabel ma kinux iddikjarati(32);

AN.  billi, fir-rapport tiegħu dwar il-Panama Papers, il-Konsorzju Internazzjonali ta' Ġurnalisti Investigattivi (ICIJ) inkluda referenza għall-ishma tal-portatur, u ddeskrivihom bħala mod wieħed kif jiġi protett l-anonimat tas-sidien tal-kumpaniji, li jagħmilha aktar diffiċli biex tiġi aċċertata s-sjieda aħħarija tagħhom; billi s-sjieda reali u aħħarija tista' tiġi ttrasferita minn parti għal oħra f'anonimat totali, mingħajr ebda traċċa u dokumentazzjoni oħra; billi, permezz tal-ishma tal-portatur, individwu jew entità jistgħu jikkontrollaw kumpanija u fl-istess ħin jagħmlu negozju bi flus pubbliċi;

AO.  billi l-UE hija fuq quddiem nett fid-dinja fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa; billi din il-pożizzjoni għandha tinżamm billi mmorru lil hinn mill-istandards u r-rakkomandazzjonijiet internazzjonali f'dawn l-oqsma sabiex jogħla l-livell globali;

1. L-evażjoni u l-evitar tat-taxxa

1.1. L-istrutturi offshore

1.  Jinnota li jeżistu bosta definizzjonijiet ta' x'jikkostitwixxi ċentru finanzjarju offshore (OFC), rifuġju fiskali, rifuġju ta' segretezza, ġurisdizzjoni fiskali li ma tikooperax jew pajjiż b'riskju kbir f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħasil tal-flus; jinnota li n-nuqqas ta' definizzjoni unika tikkostitwixxi wieħed mill-fatturi ewlenin li jimpedixxu l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni adegwata u effikaċi biex jiġu miġġielda l-fenomeni tal-evitar u l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus;

2.  Ifakkar li skont id-definizzjoni ta' ċentru finanzjarju offshore li tintgħażel, iċ-ċifri u l-volum tal-finanzi offshore ivarjaw bejn USD 1 triljun u 21 triljun(33);

3.  Jirrikonoxxi li ċ-ċentri finanzjarji offshore ġeneralment jippreżentaw il-karatteristiċi li ġejjin: 1) orjentazzjoni primarja tan-negozju lejn persuni mhux residenti; 2) rekwiżiti superviżorji u finanzjarji baxxi jew moderati u/jew divulgazzjoni ta' informazzjoni minima; 3) l-eżistenza ta' skemi ta' tassazzjoni baxxa (mhux speċifikata) jew tal-ebda taxxa(34); 4) sistemi finanzjarji b'assi u obbligazzjonijiet esterni li mhumiex proporzjonali mal-intermedjazzjoni finanzjarja nazzjonali; 5) l-eżistenza ta' vantaġġi tat-taxxa speċifiċi u ristretti ħafna jew ċerti prattiki amministrattivi li jipprovdu vantaġġi selettivi għall-pjanifikaturi tat-taxxa;

4.  Jinnota li l-"portijiet franki" jistgħu jikkostitwixxu faċilitajiet ta' ħżin offshore u jaġevolaw il-ħasil tal-flus u l-kummerċ mhux intaxxat f'oġġetti prezzjużi; jenfasizza li l-OECD adottat perspettiva kritika fir-rigward tal-portijiet franki, b'mod partikolari li l-faċilitajiet ta' ħżin ta' dan it-tip jistgħu jintużaw għall-ħasil tal-flus, billi jaħarbu mir-regoli internazzjonali dwar it-trasparenza;

5.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni u l-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta qegħdin fil-proċess li jfasslu "lista komuni tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx";

6.   Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni fasslet u qed taġġorna regolarment il-lista tal-UE ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir u b'nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi tal-AML/CFT tagħhom u li joħolqu riskju għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni;

7.  Jirrikonoxxi li ż-żewġ listi msemmija jistgħu jikkoinċidu fir-rigward ta' wħud mill-pajjiżi elenkati, anke jekk għandhom objettivi differenti, kriterji differenti, proċess ta' kumpilazzjoni differenti u konsegwenzi differenti; jemmen, madankollu, li ż-żewġ listi għandhom jikkomplementaw lil xulxin u li flimkien jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni għall-bażijiet ta' taxxa tal-Istati Membri tal-UE, l-integrità tas-sistema finanzjarja tal-UE u l-funzjonament tajjeb tas-suq uniku;

8.  Jinnota li xi proġetti ġestiti mill-Bank Ewropew tal-Investiment kienu jinvolvu lil Mossack Fonseca u li, fl-2016, il-Kummissjoni mblukkat 18-il proġett u b'hekk evitat li EUR 1 biljun jispiċċaw f'rifuġji fiskali;

9.  Jinnota bi tħassib il-korrelazzjoni għolja bejn l-għadd ta' kumpaniji tal-isem u deċiżjonijiet tat-taxxa, minn naħa, u ċerti ġurisdizzjonijiet tat-taxxa u Stati Membri tal-UE, min-naħa l-oħra;

1.2. Il-lista komuni tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx

10.  Jilqa' l-fatt li l-Kunsill għandu l-għan li sa tmiem l-2017 jistabbilixxi "lista komuni tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx", bil-għan li jiġu indirizzati r-riskji esterni għall-bażijiet tat-taxxa tal-Istati Membri li jġibu magħhom pajjiżi terzi u ġurisdizzjonijiet qrib l-UE li jirrifjutaw li jaderixxu mal-istandards internazzjonali tal-governanza tajba fit-tassazzjoni; jinnota, madankollu, li l-proċess tal-iskrinjar, kif imwettaq u sorveljat mis-Sottogrupp dwar il-Pajjiżi Terzi tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta (Tassazzjoni tal-Intrapriżi), mhuwiex trasparenti għalkollox u ma jippermettix lill-PE jeżerċita s-setgħa tiegħu li jwettaq skrutinju; jenfasizza li l-lista msemmija hawn fuq għandha tkun realistika u oġġettiva sabiex tkun kredibbli u titreġġa' lura l-fiduċja fl-azzjonijiet tal-UE fil-ġlieda kontra r-rifuġji fiskali;

11.  Jinnota li din il-lista(35) għandha l-għan li tipprovdi metodoloġija komuni tal-UE għall-valutazzjoni, l-iskrinjar u l-elenkar ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa ta' pajjiżi terzi, u b'hekk tippermetti lill-Istati Membri jidentifikaw il-ġurisdizzjonijiet li għandhom rwol fl-evitar u l-evażjoni tat-taxxa(36); jinnota li l-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta (Tassazzjoni tal-Intrapriżi) irtira r-referenza ċara għar-"rata tat-taxxa korporattiva żero jew kważi żero" bħala kriterju biex jiġi definit rifuġju fiskali u biex dan jiġi identifikat fuq din il-lista;

12.  Jilqa' l-fatt li, f'Mejju 2016, il-Kunsill approva l-proposta tal-proċess tal-elenkar u appella biex il-lista tal-UE tkun lesta sa tmiem l-2017; jiddeplora n-nuqqas ta' trasparenza tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kodotta (Tassazzjoni tal-Intrapriżi) f'dan il-proċess;

1.3. L-iskambju tal-informazzjoni

13.  Ifakkar li l-Istandard Komuni ta' Rappurtar (CRS) tal-OECD jitlob lill-ġurisdizzjonijiet jiksbu informazzjoni mingħand l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħhom u jaqsmu awtomatikament dik l-informazzjoni ma' ġurisdizzjonijiet oħra fuq bażi annwali; jiddeplora n-nuqqas ta' impenn tal-Istati Uniti fir-rigward ta' dan l-istandard internazzjonali l-ġdid; jirrimarka wkoll li s-CRS għandu dgħufijiet u jilqa' l-fatt li l-OECD qed taħdem fuq l-irfinar tal-istandard biex tagħmlu aktar effikaċi; jiddispjaċih li inqas min-nofs il-ġurisdizzjonijiet impenjati se jkunu implimentaw is-CRS fl-2017;

14.  Ifakkar li, fil-15 ta' Frar 2011, il-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (ECOFIN) adotta d-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE (DAC 1); ifakkar li din id-direttiva tobbliga lill-amministrazzjonijiet nazzjonali tat-taxxa jfornu, fuq talba, informazzjoni li tikkonċerna kontribwent tat-taxxa minn Stat Membru ieħor, anke jekk din l-informazzjoni tkun miżmuma minn bank jew istituzzjoni finanzjarja oħra biss; jinnota li, nhar l-1 ta' Jannar 2013, daħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali li jimplimentaw din id-Direttiva, bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni għal ċerti kategoriji(37), li daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2015;

15.  Ifakkar li d-DAC 1 ġiet estiża b'suċċess permezz ta' diversi riformulazzjonijiet biex tkopri l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar it-taxxa, l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni għal deċiżjonijiet tat-taxxa u ftehimiet preliminari dwar il-prezzijiet, l-iskambju obbligatorju ta' informazzjoni dwar it-taxxa fuq bażi ta' pajjiż b'pajjiż u l-iskambju ta' informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, li jippermetti lill-amministrazzjonijiet nazzjonali tat-taxxa tal-Istati Membri jiksbu aċċess għar-reġistri ċentrali tas-sidien benefiċjarji miżmuma mill-unitajiet tal-intelligence finanzjarja;

16.  Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ġunju 2017 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni fir-rigward tal-arranġamenti transkonfinali rapportabbli (DAC 6);

1.4. Konstatazzjonijiet

17.  Josserva li l-entitajiet offshore sikwit jinħolqu bħala kumpaniji tal-isem(38), mingħajr loġika jew sustanza ekonomika sottostanti fil-pajjiż fejn jinħolqu;

18.  Jissottolinja li l-motivazzjonijiet ewlenin għall-ħolqien ta' entitajiet offshore sikwit jinkludu l-oskurar tal-oriġini tal-flus u tal-assi u l-ħabi tal-identità tas-sid benefiċjarju aħħari (UBO)(39), l-evitar jew l-evażjoni tat-taxxa tas-suċċessjoni jew it-taxxa fuq l-introjtu jew il-qligħ kapitali fil-pajjiżi fejn jirrisjedu l-UBOs(40), il-protezzjoni tal-assi minn kredituri jew eredi, l-evażjoni ta' sanzjonijiet, il-ħabi ta' attività kriminali u ħasil tal-flus, it-trasferiment tal-assi minn individwi jew kumpaniji lejn kumpanija oħra mingħajr obbligu għas-sid aħħari, jew iż-żamma tal-assi ttrasferiti fi trust mingħajr tassazzjoni; jinnota li diversi dokumenti mill-Panama Papers urew li l-intermedjarji, kif ukoll Mossack Monseca, kienu jafu b'dawn il-motivazzjonijiet;

19.  Iżid li fil-każ tal-intrapriżi multinazzjonali, il-kumpaniji tal-isem u dawk fittizji jintużaw ukoll bħala parti mill-iskemi tal-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva, sabiex jiġu ffaċilitati l-mekkaniżmi tal-ipprezzar ta' trasferiment; ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament li t-twettiq ta' pjanifikazzjoni fiskali aggressiva min-naħa tal-korporazzjonijiet multinazzjonali mhijiex kompatibbli mar-responsabbiltà soċjali korporattiva(41);

20.  Jafferma li fost l-Istati Membri tal-UE, ir-Renju Unit kellu l-akbar għadd ta' entitajiet offshore żvelati fil-Panama Papers (17 973 entità), segwit mil-Lussemburgu (10 877 entità) u minn Ċipru (6 374 entità), kif ukoll mil-Latvja, l-Irlanda, Spanja, l-Estonja u Malta(42); jirrimarka, pereżempju, li f'ċertu punt Mossack Fonseca ħolqot 115-il kumpanija fil-Lussemburgu f'ġimgħa waħda biss(43); jenfasizza li mill-21 pajjiż użati l-aktar minn Mossack Fonseca biex jinħolqu kumpaniji tal-isem jew strutturi kumplessi oħra, 12-il pajjiż, flimkien mar-Renju Unit innifsu, huma Territorji Brittaniċi extra-Ewropej, Dipendenzi tal-Kuruna Brittanika jew membri tal-Commonwealth; 

21.  Jinnota, bi tħassib, li r-rivelazzjonijiet tal-Football Leaks u d-diversi każijiet individwali ta' evażjoni tat-taxxa fid-dinja tal-futbol reċentement urew li għadhom jeżistu ħafna lakuni u diskrepanzi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali rigward it-tassazzjoni tad-dħul mid-drittijiet tal-immaġni u mit-trasferimenti internazzjonali tal-futbolers; 

22.  Jenfasizza li abbażi tal-azzjonisti identifikati bħala persuni fiżiċi, is-sidien ta' madwar 9 % tal-entitajiet offshore inkorporati minn Mossack Fonseca huma ċittadini tal-UE(44);

23.  Jissottolinja li, fil-mument meta ġiet żvelata d-data, 55 728 entità kienu għadhom attivi u madwar 90 % minnhom kienu bbażati fil-Gżejjer Verġni Brittaniċi, il-Panama jew is-Seychelles;

24.  Jinnota li f'ġurisdizzjonijiet offshore u f'xi Stati Membri tal-UE, ir-reġistri tal-kumpaniji u l-awtoritajiet sikwit ma jitolbux jew ma jikkondividux l-informazzjoni meħtieġa sabiex jiġu identifikati s-sidien benefiċjarji, l-azzjonisti kwalifikati, il-membri tal-bord superviżorju, il-membri tal-bord maniġerjali u d-diretturi ġenerali, u lanqas informazzjoni dwar il-karti tal-bilanċ jew ir-rapporti tal-introjtu; jinnota li, f'xi pajjiżi, l-identifikazzjoni tal-UBOs hi bbażata biss fuq l-awtodikjarazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, mingħajr verifika ulterjuri(45);

25.  Jinnota li, f'ħafna destinazzjonijiet offshore, l-obbligi tat-taxxa u tar-rappurtar huma ineżistenti(46); jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li, fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-prattiki amministrattivi tagħhom, diversi minn dawn il-ġurisdizzjonijiet jinkludu ostakli għall-iskambju ta' informazzjoni ma' awtoritajiet kompetenti barranin;

26.  Jinnota li, bħalissa, l-ebda waħda mit-tliet ġurisdizzjonijiet – jiġifieri l-Gżejjer Verġni Brittaniċi, il-Panama u s-Seychelles – mhija elenkata bħala "rifuġju tat-taxxa li ma jikkooperax" mill-Kumitat tal-OECD dwar l-Affarijiet Fiskali; ifakkar li l-Gżejjer Verġni Brittaniċi, is-Seychelles u l-Panama kienu tneħħew mil-lista bejn l-2000 u l-2002 wara li kienu ħadu impenji formali biex jimplimentaw l-istandards globali tal-OECD dwar it-trasparenza u l-iskambju ta' informazzjoni, mingħajr, madankollu, ma ġiet aċċertata l-implimentazzjoni effettiva ta' dawn ir-regoli u għalkemm dawn il-pajjiżi għadhom joperaw bħala rifuġji fiskali; jiddeplora l-fatt li, minn Lulju 2017, il-lista ta' rifuġji fiskali tal-OECD fiha pajjiż wieħed biss;

27.  Jissottolinja li xi ġurisdizzjonijiet joffru l-possibbiltà ta' residenza f'aktar minn ġurisdizzjoni waħda bl-użu ta' passaporti doppji jew programmi ta' viża li jippermettu lill-investitur jikseb permess ta' residenza talli jinvesti f'dawn il-ġurisdizzjonijiet(47); jenfasizza okkażjonijiet u każijiet konkreti fejn dawn il-programmi ta' viża għall-investitur intużaw ħażin għal finijiet ta' ħasil tal-flus(48);

28.  Jenfasizza li kull ġurisdizzjoni offshore tipprovdi servizzi lil individwi u kumpaniji li jkunu mfassla skont il-mudell kummerċjali tagħhom; jenfasizza li l-fornituri ta' servizzi offshore jieħdu vantaġġ mill-benefiċċji tat-taxxa u r-reġimi speċjali offruti minn xi ġurisdizzjonijiet biex jipprovdu strutturi li jaħbu l-identità tas-sid benefiċjarju u, jekk ikun meħtieġ, ikunu jistgħu jirrilokaw dawn l-istrutturi f'ġurisdizzjoni oħra fi ftit minuti (pereżempju meta l-awtoritajiet tat-taxxa jibdew investigazzjoni fil-ġurisdizzjoni preċedenti);

29.  Jinnota li l-biċċa l-kbira tal-istrutturi offshore żvelati fil-Panama Papers inħolqu mil-Lussemburgu, ir-Renju Unit u Ċipru u li dawn il-pajjiżi kellhom jissuspettaw li dan kien jimplika telf ta' bażi tat-taxxa ta' Stati Membri oħra fejn kienu residenti l-UBOs; jenfasizza li fil-Lussemburgu, pereżempju, ħafna kumpaniji offshore nħolqu sempliċement biex jevitaw it-taxxa minn ras il-għajn(49) (applikabbli biss għall-persuni fiżiċi, u mhux għall-kumpaniji offshore), u xi wħud minn dawn kienu għadhom attivi wara d-dħul fis-seħħ tad-DAC 1; jinnota li aktar trasparenza dwar l-identità tal-UBOs bil-ħolqien ta' reġistri pubbliċi isservi ta' deterrent għal imġiba ħażina;

30.  Jinnota li, fir-Renju Unit, aktar minn 75 % tal-każijiet ta' korruzzjoni relatati mal-proprjetà u investigati mill-awtoritajiet kienu jinvolvu kumpaniji anonimi reġistrati f'ġurisdizzjonijiet sigrieti; iżid jgħid li 78 % tal-kumpaniji involuti kienu rreġistrati f'territorji extra-Ewropej tar-Renju Unit jew f'dipendenzi tal-Kuruna; jinnota li l-gvern tar-Renju Unit għandu s-setgħa li jinvoka prerogattivi speċjali li jġiegħlu lit-territorji Brittaniċi extra-Ewropej u d-dipendenzi tal-Kuruna jintroduċu reġistri pubbliċi ċentrali ta' sjieda tal-kumpaniji u jtemmu s-segretezza fiskali tagħhom;

31.  Jindika li, fl-Unjoni Ewropea, żoni ekonomiċi speċjali bħal Madeira huma abbużati minn kumpaniji kbar u individwi għonja li jakkumulaw profitti mingħajr ma jħallsu taxxi; jara l-bżonn, għalhekk, li l-Kummissjoni tirrevedi l-istatus tal-iskemi kkonċernati jekk l-objettivi inizjali ma ġewx issodisfati, u tirrevedi wkoll il-linji gwida għall-għajnuna reġjonali tal-UE abbażi ta' kundizzjonijiet fiskali aktar stretti;

32.  Jinnota n-nuqqas ta' kapaċità adegwata disponibbli għar-regolaturi, is-superviżuri u l-awtoritajiet u l-korpi tal-infurzar tad-dritt fiskali applikabbli fl-Istati Membri tal-UE, fosthom riżorsi umani kwalifikati, kif ukoll riżorsi teknoloġiċi u finanzjarji; jinnota, pereżempju, li l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) biss qed talloka riżorsi biex tkun żgurata l-koordinazzjoni tal-ALM ma' awtoritajiet finanzjarji oħra tal-UE, iżda għandha biss 0.8 impjegati inkarigati minn din il-kwistjoni; jiddeplora n-nuqqas ta' definizzjonijiet Ewropej komuni għall-evażjoni u l-evitar tat-taxxa għax, kieku, il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tkun aktar faċli; jirrimarka li l-kooperazzjoni amministrattiva u l-assistenza legali fi kwistjonijiet kriminali bejn żewġ Stati Membri jew aktar fir-rigward tal-evażjoni tat-taxxa, il-frodi tat-taxxa u l-ħasil tal-flus huma mxekkla minn diskrepanzi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali; jiddispjaċih li f'xi Stati Membri, pereżempju l-Lussemburgu, is-sempliċi evażjoni tat-taxxa ma kinitx – jew għadha mhix – ittrattata bħala reat aggravat u dan jimpedixxi l-kooperazzjoni amministrattiva transkonfinali u l-assistenza legali fi kwistjonijiet kriminali; jiddispjaċih li f'xi Stati Membri, inkluż – għal darb'oħra – il-Lussemburgu, il-ħin li fih twettaq ir-reat għadu jitqies bħala l-punt tat-tluq għall-kalkolu tal-perjodu ta' preskrizzjoni, li potenzjalment jimpedixxi l-kooperazzjoni amministrattiva transkonfinali u l-assistenza legali fi kwistjonijiet kriminali; jilqa' l-fatt li xi Stati Membri, fosthom il-Lussemburgu, diġà mmodifikaw jew qed jippjanaw li jimmodifikaw il-liġi nazzjonali tagħhom biex jeliminaw ostakli għall-kooperazzjoni amministrattiva transkonfinali u l-assistenza legali fi kwistjonijiet kriminali;

33.  Jinnota li l-Kummissjoni fetħet 18-il każ ta' ksur kontra Stati Membri fir-rigward tan-nuqqas ta' traspożizzjoni tad-DAC1(50), 13-il każ rigward l-implimentazzjoni tad-DAC2(51) u 8 każijiet dwar l-implimentazzjoni tad-DAC 3; ifakkar li d-direttiva dwar il-kooperazzjoni amministrattiva rigward ir-rappurtar pajjiż b'pajjiż bejn l-amministrazzjonijiet tat-taxxa kellha tiġi implimentata fid-dritt nazzjonali mill-Istati Membri sal-4 ta' Ġunju 2017; jinnota li l-azzjonijiet fir-rigward ta' 11-il Stat Membru (il-Bulgarija, Ċipru, il-Kroazja, l-Estonja, il-Greċja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, il-Portugall, ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja) għadhom pendenti(52);

34.  Jenfasizza li dan in-nuqqas ta' riżorsi fl-amministrazzjonijiet tat-taxxa jfixkel il-kapaċità tagħhom li jirrispettaw effettivament l-iskambju spontanju tal-informazzjoni taħt id-DAC, u li din hija problema sistemika fl-UE;

35.  Jikkonkludi li d-dispożizzjonijiet tad-DAC, speċjalment l-Artikoli 1, 2 u 8(1) – dwar l-iskambju spontanju tal-informazzjoni – ma ġewx implimentati u dan irriżulta f'każijiet ta' amministrazzjoni ħażina b'negliġenza jew b'ommissjoni; jenfasizza li l-Istati Membri kellhom raġunijiet biex jaħsbu li kien hemm telf ta' dħul mit-taxxa fi Stati Membri oħra minħabba strutturi offshore, iżda ma rrappurtawx din l-informazzjoni fiskali lil dawk l-Istati Membri l-oħra; jirrimarka li, fl-2012, il-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi kien diġà rrikonoxxa n-nuqqas ta' skambju ta' informazzjoni dwar deċiżjonijiet fuq bażi spontanja(53); jikkonkludi li l-Kummissjoni naqset milli tinforza d-dispożizzjonijiet tad-DAC b'mod effikaċi;

2. Il-ħasil tal-flus

2.1. Il-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus  

36.  Ifakkar li l-FATF stabbiliet l-istandards globali għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT), u li l-membri kollha tagħha, inklużi ċ-ċentri finanzjarji offshore ewlenin imsemmija fil-Panama Papers (il-Gżejjer Verġni Brittaniċi, il-Panama u s-Seychelles), impenjaw ruħhom li jimplimentaw dawn l-istandards;

37.  Jinnota li l-Konvenzjoni ta' Varsavja tal-Kunsill tal-Ewropa hija l-aktar konvenzjoni internazzjonali komprensiva dwar il-ħasil tal-flus, u titlob lill-partijiet jadottaw miżuri leġiżlattivi biex jiffaċilitaw il-prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-ħasil tal-flus kif ukoll l-iffriżar u l-konfiska effettiva tar-rikavat u l-istrumenti tar-reati; jiddispjaċih li, sal-lum, il-Konvenzjoni ta' Varsavja ġiet ratifikata minn 18-il Stat Membru biss(54);

38.  Jirrikonoxxi li l-qafas tal-UE għall-AML hu d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu (AMLD IV), li tidentifika r-riskji tal-ħasil tal-flus fi tliet livelli: il-livell supranazzjonali, il-livell tal-Istati Membri u l-livell tal-entitajiet marbuta b'obbligu bħala parti mid-diliġenza dovuta tal-klijenti; jiddeplora, madankollu, in-nuqqas ta' armonizzazzjoni akbar fl-approċċ tal-Istati Membri fil-ġlieda kontra r-reati finanzjarji(55);

39.  Jenfasizza li l-AMLD III tinkludi erba' dispożizzjonijiet ewlenin, jiġifieri d-diliġenza dovuta tal-klijenti, l-obbligi ta' rappurtar, l-obbligi ta' żamma ta' rekords u l-infurzar; ifakkar li d-data tal-implimentazzjoni tal-AMLD III kienet il-15 ta' Diċembru 2007;

40.  Jinnota li l-AMLD IV ittejjeb il-kamp ta' applikazzjoni tat-tisħiħ tad-diliġenza dovuta tal-klijenti għat-twettiq ta' negozju ma' pajjiżi b'riskju kbir u d-definizzjonijiet u l-obbligi li jikkonċernaw lill-PEPs u l-UBOs, tnaqqas il-limitu ta' ħlas f'kontanti minn EUR 15 000 għal EUR 10 000 u testendi l-kamp ta' applikazzjoni tal-entitajiet marbuta b'obbligu biex jinkludi s-settur tal-logħob tal-azzard kollu kemm hu, u mhux il-każinòs biss; ifakkar li wieħed mill-kriterji għall-identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji ta' entitajiet korporattivi huwa dak ta' parteċipazzjoni azzjonarja ta' 25 % u sehem wieħed jew interess proprjetarju ta' aktar minn 25 %; ifakkar li l-AMLD IV daħlet fis-seħħ fis-26 ta' Ġunju 2017 iżda sitt Stati Membri biss innotifikaw implimentazzjoni sħiħa fil-leġiżlazzjoni nazzjonali lill-Kummissjoni Ewropea fil-ħin(56); jitlob lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati jimplimentaw b'urġenza l-AMLD IV;

2.2. Lista tal-UE ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir fl-ambitu tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus

41.  Ifakkar li, fl-14 ta' Lulju 2016, il-Kummissjoni adottat Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi AML/CFT tagħhom, partikolarment l-Afganistan, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Guyana, l-Iraq, ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Laos, is-Sirja, l-Uganda, il-Vanuatu, il-Jemen, l-Iran u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK);

42.  Jirrimarka l-fatt li din hi replika tal-lista mfassla mill-FATF u ma tinkludi l-ebda wieħed mill-pajjiżi msemmija fil-Panama Papers;

43.  Ifakkar li l-Kummissjoni pproponiet li temenda l-lista billi tneħħi l-Guyana u żżid l-Etjopja; itenni l-oġġezzjonijiet li ressaq il-Parlament fid-19 ta' Jannar u s-17 ta' Mejju 2017 għal dawn l-atti delegati;

44.  Jinnota li, mill-2007 sal-lum, l-FATF evalwat aktar minn 80 pajjiż f'termini tal-konformità u n-nuqqasijiet tagħhom u li 61 pajjiż tpoġġew fuq il-lista pubblika li tidentifika pajjiżi b'nuqqasijiet strateġiċi fl-AML/CFT; jiġbed l-attenzjoni għal dak li sostniet l-FATF li, minn dak iż-żmien 'l hawn, 51 pajjiż għamlu r-riformi neċessarji biex jindirizzawhom – pereżempju implimentaw oqfsa u riformi legali u regolatorji u impenjaw ruħhom li jwettqu l-istandards tat-taxxa internazzjonali, bħall-istandards ta' rappurtar komuni tal-OECD – u tneħħew mil-lista; jenfasizza li t-tneħħija mil-lista pubblika m'għandhiex isseħħ sempliċement wara li jittieħed impenn biex isiru r-riformi, iżda, pjuttost, wara valutazzjoni bir-reqqa mill-FATF li tikkonferma l-eżistenza ta' bidliet konkreti;

45.  Jiddispjaċih li l-proċess tal-valutazzjoni tal-FATF u l-evalwazzjoni bejn il-pari rriżultaw f'lista li mhijiex utli biex jiġi indirizzat il-ħasil tal-flus;

2.3. L-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (FIUs)

46.  Ifakkar li, skont l-AMLD III, kull Stat Membru hu obbligat jistabbilixxi FIU għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni bejn is-servizzi tal-intelligence differenti tal-Istati Membri u għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, li kull FIU nazzjonali jeħtieġ tingħata riżorsi adegwati biex twettaq il-kompiti tagħha, u li l-FIUs għandhom ikunu mgħammra b'tali mod li jiġi żgurat aċċess effiċjenti u f'waqtu għall-informazzjoni finanzjarja, amministrattiva u ta' infurzar tal-liġi meħtieġa biex ikunu jistgħu jwettqu l-kompiti tagħhom, li jinkludi l-interoperabbiltà bejn il-bażijiet tad-data tal-awtoritajiet rilevanti;

47.  Ifakkar li l-istituzzjonijiet u l-persuni fiżiċi u ġuridiċi koperti mid-direttiva(57) jeħtieġ jinfurmaw lill-FIUs jekk jissuspettaw li jkunu qed jitwettqu, twettqu jew saru tentattivi ta' reati ta' ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, minbarra li jimlew rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi (STRs), u li huma obbligati jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha meta tintalab;

48.  Jinnota li ma teżistix definizzjoni uniformi ta' "tranżazzjoni suspettuża" u li, f'xi każijiet, din id-definizzjoni titqies inadegwata;

49.  Jissottolinja li l-Istati Membri jeħtieġ jaraw li l-istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu jkollhom fis-seħħ sistemi li jippermettulhom jirrispondu bis-sħiħ u malajr għal mistoqsijiet mill-FIU, skont il-liġi nazzjonali tagħhom;

50.  Jinnota u jilqa' l-ħolqien tan-netwerk ta' kooperazzjoni "FIU.net" fil-qafas tal-Europol; ifakkar li l-Grupp Egmont, korp internazzjonali għall-kooperazzjoni bejn l-FIUs, hu magħmul minn 154 FIU minn madwar id-dinja; jiddispjaċih li, skont il-qafas legali nazzjonali tagħhom, diversi FIUs fl-Ewropa għadhom ma jistgħux jiskambjaw data direttament ma' korpi tal-infurzar tal-liġi barranin; jiddispjaċih li l-Europol m'għandhiex is-setgħat biex tinvestiga l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus;

2.4. Konstatazzjonijiet

51.  Josserva li għadd ta' intermedjarji, bħall-bank Berenberg fil-Ġermanja jew il-bank Pilatus f'Malta, ma wettqux il-miżuri obbligatorji msaħħa ta' diliġenza dovuta tal-klijenti, la fil-mument li fih inħolqot ir-relazzjoni kummerċjali mal-klijenti tagħhom u lanqas matul dik ir-relazzjoni kummerċjali, anke meta kien hemm suspett ta' ħasil tal-flus; jenfasizza, għalhekk, in-nuqqas ta' rappurtar jew ir-rappurtar irregolari ta' każijiet ta' suspett ta' ħasil tal-flus min-naħa tal-entitajiet marbuta b'obbligu lill-FIUs responsabbli(58);

52.  Jikkonstata li f'ħafna każijiet ma twettqux inkjesti biex jiġu identifikati l-UBOs tal-entitajiet offshore, jew inkella dawn kienu insuffiċjenti; jenfasizza l-falliment sussegwenti li jiġu definiti s-sjieda u l-istruttura ta' kontroll tal-entità u/jew li tinkiseb informazzjoni dwar l-iskop u l-għan maħsub tar-relazzjoni kummerċjali; jenfasizza li d-dokumenti pubbliċi mill-Panama Papers juru li Mossack Fonseca kienet konxja li wħud mill-klijenti jew is-sussidjarji tagħha mhux dejjem wettqu d-diliġenza dovuta tal-klijenti b'mod adegwat(59); jenfasizza li Mossack Fonseca ammettiet li, f'xi każijiet, ma kinitx taf min kienu s-sidien benefiċjarji tal-entitajiet reġistrati(60);

53.  Jikkundanna l-fatt li sabiex jiġi akkomodat l-użu speċjali tal-klijenti tagħhom, Mossack Fonseca talbet ħlas għal servizzi aktar għaljin mingħajr kontrolli ta' diliġenza dovuta xierqa meta kienet taf tajjeb li dawn is-servizzi kienu jinvolvu riskju akbar ta' ħasil tal-flus(61);

54.  Jissottolinja li, minħabba f'hekk, l-FIUs nazzjonali jew l-awtoritajiet kompetenti l-oħrajn m'għandhomx biżżejjed dokumentazzjoni biex iwettqu l-investigazzjonijiet u l-analiżi adegwati bi qbil mad-dritt nazzjonali;

55.  Jinnota li diversi pajjiżi, fosthom xi Stati Membri, dan l-aħħar żviluppaw programmi taċ-ċittadinanza għar-residenti li mhumiex ċittadini tal-UE – l-hekk imsejħa Golden Visa jew Programmi ta' Investiment – li jagħtu ċ-ċittadinanza talli jsiru investimenti finanzjarji f'pajjiżhom, mingħajr ma jivverifikaw is-sors tal-fondi u mingħajr ma jwettqu diliġenza dovuta xierqa tal-klijent, u b'hekk idgħajfu l-kontrolli fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus; jenfasizza li ċ-ċittadinanza doppja li tirriżulta minn dawn il-programmi tista' timmina wkoll l-objettivi tal-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni dwar it-taxxa;

56.  Jinnota li n-nuqqas ta' dokumentazzjoni u investigazzjoni japplika wkoll għal ċerti poloz tal-assigurazzjoni tal-ħajja mogħtija minn kumpaniji tal-assigurazzjoni u offruti sistematikament lill-klijenti permezz ta' intermedjarji tal-assigurazzjoni jew kwalunkwe entità oħra identifikata bħala istituzzjoni finanzjarja skont l-AMLD III;

57.  Ifakkar fit-talba magħmula minn xi FIUs biex ikollhom aktar aċċess għall-informazzjoni permezz ta' kooperazzjoni akbar mal-kontropartijiet tagħhom u aċċess għal aktar sorsi ta' informazzjoni bħal data ċentralizzata tal-kontijiet bankarji jew reġistri għall-proprjetà immobiljari jew għall-prodotti tal-assigurazzjoni tal-ħajja(62);

58.  Jinnota li, f'xi każijiet, l-amministrazzjonijiet tat-taxxa jew korpi superviżorji oħrajn skoprew l-eżistenza ta' strutturi offshore iżda ma rrapportawhomx lill-FIU(63);

59.  Jinnota li kwistjoni ewlenija fl-investigazzjonijiet fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus fl-UE hija l-mekkaniżmu twil u ineffiċjenti, kif ukoll l-ostakli legali u tekniċi li jimpedixxu u/jew idewmu b'mod sinifikanti l-kooperazzjoni bejn l-FIUs tal-UE; jinnota li l-FIUs tal-Istati Membri tal-UE għandhom strutturi, qisien u setgħat differenti, u sikwit ma jkollhomx ir-riżorsi adegwati, u li dawn id-differenzi jaffettwaw il-mod li bih l-FIUs tal-Istati Membri tal-UE jiġbru, janalizzaw u jxerrdu l-informazzjoni, u fl-aħħar nett dan iħalli impatt fuq l-iskambju tal-informazzjoni bejniethom; jissottolinja li dan iwassal biex ir-risposti tal-FIUs tal-Istati Membri jkunu frammentati, assimetriċi u ma jkunux jistgħu jitqabblu(64);

60.  Ifakkar fl-importanza li jkun hemm FIUs indipendenti u awtonomi li jirċievu l-STRs direttament u esklużivament, li mhuwiex il-każ fl-Istati Membri kollha;

61.  Jinnota li l-Kummissjoni ma tistax twettaq il-valutazzjoni adegwata proprja tagħha dwar ir-riskju kbir ta' ħasil tal-flus f'pajjiżi terzi peress li m'għandhiex biżżejjed persunal kwalifikat biex twettaq dan l-obbligu skont l-AMLD;

62.  Jindika, b'mod partikolari, l-għadd dejjem akbar ta' STRs xprunati mil-leġiżlazzjoni l-ġdida u l-fatt li n-nuqqas ta' riżorsi jimplika li l-FIUs jistgħu jittrattaw biss parti żgħira ħafna mill-problema(65); jinnota li r-Renju Unit u n-Netherlands jgħoddu għal 67 % tal-STRs imressqa fl-Unjoni; jinnota li l-livell ta' STRs f'xi pajjiżi ma jidhirx li jaqbel mal-attivitajiet tas-setturi regolati(66); jinnota li r-rapporti bbażati fuq il-limitu li jirċievu ċerti FIUs jistgħu jarrikkixxu l-aċċess tagħhom għall-informazzjoni(67);

63.  Jilqa' l-ħidma magħmula mill-FIU.net fil-qafas tal-Europol, iżda jiddispjaċih li l-pjattaforma FIU.net attwali mhijiex effiċjenti minħabba livelli differenti ta' użu min-naħa tal-Istati Membri u n-nuqqas ta' riżorsi u kompetenzi fil-livell tal-UE;

64.  Jinnota li, skont l-Europol, il-muniti kriptografiċi joħolqu theddida ta' ħasil tal-flus u li, għalhekk, l-istrateġiji fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus għandhom ikunu ffukati wkoll fuq tekniki ġodda kontra l-ħasil tal-flus(68);

65.  Jinnota li l-Europol qabbel il-bażi tad-data tiegħu ta' individwi u kumpaniji suspettati b'involviment kriminali mal-Panama Papers u identifika 3 469 possibbiltà ta' qbil; billi 1 722 każ ta' qbil huma marbuta ma' ħasil tal-flus u 116 mat-terroriżmu; billi l-maġġoranza ta' dawn il-każijiet ġew identifikati fir-Renju Unit, x'aktarx minħabba d-daqs tas-settur finanzjarju tiegħu; jinnota li l-banek taħt il-kontroll tal-Istat Iżlamiku għandhom aċċess għas-SWIFT u għaldaqstant jistgħu jibagħtu fondi lejn u mill-UE; jinnota li l-banek ikkonfermaw lill-membri tal-Kumitat ta' Inkjesta li rreġistraw għadd kbir ta' STRs relatati mal-finanzjament tat-terroriżmu; jinnota li la l-Kummissjoni, la l-Kunsill, la l-banek u lanqas l-FIUs ma setgħu jagħtu informazzjoni dwar kemm ġew iffriżati kontijiet bankarji fl-Istati Membri tal-UE minħabba l-finanzjament tat-terroriżmu;

66.  Jinnota li d-dewmien fir-risposti għat-talbiet jaffettwa l-kooperazzjoni tal-FIUs u li t-tweġibiet għal dawn it-talbiet sikwit ikunu ta' kwalità fqira u neqsin mid-dettall, u b'hekk jikkostitwixxu ostaklu għall-kooperazzjoni internazzjonali min-naħa tal-FIUs infushom; jiddispjaċih li ċerti FIUs jillimitaw l-użu tal-informazzjoni trażmessa, inkluż billi jipprojbixxu l-użu tagħha għal proċedimenti ġudizzjarji jew investigazzjonijiet fiskali; jinnota li xi FIUs Ewropej iltaqgħu ma' tfixkil fit-talba tagħhom għal kooperazzjoni ma kontropartijiet mhux Ewropej minħabba ostakli legali jew amministrattivi fil-ġurisdizzjonijet ta' pajjiżi terzi;

67.  Jiddispjaċih li mhux l-FIUs kollha tal-UE għandhom is-setgħa li jitolbu informazzjoni mingħand l-entitajiet marbuta b'obbligu, u li f'ħafna każijiet dawn it-talbiet ikunu marbuta bil-kundizzjoni li, qabel, l-FIU tkun irċeviet STR; jinnota, għalhekk, li xi FIUs ma jistgħux jitolbu informazzjoni mingħand entità relatriċi f'isem FIU barranija jekk ma jkollhomx tranżazzjonijiet suspettużi relatati reġistrati fil-bażi tad-data tagħhom;

68.  Jinnota li f'xi Stati Membri m'hemmx linji gwida ċari dwar il-kooperazzjoni reċiproka bejn l-FIUs nazzjonali u l-awtoritajiet tat-taxxa nazzjonali biex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli tat-taxxa;

69.  Jilqa' l-fatt li reċentement ir-reati fiskali ġew rikonoxxuti bħala reat presuppost tal-ħasil tal-flus fil-qafas tal-AMLD IV, li l-iskadenza għat-traspożizzjoni tagħha kienet is-26 ta' Ġunju 2017; jirrimarka li d-direttiva tindika b'mod espliċitu li d-differenzi bejn id-definizzjonijiet ta' reati fiskali fil-liġi nazzjonali mhux se jxekklu l-kapaċità tal-FIUs li jiskambjaw informazzjoni; jiddeplora l-fatt li m'hemmx definizzjoni Ewropea komuni ta' reati fiskali(69) – li sal-lum fixkel l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni f'każijiet relatati ma' reati fiskali fl-Unjoni – u li diversi pajjiżi Ewropej jikkunsidraw biss reati fiskali serji ħafna bħala reati fiskali; jinnota li l-kooperazzjoni internazzjonali bejn l-FIUs għadha tista' tiġi rifjutata abbażi tad-differenzi sinifikanti fost l-Istati Membri dwar kif inhuma definiti u kriminalizzati r-reati presupposti għall-ħasil tal-flus; jinnota n-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar proposta għal direttiva dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali bil-għan li jinħolqu regoli minimi dwar id-definizzjoni ta' reati kriminali u sanzjonijiet fil-qasam tar-reati tal-ħasil tal-flus;

70.  Jinnota li l-AMLD IV tinkludi l-obbligu li jinħolqu reġistri ċentrali tal-UBOs; jiddispjaċih li sal-lum dan l-obbligu ma twettaqx mill-Istati Membri kollha u li mhux l-FIUs kollha għandhom aċċess għal din l-informazzjoni dwar l-UBOs; josserva li jekk dawn ir-reġistri ċentrali jkunu aċċessibbli pubblikament, ikun aktar faċli li jiġu identifikati l-UBOs u/jew anomaliji u suspetti ta' għemil ħażin minn partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi l-awtoritajiet kompetenti, l-entitajiet marbuta b'obbligu u ċ-ċittadini, u b'hekk tiżdied ir-responsabbiltà;

71.  Jenfasizza li l-pjattaforma tal-FIUs tal-UE identifikat bosta nuqqasijiet fl-eżerċizzju ta' mmappjar u tal-analiżi tan-nuqqasijiet tal-FIUs; jirrimarka li r-raġuni għal dan hi n-nuqqas ta' implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-AMLD III, partikolarment l-aċċess għal informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji, u d-diskrepanzi sinifikanti fl-approċċi nazzjonali;

72.   Jilqa' l-fatt li, sa Mejju 2016, 16-il Stat Membru kellhom jew kienu fil-proċess li jimplimentaw mekkaniżmi awtomatizzati li jippermettulhom jidentifikaw lid-detenturi ta' kontijiet bankarji u ta' pagament(70); jinnota wkoll li r-rapport jenfasizza n-nuqqas ta' kapaċità adegwata li għandhom l-FIUs biex jiksbu informazzjoni mingħand l-entitajiet marbuta b'obbligu u jwettqu analiżi konġunta ta' każijiet transkonfinali biex jidentifikaw it-theddid, ir-riskji u x-xejriet fl-ambitu tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu(71);

73.  Jenfasizza li l-eżerċizzju ta' mmappjar mill-pjattaforma tal-FIUs tal-UE tikkonkludi wkoll li hemm nuqqas ta' regoli Ewropej armonizzati u dettaljati biżżejjed f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus;

74.  Jenfasizza li ċerti istituzzjonijiet tal-Istati Membri inkarigati mill-implimentazzjoni u l-infurzar tar-regoli dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa jidher li mhumiex indipendenti għalkollox mill-influwenza politika; jirrimarka li s-setgħa diskrezzjonali tal-pulizija f'xi Stati Membri dwar jekk jinvestigawx jew le l-informazzjoni li jirċievu mingħand l-FIU – u li tkun ikkonfermata min-naħa tagħha – tista' tikkwalifika bħala amministrazzjoni ħażina f'każ ta' nuqqas ta' azzjoni; jinnota li l-FIU Maltija ħarġet rapport dwar suspetti ta' ħasil tal-flus bl-involviment ta' PEPs Maltin, li s'issa għadu ma wassalx għal investigazzjoni min-naħa tal-pulizija; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-allegazzjonijiet ta' possibbiltà ta' nuqqas ta' konformità min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti mad-dispożizzjonijiet tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus previsti fid-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital IV, b'mod partikolari r-rekwiżiti għall-azzjonisti kwalifikati u r-rekwiżiti ta' kompetenza u idoneità għall-korpi maniġerjali meta tingħata liċenzja bankarja(72);

75.  Jinnota li tal-anqas Stat Membru wieħed – Malta – kellu Ministru fil-gvern imsemmi bħala parti mill-PEPs fil-Panama Papers; jinnota li fil-każ tal-biċċa l-kbira tal-Istati Membri li żar il-Kumitat għal missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni(73), bdew l-inkjesti wara dak li ġie żvelat fil-Panama Papers; jiddispjaċih madankollu li f'xi pajjiżi, inkluża Malta, ma saritx investigazzjoni mill-pulizija minkejja l-evidenza mill-FIU dwar riskji serji ta' ħasil tal-flus; jiddispjaċih li dan in-nuqqas ta' investigazzjoni impedixxa l-possibbiltà li jiġu identifikati u, jekk meħtieġ, issanzjonati l-intermedjarji f'Malta li setgħu ma kinux konformi mal-obbligi tagħhom, inkluża d-diliġenza dovuta tal-klijenti; jiġbed l-attenzjoni lejn is-settur tal-logħob tal-azzard online u l-proċeduri ta' liċenzjar tiegħu f'Malta, li jista' ma jkunx konformi mal-liġi, hekk kif il-logħob tal-azzard online huwa settur b'riskju għoli minħabba l-volumi kbar ta' tranżazzjonijiet/flussi finanzjarji u elementi mhux wiċċ imb wiċċ, kif identifikat fil-valutazzjoni tar-riskji supranazzjonali tiegħu(74); jikkundanna l-fatt li l-Kummissjoni naqset milli tinvestiga ulterjorment il-possibilità ta' nuqqas ta' konformità ta' Malta mal-AMLD, minkejja li nġibditilha l-attenzjoni għal dan; 

76.  Jesprimi tħassib għal-livell baxx ta' konformità minn xi Stati Membri tal-UE mal-istandards internazzjonali tal-AML/CFT, kif juru l-evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-FATF jew tal-Moneyval; jenfasizza li ntbagħtu ittri ta' ksur lil 22 Stat Membru talli naqsu milli jimplimentaw l-AMLD III, u li sitt Stati Membri (il-Belġju, Franza, Spanja, l-Irlanda, il-Polonja u l-Iżvezja) ġew riferuti lill-Qorti tal-Ġustizzja f'Ottubru 2008; jinnota li l-każ Pollakk ġie rtirat iżda li l-ħames Stati Membri l-oħra ġew issanzjonati talli ma implimentawx id-direttiva fil-ħin; jenfasizza, madankollu, li dan iqajjem mistoqsijiet dwar jekk il-proċeduri ta' ksur humiex biżżejjed sabiex tiġi vverifikata l-kwalità ta' implimentazzjoni mill-Istati Membri;

77.  Jafferma mill-ġdid l-appoġġ tiegħu, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Novembru 2015 dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili(75) (2015/2066/(INI)), għar-rwol ewlieni tal-Kummissjoni bħala l-awtorità tal-kompetizzjoni kompetenti fl-inkjesti li għaddejjin dwar l-għajnuna mill-Istat li jittrattaw id-deċiżjonijiet tat-taxxa mogħtija mill-Istati Membri fir-rigward ta' korporazzjonijiet multinazzjonali, u jiddeplora d-deċiżjoni tal-gvern Irlandiż li jisfida fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ordnat lill-Irlanda tirkupra EUR 13-il biljun f'taxxi mhux imħallsa minn Apple, Inc.;

78.  Jikkonkludi li billi ma rreaġixxewx b'mod adegwat għal dawn in-nuqqasijiet, l-Istati Membri naqsu milli jinfurzaw l-AMLD III b'mod effettiv; jinsab ferm imħasseb dwar il-fatt li billi ma tawx is-setgħa lill-FIUs biex jikkooperaw, kif previst fl-AMLD III, l-Istati Membri kisru l-Artikolu 4 tat-TFUE dwar kooperazzjoni leali(76); jiġbed l-attenzjoni wkoll għall-fatt li l-Kummissjoni potenzjalment naqset milli tinforza dawn id-dispożizzjonijiet billi ma neditx proċeduri ta' ksur; 79.  Jinnota li xi Stati Membri spiss irrikorrew għal amnestiji fiskali għar-regolarizzazzjoni ta' assi mhux iddikjarati miżmuma offshore, u li dan ħeba assi li possibbilment ikunu nkisbu b'mod illegali u impedixxa l-investigazzjonijiet dwar il-ħasil tal-flus fil-ġurisdizzjonijiet tagħhom;

80.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni, minħabba nuqqas ta' persunal, naqset milli twettaq superviżjoni xierqa tal-implimentazzjoni tal-AMLD fl-Istati Membri; jinnota wkoll li l-Kummissjoni naqset milli tagħmel valutazzjoni indipendenti tal-lista tal-UE ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir ta' ħasil tal-flus;

81.  Jiddispjaċih li bejn l-2011 u l-2014, l-awtoritajiet Ewropej u nazzjonali tas-superviżjoni bankarja u l-awtoritajiet tat-taxxa nazzjonali ma kinux attenti għat-trasferimenti ta' kapital mill-Portugall lejn postijiet offshore, l-aktar fil-Panama, tant li ġew trasferiti mill-inqas EUR 10 biljun mingħajr kontrolli tat-taxxa jew kontra l-ħasil tal-flus, u li minnhom EUR 8 biljun ġew ordnati minn kumpaniji marbuta mal-Grupp Espírito Santo, qabel il-kollass tal-Bank Espírito Santo, imma fi żmien meta r-regolaturi kienu diġà qed jinvestigaw lill-Bank u lill-Grupp; jinnota li skont akkużi reċenti ppreżentati mill-Prosekutur Pubbliku li beda l-proċedimenti, il-Grupp Espírito Santo xaħħam lill-eks Prim Ministru José Sócrates;

3. L-intermedjarji(77)

3.1. Il-qafas ġuridiku

82.  Ifakkar li, skont l-AMLD IV, id-definizzjoni attwali ta' entitajiet marbuta b'obbligu tinkludi istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu, awdituri, kontabilisti u konsulenti tat-taxxa, nutara, fornituri ta' servizzi ta' fondi fiduċjarji u ta' kumpaniji, aġenti tal-proprjetà, fornituri tas-servizzi tal-logħob tal-azzard u professjonisti legali indipendenti oħra; ifakkar li, skont l-AMLD IV, l-Istati Membri huma mitluba jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom responsabbli mis-superviżjoni jkollhom ir-riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom (l-Artikolu 37 tal-AMLD III u l-Artikolu 48 tal-AMLD IV), u jinnota li r-Rapporti ta' Evalwazzjoni Reċiproka tal-FATF u tal-Moneyval identifikaw nuqqasijiet relatati mar-riżorsi;

83.  Ifakkar li l-entitajiet marbuta b'obbligu huma obbligati jwettqu d-diliġenza dovuta tal-klijenti u jirrappurtaw suspetti ta' ħasil tal-flus skont l-AMLD; jinnota li għall-professjonisti legali dan japplika biss meta mhumiex marbuta bis-sigriet jew il-privileġġ professjonali legali;

84.  Ifakkar li diliġenza dovuta tal-klijenti msaħħa hija meħtieġa partikolarment għal klijenti li huma PEPs u klijenti oħra ta' riskju għoli, biex ikunu jistgħu jiġu stabbiliti s-sors tal-beni u s-sors tal-fondi; ifakkar li l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji huma mitluba jkollhom sistemi li jippermettulhom jirrispondu bis-sħiħ u malajr għall-mistoqsijiet mill-FIUs, skont il-liġi nazzjonali tagħhom;

85.  Jinnota li xi Stati Membri stabbilixxew varjetà wiesgħa ta' korpi superviżorji sabiex jikkontrollaw tipi differenti ta' entitajiet b'obbligu ta' rappurtar taħt il-leġiżlazzjoni tal-AMLD, u għalhekk il-konsulenti u l-intermedjarji huma regolati u sorveljati minn korpi governattivi jew minn korpi professjonali ta' awtoregolamentazzjoni;

86.  Ifakkar li, f'xi każijiet, il-korpi professjonali awtoregolatorji ma aġġixxewx għall-abbużi minn pożizzjonijiet min-naħa ta' intermedjarji ħlief wara li ġew żvelati l-Panama Papers, u b'hekk urew li għandhom mekkaniżmi regolatorji u ta' sanzjonar inadegwati jew ineffikaċi;

87.  Jissottolinja li f'ħafna Stati Membri, l-evażjoni tat-taxxa, iffaċilitata minn dawk il-faċilitaturi, mhijiex reat li jwassal għall-ħasil tal-flus, peress li ma jaqax taħt il-kategorija ta' reati serji fil-kodiċi kriminali tagħhom, u li f'xi Stati Membri l-evażjoni tat-taxxa hija mġiba ħażina, u għalhekk tiġi meqjusa biss bħala reat amministrattiv; jinnota li l-AMLD IV, li l-iskadenza għat-traspożizzjoni kienet fis-26 ta' Ġunju 2017, tfittex li tarmonizza dan il-punt;

88.  Jinnota li l-Kunsill stieden lill-Kummissjoni tqis inizjattivi leġislattivi dwar regoli mandatorji ta' żvelar ispirati mill-Azzjoni 12 tal-proġett tal-BEPS tal-OECD, bil-ħsieb li jiġu introdotti diżinċentivi aktar effettivi għal intermedjarji li jassistu fl-evażjoni tat-taxxa jew fi skemi ta' evitar tat-taxxa;

89.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ġunju 2017 dwar l-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni, fir-rigward ta' arranġamenti transfruntiera rapportabbli; jieħu nota tal-fatt li fost il-karatteristiċi kollha relatati mat-tranżazzjoni transfruntiera, din kienet tinkludi arranġamenti li fihom ir-riċevitur huwa residenti għal finijiet ta' taxxa f'ġurisdizzjoni li ma timponi l-ebda taxxa korporattiva, jew li timponi taxxa korporattiva b'rata ta' żero jew rata ta' taxxa korporattiva statutorja inqas min-nofs ir-rata ta' taxxa korporattiva statutorja medja fl-Unjoni;

90.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-proposta tistipula biss obbligu ta' rappurtar u mhux projbizzjoni immedjata tal-iskema żvelata, wara li ġiet rieżaminata u meqjusa bħala użu mhux xieraq tas-sistema fiskali;

91.  Ifakkar li d-Direttiva 2013/36/UE dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment (CRD IV) tesiġi li l-Istati Membri jiżguraw li jiġu applikati l-penali amministrattivi għall-istituzzjonijiet finanzjarji li jinstabu li huma responsabbli għal ksur serju ta' dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont l-AMLD III; ifakkar li s-CRV IV teħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni biex tinbeda l-attività ta' istituzzjoni ta' kreditu jekk, meta titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata l-ġestjoni soda u prudenti ta' istituzzjoni ta' kreditu, ma jkunux sodisfatti dwar l-adegwatezza tal-azzjonisti jew il-membri, jiġifieri fost l-oħrajn jekk ikun hemm raġunijiet raġonevoli ta' suspett li qed isir, twettaq jew sar tentattiv ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu, jew li l-akkwist propost jista' jżid ir-riskju tagħhom;

92.  Ifakkar li l-Parlament Ewropew, permezz tal-vot dwar ir-rapporti tal-kumitati speċjali TAXE u TAX2, ivvota favur regolamentazzjoni stretta tal-attivitajiet tal-konsulenti sabiex jiġi pprojbit kwalunkwe kunflitt ta' interess, u li jiġu sseparati l-attivitajiet ta' konsulenza tagħhom għall-amministrazzjonijiet tat-taxxa u għall-klijenti privati;

93.  Ifakkar li d-Direttiva dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati tal-2006 kellha tiġi implimentata sad-29 ta' Ġunju 2008;

94.  Jinnota li d-Direttiva emendata dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati tal-2014 u SARPIE (għal entitajiet ta' interess pubbliku) kellha tiġi implimentata sas-17 ta' Ġunju 2016, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 16(6) ta' SARPIE, li kellu jiġi implimentat sas-17 ta' Ġunju 2017; jinnota li l-Panama Papers urew il-ħtieġa ta' reviżjoni tad-Direttiva 2014/56/UE;

3.2. Konstatazzjonijiet

95.  Jinnota li l-Panama Papers jinkludu 14 000 intermedjarju b'kollox, li minnhom madwar 2 700, jew 19 %, jinsabu fl-UE(78);

96.  Jinnota li l-intermedjarji tal-UE msemmija fil-Panama Papers huma responsabbli għall-ħolqien ta' madwar 20 %, jew 39 700, tal-entitajiet kollha stabbiliti minn Mossack Fonseca;

97.  Jinnota li d-ditti legali, il-kontabilisti, it-trusts u l-kumpaniji fiduċjarji u l-banek huma l-aktar tipi prevalenti ta' intermedjarji, iżda ħafna professjonisti awtoregolati u mhux regolati oħra wkoll jistgħu jipprovdu servizzi tat-taxxa u finanzjarji, bħal inkorporazzjoni offshore u ppjanar tat-taxxa;

98.  Jinnota li l-banek, il-ġesturi tal-ġid, l-awdituri, u l-konsulenti tat-taxxa u legali, b'mod partikolari, għadhom mhumiex definiti u regolati biżżejjed fil-liġi tal-UE, u fil-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri u ta' pajjiżi terzi; iqis li n-natura multinazzjonali tas-servizzi tagħhom tipprovdi sfida partikolari għall-monitoraġġ u s-sanzjonar korretti u xierqa tal-attivitajiet tagħhom;

99.  Josserva li s-sorveljanza jew l-awtoregolamentazzjoni tal-intermedjarji jiddependu fuq il-ġurisdizzjoni u t-tip ta' intermedjarju jew konsulent; jinnota li ħafna minn dawn l-istrutturi huma bbażati barra mill-ġurisdizzjoni tal-entitajiet marbuta b'obbligu u li, għalhekk, ħafna każijiet mhumiex koperti mir-rekwiżiti leġiżlattivi; jinnota li l-maġġoranza tal-intermedjarji tal-UE huma bbażati fir-Renju Unit, il-Lussemburgu u Ċipru(79), li huma fost l-għaxar pajjiżi bl-aktar intermedjarji attivi elenkati fil-Panama Papers(80), kif ukoll f'pajjiżi oħra li huma parti miż-Żona Ekonomika Ewropea (pereżempju l-Liechtenstein) jew mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (pereżempju l-Iżvizzera);

100.  Josserva li t-trusts u l-kumpaniji fiduċjarji kif ukoll il-fornituri ta' servizzi ta' kumpaniji jikkostitwixxu l-aktar grupp importanti li jitlob il-ħolqien ta' entitajiet offshore minn Mossack Fonseca, segwiti minn kontabilisti, konsulenti tat-taxxa, avukati u konsulenti, li huma responsabbli għal madwar terz tal-entitajiet offshore li nħolqu(81); ifakkar li Mossack Fonseca kiseb l-aktar klijenti fuq rakkomandazzjonijiet mill-intermedjarji, u li dawn il-klijenti l-ġodda ġew ikkontrollati biss b'mod ħafif fir-rigward tad-diliġenza dovuta tal-klijenti;(82)

101.  Jenfasizza li l-intermedjarji jgħinu joħolqu kumpaniji tal-isem u jiftħu kontijiet, spiss billi jipprovdu direttur mandatarju biex jamministra l-assi li jaħdem f'isem il-benefiċjarju reali, li twassal għal anonimità għall-UBO; ifakkar fl-evidenza pprovduta mill-FIU Franċiża li l-banek, id-ditti legali, kontabilisti u intermedjarji oħra huma dawk li prinċipalment ifasslu l-istrutturi u n-netwerks offshore għall-klijenti tagħhom, u Mossack Fonseca jaġixxi l-aktar ta' fornitur tas-servizz biex jimplimentahom;

102.  Jenfasizza li s-suq tal-proprjetà jipprovdi mezzi sinifikanti għall-individwi biex jaħslu jew jinvestu fondi miksubin b'mod illeċitu, peress li l-proprjetà tinxtara permezz ta' kumpaniji tal-isem jew trusts anonimi mingħajr ma tkun suġġetta għal diliġenza dovuta xierqa, b'mod partikolari meta l-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri tippermetti kumpaniji barranin u strutturi legali oħra jixtru proprjetà mingħajr ma jiżvelaw l-identità tas-sid benefiċjarju reali tagħhom(83), kif inhu l-każ, pereżempju, għas-suq tal-proprjetà ta' Londra; jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li jissaħħu l-monitoraġġ u l-istandards tal-ħasil tal-flus f'dan is-settur; jissottolinja, għal dan l-għan, l-importanza li l-informazzjoni dwar il-pussess u l-kontroll tal-proprjetà immobbli ssir kompletament aċċessibbli għall-awtoritajiet u għall-pubbliku permezz ta' reġistru ċentrali tal-proprjetà fil-livell Ewropew;

103.  Jenfasizza li l-prodotti tal-assigurazzjoni, b'mod partikolari l-assigurazzjoni tal-ħajja, jipprovdu mod attraenti u sempliċi ħafna għall-ħasil tal-flus u li dawk li jipprattikaw il-ħasil tal-flus u l-organizzazzjonijiet terroristiċi jieħdu miżuri estremi biex jaħbu l-attivitajiet finanzjarji tagħhom u biex ma jħalluhomx jintgħarfu minn tranżazzjonijiet leġittimi;

104.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-tendenza reċenti li jinħolqu kanali strateġiċi ġodda u forom innovattivi ta' ħasil tal-flus, bħal pereżempju billi l-kapital illeċitu jitħalla jidħol u jitnaddaf permezz tan-negozju fi proprjetà lussuża, bejgħ ta' titoli u poloz ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja; josserva li l-flus illeċiti depożitati permezz tat-tifdija ta' dawn it-tranżazzjonijiet jinbidlu f'fondi leġittimi li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet leġittimi; jittama għalhekk li r-regoli kontra l-ħasil tal-flus jiġu estiżi għas-suq tal-proprjetà lussuża, bil-għan li jiġi evitat dan il-fenomenu illeċitu ġdid;

105.  Jenfasizza li, f'ċerti każijiet, l-entitajiet marbuta b'obbligu esternalizzaw l-obbligi tagħhom tad-diliġenza dovuta tal-klijenti lil partijiet terzi, li spiss wassal sabiex ma kien hemm l-ebda diliġenza dovuta jew ftit wisq; jenfasizza li l-obbligi kontra l-ħasil tal-flus japplikaw biss għall-entitajiet marbuta b'obbligu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-AMLD IV, u mhux għal partijiet terzi; jindika li l-mandat tal-Parlament Ewropew għan-negozjati tat-trilogu dwar l-AMLD V jissuġġerixxi li l-Istati Membri għandhom jesiġu li l-awtoritajiet kompetenti jwettqu monitoraġġ effikaċi tal-attivitajiet ta' persuni li jingħataw kompiti relatati mal-AML/CFT minn entitajiet marbuta b'obbligu u korpi awtoregolatorji;

106.  Jinnota li ċerti entitajiet marbuta b'obbligu użaw arbitraġġ legali bejn ġurisdizzjonijiet differenti biex jevitaw il-konformità mad-diliġenza dovuta tal-klijenti mandatorja u biex jiżguraw l-anonimità tal-UBO;

107.  Jinnota li f'xi Stati Membri u pajjiżi terzi l-evażjoni tat-taxxa mhijiex reat kriminali, u dan jirriskja li jkabbar il-fenomenu; jinnota li l-konsulenti tat-taxxa huma mistennija li jidentifikaw l-aktar kostruzzjonijiet favorevoli tat-taxxa għall-klijenti tagħhom, għax inkella jagħmlu lilhom infushom responsabbli li jħallsuhom tad-danni;

108.   Jinnota bi tħassib li skont il-leġiżlazzjoni f'ċerti Stati Membri, ċerti tipi ta' intermedjarji mhumiex suġġetti għal taħrika għal reati ta' evażjoni tat-taxxa, jekk tali reat ikun qed isir fi Stat Membru jew pajjiż terz ieħor;

109.  Jiġbed l-attenzjoni lejn in-nuqqas ta' kooperazzjoni superviżorja u skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti fi ħdan l-Istati Membri u madwar l-UE kollha kemm hi;

110.  Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ mhijiex infurzata biżżejjed u li dan jippermetti li l-intermedjarji jaqdu formalment dmirijiethom, bħad-diliġenza dovuta tal-klijenti u obbligi oħra ta' rappurtar, filwaqt li jevitaw l-ispirtu tar-regoli, speċjalment billi jinvokaw "is-segretezza professjonali" jew "is-segretezza bankarja"; jiddeplora l-fatt li l-intermedjarji, b'mod speċjali l-entitajiet finanzjarji, jadottaw approċċ deċentralizzat li fih l-istandards kontra l-ħasil tal-flus ivarjaw wisq minn fergħa għall-oħra; jemmen li l-kwartieri ġenerali ta' intermedjarju għandhom dejjem ikunu responsabbli biex jiżguraw l-implimentazzjoni xierqa tal-istandards tal-AML fl-oqsma kollha tan-negozju u fil-fergħat kollha;

111.  Jinnota bi tħassib kbir li l-iżvilupp tat-teknoloġiji diġitali u l-użu dejjem akbar u usa' tagħhom fil-kummerċ, fit-tranżazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji, qed jiffaċilitaw it-tfixkil tal-kontrolli tal-AML u tat-taxxa , filwaqt li l-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa, tal-infurzar tal-liġi u ġudizzjarji mhumiex mgħammra kif xieraq biex jittrattaw dawn l-isfidi;

Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-banek

112.  Jinnota li l-banek, istituzzjonijiet finanzjarji oħra u l-ġesturi tal-ġid huma parteċipanti attivi fit-tnedija ta' dawn il-prattiki, billi waqqfu madwar wieħed minn kull sitt entitajiet żvelati fil-Panama Papers; jenfasizza li l-banek intermedjaw f'madwar 9 % tal-entitajiet offshore li ġew inkorporati minn Mossack Fonseca; jinnota li bosta banek li jidhru fil-Panama Papers ġew salvati bi flus pubbliċi bejn l-2008 u l-2012;

113.  Ifakkar li l-maġġoranza tal-flussi finanzjarji illeċiti marbuta mal-ħasil tal-flus, l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa jgħaddu mis-sistema bankarja internazzjonali; jiddispjaċih li l-istituzzjonijiet bankarji Ewropej, li wrew l-involviment attiv u sistematiku tagħhom f'dawn il-prattiki, qed ikomplu joperaw liberament, mingħajr ma ġew applikati sanzjonijiet ta' kwalunkwe tip;

114.  Jirrikonoxxi li l-banek kienu involuti f'erba' attivitajiet ġenerali, jiġifieri li jipprovdu u jamministraw strutturi offshore, ifornu kontijiet bankarji lil entitajiet offshore, jipprovdu prodotti finanzjarji oħrajn, u servizzi bankarji ta' korrispondenza(84), iżda wkoll li l-industrija tas-servizzi finanzjarji, kemm jekk banek, konsulenti tal-investiment jew ditti legali, instabu li qed joffru lill-klijenti tagħhom opportunitajiet għal evażjoni tat-taxxa(85);

115.  Jinnota bi tħassib kbir li spiss ir-regolaturi nazzjonali u Ewropej jonqsu milli jiskrutinizzaw l-oriġini tal-ġid u jippermettu PEPs minn reġimi kleptokratiċi u kriminali oħra jinvestu u jkollhom pożizzjonijiet ta' parteċipazzjoni azzjonarja f'banek, istituzzjonijiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni u gruppi ekonomiċi ewlenin fl-UE, biex b'hekk fil-fatt jiffaċilitaw il-ħasil ta' dawk l-assi fis-sistema finanzjarja tal-UE; jenfasizza li dan jinkludi n-nuqqas li jiġu żgurati s-superviżjoni u l-iskrutinju fuq bażi konsolidata tar-rabtiet bejn il-banek, il-kumpaniji u l-gruppi ekonomiċi Ewropej u l-istrutturi ta' parteċipazzjoni jew l-istrutturi prinċipali tagħhom ibbażati f'ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx jew b'infurzar baxx tal-AML;

116.  Jenfasizza li l-banek huma atturi ewlenin fl-identifikazzjoni ta' tranżazzjonijiet suspettużi u r-rappurtar ta' dawn lill-FIUs nazzjonali, imma wkoll li ċerti banek ma jiffaċilitawx l-investigazzjonijiet mill-FIUs nazzjonali u mill-Unitajiet tal-Irkupru tal-Assi, pereżempju billi jonqsu milli jagħtu informazzjoni sħiħa f'format diġitali dwar entitajiet jew tranżazzjonijiet suspettużi; jinnota l-evidenza ppreżentata lill-Kumitat li ċerti banek kienu fetħu kontijiet għall-klijenti tagħhom qabel iffinalizzaw ir-rekwiżiti tad-diliġenza dovuta tal-klijenti u identifikaw is-sidien benefiċjarji; jinnota li bosta banek imsemmija fil-Panama Papers ġew immultati mis-superviżuri talli ma kkonformawx mal-istandards tal-AML/CFT, imma li s-sanzjonijiet imposti jibqgħu aktar baxxi minn dawk ippromulgati fl-Istati Uniti għal ksur simili; jiddispjaċih li l-multi imposti fuq l-entitajiet finanzjarji marbuta b'obbligu mis-superviżuri tista' titnaqqsilhom it-taxxa minnhom;

117.  Jirrikonoxxi li l-intermedjazzjoni mill-banek fit-twaqqif ta' strutturi offshore naqset b'mod sinifikanti mill-2007 'l hawn, meta ġie żvelat li l-banek kienu qegħdin jippromwovu l-evitar fuq skala kbira tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva Ewropea dwar it-Tfaddil tal-2005; jinnota li, mill-2008 'l hawn, ir-riskji reputazzjonali u regolatorji wara l-kriżi finanzjarja komplew żiedu wkoll mat-tnaqqis fl-entitajiet offshore intermedjati mill-banek(86); jirrikonoxxi, madankollu, li fil-livell globali, id-data statistika ma turix tnaqqis ġenerali fil-fondi li jgħaddu mir-rifuġji fiskali, tal-anqas sal-2014(87), iżda aktar riorganizzazzjoni tal-ġurisdizzjonijiet u l-istrumenti użati; jinnota li b'mod parallel għaż-żieda progressiva fit-taxxa minn ras il-għajn imposta mil-Lussemburgu, l-Awstrija u l-Belġju (sal-2009), minn 15 % fl-2005 għal 20 % fl-2008 u 35 % fl-2011, il-flus offshore kienu qed jiġu allokati dejjem iżjed lil kumpaniji tal-isem f'ġurisdizzjonijiet bħall-Bahamas, Singapore u Hong Kong; jinnota, madankollu, li n-negozju ta' intermedjazzjoni ttieħed minn professjonijiet oħra, jiġifieri mill-avukati, kif deher fil-Panama Papers;

118.  Jinnota r-rwol ewlieni li għandhom is-sussidjarji ta' servizzi bankarji privati f'banek kbar f'ċentri finanzjarji biex jagħtu servizzi lil hinn mill-fruntieri nazzjonali lil individwi ta' valur nett għoli; jinnota li fl-2015 l-akbar 20 bank Ewropew irreġistraw madwar wieħed minn kull erba' euro tal-profitti tagħhom f'ġurisdizzjonijiet b'rata baxxa ta' taxxa, bi stima totali ta' EUR 25 biljun, u li n-negozju mwettaq mill-banek f'ġurisdizzjonijiet b'taxxi baxxi huwa sproporzjonat meta mqabbel mal-fatt li dawn il-ġurisdizzjonijiet jirrappreżentaw 11 % tal-popolazzjoni dinjija u 5 % tal-PDG dinji(88);

119.  Jenfasizza li l-istituzzjonijiet bankarji mhux dejjem kienu konformi mal-linji gwida interni jew ir-rekwiżiti regolatorji tagħhom stess (rigward id-diliġenza dovuta tal-klijenti), u li xi kultant il-banek naqsu milli jikklassifikaw il-klijenti fil-kategorija ta' riskju għoli xierqa, minflok ma applikaw kif dovut il-politiki ta' ''kun af lill-klijent tiegħek'', u r-rappurtar ta' diliġenza dovuta msaħħaħ ma kienx komplut(89); jinnota bi tħassib każijiet ta' istituzzjonijiet finanzjarji - inkluż fi Stati Membri Ewropej - li huma jew proprjetà ta' PEPs jew konoxxenti tagħhom, jew immexxija minnhom, u li dan jinfluwenza l-mod kif iwettqu l-kontrolli tad-diliġenza dovuta tagħhom;

120.  Josserva li l-kontrolli tad-diliġenza dovuta tal-klijenti huma prinċipalment formalità jew ibbażati fuq awtodikjarazzjoni min-naħa tal-entitajiet li qed jiftħu kont bankarju, mingħajr investigazzjoni adegwata tal-profil(90);

121.  Jinnota li wħud mit-tweġibiet ipprovduti mill-intermedjarji lill-Kumitat jidhru li jikkontradixxu informazzjoni miksuba mill-Panama Papers(91); jikkundanna kwalunkwe dikjarazzjoni possibbilment falza li saret lill-Kumitat;

Is-superviżjoni bankarja

122.  Jinnota li l-azzjoni superviżorja mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri wara l-Panama Papers varjat minn verifika sħiħa tal-banek kollha sorveljati, għal spezzjonijiet mhux sistematiċi u għal nuqqas assolut ta' azzjoni;

123.  Jirrimarka li, f'xi Stati Membri, is-setgħat tal-awtorità kompetenti huma limitati għal sorveljanza tal-eżistenza ta' kontrolli kontra l-ħasil tal-flus; jinnota li d-diverġenza fis-setgħat mogħtija lis-superviżuri finanzjarji fi Stati Membri differenti tfixkel l-implimentazzjoni sħiħa tal-istandards tal-AML/CFT u l-kooperazzjoni tajba; jinnota li l-BĊE, l-akbar superviżur prudenzjali fl-UE, m'għandux kompetenzi fil-qafas tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku għas-superviżjoni tal-AML/CFT, u li dan qed jipprevjeni lill-awtoritajiet kompetenti milli jiskambjaw informazzjoni kunfidenzjali mal-BĊE;

124.  Jinnota li l-kapaċità tal-awtoritajiet kompetenti li jivverifikaw l-implimentazzjoni ta' politiki u proċeduri korporattivi għall-grupp kollu, xi drabi tkun imxekkla mil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-data u s-sigriet bankarju;

125.  Jinnota li, skont l-informazzjoni pprovduta mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA), madwar 1 300 bank kienu ġew avviċinati sa Diċembru 2016 permezz ta' rieżamijiet mhux fuq il-post jew taħlita ta' żjarat fuq il-post u mhux; jistenna r-riżultati finali sat-tielet kwart tal-2017; jenfasizza l-ewwel indikazzjonijiet tar-riżultati, li jissuġġerixxu li, f'xi każijiet, ġew identifikati nuqqasijiet;

126.  Jinnota li f'Diċembru 2016 l-EBA bagħtet kwestjonarju lill-membri tal-Bord tas-Superviżuri tagħha biex tikkonsolida l-fehim tagħha tal-azzjoni superviżorja wara l-Panama Papers; jinnota li r-riżultati ta' dan l-eżerċizzju għadhom iridu jiġu ppubblikati;

127.  Jinnota li ftit kienu l-awtoritajiet kompetenti li ttrattaw il-każ tal-Panama Papers lil hinn mill-ħasil tal-flus, u li ftit biss irrikonoxxew ir-rabta evidenti ma' reati fiskali;

128.  Josserva li l-awtoritajiet tal-Istati Membri naqsu milli jissorveljaw b'mod effikaċi l-istituzzjonijiet finanzjarji, anke qabel ir-rivelazzjonijiet tal-Panama Papers, u li dawn ma ssanzjonawx adegwatament l-istituzzjonijiet finanzjarji suġġetti għas-CRD IV li nstabu responsabbli għal ksur serju ta' dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont l-AMLD III; jinnota li dak li ġie żvelat mill-Azerbaijan Laundromat juri n-nuqqas ta' xi superviżuri finanzjarji li jiżguraw li l-istituzzjonijiet finanzjarji jirrispettaw l-obbligi tagħhom b'rabta mal-AMLD, anke wara l-adozzjoni ta' rakkomandazzjonijiet ġodda tal-FATF fl-2012;

129.  Jenfasizza li l-aqwa 20 bank tal-UE qed jirreġistraw aktar profitti f'ġurisdizzjonijiet ta' taxxa speċjali milli jista' jiġi ġġustifikat mil-livell ta' attività ekonomika reali li qed isseħħ fihom, ħafna drabi mingħajr ma tiġi impjegata persuna waħda fil-pajjiżi kkonċernati u filwaqt li jitħallsu taxxi baxxi jew xejn f'dawk il-ġurisdizzjonijiet(92); jemmen li l-awtoritajiet kompetenti tal-UE ma jistgħux jiżguraw superviżjoni effiċjenti ta' dawn il-prattiki mill-banek tal-UE f'pajjiżi terzi, u li dan jista' jkun ta' riskju għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni Bankarja;

130.  Jinnota li 'l fuq minn 20 awtorità kompetenti għas-superviżjoni bankarja tal-UE ħadu azzjoni ta' superviżjoni direttament wara l-pubblikazzjoni tal-Panama Papers(93);

Avukati u ditti legali

131.  Jindika d-diffikultajiet tar-regolamentazzjoni tal-avukati u d-ditti legali involuti fl-istabbiliment u ż-żamma ta' strutturi offshore, peress li dawn ta' spiss joperaw b'mod transfruntier u mill-inqas f'pajjiż terz wieħed li fih ir-rekwiżiti legali mhumiex suġġetti għal skrutinju jew għal kontrolli tad-diliġenza dovuta tal-klijenti(94);

132.  Jenfasizza li l-avukati u d-ditti legali spiss jipprovdu pariri u assistenza fil-qasam tal-investiment u t-taxxa biex jiġu stabbiliti entitajiet offshore, spiss f'kuntatt dirett mal-UBOs;

133.  Jinnota li l-għadd ta' STRs magħmula minn avukati, kif ukoll minn professjonijiet oħra fil-maġġorparti awtoregolati huwa baxx(95), u jinnota wkoll li r-rappurtar mill-avukati spiss huwa kkawżat minn rivelazzjonijiet fil-midja;

134.  Jirrikonoxxi li fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, is-superviżjoni tal-avukati titwettaq minn assoċjazzjonijiet tal-avukatura u tal-avukati professjonali, li ma jissorveljawx b'mod attiv il-membri tagħhom, iżda pjuttost jaġixxu fuq il-bażi ta' lmenti minn klijenti; jiddispjaċih li l-istatistika dwar sanzjonijiet jew miżuri dixxiplinarji implimentati minn assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-avukatura mhumiex disponibbli pubblikament fil-pajjiżi kollha tal-UE;

135.  Jinnota li l-membri tal-professjoni legali huma suġġetti għal sanzjonijiet stretti (ċivili u xi kultant kriminali) jekk ma jżommux mal-obbligi tal-AMLD; jinnota wkoll, madankollu, li dawn il-proċeduri dixxiplinari stretti rari jwasslu biex jitilfu l-warrant(96);

136.  Jinnota li l-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet statutorji dwar il-privileġġ klijent-avukat ta' ċerti professjonisti maħtura, bħal avukati u nutara li jirrifjutaw li jixhdu jew jagħtu evidenza fi kwistjonijiet fiskali, mhuwiex ċar u konsistenti fl-Istati Membri kollha, aħseb u ara bejn Stat Membru u ieħor;

137.  Jenfasizza b'mod speċjali li f'ħafna Stati Membri, l-avukati ma jistgħux jiġu ssanzjonati għal pariri lil persuni mhux residenti dwar kif jistgħu jevadu t-taxxi jew jaħslu l-flus f'ġurisdizzjoni oħra, skont il-prinċipju tat-territorjalità;

138.  Jinnota li l-konsulenti legali eskludew lilhom infushom mill-obbligi legali billi invokaw "is-segretezza professjonali" sabiex jevitaw li jwettqu d-diliġenza dovuta tal-klijenti, anke meta ma kinux qed jaġixxu bħala avukati imma bħala fornituri ta' servizzi finanzjarji(97);

Il-kontabilisti, id-ditti kontabilistiċi u l-awdituri

139.  Jinnota li l-persunal tad-ditti kontabilistiċi huwa magħmul minn kontabilisti professjonali, awdituri u esperti legali u tat-taxxa;

140.  Jinnota li l-entitajiet offshore stabbiliti fil-ġurisdizzjonijiet ewlenin tal-Panama Papers (il-Gżejjer Verġni Brittaniċi, il-Panama u s-Seychelles, fost l-oħrajn) ma għandhomx rekwiżiti ta' awditjar; jissottolinja, madankollu, li meta entitajiet offshore jiġu kkonsolidati f'intrapriżi prinċipali, dawn għandhom ikunu suġġetti għal awditjar; josserva li s-superviżuri f'xi ġurisdizzjonijiet jitolbu lill-banek u lil intermedjarji finanzjarji oħra biex jawditjaw partijiet mill-proċessi tagħhom, pereżempju proċeduri kontra l-ħasil tal-flus;

141.  Jinnota li r-rwol tad-ditti kontabilistiċi fl-iskemi żvelati fil-Panama Papers kien jikkonsisti primarjament f'pariri u l-manutenzjoni ta' strutturi offshore, u li l-awdituri ma kinux involuti b'mod attiv peress li l-entitajiet offshore spiss ma jkollhomx rekwiżit ta' awditjar; jinnota madankollu li d-ditti kontabilistiċi magħrufa bħala l-''Big 4'', li jiddominaw is-suq, kellhom rwol fi skandli oħra dwar it-taxxa bħal-Luxleaks u li l-attivitajiet tagħhom kemm ta' konsulenza fiskali kif ukoll ta' awditjar jippreżentaw il-possibbiltà ta' kunflitti ta' interess serji;

142.  Jinnota li d-ditti kontabilistiċi spiss joħorġu linji gwida interni dwar il-prattiki li jqisu li huma aċċettabbli, iżda li din l-awtoregolamentazzjoni mhijiex biżżejjed biex tindirizza b'mod effikaċi l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa li dawn jippromwovu u jiffaċilitaw;

143.  Jinnota li l-awdituri u l-konsulenti tat-taxxa aġixxew bħala kumpaniji globalment integrati, għalkemm jippreżentaw ruħhom bħala entitajiet legali separati numerużi li mhumiex taħt sjieda komuni, iżda li huma marbuta b'arranġamenti kuntrattwali biex joperaw standards komuni taħt isem komuni, sabiex inaqqsu r-responsabbiltà, inaqqsu l-ispejjeż u r-riskju, jiddelimitaw ir-riskju legali tagħhom, u jipproteġu lill-klijenti tagħhom minn inkjesti regolatorji(98);

144.  Jiddeplora l-fatt li l-għadd ta' STRs magħmula lill-FIUs minn kontabilisti huwa baxx, u ma jirriflettix l-esponiment tas-settur għar-riskji ta' ħasil tal-flus(99);

145.  Jenfasizza li d-ditti kontabilistiċi mhux biss kellhom rwol ewlieni fit-tfassil ta' skemi ta' pjanifikazzjoni fiskali aggressiva għall-klijenti tagħhom, imma għenu wkoll lill-gvernijiet nazzjonali jfasslu l-kodiċijiet u l-liġijiet tagħhom fir-rigward tat-taxxa, u li dan ħoloq kunflitt ta' interess sinifikanti;

146.  Jinsab imħasseb dwar il-promiskwità u l-kunflitti ta' interess li jaffettwaw lill-awdituri u lill-konsulenti, lill-avukati u lild-ditti legali li spiss iservu ta' konsulenti tal-gvern biex ifasslu l-leġiżlazzjoni fil-qasam tat-taxxa, jikkonċepixxu għodod tal-AML u saħansitra jinvestigaw u jwettqu awditjar għar-regolaturi, filwaqt li jservu wkoll jew ikunu servew lill-entitajiet regolati;

It-trusts, arranġamenti legali simili oħra u l-fiduċjarji

147.  Ifakkar li t-trusts, il-kumpaniji fiduċjarji u strutturi legali simili għandhom rwol importanti fil-ħolqien u ż-żamma ta' entitajiet offshore; jinnota f'dan ir-rigward li l-investigazzjonijiet tal-Europol dwar il-Panama Papers, li wasslu għal 3 469 tqabbil probabbli mal-bażi ta' data tiegħu ta' kriminali suspettati, żvelaw ukoll l-użu prevalenti ta' strutturi ta' trust biex jaħbu l-assi u l-identitajiet;

148.  Jinnota li trust hija ġabra ta' assi maħluqa permezz ta' kuntratt privat iffirmat minn tliet partijiet (is-settlor, it-trustee u l-benefiċjarju) u m'għandhiex, bħala tali, personalità korporattiva;

149.  Jinnota li t-trusts u l-kumpaniji fiduċjarji huma objettiv diffiċli għal dawk li jfasslu l-politika f'ġurisdizzjonijiet onshore, minħabba l-preżenza fiżika limitata tal-kumpaniji u l-informazzjoni limitata disponibbli għal-leġiżlaturi jew l-awtoritajiet;

150.  Jinnota li kumpaniji tat-trusts jaġixxu f'isem l-UBOs, imma li l-klijenti diretti tagħhom huma fil-maġġoranza tal-każijiet intermedjarji bħal kumpaniji ta' trusts oħrajn, ditti legali u kontabilistiċi u banek;

151.  Jinnota li t-trusts jistgħu ikunu kumpaniji waħedhom jew proprjetà ta' tipi oħra ta' kumpaniji ta' servizz bħal ditti legali jew banek;

152.  Jinnota li t-trusts jistgħu jkunu wkoll parti mill-iskemi kumplessi ta' evażjoni u evitar tat-taxxa ta' gruppi ekonomiċi internazzjonali, u spiss ikunu parti minn skemi multinazzjonali(100);

153.  Jenfasizza li ċerti forom ta' trusts kummerċjali u mhux kummerċjali jistgħu jsiru strument saħansitra akbar għall-użu ħażin fil-futur, minħabba li dawn mhumiex entitajiet legali u, għalhekk, b'differenza mill-kumpaniji, mhumiex suġġetti għal xi forma ta' rekwiżiti ta' żvelar kontabilistiku jew legali, pereżempju tal-kontijiet annwali tagħhom; barra minn hekk, in-nuqqas ta' reġistru ta' trusts jagħmilha diffiċli ħafna għall-awtoritajiet tat-taxxa biex jiksbu l-informazzjoni dwar l-assi li jkunu jinsabu fit-trusts;

4. Id-dimensjoni tal-pajjiżi terzi

4.1. Konstatazzjonijiet

154.  Ifakkar li, fil-preżent, il-ġbir jew ir-rappurtar(101) ta' informazzjoni dwar l-UBOs għall-entitajiet legali ma jikkostitwixxux obbligu skont il-leġiżlazzjoni f'ċerti pajjiżi terzi, pereżempju fl-Istati Uniti;

155. Jenfasizza li xi ġurisdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi jaqsmu l-informazzjoni dwar l-UBOs mal-FIUs Ewropej għal finijiet ta' intelligence biss, imma ma jwiġbux għal talbiet internazzjonali għall-kooperazzjoni, u b'hekk jimpedixxu l-użu tal-informazzjoni quddiem il-qrati; 

156.  Jenfasizza li ċerti pajjiżi terzi jużaw reġimi tat-taxxa speċjali biex jattiraw in-negozju; jindika li f'ċerti ġurisdizzjonijiet huwa faċli ħafna li wieħed jistabbilixxi kumpanija mingħajr ma jiżvela l-identità, peress li ftit li xejn tintalab informazzjoni; josserva li huma involuti biss ftit passi biex jinħolqu dokumenti legali sempliċi online; jiddispjaċih li dan jista' jwassal għall-proliferazzjoni ta' prattiki użati għall-evitar u l-evażjoni tat-taxxi;

157.  Josserva li għalkemm l-Istati Uniti għandha leġiżlazzjoni tal-AML anqas ambizzjuża minn dik fl-UE, b'mod speċjali dwar it-trasparenza tal-UBOs, hekk kif din m'għandhiex reġistru ċentralizzat tal-UBOs, hija għandha rekord aħjar fir-rigward tal-infurzar u tal-implimentazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni tagħha dwar l-AML;

158.  Jiġbed l-attenzjoni għas-sistema tad-differiment tat-taxxa fl-Istati Uniti, li tippermetti lill-intrapriżi multinazzjonali jpoġġu l-profitti barranin tagħhom offshore għal żmien illimitat, u b'hekk jevitaw it-taxxi dovuti meta jirrimpatrijaw dawk il-profitti;

159.  Ifakkar fit-talba tiegħu li jissaħħaħ ir-rwol tal-UE fuq livell internazzjonali billi titkellem b'vuċi waħda, u li ssir ħidma intiża biex tiżviluppa qafas komuni tal-UE għal trattati bilaterali fi kwistjonijiet tat-taxxa, bħala mod kif tiġi indirizzata l-għażla opportunistika tat-trattat; iqis li l-istabbiliment ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles jeħtieġ li jkun akkumpanjat minn dispożizzjonijiet imsaħħa dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tat-taxxa, li jimpedixxu l-evitar tat-taxxa, u għandu jinkludi l-prinċipji ta' governanza tajba fil-qasam tat-taxxa;

160.  Jinnota li l-Kummissjoni tipprovdi kummenti għal kull evalwazzjoni tal-Istati Membri mill-FATF jew mill-Moneyval, u jissuġġerixxi li dawn il-kummenti jiġu ppubblikati fil-futur;

4.2. Il-pajjiżi li qed jiżviluppaw

161.  Jenfasizza li fl-istess ħin li qiegħda tiżdied l-inugwaljanza, il-pajjiżi l-anqas żviluppati qegħdin jintlaqtu b'mod sproporzjonat mill-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus permezz ta' strutturi offshore; jinnota li 30 % tal-ġid finanzjarju Afrikan jinżamm offshore, u dan iwassal għal telf ta' USD 14-il-biljun fi dħul mit-taxxi(102);

162.  Jissottolinja li l-flussi finanzjarji illeċiti għandhom effetti devastanti fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw(103); jinnota li fir-rapport tagħha ta' Diċembru 2014, Global Financial Integrity (GFI) stmat li l-ekonomiji li qed jiżviluppaw u emerġenti tilfu USD 6.6 triljun fi flussi finanzjarji illeċiti mill-2003 sal-2012, u l-ħruġ ta' flussi illeċitu żdied b'rata medja inkredibbli ta' 9.4 % fis-sena(104);

163.  Jiġbed l-attenzjoni għas-sitwazzjoni inaċċettabbli li fiha xi kumpaniji li joperaw f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, jagħmlu użu mill-korruzzjoni, il-frodi tat-taxxa, l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, il-prezzar ta' trasferiment u s-sjieda anonima tal-kumpaniji biex inaqqsu r-responsabbiltà tagħhom fil-qasam tat-taxxa jew biex jaħslu l-flus, filwaqt li miljuni ta' persuni huma nieqsa minn livell adegwat ta' nutrizzjoni, kura tas-saħħa u edukazzjoni(105);

164.  Jinnota li n-nuqqas ta' reġistri elettroniċi tal-kontijiet finanzjarji fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jagħmilha diffiċli jew impossibbli għall-awtoritajiet kompetenti biex jiksbu informazzjoni finanzjarja jew kontabilistikia;

165.  Jiesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw se jsibuha diffiċli jimplimentaw is-sistema tal-OECD għal skambju awtomatiku ta' informazzjoni mill-2017 jew l-2018, billi dawn għandhom nuqqas ta' kapaċità teknika, umana u istituzzjonali li jista' jċaħħadhom mill-benefiċċji ta' din l-għodda fil-ġlieda kontra l-evitar u l-evażjoni tat-taxxa; jinnota li f'dak li għandu x'jaqsam mal-kooperazzjoni globali, għad irid jiġi stabbilit approċċ komuni għal prinċipji sempliċi sabiex ikun hemm riżultati effettivi; jinsab imħasseb dwar ir-riskju li jkun hemm sistema internazzjonali b'żewġ veloċitajiet ta' skambju awtomatiku ta' informazzjoni, hekk kif il-pajjiżi li qed jiżviluppaw se jibqgħu barra mill-iskambji reċiproċi;

166.  Jinnota li l-Afrika bħala kontinent titlef tal-anqas USD 50 biljun dollaru fis-sena fi flussi finanzjarji illeċiti, li huwa d-doppju tal-ammont li tirċievi f'għajnuna internazzjonali; huwa konxju tal-appell imqanqal tar-rappreżentanti tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jintemmu r-rifuġji fiskali, hekk kif dawn jistokkjaw kapital ta' negozju illegali(106);

167.  Jemmen li t-titjib fil-kapaċitajiet tat-taxxa fil-pajjiżi milquta mill-evażjoni u l-evitar tat-taxxa jista' jġib miegħu benefiċċji sinifikanti; ifakkar fir-relazzjoni diretta li teżisti bejn il-livell limitu ta' taxxi miġbura, u l-kapaċità istituzzjonali tal-gvern; itenni, f'dan ir-rigward, l-evidenza xjentifika li turi li żieda ta' 10 % fil-kapaċità tal-ġestjoni tat-taxxa tikkorrispondi għal tkabbir annwali ta' 1.5 % fil-PDG;

168.  Jinnota li l-azzjonijiet tal-UE jinfluwenzaw it-trasparenza tat-taxxa, anke permezz tal-attivitajiet ta' investiment mill-Bank Ewropew tal-Investiment u mill-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp, li jużaw strutturi ta' investiment mhux trasparenti fl-investimenti ta' portafoll tagħhom, u jitlob li tittieħed azzjoni biex jiġu indirizzati dawn il-problemi;

169.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar iż-żieda fl-impatt negattiv tal-flussi finanzjarji illeċiti, li jirrappreżentaw ostaklu għat-tkabbir ekonomiku, l-iżvilupp soċjali, il-ġlieda kontra l-inugwaljanza, l-għoti tas-setgħa lill-gvern u l-kapaċità istituzzjonali;

170.  Jinnota li l-proċess tal-BEPS ma kienx jinkludi lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw bħala sħab indaqs fin-negozjati u naqas milli jagħti soluzzjonijiet effettivi għall-problemi tal-ifqar pajjiżi f'dak li għandu x'jaqsam mat-taxxa, inkluż in-netwerk globali ta' trattati tat-taxxa li sikwit ifixklu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw milli jintaxxaw il-profitti ġġenerati fit-territorju tagħhom; jenfasizza li ma jistax ikun hemm soluzzjonijiet effikaċi għal problema globali jekk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ma jinvolvux ruħhom fir-riforma globali tat-taxxa;

5. L-informaturi

171.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-LuxLeaks, il-Panama Papers, is-Swiss Leaks, il-Bahamas Leaks, il-Football Leaks u għadd kbir ieħor ta' rivelazzjonijiet urew kif l-informaturi jistgħu jaqdu rwol kruċjali f'dak li jirrigwarda l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-frodi, il-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva jew il-korruzzjoni, jew biex jitfgħu dawl fuq imġiba moħbija; jissottolinja, għaldaqstant, li l-protezzjoni tal-informaturi tista' tikkontribwixxi biex jiġi ssalvagwardjat l-interess pubbliku, tiġi promossa l-governanza tajba u jissaħħaħ l-istat tad-dritt; jinnota li sakemm l-entitajiet marbuta b'obbligu jirriskjaw biss multi baxxi jekk ma jirrapportawx jew jekk jirrapportaw ħażin suspetti ta' ħasil tal-flus lill-awtoritajiet, il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu se tiġi mxekkla bil-kbir;

172.  Jenfasizza r-rwol tat-trejdjunjins u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-appoġġ u fl-għajnuna lill-informaturi fir-relazzjoni tagħhom mal-organizzazzjoni li jappartjenu għaliha;

173.  Jiddispjaċih li xi pajjiżi jużaw il-prosekuzzjoni tal-informaturi bħala mezz biex jissalvagwardjaw is-segretezza(107); iqis li huwa ta' dispjaċir kbir li, fil-każ tal-LuxLeaks, s'issa kienu biss l-informaturi u l-ġurnalisti li tħarrku, filwaqt li l-prattiki tal-kumpaniji u l-intermedjarji involuti fid-deċiżjonijiet dwar it-taxxa żvelati mid-dokumenti tal-LuxLeaks għadhom ma ġewx ittrattati bis-sħiħ; ifakkar li l-Parlament Ewropew talab ripetutament biex tittieħed azzjoni sabiex titjieb il-protezzjoni tal-informaturi u l-ġurnalisti;

174.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni bħalissa qed tivvaluta l-ambitu tal-azzjoni settorjali orizzontali potenzjali futura jew iż-żieda tagħha fil-livell tal-UE biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-informaturi; jinnota li l-Parlament jinsab fil-proċess li jadotta rapport fuq inizjattiva proprja biex jipprovdi r-rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar din il-kwistjoni;

6. Il-kooperazzjoni interistituzzjonali

175.  Ifakkar li, skont l-Artikolu 4(3) tat-TUE, il-prinċipju tal-kooperazzjoni leali jipprevedi li l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, f'rispett reċiproku sħiħ, jgħinu lil xulxin fit-twettiq tal-kompiti li joħorġu mit-Trattati;

176.  Jinnota li l-prinċipju ta' kooperazzjoni leali jinkludi l-obbligu li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha adatti biex iżommu l-ambitu u l-effikaċja tad-dritt tal-Unjoni; ifakkar li l-Istati Membri għandhom jibqgħu lura milli jieħdu miżuri li jistgħu jippreġudikaw serjament it-twettiq tar-riżultat preskritt mid-dritt tal-UE;

177.  Jilqa' l-kooperazzjoni tajba mal-Kummissjoni rigward is-seduti ta' smigħ tal-President Juncker u l-Kummissarji Jourová u Moscovici, kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-uffiċjali tal-Kummissjoni fil-laqgħat tal-Kumitat; jiddispjaċih, madankollu, li wħud mit-tweġibiet li ngħataw matul l-iskambju ta' fehmiet xejn ma kienu sodisfaċenti;

178.  Jilqa' t-tweġibiet li ngħataw mill-Ministri tal-Finanzi u tal-Ġustizzja tal-25 Stati Membru bi tweġiba għall-kwestjonarju mibgħut mill-Kumitat; jiddispjaċih, madankollu, li Malta u l-Ungerija ma wiġbux, u li Malta, li kellha l-Presidenza b'rotazzjoni, uriet nuqqas partikolari ta' kooperazzjoni(108);

179.  Jirrimarka l-fatt li l-ftehim mal-Kummissjoni dwar aċċess għal dokumenti kunfidenzjali mhux klassifikati ħa sitt xhur, u li dan id-dewmien kien ostaklu kbir għall-ħidma tal-Kumitat; jenfasizza li d-dokumenti li waslu mhux kollha huma aġġornati, u ta' spiss kellhom partijiet kbar iċċensurati jew oskurati, li ħoloq aktar ostakli kbar għall-ħidma tal-Kumitat; ifakkar li l-informazzjoni pprovduta f'dawn id-dokumenti mhux ikklassifikati tqieset bħala kunfidenzjali mill-Kummissjoni u mill-Kunsill, u għalhekk il-Kumitat ma tħalliex jinkludiha fir-rapport finali tiegħu;

180.  Ifakkar li l-Kumitat stieden lill-Presidenza attwali u dik li jmiss, f'bosta okkażjonijiet, biex jipparteċipaw f'seduti biex jiddiskutu l-kooperazzjoni u t-triq 'il quddiem fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa, iżda jiddispjaċih li dawn it-talbiet ġew rifjutati f'kull okkażjoni b'argumenti mingħajr bażi;

181.  Jinnota li minkejja talbiet lill-Kunsill, l-ebda dokument adegwat ma tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Kumitat; jiddubita, għalhekk, ir-rieda politika tal-Kunsill biex iżid it-trasparenza u l-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus, jew biex jikkonforma mat-Trattat u mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali; jenfasizza li l-Parlament iqis li ċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu jaraw il-pożizzjonijiet tal-gvernijiet rispettivi tagħhom dwar kwistjonijiet importanti bħal dawn;

182.  Jinnota b'dispjaċir li mindu twaqqaf il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Panama Papers tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill ipprova jostakola l-ħidma tiegħu, inkluż bil-ħruġ ta' Nota ta' Informazzjoni lill-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti rigward il-PANA fl-1 ta' Lulju 2016 li talbet għal approċċ koordinat u unifikat fost l-Istati Membri biex jiġi limitat l-ambitu tal-inkjesta, u rrakkomanda li tiġi rifjutata l-parteċipazzjoni fl-inkjesta f'ċerti ċirkostanzi;

183.  Jiddeplora l-fatt li l-President tal-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi tal-Kunsill irrifjuta l-istedina sabiex jipparteċipa f'seduta ta' smigħ tal-kumitat fuq bażijiet legali li diffiċli jinftiehmu ("mhux korp tal-UE");

184.  Iqis li l-kooperazzjoni mill-Kunsill u l-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi tiegħu xejn ma kienet sodisfaċenti sa issa, u li dan fih nnifsu jikkostitwixxi ostaklu serju għall-ħidma u l-konstatazzjonijiet tal-Kumitat PANA;

185.  Jinnota li minħabba r-rifjut kontinwu tal-Kummissjoni u tal-Kunsill li japprovaw il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew dwar id-dispożizzjonijiet dettaljati li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament, il-kumitati ta' inkjesta u l-kumitati speċjali tal-Parlament xorta għad m'għandhomx biżżejjed kompetenzi – pereżempju, m'għandhomx id-dritt li jħarrku lix-xhieda biex jixhdu u li jinfurzaw l-aċċess għad-dokumenti – meta mqabbla ma' kumitati simili tal-Istati Membri jew tal-Kungress tal-Istati Uniti;

186.  Jittama li s-setgħat superviżorji tal-awtoritajiet tat-taxxa jiġu estiżi biex jiżguraw monitoraġġ aktar qawwi tal-opaċità u intelligence finanzjarja aktar b'saħħitha;

187.  Jikkonkludi, għalhekk, li għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, kien hemm ksur tal-prinċipju ta' kooperazzjoni leali minn xi Stati Membri u anke mill-Kunsill u l-korpi tiegħu;

7. Konklużjonijiet

188.  Jikkonkludi li l-problema sottostanti inkorporata fil-Panama Papers hija ċ-ċaqliq ta' flus bejn ġurisdizzjonijiet differenti bil-għan li jitnaqqsu jew li ma jitħallsux taxxi jew li jsir ħasil tal-flus, kemm offshore kif ukoll onshore; jemmen li hemm bżonn urġenti ta' aktar rieda politika, regolamentazzjoni aħjar u infurzar u monitoraġġ aktar b'saħħithom tar-regoli eżistenti biex jingħelbu dawn il-prattiki;

189.  Iqis li bl-użu ta' trusts, kumpaniji tal-isem, rifuġji fiskali u strutturi finanzjarji internazzjonali kumplessi, xi kumpaniji multinazzjonali u individwi ta' valur nett għoli ħbew b'suċċess ġidhom mill-awtoritajiet tat-taxxa u minn oħrajn li għandhom interessi finanzjarji leġittimi fir-rigward tagħhom, pereżempju, u b'hekk saru immuni billi ppożizzjonaw ġidhom f'vakwu leġiżlattiv;

190.  Jikkonkludi li n-nuqqas ta' kooperazzjoni u koordinament bejn u fost l-istituzzjonijiet tal-UE u l-aġenziji tagħha, l-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti dwar atti leġiżlattivi differenti rigward l-evażjoni tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa u l-ħasil tal-flus huwa problema sistemika;

191.  Jikkonkludi li ċerti Stati Membri għandhom it-tendenza li ma jipprovdux informazzjoni rilevanti bil-kwantità u l-kwalità mixtieqa u ġeneralment ma jidhirx li jagħmlu sforzi ġenwini biex iħarrxu l-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, li jikkostitwixxi ksur tal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali minqux fit-TUE; jikkonkludi li dawn l-Istati Membri qed jagħmlu ħilithom biex jaħbu l-imġiba ħażina tagħhom stess;

192.  Ifakkar li t-trasparenza, l-iskambju ta' informazzjoni, l-infurzar adegwat u t-titjib kontinwu tat-tekniki ta' prevenzjoni huma importanti fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa u l-ħasil tal-flus; jikkonkludi li r-rappurtar pubbliku pajjiż b'pajjiż bl-informazzjoni dwar it-taxxa tal-kumpaniji l-kbar kollha huwa ġustifikat;

193.  Jikkonkludi li l-leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ ma kinitx biżżejjed qabel ir-rivelazzjonijiet tal-Panama Papers u ma kinitx dejjem infurzata b'mod effettiv, u b'hekk ippermettiet li l-intermedjarji jaqdu dmirijiethom b'mod formali, bħad-diliġenza dovuta tal-klijenti u obbligi oħra ta' rappurtar, filwaqt li jevitaw l-ispirtu tar-regoli; jinnota li minn dak iż-żmien 'l hawn twettqu diversi rieżamijiet, pereżempju dwar id-DAC u l-AMLD, u li ġew ippreżentati proposti leġiżlattivi ġodda, bħar-rappurtar pajjiż b'pajjiż u r-regolamentazzjoni tal-intermedjarji, filwaqt li proposti oħra ġew imġedda, bħal pereżempju l-proposta leġiżlattiva dwar il-Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK); jinnota li l-President tal-Kummissjoni Ewropea impenja ruħu li jressaq proposti biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam tat-taxxa bejn l-Istati Membri permezz tal-obbligu li jwieġbu talbiet fi grupp dwar kwistjonijiet ta' taxxa, sabiex Stat Membru wieħed ikun jista' jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa lill-oħrajn biex jipproċedu kontra dawk li jevadu t-taxxa f'livell transfruntier, u anke biex isiru proposti dwar ir-riforma fit-taxxa skont l-Artikolu 116 tat-TFUE, li jinvolvu deċiżjoni konġunta bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew, biex tiġi eliminata d-distorsjoni tal-kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni fis-suq intern; 

194.  Jikkonkludi b'mod partikolari li kien hemm titjib gradwali sinifikanti f'dak li jirrigwarda reġistru ta' UBOs b'aċċessibbiltà bbażata fuq l-interess leġittimu; jenfasizza li r-reviżjoni attwali tal-AMLD tfittex li ttejjeb is-setgħat tal-FIUs tal-UE u tiffaċilita l-kooperazzjoni tagħhom, iżda li l-ambitu ta' applikazzjoni għadu limitat wisq u li hemm bżonn li tinqasam l-informazzjoni finanzjarja mhux biss biex jiġu indirizzati r-reati ekonomiċi kollha, iżda wkoll sabiex jiġi traċċat ir-rikavat minn attivitajiet marbutin mal-frodi;

195.  Jikkonkludi li l-identifikazzjoni xierqa tal-UBOs tibqa' ostaklu ewlieni biex jiġu eliminati skemi ta' evitar tat-taxxa illegali, u li n-natura internazzjonali tal-flussi finanzjarji u tal-istrutturi tal-kumpaniji żvelati mill-Kumitat PANA taggrava din il-problema;

196.  Jenfasizza li l-kreattività tal-persuni li jevitaw it-taxxa hija aktar mgħaġġla mill-formulazzjoni tal-leġiżlazzjoni, u li l-intermedjarji u l-faċilitaturi għandhom it-tendenza li jibqgħu fuq in-naħa t-tajba tal-liġi permezz ta' konformità kreattiva; jenfasizza f'dan ir-rigward l-użu ta' diskrepanzi regolatorji bejn il-pajjiżi bħala faċilitaturi ewlenin ta' prattiki bħal dawn;

197.  Jikkonkludi li l-amministrazzjoni tal-ġid għadha professjoni li, fil-biċċa l-kbira, mhijiex regolata, u li għandhom jiġu stabbiliti regoli u standards vinkolanti fil-livell internazzjonali b'mod li din il-professjoni tiġi regolata u definita aħjar;

198.  Jinnota li t-taxxi għandhom jitħallsu fejn jiġu ġġenerati l-profitti; jiddeplora l-fatt li minħabba li ma kienx hemm biżżejjed leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew minħabba li ma ġietx implimentata b'mod effettiv, setgħu jsiru l-azzjonijiet u l-kostruzzjonijiet finanzjarji żvelati fil-Panama Papers, li rnexxielhom jevitaw dan il-prinċipju bażiku; jikkonkludi li hemm bżonn li jiġi adottat approċċ komuni tal-UE biex jiġu miġġielda l-kumpaniji tal-isem fil-pajjiżi terzi, fl-OCTs u fl-ORs, u biex jinġiebu fi tmiem darba għal dejjem il-prattiki kollha mfassla biex jiġi evitat milli jitħallas l-ammont ġust ta' taxxi fl-UE, abbażi tat-trasparenza min-naħa tal-benefiċjarji aħħarin;

199.  Jikkonkludi li dan kien possibbli minħabba li l-Istati Membri ma implimentawx biżżejjed il-leġiżlazzjoni u l-Kummissjoni ma wettqitx biżżejjed infurzar; jiddispjaċih li għal raġunijiet politiċi, xi kultant anke jekk tkun teżisti l-leġiżlazzjoni u jkun hemm biżżejjed persunal biex jimplimentaha, dan ma jiżgurax l-implimentazzjoni tagħha;

200.  Iqis li l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej marbuta mal-Istati Membri, li xi wħud minnhom jidhru fil-Panama Papers, huma nieqsa mill-infrastruttura meħtieġa, mir-riżorsi finanzjarji u mill-kapaċità umana biex jiżguraw is-sorveljanza lokali tas-settur finanzjarju(109);

201.  Jinnota li l-Kummissjoni mhijiex mgħammra biżżejjed f'termini ta' riżorsi biex tiżgura l-infurzar sħiħ tal-leġiżlazzjoni tal-UE kontra l-ħasil tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa;

202.  Jiddispjaċih li kwistjonijiet marbuta mal-politika tat-tassazzjoni fil-livell tal-Kunsill spiss jiġu mblukkati minn Stati Membri individwali sabiex jipproteġu r-rifuġji fiskali; jitlob, għalhekk, it-tneħħija tal-prinċipju tal-unanimità tal-Istati Membri fi kwistjonijiet ta' taxxa sabiex isir progress fil-ġlieda favur ġustizzja fil-qasam tat-taxxa u biex jitnaqqas il-piż minn fuq iċ-ċittadini tal-UE;

203.  Jikkonkludi li l-FIUs huma strumenti ewlenin għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus; josserva, madankollu, l-istrutturi differenti madwar l-UE u l-fatt li dawn mhumiex mgħammra b'biżżejjed persunal sabiex ilaħħqu mal-kompiti tagħhom, inkluż biex jeżaminaw l-għadd dejjem jikber ta' STRs xprunati minn leġiżlazzjoni ġdida, u li dawn jistgħu jittrattaw biss parti żgħira mill-problema; jikkonkludi li l-istituzzjonijiet tal-Istati Membri inkarigati mill-implimentazzjoni u l-infurzar tar-regoli dwar il-frodi tat-taxxa u l-ħasil tal-flus jeħtieġ li jkunu kompletament indipendenti mill-influwenza politika; jikkonkludi li hemm bżonn li jiġi żgurat li l-investigazzjonijiet imwettqa mill-FIUs jiġu segwiti permezz ta' investigazzjonijiet kriminali mill-pulizija jekk is-sitwazzjoni tiġġustifika dan, inkella n-nuqqas ta' azzjoni mill-pulizija għandha tiġi kwalifikata bħala amministrazzjoni ħażina; jiddispjaċih li f'ħafna mill-każijiet l-FIUs huma politikament preġudikati;

204.  Jinnota li d-diffikultajiet fil-kondiviżjoni tal-informazzjoni bejn l-FIUs u fl-użu tal-informazzjoni misluta mill-STRs (rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi) u mill-SARs (rapporti dwar attività suspettuża) jirriżultaw parzjalment minħabba l-evoluzzjoni mhux ugwali tal-FIUs f'partijiet differenti tad-dinja;

205.  Jikkonkludi li, f'każijiet rilevanti, is-sanzjonijiet mhux dejjem jiġu applikati jew mhumiex biżżejjed ta' deterrent; jiddeplora l-fatt, f'dan il-kuntest, li l-Istati Membri qed ikomplu jopponu li l-UE timponi sanzjonijiet fuq pajjiżi terzi, li t-tassazzjoni tagħhom titqies ta' ħsara għall-Unjoni;

206.  Jikkonkludi li abbażi tal-konstatazzjonijiet tal-Kumitat PANA, jistgħu jiġu identifikati diversi każijiet ta' amministrazzjoni ħażina tal-leġiżlazzjoni tal-UE, jiġifieri dawk li jirrigwardaw:

  in-nuqqas tal-awtoritajiet tal-Istati Membri li jikkomunikaw b'mod spontanju informazzjoni dwar it-taxxa lil Stat Membru ieħor, f'każijiet li hemm raġunijiet li wieħed jissopponi li kien hemm telf ta' introjtu mit-taxxa fi Stati Membri oħra (l-Artikolu 9(1) DAC), u n-nuqqas tal-Kummissjoni li tiżgura l-implimentazzjoni effettiva tad-DAC;

  in-nuqqas tal-awtoritajiet tal-Istati Membri li jaġixxu fuq l-evidenza ta' nuqqas serju u persistenti li jiġu identifikati s-sidien benefiċjarji, fil-kuntest tad-diliġenza dovuta tal-klijenti, jew li jitolbu li l-verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju sseħħ qabel il-ħolqien ta' relazzjoni kummerċjali jew it-twettiq tat-tranżazzjoni (l-Artikolu 8(1)(b), l-Artikolu 9(1) tal-AMLD III), u n-nuqqas tal-Kummissjoni li tiżgura l-implimentazzjoni effettiva tal-AMLD III;

  in-nuqqas tal-awtoritajiet tal-Istati Membri li jiżguraw li l-entitajiet marbuta b'obbligu fir-rigward tal-AML ikunu jistgħu jinżammu responsabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali, inkluż ir-rappurtar ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja lill-awtoritajiet kompetenti (l-Artikolu 39(1) tal-AMLD III), u n-nuqqas tal-Kummissjoni li tiżgura l-implimentazzjoni effettiva tal-AMLD III;

  in-nuqqas tal-Kummissjoni li tipprovdi lista ta' pajjiżi terzi li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi tagħhom kontra l-ħasil tal-flus;

  in-nuqqas tal-awtoritajiet tal-Istati Membri li japplikaw penali amministrattivi u miżuri amministrattivi oħra fil-konfront tal-istituzzjonijiet li jinstabu responsabbli ta' ksur serju tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont l-AMLD III, kif meħtieġ mill-Artikolu 67(1)(o) u l-Artikolu 67(2) tad-Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), u n-nuqqas tal-Kummissjoni li tiżgura l-implimentazzjoni effettiva tas-CRD IV;

  in-nuqqas tal-Istati Membri li jikkooperaw b'mod leali fil-qafas tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi u n-nuqqas li jħarsu l-prinċipju ta' kooperazzjoni leali, kif meħtieġ mill-Artikolu IV tat-TFUE; in-nuqqas tal-Kummissjoni li taġixxi bħala gwardjan tat-trattati;

207.  Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' kooperazzjoni ta' ċerti istituzzjonijiet tal-UE mal-Kumitat PANA; jiddikjara li dan jikkostitwixxi ksur tal-prinċipju ta' kooperazzjoni leali;

208.  Jikkonkludi li n-natura magħluqa u sigrieta kif ukoll ir-reġim deċiżjonali ineffiċjenti, ibbażat fuq kunsens wiesa', tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi tal-Kunsill, huwa ta' detriment għall-formulazzjoni, l-adozzjoni u l-implimentazzjoni effettivi u mħaffa ta' leġiżlazzjoni importanti kontra l-evażjoni tat-taxxa fi ħdan l-UE; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa ta' responsabbiltà u trasparenza mtejba rigward l-azzjonijiet, id-dikjarazzjonijiet u l-pożizzjonijiet tal-Istati Membri involuti fil-grupp u għal riforma profonda tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta;

209.  Iqis li r-rekwiżit ta' unanimità fi ħdan il-Kunsill għall-emendar u l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni inaqqas ir-ritmu tal-progress fil-qasam tat-tassazzjoni fl-UE;

210.  Jiddispjaċih ħafna li għadd kbir ta' partijiet ikkonċernati rrifjutaw li jiltaqgħu mad-delegazzjonijiet tal-PANA, jew irrifjutaw li jidhru quddiem il-Kumitat PANA, jew ma wiġbux il-mistoqsijiet b'mod sodisfaċenti;

211. Jikkundanna l-qtil tal-ġurnalista Maltija Daphne Caruana Galizia, li kienet waħda mill-ġurnalisti fuq quddiem nett tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus, li kienet irrappurtat b'mod estensiv dwar il-Panama Papers u li fis-16 ta' Ottubru 2017 inqatlet b'bomba fil-karozza; itenni li tali okkorrenzi huma kompletament inaċċettabbli fl-Istati Membri tal-UE;

212.  Jikkonkludi, għalhekk, li għadd ta' kwistjonijiet għadhom mingħajr risposta fir-rigward tal-għan li tiġi aċċertata bis-sħiħ l-iskala ta' din il-kwistjoni u l-metodi użati f'dawn l-iskemi, u jissuġġerixxi li jitkomplew il-kompiti tal-inkjesta f'kumitat permanenti jew grupp ta' ħidma ta' livell għoli fil-Parlament Ewropew.

(1)

ĠU L 113, 19.5.1995, p. 1.

(2)

Testi adottati, P8_TA(2016)0253.

(3)

ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15.

(4)

ĠU L 214, 4.8.2006, p. 29.

(5)

  ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73.

(6)

  ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338.

(7)

  ĠU L 64, 11.3.2011, p. 1.

(8)

  ĠU L 359, 16.12.2014, p. 1.

(9)

  ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87.

(10)

  ĠU L 158, 27.5.2014, p. 77.

(11)

  ĠU L 158, 27.5.2014, p. 196.

(12)

  ĠU L 156, 16.6.2002, p. 1.

(13)

  ĠU L 338, 12.12.2012, p. 37.

(14)

  ĠU L 338, 12.12.2012, p. 41.

(15)

Testi adottati, P8_TA(2015)0408.

(16)

Testi adottati, P8_TA(2016)0310.

(17)

Testi adottati, P8_TA(2015)0457.

(18)

A8-0056/2017.

(19)

Ara: Eurodad, "Fifty shades of tax dodging", Brussell, Ottubru 2015, p. 19.

(20)

Ara: Willem Pieter de Groen, "Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers", Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej, April 2017.

(21)

Għal lista sħiħa ta' attivitajiet, inklużi l-ismijiet tal-kelliema, ara l-Parti II ta' dan ir-rapport, li tinkludi r-rapporti tad-delegazzjonijiet mibgħuta Ċipru, il-Portugall, Malta, l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Lussemburgu u l-Iżvizzera.

(22)

OECD (2017), "Glossary of Tax Terms", Pariġi: OECD.

(23)

C-255/02 – Halifax et., QtĠ-UE, 21 ta' Frar 2006; C-196/04 – Cadbury Schweppes u Cadbury Schweppes Overseas, QtĠ-UE, 12 ta' Settembru 2006.

(24)

Partikolarment Franza, l-Italja, il-Ġermanja, il-Polonja u n-Netherlands.

(25)

Ara, pereżempju, Anna Meyendorff u Anyan V. Thakor (eds.), "Designing financial systems in transition economics: strategies for reform in Central and Eastern Europe", 2002, S. 102 [eżempju: ir-Russja]; or: Keith Blackburn, Niloy Bose u Salvatore Capasso, "Tax evasion, the underground economy and financial development" (2012): http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016726811200128X.

(26)

Studju għall-Kumitat PANA "The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample of Member States".

(27)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en

(28)

Ara: Gabriel Zucman, "The Hidden Wealth of Nations – The Scourge of Tax Havens", University of California, 2015.

(29)

Tax Justice Network, Novembru 2011.

(30)

148 każ ta' ħasil tal-flus fl-2012, 202 fl-2013, 221 fl-2014, u 285 fl-2015.

(31)

Indiċi tas-Segretezza Finanzjarja 2015, Tax Justice Network.

(32)

ICIJ 2017, "Where Are They Now? A Year Later, Mixed Fortunes For Panama Papers Line-Up".

(33)

Studju għall-Kumitat PANA, " Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges", mill-Professur Dr. Brigitte Unger, Utrecht University School of Economics, in-Netherlands.

(34)

Unger, op. cit.

(35)

Imħejjija mill-Kummissarju Moscovici.

(36)

F'Settembru 2016 ġiet ippubblikata tabella proviżorja ta' ġurisdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi. Din kienet tinkludi żewġ settijiet ta' indikaturi biex jiġu ddeterminati r-riskji għall-Istati Membri tal-UE: 1) valutazzjonijiet tar-rabtiet ekonomiċi tal-ġurisdizzjonijiet mal-UE, il-kobor tal-attività tas-servizzi finanzjarji u fatturi ta' stabbiltà finanzjarja; 2) valutazzjoni tar-riskju li ġurisdizzjoni ġġib magħha, billi jiġi identifikat jekk il-ġurisdizzjonijiet humiex trasparenti biżżejjed u jekk għandhomx reġimi ta' taxxa fuq id-dħul korporattiv favorevoli jew l-ebda taxxa fuq id-dħul korporattiv.

(37)

Introjtu mill-impjiegi, miżati tad-diretturi, dividendi, qligħ kapitali, royalties, ċerti prodotti ta' assigurazzjoni tal-ħajja, pensjonijiet, kif ukoll proprjetà u introjtu immobiljari.

(38)

L-OECD tiddefinixxi kumpanija tal-isem bħala kumpanija li hi reġistrata formalment, inkorporata jew organizzata legalment f'ekonomija li ma twettaqx attività f'dik l-ekonomija ħlief f'kapaċità ta' tranżitu.

(39)

Is-sid benefiċjarju aħħari hu l-persuna fiżika li fl-aħħar mill-aħħar hi responsabbli mill-entità.

(40)

Ara, pereżempju, Nordea (2016) "Report on Investigation of Nordea Private Banking in Relation to Offshore Structures", rapport konġunt minn Nordea Group Compliance, Nordea Operational Risk u Mannheimer Swartling Advokatbyra.

(41)

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Diċembru 2015 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar li ndaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni – rapporteurs: Anneliese Dodds u Ludek Niedermayer – Testi adottati, P8_TA(2015)0457).

(42)

"Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers", Willem Pieter de Groen, Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej, April 2017.

(43)

Intervent ta' Jan Lukas Strozyk, Norddeutsche Rundfunk, fis-seduta ta' smigħ tal-Kumitat PANA fis-27 ta' Settembru 2016.

(44)

"Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers", Willem Pieter de Groen, Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej, April 2017.

(45)

Intervent ta' Daniel Thelesklaf, President tal-Kumitat ta' Esperti dwar l-Evalwazzjoni ta' Miżuri Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (MONEYVAL) fis-seduta ta' smigħ tal-Kumitat PANA fit-13 ta' Ottubru 2016.

(46)

Rapport tas-Segretarju Ġenerali tal-OECD lill-Ministri tal-Finanzi tal-G20, Baden-Baden, il-Ġermanja, Marzu 2017: http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf

(47)

Brooke Harrington, "Capital without borders, wealth managers and the one percent", Harvard University Press, 2016.

(48)

"The golden visa deal: We have in effect been selling off British citizenship to the rich", David Pegg, The Guardian, 4 ta' Lulju 2017.

(49)

Ara, pereżempju, Nordea (2016), "Report on Investigation of Nordea Private Banking in Relation to Offshore Structures", rapport konġunt minn Nordea Group Compliance, Nordea Operational Risk u Mannheimer Swartling Advokatbyra. Dan ġie kkonfermat ukoll mill-Kumitat ta' Inkjesta Nazzjonali Belġjan f'laqgħa ma' delegazzjoni tal-Kumitat PANA.

(50)

Inbdew 14-il azzjoni għan-nuqqas ta' komunikazzjoni ta' dispożizzjonijiet nazzjonali mill-Istati Membri (ma rrispettawx l-iskadenza tal-1 ta' Jannar 2013 għat-traspożizzjoni). Inbeda każ ta' ksur ieħor għan-nuqqas ta' traspożizzjoni (inkluż l-iskambju spontanju ta' informazzjoni) u nbdew sitt azzjonijiet dwar il-possibbiltà ta' traspożizzjoni skorretta tad-DAC 1. Minn dawn is-sitt azzjonijiet, tlieta għadhom għaddejjin.

(51)

L-iskadenza għat-traspożizzjoni kienet l-1 ta' Jannar 2016.

(52)

Il-każijiet tal-Greċja u l-Portugall għandhom jingħalqu dalwaqt.

(53)

Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi, dokument ta' sfond tal-10 ta' Settembru 2012: "L-eżerċizzju ta' monitoraġġ diskuss fil-laqgħa tas-17 ta' April 2012 wera li fil-prattika ma ġiet skambjata l-ebda informazzjoni dwar deċiżjonijiet fuq bażi spontanja".

(54)

Il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, il-Latvja, Malta, in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja u r-Renju Unit.

(55)

"Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units", Dr Amandine Scherrer u Dr Anthony Amicelle, Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS), Marzu 2017.

(56)

Is-sitt Stati Membri huma: ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, l-Italja, is-Slovenja, l-Iżvezja u r-Renju Unit. L-Awstrija, Franza, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Latvja, is-Slovakkja u Spanja nnotifikaw implimentazzjoni parzjali biss.

(57)

Din id-Direttiva tapplika (l-Artikolu 2): għall-istituzzjonijiet ta' kreditu; għall-istituzzjonijiet finanzjarji; għall-awdituri, il-kontabilisti esterni u l-konsulenti tat-taxxa; għan-nutara u għal professjonisti legali independenti oħrajn; għall-fornituri ta' servizz fiduċjarji jew tal-kumpaniji; għall-aġenti immobiljari; għal persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħra li jinnegozjaw f'beni; u għall-każinòs.

(58)

L-investigazzjoni fl-attivitajiet bankarji privati tan-Nordea wriet li l-bank ma kienx konformi mal-linji gwida interni jew mar-rekwiżiti regolatorji fil-Lussemburgu. B'mod aktar speċifiku, il-bank ma kklassifikax il-klijenti fil-kategorija ta' riskju kbir xierqa, u r-rappurtar sussegwenti dwar id-diliġenza dovuta msaħħa ma kienx komplet. Ir-rekwiżiti tad-diliġenza dovuta msaħħa jinkludu, pereżempju, il-ġbir ta' informazzjoni dwar is-sors tal-fondi u l-iskop tal-kontijiet. Barra minn hekk, id-diliġenza dovuta jeħtieġ tiġi ripetuta regolarment u evalwata mill-ġdid. Madankollu, l-hekk imsejħa "diliġenza dovuta fuq bażi kontinwa" ma twettqitx b'mod sistematiku. Skont investigazzjonijiet interni min-naħa tal-bank, f'ħafna każijiet l-informazzjoni ma kinitx aġġornata (Nordea, 2016). Ġew indikati problemi simili ta' implimentazzjoni u infurzar minn ex uffiċjal għall-konformità tal-Bank Berenberg Ġermaniż li xehed quddiem il-Kumitat PANA.

(59)

F'email tal-24 ta' Settembru 2010, Jürgen Mossack kiteb: "Jidher li Mossfon UK mhux qed jagħmlu d-diliġenza dovuta tagħhom bir-reqqa (jew forsi mhuma jagħmluha xejn) u jista' jkun li minn issa 'l quddiem ikollna nagħmlu d-diliġenza dovuta aħna stess fuq il-klijenti kollha, attwali u futuri, li Mossfon UK għandhom magħna!"

(60)

F'email dwar skambju bejn Mossack Fonseca u l-UBS, ir-rappreżentant ta' Mossack Fonseca kiteb: "Huwa spjega li l-UBS qatt ma kienet sieħba kontraenti tagħna. Jien ma qbiltx fuq dal-punt u żidt ngħid li f'xi każijiet lanqas inkunu nafu min hu l-benefiċjarju aħħari. (...) Weġibt li, fil-passat, fuq talba ta' UBS u banek oħra, aħna speċifikament ma ngħatajniex l-identità tal-benefiċjarju aħħari".

(61)

F'email tal-5 ta' Mejju 2009, rappreżentant ta' Mossack Fonseca spjega li l-prezz biex jinħolqu żewġ fondazzjonijiet "bażikament huwa ogħla peress li l-użu speċjali li l-klijent se jagħmel mill-Fondazzjoni u s-servizz flessibbli speċjali li qed nipprovdu (mingħajr ħafna diliġenza dovuta) jinvolvu, definittivament, riskju akbar."

(62)

Kif issuġġerit matul il-missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni tal-Kumitat PANA fir-Renju Unit.

(63)

"Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units", Dr Amandine Scherrer u Dr Anthony Amicelle, Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS), Marzu 2017.

(64)

EU FIU Platform, "Mapping exercise and gap analysis on FIUs' powers and obstacles for obtaining and exchanging information", 15 ta' Diċembru 2012.

(65)

Seduta ta' smigħ tal-FIUs fil-Kumitat PANA tal-21 ta' Ġunju 2017.

(66)

L-FIU tar-Renju Unit tista' tkun id-destinatarja ta' xi wħud mill-ogħla volumi ta' rappurtar fl-UE billi tirrigwarda wieħed mill-akbar swieq finanzjarji fl-Ewropa u topera sistema ta' sinjalazzjoni ta' attività suspettuża. Il-volumi ta' rappurtar fin-Netherlands huma għoljin ħafna, u din l-anomalija tista' tiġi spjegata mill-fatt li, minflok STRs, jintbagħtu Rapporti ta' Tranżazzjonijiet mhux tas-Soltu (UTRs), li l-maġġoranza vasta tagħhom jirriżultaw minn istituzzjonijiet ta' skambju/rimessa li huma obbligati jirrappurtaw it-tranżazzjonijiet kollha li jaqbżu l-EUR 2 000.

(67)

B'mod partikolari Ċipru, Malta u l-Lussemburgu, li jirċievu ammont żgħir ħafna ta' STRs meta mqabbel mad-daqs tas-setturi regolati fil-ġurisdizzjonijiet tagħhom.

(68)

Seduta ta' smigħ tal-Kumitat PANA, l-14 ta' Novembru 2016.

(69)

Jekk reat fiskali jiġix kriminalizzat meta jitwettaq bħala att pożittiv, b'ommissjoni jew bit-tnejn li huma, u jekk ir-reat fiskali jiġix ittrattat mill-korpi amministrattivi jew mill-awtoritajiet ġudizzjarji.

(70)

L-Italja, Spanja, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, il-Greċja, Franza, ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja, il-Ġermanja, il-Litwanja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja, in-Netherlands u l-Awstrija.

(71)

Studju tal-EPRS: Member States' capacity to fight tax crimes – http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/125760/EPRS_STUD_603.257_MS_capabilities_tax_crimes.pdf

(72)

Rapporti mikxufa tal-Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finanzjarja (FIAU) f'Malta.

(73)

Ir-Renju Unit, il-Lussemburgu, Malta, il-Portugall u Ċipru.

(74)

COM(2017)0340, p. 5.

(75)

Testi adottati, P8_TA(2015)0408.

(76)

"Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units", Dr Amandine Scherrer u Dr Anthony Amicelle, Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS), Marzu 2017.

(77)

Il-persentaġġi f'dan il-kapitolu huma bbażati fuq data tal-ICIJ li ġiet analizzata miċ-Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej (CEPS) fuq talba tal-Kumitat ta' Inkjesta tal-PE għall-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa .

(78)

  "Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers", Willem Pieter de Groen, Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej, April 2017.

(79)

"Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers", Willem Pieter de Groen, Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej, April 2017.

(80)

L-aktar 10 pajjiżi li joperaw fihom l-intermedjarji, ICIJ.

(81)

Abbażi ta' eżerċizzju ta' mmappjar ta' intermedjarji responsabbli għal madwar 86 % tal-entitajiet fil-bażi ta' data tal-ICIJ.

(82)

F'email mingħand Mossack Fonseca fit-3 ta' Frar 2012, rappreżentant tal-kumpanija jispjega li kien hemm ftehim ma' HSBC Private Bank Lux biex jaħdem direttament ma' Mossack Fonseca, u li l-klijenti l-ġodda se ssirilhom biss diliġenza dovuta "ħafifa" abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-bank.

(83)

Maíra Martini, ''Doors wide open: corruption and real estate in four key markets", 2017.

(84)

Obermayer & Obermaier, 2016.

(85)

Tweġibiet bil-miktub ta' Norbert Naulin għall-Kumitat PANA, seduta ta' smigħ tal-Kumitat PANA, l-14 ta' Novembru 2016.

(86)

Rapport dwar l-Investigazzjoni ta' Nordea Private Banking b'rabta ma' strutturi offshore tal-20 ta' Ġunju 2016, u l-missjoni għall-Kumitat ta' Inkjesta Parlamentari Belġjan tas-26 ta' April 2017.

(87)

Skont data mill-FMI, il-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea u l-ekonomista Gabriel Zucman.

(88)

Oxfam, ''Opening the vaults'', 2017.

(89)

Seduta ta' smigħ tal-Kumitat PANA, id-9 ta' Frar 2017.

(90)

Seduti tal-Kumitat PANA tat-13 ta' Ottubru 2016 u tal-24 ta' Jannar 2017.

(91)

Pereżempju, Société Générale qalu lill-kumitat li ma kinux is-sidien benefiċjarji ta' żewġ fondazzjonijiet (Rousseau u Valvert), li kienu talbu lil Mossack Fonseca biex joħloq , iżda dan kien f'kontradizzjoni ma' dak li kien hemm fid-dokumenti tal-Panama Papers ippubblikati mill-ġurnalisti tal-konsorzju ICIJ; bl-istess mod, l-intermedjarji Maltin Nexia BT wieġbu għal mistoqsijiet bil-miktub mill-kumitat tagħna u ddikjaraw li wieħed mill-fundaturi tagħhom ma kellu l-ebda relazzjoni mas-Sur Keith Schembri, Kap tal-Persunal tal-Prim Ministru Malti, minkejja li dan iffirma ittra ta' referenza għal Mossack Fonseca, li fiha spjega li għal bosta snin kellu relazzjoni kummerċjali u personali mas-Sur Schembri;

(92)

Oxfam, "Opening the vault: The use of tax havens by Europe's biggest banks", Marzu 2017. https://www.oxfam.org/en/research/opening-vaults

(93)

Tweġibiet bil-miktub lill-Kumitat PANA mill-EBA, seduta ta' smigħ tal-Kumitat PANA, it-13 ta' Ottubru 2016.

(94)

Bħal fl-Iżvizzera, fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi li meta l-avukati jaġixxu ta' diretturi mandatarji, dawn mhumiex obbligati jwettqu d-diliġenza dovuta tal-klijenti.

(95)

Ara pereżempju, ir-Rapporti ta' Evalwazzjoni Reċiproka tal-FATF, jew: "Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units", Dr Amandine Scherrer u Dr Anthony Amicelle, Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS), Marzu 2017.

(96)

Rules on independence and responsibility regarding auditing, tax advice, accountancy, account certification services and legal services, Ian Roxan and Saipriya Kamath (London School of Economics) u Willem Pieter De Groen (Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej), April 2017.

(97)

Skambju ta' fehmiet tal-Kumitat PANA mal-Parlamenti Nazzjonali u Mark Pieth, il-31 ta' Jannar 2017.

(98)

Richard Murphy u Saila Naomi Stausholm, "The Big 4, a study on opacity", Lulju 2017.

(99)

Ara, pereżempju, ir-Rapporti tal-Evalwazzjoni Reċiproka tal-FATF jew "Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units", Dr Amandine Scherrer u Dr Anthony Amicelle, Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS), Marzu 2017.

(100)

Tweġibiet bil-miktub lill-Kumitat PANA minn Brooke Harrington, seduta ta' smigħ tal-Kumitat PANA tal-24 ta' Jannar 2017.

(101)

Rapport tal-Kumitat PANA dwar il-missjoni fl-Istati Uniti mill-21 sal-24 ta' Marzu 2017.

(102)

Gabriel Zucman, Teresa Lavender Fagan u Thomas Piketty (2015), ''The hidden wealth of nations: The scourge of tax havens''. University of Chicago Press, 2015.

(103)

OECD, "Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses", 2014, p. 15.

(104)

Global Financial Integrity.

(105)

Marc Tran, "Tax Evasion Still Crippling Africa as Rich Countries Fail to Deliver Support", The Guardian, 10 ta' Mejju 2013.

(106)

Seduta ta' smigħ tal-Kumitat PANA dwar il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, is-6 ta' April 2017.

(107)

"Overcoming the shadow economy", Joseph E. Stiglitz u Mark Pieth, Novembru 2016.

(108)

Id-Danimarka fl-aħħar wieġbet għall-kwestjonarju tal-Kumitat PANA fit-30 ta' Awwissu 2017.

(109)

"Tax evasion, money laundering and tax transparency in the EU Overseas Countries and Territories", Dr Isabelle Ioannides u Jan Tymowski, is-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS), April 2017.


OVERVIEW OF ACTIVITIES DURING THE MANDATE

July 2016 - December 2017

* * *


I. COMMITTEE COMPOSITION

1. Bureau

Werner Langen

Chairman

EPP

Ana Gomes

1st Vice-Chair

S&D

Pirkko Ruohonen-Lerner

2nd Vice-Chair

ECR

Fabio De Masi

3rd Vice-Chair (until 22 October 2017)

GUE/NGL

Eva Joly

4th Vice-Chair

Greens/EFA

 

 

2. Coordinators

Dariusz Rosati

EPP

Markus Ferber

(Deputy Coordinator)

EPP

Peter Simon

S&D

Bernd Lucke

ECR

Michael Theurer (until 30 June 2017)

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz (from 1st July 2017)

ALDE

Louis Michel(Deputy Coordinator)

 

ALDE

Patrick Le Hyaric

GUE/NGL

Matt Carthy(Deputy Coordinator)

 

GUE/NGL

Sven Giegold

Greens/EFA

David Coburn

EFDD

Barbara Kappel

ENF

3. Co-Rapporteurs

Jeppe Kofod

S&D

Petr Jezek

ALDE

 

4. Shadow-Rapporteurs

Ludek Niedermayer

EPP

Angel Dzhambazki

ECR

Miguel Urbán Crespo

GUE/NGL

Molly Scott Cato

Greens/EFA

Marco Valli

EFDD

Barbara Kappel

ENF

5. Members

The committee is composed of 65 Members distributed by political groups as follows:

EPP

20

S&D

17

ECR

6

ALDE

6

GUE/NGL

4

Greens/EFA

4

EFDD

3

ENF

4

N-A

1

List of Members as of 18 October 2017

FULL Members

 

SUBSTITUTES

L

EPP

19/20

 

L

EPP

19/20

DE

M. BALZ Burkhard

 

 

BG

M. ADEMOV Asim Ahmedov

 

MT

M. CASA David

 

 

FR

M. CADEC Alain

 

FR

M. ENGEL Frank

 

 

EL

M. CHRISTOFOROU Lefteris

 

DE

M. FERBER Markus

 

 

FR

Mme DATI Rachida

 

PT

M. FERNANDES José Manuel

 

 

EN

M. HAYES Brian

 

ES

M. DE GRANDES PASCUAL Luis

 

 

SV

M. HÖKMARK Gunnar

 

DE

M. KARAS Othmar

 

 

DE

M. JAHR Peter

 

FR

M. LAMASSOURE Alain

 

 

EN

M. KELLY Seán

 

NL

Mme DE LANGE Esther

 

 

EL

M. KYRTSOS Georgios

 

DE

M. LANGEN Werner

(Chair)

 

HR

Mme MALETIĆ Ivana

 

FR

Mme LE GRIP Constance

 

 

DE

M. MANN Thomas

 

ES

M. MATO Gabriel

 

 

IT

M. MARTUSCIELLO Fulvio

 

PT

M. MELO Nuno

 

 

EN

M. SCHÖPFLIN György

 

MT

Mme METSOLA Roberta

 

 

DE

M. SCHULZE Sven

 

CS

M. NIEDERMAYER Luděk

 

 

SK

M. ŠTEFANEC Ivan

 

FI

Mme PIETIKÄINEN Sirpa

 

 

RO

M. STOLOJAN Theodor Dumitru

 

PL

M. ROSATI Dariusz

 

 

IT

M. TAJANI Antonio

 

SL

Mme TOMC Romana

 

 

HU

M. WINKLER Iuliu

 

NL

M. VANDENKENDELAERE Tom

 

 

MT

M. ZAMMIT DIMECH Francis

 

L

S&D

15/17

 

L

S&D

17/17

FR

M. BAYET Hugues

 

 

FR

Mme BERÈS Pervenche

 

IT

M. COFFERATI Sergio Gaetano

 

 

EN

Mme CHILDERS Nessa

 

IT

M. GASBARRA Enrico

 

 

FR

Mme DELVAUX Mady

 

PT

Mme GOMES Ana

(1st VC)

 

SL

Mme FAJON Tanja

 

IT

M. GUALTIERI Roberto

 

 

PL

Mme GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna

ES

M. JÁUREGUI ATONDO Ramón

 

 

EN

Mme GILL Neena

 

EL

Mme KAILI Eva

 

 

DE

M. LIETZ Arne

 

DA

M. KOFOD Jeppe

 

 

SV

M. LUDVIGSSON Olle

 

DE

M. KÖSTER Dietmar

 

 

EN

Mme MCAVAN Linda

 

ET

Mme LAURISTIN Marju

 

 

HU

M. NIEDERMÜLLER Péter

 

ES

M. LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

 

 

RO

M. PAVEL Emilian

 

FR

M. MAUREL Emmanuel

 

 

FR

Mme ROZIÈRE Virginie

 

DE

Mme REGNER Evelyn

 

 

MT

M. SANT Alfred

 

DE

M. SIMON Peter

 

 

PT

M. DOS SANTOS Manuel

 

NL

M. TANG Paul

 

 

IT

Mme SCHLEIN Elly

 

L

ECR

6/6

 

HU

M. SZANYI Tibor

 

 

IT

M. VIOTTI Daniele

 

BG

M. DZHAMBAZKI Angel

 

 

 

L

ECR

4/6

PL

M. LEGUTKO Ryszard Antoni

 

 

DE

M. LUCKE Bernd

 

 

EN

M. KARIM Sajjad

 

FI

Mme RUOHONEN-LERNER Pirkko

(2nd VC)

 

NL

M. LOONES Sander

 

EN

Mme SWINBURNE Kay

 

 

IT

M. SERNAGIOTTO Remo

 

LV

M. ZĪLE Roberts

 

 

EN

M. TANNOCK Charles

 

L

ALDE

6/6

 

L

ALDE

6/6

CS

M. JEŽEK Petr

 

 

LT

M. AUŠTREVIČIUS Petras

 

FR

M. MICHEL Louis

 

 

ES

M. CALVET CHAMBON Enrique

 

NL

Mme VAN NIEUWENHUIZEN Cora

 

 

FR

M. CORNILLET Thierry

 

ES

Mme PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

 

FR

Mme GRIESBECK Nathalie

 

DE

M. THEURER Michael

 

 

NL

Mme IN ‘T VELD Sophia

 

ES

M. TREMOSA I BALCELLS Ramon

 

 

SV

M. TORVALDS Nils

 

L

GUE/NGL

4/4

 

L

GUE/NGL

4/4

EN

M. CARTHY Matt

 

 

ES

Mme ALBIOL GUZMÁN Marina

 

DE

M. DE MASI Fabio

(3rd VC)

 

EL

M. HADJIGEORGIOU Takis

 

FR

M. LE HYARIC Patrick

 

 

EL

M. KOULOGLOU Stelios

 

ES

M. URBÁN CRESPO Miguel

 

 

PT

M. VIEGAS Miguel

 

L

Greens/EFA

4/4

 

L

Greens/EFA

4/4

FR

M. DURAND Pascal

 

 

FI

Mme HAUTALA Heidi

 

DE

M. GIEGOLD Sven

 

 

DE

M. REIMON Michel

 

FR

Mme JOLY Eva

(4th VC)

 

ES

M. SOLÉ Jordi

 

EN

Mme SCOTT CATO Molly

 

 

ES

M. URTASUN Ernest

 

L

EFDD

3/3

 

L

EFDD

3/3

EN

M. COBURN David

 

 

EN

M. BATTEN Gerard

 

EN

M. FINCH Raymond

 

 

EN

M. CARVER James

 

DE

Mme VON STORCH Beatrix

 

 

IT

M. VALLI Marco

 

L

ENF

4/4

 

L

ENF

3/4

IT

M. BORGHEZIO Mario

 

 

IT

M. FONTANA Lorenzo

 

DE

Mme KAPPEL Barbara

 

 

FR

M. MONOT Bernard

 

FR

M. LEBRETON Gilles

 

 

DE

M. PRETZELL Marcus

 

IT

M. ZANNI Marco

 

 

 

 

 

L

N-A

1/1

 

 

 

 

EL

M. ZARIANOPOULOS Sotirios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. COMMITTEE MEETINGS and MISSIONS

The constitutive meeting took place on 12 July 2016.

The PANA Committee held 30 ordinary meetings and 16 Coordinators’ meetings from July 2016 until November 2017.

PANA Committee meetings

  28 meetings in Brussels

  2 meetings in Strasbourg

1 joint meeting

  with ECON with National Parliaments, in Brussels, on 31 January 2017

1 joint hearing

  with JURI on ‘The EU-wide protection of whistleblowers’, in Brussels, on 21 June 2017

2 workshops

  on ‘How to better prepare works of Inquiry Committee’, in Brussels, on 19 and 20 October 2016

  on ‘Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges , in Brussels, on 26 January 2017

Coordinators’ meetings

  12 July 1016 in Brussels

  8 September 2016 in Brussels

  12 September 2016 in Strasbourg

  12 October 2016 in Brussels

  8 November 2016 in Brussels

  21 November 2016 in Strasbourg

  7 December 2016 in Brussels

  23 January 2017 in Brussels

  2 February 2017 in Brussels

  13 February 2017 in Strasbourg (‘Joint PANA/AFCO/EMIS Coordinators’ meeting’)

  13 March 2017 in Strasbourg

  3 April 2017 in Strasbourg

  4 May 2017 in Brussels

  30 May 2017 in Brussels

  12 October 2017 in Brussels

  28 November 2017 in Brussels

Shadow-Rapporteurs meetings

  11 September 2017 in Strasbourg

  25 September 2017 in Brussels

  2 October 2017 in Strasbourg

  9 October 2017 in Brussels

  11 October 2017 in Brussels

In addition, the Chair, Werner Langen, the two co-rapporteurs, Jeppe Kofod and Petr Jezek, and the Greens Coordinator, Sven Giegold, were invited to a meeting with the Members of Belgian Special Committee into the Panama Papers, on 26 April 2017, in the premises of the Belgian Parliament.

* * *

The PANA Committee held 7 fact-findings missions from February 2017 until September 2017:

  9-10 February - Mission to United Kingdom

  20 February - Mission to Malta

  2-3 March - Mission to Luxembourg

  21-24 March - Mission to USA (Washington and Delaware)

  22-23 June - Mission to Portugal

  7 July - Mission to Cyprus

  14-15 September - Mission to Switzerland


III. ACTIVITIES OF THE COMMITTEE

1. Programme of hearings and missions

Date

Topic / objective

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Thursday, 13 October 2016

9.00 - 12.30

Public hearing

Anti-money laundering and tax evasion: Who sets the rules and how?

Wednesday, 19 October 2016, 15.00 - 18.00

Thursday, 20 October 2016

9.00 - 17.30

Workshop

“How to better prepare works of Inquiry Committee”

Tuesday, 8 November 2016

14.00 - 15.30Public hearing

 

Hearing with Věra Jourová, Member of the European Commission responsible for Justice, Consumers and Gender Equality on “Anti-Money Laundering: state of play of the implementation of EU legislation

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Wednesday, 16 November 2016

11.00 - 12.30

Extraordinary meeting

Exchange of views with Professor Joseph E. Stiglitz

Wednesday, 7 December 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

Hearing with Pierre Moscovici, Member of the European Commission responsible for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs on “Fight against tax evasion and anti-money laundering: state of play of progress made at EU level

Tuesday, 24 January 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Thursday, 26 January 2017

11.00 - 12.00

Committee meeting

Working document on the inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion

Thursday, 26 January 2017

14.00 - 16.00

Workshop

Workshop on "Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges”

Interparliamentary week

Tuesday, 31 January 2017

9.30 - 11.15

Joint hearing ECON/PANA with National Parliaments

Panama Papers, Bahamas leaks: which follow-up did national Parliaments give to the revelations? Which lessons can be learned?

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Thursday, 9 February pm - Friday 10 February 2017

Mission

Mission to United Kingdom

Monday, 20 February 2017

Mission

Mission to Malta

Thursday, 2 March pm - Friday 3 March am

Mission

Mission to Luxembourg

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

21 to 24 March 2017

Mission

Mission to USA

Thursday, 6 April 2017

9.00 - 12.00 (Strasbourg)

Public hearing

Impact of the schemes revealed by the Panama Papers

Thursday, 27 April 2017

14.30 - 18.00

Committee meeting

Presentation of studies (Part I)

Session 1: Money laundering and tax evasion: What’s the impact on Member States and how effective are they in fighting it?

Tuesday, 2 May 2017

15.00 - 18.30

Committee meeting

Presentation of studies (Part II)

Session 2: Offshore practices: The roles and responsibilities of intermediaries and the relations of EU Member States with their overseas countries and territories

Thursday, 4 May 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Hearing with Commissioner Pierre Moscovici, Member of the European Commission responsible for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs

Tuesday, 9 May 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Cooperation in tax matters with European jurisdictions

Tuesday, 30 May 2017

15.00 - 16.30

Public hearing

Hearing with the President of the European Commission, J.C. Juncker

Tuesday, 30 May 2017

16.45 - 17.30

Public hearing

Hearing with F. Rocha Andrade

Wednesday, 21 June 2017

9.00 - 11.00

Joint PANA/JURI public hearing

Joint PANA-JURI hearing

The EU-wide protection of whistleblowers’

Wednesday, 21 June 2017

15.00 - 17.30

Public hearing

Financial Intelligence Units (FIUs) ins and outs and the Russian "Laundromat" case

Thursday, 22 June 2017

Friday, 23 June 2017

Mission

Mission to Portugal

Monday, 3 July 2017

19.00 - 20.30 (Strasbourg)

Public hearing

Hearing with Věra Jourová, Member of the European Commission responsible for Justice, Consumers and Gender Equality

Friday, 7 July 2017

Mission

Mission to Cyprus

Monday, 10 July 2017

16.30 - 18.30

Committee meeting

Consideration of draft report + draft recommendation

Tuesday, 11 July 2017

14.00 - 16.00

Committee meeting

Exchange of views with EU Finance Ministers

Thursday, 14 September

Friday, 15 September 2017

Mission

Mission to Switzerland

Tuesday, 26 September 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Hearing on “Tax planning: do celebrities and companies breach the EU law?”

Thursday, 12 October 2017

10.00 - 12.30

Committee meeting

Consideration of amendments

Wednesday, 18 October

14.00 - 17.30

Committee meeting

Vote on draft report and draft recommendation

Tuesday, 28 November 2017

10.00 - 12.30

Public hearing

Hearing on "Money Laundering: The case of NLB financial group Slovenia and Azerbaijan Laundromat revelations"

Tuesday, 28 November 2017

15.00 - 18.00

Public hearing

Hearing on “The Paradise Papers - What are they about and why are they relevant”


2. List of speakers (hearings and missions)

Name

Date

Meeting/Delegation

Organisation

Function

Country

Link

Gerard Ryle

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

Director

United States

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Bastian Obermayer

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Süddeutsche Zeitung

Journalist

Germany

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Frederik Obermaier

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Süddeutsche Zeitung

Journalist

Germany

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Kristof Clerix

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Knack Magazine

Journalist

Belgium

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Oliver Zihlmann

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Sonntagszeitung /

Le Matin Dimanche

Journalist

Switzerland

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Julia Stein

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Norddeutscher Rundfunk (NDR)

Journalist

Germany

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Jan Strozyk

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Norddeutscher Rundfunk (NDR)

Journalist

Germany

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Minna Knus

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

MOT (Finnish Broadcasting Company)

Journalist

Finland

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Michael Lennard

Thursday, 13 October 2016

9.00 - 12.30

Public hearing

International Tax Cooperation Section U.N. Dept. of Economic and Social Affairs - United Nations (UN)

Chief of International Tax Cooperation Section U.N.

Switzerland

Anti-money laundering and tax evasion: Who sets the rules and how?

Caroline Malcolm

Thursday, 13 October 2016

9.00 - 12.30

Public hearing

OECD’s Centre for Tax Policy and Administration

Senior Counsellor and Advisor to the Director and Deputy Director

France

Anti-money laundering and tax evasion: Who sets the rules and how?

Daniel Thelesklaf

Thursday, 13 October 2016

9.00 - 12.30

Public hearing

Committee on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

President

France

Anti-money laundering and tax evasion: Who sets the rules and how?

Isabelle Vaillant

Thursday, 13 October 2016

9.00 - 12.30

Public hearing

European Banking Authority (EBA)

Director for Regulations

European Union

Anti-money laundering and tax evasion: Who sets the rules and how?

Elise J. Bean

Wednesday, 19 October 2016 and

Thursday, 20 October 2016

Workshop

Levin Center at Wayne State University Law School

Co-Director of Training and Conferences

United States

“How to better prepare works of Inquiry Committee”

Katie Bailey

Wednesday, 19 October 2016 and

Thursday, 20 October 2016

Workshop

U.S. House of Representatives' Subcommittee on Government Operations within the Committee on Oversight and Government

Staff Director

United States

“How to better prepare works of Inquiry Committee”

Věra Jourová

Tuesday, 8 November 2016

14.00 - 15.30Public hearing

 

European Commission

Commissioner responsible for Justice, Consumers and Gender Equality

European Commission

European Union

Hearing with Commissioner Věra Jourová

Giovanni Kessler

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

European Anti-Fraud Office (OLAF)

Director General

European Union

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Simon Riondet

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

EUROPOL

Business manager – Head of the Financial intelligence Group

European Union

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Klaus Meyer-Cabri

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

EUROJUST

German Member of EUROJUST’s College

European Union

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Philippe de Koster

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

CTIF-CFI (Belgian Financial Intelligence Unit)

President

Belgium

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Michel Claise

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

Ministry of Justice

Prosecutor

Belgium

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Norbert Naulin

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

“EOKS” (Investigation Group

Organised Crime – Tax Fraud)

Head of the special investigation unit “EOKS” of the North Rhine-Westphalia tax authorities who analyse leaked data

Germany

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Patrick Montagner

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

College of the French prudential supervisor

Deputy Secretary General

France

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Joseph E. Stiglitz

Wednesday, 16 November 2016

11.00 - 12.30

Public hearing

Columbia University in New York

University Professor at Columbia University Former Chair of the Panama Papers Inquiry Committee

United States

Exchange of views with Professor Joseph E. Stiglitz

Pierre Moscovici

Wednesday, 7 December 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

European Commission

Commissioner responsible for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs

European Union

Hearing with Commissioner Pierre Moscovici and Ashish Kumar, Policy Analyst at Financial Action Task Force (FATF)

Ashish Kumar

Wednesday, 7 December 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

Financial Action Task Force (FATF)

Policy Analyst

France

Hearing with Commissioner Pierre Moscovici and Ashish Kumar, Policy Analyst at Financial Action Task Force (FATF)

Ronen Palan

Tuesday, 24 January 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Tax Justice Network

Senior advisor

United Kingdom

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Brooke Harrington

Tuesday, 24 January 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

 

Copenhagen Business School

Associate Professor

Denmark

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Daniel Hall

Tuesday, 24 January 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Burford Capital

Director and co-head of Burford’s global corporate intelligence

United Kingdom

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Rupert Manhart

Tuesday, 24 January 2017

09.00 - 12.30

Public hearing

Anti-money laundering Committee of The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

Chair

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Richard Frimston

Tuesday, 24 January 2017

09.00 - 12.30

Public hearing

Anti-money laundering Committee of The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

Member of the CCBE and expert on topics relating to tax, beneficial ownership, and offshore activities aspects

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Wim Mijs

Tuesday, 24 January 2017

09.00 - 12.30

Public hearing

European Banking Federation (EBF)

Chief Executive Officer

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Roger Kaiser

Tuesday, 24 January 2017

09.00 - 12.30

Public hearing

European Banking Federation (EBF)

Senior Policy Adviser

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Stef van Weeghel

Tuesday, 24 January 2017

09.00 - 12.30

Public hearing

Price Waterhouse Coopers (PWC)

Global Tax Policy Leader

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Brigitte Unger

Thursday, 26 January 2017

14.00 - 16.00

Workshop

Utrecht University

Chair of public sector economics

The Netherlands

Working document on the inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion

Mark Pieth

Interparliamentary week

Tuesday, 31 January 2017

9.30 - 11.15

Joint hearing ECON/PANA with National Parliaments

University of Basel, Switzerland

Professor of Criminal Law and Criminology

Former Member of Panama Papers Inquiry Committee

Switzerland

Panama Papers, Bahamas leaks: which follow-up did national Parliaments give to the revelations? Which lessons can be learned?

Ed Groot

Interparliamentary week

Tuesday, 31 January 2017

9.30 - 11.15

Joint hearing ECON/PANA with National Parliaments

Dutch Parliamentary Committee of Inquiry into Tax structures

Chair

The Netherlands

Panama Papers, Bahamas leaks: which follow-up did national Parliaments give to the revelations? Which lessons can be learned?

Ahmed Ahmed Laaouej

Interparliamentary week

Tuesday, 31 January 2017

9.30 - 11.15

Joint hearing ECON/PANA with National Parliaments

Belgian Special Committee on the Panama Papers

Chair

Belgium

Panama Papers, Bahamas leaks: which follow-up did national Parliaments give to the revelations? Which lessons can be learned?

Kai Jan Krainer

Interparliamentary week

Tuesday, 31 January 2017

9.30 - 11.15

Joint hearing ECON/PANA with National Parliaments

Committee on Finance of the Austrian National Council

Vice-Chair

Austria

Panama Papers, Bahamas leaks: which follow-up did national Parliaments give to the revelations? Which lessons can be learned?

Benedikt Strunz

 

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Norddeutscher Rundfunk/ NDR

Journalist

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Aleksandra Helena Sobisz

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Berenberg Bank

Former compliance officer

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Katrin Keikert

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Berenberg Bank

Former compliance officer

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Michael Kemmer

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Association of German Banks

General Manager and member of the Board of Directors

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

 

Thorsten Höche

 

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Association of German Banks

Head of the legal department

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Ulrike Paul

 

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK or German Federal Bar)

Vice-President

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Frank Johnigk

 

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK or German Federal Bar)

Head of the Department Money Laundering and Criminal Law

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Søren Kristensen

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Danish Broadcasting Corporation (DR), International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

Journalist

Denmark

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Matthew Elderfield

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Nordea

Head of Group Compliance and Member of Nordea Executive Management

Sweden

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Johan Ekwall

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Nordea

Chief of staff

Sweden

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Biörn Riese

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Mannheimer Swartling

Member of the Corporate Sustainability & Risk Management,

M&A and Corporate Commercial groups

Sweden

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Andreas Steen

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Mannheimer Swartling

Member of Corporate Commercial practice

group

Sweden

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Prem Sikka

Thursday, 9 February

Friday 10 February 2017

Mission to UK

Essex Business School

Professor of Accounting

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Sol Picciotto

Thursday, 9 February

Friday 10 February 2017

Mission to UK

Lancaster University

Emeritus Professor, Senior Fellow, International Centre for Tax & Development

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Rita de la Feria

Thursday, 9 February

Friday 10 February 2017

Mission to UK

University of Leeds

Professor

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Murray Worthy

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Anti-corruption organisation Global Witness

Expert on money laundering

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Rachel Davies

Thursday, 9 February

Friday 10 February 2017

Mission to UK

Transparency International UK

Senior Advocacy Manager

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Richard Murphy

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Tax Justice Network

Chartered accountant and political economist

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Oliver Pearce

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Oxfam

Policy Manager for tax and inequality

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Peter Dempsey

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Self-employed

Lawyer

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Douglas Flint

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Group Chairman

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Paul Rankin

Thursday, 9 February

Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Managing Director Group Government Affairs

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Iain McKinnon

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Group Head of Tax

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Paul Kelly

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Head of Tax Transparency

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Hank Cole

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Global Head of Operational Intelligence

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Barbara Patow

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Global Head of Strategic Initiatives, AML

United Kingdom

Mission to United Kingdom

David Rowe-Francis

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

UK Head of AML

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Will Morgan

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Group Government Affairs, Financial System Integrity

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Ian Messer

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Law Society of Scotland

Representative of Solicitors Regulation Authority (SRA)

United Kingdom

Mission to United Kingdom

John Riches

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Law Society of England and Wales (LSEW)

Chair, Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Public Policy Committee

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Sandy Bhogal

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Law Society of England and Wales (LSEW)

Chair of International Tax Law

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Edward Craft

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Law Society of England and Wales (LSEW)

Member of the LSEW Company Law Committee

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Amy Bell

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Law Society of England and Wales (LSEW)

Chair of the LSEW AML Task Force

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Robert Hodgkinson

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

Executive Director

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Frank Haskew

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

Head of Tax

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Ian Young

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

International Tax Manager

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Simon Tosserams

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

EU Affairs Executive

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Edward Scicluna

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

EU Presidency

Maltese Government

Minister of Finance

Malta

Mission to Malta

Joe V. Bannister

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Malta Financial Service Authority

Chair

Malta

Mission to Malta

Marianne Scicluna

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Malta Financial Service Authority

Director-General

Malta

Mission to Malta

Anton Bartolo

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Malta Financial Service Authority

Director of Enforcement

Malta

Mission to Malta

Lawrence Cutajar

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Maltese Police

Police Commissionner

Malta

Mission to Malta

Daphne Caruana Galizia

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Self-employed

Journalist

Malta

Mission to Malta

Ivan Camilleri

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Times of Malta

Journalist

Malta

Mission to Malta

Matthew Vella

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Malta Today

Journalist

Malta

Mission to Malta

Alexander Balzan

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

One News

Journalist

Malta

Mission to Malta

Pierre Mifsud

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

EMD Advocates

Founding partner

Malta

Mission to Malta

Malcolm Booker

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Deloitte Malta

Chief Executive Officer

Malta

Mission to Malta

Manfred Galdes

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

ARQ Risk and Compliance

Ltd.

Director

Malta

Mission to Malta

Paul Mifsud

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Sparkasse Bank

Managing Director

Malta

Mission to Malta

Konrad Mizzi

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Maltese Government

Minister within the Office of the Prime Minister

Malta

Mission to Malta

Beppe Fenech Adami

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Parliament of Malta

National Deputy

Malta

Mission to Malta

Pierre Gramegna

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

Luxembourg Government

Minister for Finance

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Félix Braz

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

Luxembourg Government

Minister for Justice

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Eugène Berger

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

Luxembourg Chamber of Deputies

Member of Finance Committee

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Fabien Grasser

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

Le Quotidien Luxembourg

Journalist

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Anthony A Simcic

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

HSBC Luxembourg

Managing Director Head of Private Banking

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Claude Marx

Thursday, 2 March pm - Friday 3 March am

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Director-General

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Claude Simon

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Member of the management Board and Member of SSM Board of Supervisors

Luxembourg

Mission to Luxembourg

François Prum

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

Luxembourgish Bar

Head of Luxembourgish Bar

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Wim Piot

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

PwC Luxembourg

Managing Partner and Tax Leader

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Elizabeth Jane McCormick

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

KPMG

Global Head of Tax

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Patrick Suet

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Société Générale Bank & Trust

Chairman

France

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Anne Michel

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Le Monde, ICIJ

Journalist

France

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Sylvie David-Chino

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

BNP Paribas

Global Head of IFS Compliance

France

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Albert Allo

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

TracFin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

Deputy Director

France

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Olivier Boutellis-Taft

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Accountancy Europe, NGO

Chief Executive Officer

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Paul Gisby

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Accountancy Europe, NGO

Manager for taxation and transparency

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Oliver Zihlmann

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Sonntagszeitung | Le Matin Dimanche, ICIJ

Journalist

Switzerland

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Jean-Bernard Schmid

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Swiss Ministry of Justice

Public Prosecutor

Switzerland

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Peter Lutz

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Self-regulatory organisation for the combating of money laundering of the Swiss Bar Association and Swiss Notary Association

President

Switzerland

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Giuseppe Marino

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

University of Milan

Professor Theory & Practice of International Tax Law

Italy

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Caroline Vicini

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delegation of the European Union to the United States

Deputy Head of Delegation

Washington DC,

United States

Mission to USA

Elise Bean

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Levin Center at Wayne State University Law School

Co-Director of Training and Conferences

Washington DC,

United States

Mission to USA

Gerard Ryle

21 to 24 March 2017

Mission to USA

International Consortium of

Investigative Journalists (ICIJ)

Director

Washington DC,

United States

Mission to USA

Gary Kalman

21 to 24 March 2017

Mission to USA

FACT Coalition

Executive Director

Washington DC,

United States

Mission to USA

Tom Cardamone

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Global Financial Integrity

Managing Director

Washington DC,

United States

Mission to USA

Jane Gravelle

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Government and Finance Division

Researcher

Washington DC,

United States

Mission to USA

Ron Wyden

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Committee on Finance

National Deputy

(Senator)

Washington DC,

United States

Mission to USA

Richard Neal

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Ways and Means Committee

National Deputy

Washington DC,

United States

Mission to USA

Tom Carper

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Subcommittee on Investigations

National Deputy

(Senator)

Washington DC,

United States

Mission to USA

Orrin Hatch

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Committee on Finance

National Deputy

(Senator)

Washington DC,

United States

Mission to USA

Peter C. Schwartzkopf

21 to 24 March 2017

Mission to USA

House Representatives of the General Assembly

National Deputy

Delaware,

United States

Mission to USA

Valerie Longhurst

21 to 24 March 2017

Mission to USA

House Representatives of the General Assembly

National Deputy

Delaware,

United States

Mission to USA

Daniel B. Short

21 to 24 March 2017

Mission to USA

House Representatives of the General Assembly

National Deputy

Delaware,

United States

Mission to USA

David B. McBride

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware General Assembly

National Deputy

(Senator)

Delaware,

United States

Mission to USA

Margaret

Rose Henry

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware General Assembly

National Deputy

(Senator)

Delaware,

United States

Mission to USA

F. Gary Simpson

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware General Assembly

National Deputy

(Senator)

Delaware,

United States

Mission to USA

Charles M. Elson

21 to 24 March 2017

Mission to USA

John L Weinberg Center for Corporate Governance at the University of

Delaware

Professor

Delaware,

United States

Mission to USA

Jeffrey W. Bullock

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware Executive Branch

National deputy

(Secretary of State)

Delaware,

United States

Mission to USA

Rick Geisenberger

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware Executive Branch

National deputy

(Secretary of Treasury)

Delaware,

United States

Mission to USA

Kristopher Knight

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware Executive Branch

National deputy

(Deputy Secretary of State and Director of the Corporations Division)

Delaware,

United States

Mission to USA

Matt Denn

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware Department of Justice

Attorney General

Delaware,

United States

Mission to USA

Lawrence A. Hamermesh

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Widener University

Professor of Corporate and Business Law

Delaware,

United States

Mission to USA

 

Paul L. Regan

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Widener University

Associate Director, Institute of Delaware

Corporate and Business Law

Delaware,

United States

Mission to USA

Alvin Mosioma

Thursday, 6 April 2017

9.00 - 10.30 (Strasbourg)

Public hearing

Tax Justice Network - Africa

Founding Executive Director

Kenya

Impact of the schemes revealed by the Panama Papers

Nuhu Ribadu

Thursday, 6 April 2017

9.00 - 10.30 (Strasbourg)

Public hearing

Nigerian government

(former anti-corruption official)

Official

Nigeria

Impact of the schemes revealed by the Panama Papers

Will Fitzgibbon

Thursday, 6 April 2017

9.00 - 10.30 (Strasbourg)

Public hearing

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

Journalist

USA

Impact of the schemes revealed by the Panama Papers

Ahmed Ahmed Laaouej

Wednesday 26 April 2017

16.00 - 17.30

Meeting in the premises of the Belgian Parliament

Belgian Special Committee on the Panama Papers

Chair

Belgium

Meeting with the Members of Belgian Special Committee into the Panama Papers

Luk Van Biesen

Wednesday 26 April 2017

16.00 - 17.30

Meeting in the premises of the Belgian Parliament

Belgian Special Committee on the Panama Papers

National Deputy

Belgium

Meeting with the Members of Belgian Special Committee into the Panama Papers

Roel Deseyn

Wednesday 26 April 2017

16.00 - 17.30

Meeting in the premises of the Belgian Parliament

Belgian Special Committee on the Panama Papers

National Deputy

Belgium

Meeting with the Members of Belgian Special Committee into the Panama Papers

Mark Delanote

Wednesday 26 April 2017

16.00 - 17.30

Meeting in the premises of the Belgian Parliament

Belgian Special Committee on the Panama Papers

National Deputy

Belgium

Meeting with the Members of Belgian Special Committee into the Panama Papers

Mike Beke

Thursday, 27 April

2017

14.30 - 18.00

Committee Meeting

Blomeyer & Sanz

Researcher

Spain

Presentation of studies (Part I)

David Buck

Thursday, 27 April

2017

14.30 - 18.00

Committee Meeting

Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES)

Researcher

United Kingdom

Presentation of studies (Part I)

Jack Malan

Thursday, 27 April

2017

14.30 - 18.00

Committee Meeting

Centre for Strategy & Evaluation Services

Researcher

United Kingdom

Presentation of studies (Part I)

Amandine Scherrer

Thursday, 27 April

2017

14.30 - 18.00

Committee Meeting

European ParliamentEuropean Parliamentary

 

Research Service (EPRS)

Researcher

European Union

Presentation of studies (Part I)

Anthony Amicelle

Thursday, 27 April

2017

14.30 - 18.00

Committee Meeting

International Centre for Comparative Criminology, Université de Montréal, Canada

Researcher

Canada

Presentation of studies (Part I)

Willem Pieter de Groen

 

Tuesday, 2 May 2017

15.00 - 18.30

Committee meeting

Centre for European Policy Studies (CEPS)

Researcher

Belgium

Presentation of studies (Part II)

Ian Roxan

Tuesday, 2 May 2017

15.00 - 18.30

Committee meeting

London School of Economics (LSE)

Researcher

United Kingdom

Presentation of studies (Part II)

Herman Bröring

Tuesday, 2 May 2017

15.00 - 18.30

Committee meeting

Centre for European Financial Services Law at the University of Groningen

Researcher

The Netherlands

Presentation of studies (Part II)

Peter Clegg

Tuesday, 2 May 2017

15.00 - 18.30

Committee meeting

University of the West of England, Bristol

Researcher

United Kingdom

Presentation of studies (Part II)

Alexandre Maitrot de la Motte

 

Tuesday, 2 May 2017

15.00 - 18.30

Committee meeting

University of Paris-Est Créteil

Researcher

France

Presentation of studies (Part II)

Pierre Moscovici

Thursday, 4 May

2017

9.00 - 12.30

Public hearing

European Commission

Commissioner responsible for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs

European Union

Hearing with Commissioner Pierre Moscovici

Rui Gonçalves

Tuesday, 9 May

2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Government of Madeira

Regional Secretary for Finance

Madeira, Portugal

Cooperation in tax matters with European jurisdictions

James Tipping

Tuesday, 9 May

2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Finance Centre of the Government of Gibraltar

Finance Director

Gibraltar, UK

Cooperation in tax matters with European jurisdictions

Richard Walker

Tuesday, 9 May

2017

9.00 - 12.30

Public hearing

States of Guernsey Policy & Resources Committee

Director of financial crime policy

Guernsey, Channel Islands

Cooperation in tax matters with European jurisdictions

Colin Powell

Tuesday, 9 May

2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Government

Adviser to the Chief Minister

Jersey, Channel Islands

Cooperation in tax matters with European jurisdictions

Jean-Claude Juncker

Tuesday, 30 May

2017

15.00 - 16.30

Public hearing

European Commission

President of the European Commission

European Union

Hearing with the President of the European Commission, J.C. Juncker

 

Fernando Rocha Andrade

 

Tuesday, 30 May

2017

16.45 - 17.30

Public hearing

Government of Portugal

Secretary of State of Tax affairs

Portugal

Hearing with F. Rocha Andrade

Vigjilenca Abazi

 

Wednesday, 21 June 2017

9.00 - 11.00

Joint PANA/JURI public hearing

Maastricht University

Academic

The Netherlands

Joint PANA-JURI hearing

The EU-wide protection of whistleblowers’

Cathy James

Wednesday, 21 June 2017

9.00 - 11.00

Joint PANA/JURI public hearing

Public concern at work

Whistleblower

United Kingdom

Joint PANA-JURI hearing

The EU-wide protection of whistleblowers’

Frédérique Berrod

Wednesday, 21 June 2017

9.00 - 11.00

Joint PANA/JURI public hearing

College of Europe

Academic

Belgium

Joint PANA-JURI hearing

The EU-wide protection of whistleblowers’

Rosita Hickey

Wednesday, 21 June 2017

9.00 - 11.00

Joint PANA/JURI public hearing

EU Ombudsman

Head of Strategic Inquiries

European Union

Joint PANA-JURI hearing

The EU-wide protection of whistleblowers’

Charlotte Grass

Wednesday, 21 June 2017

9.00 - 11.00

Joint PANA/JURI public hearing

Group Vallourec

Head of Competition and Conformity

France

Joint PANA-JURI hearing

The EU-wide protection of whistleblowers’

Sebastian Fiedler

Wednesday, 21 June 2017

15.00 - 17.30

Public hearing

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

Vice-Chair

Germany

Financial Intelligence Units (FIUs) ins and outs and the Russian "Laundromat" case

Paolo Costanzo

Wednesday, 21 June 2017

15.00 - 17.30

Public hearing

Italian FIU, Banca d'Italia

Manager at Banca d’Italia

Italy

Financial Intelligence Units (FIUs) ins and outs and the Russian "Laundromat" case

Paul Cristian Radu

Wednesday, 21 June 2017

15.00 - 17.30

Public hearing

 

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

Journalist

Romania

Financial Intelligence Units (FIUs) ins and outs and the Russian "Laundromat" case

Viesturs Burkāns

Wednesday, 21 June 2017

15.00 - 17.30

Public hearing

Latvian Office for Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Criminal Activity

Head of Latvian FIU

Latvia

Financial Intelligence Units (FIUs) ins and outs and the Russian "Laundromat" case

Duarte Pacheco

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Parliamentary Inquiry Committee of Banco Espírito Santo (BES) and working group on combating economic, financial and fiscal crime

National Deputy

Portugal

Mission to Portugal

Cecília Meireles

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Parliamentary Inquiry Committee of Banco Espírito Santo (BES) and working group on combating economic, financial and fiscal crime

National Deputy

Portugal

Mission to Portugal

Eurico Brilhante Dias

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Parliamentary Inquiry Committee of Banco Espírito Santo (BES) and working group on combating economic, financial and fiscal crime

National Deputy

Portugal

Mission to Portugal

Mário Centeno

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Government of Portugal

Minister of Finance

Portugal

Mission to Portugal

Helena Borges

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Tax and Customs Authority

Public Authority

Director General

Portugal

Mission to Portugal

Fernando Rocha Andrade

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Government of Portugal

Secretary of State of Tax affairs

Portugal

Mission to Portugal

Fernando Teixeira dos Santos

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Government of Portugal

Former Minister of Finance

Portugal

Mission to Portugal

Sérgio Vasques

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Government of Portugal

Former Secretary of State of Tax Affairs

Portugal

Mission to Portugal

Maria Luís Albuquerque

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Government of Portugal

Former Minister of Finance

Portugal

Mission to Portugal

Paulo Núncio

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Government of Portugal

Former Secretary of State of Tax Affairs

Portugal

Mission to Portugal

Elisa Ferreira

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Banco de Portugal

Board member in charge of prudential supervision

Portugal

Mission to Portugal

Luís Máximo dos Santos

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Banco de Portugal

Board member in charge of legal enforcement and money laundering matters

Portugal

Mission to Portugal

Luís Costa Ferreira

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Banco de Portugal

Head of the Banking Prudential Supervision Department

Portugal

Mission to Portugal

João Raposo

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Banco de Portugal

Head of the Legal Enforcement Department

Portugal

Mission to Portugal

Micael Pereira

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Expresso (ICIJ)

Journalist

Portugal

Mission to Portugal

João Pedro Martins

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Público

Economist and Offshore researcher

Portugal

Mission to Portugal

Pedro Crisóstomo

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Público

Journalist

Portugal

Mission to Portugal

Amadeu Guerra

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Ministry of Justice

Deputy Attorney General

Portugal

Mission to Portugal

José Ranito

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Ministry of Justice

Prosecutor

Portugal

Mission to Portugal

Tahamara Dias

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Ministry of Justice

Prosecutor

Portugal

Mission to Portugal

Mariana Raimundo

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Financial Intelligence Unit (FIU) Portugal

Director

Portugal

Mission to Portugal

João Paulo Batalha

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Transparency International (TIAC) Portugal

Executive Director

Portugal

Mission to Portugal

Susana Coroado

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Transparency International (TIAC) Portugal

Vice-Chair

Portugal

Mission to Portugal

Věra Jourová

Monday, 3 July 2017

19.00 - 20.30 (Strasbourg)

Public hearing

European Commission

Commissioner responsible for Justice, Consumers and Gender Equality

 

European Union

Hearing with Commissioner Věra Jourová

Harris Georgiades

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Government of the Republic of Cyprus

Minister of Finance

Cyprus

Mission to Cyprus

Yiorgos Lakkotrypis

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Government of the Republic of Cyprus

Minister of Energy, Commerce, Industry and Tourism of the Republic of Cyprus

Cyprus

Mission to Cyprus

Kypros Kyprianou

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Government of the Republic of Cyprus

Ministry of Interior

Cyprus

Mission to Cyprus

Christos Patsalides

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Government of the Republic of Cyprus - Ministry of Finance

Permanent Secretary

Cyprus

Mission to Cyprus

Yiannis Tsangaris

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Government of the Republic of Cyprus - Ministry of Finance

Tax Commissioner

Cyprus

Mission to Cyprus

George Panteli

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Government of the Republic of Cyprus - Ministry of Finance

Director of Economic Research and EU Affairs

Department

Cyprus

Mission to Cyprus

Demetra Kalogerou

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Cyprus Securities and Exchange Commission

President

Cyprus

Mission to Cyprus

Eva Rossidou-Papakyriacou

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Cyprus Unit for Combating Money Laundering (MOKAS)

Director

Cyprus

Mission to Cyprus

Marios Skandalis

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Association of Cyprus Banks (ACB)

Director Group Compliance

Cyprus