Postupak : 2017/0138(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0016/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0016/2018

Rasprave :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0050

IZVJEŠĆE     *
PDF 723kWORD 96k
31.1.2018
PE 613.436v02-00 A8-0016/2018

o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Emmanuel Maurel

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Vijeću (COM(2017)0335),

–  uzimajući u obzir članke 113. i 115. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0195/2017),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. srpnja 2016.(1) o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0016/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Državama članicama sve je teže štititi svoje nacionalne porezne osnovice od smanjenja jer su strukture poreznog planiranja postale vrlo složene te se njima često iskorištava povećana mobilnost kapitala i ljudi unutar jedinstvenog tržišta. Te se strukture obično sastoje od aranžmana koji su razvijeni diljem različitih poreznih jurisdikcija s pomoću kojih se oporeziva dobit premješta u područja s povoljnijim poreznim režimima ili se smanjuje ukupna porezna obveza poreznog obveznika. Države članice zato trpe znatna smanjenja poreznih prihoda, što ih sprječava u primjeni poreznih politika koje pogoduju rastu. Stoga je ključno poreznim tijelima država članica omogućiti raspolaganje sveobuhvatnim i relevantnim informacijama o potencijalno agresivnim poreznim aranžmanima. Te bi informacije poreznim tijelima omogućile brzo reagiranje na štetne porezne prakse i uklanjanje nedostataka u propisima donošenjem akata ili provedbom odgovarajućih procjena rizika i poreznih nadzora.

(2)  Državama članicama sve je teže štititi svoje nacionalne porezne osnovice od smanjenja jer su agresivne i složene strukture poreznog planiranja postale vrlo složene te se njima često iskorištava povećana mobilnost kapitala i ljudi unutar jedinstvenog tržišta. Te se strukture obično sastoje od aranžmana koji su razvijeni diljem različitih poreznih jurisdikcija s pomoću kojih se oporeziva dobit poduzeća i građana premješta u područja s povoljnijim poreznim režimima ili se smanjuje fiskalni učinak na poreznog obveznika. Države članice zato trpe znatna smanjenja poreznih prihoda. Osim toga, povećavaju se razlike u stopama poreza na dobit unutar država članica i među njima, pa je zato ključno ne ugroziti načelo porezne jednakosti. To sprječava države članice u primjeni poreznih politika koje pogoduju rastu. Stoga je ključno poreznim tijelima država članica omogućiti raspolaganje sveobuhvatnim i relevantnim informacijama o aranžmanima koji omogućuju utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Te bi informacije poreznim tijelima omogućile brzo reagiranje na štetne porezne prakse i uklanjanje nedostataka u propisima donošenjem akata ili provedbom odgovarajućih procjena rizika i poreznih nadzora. Međutim, izostanak reakcije poreznih tijela na sustave o kojima se izvješćuje ne bi se trebalo tumačiti kao implicitno odobrenje tih tijela. Obrasci za izvješćivanje trebali bi biti jezgroviti i jednostavni za uporabu kako se zbog velike količine informacija koja bi mogla nastati na temelju ove Direktive ne bi onemogućilo smisleno djelovanje u vezi s praksama o kojima se izvješćuje.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  S obzirom na to da većina potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja obuhvaća više od jedne jurisdikcije, otkrivanjem informacija o tim aranžmanima ostvarili bi se dodatni pozitivni rezultati ako bi se te informacije razmjenjivale i među državama članicama. Konkretno, automatska razmjena informacija među poreznim tijelima ključna je kako bi se tim tijelima pružile potrebne informacije koje bi im omogućile poduzimanje mjera u slučajevima u kojima su uočene agresivne porezne prakse.

(3)  S obzirom na to da većina potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja obuhvaća više od jedne jurisdikcije, otkrivanjem informacija o tim aranžmanima ostvarili bi se dodatni pozitivni rezultati ako bi se te informacije razmjenjivale i među državama članicama. Konkretno, automatska razmjena informacija među poreznim tijelima i osiguranje koordinacije s financijsko-obavještajnim jedinicama koje se bave pranjem novca i financiranjem terorizma ključni su kako bi se tim tijelima pružile potrebne informacije koje bi im omogućile poduzimanje mjera u slučajevima u kojima su uočene agresivne porezne prakse. Međutim, države članice trebalo bi poticati da uvedu slične obveze otkrivanja za aranžmane koji postoje isključivo u njihovoj jurisdikciji.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Imajući u vidu mogući doprinos transparentnog okvira za razvoj poslovnih aktivnosti u suzbijanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza na unutarnjem tržištu, upućen je poziv Komisiji da pokrene inicijative o obveznom otkrivanju potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja u skladu s točkom 12. projekta OECD-a o sprječavanju smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS). Europski parlament u tom je kontekstu pozvao na oštrije mjere protiv posrednika koji pružaju potporu u aranžmanima koji mogu dovesti do porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza.

(4)  Imajući u vidu mogući doprinos transparentnog okvira za razvoj poslovnih aktivnosti u suzbijanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza na unutarnjem tržištu, upućen je poziv Komisiji da pokrene inicijative o obveznom otkrivanju potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja u skladu s točkom 12. projekta OECD-a o sprječavanju smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS). Europski parlament u tom je kontekstu dokazao ključnu ulogu posrednika u savjetovanju, izradi poreznih sustava i njihovu upravljanju i pozvao na oštrije mjere protiv posrednika koji pružaju potporu u aranžmanima koji mogu dovesti do porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Potrebno je podsjetiti kako se čini da su određeni financijski posrednici i drugi pružatelji usluga poreznog savjetovanja aktivno pomagali svojim klijentima u prikrivanju novca offshore instrumentima. Nadalje, iako je zajednički standard izvješćivanja (CRS) koji je uveden Direktivom (EU) Vijeća 2014/10727 važan korak u uspostavi transparentnog poreznog okvira u Uniji, barem kad je riječ o informacijama o financijskim računima, sustav se može dodatno poboljšati.

(5)  Potrebno je podsjetiti kako su određeni financijski posrednici i drugi pružatelji usluga poreznog savjetovanja te revizori aktivno pomagali svojim klijentima u prikrivanju novca offshore instrumentima. Nadalje, iako je zajednički standard izvješćivanja (CRS) koji je uveden Direktivom (EU) Vijeća 2014/10727 važan korak u uspostavi transparentnog poreznog okvira u Uniji, barem kad je riječ o informacijama o financijskim računima, sustav se može dodatno poboljšati. Osim toga, sukladno tomu potrebno je povećati kapacitet država članica za obradu količine zaprimljenih informacija o financijskim računima, a financijske, ljudske i informatičke resurse poreznih uprava trebalo bi po potrebi povećati i održavati na odgovarajućim razinama.

_________________

_________________

27 Direktiva Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 359, 16.2.2014., str. 1.).

27 Direktiva Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 359, 16.2.2014., str. 1.).

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Otkrivanje potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja s prekograničnom dimenzijom može djelotvorno doprinijeti naporima u stvaranju okružja pravednog oporezivanja na unutarnjem tržištu. Imajući to u vidu, korak u pravom smjeru bilo bi uvođenje obveze za posrednike o obavješćivanju poreznih tijela o određenim prekograničnim aranžmanima koji bi se mogli upotrijebiti za izbjegavanje plaćanja poreza. Kako bi se uvela sveobuhvatnija politika bilo bi važno i da nakon otkrivanja, kao sljedeći korak, porezna tijela razmjenjuju informacije s istovrsnim tijelima drugih država članica. Takvi sporazumi također bi trebali unaprijediti djelotvornost zajedničkog standarda izvješćivanja (CRS). Nadalje, bilo bi ključno Komisiji dopustiti pristup dovoljnoj količini informacija kako bi mogla nadzirati pravilno funkcioniranje ove Direktive. Pristup Komisije tim informacijama ne bi značio da se države članice oslobađa od obveze prijave državnih potpora Komisiji.

(6)  Otkrivanje potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja s prekograničnom dimenzijom može djelotvorno doprinijeti naporima u stvaranju okružja pravednog oporezivanja na unutarnjem tržištu. Imajući to u vidu, nužan korak u pravom smjeru bilo bi uvođenje obveze za posrednike, revizore i, kad je to prikladno, porezne obveznike o obavješćivanju poreznih tijela o određenim prekograničnim aranžmanima koji bi se mogli upotrijebiti za izbjegavanje plaćanja poreza. Kako bi se uvela sveobuhvatnija politika, bilo bi važno da i nakon otkrivanja, kao sljedeći korak, porezna tijela automatski razmjenjuju informacije s istovrsnim tijelima drugih država članica. Takvi sporazumi također bi trebali unaprijediti djelotvornost zajedničkog standarda izvješćivanja (CRS). Nadalje, bilo bi ključno Komisiji dopustiti pristup relevantnim informacijama kako bi mogla nadzirati pravilno funkcioniranje ove Direktive i ispuniti svoje obveze u skladu s politikama tržišnog natjecanja. Pristup Komisije tim informacijama ne bi značio da se države članice oslobađa od obveze prijave državnih potpora Komisiji. Naposljetku, kako bi se poboljšala pravna sigurnost za posrednike i porezne obveznike, Komisija bi trebala objaviti popis prijavljenih prekograničnih poreznih aranžmana koji bi se mogli upotrijebiti za izbjegavanje plaćanja poreza, bez ikakvog upućivanja na posrednika ili poreznog obveznika.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Nedavna curenja podataka u vezi s porezom također ističu potrebu za boljom razmjenom informacija o agresivnim aranžmanima poreznog planiranja. Na primjer, skandalozno je da je, unatoč raznim istragama poreznih praksi tvrtke Apple, novija struktura njezina izbjegavanja plaćanja poreza uz sjedište na otoku Jersey otkrivena tek nakon curenja dokumenata „Paradise Papers”.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Potvrđuje se da bi otkrivanje potencijalno agresivnih prekograničnih aranžmana poreznog planiranja imalo veće izglede za uspješnost predviđenog odvraćanja ako bi se relevantne informacije poreznim tijelima dostavile u ranoj fazi, to jest prije nego su otkriveni aranžmani stvarno provedeni. Ako se obveza otkrivanja prebacuje na porezne obveznike, bilo bi praktično obvezu otkrivanja potencijalno agresivnih prekograničnih aranžmana poreznog planiranja propisati za neznatno kasniju fazu jer porezni obveznici nisu nužno upoznati s prirodom tih aranžmana u trenutku njihova nastanka. Kako bi se rasteretilo administrativno upravljanje u državama članicama, naknadne automatske razmjene informacija o tim aranžmanima mogle bi se obavljati tromjesečno.

(7)  Potvrđuje se da bi otkrivanje potencijalno agresivnih prekograničnih aranžmana poreznog planiranja imalo veće izglede za uspješnost predviđenog odvraćanja ako bi se relevantne informacije poreznim tijelima dostavile u ranoj fazi, to jest prije nego su otkriveni aranžmani stvarno provedeni. Osim toga, trebalo bi uvesti odgovarajuće sankcije za sprečavanje i suzbijanje takvih aranžmana. Ako se obveza otkrivanja prebacuje na porezne obveznike, bilo bi praktično obvezu otkrivanja potencijalno agresivnih prekograničnih aranžmana poreznog planiranja propisati za neznatno kasniju fazu. Kako bi se rasteretilo administrativno upravljanje u državama članicama, naknadne automatske razmjene informacija o tim aranžmanima mogle bi se obavljati tromjesečno.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Sve veća uloga i važnost prava intelektualnog vlasništva u poslovnim modelima i poreznim strukturama velikih korporacija dodatno ukazuju na to da je hitno potrebna bolja razmjena informacija o aranžmanima izbjegavanja poreza s obzirom na razna laka rješenja za umjetno prenošenje dobiti koja pruža uporaba prava intelektualnog vlasništva.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.b)  Nepostojanje sveobuhvatnog javnog izvješćivanja po pojedinačnim zemljama o relevantnim financijskim podacima za velika multinacionalna poduzeća doprinijelo je slaboj pouzdanosti skupnih podataka o offshore strukturama, što naglašava činjenica da mnoge nedavne strukture izbjegavanja plaćanja poreza na visokoj razni nisu vidljive u postojećim komercijalnim korporativnim bazama podataka o financijskim računima. Ti statistički nedostaci ometaju pokušaje poreznih tijela da provedu procjene rizika za rizične jurisdikcije i ukazuju na potrebu za većom razmjenom informacija o strukturama poreznog planiranja.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Budući da bi glavni cilj takvog zakonodavstva trebao biti osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, ključno bi bilo ne propisivati na razini Unije u mjeri većoj od potrebne za ostvarivanje predviđenih ciljeva. Stoga bi bilo potrebno ograničiti sva zajednička pravila otkrivanja na prekogranične situacije, to jest situacije u više od jedne države članice ili u državi članici i trećoj zemlji. U takvim okolnostima mogući učinak na funkcioniranje unutarnjeg tržišta može biti dovoljno opravdanje za donošenje zajedničkog skupa pravila, umjesto da se to pitanje riješava na nacionalnoj razini.

(10)  Budući da bi glavni cilj takvog zakonodavstva trebao biti osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i ograničavanje utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza, ključno bi bilo ne propisivati na razini Unije u mjeri većoj od potrebne za ostvarivanje predviđenih ciljeva. Stoga bi bilo potrebno ograničiti sva zajednička pravila otkrivanja na prekogranične situacije, to jest situacije u više od jedne države članice ili u državi članici i trećoj zemlji. U takvim okolnostima mogući učinak na funkcioniranje unutarnjeg tržišta dovoljno je opravdanje za donošenje zajedničkog skupa pravila, umjesto da se to pitanje rješava na nacionalnoj razini. Ako određena država članica provede dodatne nacionalne mjere izvješćivanja slične prirode, prikupljene dodatne informacije trebale bi se po potrebi proslijediti i ostalim državama članicama.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na to da bi otkriveni aranžmani trebali imati prekograničnu dimenziju, bilo bi važno razmjenjivati relevantne informacije s poreznim tijelima drugih država članica kako bi se osigurala najveća moguća djelotvornost ove Direktive u odvraćanju od praksi agresivnog poreznog planiranja. Mehanizam razmjene informacija u kontekstu prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama trebao bi se upotrebljavati i za utvrđivanje obvezne i automatske razmjene među poreznim upravama u Uniji u odnosu na otkrivene informacije o potencijalno agresivnim prekograničnim aranžmanima poreznog planiranja.

(11)  S obzirom na to da bi otkriveni aranžmani trebali imati prekograničnu dimenziju, bilo bi važno razmjenjivati relevantne informacije s poreznim tijelima drugih država članica kako bi se osigurala najveća moguća djelotvornost ove Direktive u odvraćanju od praksi agresivnog poreznog planiranja. Mehanizam razmjene informacija u kontekstu prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama trebao bi biti dostupan javnosti i trebao bi se upotrebljavati i za utvrđivanje obvezne i automatske razmjene među poreznim upravama u Uniji u odnosu na otkrivene informacije o potencijalno agresivnim prekograničnim aranžmanima poreznog planiranja.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Budući da poticaja za osmišljavanje i provedbu učinkovitih sankcija možda nema u svim državama članicama, a kako bi se zajamčila dosljedna provedba ove Direktive u državama članicama, razmjena informacija među poreznim tijelima o nametanju sankcija i slučajevima kada određena država članica nije nametnula sankcije također bi trebala biti automatska.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi se povećali izgledi za uspješnost ove Direktive države članice trebale bi utvrditi sankcije za povrede nacionalnih pravila kojima se provodi ova Direktiva i osigurati stvarnu primjenu tih sankcija, njihovu razmjernost povredama i njihov odvraćajući učinak.

(13)  Kako bi se povećali izgledi za uspješnost ove Direktive, države članice trebale bi utvrditi sankcije za povrede nacionalnih pravila kojima se provodi ova Direktiva i osigurati stvarnu i brzu primjenu tih sankcija, uključujući financijske sankcije, njihovu učinkovitost, razmjernost povredama i njihov odvraćajući učinak. Države članice trebale bi Komisiji podnijeti i učiniti javno dostupnim popis posrednika i poreznih obveznika kojima su nametnute sankcije u skladu s ovom Direktivom, uključujući njihovo ime, državljanstvo i mjesto boravka.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se dopunili ili izmijenili određeni elementi ove Direktive koji nisu ključni, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Komisiji bi trebalo delegirati ovlasti u vezi s ažuriranjem obilježja kako bi se u popis obilježja potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja ili niza aranžmana uključile ažurirane informacije o tim aranžmanima ili nizovima aranžmana dobivene obveznim otkrivanjem takvih aranžmana.

(14)  Kako bi se dopunili ili izmijenili određeni elementi ove Direktive koji nisu ključni, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Komisiji bi trebalo delegirati ovlasti u vezi s ažuriranjem obilježja. Komisija bi svake dvije godine trebala objaviti nacrt ažuriranog popisa obilježja koja definiraju agresivno porezno planiranje kako bi njime obuhvatila sve nove ili izmijenjene aranžmane za utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza koji su utvrđeni nakon objave prethodnog ažuriranja te bi on trebao stupiti na snagu četiri mjeseca nakon objave nacrta ažurirane verzije.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Radi jamčenja jedinstvene primjene i tumačenja obilježja Komisija bi trebala redovito pratiti aktivnosti poreznih tijela u skladu s ovom Direktivom.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  S obzirom na to da cilj ove Direktive, to jest poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta s pomoću odvraćanja od agresivnih prekograničnih aranžmana poreznog planiranja, nije moguće u dovoljnoj mjeri ostvariti nekoordiniranim pojedinačnim djelovanjem država članica, nego se taj cilj može bolje ostvariti na razini Unije jer je usmjeren na mehanizme koji se razvijaju za moguće iskorištavanje tržišnih nedostataka nastalih međudjelovanjem različitih nacionalnih poreznih pravila, Unija može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ovom se Direktivom ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja, posebno s obzirom na to da je ograničena na aranžmane s prekograničnom dimenzijom u više od jedne države članice ili u državi članici i trećoj zemlji.

(18)  S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, to jest znatno ograničavanje katastrofalnih posljedica utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza na javne račune i poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta s pomoću odvraćanja od agresivnih prekograničnih aranžmana poreznog planiranja, nije moguće u dovoljnoj mjeri ostvariti nekoordiniranim pojedinačnim djelovanjem država članica, nego se ti ciljevi mogu bolje ostvariti na razini Unije jer su usmjereni na mehanizme koji se razvijaju za moguće iskorištavanje tržišnih nedostataka nastalih međudjelovanjem različitih nacionalnih poreznih pravila, Unija može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ovom se Direktivom ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja, posebno s obzirom na to da je ograničena na aranžmane s prekograničnom dimenzijom u više od jedne države članice ili u državi članici i trećoj zemlji.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2011/16/EU

Članak 3. – točka 18. – podtočka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  jedna ili više stranaka koje sudjeluju u aranžmanu ili nizu aranžmana posluje u drugoj jurisdikciji preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj jurisdikciji, a taj je aranžman ili niz aranžmana dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje te stalne poslovne jedinice;

(c)  jedna ili više stranaka koje sudjeluju u aranžmanu ili nizu aranžmana obavlja djelatnost u drugoj jurisdikciji preko stalne poslovne jedinice ili preko bilo koje vrste nadziranog stranog društva koji se nalaze u toj jurisdikciji, a taj je aranžman ili niz aranžmana dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje te stalne poslovne jedinice;

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2011/16/EU

Članak 3. – točka 18. – podtočka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  jedna ili više stranaka koje sudjeluju u aranžmanu ili nizu aranžmana posluje u drugoj jurisdikciji preko stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u toj jurisdikciji, a taj je aranžman ili niz aranžmana dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje te stalne poslovne jedinice;

(d)  jedna ili više stranaka koje sudjeluju u aranžmanu ili nizu aranžmana obavlja djelatnost u drugoj jurisdikciji bez nastana u toj jurisdikciji koji podliježe oporezivanju;

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2011/16/EU

Članak 3. – točka 20.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

20.  ‚obilježje znači tipična karakteristika ili svojstvo aranžmana ili niza aranžmana koje je navedeno u Prilogu IV.

20.  ‚obilježje znači aranžman ili niz aranžmana koji su navedeni u Prilogu IV.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2011/16/EU

Članak 3. – točka 23. – podtočka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  porezni obveznik stvarni je vlasnik drugog poreznog obveznika u smislu Direktive (EU) 2015/849.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 8.aaa – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Pri provedbi zakonom propisanih revizija financijskih izvješća svojih klijenata, revizori podliježu obvezama identifikacije i otkrivanja potencijalnih kršenja propisa ako revizor sazna da je revidirani subjekt ili da su njegovi posrednici prekršili obveze identifikacije i otkrivanja iz ovog članka. Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi revizore obvezala na podnošenje informacija o takvim kršenjima nadležnim poreznim tijelima u roku od 10 radnih dana, počevši od dana nakon objave njihovih revizijskih izvješća.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 8.aaa – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi posrednicima omogućila izuzeće od obveze upućivanja informacija o prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje ili nizu takvih aranžmana, uz uvjet da posrednici imaju pravo na čuvanje profesionalne tajne odvjetnika u skladu s nacionalnim pravom te države članice. U takvim okolnostima obveza upućivanja informacija o takvom aranžmanu ili nizu aranžmana odgovornost je poreznog obveznika te posrednici obavješćuju porezne obveznike o toj odgovornosti zbog postojanja prava na čuvanje profesionalne tajne.

Svaka država članica može, ako je to prikladno, poduzeti potrebne mjere kako bi posrednicima omogućila izuzeće od obveze upućivanja informacija o prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje ili nizu takvih aranžmana, uz uvjet da posrednici imaju pravo na čuvanje profesionalne tajne odvjetnika u skladu s nacionalnim pravom te države članice. U takvim okolnostima obveza upućivanja informacija o takvom aranžmanu ili nizu aranžmana odgovornost je poreznog obveznika te posrednici pisanim putem obavješćuju porezne obveznike o toj odgovornosti zbog postojanja prava na čuvanje profesionalne tajne i čuvaju potvrdu o primitku koju je potpisao porezni obveznik. Porezni obveznik u roku od deset radnih dana izvješćuje nadležna tijela o informacijama o prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje ili nizu takvih aranžmana.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 8.aaa – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi posrednike i porezne obveznike obvezala na podnošenje informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje koji su provedeni u razdoblju od [datum političkog sporazuma] do 31. prosinca 2018. Posrednici i porezni obveznici, prema potrebi, podnose informacije o tim prekograničnim aranžmanima do 31. ožujka 2019.

4.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi posrednike, revizore i porezne obveznike obvezala na podnošenje informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje koji su aktivni [datum stupanja na snagu ove Direktive] i koji će stupiti na snagu nakon tog datuma.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 8.aaa – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Svaka država članica poduzima mjere nužne za ocjenu poreznih aranžmana otkrivenih razmjenom informacija predviđenom ovom Direktivom te svojim poreznim tijelima stavlja na raspolaganje potrebne resurse.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 8.aaa – stavak 6. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  identifikaciju posrednika i poreznih obveznika, uključujući njihova imena, rezidentnost u svrhe oporezivanja i identifikacijski broj poreznog obveznika (TIN) te, prema potrebi, osoba koje su povezana društva posrednika ili poreznog obveznika;

(a)  identifikaciju posrednika ili, gdje je to primjenjivo, revizora i poreznih obveznika, uključujući njihova imena, nacionalnost, rezidentnost u svrhe oporezivanja i identifikacijski broj poreznog obveznika (TIN) te, prema potrebi, osoba koje su povezana društva posrednika ili poreznog obveznika;

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 8.aaa – stavak 6. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sažetak sadržaja prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje ili niza takvih aranžmana, uključujući upućivanje na imena pod kojima su općenito poznati, ako postoje, i opis relevantnih poslovnih aktivnosti ili aranžmana u apstraktnom smislu u kojem se ne otkrivaju poslovne, industrijske ili profesionalne tajne ni poslovni proces, ili informacije čije bi otkrivanje bilo u suprotnosti s javnim poretkom;

(c)  sažetak sadržaja prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje ili niza takvih aranžmana, uključujući upućivanje na imena pod kojima su općenito poznati, ako postoje, i opis relevantnih poslovnih aktivnosti ili aranžmana u apstraktnom smislu u kojem se ne otkrivaju tajne vezane uz intelektualno vlasništvo, industrijske ili profesionalne tajne ili informacije čije bi otkrivanje bilo u suprotnosti s javnim poretkom;

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 8.aaa – stavak 6. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  datum početka provedbe prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje ili prvog koraka u nizu takvih aranžmana;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 8.aaa – stavak 6. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pojedinosti o nacionalnim poreznim odredbama čijom primjenom nastaje porezna pogodnost, ako je primjenjivo;

(e)  pojedinosti o nacionalnim poreznim odredbama koje su osnova za aranžmane ili niz aranžmana o kojima se izvješćuje, ako je primjenjivo;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 8.aaa – stavak 6. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  identifikaciju svih osoba u drugim državama članicama, ako postoje, na koje bi mogao utjecati prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje ili niz takvih aranžmana, zajedno s navođenjem države članice s kojom su povezani obuhvaćeni posrednici ili porezni obveznici.

(h)  identifikaciju svih osoba u drugim državama članicama, ako postoje, na koje bi mogao utjecati prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje ili niz takvih aranžmana, zajedno s navođenjem države članice s kojom su povezani obuhvaćeni posrednici, revizori ili porezni obveznici.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 8.aaa – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kako bi olakšala razmjenu informacija iz stavka 5. ovog članka, Komisija donosi praktične postupke potrebne za provedbu ovog članka, uključujući mjere za standardizaciju priopćavanja informacija iz stavka 6. ovog članka, u okviru postupka za utvrđivanje standardnog obrasca iz članka 20. stavka 5.

7.  Kako bi olakšala razmjenu informacija iz stavka 5. ovog članka, Komisija donosi praktične postupke i osigurava dostatne resurse potrebne za provedbu ovog članka, uključujući mjere za standardizaciju priopćavanja informacija iz stavka 6. ovog članka, u okviru postupka za utvrđivanje standardnog obrasca iz članka 20. stavka 5.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 8.aaa – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Komisija nema pristup informacijama navedenima u stavku 6. točkama (a), (c) i (h).

8.  Komisija ima pristup informacijama navedenima u stavku 6. točkama (b), (c), (d), (e), (f) i (g). Komisija stavlja javnosti na raspolaganje popis prijavljenih prekograničnih aranžmana bez ikakvog upućivanja na predmetnog posrednika ili poreznog obveznika.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 21. – stavak 5. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do 31. prosinca 2017. izrađuje siguran središnji direktorij za države članice o administrativnoj suradnji u području oporezivanja u kojem se informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.a stavaka 1. i 2. evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za automatsku razmjenu iz tih stavaka te pruža tehničku i logističku potporu za njega.

Komisija do 31. prosinca 2017. izrađuje siguran središnji direktorij o administrativnoj suradnji u području oporezivanja, s pristupom koji je ograničen na države članice i Komisiju, u kojem se informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.a stavaka 1. i 2. evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za automatsku razmjenu iz tih stavaka te pruža tehničku i logističku potporu za njega.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 21. – stavak 5. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do 31. prosinca 2018. izrađuje siguran središnji direktorij za države članice o administrativnoj suradnji u području oporezivanja u kojem se informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.aaa stavaka 5., 6. i 7. evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za automatsku razmjenu iz tih stavaka te pruža tehničku i logističku potporu za njega.

Komisija do 31. prosinca 2018. izrađuje siguran središnji direktorij o administrativnoj suradnji u području oporezivanja, s pristupom koji je ograničen na države članice i Komisiju, u kojem se informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.aaa evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za automatsku razmjenu iz tog članka te pruža tehničku i logističku potporu za njega. Osim toga, informacije koje se razmjenjuju u okviru automatske razmjene predviđene u člancima 8., 8.a i 8.aa također moraju biti dostupne putem središnjeg direktorija, kojemu je pristup ograničen na države članice i Komisiju.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 21. – stavak 5. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna tijela svih država članica imaju pristup informacijama koje se evidentiraju u tom direktoriju. Komisija također ima pristup informacijama evidentiranima u tom direktoriju, no u okviru ograničenja utvrđenih u članku 8.a stavku 8. i članku 8.aaa stavku 8. Komisija donosi potrebne praktične postupke u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.

Nadležna tijela svih država članica i Komisija imaju pristup informacijama koje se evidentiraju u tom direktoriju. Komisija donosi potrebne praktične postupke u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 23. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice dostavljaju Komisiji godišnju ocjenu djelotvornosti automatske razmjene informacija iz članaka 8., 8.a, 8.aa i 8.aaa, kao i postignute praktične rezultate. Komisija provedbenim aktima donosi oblik i uvjete priopćavanja za tu godišnju ocjenu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.”;

3.  Države članice dostavljaju Komisiji godišnju ocjenu djelotvornosti automatske razmjene informacija iz članaka 8., 8.a, 8.aa i 8.aaa, informacije o kvaliteti i količini razmijenjenih informacija te predložene ili provedene zakonodavne promjene na osnovi nedostataka u regulatornom okviru koji su otkriveni na temelju tih informacija. Komisija provedbenim aktima donosi oblik i uvjete priopćavanja za tu godišnju ocjenu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. Komisija na osnovi tih ocjena iznosi zakonodavne prijedloge kako bi uklonila nedostatke u postojećem zakonodavstvu.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Direktiva 2011/16/EU

Članak 23. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  U članak 23. umeće se sljedeći stavak:

 

„3.a  Države članice priopćuju Komisiji broj otkrivenih aranžmana ili niza aranžmana prema klasifikaciji iz Priloga IV., zajedno s opisom takvih aranžmana, podatak o državljanstvu poreznih obveznika kojima ti aranžmani pogoduju te broj i opseg sankcija izrečenih posrednicima ili poreznim obveznicima u okviru otkrivanja takvih aranžmana. Komisija sastavlja godišnje javno izvješće koje sadrži te informacije.”

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova)

Direktiva 2011/16/EU

Članak 23. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  U članak 23. umeće se sljedeći stavak:

 

„3.b  Svake godine države članice Komisiji dostavljaju popis prekograničnih aranžmana za koje relevantno porezno tijelo smatra da su u skladu s ovom Direktivom.”

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 23.aa – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 26.a radi izmjene Priloga IV. kako bi se u popis obilježja potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja ili niza takvih aranžmana uključile ažurirane informacije o tim aranžmanima dobivene obveznim otkrivanjem takvih aranžmana.”;

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 26.a radi izmjene Priloga IV. kako bi se u popis obilježja potencijalno agresivnih aranžmana poreznog planiranja ili niza takvih aranžmana uključile ažurirane informacije o tim aranžmanima dobivene obveznim otkrivanjem takvih aranžmana. Komisija to čini svake druge godine na osnovi informacija koje će biti dostupne u pogledu novih ili izmijenjenih aranžmana za utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza, objavljujući svoje nove kriterije u obliku nacrta četiri mjeseca prije stupanja tih kriterija na snagu.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 25.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive koje se odnose na članke 8.aa i 8.aaa te donose sve potrebne mjere kako bi osigurale da se one provedu. Predviđene sankcije moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.”;

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive koje se odnose na članke 8.aa i 8.aaa te donose sve potrebne mjere kako bi osigurale da se one provedu. Predviđene sankcije moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće. Komisija može objaviti indikativnu tablicu sankcija.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2011/16/EU

Članak 26.a – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Najkasnije do …. [tri godine od datuma stupanja na snagu ove Direktive] i svake tri godine nakon toga Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Direktive.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Prilog 1.

Direktiva 2011/16/EU

Prilog IV. – Ispitivanje osnovne koristi – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ispitivanje se smatra zadovoljenim ako je osnovna korist aranžmana ili niza aranžmana ostvarivanje porezne pogodnosti, ako se može utvrditi da je pogodnost ishod koji se može očekivati od takvog aranžmana, ili niza aranžmana, uključujući iskorištavanje konkretnog načina na koji je strukturiran predmetni aranžmana ili niz aranžmana.

Ispitivanje se smatra zadovoljenim ako je jedna od osnovnih koristi aranžmana ili niza aranžmana ostvarivanje porezne pogodnosti, ako se može utvrditi da je pogodnost ishod koji se može očekivati od takvog aranžmana, ili niza aranžmana, uključujući iskorištavanje konkretnog načina na koji je strukturiran predmetni aranžmana ili niz aranžmana.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Prilog 1.

Direktiva 2011/16/EU

Prilog IV. – kategorija A – točka 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Aranžman ili niz aranžmana koji dovode do stvarnog oporezivanja po stopi nižoj od minimalne zakonske stope poreza na dobit u Uniji.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0310.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Obavezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane koje se obvezno prijavljuje

Referentni dokumenti

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

12.7.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

6.7.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

6.7.2017

JURI

6.7.2017

LIBE

6.7.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

CONT

4.9.2017

JURI

20.11.2017

LIBE

11.7.2017

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Emmanuel Maurel

6.7.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

7.12.2017

11.1.2018

 

 

Datum usvajanja

24.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

50

2

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Datum podnošenja

31.1.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

50

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans

5

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Sander Loones

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 14. veljače 2018.Pravna napomena