Postopek : 2017/0821(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0017/2018

Predložena besedila :

A8-0017/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 07/02/2018 - 7.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0031

POROČILO     *
PDF 550kWORD 50k
31.1.2018
PE 616.632v02-00 A8-0017/2018

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Portugalskem

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Ignazio Corrao

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Portugalskem

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (13308/2017),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, na podlagi katerih se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0419/2017),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu(1), in zlasti člena 33 tega sklepa,

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0017/2018),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 210, 6.8.2008, str.1


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Portugalskem

Referenčni dokumenti

13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS)

Datum posvetovanja z EP

27.11.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.12.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ignazio Corrao

24.1.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

11.1.2018

Datum sprejetja

25.1.2018

 

 

 

Datum predložitve

1.2.2018

Zadnja posodobitev: 5. februar 2018Pravno obvestilo