Eljárás : 2017/2171(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0067/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0067/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.36

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0141

JELENTÉS     
PDF 578kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.472v02-00 A8-0067/2018

az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2171(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2171(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0067/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2171(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0067/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2171(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0067/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(11) szerint az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 36 491 378 EUR volt, ami a 2015. évhez képest 9,19%-os növekedést jelent; mivel a hatóságot az Unió (14 071 959 EUR, azaz 40%) hozzájárulásából, valamint a tagállamok és a megfigyelők nemzeti felügyeleti hatóságainak (22 419 419 EUR, azaz 60%) hozzájárulásaiból finanszírozzák;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012-re, 2013-ra és 2014-re vonatkozó mentesítés nyomon követése

1.  megállapítja, hogy a 2012-es évre vonatkozó számvevőszéki jelentésben az iskoláztatási támogatással kapcsolatban tett, a 2013-as és 2014-es számvevőszéki jelentésekben „folyamatban lévőnek” jelzett megjegyzés tekintetében a hatóság korrekciós intézkedéseket hozott, és szerződést kötött 26 olyan iskolával, ahová személyzetének gyermekei járnak, illetve 4 további iskolával tárgyalások vannak folyamatban;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  nyugtázza, hogy a 2016. évi pénzügyi év során tett költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 96,76%-os volt, ami 2015-höz képest 2,58%-os csökkenést jelent, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 88,67%-os volt, ami 1,03%-os csökkenésnek felel meg; a hatóság tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy ez a folyamatosan magas végrehajtási arány a jó költségvetési tervezés és ellenőrzés eredménye;

3.  megállapítja, hogy az euró angol fonttal szembeni értékének 2016. évi növekedése miatt a hatóság 1 572 000 EUR összegű csökkentést tartalmazó költségvetés-módosítást kérelmezett;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  üdvözli, hogy a hatóság tovább csökkentette az átvitt lekötött előirányzatok általános szintjét, amely a 2015. évi 10%-kal szemben 2016-ban 8% volt, azaz a valaha elért legalacsonyabb szint, miközben a teljes költségvetés a két év között 9%-kal nőtt;

5.  rámutat, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolja, és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat a hatóság előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Átcsoportosítások

6.  a hatóság beszámolója alapján nyugtázza, hogy a hatóság a 2016. évben 34 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre; megjegyzi, hogy a hatóság pénzügyi szabályzatának 27. cikkében említett 10%-os határt soha nem lépték túl; megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2016. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt;

Beszerzések és személyzeti politika

7.  üdvözli, hogy a hatóság a 2016-ban kifizetett 1164 számlából csak 13 (0,9%) kifizetésével késett, és immár harmadik egymást követő éve nem fizetett késedelmi kamatot;

8.  a hatóság létszámterve alapján megállapítja, hogy 2016. december 31-én 126 álláshely volt betöltve (az uniós költségvetés keretében jóváhagyott 127-ből), míg 2015-ben ez a szám 118 volt; megállapítja, hogy a hatóság személyzetének 50,3%-a nő és 49,7%-a férfi; megelégedéssel állapítja meg, hogy a személyzet nemek szerinti összetétele igen kiegyensúlyozott; sajnálatosnak tartja azonban, hogy az igazgatótanács hat ugyanolyan nemű tagból áll;

9.  megállapítja, hogy a hatóság személyzetének tagjai 2016-ban átlagosan 7,45 napot voltak betegszabadságon; megállapítja, hogy a hatóság személyenként 800 GBP (+ héa) összeget fordított közérzetjavító tevékenységekre, például egészségvédelmi és biztonsági oktatásra, illetve éves orvosi vizsgálatra;

10.  megállapítja, hogy az Egyesült Királyság 2016. június 23-i népszavazásából származó politikai bizonytalanság negatív hatással volt a hatóság munkaerő-felvételi terveire; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak munkaerő-felvételi terveinek jövőbeli alakulásáról;

11.  megjegyzi, hogy a hatóság nem használ szolgálati gépjárműveket;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

12.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság rendelkezik személyzeti összeférhetetlenségi politikával, továbbá a felügyelőbizottság és az igazgatótanács tagjaira vonatkozó külön politikával;

13.  megállapítja, hogy 17 összeférhetetlenségi esetet jelentettek be; megállapítja, hogy ezek kétféle helyzetet érintettek: részesedések birtoklását vagy korábbi foglalkoztatást; továbbá megjegyzi, hogy az intézményekben való részesedések birtoklásáról nyilatkozó valamennyi munkatárs még a hatósághoz való belépése előtt szerezte e részesedéseket, és felkérték őket, hogy váljanak meg azoktól; nyugtázza, hogy 2017-ben újból felülvizsgálták ezeket a helyzeteket és megállapították, hogy a részesedéseket minden esetben eladták; megállapítja, hogy a korábbi foglalkoztatást érintő esetek közül 2016-ban hármat vizsgáltak ki, és a meghozott döntések értelmében az érintett munkatársak nem vehetnek részt azokat az illetékes hatóságokat érintő ügyekben, amelyektől fizetés nélküli szabadságot kaptak;

14.  üdvözli, hogy a felügyelőbizottsági és igazgatótanácsi tagoknak, valamint a hatóság elnökének, ügyvezető igazgatójának és egyéb igazgatóinak érdekeltségi nyilatkozatát és önéletrajzát közzétették a hatóság honlapján;

15.  megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülések jegyzőkönyveinek közzétételi folyamata módosítás alatt áll, amelynek értelmében a jegyzőkönyveket írásbeli eljárás során hagyják jóvá, és a következő ülés előtt közzéteszik; felhívja a hatóságot, hogy értesítse a mentesítésért felelős hatóságot, amint a jegyzőkönyvek közzétételi folyamatának jóváhagyása megtörtént;

16.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóságnál etikai iránymutatások vannak érvényben, amelyek célja, hogy személyzete független, pártatlan, objektív, lojális és átlátható módon járjon el;

17.  üdvözli, hogy a hatóság bevezette és honlapján nyilvánosan elérhetővé tette új találkozó-nyilvántartását, amelynek célja, hogy átláthatóbbá tegye a hatóság tevékenységeit, tájékoztatást nyújtva a hatóság munkatársai és a külső érdekelt felek között létrejött találkozókról;

18.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság csalás elleni stratégiát dolgozott ki a 2015 és 2017 közötti időszakra; megállapítja, hogy az említett stratégia végrehajtását koordináló csalás elleni csoport az etikai ügyekkel foglalkozó tisztviselőből és a személyzet három másik tagjából – többek között jogi szakemberekből – áll, és kötelező oktatásokat tart valamennyi munkatárs számára; megjegyzi, hogy a hatóság összes osztályára és részlegére kiterjedő kockázatértékelésre került sor a csalási kockázatok feltárása és annak felbecslése céljából, mennyire gyakori és súlyos kockázati események merülhetnek fel ezeken a területeken; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az említett értékelés eredményéről;

19.  megállapítja, hogy a hatóság a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső politikát fogadott el, és személyzete részére biztonságos csatornát alakított ki a visszaélések bejelentésére;

20.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújt a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megfelelő csatornákat használhassanak, és megkapják a szükséges támogatást és tanácsadást;

Főbb eredmények

21.  üdvözli a hatóság által 2016-ban megnevezett három fő eredményt és sikert, nevezetesen a következőket:

–  az Unió bankszektorára vonatkozó egységes szabálykönyv, ezen belül 12 iránymutatás, 7 végleges végrehajtás-technikai standardtervezet és 15 végleges szabályozástechnikai standardtervezet sikeres kidolgozása;

–  az egységes szabálykönyvben tárgyalt különféle területek sikeres ellenőrzése, beleértve a szavatolótőke részét képező kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokat, a javadalmazási gyakorlatokat és az értékpapírosítások során történő jelentős kockázatátruházásokat;

–  jelentős előrelépés a felügyeleti felülvizsgálatok, értékelések és felügyeleti intézkedések tagállamok közötti egységesítése terén, míg a felügyeleti konvergenciáról szóló jelentése kiemelte a kockázatértékelési gyakorlatok közelítése terén tett előrelépést a hatósági felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásra vonatkozó iránymutatás végrehajtását és az egységes felügyeleti mechanizmus kialakítását és életbe lépését követően;

Belső ellenőrzés

22.  megállapítja, hogy 2016 februárjában a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) elvégezte a hatóság összes (igazgatási, pénzügyi, operatív és informatikai) folyamatának átfogó kockázatértékelését, amely alapul szolgál a 2017–2019 közötti időszakra kiterjedő új stratégiai belső ellenőrzési tervhez; megállapítja továbbá, hogy 2016 novemberében sor került a felügyeleti konvergenciával foglalkozó kollégiumok és képzés első ellenőrzésére; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az említett ellenőrzések eredményéről;

23.  megállapítja, hogy 2016 szeptemberében az IAS dokumentumalapú nyomon követési felülvizsgálatot hajtott végre a 2013. évi ellenőrzésből származó, függőben lévő ajánlások kapcsán; üdvözli, hogy a fennmaradó ajánlásokat megfelelően és hatékonyan hajtották végre, és azok lezárásra kerültek; megjegyzi, hogy 2016 során egyetlen kritikus ajánlást sem tettek vagy zártak le, és hogy 2017. január 1-jén nem volt lezáratlan kritikus ajánlás;

Egyéb megjegyzések

24.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság 2016-ban különféle tevékenységekben vett részt környezeti lábnyomának csökkentése érdekében;

25.  megállapítja, hogy a Számvevőszék két londoni székhelyű ügynökségre nézve figyelemfelhívó megjegyzést tett az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre vonatkozó döntésével kapcsolatban; megállapítja, hogy a jövőbeli székhelyére vonatkozó döntésre való tekintettel a hatóság 14 000 000 EUR maradványköltséget tüntetett fel függő kötelezettségként pénzügyi kimutatásában az irodabérleti szerződéshez kapcsolódóan (feltételezve annak 2020 végére való felmondását), valamint azért, mert a költözéssel kapcsolatos esetleges egyéb költségeket, például az alkalmazottak családjukkal együtt történő költözésének költségeit még nem lehet megbecsülni; megjegyzi továbbá, hogy a hatóság bevételei a jövőben csökkenhetnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre vonatkozó döntése következtében; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a költözés költségeiről;

26.  megállapítja, hogy a hatóság 12 évre szóló bérleti szerződést írt alá, amely 2026. december 8-án ér véget, és rendes szerződéses feltételek alapján kötelessége a bérleti díj egész időszakra való kifizetése; megjegyzi ugyanakkor, hogy a hatóság a szerződés félidejében érvénybe léptethető kilépési záradékról állapodott meg, amelynek alkalmazása mentesítené azon kötelezettsége alól, hogy az utolsó hat évre ki kelljen fizetnie a bérleti díjat; megállapítja ugyanakkor, hogy a hatóság köteles visszafizetni a szerződés kezdetén kapott ösztönző támogatás felét (16 havi bérleti díjat, azaz 3 246 216 EUR-t), amely a szerződés teljes, 12 éves időtartamán alapult (32 havi bérletidíj-mentesség), továbbá hogy az épület eredeti állapotának visszaállítását a használat végéig kell elvégezni, függetlenül a bérlő kiköltözésének időpontjától; javasolja, hogy e tapasztalatból vonják le a megfelelő tanulságokat valamennyi jövőbeli bérleti szerződés megtárgyalására nézve;

27.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a Bizottság folyamatosan tájékoztatja a hatóságot az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre vonatkozó döntésével kapcsolatos, a hatóságot is érintő fejleményekről; megjegyzi, hogy az átmeneti időszakban biztosítani kell a hatóság működését;

28.  üdvözli, hogy az üzletmenet folytonossága érdekében észszerű időn belül kiválasztották a hatóság új székhelyének otthont adó várost; hangsúlyozza, hogy a Parlament ki fogja venni a részét e döntés gyakorlati megvalósításából;

29.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja a Parlament és a Tanács által megállapított keretszabályokból eredő valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – szigorúan a Parlament és a Tanács által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia, nem szabad túllépnie a tőlük kapott megbízatáson, és különös figyelmet kell fordítania az arányosság elvére, hogy optimalizálja az erőforrások felhasználását, és elérje azokat a célokat, amelyekkel a Parlament és a Tanács megbízta;

30.  rámutat a hatóságnak az uniós pénzügyi rendszer hatékonyabb felügyeletének biztosításában betöltött központi szerepére a pénzügyi stabilitás, a szükséges átláthatóság és az uniós pénzügyi piac nagyobb biztonságának garantálása érdekében, különösen a felügyelet nemzeti felügyeleti hatóságok közötti összehangolása, szükség esetén a nemzetközi felügyeletért felelős más intézményekkel való együttműködés, valamint az uniós jogszabályok egységes alkalmazásának felügyelete révén; hangsúlyozza, hogy ennek az együttműködésnek bizalmi légkörben kell zajlania; hangsúlyozza a hatóság szerepét abban, hogy hozzájáruljon a magas színvonalú egységes felügyeleti gyakorlatokhoz és előmozdítsa azokat a fogyasztóvédelem területén;

31.  megállapítja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról egyre inkább áttevődik az uniós jog érvényesítésére és alkalmazására, ezért végre kell hajtani költségvetése és alkalmazottai belső átcsoportosítását; alapvető fontosságúnak tartja, hogy a hatóság elegendő forrással rendelkezzen feladatainak teljes körű ellátásához, beleértve az e feladatokkal járó esetleges megnövekedett munkateher kezelését, miközben biztosítani kell a megfelelő szintű prioritások érvényesülését a források elosztása és a költségvetési hatékonyság tekintetében; emellett rámutat arra, hogy a hatóság munkaterhének növekedése a költségvetési és az emberi erőforrások belső átcsoportosítása révén is kezelhető lehet, feltéve, hogy ez nem hátráltatja a hatóság megbízatásának teljes körű gyakorlását, és biztosítja a hatóság függetlenségét felügyeleti feladatai ellátása során;

32.  hangsúlyozza, hogy a hatóság rendelkezésére bocsátott forrásokat világos prioritások szerint, és egyértelműen a hatóság megbízatására összpontosítva kell felhasználni a kitűzött célok hatékony elérése érdekében; megjegyzi, hogy a hatóság munkáját rendszeresen, megfelelően értékelni kell azzal a céllal, hogy erőforrásai hatékonyabb, átláthatóbb és hitelesebb módon kerüljenek felhasználásra;

33.  elvárja, hogy a hatóság a Parlament és a Tanács számára rendszeresen naprakész és átfogó tájékoztatást nyújtson munkájáról, különösen ami a kötelező technikai standardok, vélemények és szabályok meghatározását illeti, annak érdekében, hogy az uniós polgárok számára átláthatóan működjön és bizonyítsa, hogy a fogyasztók védelmét prioritásként kezeli;

°

°  °

34.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. ...-i állásfoglalására(12).

12.12.2017

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Bankhatóság 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2171(DEC))

A vélemény előadója: Kay Swinburne

JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az Európai Bankhatóság (a hatóság) 2016-os évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

2.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja az Európai Parlament és a Tanács által megállapított keretszabályokból eredő valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – szigorúan az Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia, nem szabad túllépnie a tőlük kapott megbízatáson, és különös figyelmet kell fordítania az arányosság elvére, hogy optimalizálja az erőforrások felhasználását, és elérje azokat a célokat, amelyekkel az Európai Parlament és a Tanács megbízta;

3.  rámutat a hatóságnak az uniós pénzügyi rendszer hatékonyabb felügyeletének biztosításában betöltött központi szerepére a pénzügyi stabilitás, a szükséges átláthatóság és az uniós pénzügyi piac nagyobb biztonságának garantálása érdekében, különösen a felügyelet nemzeti felügyeleti hatóságok közötti összehangolása, szükség esetén a nemzetközi felügyeletért felelős más intézményekkel való együttműködés, valamint az uniós jogszabályok egységes alkalmazásának felügyelete révén; hangsúlyozza, hogy ennek az együttműködésnek bizalmi légkörben kell zajlania; hangsúlyozza a hatóság szerepét abban, hogy hozzájáruljon a magas színvonalú egységes felügyeleti gyakorlatokhoz és előmozdítsa azokat a fogyasztóvédelem területén;

4.  megállapítja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról egyre inkább áttevődik az uniós jog érvényesítésére és alkalmazására, ezért végre kell hajtani költségvetése és alkalmazottai belső átcsoportosítását; alapvető fontosságúnak tartja, hogy a hatóság elegendő forrással rendelkezzen feladatainak teljes körű ellátásához, beleértve az e feladatokkal járó esetleges megnövekedett munkateher kezelését, miközben a források elosztása során biztosítani kell a megfelelő szintű prioritások érvényesülését és a költségvetési hatékonyságot; emellett rámutat arra, hogy a hatóság munkaterhének növekedése a költségvetési és az emberi erőforrások belső átcsoportosítása révén is kezelhető lehet, feltéve, hogy ez nem hátráltatja a hatóság megbízatásának teljes körű gyakorlását, és biztosítja a hatóság függetlenségét felügyeleti feladatai ellátása során;

5.  hangsúlyozza, hogy a hatóság rendelkezésére bocsátott forrásokat világos prioritások szerint, és egyértelműen a hatóság megbízatására összpontosítva kell felhasználni a kitűzött célok hatékony elérése érdekében; megjegyzi, hogy a hatóság munkáját rendszeresen, megfelelően értékelni kell azzal a céllal, hogy erőforrásai hatékonyabb, átláthatóbb és hitelesebb módon kerüljenek felhasználásra;

6.  elvárja, hogy a hatóság az Európai Parlament és a Tanács számára rendszeresen naprakész és átfogó tájékoztatást nyújtson munkájáról, különösen a kötelező technikai standardok, vélemények és normák kidolgozását illetően, annak érdekében, hogy az uniós polgárok számára átláthatóan működjön, valamint hogy bizonyítsa kiemelt célját, a fogyasztók védelmét;

7.  úgy véli, hogy a felügyeleti tanács és az érdekképviseleti csoportok üléseinek nyilvánosan elérhető jegyzőkönyveit gyorsabban közzé kellene tenni, tovább csökkentve a jelenlegi időbeli lemaradást, és azoknak jobban kellene tükrözniük a lefolytatott vitákat, a tagok álláspontjait és szavazatait; hangsúlyozza, hogy feladatainak jellegéből adódóan a hatóságnak átláthatónak kell lennie, nem csupán az Európai Parlament és a Tanács, hanem az összes uniós polgár számára is; úgy véli, hogy az események internetes közvetítésével jobban tájékoztatni lehetne a nyilvánosságot; rámutat, hogy a belső ülésekhez kapcsolódó dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést is meg kellene könnyíteni; üdvözli, hogy az európai felügyeleti hatóságok közül az EBH teszi közzé a legmegfelelőbb mértékben a személyzete tagjai és az érdekelt felek közötti találkozókkal kapcsolatos információkat; emlékeztet a visszaélést bejelentő személyek védelmének fontosságára az átláthatóság, a demokratikus elszámoltathatóság és a nyilvános ellenőrzés növelése szempontjából.

8.  az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével összefüggésben emlékeztet a Londonból való zökkenőmentes és költséghatékony költözés fontosságára; felhívja a hatóságot, hogy számítsa ki az összes potenciális költséget, és megjegyzi, hogy az átmeneti időszakban is biztosítani kell a hatóság működését;

9.  üdvözli, hogy az üzletmenet folytonossága érdekében észszerű időn belül kiválasztották a hatóság új székhelyének otthont adó várost; hangsúlyozza, hogy a Parlament ki fogja venni a részét e döntés gyakorlati megvalósításából;

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

27.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

48

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 87. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 87. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 87. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 87. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

  HL C 24., 2017.1.24., 1. o.

(12)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 11.Jogi nyilatkozat