Eljárás : 2017/2183(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0071/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0071/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.61

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0166

JELENTÉS     
PDF 449kWORD 53k
22.3.2018
PE 613.435v02-00 A8-0071/2018

a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2183(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Brian Hayes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0071/2018),

1.  mentesítést ad a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0071/2018),

1.  jóváhagyja a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0071/2018),

A.  mivel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozást (a továbbiakban: közös vállalkozás) az 560/2014/EU tanácsi rendelet köz- és magánszféra közötti partnerségként hozta létre 10 éves időtartamra azzal a céllal, hogy összehozza az összes érdekelt felet és hozzájáruljon ahhoz, hogy az Unió kulcsszereplővé váljon a fejlett bioalapú termékek és bioüzemanyagok kutatása, demonstrálása és piaci alkalmazása terén;

B.  mivel a közös vállalkozás irányító testülete 2014. október 14-i határozatával elfogadott pénzügyi szabályzatának 38. és 43. cikke értelmében a közös vállalkozásnak saját éves beszámolót kell készítenie és elfogadnia, és a beszámoló elkészítése az irányító testülete által kinevezett számvitelért felelős tisztviselő kötelessége;

C.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint a bioalapú iparágak konzorciuma (BIC) által képviselt ágazati partnerek;

Általános megjegyzések

1.  megjegyzi, hogy az Európai Unió a közös vállalkozás tevékenységeihez legfeljebb 975 000 000 euróval járul hozzá a „Horizont 2020” program költségvetéséből; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás ágazati tagjainak legalább 2 730 000 000 euró forrást kell biztosítaniuk a közös vállalkozás működésének időszaka alatt, beleértve a közös vállalkozás operatív tevékenységeihez nyújtandó legalább 975 000 000 euró természetbeni és pénzbeli hozzájárulást, valamint a közös vállalkozás kiegészítő tevékenységeihez történő, legalább 1 755 000 000 euró természetbeni hozzájárulást;

2.  megjegyzi, hogy 2016 végén a 2016. évi felhívás kapcsán kiválasztott 65 javaslatból 29 volt a támogatási megállapodás előkészítésének szakaszában; megjegyzi továbbá, hogy 2017 elejére a közös vállalkozás programja összesen 65 folyamatban lévő projektet fog tartalmazni, 30 ország összesen 729 résztvevőjével, melyek támogatási összértéke 414 000 000 euró lesz;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék (a továbbiakban: „a Számvevőszék”) a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: „a számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból hűen és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2016. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

4.  nyugtázza, hogy a közös vállalkozás éves beszámolója szerint a végleges 2016. évi költségvetés készen áll a végrehajtásra és 194 295 870 euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 67 196 187 euró kifizetési előirányzatot tartalmaz, melyek végrehajtási aránya 97,1%, illetve 95,8% volt;

5.  megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatokat elsősorban a 2014-es és 2015-ös pályázati felhívások nyomán kötött támogatási szerződések előfinanszírozására használták fel;

6.  megjegyzi, hogy 10 támogatási megállapodás került aláírásra összesen 49 653 711 euró értékben, és hogy 2015 decemberében három finanszírozásban részesítendő pályázat került kiválasztásra összesen 73 741 237 euró értékben;

7.  megjegyzi, hogy 2016. december 31-ig a közös vállalkozás nem részesült az Uniótól eltérő tagjaitól származó természetbeni hozzájárulásban; megállapítja, hogy a közös vállalkozás a 2017. január 31-ig jelentett becslések alapján 7 833 127 EUR becsült természetbeni hozzájárulást számolt el;

8.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a közös vállalkozás projektjeiben részt vevő számos ágazati tag nem tudott természetbeni hozzájárulást bejelenteni a megadott határidőig, vagy azért, mert saját 2016. évi elszámolásaikat még nem zárták le, vagy azért, mert a projektek 2016 vége felé indultak; elismeri, hogy a január 31-i jelentéstételi határidőt az 560/2014/EU rendeletet módosító későbbi jogalkotási javaslatok esetén felül kell vizsgálni; elismeri, hogy ezekben az esetekben a közös vállalkozás a számviteli standardokra vonatkozó bizottsági útmutatásokat alkalmazta és a projektköltségek alapján arányos becsléssel élt; kéri azonban, hogy az ágazati tagok találjanak módot természetbeni hozzájárulásaik megvalósítására, hogy a probléma újbóli előfordulása elkerülhető legyen;

9.  megjegyzi, hogy a „Horizont 2020” költségvetéséből a közös vállalkozás számára előirányzott 975 000 000 euróból a közös vállalkozás 2016 végéig 414 000 000 euró összegre (42,5%) vállalt kötelezettséget és 79 500 000 euró összegű (az előirányzott források 8%-ának megfelelő) kifizetést teljesített az első ütemhez tartozó projektek végrehajtása kapcsán;

10.  komoly aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ágazati tagok által a közös vállalkozás operatív tevékenységeire és igazgatási költségeire befizetendő, 975 000 000 euró összegű hozzájárulásból az ágazati tagok csak 15 400 000 euró értékű természetbeni hozzájárulást jelentettek az operatív tevékenységekhez, a közös vállalkozás igazgatási költségei tekintetében pedig az irányító testület 3 000 000 euró összegű tagi pénzbeli hozzájárulást validált; sajnálja a természetbeni hozzájárulások alacsony szintjét, amely azt tükrözi, hogy a közös vállalkozás projektjeinek többsége 2016-ban még csak előzetes szakaszban volt; ezzel összefüggésben kiemeli, hogy a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 560/2014/EU rendeletet korábban az év folyamán az (EU) 2018/121 rendelet módosította, hogy javítsa a magánszektor pénzügyi hozzájárulásának szintjét; felszólítja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a teljesített természetbeni hozzájárulásokról és kifizetésekről;

11.  sajnálattal jegyzi meg, hogy 2016 végéig az ágazati tagok hozzájárulásának összértéke 313 200 000 euró, míg az Unió pénzbeli hozzájárulása 65 000 000 euró volt, ami azzal magyarázható, hogy az ágazati tagok már nagy összegű természetbeni hozzájárulást jelentettek be a kiegészítő tevékenységek kapcsán az uniós hozzájáruláshoz képest; reméli, hogy a helyzet az elkövetkező években újból egyensúlyba kerül;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

12.  megjegyzi, hogy 2016 végére a közös vállalkozás személyzete majdnem teljes volt, a személyzeti létszámtervben a közös vállalkozás számára kiosztott összesen 22 álláshelyből 20 volt betöltve; üdvözli, hogy a 2016. évi éves munkaprogramban kitűzött célt maradéktalanul sikerült elérni, 10 tagállamból származó összesen 13 ideiglenes alkalmazott és 8 szerződéses alkalmazott felvételével;

Belső ellenőrzés

13.  megjegyzi, hogy 2016. április 11-én az irányító testület megerősítette a belső ellenőrzési szolgálat feladatait ismertető szabályzatot, és 2016. július–augusztusban a belső ellenőrzési szolgálat kockázatértékelést végzett, mely kiterjedt a programiroda fő operatív és adminisztratív eljárásaira;

Belső kontroll

14.  elégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a programiroda a belső kontrollrendszerek tekintetében a 2016. évi éves munkaprogramban szereplő valamennyi prioritást élvező célkitűzést teljesítette;

Jogi keret

15.  nagyra értékeli, hogy 2016-ban az emberi erőforrások funkció tovább erősítette a jogi keretet, különös figyelmet fordítva a közös vállalkozásra vonatkozó bizottsági végrehajtási szabályok alkalmazására; e tekintetben üdvözli, hogy az irányító testület 2016-ban kilenc új végrehajtási szabályt fogadott el;

Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

16.  megállapítja, hogy a Bizottság csalás elleni stratégiájának 2011. júniusi elfogadását követően a kutatás terén az első közös csalás elleni stratégiát 2012 júliusában fogadták el, majd azt 2015 márciusában a „Horizont 2020” keretében bevezetett változások figyelembevételével aktualizálták; üdvözli, hogy a kutatás terén végrehajtandó csalás elleni stratégia tartalmaz egy, a kutatócsalád valamennyi tagjával együttműködésben végrehajtandó cselekvési tervet;

Kommunikáció

17.  elismeri annak szükségességét, hogy a közös vállalkozás az uniós intézményeken keresztül kommunikálja az uniós polgárok felé a vállalkozás által végzett fontos kutatást és együttműködést; kiemeli a munkájának köszönhető tényleges eredmények hangsúlyozásának fontosságát, melyek a közös vállalkozás megbízatásának fontos részét képezik, valamint azt, hogy más közös vállalkozásokkal együtt törekszik munkájuk eredményeinek tudatosítására;

18.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös vállalkozás közvetlenül vegyen részt a Horizont 2020 keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias, Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 426., 2017.12.12., 8. o.

(2)

HL C 426., 2017.12.12., 10. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 169., 2014.6.7., 130. o.

(5)

HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(6)

HL C 426., 2017.12.12., 8. o.

(7)

HL C 426., 2017.12.12., 10. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 169., 2014.6.7., 130. o.

(10)

HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

Utolsó frissítés: 2018. április 9.Jogi nyilatkozat