Eljárás : 2017/2157(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0078/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0078/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.47

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0152

JELENTÉS     
PDF 579kWORD 64k
22.3.2018
PE 613.469v02-00 A8-0078/2018

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2157(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2157(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0078/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2157(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0078/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2157(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0078/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel a bevételi és kiadási mérlegkimutatás(11) szerint az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 70 215 156 euró volt, ami 2015-höz képest 6,05%-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 98,07% volt, ami 2015-höz képest 1,16%-os csökkenést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 97,80% volt, ami 1,28%-os növekedést jelent;

2.  tudomásul veszi a 2016-os költségvetésben a 2015-ös és 2016-os költségvetési éveket érintő 2014-es és 2015-ös két részes költségvetési átalakítás végső szakaszának végrehajtását; megjegyzi, hogy az új szerkezet célja az ügynökség gazdasági igényeinek jobb támogatása a projektekből finanszírozott tevékenységek és az egyedi intézkedésekre előirányzott finanszírozás (R0 alapok) elkülönítésével; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az új költségvetési szerkezet gyakorlati hatásáról és az általa biztosított előnyökről;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  megállapítja, hogy a 2015-ről 2016-ra átvitt teljes összeg (36 450 711 euró) 54%-át használták fel, 43%-a még nem került lezárásra (esedékes, még ki nem fizetett összeg) és 2%-át törölték;

4.  rámutat, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának többéves jellege indokolja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Átcsoportosítás

5.  megállapítja, hogy az ügynökség 2016-ban összesen 8 átcsoportosítást hajtott végre a költségvetési címek között; elismeri, hogy ezek az átcsoportosítások nem érték el a kiinduló költségvetési sor pénzügyi évre vonatkozó előirányzatainak 10%-át a különböző címek közötti átcsoportosítások esetében, a 11/2016. számú írásbeli eljárással elfogadott, a különböző címek közötti, legfeljebb 10%-os korlátot meghaladó költségvetési átcsoportosításokra vonatkozó igazgatási tanácsi határozattal összhangban végrehajtott év végi átcsoportosítások kivételével;

Beszerzések és személyzeti politika

6.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség 66 közbeszerzési eljárást indított, ebből 5 különleges tárgyalásos eljárás, a többi 61 pedig nyílt és alacsony értékű tárgyalásos eljárás volt;

7.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2016-ban az ügynökség jóváhagyott létszámterve 202 álláshelyet tartalmazott; megjegyzi, hogy az ügynökség figyelembe vette a 2017. január 1-től érvényes, 198 álláshelyet kitűző célt; megjegyzi, hogy a betöltött álláshelyek célhoz viszonyított aránya 98,48% volt;

8.  nyugtázza az ügynökség álláshelyeire vonatkozó harmadik összehasonlító teljesítményértékelés eredményeit, miszerint az álláshelyek 21,80%-a igazgatási támogatással és koordinációval, 70,93%-a operatív feladatokkal, 7,26%-a pedig egyéb feladatokkal kapcsolatos; tudomásul veszi, hogy a decentralizált ügynökségek erőforrás-programozására vonatkozó bizottsági közleménnyel összhangban a 2015-ös létszámtervben kijelölt öt álláshelyet 2016-ban az első 5%-os leépítés keretében megszüntették, és így a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó álláshelyek száma 207-ről 202-re csökkent, és hogy az ügynökség 2016. évi munkaprogramját mindössze 198 álláshellyel hajtotta végre, mivel négy álláshelyet a 2017-re tervezett elvonások miatt befagyasztottak; megállapítja, hogy a személyzet összlétszáma nem változott, 246 maradt; üdvözli, hogy a parti őrségi feladatok terén folytatott együttműködés kapcsán 2017-ben 14, a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó álláshellyel tervezték bővíteni az ügynökség állományát;

9.  aggályosnak tartja a nemek közötti egyensúly jelentős hiányát (19%:81%) az ügynökség igazgatási tanácsában, ami nem mutat javulást tavalyhoz képest; az ügynökség tájékoztatása alapján azonban tudomásul veszi, hogy a tagok kinevezése nem tartozik az ügynökség hatáskörébe, és hogy az ügynökség felső vezetésében a nemek aránya 50:50 volt;

10.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az ügynökség személyzeti politikája részét kell képeznie; felhívja az ügynökséget, hogy részletezze pontosabban a viszonylag magas összeget (7841,70 euró), amelyet 2016-ban munkatársanként jólléti tevékenységekre fordított; megjegyzi, hogy a munkatársak által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 5,9 nap volt;

11.  üdvözli, hogy az ügynökségnek általános végrehajtási szabálya van a pszichológiai és szexuális zaklatás megelőzéséről; felhívja az ügynökséget, hogy támogassa képzések és tájékoztató szemináriumok szervezését a munkatársak számára;

12.  nagyra értékeli, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán az ügynökséghez nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

13.  üdvözli, hogy az ügynökség közzétette honlapján az igazgatási tanács tagjai által aláírt kötelezettségvállalási és titoktartási nyilatkozatokat és a tagok önéletrajzát;

14.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség igazgatási tanácsa 2015-ben a csalások megelőzésére és felderítésére vonatkozó stratégiát fogadott el, és hogy 2016 folyamán számos külön fellépést valósított meg, többek között az etikáról és a feddhetetlenségről szóló képzéseket tartott;

15.  nagyra értékeli, hogy 2016 folyamán az ügynökségnél nem merült fel összeférhetetlenségi ügy;

16.  üdvözli, hogy az ügynökség a visszaélést bejelentő személyekre vonatkozó politikát fogadott el, amely a visszaélések bejelentésével kapcsolatos minden lényeges információval ellátja a személyzetet, és biztosítja azon munkatársak adatainak bizalmas kezelését, akik jóhiszeműen súlyos szabálytalanságokat vagy aggályokat jelentenek be; megelégedéssel állapítja meg, hogy 2016-ban nem jelentettek ilyen esetet;

17.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják az általuk igényelt támogatást és tanácsot;

Főbb eredmények

18.  üdvözli az ügynökség által 2016-ban azonosított három fő eredményt, nevezetesen:

–  új módszertant vezetett be a tagállami látogatásokra, és kísérleti projektet indított a költséghatékonysági értékelésnek a tagállami látogatási ciklusokhoz kapcsolódó átfogó elemzésekbe való bevonására;

–  a Kopernikusz tengeri megfigyelési projekt keretében sor került az első operatív szolgáltatások nyújtására, ami egy olyan szinergia kezdetét jelöli, amely az elkövetkező években fenn fogja tartani és fel fogja lendíteni az ügynökség földmegfigyelési termékeit és szolgáltatásait;

–  külön erre a célra szolgáló önkéntes eszközt állított fel a hajózással kapcsolatos környezeti kockázatok csökkentésére vonatkozó uniós jogszabályok és normák érvényesítésével és végrehajtásával kapcsolatos tagállami munka támogatására; (kéntartalomról szóló irányelv(12) és a hulladék fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló irányelv(13))

19.  sajnálja, hogy az ügynökség nem használ hatásmutatókat és kimeneti mutatókat a fő teljesítménymutatók használatának további javítására; megjegyzi azonban, hogy az ügynökség egységes programozási dokumentuma egyértelműen jelzi minden egyes tevékenység várható bemenetét és kimenetét;

Belső ellenőrzés

20.  nyugtázza, hogy 2016-ban az ügynökség ellenőrzési szervei nem tettek olyan kritikus ellenőrzési ajánlásokat vagy észrevételeket, amelyek fenntartás megfogalmazásához vezethetnének az éves megbízhatósági nyilatkozatban; megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2016-ot megelőző években végrehajtott különféle ellenőrzések nyomán tett összes ajánlás és észrevétel lezárásra került 2016. december 31-re;

21.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzést végzett az EMSA-nál a projektekből finanszírozott fellépésekkel kapcsolatban, és arra a következtetésre jutott, hogy az ügynökség projektekből finanszírozott fellépésekre vonatkozó irányítási és ellenőrzési rendszerei általában megfelelően vannak kialakítva, és végrehajtásuk hatékony és eredményes; megjegyzi azonban, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat javulásra szoruló területeket tárt fel a projektekből finanszírozott intézkedésekre szolgáló erőforrások tervezéséhez és felhasználásához rendelkezésre bocsátott irányítási információval kapcsolatban; tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2017. január 30-án három ajánlást adott ki, amelyek közül egyet elfogadott az ügynökség; felhívja a ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az ajánlások végrehajtásáról;

22.  üdvözli, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat és az Európai Számvevőszék ajánlása nyomán az ügynökség saját nyomonkövetési eszközt fejlesztett ki, és hogy a 2016. december 31-én kiadott összes könyvvizsgálói ajánlást végrehajtotta és az összes megállapítást tekintetbe vette;

Belső kontrolling

23.  megjegyzi, hogy az ügynökség több belső intézkedést is kidolgozott és bevezetett tevékenységei ellenőrzésének biztosítása érdekében, valamint hogy észszerű bizonyosságot nyújtson a vezetése számára célkitűzéseinek megvalósításáról; megállapítja, hogy az ügynökség a Bizottság hasonló standardjai alapján teljes körű belsőkontroll-standardokat hajtott végre, továbbá teljesítette az igazgatási tanácsa által elfogadott minimumkövetelményeket; megjegyzi, hogy 2016-ban a főbb fejlemények a csalás megelőzését és feltárását és a dokumentumkezelést érintették;

24.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2014-ben az ügynökség 3 500 000 euró összegű, hatéves időtartamú keretszerződést kötött informatikai termékek és szolgáltatások beszerzésére; megjegyzi, hogy az ügynökség alulbecsülte a szükségleteket és a várható szerződéses értéket, ami a szerződés keretösszegének 80%-os kimerítéséhez vezetett 2016 végére; sajnálja, hogy a tervezettnél négy évvel korábban új közbeszerzési eljárást kellett indítani, ami további adminisztrációs költségeket eredményezett; az ügynökség válaszából tudomásul veszi, hogy az ehhez a szerződéshez kapcsolódó szükségleteket különösen nehéz volt meghatározni, mivel a beszerzés idején még folyamatban voltak a Kopernikusz programmal kapcsolatos hatáskör-átruházási megállapodásra vonatkozó tárgyalások, ezen felül nem volt világos, hogy az informatikai kiadások támogathatóak lesznek-e e program keretében, és ha igen, milyen mértékben;

25.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2016-ban az ügynökség hét keretszerződést kötött olajszennyezés-kezelési rendszerek beszerzésére; megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárást azzal a feltevéssel indították, hogy a hét keretszerződés teljes összege 7 000 000 euró lesz; sajnálja, hogy meglehetősen alábecsülték az ügynökség igényeit: a hét keretszerződést végül egyenként 7 000 000 euró összegben írták alá, ezáltal a szerződések összértéke 49 000 000 euró lett; az ügynökség válaszából tudomásul veszi, hogy a szükségletek eredeti becslése és a pályázat tényleges kiírása közötti időszakban növekedtek az előre jelzett igények;

Teljesítmény

26.  megjegyzi, hogy 2016-ban folytatódott a részt vevő tagállamokkal és uniós szervekkel való együttműködés, beleértve szolgáltatások nyújtását a Frontexnek (határellenőrzés), az EFCA-nak (halászati megfigyelés), az OLAF-nak (vám és határokon átnyúló illegális tevékenységek), a MAOC-N-nek (végrehajtás – kábítószerek) és az EUNAVFOR-nak (kalózkodás és embercsempészet elleni fellépés);

27.  megjegyzi, hogy az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletnek a parti őrségi feladatok ellátásában való európai együttműködés javítása céljából történő felülvizsgálatára irányuló javaslat jelentős hatással volt az ügynökség 2016-ban végzett többéves programozási tevékenységére; megjegyzi továbbá, hogy az Európai Parlament finanszírozott egy, az EMSA, a Frontex és az EFCA közötti ügynökségközi szinergiák 2016-ban és 2017-ben való feltárását és továbbfejlesztését célzó kísérleti projektet a parti őrségi feladatok ellátásában való együttműködés javítására; üdvözli a jogalkotási folyamat lezárását, és a felülvizsgált rendelet 2016. végi elfogadását;

28.  megismétli, hogy az ügynökség feladatait – így például a tengeri közlekedés biztonságát, illetve a hajók, valamint a kőolaj- és földgázkitermelést szolgáló európai tengeri létesítmények által okozott szennyezés megelőzését illető tevékenységét – uniós szinten hatékonyabban tudja végrehajtani, mint nemzeti szinten; üdvözli, hogy az eredményesség és a hatékonyság, valamint a költségek csökkentése érdekében az ügynökség szinergiák kialakítására törekszik más uniós ügynökségekkel; üdvözli és ösztönzi, hogy az ügynökség a migrációs stratégia támogatása érdekében e kereten belül együttműködik más uniós ügynökségekkel, és hogy például a 2016-ban megkötött frissített és meghosszabbított hároméves, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás értelmében egyre több szolgáltatást nyújt a FRONTEX számára; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség lezárta a tengeri felügyeletet szolgáló távirányítású légijármű-rendszerek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást; ösztönzi, hogy a menekültügyi válság kapcsán az ügynökség működjön együtt más uniós ügynökségekkel, akkor is, ha a megbízatásán kívül eső alapvetően fontos fellépésekről van szó, úgymint segítségnyújtás a menekültügyi válság terén szakértelem, valamint operatív és személyzeti támogatás formájában;

°

°  °

29.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2018. ...-i állásfoglalására(14).

20.2.2018

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2157(DEC))

A vélemény előadója: Gesine Meissner

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (az ügynökség) 2016-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolója alapjául szolgáló műveleteket minden lényeges szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek minősítette;

2.  megjegyzi, hogy az ügynökség éves költségvetése – figyelembe véve a belső és külső címzett bevételeket – 2016-ban 55,17 millió euró volt a kötelezettségvállalási előirányzatokat tekintve és 56,07 millió euró a kifizetési előirányzatokat tekintve, és hogy a végrehajtás aránya a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 98,07%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 97,80% volt; üdvözli, hogy az ügynökség a kifizetési előirányzatok automatikus átvitelének figyelembevételével is 97,65%-os kifizetési végrehajtási arányt ért el; megjegyzi, hogy 36,45 millió eurónyi, túlnyomó részt a tengeri környezetvédelmi intézkedésekre fordítandó operatív kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatot vittek át 2016-ra, amelynek 54%-át használták fel, 43%-át a következő évekre vittek át, 2%-át pedig visszavonták;

3.  üdvözli a csalások megelőzésére és felderítésére vonatkozó stratégiával összhangban hozott közvetlen intézkedéseket, így például a visszaélést bejelentő személyekre vonatkozó politika elfogadását, amely a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos információkat nyújt a személyzetnek, és a lehető legnagyobb mértékben biztosítja azon munkatársak adatainak bizalmas kezelését és védelmét, akik súlyos szabálytalanságokat vagy aggályokat jelentenek be; üdvözli továbbá, hogy az új munkatársak részére – illetve a meglévő személyzet számára ismétlésként – tanfolyamokat szerveznek az etikáról és a feddhetetlenségről;

4.  üdvözli, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat és az Európai Számvevőszék ajánlása nyomán az ügynökség saját nyomonkövetési eszközt fejlesztett ki, és hogy a 2016. december 31-én kiadott összes könyvvizsgálói ajánlást végrehajtotta és az összes megállapítást tekintetbe vette;

5.  üdvözli, hogy az ügynökség intézkedéseket tett annak érdekében, hogy felkészüljön az 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1625 rendelettel összhangban rá ruházott további feladatokra, nevezetesen az ügynökségek között a partvédelmi feladatokkal összefüggő együttműködésre; felhívja a figyelmet arra, hogy 2016-ban a Parlament kezdeményezte az európai parti őrség létrehozására irányuló kísérleti projektet, amely operatív és technikai szinergiákat teremt a parti őrségi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok és az ügynökség, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) között;

6.  megismétli, hogy az ügynökség feladatait – így például a tengeri közlekedés biztonságát, illetve a hajók, valamint a kőolaj- és földgázkitermelést szolgáló európai tengeri létesítmények által okozott szennyezés megelőzését illető tevékenységét – uniós szinten hatékonyabban tudja végrehajtani, mint nemzeti szinten; üdvözli, hogy az eredményesség és a hatékonyság, valamint a költségek csökkentése érdekében az ügynökség szinergiák kialakítására törekszik más uniós ügynökségekkel; üdvözli és ösztönzi, hogy az ügynökség a migrációs stratégia támogatása érdekében e kereten belül együttműködik más uniós ügynökségekkel, és hogy például a 2016-ban megkötött aktualizált és meghosszabbított hároméves szolgálati szintű megállapodás értelmében egyre több szolgáltatást nyújt a FRONTEX számára; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség lezárta a tengeri felügyeletet szolgáló távirányítású légijármű-rendszerek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást; ösztönzi, hogy a menekültválság kapcsán az ügynökség működjön együtt más uniós ügynökségekkel, akkor is, ha a megbízatásán kívül eső alapvetően fontos fellépésekről van szó, úgymint segítségnyújtás a menekültválság terén szakértelem, valamint operatív és személyzeti támogatás formájában;

7.  nyugtázza az ügynökség álláshelyeire vonatkozó harmadik összehasonlító teljesítményértékelés eredményeit, miszerint az álláshelyek 21,80%-a igazgatási támogatással és koordinációval, 70,93%-a operatív feladatokkal, 7,26%-a pedig egyéb feladatokkal kapcsolatos; tudomásul veszi, hogy a decentralizált ügynökségek erőforrás-programozására vonatkozó bizottsági közleménnyel összhangban a 2015-ös létszámtervben kijelölt öt álláshelyet 2016-ban az első 5%-os leépítés keretében megszüntették, és így a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó álláshelyek száma 207-ről 202-re csökkent, és hogy az ügynökség 2016. évi munkaprogramját mindössze 198 álláshellyel hajtotta végre, mivel négy álláshelyet a 2017-re tervezett elvonások miatt befagyasztottak; megállapítja, hogy a személyzet összlétszáma nem változott, 246 maradt; üdvözli, hogy a parti őrségi feladatok terén folytatott együttműködés kapcsán 2017-ben 14, a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó álláshellyel tervezték bővíteni az ügynökség állományát;

8.  javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Olle Ludvigsson

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

/

/

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 156. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 156. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 208., 2002.8.5., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 156. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 156. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 208., 2002.8.5., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 84., 2017.3.17., 82. o.

(12)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/802 irányelve (2016. május 11.) az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről (HL L 132., 2016.5.21., 58. o.).

(13)

A Bizottság (EU) 2015/2087 irányelve (2015. november 18.) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (HL L 302., 2015.11.19., 99. o.).

(14)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 11.Jogi nyilatkozat