Eljárás : 2017/2156(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0080/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0080/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.51

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0156

JELENTÉS     
PDF 574kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.464v02-00 A8-0080/2018

az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2156(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0080/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Képzési Alapítvány igazgatója számára az alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0080/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0080/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(11) szerint az Európai Képzési Alapítvány (a továbbiakban: az alapítvány) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 20 900 849,11 EUR volt, ami 2015-höz képest 0,63%-os csökkenést jelent; mivel az alapítvány költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013-ra, 2014-re és 2015-re vonatkozó mentesítés nyomon követése

1.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a 2013. évre vonatkozó számvevőszéki jelentésben említett, az egyetlen alacsony hitelminősítésű banknál vezetett számlán tartott 7 500 000 EUR összegű forrásra vonatkozó megállapítás, amely a 2014-es és a 2015-ös számvevőszéki jelentésben még „folyamatban lévő” minősítéssel szerepelt, jelenleg már „végrehajtva” megjegyzéssel van feltüntetve;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  üdvözli, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya magas, 99,99%-os volt, ami azt jelzi, hogy a kötelezettségvállalásokat időben megtették, továbbá hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 97,66%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  megállapítja, hogy az I. és II. cím alatti átvitelek a 2015 és 2016 közötti időszakot jellemző 3,3%-ról a 2016 és 2017 közötti időszakban 3,1%-ra csökkentek, ami jelzi az alapítvány adminisztratív tevékenységeinek és azok kifizetéseinek jobb összehangolását az alapítvány működésének éves ciklusával; megjegyzi, hogy az I. cím esetében 155 186 EUR (1,2%) került átvitelre, ami a 2015-ös értékhez képest (180 398 EUR (1,4%) javulást jelent; megjegyzi, hogy a II. cím esetében 313 450 EUR összeget (18,4 %) vittek át, ami a 2015. évi teljesítmény (316 442 EUR (16,1 %) folytatódását jelenti, valamint hogy a III. cím esetében a fennálló kötelezettségvállalások (reste à liquider) a 2015. évi 36,4 %-ról 2016-ban 30,3 %-ra csökkentek, főként amiatt, hogy fokozott figyelmet fordítottak a kifizetésekre, csökkentették a folyamatban lévő kiküldetési költségelszámolások számát, valamint jobban megtervezték a tevékenységeket;

4.  rámutat, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Átcsoportosítások

5.  megállapítja, hogy az alapítvány 2016-ban hét költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, szemben a 2015. évi kilenccel, és hogy az átcsoportosított teljes összeg kevesebb volt, mint az előző évben (2016-ban 6,1% volt, szemben a 2015. évi 8,2%-kal); az alapítvány tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy ez egy olyan hatékonysági intézkedésnek tulajdonítható, amelyet a tervezési gyakorlatokból származó tevékenységek tartaléklistájának vezetése céljából vezettek be; megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2016. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt;

Személyzeti politika

6.  a létszámterv alapján megállapítja, hogy 2016. december 31-én 89 álláshelyet töltöttek be, míg a 2015-ben 90-et; sajnálja, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek száma alapján a nemek kiegyensúlyozott összetétele nem valósult meg, mivel a munkatársak aránya a 2:1-hez arány fölött van, 67,94%-uk volt nő és 32,06%-uk volt férfi; javasolja, hogy sürgősen orvosolják ezt az egyensúlyhiányt;

7.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az alapítvány személyzeti politikájának részét kell képeznie; hangsúlyozza, hogy a jólléti tevékenységekre fordított összeg alkalmazottanként 883 EUR volt, és hogy 2016-ban két intézményen kívüli közösségi napot szerveztek az alkalmazottak számára; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a munkatársak által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 15 nap volt (az orvosilag indokolt részmunkaidők nélkül 11,5 nap), ami az uniós ügynökségek közül az egyik legmagasabb értéket jelentette; javasolja, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést, és állapítsák meg ennek okait, különösen azt, hogy ez a munkahelyi stresszel kapcsolatos-e;

8.  megállapítja, hogy a pszichológiai és szexuális zaklatás megelőzéséről már 2010-ben határozatot fogadtak el; javasolja, hogy szervezzenek képzéseket és tájékoztató szemináriumokat a személyzet figyelmének e témára való felhívása érdekében;

9.  nagyra értékeli, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán az ügynökséghez nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

10.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány proaktív volt, és az 1360/90/EGK tanácsi rendelet(12) 11. cikkével összhangban felkérte az igazgatótanács valamennyi tagját, hogy nyújtsa be összeférhetetlenségi nyilatkozatát; kéri az alapítványt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról; elégedetten nyugtázza, hogy az önéletrajzok jelenleg szabadon hozzáférhetőek;

11.  megállapítja, hogy az átláthatósági nyilvántartás nem alkalmazandó az alapítvány munkájára;

12.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az alapítvány 2015 decemberében elfogadta a visszaélések bejelentésére politikáját; hangsúlyozza, hogy 2016-ban egy olyan ügy volt, amely visszaélés bejelentével volt kapcsolatos, ezt azonban nem továbbították az OLAF-nak, mivel az összes pontosítást megkapták;

13.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

14.  megállapítja, hogy 2017 elején valamennyi alkalmazott számára e-oktatást és figyelemfelhívó előadást tartottak a csalásról és az összeférhetetlenségről;

Főbb eredmények

15.  az alapítvány tájékoztatása alapján üdvözli a 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy az alapítvány:

–  teljesítette a 2016. évi összes fő teljesítménymutató (KPI) tekintetében a kitűzött célokat;

–  a Bizottságtól és a Bizottság küldöttségei részéről beérkezett 105 segítségnyújtás iránti kérelmet kezelt, amelyek a partnerországok 52%-át fedték le; megjegyzi, hogy az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség 100%-ban pozitív volt mind az alapítványi munka minőségét, mind annak hasznosságát és a nyújtott segítség időszerűségét illetően;–  a torinói folyamat révén 25 partnerországában nyújtott támogatást szakpolitikai elemzéshez és fejlesztéshez;

16.  üdvözli tervezett tevékenységeinek magas 2016-os teljesítési arányát (94%), de megjegyzi, hogy ez 2015-höz (96%) képest kismértékű csökkenést jelent; megjegyzi, hogy 2016-ban a határidőre történő teljesítés aránya (90%) jelentős mértékben javult az előző évekhez képest (83%);

17.  sajnálja azonban, hogy az alapítvány nem használ tevékenységi/teljesítménymutatókat a fő teljesítménymutatók használatának javítása érdekében, és javasolja, hogy változtassák meg ezt a politikát;

Csalás elleni stratégia

18.  üdvözli, hogy az alapítvány kidolgozta csalás elleni stratégiáját, a Bizottság átfogó csalás elleni stratégiájában megfogalmazott előírásoknak megfelelően; elégedetten nyugtázza, hogy annak érdekében, hogy fenntartsák a személyzet minden tagjának tudatosságát a csalás megelőzését illetően, kifejlesztettek egy e-képzési modult, amelyet 2017-től fognak biztosítani és rendszeresen meg fognak ismételni;

Belső kontrollrendszerek

19.  megjegyzi, hogy 2016-ban az alapítvány kulcsfontosságú intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy javítsa belső kontrollrendszereinek (ICS) hatékonyságát a vezetés (ICS 1: küldetés és értékek; ICS 2: etikai és szervezeti értékek; ICS 7: működési struktúra), a személyek irányítása (ICS 3: személyzeti allokáció és mobilitás; ICS 4: a személyzet értékelése és fejlesztése), a stratégia, a tervezés és az érdekelt felekkel folytatott együttműködés (ICS 5: célkitűzések és teljesítménymutatók és ICS 6), valamint a kockázatkezelés és a folyamatok (ICS 11: iratkezelés és ICS 12: tájékoztatás és kommunikáció) területén;

Belső ellenőrzés

20.  megállapítja, hogy az alapítványt a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzi, és hogy az ellenőrző szerv részéről az alapítvány 2016-ban nem kapott semmilyen kritikus ajánlást;

Teljesítmény

21.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi befogadás területén tevékenykedő négy ügynökség átfogó értékelésének első lépéseként 2016-ban a Bizottság nevében elvégezték az alapítvány külső értékelését; tudomásul veszi továbbá, hogy az értékelés megállapította, hogy az alapítvány 2011 óta tartó jelentős átszervezésének nem voltak számottevő negatív hatásai, és arról – különösen a stratégia és az eredményesség tekintetében – a belső és külső érintettek is többnyire pozitívan vélekedtek; elismeréssel veszi tudomásul, hogy az alapítvány irányítását hatékonynak és eredményesnek ítélték; megállapítja, hogy az értékelés azt is kiemelte, hogy az alapítvány 2011 óta folyamatosan növeli monitoringkapacitását, de a tevékenységeinek és eredményeinek világosabb bemutatása terén még továbbra is van tennivaló; megjegyzi, hogy az alapítvány tervet készített az értékelők ajánlásainak megvalósítására;

22.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a Számvevőszék már 2011-es jelentésében kiemelte, hogy az alapítvány épületei tekintetében a helyzet nem kielégítő és veszélyezteti az alapítvány tevékenységének zavartalanságát; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a helyzet továbbra is megoldatlan maradt, mivel 2011-ben felszámolták az épületegyüttes egyik részét kezelő és használó konzorciumot, üresen hagyva az épületnek ezt a részét; hangsúlyozza, hogy a fogadó országnak sürgősen megoldást kell találnia erre a problémára; emlékeztet arra, hogy a székhelyről szóló megállapodás értelmében 2027-ig megfelelő létesítményeket kell biztosítaniuk; felhívja az alapítványt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a probléma kezelése érdekében megtett intézkedésekről;

23.  elismeri az alapítvány azon munkáját, hogy az Európai Unió külkapcsolati politikájával összefüggésben támogatja az Unió partnerországait a humán tőkéjükben rejlő lehetőségek kiaknázásában, az oktatási, képzési és munkaerőpiaci rendszerek reformja révén; üdvözli az alapítvány tevékenységeit a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás elősegítése terén, melyek célja, hogy támogassák a partnerországokat polgáraik foglalkoztathatóságának és foglalkoztatási kilátásainak javításában;

24.  határozottan üdvözli, hogy az ETF támogatást nyújt az uniós tagjelölt országoknak a 2015-ös rigai következtetések végrehajtásában olyan területeken, mint például a munkaalapú tanulás, a szakképzésben dolgozó tanárok folyamatos szakmai továbbképzése, valamint a vállalkozói ismeretek oktatása;

25.  üdvözli a többi uniós ügynökséggel – különösen a Eurofounddal és a Cedefoppal – való együttműködést az olyan uniós szakpolitikák terén, amelyek hozzájárulnak a humán tőke fejlesztéséhez;

o

o o

26.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. ...-i állásfoglalására(13).

24.1.2018

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Képzési Alapítvány 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2156(DEC))

A vélemény előadója: Claude Rolin

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a Számvevőszék úgy ítélte meg, hogy az alapítvány 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek, és hogy a beszámolóban valós képet adtak az alapítvány 2016. december 31-i pénzügyi helyzetéről;

2.  elismeri az alapítvány azon munkáját, hogy az Európai Unió külkapcsolati politikájával összefüggésben támogatja az Unió partnerországait a humán tőkéjükben rejlő lehetőségek kiaknázásában, az oktatási, képzési és munkaerőpiaci rendszerek reformja révén; üdvözli az alapítvány tevékenységeit a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás elősegítése terén, melyek célja, hogy támogassák a partnerországokat polgáraik foglalkoztathatóságának és foglalkoztatási kilátásainak javításában;

3.  üdvözli tervezett tevékenységeinek magas 2016-os teljesítési arányát (94%), de megjegyzi, hogy ez 2015-höz (96%) képest kismértékű csökkenést jelent; megjegyzi, hogy 2016-ban a határidőre történő teljesítés aránya (90%) jelentős mértékben javult az előző évekhez képest (83%);

4.  megállapítja, hogy a II. cím esetében az átvitt előirányzatok aránya magas volt (18,4%), és a 2015-ös arányhoz (16,1%) képest növekedett, valamint hogy a III. címet jellemző megfelelő arány (30,3%) esetében csökkenés volt tapasztalható a 2015-ös értékhez képest (36,4%);

5.  aggodalmát fejezi ki a Számvevőszék azon észrevétele miatt, hogy az alapítvány elhelyezése nem megfelelő, és ez veszélyezteti tevékenysége folyamatosságát; megjegyzi, hogy a székhelyről szóló megállapodás értelmében 2027-ig biztosítják a megfelelő létesítményeket, valamint hogy a fogadó országnak sürgősen megoldást kell találnia a kérdésre; kéri az alapítványt, hogy nyújtson naprakész tájékoztatást a Parlament számára a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás előrehaladásáról;

6.  határozottan üdvözli, hogy az ETF támogatást nyújt az uniós tagjelölt országoknak a 2015-ös rigai következtetések végrehajtásában olyan területeken, mint például a munkaalapú tanulás, a szakképzésben dolgozó tanárok folyamatos szakmai továbbképzése, valamint a vállalkozói ismeretek oktatása;

7.  üdvözli a többi uniós ügynökséggel – különösen a Eurofounddal és a Cedefoppal – való együttműködést az olyan uniós szakpolitikák terén, amelyek hozzájárulnak a humán tőke fejlesztéséhez;

8.  üdvözli a Bizottság nevében elvégzett külső értékelés megállapításait, melyek szerint az alapítvány irányítása hatékony és eredményes, valamint a 2011 óta végrehajtott jelentős mértékű átszervezése kedvező hatást gyakorolt munkájára; nyugtázza azt az ajánlást, miszerint az alapítvány tovább tökéletesíthetné monitoring kapacitását, hogy az jobban leképezze tevékenységeit, és üdvözli az alapítvány arra irányuló tervét, hogy végre kívánja hajtani ezeket a javaslatokat;

9.  üdvözli az alapítvány azon intézkedéseit, amelyeket a mentesítésért felelős hatóság arra vonatkozóan megfogalmazott 2013-as megjegyzései nyomán tett, hogy az alapítvány 7,5 millió eurót tartott egy alacsony hitelminősítésű (F3, BBB) banknál vezetett számlákon, amely összeget mostanra jelentős mértékben – 1,8 millió euróra – lecsökkentették.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

23.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

6

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

3

0

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 181. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 181. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 354., 2008.12.31., 82. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 181. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 181. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 354., 2008.12.31., 82. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 12., 2017.1.13., 1. o.

(12)

  A Tanács 1360/90/EGK rendelete (1990. május 7.) az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról (HL L 131., 1990.5.23., 1. o.).

(13)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 11.Jogi nyilatkozat