Eljárás : 2017/2150(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0081/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0081/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.46

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0151

JELENTÉS     
PDF 565kWORD 59k
23.3.2018
PE 613.462v02-00 A8-0081/2018

a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2150(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

A vélemény előadója: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2150(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0081/2018),

1.  mentesítést ad a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatója számára a központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2150(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9), és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0081/2018),

1.  jóváhagyja a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2150(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0081/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatásai szerint(11) a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja („a központ”) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 15 421 357 euró volt, ami 2015-höz képest 16,73 %-os csökkenést jelent; mivel a központ költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolóiról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2015. évi mentesítés nyomon követése

1.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a központ keretszerződést kötött, amely alapján legfeljebb 250 000 euró teljes összegig egyedi szerződések köthetők, és ezt az ajánlati felhívás is tartalmazta; aggodalommal állapítja meg, hogy a központ nem tartotta be ezt a korlátot; megjegyzi továbbá, hogy 2015 végére e szerződés keretében az összes kifizetés összege 382 181 euró volt, ami 50 %-kal meghaladta a felső határértéket; rámutat, hogy a felső határértéket meghaladó kifizetések arra utalnak, hogy javítani kell a központ keretszerződéseket nyomon követő eljárásán; felhívja a központot, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a jelenleg „folyamatban lévő” jelzéssel ellátott korrekciós intézkedés helyzetéről, valamint a keretszerződések nyomon követésének jövőbeli javításáról;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

2.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint két, 135 000 euró és 650 000 euró maximális értékű keretszerződés esetében a központ egyik munkatársa megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőként eljárva kinevezte az értékelő bizottságot, döntött a szerződések odaítéléséről és aláírta a szerződéseket; megjegyzi ugyanakkor, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő által adott megbízás azonban legfeljebb 130 000 euró összegre szólt, és nem tett kifejezetten említést keretszerződésekről; megjegyzi, hogy központ válasza szerint a két keretszerződés maximális értékei a végrehajtásuk érdekében valószínűleg megkötendő specifikus szerződések összesített halmozott összegét jelölték; örömmel állapítja meg, hogy a központ módosítja az engedélyezésre jogosult tisztviselő hatáskörének átruházására vonatkozó döntését, az ezen átruházás által lefedett tevékenységek részletesebb meghatározása érdekében;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,95 %-os volt, ami 2015-höz képest 0,12 %-os növekedést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 95,64 %-os volt, ami 2015-höz képest 1,71 %-os csökkenést jelent; elégedetten állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok általános magas szintje azt jelezte, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  megjegyzi, hogy a lekötött előirányzatok 2016-ra átvitt szintje 671 266 euró volt (4,36%);

5.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja, nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat a központ előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Közbeszerzés

6.  tudomásul veszi, hogy a központ új közbeszerzési tervet léptetett érvénybe, amelyet valamennyi osztály szoros együttműködésével sikeresen végrehajtott; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e terv végrehajtásáról;

7.  tudomásul veszi továbbá, hogy a központ részt vett az ügynökségek közbeszerzési területen dolgozó tisztviselői hálózatának találkozóján, hogy tapasztalatcserét folytasson a pályázati és más pénzügyi folyamatok észszerűsítését és optimalizálását célzó intézkedések további végrehajtása céljából;

Személyzeti politika

8.  megjegyzi, hogy a központ személyzetének átvilágítására szolgáló vizsgálat eredményei szerint 2016-ban az emberi erőforrások 69,75 %-a foglalkozott operatív tevékenységekkel, 20,17 %-ot jelöltek ki adminisztratív támogatási és koordinációs feladatokra, és 10,08 % végzett semlegesnek tekintett műveleteket;

9.  megállapítja, hogy a létszámterv szerint az uniós költségvetésben engedélyezett 79 álláshelyből 2016. december 31-én 73-at töltöttek be, míg 2015-ben 74-et; elismeréssel veszi tudomásul, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek száma alapján a nemek kiegyensúlyozott összetétele megvalósult, mivel a munkatársak 53,47 %-a nő és 46,53 %-a férfi volt;

10.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának a központ személyzeti politikája részét kell képeznie, és hogy a jóléti tevékenységekre fordított összeg alkalmazottanként körülbelül 100 euró volt, ami személyenként 1 napnak felel meg; megjegyzi, hogy a személyzet által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 8,54 nap;

11.  nagyra értékeli, hogy a központ már elfogadott egy a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; felhívja a központot, hogy szervezzen képzéseket a személyzet figyelmének e témára való felhívása érdekében;

12.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán a központhoz nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

13.  megjegyzi, hogy a központ igazgatójának érdekeltségi nyilatkozatát közzétették a központ honlapján; felhívja a központot, hogy tegyen közzé honlapján több érdekeltségi nyilatkozatot;

14.  tudomásul veszi, hogy az igazgatótanács elfogadta a központ csalás elleni politikáját, amely az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által a decentralizált ügynökségek számára útmutatásul kidolgozott módszertant követi, és kiegészíti a központ által e tárgyban már meghozott intézkedéseket, különösen az OLAF belső vizsgálatokra vonatkozó szabályait, a személyzet etikájára vonatkozó tudatosságnövelő kezdeményezéseket, a harmadik felek által felajánlott ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó szabályokat, valamint a súlyos törvénysértésekről és a visszaélések bejelentéséről szóló iránymutatásokat;

15.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

Főbb eredmények

16.  üdvözli a központ által 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen:

–  elfogadta első hosszú távú stratégiáját: az EMCDDA 2025. évi stratégiáját;

–  megfelelő mechanizmusokat vezetett be a szervezetnek az átmeneti időszakon keresztül történő sikeres irányítására, miközben további előrelépést tett küldetésének teljesítése felé;

–  három kiemelt kiadványt indított el: a 2016. évi európai kábítószer-jelentés csomagot, az EMCDDA–EUROPOL 2016. évi uniós kábítószerpiaci közös jelentést, valamint a 2015. évi, az alkohol- és egyéb kábítószer-fogyasztási szokásokkal foglalkozó európai iskolai vizsgálat projektet;

Belső ellenőrzés

17.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2016. januári ellenőrzési jelentésében rámutatott, hogy nagy szükség lenne a központ informatikaiprojekt-irányításának fejlesztésére; aggodalommal veszi tudomásul továbbá, hogy az IAS arra a következtetésre jutott, hogy a központ nem rendelkezik átfogó, hosszú távú stratégiai elképzeléssel a fő működési folyamatait támogató informatikai rendszerekről, továbbá hogy az informatikai projektirányítási módszertant csak részben igazították a központ szükségleteihez, és nem megfelelő a rendszerkövetelmények irányításának folyamata; megállapítja, hogy a központ és az IAS tervet fogadott el a korrekciós lépésekről; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az elért haladásról;

18.  megjegyzi, hogy az IAS a 2016–18 közötti időszakra vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervében meghatározott irányvonalak mentén 2016 szeptemberében korlátozott felülvizsgálatot az végzett az EMCDDA-ban az üzletmenet folytonosságával kapcsolatban; megjegyzi, hogy a vonatkozó jelentéstervezet három, a belső ellenőr által „fontosnak” minősített ajánlást fogalmazott meg, amelyek az üzleti hatásvizsgálattal, a képzéssel és a figyelemfelkeltő tevékenységekkel kapcsolatos kérdésekkel, valamint a kritikus nyilvántartások jegyzékével foglalkoztak; megjegyzi, hogy a központ üzleti folytonosságáról szóló zárójelentés kézhezvételét követően cselekvési tervet dolgoznak ki a három ajánlás alapján hozandó intézkedésekről; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a szóban forgó cselekvési terv végrehajtásáról;

19.  ösztönzi a központot, hogy javítsa az adatokhoz való hozzáférési lehetőségeket az érdekelt harmadik felek számára, tekintve, hogy egyik fő célkitűzése a kábítószer-használatra, és egyebek mellett az új trendekre vonatkozó adatok és információk terjesztése; várakozása szerint a kötelezettségvállalást tetteknek kell követnie.

o

o o

20.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018...-i állásfoglalására(12).

7.2.2018

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2150(DEC))

A vélemény előadója: Kostas Chrysogonos

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  üdvözli a Számvevőszék azon megállapításait, hogy a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (a továbbiakban: a központ) éves beszámolója híven tükrözi az ügynökség 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy tranzakciói jogszerűek és szabályszerűek;

2.  üdvözli, hogy a központ költségvetésének végrehajtási aránya magas, a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében 99,95%-os, a kifizetési előirányzatok tekintetében pedig 95,64%-os volt, és hogy az átvitt előirányzatok felhasználása elérte a 94%-ot; tudomásul veszi azonban, hogy a központ költségvetése 2016-ban 2015-höz képest 17%-kal csökkent;

3.  sajnálattal veszi tudomásul a Számvevőszék azon megállapítását, hogy a központ egyik engedélyezésre jogosult megbízott tisztviselőjét értékelő bizottságok tagjává jelölték, pályázatok odaítélésről határozott és két keretszerződést írt alá anélkül, hogy erre konkrétan felhatalmazást kapott volna az engedélyezésre jogosult tisztviselőtől; üdvözli a központ azon elhatározását, hogy a felhatalmazás hatókörét ezek után módosítja, és hatékony ellenőrző intézkedéseket vezet be az ilyen esetek megelőzésére;

4.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat megállapítása szerint a központ nem rendelkezik átfogó hosszú távú stratégiai elképzeléssel az alapvető működési folyamatokhoz szükséges informatikai rendszerekre vonatkozóan, és hogy informatikai és projektirányítási elképzelését csak részben igazították hozzá a kívánalmakhoz, valamint hogy rendszerkövetelményeinek kezelése nem megfelelő; arra ösztönzi a központot, hogy dolgozzon ki cselekvési tervet az említett hiányosságok orvoslására;

5.  üdvözli az EMCDDA 2025. évi stratégiájának kidolgozását és elfogadását, amely a központ első hosszú távú stratégiája;

6.  emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék 2015. évi megállapításaiban hangsúlyozta, hogy a központ nem tartotta tiszteletben az egyik, 2012-ben aláírt keretszerződés egyedi szerződésekre előirányzott 250 000 eurós felső értékhatárát, mivel 2015 végéig a keretszerződés keretében 382 181 eurót fizetett ki; rámutat, hogy a Számvevőszék 2016-ban „folyamatban lévőnek” minősítette az esetet; sürgeti a központot, hogy javítsa a keretszerződések ellenőrzésére és a felső határösszegek betartására vonatkozó eljárását;

7.  ösztönzi a központot, hogy javítsa az adatokhoz való hozzáférési lehetőségeket az érdekelt harmadik felek számára, tekintve, hogy egyik fő célkitűzése a kábítószer-használatra, és egyebek mellett az új trendekre vonatkozó adatok és információk terjesztése; várakozása szerint a kötelezettségvállalást tetteknek kell követnie.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

1.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 150. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 150. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 376., 2006.12.27., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 150. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 150. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 376., 2006.12.27., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 12., 2017.1.13., 6. o.

(12)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 11.Jogi nyilatkozat