Eljárás : 2017/2151(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0090/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0090/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.39

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0144

JELENTÉS     
PDF 575kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.461v02-00 A8-0090/2018

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2151(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2151(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0090/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2151(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0090/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2151(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0090/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel a bevételi és kiadási mérlegkimutatás(11) szerint az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 50 509 265 EUR volt, ami 2015-höz képest 2,75%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,9%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 89,8%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

2.  tudomásul veszi, hogy 2016-ról 2017-re 4 203 111 EUR-t vittek át, ami az előző évhez (4 944 739 EUR 2015-ben) képest 741 628 eurós csökkenést jelent;

3.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja, és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Személyzeti politika

4.  elismeri, hogy az ügynökség igazgatótanácsát aggasztja az ügynökség rendelkezésére álló személyi állomány folyamatos csökkentése, tekintettel az álláshelyek várható 10%-os csökkentésére a 2014–2020 többéves pénzügyi tervből következően, illetve az új feladatokkal rendelkező ügynöskégek számára egy „újrafoglalkoztatási alap” létrehozására;

5.  megállapítja, hogy az igazgatótanács egyetért az ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat (EIONET) javasolt jövőbeli szerepével az energiaunió terén, és üdvözli azt a bizottsági javaslatot, hogy bocsássanak további forrásokat az ügynökség rendelkezésére a javasolt új feladatokkal kapcsolatban;

6.  megállapítja, hogy az ügynökségben az uniós költségvetésben engedélyezett 130 ideiglenes álláshelyére jutó 129 alkalmazottjával 99,2%-os az ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó foglalkoztatási arány; megállapítja, hogy az utolsó álláshelyet a létszámtervben 2017-ben tervezett csökkentés céljára tartották fenn; üdvözli azt a tényt, hogy a teljes személyzet mintegy 77%-a operatív tevékenységeket végez;

7.  megelégedéssel veszi tudomásul a nemek közötti egyensúlyt az ügynökség igazgatótanácsában; sajnálatát fejezi ki ugyanakkor a nemek közötti egyensúly eltolódása miatt az ügynökség felső vezetői körében; elismeri, hogy az ügynökségnek csak hét osztályvezetői álláshelye van, ami potenciálisan lelassítja a jobb férfi/nő arány elérése felé való átmenetet;

8.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a 2015-ben betöltött álláshelyek száma alapján a nemek kiegyensúlyozott összetétele megvalósult, mivel a munkatársak 54,6%-a nő és 45,4%-a férfi volt;

9.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az ügynökség személyzeti politikája részét kell képeznie, és hogy a jóléti tevékenységekre fordított összeg alkalmazottanként körülbelül 560 euró volt, ami személyenként 2 munkanapnak felel meg; megállapítja, hogy a személyzet által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 13,8 nap, ami átlagosan csaknem három munkahétnek felel meg; felhívja az ügynökséget, hogy sürgősen vizsgálja meg ezt a kérdést, hogy megbizonyosodjon annak fő okairól, és kezelje azokat, és megállapítsa, hogy a munkahelyi stressz szerepet játszik-e ebben;

10.  üdvözli, hogy 2017 júniusában az ügynökség a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó új politikát fogadott el; támogatja a személyzet tudatosságának növelése érdekében szervezett képzéseket, és javasolja ezzel a kérdéssel foglalkozó továbbképzések és tájékoztatók rendszeres szervezését; sajnálattal veszi tudomásul, hogy egy állítólagos zaklatási ügy miatt panaszt nyújtottak be 2016. december 16-án; további tájékoztatást kér az ügyvezető igazgatótól, tiszteletben tartva az ártatlanság vélelmét és az adatvédelmi szabályokat; megvárja a végső döntést, és úgy véli, hogy azt a következő mentesítési eljárás során gondosan nyomon követik majd;

11.  megállapítja, hogy a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján két panaszt nyújtottak be (2016. december 21-én és 2017. március 8-án), amiért a kinevezésre jogosult hatóság szerződést bontott a próbaidő alatt, és nem hagyta jóvá a szerződést a próbaidő végén; további tájékoztatást kér az ügyvezető igazgatótól, tiszteletben tartva az adatvédelmi szabályokat;

12.  hangsúlyozza, hogy a folyamatos személyzeti leépítés kockázatot jelent az ügynökség számára a 2014–2020 közötti többéves munkaprogram hiánytalan végrehajtása tekintetében, valamint korlátozza a politikai fejleményekre való reagálási képességét; kiemeli, hogy az erőforrások szűküléséhez kapcsolódó kockázatok kezelése egyre nehezebb feladatot jelent az ügynökség számára; megjegyzi, hogy a személyzeti erőforrások korlátozása hozzájárult az egyes stratégia területeken tapasztalható alacsonyabb végrehajtási arányhoz;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

13.  üdvözli, hogy az igazgatótanács 18 tagja tette elérhetővé az önéletrajzát és az érdekeltségi nyilatkozatát az ügynökség weboldalán; elismeri, hogy az ügynökség a honlapján közzétette felső vezetése önéletrajzait és érdekeltségi nyilatkozatait;

14.  elismeri, hogy az újonnan felvett munkatársak etikai és feddhetetlenségi képzéseken vesznek részt, és hogy a személyzet minden tagja esetében az éves teljesítményértékelés része a lehetséges összeférhetetlenség elemzése; megállapítja továbbá, hogy a vezetői feladatokat is ellátó munkatársak számára egyedi képzést is nyújtanak;

15.  megállapítja, hogy az igazgatótanács 2014 novemberében fogadta el az ügynökség csalás elleni stratégiáját, amely az összeférhetetlenségi kérdések megfelelő kezelésére, valamint a csalás elleni tevékenységek kidolgozására irányul, elsősorban egy három célkitűzést lefedő cselekvési terv révén: egy hatékony belső szervezetet biztosítani a lehetséges csalások felderítésére, megerősíteni az üzleti adattár hozzáférési jogai engedélyezésének hivatalossá tételét, valamint fenntartani az ügynökségen belül ez etika és a csalás tudatosságának magas szintjét;

16.  üdvözli az ügynökség visszaélések bejelentésére vonatkozó iránymutatásait, amelyek célja többek között a szakmai etikára vonatkozó szabályok tisztázása az ügynökségen belül tájékoztatás nyújtása révén olyan helyzetekről, ahol kötelező jelenteni a visszaélést, a jelentés csatornáival egyetemben; üdvözli, hogy ezen iránymutatások a visszaélést bejelentő személy védelmével is foglalkoznak, illetve hogy milyen tanácsot és támogatást nyújthat számukra az ügynökség; felkéri az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen iránymutatások végrehajtásáról;

17.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

Főbb eredmények

18.  üdvözli az ügynökség által 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy az ügynökség:

–  kiadta „A levegő minősége Európában” című jelentést 2016-ban;

–  kiadta 2016-ban a „Körforgásos gazdaság Európában — A tudásbázis fejlesztése” című első értékelő jelentését, amely a környezeti nyomás csökkentésének perspektíváival és az anyagi források használatának hatásával foglalkozik;

–  kiadta „Az EU energiaszektorának átalakítása: a szén-dioxid-kibocsátás magas szinten történő rögzülésének elkerülése” című jelentését, amely azt értékeli, hogy az Unióban a naperőművek hogyan tudják elősegíteni az Unió hosszú távú energia- és éghajlati célkitűzései felé való szükséges átmenetet;

Belső ellenőrzés

19.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett a környezet állapotáról szóló jelentésről, amely 2016-ban fejeződött be; megelégedéssel állapítja meg, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat következtetései szerint az ügynökség által a környezet állapotáról szóló 2015. évi jelentés előkészítő folyamata számára felállított vezetési és kontrollrendszerek általában megfeleltek a célnak, és biztosították e komplex többéves projekt hatékony és eredményes belső és külső koordinációját; megjegyzi a számvevőszéki jelentés alapján, hogy az ügynökség és az IAS tervet fogadott el ezek javítására; felkéri az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról;

20.  megállapítja, hogy az IAS ellenőrzést végzett az adat- és információkezelésre vonatkozóan – az informatikai komponenst is beleértve –, amely 2015-ben fejeződött be; elismeri, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat ezen ellenőrzéssel kapcsolatos ajánlásainak megvalósításához cselekvési tervet dolgoztak ki a következő évekre; megelégedéssel jegyzi meg, hogy 2017-ben a Belső Ellenőrzési Szolgálat lezárta az ajánlások többségét, ami azt mutatja, hogy helyes intézkedéseket hajtottak végre a magasabb mennyiségű adat megfelelő kezelésének biztosítására;

Belső kontroll

21.  aggodalommal állapítja meg a számvevőszéki jelentés alapján, hogy bár az ügynökség 2016-ban aktualizálta a biztonsági szabályzatát, sok más belső eljárása elavult maradt; megállapítja, hogy az igazgatótanács jóváhagyott egy, az üzletmenet-folytonossági terv felülvizsgálatát és aktualizálását tartalmazó cselekvési tervet, és hogy az ügynökségnek szándékában áll az új biztonsági szabályzattal összhangban felülvizsgálni a 2009-ben elfogadott iratkezelési szabályzatát is; megállapítja továbbá, hogy az ügynökség tervei között szerepel a belsőkontroll-standardok szükséges mértékű felülvizsgálata és aktualizálása is; felkéri az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról;

22.  tudomásul veszi, hogy a belső ellenőrzési részleg kockázatelemzési rendszert állított fel a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek kiválasztására, aminek eredményeképpen nyolc különböző támogatáshoz kapcsolódó két kedvezményezettet ellenőriztek a visszaigényelt személyzeti költségek helytállóságának és pontosságának tekintetében; megjegyzi, hogy ennek következtében egy esetben jogosulatlan kifizetést állapítottak meg, és azt a szerződéses rendelkezéseknek megfelelően vissza kellett fizetni az ügynökség számára; megjegyzi, hogy a 2015 októberében jóváhagyott új politika alapján 2016-ban további helyszíni ellenőrzésekre került sor; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzések végrehajtásáról;

23.  megjegyzi, hogy a mentesítésért felelős hatóság észrevételeit követően az ügynökség javította az ellenőrzési módszereket azáltal, hogy a költségek elszámolhatóságára vonatkozó kritériumok tekintetében iránymutatásokat dolgozott ki és szakképzést biztosított az Európai Témaközpontok partnerei számára;

Egyéb megjegyzések

24.  Aggodalommal emlékeztet rá, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2014-ben a Bizottság több mint 50 uniós intézmény és szerv (beleértve az ügynökséget) nevében eljárva keretszerződést kötött egy vállalkozóval szoftverek és szoftverlicencek beszerzésére, valamint a kapcsolódó informatikai karbantartási és tanácsadási szolgáltatások nyújtására; megjegyzi, hogy a vállalkozó közvetítőként jár el az ügynökség és a beszállítók között, és hogy ezekért a közvetítői szolgáltatásokért a vállalkozó a beszállítói árak 2–9 százalékával megegyező értékű jutalékra jogosult; megjegyzi továbbá, hogy a keretszerződés kifejezetten rögzíti, hogy nem biztosít kizárólagos jogot a vállalkozónak; megállapítja, hogy 2016-ban az ügynökség összesen 442 754 euró értékű szoftverlicenszet vásárolt e keretszerződés útján; megállapítja, hogy a beszerzett termékek többsége egy különleges, csak kivételes esetben használható kategóriába tartozott, ezért a vonatkozó árakat sem a pályázati eljárás során, sem a keretszerződésben nem tüntették fel; elismeri, hogy a számvevőszéki jelentés alapján úgy tűnik, hogy ez az eljárás nem biztosítja a megfelelő versenyt vagy a leggazdaságosabb megoldás alkalmazását; elismeri továbbá, hogy a vállalkozó által felszámított szolgáltatási díjakat nem ellenőrizték megfelelően: a legnagyobb megrendelés (112 248 euró) egy kizárólagos értékesítési joggal rendelkező skandináv viszonteladó által értékesített szoftverlicenszek megújítására vonatkozott; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ebben az esetben nem volt indokolt a szükségtelen többletköltséget eredményező keretszerződés használata; tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzésére az ügynökség által adott választ;

25.  emlékeztet arra, hogy létrehozása óta az ügynökség az EIONET-hálózattal együtt információforrást jelent azok számára, akik érintettek az uniós környezetvédelmi és éghajlat-politika, valamint a fenntartható fejlesztési politikák kialakításában, elfogadásában, végrehajtásában és értékelésében, továbbá információforrás a nyilvánosság számára is;

26.  kiemeli, hogy a Bizottság 2016-ban a minőségi jogalkotási programmal összhangban a 2012 közepétől 2016 végéig terjedő időszakra vonatkozóan kezdeményezte az ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat (EIONET) vizsgálatát, amelynek megállapításait fel fogják használni az ügynökség teljesítményének értékeléséhez;

o

o o

27.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2018. ...-i állásfoglalására(12).

25.1.2018

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2151(DEC))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megjegyzi, hogy 2016-ban az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) teljes költségvetése 50 487 497 EUR (+2,7% 2015-höz képest) volt, ebből 36 309 240 EUR-t (71,9%) az Európai Unió általános költségvetéséből bocsátottak rendelkezésre; megjegyzi, hogy az uniós támogatás 2016-ban ugyanannyi volt mint 2015-ben, és a költségvetés növekedése a meghatározott célra elkülönített tételek növekedésének köszönhető;

2.  üdvözli az ügynökség költségvetés-ellenőrzési erőfeszítéseit, amely a rendelkezésre álló alapköltségvetési előirányzatok (uniós támogatások és más tagállamoktól érkező hozzájárulások) 99,9%-os költségvetési végrehajtási arányát eredményezte;

3.  emlékeztet arra, hogy létrehozása óta az ügynökség, európai környezeti információs és megfigyelőhálózatával (EIONET) együtt információforrást jelent azok számára, akik érintettek az uniós környezetvédelmi és éghajlat-politika, valamint a fenntartható fejlesztési politikák kialakításában, elfogadásában, végrehajtásában és értékelésében, továbbá információforrás a nyilvánosság számára is;

4.  hangsúlyozza, hogy a folyamatos személyzeti leépítés kockázatot jelent az ügynökség számára a 2014–2020 közötti többéves munkaprogram hiánytalan végrehajtása tekintetében, valamint korlátozza a politikai fejleményekre való reagálási képességét; kiemeli, hogy az erőforrások szűküléséhez kapcsolódó kockázatok kezelése egyre nehezebb feladatot jelent az ügynökség számára; megjegyzi, hogy a személyzeti erőforrások korlátozása hozzájárult az egyes stratégia területeken tapasztalható alacsonyabb végrehajtási arányhoz;

5.  üdvözli azt a tényt, hogy a teljes személyzet mintegy 77%-a operatív tevékenységeket végez; megállapítja, hogy az ügynökség 130 ideiglenes álláshelyére jutó 129 alkalmazottjával 99,2%-os az ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó foglalkoztatási arány, az utolsó álláshelyet a létszámtervben 2017-ben tervezett csökkentés céljára tartották fenn;

6.  üdvözli a környezet állapotáról szóló 2015. évi jelentés ügynökségen belüli előkészítési folyamatára vonatkozó ellenőrzés megállapításait, amelyek megállapították, hogy az ellenőrzött folyamatok általánosságban megfelelnek a célnak;

7.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség a visszaélések bejelentéséről szóló iránymutatásokat fogadott el;

8.  megjegyzi, hogy a mentesítésért felelős hatóság észrevételeit követően az ügynökség javította az ellenőrzési módszereket azáltal, hogy a költségek elszámolhatóságára vonatkozó kritériumok tekintetében iránymutatásokat dolgozott ki és szakképzést biztosított az Európai Témaközpontok partnerei számára;

9.  kiemeli, hogy a Bizottság 2016-ban a minőségi jogalkotási programmal összhangban a 2012 közepétől 2016 végéig terjedő időszakra vonatkozóan kezdeményezte az ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat (EIONET) vizsgálatát, amelynek megállapításait fel fogják használni az ügynökség teljesítményének értékeléséhez;

10.  üdvözli, hogy a Számvevőszék az ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló ügyleteket minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találta; gratulál az ügynökségnek a 2012–2015-re javasolt valamennyi korrekciós intézkedés végrehajtásához;

11.  a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

24.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jiří Maštálka

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 104. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 104. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 126., 2009.5.21., 13. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 104. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 104. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 126., 2009.5.21., 13. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 443., 2016.11.29., 1. o.

(12)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. március 28.Jogi nyilatkozat