Eljárás : 2017/2180(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0095/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0095/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.66
CRE 18/04/2018 - 12.66

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0171

JELENTÉS     
PDF 460kWORD 55k
26.3.2018
PE 613.429v03-00 A8-0095/2018

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2180(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Brian Hayes

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(4) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0095/2018),

1.  mentesítést ad a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatója számára a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2017/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(9) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0095/2018),

1.  jóváhagyja a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0095/2018),

A.  mivel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást („Fusion for Energy”) (a továbbiakban: közös vállalkozás) a 2007/198/Euratom tanácsi határozattal(11), 2007 márciusában hozták létre 35 éves időtartamra,

B.  mivel a közös vállalkozás tagjai a Bizottság által képviselt Euratom, az Euratom tagállamai és harmadik országok, melyek együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal a szabályozott magfúzió terén,

C.  mivel a közös vállalkozás célkitűzései a következők: a) uniós hozzájárulás biztosítása az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési projekthez; b) az Euratom és japán között kötött, a tágabb megközelítés keretében folytatandó tevékenységekről szóló megállapodás végrehajtása; és c) egy demonstrációs fúziós megépítésének előkészítése;

D.  mivel a Közös Vállalkozás 2008 márciusában kezdte meg önálló működését,

Általános megjegyzések

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék által a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentés (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) szerint az éves beszámoló minden lényeges szempontból áttekinthetően, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;

2.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2016. pénzügyi évre szóló éves beszámolója alapjául szolgáló tranzakciók minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

3.  hangsúlyozza, hogy a közös vállalkozás felelős az Unió hozzájárulásáért az ITER-projekthez, és hogy a költségvetés felső korlátját – 6 600 000 000 euró – 2020-g tartani kell; megjegyzi, hogy ez az összeg nem tartalmazza a Bizottság által 2010-ben az esetleges kockázatok fedezésére javasolt 663 000 000 eurót;

4.  megjegyzi, hogy az ITER Szervezete Tanácsa (az ITER Tanács) 2016. novemberben jóváhagyta az ITER projekt új alapkoncepcióját annak hatóköre, ütemezése és költségei tekintetében; megjegyzi továbbá, hogy jóváhagyták az „Első plazma” és a „Deutérium-Trícium” műveletek átfogó kiépítési ütemtervet, megjegyzi, hogy az ITER projekt új alapkoncepciójának elfogadását követően a közös vállalkozás új ütemtervet készített és újraszámította a közös vállalkozás által a projekt kiépítési szakaszához való hozzájárulás előzetes becsült összköltségét;

5.  hangot ad amiatti folyamatos aggodalmának, hogy az eredetileg tervezetthez képest jelenleg mintegy 15 éves késéssel számolnak a teljes kiépítési szakasz becsült befejezési dátumát illetően; tudomásul veszi, hogy az ITER tanács által elfogadott új ütemterv négy szakaszból álló megközelítést tartalmaz, amelyben 2025 decemberét tűzték ki a projekt kiépítési szakasza első stratégiai mérföldkövének megvalósítására („Első plazma”) és 2035 decemberét a teljes kiépítési szakasz becsült befejezési dátumául; elismeri, hogy az új szakaszos megközelítés célja, hogy a projekt végrehajtását jobban összehangolják az ITER Szervezete összes tagjának prioritásaival és korlátozásaival;

6.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentésének ama megállapítását, hogy a közös vállalkozás irányító testülete előtt 2016 decemberében bemutatott eredmények alapján várhatóan további finanszírozásra lesz szükség a 2020 utáni kiépítési szakaszban a már lekötött 5 400 000 000 eurón túlmenően, ami 82%-os növekedést jelent az elfogadott 6 600 000 000 eurós költségvetéshez képest; megismétli, hogy a Tanács által 2010-ben elfogadott 6 600 000 000 eurós összeg a közös vállalkozás számára felső korlátként szolgál a 2020-ig történő kiadások tekintetében; elismeri, hogy az ITER projekt befejezéséhez szükséges további finanszírozásnak tartalmaznia kell a jövőbeni többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásait is;

7.  kiemeli, hogy a kiépítési szakaszon kívül a közös vállalkozásnak hozzá kell majd járulnia a 2035 utáni ITER műveleti szakaszhoz , valamint az azt követő ITER deaktiválási és leszerelési szakaszhoz is; aggasztónak tartja, hogy ezeknek a hozzájárulásoknak a becslése még nem történt meg; felhívja a közös vállalkozást, hogy a lehető legrövidebb időn belül végezze el e szakaszok költségbecslését;

8.  hangsúlyozza, hogy 2017. június 14-én a Bizottság közleményt adott ki „Az EU hozzájárulása az ITER projekt reformjához”(12) címmel, amelyben a Parlament támogatását, valamint a Tanács általi megbízatást kért ahhoz, hogy az Euratom részéről jóváhagyja az új alapkoncepciót;

9.  elismeri, hogy noha a közös vállalkozás „Első plazma” szakaszra vonatkozó előrejelzései összeegyeztethetők az ITER Szervezete által készített projektütemtervvel, az ütemezésnek a technikailag megvalósítható lehetséges legkorábbi időpontnak kell lenni;

10.  kiemeli, hogy bár az új alapkoncepció nem tesz említést tartalékról, a Bizottság említett 2017. június 14-i közleményében azt javasolta, hogy az ütemtervet illetően legfeljebb 24 hónapos tartalék, illetve költségvetés szempontjából pedig 10-20 %-os tartalék lenne megfelelő; megjegyzi továbbá, hogy a 6 000 000 000 eurós költségvetési korlát betartása érdekében tett intézkedések között volt az „Első plazma” szempontjából nem kulcsfontosságú összetevők beszerzésének és telepítésének elhalasztása is; felhívja a figyelmet arra, hogy mégha történtek is biztató lépések az ITER projekt kiépítési szakasza igazgatásának és kontrolljának javítása érdekében, továbbra is fennáll a kockázat, hogy még az új javasolt alapkoncepcióhoz képest is tovább nőnek a költségek és a projekt végrehajtását érintő késedelmek; megjegyzi, hogy az ilyen kockázatok elismerését a közös vállalkozásnak és a projekt valamennyi résztvevőjének is értékelnie kell;

11.  hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyság 2017. március 29-én értesítette az Európai Tanácsot azon döntéséről, hogy kilép az Európai Unióból és az Euratomból; megjegyzi, hogy a kilépés feltételeit meghatározó megállapodásról jelenleg tárgyalnak; megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság több alkalommal is kifejezte érdeklődését az EU fúziósenergia-tevékenységeiben való részvétel folytatása iránt; megjegyzi továbbá, hogy az Unió és az Egyesült Királyság fúziós szakembereinek közössége hangot adtak abbéli reményeiknek, hogy 2018 után is folytatódni fog a brit a Culhamban folytatott JET-kísérlet, hogy el lehessen végezni az ITER projektre vonatkozó létfontosságú előkészítő munkát;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

12.  megjegyzi, hogy a végrehajtható végleges 2016-os költségvetés 488 000 000 eurós kötelezettségvállalási előirányzatot és 724 510 000 euró kifizetési előirányzatot tartalmazott; megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 99,8%-os, illetve 98%-os volt;

13.  megjegyzi, hogy a rendelkezésre álló 488 000 000 euró kötelezettségvállalási előirányzatból majdnem 100%-ot közvetlen egyedi kötelezettségvállalás alapján használták fel;

14.  elismeri, hogy a 2016-ra vonatkozó költségvetés majdnem teljes végrehajtásának és az automatikus átvitelnek köszönhetően a törölt kötelezettségvállalások szintje 2016-ra igen alacsony volt, a költségvetés mindössze 1%-át képviselte; megjegyzi, hogy az 1 202 662 euró összegű törölt kötelezettségvállalások a 2015-ből áthozott nyitott igazgatási kötelezettségvállalásokra vonatkozóan 2016-ban ki nem fizetett összegnek felelnek meg;

15.  megjegyzi, hogy a költségvetési eredménykimutatás egyenlegének összege 2015-ben 5 880 000 euró volt;

16.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közös vállalkozás nem élt azzal a lehetőséggel, hogy részletes információkat nyújtson be – a 2015-ös évvel összevetve – a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi irányításról (kifizetési műveletek, globális és egyedi kötelezettségvállalások, valamint költségvetés végrehajtására vonatkozó fontos megjegyzések és észrevételek); felkéri a közös vállalkozást, hogy e jelentést követő intézkedésként bocsássa ezeket az adatokat a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

17.  megjegyzi, hogy 2015 júniusában a közös vállalkozás irányító testülete csalás elleni stratégiát és ehhez kapcsolódóan cselekvési tervet fogadott el, amelynek nagy részét 2016-ban végrehajtották; megjegyzi ugyanakkor, hogy a közös vállalkozás nem hozott létre külön eszközt a közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos tevékenységeinek, különösen a kockázatértékeléshez és az eljárások értékelési, tárgyalási és odaítélési szakaszaihoz kapcsolódó monitoringjának a megkönnyítésére; üdvözli, hogy a közös vállalkozás jelenleg egy olyan eszköz kialakításához szükséges követelményeken dolgozik, amely lehetővé teszi majd a közös vállalkozás számára, hogy szisztematikusan összegyűjtse a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos csalás elleni mutatókkal összefüggő információkat, illetve amely segítségével a közös vállalkozás személyzetének arra is lehetősége lesz, hogy további információkat adjon meg a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban aggodalomra okot adó jelzéseket illetően;

18.  üdvözli, hogy 2016-ban a csalás elleni és etikai tisztviselő a megfelelő egységekkel közösen végrehajtotta a közös vállalkozás csalás elleni stratégiáját, amelyet a Számvevőszék rendszeres látogatásai keretében ellenőrzött;

19.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás által a visszaélést bejelentő személyekkel kapcsolatos szabályok 2015-ös elfogadását követően végrehajtási folyamatot dolgoztak ki, amely tömör és részletes eljárási menetrendet hozott létre arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a közös vállalkozáson belül bejelenteni és nyomon követni a súlyos szabálytalanságokat és visszaéléseket;

Személyzeti felvételi eljárás

20.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás elmulasztotta a lehetőséget, hogy részletes információkat nyújtson be a személyzet kiválasztására és felvételére irányuló 2016-os eljárásokról (az uniós tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak és a kölcsönmunkaerő száma, a közzétett üres álláshelyek száma stb.), felkéri a közös vállalkozást, hogy a jelentést követő intézkedésként bocsássa ezeket az adatokat a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére;

Belső kontrollrendszerek

21.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a közös vállalkozás rendelkezik egy a vállalkozók telephelyein történő ellenőrzések elvégzéséhez szükséges rendszerrel, amelyek célja a minőségbiztosítási előírásai betartásának vizsgálata; elismeri, hogy az ellenőrzések a végrehajtás számos szempontjára terjednek ki: a minőségi terv, adott előírások megsértése, a közbeszerzés-ellenőrzés és az alvállalkozói szerződések kezelése, a dokumentáció és adatkezelés, a változások és az eltérések kezelése, az építési munkák minőségellenőrzési terve, a projektek részletes ütemterve, szerződésekre vonatkozó kockázatkezelés, valamint a műszaki munkákkal kapcsolatos minőség-ellenőrzési terv; felhívja a figyelmet arra, hogy a 2016-ban végzett 29 ellenőrzés 47 esetben állapította meg a minőségbiztosítási előírások be nem tartását, és 202 területről ítélték úgy, hogy az tökéletesítésre szorul; és felkéri a közös vállalkozást, hogy nyújtson be egy, az adatcseréről szóló átfogó nyilatkozatot a mentesítésért felelős hatóság számára;

22.  elismeri, hogy 2016 szeptemberében a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) elvégezte a közbeszerzési megállapodások végrehajtásának ellenőrzését, és a közös vállalkozás jelenleg cselekvési tervet hajt végre az ellenőrzés ajánlásainak megvalósítására; elismerően nyugtázza, hogy az IAS a szerződéskezelésre irányuló ellenőrzésének hasznosulásvizsgálatát is elvégezte, és megállapította, hogy a közös vállalkozás az összes kapcsolódó ajánlást megfelelően végrehajtotta;

23.  megjegyzi, hogy 2016-ban a közös vállalkozás belső ellenőrzési részlege (IAC) elvégezte az ITER-épületekkel kapcsolatos beszerzések ellenőrzésének hasznosulásvizsgálatát, továbbá elismerte a közös vállalkozás által a közbeszerzési tevékenységekkel kapcsolatos eljárások, iránymutatások, szabályok és eszközök egységesítése és megtervezése terén végzett fontos munkát; ezenkívül tudomásul veszi, hogy az IAC további hat, az eljárások javítását célzó ajánlást fogalmazott meg; üdvözli, hogy 2017 júliusában az IAC hat új ajánlása közül ötöt végrehajtottak végre, és a jelenleg végrehajtás alatt álló ajánlás a belső felülvizsgálati testület szerepének újradefiniálásához kapcsolódik;

24.  megjegyzi, hogy a támogatási kifizetésekre fennmaradó hibaarányt nem számítottak ki a közös vállalkozás költségvetésében előforduló alacsony arányuk és a végrehajtott utólagos ellenőrzések kis száma miatt; elismerően jegyzi meg, hogy 2016-ban az Európai Kutatási Ügynökség a közös vállalkozás nevében eljárva elindította az egyik kedvezményezett utólagos ellenőrzését; üdvözli, hogy a közös vállalkozás megtette a szükséges intézkedést, hogy kijavítsa az előző években feltárt hibákat;

Operatív közbeszerzések és támogatások

25.  megjegyzi, hogy 2016 folyamán 40 operatív közbeszerzési eljárás indult, és 52 közbeszerzési szerződés megkötésére került sor;

26.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2016-ban az 1 000 000 euró érték feletti közbeszerzési szerződések megkötéséhez szükséges átlagos időtartam 2015-höz képest (140 napról 162 napra) nőtt; megjegyzi, hogy az 1 000 000 euró érték alatti közbeszerzési szerződések megkötéséhez szükséges átlagos időtartam 2015-höz képest (59-ről 71 napra) nőtt, támogatások esetében viszont jelentős mértékben (103-ról 61 napra) csökkent; valamint azt, hogy a közös vállalkozásnak egyértelmű lépéseket kell tennie a közbeszerzési szerződések megkötéséhez szükséges határidők aggasztó növekedésének megfelelő kezelése érdekében, az 1 000 000 eurós küszöb alatti és feletti összegek tekintetében egyaránt;

Egyéb kérdések

27.  felkéri a közös vállalkozást, hogy használja ki a közös vállalkozások hálózatának előnyeit, amely a közös vállalkozások közötti együttműködés platformjaként szolgál;

28.  elismeri annak szükségességét, hogy a közös vállalkozás az intézményeken keresztül kommunikáljon az uniós polgárok felé az általa végzett fontos kutatásról és együttműködésről, továbbá kiemeli az e munkának köszönhető tényleges eredmények hangsúlyozásának fontosságát, valamint azt, hogy az ilyen kiadások eredményei a közös vállalkozás megbízatásának fontos részét képezik, és hogy más közös vállalkozásokkal együtt törekszik munkájuk eredményeinek tudatosítására.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 426., 2017.12.12., 31. o.

(2)

HL C 426., 2017.12.12., 31. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 90., 2007.3.30., 58. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 426., 2017.12.12., 31. o.

(7)

HL C 426., 2017.12.12., 31. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 90., 2007.3.30., 58. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

  A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER közös vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozat (HL L 90., 2007.3.30., 58. o.).

(12)

COM(2017)0319.

Utolsó frissítés: 2018. április 12.Jogi nyilatkozat