Eljárás : 2017/2163(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0098/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0098/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.33

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0138

JELENTÉS     
PDF 582kWORD 69k
26.3.2018
PE 613.463v02-00 A8-0098/2018

az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (2016. január 1-je előtt: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2163(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (2016. január 1-je előtt: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2163(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB(4) tanácsi határozatra, és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) és a 2005/681/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2219/EU, 2015. november 25-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 20. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0098/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (2016. január 1-je előtt: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2163(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB(10) tanácsi határozatra, és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) és a 2005/681/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2219/EU, 2015. november 25-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11), és különösen annak 20. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0098/2018),

1.  jóváhagyja az az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárásáról szóló határozatát;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (2016. január 1-je előtt: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2163(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0098/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint az Európai Rendőrakadémia (a továbbiakban: az akadémia) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 10 291 700 EUR volt, ami 2015-höz képest 17,34%-os növekedést jelent, a Bizottsággal az EU és a közel-keleti és észak-afrikai régió közötti, a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló képzési partnerségi támogatási megállapodásnak köszönhetően; mivel az akadémia költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Rendőrakadémia 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az akadémia éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 95,95% volt, ami 2015-höz képest 0,44%-os emelkedést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 78,85%-os volt, ami 2015-höz képest 0,15%-os enyhe csökkenést jelent;

2.  megállapítja, hogy az Unió és a közel-keleti és észak-afrikai régió közötti, a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló képzési partnerségi támogatási megállapodás Bizottsággal való 2005-ben történt aláírását követően 2 490 504 eurós költségvetésben állapodtak meg, amelyből 1 243 891 eurós második részlet állt rendelkezésre kötelezettségvállalások és kifizetések céljára; megjegyzi továbbá, hogy a rendelkezésre álló előirányzatok 89%-át lekötötték, 48%-át pedig kifizették; felkéri az akadémiát, hogy a 2017. évi éves tevékenységi jelentésében számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a partnerség külső értékeléséről;

3.  tudomásul veszi, hogy az év végén az akadémia az összes pénzügyi kötelezettségvállalás 91%-át fizette ki időben, ezzel meghaladva azt a célkitűzést, hogy az összes kifizetés 85%-át a jogilag megszabott határidőn belül folyósítsák; megjegyzi, hogy a beszállítók nem számoltak fel kamatot késedelmes kifizetés miatt;

4.  megállapítja, hogy a személyzet egyes tagjai jogvitát kezdeményeztek az akadémiával szemben amiatt, hogy az átköltözés milyen feltételek között bonyolódott, és hogy az jövedelmükre negatív hatással volt; megjegyzi, hogy peren kívüli egyezség született a személyzet bizonyos tagjaival, és 2015 végén és 2016-ban sor került az ezzel kapcsolatos kifizetésekre; megjegyzi továbbá, hogy egyes munkatársak fellebbeztek a bíróság határozata ellen, a fellebbezések kapcsán várhatóan 2018-ban születik eredmény; felhívja az akadémiát, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a fellebbezés kimeneteléről;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megállapítja, hogy összesen 1 477 288 eurót vittek át 2017-re, amely a teljes 2016. évi költségvetés 17%-ának felelt meg; megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy az átvitt lekötött előirányzatok összege a II. cím (Támogató tevékenységek kiadásai) esetében 140 055 EUR, azaz 30% volt (2015-ben 212 456 EUR, azaz 49%); tudomásul veszi, hogy ezek az átvitelek főként az év végén megrendelt informatikai tanácsadáshoz, valamint informatikai termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódnak;

6.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolja, és nem szükségszerűen a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig állnak ellentétben az évenkéntiség költségvetési elvével, különösen, ha előre tervezik azokat és a Számvevőszéket tájékoztatják ezekről;

7.  megjegyzi, hogy 2016. december végén a 2015. évi költségvetést 93%-ban végrehajtották, ideértve a 2015–2016-os átvitt forrásokat is,

Átcsoportosítás

8.  megjegyzi, hogy az akadémia 9 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre az operatív és igazgatási költségvetés vonatkozásában, valamint további 2 átcsoportosítást az ügyvezető igazgató hatáskörén belül, az akadémia költségvetési rendelete 27. cikkének (1) bekezdése a) pontja szerinti rugalmassági záradék felhasználásával;

Személyzeti politika

9.  megállapítja, hogy a létszámterv szerint az uniós költségvetésben engedélyezett 28 álláshelyből 2016. december 31-én 25-öt töltöttek be, 2015-ben pedig 26-ot;

10.  elégedetten állapítja meg, hogy a 2016-ban betöltött álláshelyek száma alapján a nemek aránya a következőképpen alakult: az alkalmazottak 50%-a nő és 50%-a férfi; megjegyzi azonban, hogy az igazgatótanácsban a nemek közötti egyensúly aránya 69–31%-os volt;

11.  megállapítja, hogy az akadémia székhelyének az Egyesült Királyságból Magyarországra történő áthelyezése és az új helyszínen a személyzet fizetésére ennek következtében alkalmazott, jóval alacsonyabb korrekciós együttható miatt megnőtt a felmondások száma; megjegyzi, hogy több intézkedés is született e jelenség enyhítésére; megjegyzi azonban, hogy az alacsony besorolású álláshelyek és az alacsony korrekciós együttható nem ösztönzi a külföldieket (különösen Nyugat- és Észak-Európából) arra, hogy Magyarországra költözzenek, és hogy ennek következtében nem biztosított a személyi állomány földrajzi egyensúlya; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy 2016-ban az akadémia személyi állományának 30%-a magyar volt, ami aránytalan szám; aggodalommal állapítja meg a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a magas munkaerő-fluktuáció hatással lehet az üzletmenet folytonosságára, és befolyásolhatja az akadémiának a munkaprogramjában szereplő tevékenységek végrehajtására irányuló képességét, és jelzi, hogy erre a problémára megoldást kell találni; megjegyzi továbbá, hogy a személyzet földrajzi egyensúlya kihat a személyzeti költségekre, aminek eredményeként az a döntés született, hogy az 1. címben fel nem használt pénzeszközöket átcsoportosítják a 3. címbe, lehetővé téve további operatív tevékenységek végrehajtását;

12.  megállapítja, hogy az akadémia személyzetének tagjai 2016-ban átlagosan 4,3 napot voltak betegszabadságon; némi aggodalommal állapítja meg, hogy a személyzet 2016-ban kevesebb mint egy napot töltött jólléti tevékenységekkel, és hogy az egyetlen ilyen jellegű rendezvényre a munkaidő után került sor; megjegyzi ugyanakkor, hogy a mentesítésért felelős hatóságnak adott válaszaiban az akadémia jelezte, hogy 3900 eurót fordított jólléti tevékenységekre; kéri az akadémiát, hogy fejtse ki részletesebben az összeg elköltésének módját;

13.  elégedetten állapítja meg, hogy az akadémiai létrehozta a bizalmas tanácsadók hálózatát, megszervezte képzésüket, továbbá a személyi állomány részére is képzéseket szervezett a zaklatás megelőzéséről; megjegyzi, hogy 2016-ban nem jelentettek zaklatási ügyet;

14.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

15.  megjegyzi, hogy az akadémia nem használ szolgálati gépjárműveket;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

16.  tudomásul veszi, hogy a felső vezetés és az igazgatótanács tagjainak érdekeltségi nyilatkozatait közzétették az akadémia honlapján; tudomásul veszi, hogy az akadémia személyzetének tagjait és az akadémiával közvetlenül együttműködő más személyeket is felkérték arra, hogy töltsék ki az érdekeltségi nyilatkozatot;

17.  a javadalmazott külső szakértők tekintetében megjegyzi, hogy az akadémia a szerződéses felek éves jegyzékének részeként a honlapján közzéteszi az általa kötött szakértői szerződéseket; megjegyzi azonban, hogy a javadalmazott szakértők összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatait a honlapon nem teszik közzé; elismeri, hogy az akadémia felül fogja vizsgálni az ilyen nyilatkozatok közzétételére vonatkozó szabályokat; kéri az akadémiát, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a meghozott intézkedésekről;

18.  megjegyzi, hogy az akadémia nem teszi közzé igazgatósági üléseinek jegyzőkönyveit; felkéri az akadémiát, hogy honlapján tegye közzé a jegyzőkönyveket;

19.  megjegyzi, hogy 2016-ban az akadémia egy dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmet kapott, amelyre válaszul teljes hozzáférést engedélyezett a kért dokumentumokhoz;

Főbb eredmények

20.  üdvözli az akadémia által 2016-ban elért három fő eredményt:

–  az ISO 9001 tanúsítvány megszerzése két fő tevékenységi területen: a házon belüli képzési tevékenységek és a CEPOL csereprogramja terén;

–  a 2016. július 1-jén hatályba lépett új mandátum végrehajtásához szükséges előkészületek befejezése;

–  az EU és a közel-keleti és észak-afrikai régió közötti, a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló képzési partnerségi projekt sikeres végrehajtása;

Csalás elleni stratégia

21.  elégedetten állapítja meg, hogy a csalások bejelentésére és a bejelentő személyek védelmére vonatkozó szabályokat integrálták az akadémia csalás elleni stratégiájába;

22.  megállapítja, hogy az igazgatótanácsnak a tervek szerint 2017 novemberében kellett elfogadnia a felülvizsgált csalás elleni stratégiát; felkéri az akadémiát, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a stratégia felülvizsgálatáról;

Belső ellenőrzés

23.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2016 novemberében és decemberében ellenőrizte az akadémia képzési szükségletekkel kapcsolatos értékeléseit, tervezését és költségvetési tervezését, a fő tevékenységi körökre összpontosítva; megjegyzi továbbá, hogy a 2017. márciusi ellenőrzési jelentés tervezete arra a következtetésre jutott, hogy – bár az ellenőrzés nem vezetett kritikus vagy nagyon fontos problémák azonosításához – a Belső Ellenőrzési Szolgálat szerint javítani kell a bel- és igazságügyi képzési mátrix használatát annak érdekében, hogy ne legyenek átfedések más bel- és igazságügyi ügynökségek által szervezett képzésekkel; úgy véli, hogy a kérdést a lehető leghamarabb rendezni kell;

Teljesítmény

24.  megjegyzi, hogy 2016-ban az akadémia képzési portfóliója 174 képzési tevékenységet tartalmazott, köztük 87 házon belüli képzést és 87 internetes szemináriumot, valamint az európai rendőrségi csereprogram keretében 492 cserelátogatást, 27 internetes modult, és egy internetes tanfolyamot; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az akadémiai képzések immár a hatodik egymást követő évben egyre szélesebb kört szólítanak meg, és hogy az akadémia 2016-ban 18 009 bűnüldözési szakembert képzett a 2015. évi 12 992-vel szemben, ami 38%-os növekedést jelent;

25.  megállapítja, hogy az akadémián átfogó értékelési rendszer biztosítja a képzési portfólió minőségét; megjegyzi továbbá, hogy a képzések értékelése nem csak a hatékonyságot, hanem a résztvevők elégedettségét is méri; megjegyzi, hogy az általános elégedettség magas, a résztvevők csaknem 95%-a úgy nyilatkozott, hogy nagyon elégedett vagy elégedett volt az akadémia tevékenységével;

26.  rámutat, hogy az ügynökség eredményesen biztosította a 2016. évi munkaprogramja szerint elvárt termékeket és szolgáltatásokat;

Egyéb megjegyzések

27.  megjegyzi, hogy az akadémia ötéves külső értékelését 2016 januárjában zárta le a külső értékelő; elégedetten állapítja meg, hogy a külső értékelő szerint az akadémia hatékonyan működik, és ezt az értékelést alátámasztja az akadémia által folytatott tevékenységeknek az értékelési időszak folyamán növekvő száma, miközben ugyanebben az időszakban viszonylag stabil volt az ehhez szükséges erőforrások mennyisége; megjegyzi azonban, hogy az akadémia ötéves értékelő jelentése 17 ajánlást fogalmazott meg; megállapítja, hogy cselekvési tervet dolgoztak ki az ajánlások végrehajtása céljából, 31 olyan fellépést azonosítva, amelyet 2016 közepe és 2018 vége között végre kell hajtani; az ötéves értékelés alapján aggodalommal állapítja meg, hogy az akadémia emberi és pénzügyi erőforrásait mindenképpen meg kell erősíteni;

28.  elégedetten állapítja meg, hogy az akadémia mozgásérzékelővel ellátott világítással rendelkezik a folyosókon az energiatakarékosság érdekében, és nem ért egyet az akadémiával abban, hogy amíg 2016-ban a magyar hatóságok bocsátották rendelkezésére a helyiségeket, ne lett volna lehetősége beleszólni az épület üzemeltetésébe és ne lett volna képes közvetlenül végrehajtani költséghatékonysági vagy környezetbarát intézkedéseket;

29.  a rendelkezésre álló idő gyors csökkenése fényében aggodalommal állapítja meg, hogy az akadémia egyelőre nem rendelkezik elegendő információval ahhoz, hogy alaposan előkészíthesse a brexit utáni jövőbeli tevékenységek elvégzését; megjegyzi, hogy a brexit korlátozni fogja az akadémia hozzáférését az Egyesült Királyság bűnüldözési szakértelméhez, további korlátozni fogja az egyesült királyságbeli szakértőkkel folytatott képzések szervezésének lehetőségeit; megjegyzi, hogy ezek a szempontok negatívan hathatnak a közös gyakorlatok kidolgozására, az információcserére és végső soron a bűnüldözés és a bűnmegelőzés terén folytatott, határokon átnyúló együttműködésre is; javasolja, hogy hajtsanak végre intézkedéseket legalább az együttműködés jelenlegi szintjének fenntartása érdekében; felkéri a Bizottságot és az akadémiát, hogy tájékoztassák a mentesítésért felelős hatóságot a brexittel kapcsolatos kockázatok kezeléséről;

30.  megállapítja, hogy 2016 volt az EU és a közel-keleti és észak-afrikai régió közötti, a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló képzési partnerségi projekt végrehajtásának első teljes éve; üdvözli, hogy ez a projekt jelenleg az Unió és a közel-keleti és észak-afrikai régió között a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott együttműködés kiemelt projektje;

31.  felszólítja az akadémiát, hogy haladéktalanul tegyen eleget az online láthatóságának fokozására irányuló célkitűzésének, és javítsa tovább a honlapját annak érdekében, hogy az még relevánsabb legyen az érintett felek számára, és jobban támogassa az akadémia munkáját; javasolja az akadémiának, hogy hatékonyabban számoljon be a tevékenységei által kifejtett hatásokról, és különösen az Unió biztonságára kifejtett hatásokról; elismeri az akadémia által ennek érdekében kifejtett erőfeszítéseket;

o

o o

32.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2018. ...-i állásfoglalására(14).

19.2.2018

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2163(DEC))

A vélemény előadója: Kostas Chrysogonos

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli a Számvevőszék megállapításait, miszerint az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (CEPOL) éves beszámolója híven tükrözi 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét és azt, hogy tranzakciói jogszerűek és szabályszerűek;

2.  rámutat, hogy a CEPOL költségvetése és személyi állománya 22%-kal nőtt 2016-ban; megállapítja ezzel összefüggésben, hogy az átvitt lekötött előirányzatok összege a II. cím (Támogató tevékenységek kiadásai) esetében magas, 140 055 euró, azaz 30% volt, ami főképp informatikai tanácsadást és az év késői szakaszában megrendelt informatikai eszközöket és szolgáltatásokat foglal magában;

3.  megállapítja, hogy jelentős volt a személyzeti fluktuáció azt követően, hogy a CEPOL-t áthelyezték az Egyesült Királyságból Magyarországra; elismeri, hogy ez a bérkorrekciós együttható különbségére és a munkaerő-felvételi besorolás alacsony szintjére vezethető vissza; e tekintetben megállapítja, hogy a személyzeti szabályzat biztosítja az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy az intézmények szükségleteinek kielégítéséhez szükséges tisztviselők felvételekor figyelembe lehessen venni az Unióban jellemző munkaerőpiaci feltételeket; arra ösztönzi a CEPOL-t, hogy tegyen hosszú távú intézkedéseket a személyzeti fluktuáció stabilizálására, főként az IKT területén;

4.  megállapítja, hogy a CEPOL sokkal nagyobb számú érdeklődőhöz jutott el, 2016-ban a résztvevők száma elérte a 18 009-et, szemben a 2015-ös 12 992-vel, ami 38,6%-os növekedést jelent; kiemeli a CEPOL által nyújtott termékek minőségét, amit az is tükröz, hogy a résztvevők 95%-a nagyon elégedett vagy elégedett; üdvözli, hogy a CEPOL az ISO 9001:2015 minőségbiztosítási standard szerinti tanúsítással rendelkezik;

5.  rámutat arra, hogy az ügynökség eredményesen biztosította a 2016. évi munkaprogramja szerint elvárt termékeket és szolgáltatásokat;

6.  megállapítja, hogy 2016 volt az EU és a közel-keleti és észak-afrikai régió közötti, a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló képzési partnerségi projekt végrehajtásának első teljes éve; üdvözli, hogy ez a projekt jelenleg egybehangzóan az Unió és a közel-keleti és észak-afrikai régió között a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott együttműködés kiemelt projektje;

7.  kiemeli, hogy összesen 1788 résztvevője volt az ügynökség alapvető jogokról szóló bentlakásos tanfolyamainak, webináriumainak és csereprogramjainak, ahogyan arról a 2016. évi konszolidált éves jelentés beszámol; ösztönzi a CEPOL-t, hogy folytassa az e témakörökben tartott képzések eredményes végrehajtását; támogatja ugyanakkor a CEPOL azon szándékát, hogy folytatja olyan képzések és webináriumok tartását, amelyek révén a bűnüldöző szervek tagjai naprakész információkat kaphatnak és megismerhetik a bevált gyakorlatokat a gyűlölet-bűncselekmények és a nemi alapú erőszak különböző formáinak azonosítását és az ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásokat illetően, továbbá rá lehet irányítani a figyelmet a veszélyeztetett társadalmi csoportok előtt álló kihívásokra;

8.  sajnálja, hogy a CEPOL szakértői közül csak a felső vezetés és az igazgatótanács érdekeltségi nyilatkozatait tették közzé a szervezet weboldalán; ösztönzi a CEPOL azon célkitűzését, hogy felülvizsgálja a szakértői érdekeltségi nyilatkozatok felvételére és közzétételére vonatkozó rendelkezéseket, a személyes adatok védelmére vonatkozó követelmények megfelelő figyelembevétele mellett;

9.  felszólítja az ügynökséget, hogy haladéktalanul fogadjon el és hajtson végre világos és határozott stratégiát a visszaélések bejelentésére vonatkozóan, valamint az Unió személyzeti szabályzatával összhangban álló szabályokat a „forgóajtó-jelenség” kiküszöbölése érdekében;

10.  felszólítja az ügynökséget, hogy haladéktalanul tegyen eleget az online láthatóságának fokozására irányuló célkitűzésének, és javítsa tovább a honlapját annak érdekében, hogy az még relevánsabb legyen az érintett felek számára, és jobban támogassa a CEPOL munkáját; javasolja a CEPOL-nak, hogy hatékonyabban számoljon be a tevékenységei által kifejtett hatásokról, és különösen az Unió biztonságára kifejtett hatásokról; elismeri a CEPOL által ennek érdekében kifejtett erőfeszítéseket;

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

1.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 47. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 47. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 256., 2005. 10.1., 63. o.

(5)

HL L 319., 2015.12.4., 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 47. o.

(8)

HL C 417., 2017.12.6., 47. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 256., 2005. 10.1., 63. o.

(11)

HL L 319., 2015.12.4., 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 113., 2016.3.30., 107. o.

(14)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 12.Jogi nyilatkozat