Eljárás : 2017/2166(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0107/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0107/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.40

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0145

JELENTÉS     
PDF 603kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2166(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2166(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0107/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2166(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0107/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2166(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0107/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(11) szerint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (a továbbiakban: a hivatal) 2016-os pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 9 967 000 EUR volt, ami 2015-höz képest 8,14%-os növekedést jelent; mivel a növekedés főként az európai parti őrség létrehozására irányuló kísérleti projekttel kapcsolatos további eseti támogatásoknak volt betudható; mivel a hivatal költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a 2016-os pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya elérte a 99,6%-ot; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 88,5% volt;

2.  tudomásul veszi, hogy az európai parti őrséggel kapcsolatos kísérleti projektekre a Bizottságtól kapott kiegészítő források jelentősen befolyásolták a költségvetést, nevezetesen két eseti támogatást – összesen 750 000 EUR értékben – kapott költségvetésébe 2016-ban és 2017-ben elköltendő (vagyis többéves) címzett bevételként, amely igazolja, hogy végrehajtási arányukat a fennmaradó költségvetés végrehajtásától külön kezelik;

3.  üdvözli a 2016-ban az e-igazgatás terén elért eredményeket: az elektronikus pályázati, rendelési és számlázási (e-Prior) modulok végrehajtása a Bizottság Informatikai Főigazgatóságával (DG DIGIT) együttműködésben, az ABAC szerződéskezelési eszköz végrehajtása a keretszerződések nyilvántartásba vétele és nyomon követése érdekében, a Bizottság irányítási rendszerének (MIPS) végrehajtása, amely a papíralapú formanyomtatványok használatának jelentős csökkenéséhez vezet, a Sysper 2 (humánerőforrás-informatikai eszköz) jövőbeli használata; a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az egyéb észszerűsítési intézkedések végrehajtásával együtt jelenleg a pénzügyi tranzakciók mintegy 95%-át elektronikus úton bonyolítják le, ami nagyobb hatékonyságot, az adatok megbízhatóságát és ellenőrzési nyomvonalakat eredményez;

4.   emlékeztet, hogy a hivatal költségvetése az elmúlt öt évben változatlan maradt annak ellenére, hogy feladatai gyarapodtak és vizsgálatainak száma nőtt; megjegyzi, hogy az emberi erőforrásokra fordított kiadásai ugyanakkor nem változtak, és hogy műveleteinek költségek csökkent ugyanebben az időszakban; hangsúlyozza, hogy ezek a tények, amelyek ugyan az erőforrások optimalizálásáról és a hivatal jó vezetéséről tanúskodnak, megfelelő költségvetési előirányzatok hiányában fékezhetik a fejlődést és nyomást gyakorolhatnak az alkalmazottak tevékenységére, amelyet ellenőrizni kellene, hogy meg lehessen győződni munkakörülményeik minőségéről;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megjegyzi, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt pénzeszközök szintje a 2016-os teljes támogatás 11%-át tette ki; megjegyzi, hogy a II. cím (Igazgatási kiadások) átviteli aránya 34%-os volt, ami 2015-höz képest 14%-os növekedést jelent; megjegyzi azonban, hogy a II. cím esetében az alacsonyabb végrehajtás a lezárás és a végső kifizetések tekintetében az év végén még függőben lévő számos külső szolgáltatással magyarázható (például ikt, fordítás és külső értékelési szolgáltatások); a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy azok teljes végrehajtására 2017-ben kerül sor, és az előirányzatokat nem kell majd törölni;

6.  megjegyzi, hogy az előző évről áthozott kötelezettségvállalások tekintetében a végrehajtás aránya 95,3%, és a kapcsolódó törlések a 2016. évi kifizetési előirányzatok 0,4%-át teszik ki;

7.  rámutat, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökségek előre betervezik, és erről tájékoztatják a Számvevőszéket;

Átcsoportosítások

8.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hivatal végleges beszámolója szerint a 2016. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzés és személyzeti politika

9.  megjegyzi, hogy 2016. december 31-én az aktív személyzet 56 fő volt, ami azt jelenti, hogy a létszámtervben szereplő álláshelyek betöltöttsége 100%-os volt;

10.  megállapítja, hogy a hivatal teljesítette az 5%-os általános létszámcsökkentést; megjegyzi azonban, hogy az alapító rendelet módosításának következtében a hivatal az új feladatokkal összefüggésben 13 álláshelyet kapott a 2017-es létszámtervben;

11.  tudomásul veszi, hogy a hivatal belső felépítését átszervezték, hogy hozzáigazítsák az új változásokhoz és a hivatal alapító rendeletének módosításával járó kiegészítő forrásokhoz;

12.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a személyzet tagjainak 62%-a férfi és 38%-a nő, ami 2:1 arányú egyensúlytalanságot jelent; felhívja a hivatalt, hogy haladéktalanul kezelje a helyzetet és számolja fel az egyensúlyhiányt;

13.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatal kifizetéseinek túlnyomó többségét a költségvetési rendeletben meghatározott időkorlátokon belül teljesítette, így a beszállítók nem számítottak fel késedelmi kamatokat; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetések átlagos ideje 2015-ben 22 nap volt;

14.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlynak a hivatal személyzeti politikája részét kell képeznie; megjegyzi, hogy a jólléti tevékenységekre fordított összeg munkatársanként 138,14 EUR volt; megállapítja, hogy a személyzet által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 3,7 nap, ami jóval alacsonyabb az uniós ügynökségek átlagánál;

15.  megjegyzi, hogy az igazgatótanács 2017-ben végrehajtási szabályokat fogadott el a zaklatásról; sajnálja, hogy késedelmet szenved e szabályok bevezetése; felhívja a hivatalt, hogy támogassa képzések és tájékoztató szemináriumok szervezését a munkatársak tudatosságának növelése érdekében;

16.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán a hivatalhoz nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

17.  nyugtázza, hogy a hivatal elfogadta az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó átfogó politikáját, amelyet 2016-ban módosítottak, és egy csalás elleni stratégiát; tudomásul veszi, hogy a 2017 végéig végrehajtandó összesen 13 fellépés közül tizenegyet már végrehajtottak; tudomásul veszi, hogy a hivatal csalások megelőzését és észlelését célzó ellenőrzései hasonlóak az ügyletek jogszerűségét és szabályosságát biztosító ellenőrzésekhez, mint például a „négy szem elve”, a pénzügyi és számviteli rendszerek automatizált ellenőrzései, a bérszámfejtés kiszervezése és a testületi tagok által minden esetben aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatok; elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatalnál létrehozása óta nem történtek visszaélésszerű cselekmények;

18.  üdvözli a hivatal összeférhetetlenségi politikájának 2016-ban elfogadott módosításait, nevezetesen az igazgatótanács tagjainak, a hivatal ügyvezető igazgatójának és az osztályvezetőknek az önéletrajzok benyújtására vonatkozó kötelezettségét, amelyeket a hivatal honlapján közzé kell tenni, és szükség esetén frissíteni kell; tudomásul veszi a tanácsadó testület tagjai hatáskörének kiterjesztését;

19.  a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a hivatal valamennyi, évente leadandó írásbeli érdekeltségi nyilatkozatot ellenőrzött; sajnálja azonban, hogy 2016 végén az igazgatótanács két tagja még nem nyújtotta be érdekeltségi nyilatkozatát; megjegyzi, hogy az igazgatótanács minden egyes ülése előtt az elnök felkéri a tagokat, hogy erősítsék meg az érdekeltségi nyilatkozatok ténybeli helytállóságát, bejelentve bármilyen potenciális összeférhetetlenséget, amely az üléssel kapcsolatban felmerülhet; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a hiányzó érdekeltségi nyilatkozatok benyújtása tekintetében elért haladásról;

20.  a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a hivatal a Bizottság határozatmintájára vár, hogy annak alapján saját határozatot fogadjon el a visszaélések bejelentéséről; megjegyzi azonban, hogy a bizottsági határozatminta elkészültéig a visszaélések bejelentéséről szóló jelenlegi bizottsági határozat nyújt útmutatást a személyzet számára; megjegyzi, hogy 2016-ban a hivatalnál nem történt visszaélések bejelentésével kapcsolatos eset; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a határozatminta végrehajtásáról;

21.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

Főbb eredmények

22.  üdvözli a hivatal által azonosított, 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy:

–  20 000 halászati ellenőrzést koordinált az Unióban és nemzetközi vizeken közös alkalmazási tervein keresztül;

–  együttműködést alakított ki más uniós ügynökségekkel az európai parti őrség létrehozása érdekében;

–  támogatta a kirakodási kötelezettség regionális szintű végrehajtását a közös halászati politika keretében;

Belsőkontroll-rendszerek

23.  megjegyzi, hogy a hivatal igazgatótanácsa elfogadott belsőkontroll-standardokat, melyek célja a szakpolitikai és operatív célok teljesülésének biztosítása; tudomásul veszi, hogy a belső ellenőrzési rendszerben 12 belsőkontroll-standard magas, négy pedig közepes végrehajtási szintet ért el;

24.  megelégedéssel veszi tudomásul a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a 10. (üzletmenet-folytonosság), a 11. (dokumentumkezelés) és a 12. (információ és kommunikáció) belsőkontroll-standard immár „végrehajtva” minősítéssel szerepel;

Belső ellenőrzés

25.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2016-ban elvégezte a hivatal fő – mind operatív, mind adminisztratív – folyamatainak kockázatfelmérését; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat munkájának eredményeként kialakították a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2017–2019-re vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervét; elégedetten veszi tudomásul, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat valamennyi ajánlását végrehajtották;

26.  tudomásul veszi, hogy a hivatal második, a 2012–2016 közötti időszakot lefedő ötéves független külső értékelése 2015 októberében kezdődött és a tervek szerint 2017-ben fejeződött be; rámutat, hogy az egyes értékelések a hivatal hasznosságát, fontosságát és hatékonyságát, munkamódszereit, valamint azt értékelik, hogy a hivatal milyen mértékben járul hozzá a közös halászati politika keretében meghatározott szabályoknak való magas szintű megfelelés eléréséhez; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen értékelés eredményéről;

27.  tudomásul veszi, hogy a hivatal kialakította és végrehajtotta a Számvevőszék, a Belső Ellenőrzési Szolgálat és belső ellenőrzése valamennyi ellenőrzési ajánlásának központi monitoringját, hogy azokat egységesíteni és monitorozni lehessen, és javuljon a megfelelő cselekvési tervek nyomon követése;

Teljesítmény

28.  tudomásul veszi a hivatal alapító rendelete módosításának 2016-os elfogadását, amely kibővítette a hivatal megbízatását, hogy együttműködhessen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel (Frontex) és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel (EMSA) a partvédelmi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok támogatása érdekében; megállapítja, hogy a hivatal és a két ügynökség közösen dolgoznak a Bizottság három „partner főigazgatóságával” (Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság (DG MARE), Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság (DG HOME), Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság (DG MOVE)) a Parlament által a „határcsomag” végrehajtásának előkészítésére létrehozott „Európai parti őrség létrehozása” elnevezésű kísérleti projekt előkészítésén és végrehajtásán;

Egyéb megjegyzések

29.  kiemeli a hivatal fontos szerepét a közös halászati politika (KHP) elveinek harmonizálása és alkalmazása terén; gratulál a hivatal hatékonyságához, fejlődéséhez és a megalapítása óta elért remek eredményekhez;

30.   kiemeli a hivatal hozzájárulását a KHP nyomon követési, ellenőrzési és felügyeleti intézkedéseinek harmonizálásához és szabványosításához, melynek célja az egyenlő bánásmód biztosítása és a KHP-szabályok tiszteletben tartásának javítása, beleértve a kirakodási kötelezettség betartását is;

31.  rámutat arra, hogy a hivatal szerepet játszik az Unió harmadik országokkal és a halászattal foglalkozó nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködésében, beleértve regionális halászati gazdálkodási szervezeteket is, a szabályok és különösen a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemmel kapcsolatos, nemzetközi szervezetek által elfogadott rendelkezések tiszteletben tartásának javítása érdekében;

32.  elégedettségének ad hangot, amiért az ellenőrzések száma 2016-ban 15 %-kal növekedett, ami azt tükrözi, hogy a közös alkalmazási tervek és az operatív tervek összehangolása révén javult az emberi erőforrások koordinációja a tagállamokkal;

33.   elégedettségének ad hangot, amiért a Számvevőszék a 08/2017. számú különjelentésében nagyra értékelte, hogy a hivatal kulcsfontosságú szerepet játszik a halászati termékekre vonatkozó kommunikációs és adatcsererendszerek harmonizált és koherens megközelítésének kidolgozásában és javításában;

34.   elismeri, hogy a hivatal az európai parti őrség létrehozására irányuló közös kísérleti projekt keretében minőségi és releváns együttműködést folytat az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel és a Frontex-szel; azonban emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a hivatalnak elegendő forrást kell biztosítani az ilyen projektekre és minden más jövőbeli projektre, különösen az új technológiák ellenőrzés (drónok) és képzés (e-tanulás) terén való alkalmazása vonatkozásában;

35.  emlékeztet, hogy a tengeri ágazatban működő egyéb uniós ügynökségekkel közös operatív tevékenységek megvalósítása céljából erősíteni kell a hivatal megbízatását a tengeri katasztrófák megelőzése és az európai parti őrségek feladatainak összehangolása érdekében;

36.  hangsúlyozza, hogy növelni kell az előirányzott erőforrásokat, hogy meg lehessen erősíteni a hivatal operatív kapacitását a brexittel kapcsolatos bizonytalanságokkal való szembenézéshez és az ebből eredő további ellenőrzések elvégzéséhez;

37.  javasolja, hogy az intézményi átláthatóság javítása érdekében egy európai parlamenti képviselő legyen tagja a hivatal igazgatótanácsának, különösen a költségvetés igazgatótanács általi jóváhagyása során; javasolja, hogy ezt a képviselőt a Parlament Halászati Bizottságának tagjai közül válasszák ki;

o

o o

38.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2018. ...-i állásfoglalására(12).

2.3.2018

VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2166(DEC))

A vélemény előadója: Isabelle Thomas

JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  emlékeztet az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (a továbbiakban: a hivatal) fontos szerepére a közös halászati politika (KHP) elveinek harmonizálása és alkalmazása terén; gratulál a hivatal hatékonyságához, fejlődéséhez és a megalapítása óta elért remek eredményekhez;

2.   kiemeli a hivatal hozzájárulását a KHP nyomon követési, ellenőrzési és felügyeleti intézkedéseinek harmonizálásához és szabványosításához, melynek célja az egyenlő bánásmód biztosítása és a szabályok tiszteletben tartásának javítása, beleértve a kirakodási kötelezettség betartását is;

3.  emlékeztet, hogy a hivatal szerepet játszik az Unió harmadik országokkal és a halászattal foglalkozó nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködésében, beleértve regionális halászati gazdálkodási szervezeteket is, a szabályok és különösen a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemmel kapcsolatos, nemzetközi szervezetek által elfogadott rendelkezések tiszteletben tartásának javítása érdekében;

4.   tudomásul veszi a hivatal 2016-os pénzügyi évéről szóló számvevőszéki éves jelentést és a hivatal 2016. évi éves tevékenységi jelentését;

5.  elégedettségének ad hangot, amiért az ellenőrzések száma 2016-ban 15%-kal növekedett, ami azt tükrözi, hogy a közös alkalmazási tervek és az operatív tervek összehangolása révén javult az emberi erőforrások koordinációja a tagállamokkal;

6.   emlékeztet, hogy a hivatal költségvetése az elmúlt öt évben változatlan maradt annak ellenére, hogy feladatai gyarapodtak és vizsgálatainak száma nőtt; hogy személyzeti költségei viszont nem nőttek; hogy tevékenységeinek költsége ugyanebben az időszakban csökkent; hangsúlyozza, hogy ezek a tények, amelyek ugyan az erőforrások optimalizálásáról és a hivatal jó vezetéséről tanúskodnak, megfelelő költségvetési előirányzatok hiányában fékezhetik a fejlődést és nyomást gyakorolhatnak az alkalmazottak tevékenységére, amelyet ellenőrizni kellene, hogy meg lehessen győződni munkakörülményeik minőségéről;

7.   elégedettségének ad hangot, amiért a Számvevőszék a 2016-os pénzügyi évről szóló éves beszámolóban szereplő tranzakciókat jogszerűnek és szabályszerűnek találta, és 08/2017. számú különjelentésében nagyra értékelte, hogy a hivatal kulcsfontosságú szerepet játszik a halászati termékekre vonatkozó kommunikációs és adatcsererendszerek harmonizált és koherens megközelítésének kidolgozásában és javításában;

8.  hangsúlyozza, hogy a C1 kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtási aránya rendkívül jó volt (99,6%), magasabb, mint az előző évben, illetve hogy a C1 kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya (88,5%) változatlan maradt a korábbi évekhez képest; sürgeti a hivatalt, hogy folytassa az elkülönített előirányzatok optimális felhasználásának biztosítására irányuló erőfeszítéseit;

9.   elismeri, hogy a hivatal az európai parti őrség létrehozására irányuló közös kísérleti projekt keretében minőségi és releváns együttműködést folytat az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel és a Frontex-szel; azonban emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a hivatalnak elegendő forrást kell biztosítani az ilyen projektekre és minden más jövőbeli projektre, különösen az új technológiák ellenőrzés (drónok) és képzés (e-tanulás) terén való alkalmazása vonatkozásában;

10.  emlékeztet, hogy a tengeri ágazatban működő egyéb uniós ügynökségekkel közös operatív tevékenységek megvalósítása céljából erősíteni kell a hivatal megbízatását a tengeri katasztrófák megelőzése és az európai parti őrségek feladatainak összehangolása érdekében;

11.  rámutat, hogy a hivatalnak elegendő forrást kell biztosítani, hogy új művelettípusokat tudjon folytatni az embercsempész-útvonalak megszüntetésére, valamint arra, hogy a hajózási adatszolgáltatási rendszereiben rendelkezésre álló adatokat fel tudja használni a migránsokat szállító hajók észlelésére;

12.  hangsúlyozza, hogy növelni kell az előirányzott erőforrásokat, hogy meg lehessen erősíteni a hivatal operatív kapacitását a brexittel kapcsolatos bizonytalanságokkal való szembenézéshez és az ebből eredő további ellenőrzések elvégzéséhez;

13.  megismétli, hogy a hivatal személyzetének összetétele nem tükrözi a nemek paritását, és felszólít az igazságos feladatmegosztásra.

14.  javasolja, hogy az intézményi átláthatóság javítása érdekében egy európai parlamenti képviselő legyen tagja a hivatal igazgatótanácsának, különösen a költségvetés igazgatótanács általi jóváhagyása során; javasolja, hogy ezt a képviselőt az Európai Parlament Halászati Bizottságának tagjai közül válasszák ki;

15. a rendelkezésre álló adatok figyelembevételével javasolja, hogy a Parlament adja meg a hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítést.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

27.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

5

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Liliana Rodrigues

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 110. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 110. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 128., 2005.5.21., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 417., 2017.12.6., 110. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 110. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 128., 2005.5.21., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

HL C 333., 2016.9.9., 31. o.

(12)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 13.Jogi nyilatkozat