Eljárás : 2017/2169(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0109/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0109/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0162

JELENTÉS     
PDF 575kWORD 64k
26.3.2018
PE 613.454v02-00 A8-0109/2018

az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2169(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2169(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrségi Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(4), és különösen annak 43. cikkére,

–  tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 60. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0109/2018),

1.  mentesítést ad a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége igazgatója számára az Europol 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2169(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrségi Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(10), és különösen annak 43. cikkére,

–  tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11), és különösen annak 60. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0109/2018),

1.  jóváhagyja az Europol 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2169(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0109/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(13) szerint az Európai Rendőrségi Hivatal (a továbbiakban: az Europol) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 104 274 784 EUR volt, ami 2015-höz képest 9,27%-os növekedést jelent; mivel ez a növekedés az Europol megbízatásának kiterjesztésével járó, új vagy további feladatoknak tulajdonítható; mivel az Europol költségvetése szinte teljes egészében az Unió általános költségvetéséből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Rendőrségi Hivatal 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az Europol éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elégedetten állapítja meg, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya magas, 99,75%-os volt, amely azt mutatja, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 90,98%-os volt, ami 2015-höz képest 1,98%-os emelkedést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

2.  tudomásul veszi a számvevőszéki jelentés alapján, hogy a II. cím (Igazgatási kiadások) alatt lekötött, átvitt előirányzatok elérték a 3 500 000 EUR összeget (39%), a 2015-ös 4 200 000 EUR (41%) összeghez képest; megjegyzi, hogy ezen átvitt előirányzatok főleg az Europol székhelyéhez kapcsolódnak, amelyet a fogadó állam csak 2017-ben fog kiszámlázni (EUR 2 000 000); tudomásul veszi, hogy az Europol továbbra is törekszik a költségvetés hatékony és megfelelő végrehajtására, különös tekintettel az igazgatási kiadásokkal kapcsolatos átvitelekre; megjegyzi, hogy az Europol székhelyével kapcsolatos, a fogadó állam mint külső fél felügyelete alatt zajló munka miatt az épülettel kapcsolatos költségek kezelése várhatóan több pénzügyi évre kiterjed majd a jövőben; megjegyzi, hogy ennek oka az ezzel járó adminisztratív rendszer, amelyben az Europol a vonatkozó számlákat azután kapja meg, hogy a fogadó állam nemzeti szinten leszerződött a vállalkozókkal;

3.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolja, és nem szükségszerűen a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig állnak ellentétben az évenkéntiség költségvetési elvével, különösen, ha az Europol előre tervezi azokat, és a Számvevőszéket tájékoztatja ezekről;

Átcsoportosítások

4.  megállapítja, hogy összesen 48 átcsoportosításra került sor, csaknem 4 960 000 EUR értékben (a költségvetés 4,9%-a); megjegyzi továbbá, hogy bizonyos átcsoportosításokra szükség volt, hogy figyelembe tudják venni a költségvetés tervezése és végrehajtása közötti, bizonyos bűnügyi területeken kialakult sürgős helyzeteknek, például a hotspotokhoz kapcsolódó tevékenységeknek köszönhető különbségeket; megjegyzi, hogy a vissza nem térítendő támogatások kifizetésének – a támogatások előfinanszírozási összegének késedelmes bevételezése miatt szükségessé váló – fedezése céljából a rendes költségvetésben eszközölt ideiglenes átcsoportosításokat az előfinanszírozás megérkezésekor visszaállították;

Közbeszerzés és személyzeti politika

5.  tudomásul veszi, hogy 2016 végén az Europol által foglalkoztatott személyzet összlétszáma 655 fő volt, amelyből 505 fő szerepelt a létszámtervben, 146 fő szerződéses alkalmazott, 4 fő pedig helyi alkalmazott volt; tudomásul veszi továbbá, hogy a nem az Europolhoz tartozó személyzet (kirendelt nemzeti szakértők, összekötő tisztviselők, illetve az összekötő hivatalok személyzete, a gyakornokok és a kivitelezők) létszáma 452 fő volt; megjegyzi, hogy 2016-ban az Europol 145 új alkalmazottat vett fel (104 ideiglenes és 41 szerződéses alkalmazottat), és hogy 86 alkalmazott (64 ideiglenes és 22 szerződéses alkalmazott) kilépett az Europoltól;

6.  igen sajnálatosnak tartja, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek száma alapján nem valósult meg a nemek közötti egyensúly, mivel a munkatársak 32,4%-a nő, 67,6%-a pedig férfi volt, ami több mint kettő az egyhez, és ami ennél is aggasztóbb, hogy a vezető szakértők / vezető elemzők körében csak 14% volt a nők aránya, és hogy – ami a legrosszabb arány – az ügyvezetői és azzal egyenértékű vagy magasabb pozícióban lévő nők aránya csak 6,1% volt (két fő); felhívja az Europolt, hogy ez ügyben sürgősen lépjen fel tevőlegesen, és az új alkalmazottak felvételekor vegye figyelembe a nemek közötti egyenlőség kérdését, és a következő mentesítési eljárás során tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a 2017. végéig elért eredményekről;

7.  megjegyzi, hogy 2016 áprilisában a Parlament elfogadott egy költségvetés-módosítást, amely eredményeként megerősítették a személyzeti létszámot az Europol Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központjában, 2 000 000 EUR-val növelve a költségvetést, és további 35 álláshelyet (25 ideglenes, 5 szerződéses alkalmazott és 5 kirendelt nemzeti szakértő) létrehozva;

8.  örömmel jegyzi meg, hogy az Europol munkatársai átlagosan a munkanapok csak 1,2%-át töltötték betegszabadságon 2016-ban; megállapítja, hogy a személyi állomány tagjai által jólléti tevékenységekkel töltött napok száma egynél alacsonyabb volt; megjegyzi, hogy a Parlament kérése ellenére az Europol nem nevezett meg 2016-ban megtörtént különböző jólléti tevékenységeket, hanem az orvosi szolgáltatások és a kapcsolódó költségek egy főre jutó költségeiről számolt be; felhívja az Europolt, hogy a napok számában adja meg a betegszabadságon töltött időt;

9.  elégedetten állapítja meg, hogy az Europol a személyek méltóságának megvédésére és a pszichológiai és szexuális zaklatás megelőzésére irányuló politika részeként 10 bizalmas tanácsadóból álló hálózatot hozott létre; megjegyzi továbbá, hogy az Europol figyelemfelkeltő képzéseket tartott, a zaklatással kapcsolatos standard információkat közzétette az intranetes oldalán, és bevezetett egy programot az új alkalmazottak számára, amelynek része egy egészségről és jóllétről szóló előadás, amelynek keretében elmagyarázták a zaklatással kapcsolatos politikát és a bizalmas tanácsadók hálózatát;

10.  megjegyzi, hogy 2016-ban egy informális és egy formális (segítségkérés) eljárás indult zaklatással kapcsolatban; megjegyzi, hogy az egyetlen zaklatási eljárás igazgatási vizsgálathoz/belső vizsgálathoz vezetett, amely nem erősítette meg a zaklatás tényét; megjegyzi, hogy ennélfogva egy ügy sem jutott el az Európai Unió Bírósága elé;

11.  megjegyzi, hogy az Europol használ hivatali járműveket, de azok magáncélú használata nem engedélyezett;

Belső kontrollrendszerek

12.  tudomásul veszi, hogy 2016-ban az Europolnál zajlott kockázatkezelési tevékenységek a Számvevőszék által megnevezett ellenőrzési követelményekkel foglalkoztak, különösen az éves beszámolóval, a hatáskör-átruházási megállapodással és az Europol nyugdíjalapjának lezárásával; tudomásul veszi továbbá, hogy a kockázatkezelési tevékenységek közé tartozott a 2016. évi munkatervben kitűzött fő üzleti célokat fenyegető kockázatok, különösen a másodlagos biztonsági ellenőrzések helyszíni telepítésének új feladatához és az Europol elemzési rendszerének házon belüli elindításához kapcsolódó feladatok figyelemmel követése is; tudomásul veszi, hogy 2016 végéig az Europol kockázatértékelési naplója 16 magas vagy kritikus kockázatról számolt be, ami 4 további szervezeti kockázatot jelent a 2015 végén rögzített helyzethez képest;

13.  megjegyzi, hogy a belső ellenőrzés 2016 első félévében elvégezte az Europol belsőkontroll-standardjai végrehajtásának felülvizsgálatát; tudomásul veszi, hogy az Europol cselekvési tervet dolgozott ki a 40-ből 15 ajánlás 2016 végéig történő kezelése érdekében, és hogy ezen ajánlásokból 20 „nagyon fontos”, egy pedig „kritikus” minősítést kapott, nevezetesen az igazgatótanács által 2017. január 31-én jóváhagyott csalás elleni stratégiához kapcsolódó ajánlás;

Belső ellenőrzés

14.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék, a Belső Ellenőrzési Szolgálat, az Europol Közös Felügyeleti Szerve, a Bizottság adatvédelemért felelős tisztviselője, valamint a belső ellenőrzés által tett, még függőben maradt, kritikus jellegűnek vagy nagyon fontosnak minősített összes auditálási ajánlás 83%-ának 2016-ban eleget tettek, ami 2015-höz képest 12%-os emelkedés;

15.  megjegyzi, hogy 2016 októberében a Belső Ellenőrzési Szolgálat elvégezte a közbeszerzés ellenőrzését, amelyről az ellenőrzési jelentés tervezete még nem készült el 2016 végéig; felhívja az Europolt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzés eredményeiről;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

16.  tudomásul veszi, hogy az igazgatótanács 2017. május 1-jén az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályokat fogadott el tagjaira nézve, többek között érdekeltségi nyilatkozataik tekintetében; sajnálattal állapítja meg, hogy az Europol azt a megoldást választotta, hogy nem jelent be összeférhetetlenséget; aggodalommal állapítja meg, hogy az igazgatótanácsi tagok továbbra is nyilatkoztak, hogy esetükben nem áll fenn összeférhetetlenség; kéri, hogy az igazgatótanács tagjai a bármely egyéb szervezetben való tagságukat felsoroló érdekeltségi nyilatkozatot, ne pedig arról szóló nyilatkozatot tegyenek közzé, hogy esetükben nem áll fenn összeférhetetlenség; hangsúlyozza, hogy nem maguknak az igazgatótanácsi tagoknak kell kinyilatkoztatniuk, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség; tudomásul veszi, hogy az igazgatótanács tagjai és póttagjai felkérést kaptak, hogy 2017. december 15-ig töltsék ki, írják alá és nyújtsák be érdekeltségi nyilatkozatukat az önéletrajzukkal együtt, hogy azok később megjelenjenek az Europol honlapján; üdvözli, hogy az igazgatótanácsi tagok közzétették önéletrajzaikat az Europol honlapján; felhívja az Europolt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak arról, hogy az igazgatótanács tagjai valóban közzétették-e érdekeltségi nyilatkozataikat a kitűzött határidőn belül;

17.  tudomásul veszi, hogy 2016-ban az Europolhoz 107 dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelem érkezett (amely összesen 138 dokumentumot érintett), és az Europol 39 dokumentumhoz biztosított teljes, 20 dokumentumhoz részleges hozzáférést, és 79 dokumentumhoz megtagadta a hozzáférést; felkéri az Europolt, hogy a kérelmeket a lehető legnyitottabb módon kezelje, szem előtt tartva a jogi korlátozásokat, ám tiszteletben tartva a nyitottság és átláthatóság szellemét is;

18.  tudomásul veszi, hogy az Europol egy további „etikai csomaggal” foglalkozó kommunikációs kampányt indított 2017 októberében, hogy az Europol munkatársai és kirendelt nemzeti szakértőiobban megismerjék az Europol magatartási kódexének frissített változatát, valamint az ajándékok, az összeférhetetlenség és a visszaélések kezelésére vonatkozó iránymutatásokat; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a visszaélések bejelentésére vonatkozó iránymutatások megerősítik, hogy az Europol elkötelezett a visszaélések bejelentői személyazonosságának védelme iránt; üdvözli, hogy a visszaélések bejelentéséről szóló szabályokat közzétették az Europol honlapján; kéri, hogy az Europol nyújtson részletes tájékoztatást a visszaélések bejelentésének 2016. évi eseteiről (ha voltak ilyenek), és hogy azokat miként kezelték;

19.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

20.  üdvözli, hogy az igazgatótanács csalás elleni stratégiát dolgozott ki a 2017 és 2018 közötti időszakra;

Főbb eredmények

21.  üdvözli az Europol által 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen:

–  a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központjának és a Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központjának létrehozása, ideértve a személyzet helyszínre telepítését több mint 4800 másodlagos biztonsági ellenőrzés elvégzésére a migrációs hotspotokban 2016 végéig; tudomásul veszi, hogy az Europol több mint 270 terrorizmus elleni műveletet támogatott, ami a teljes 2016-os évhez képest több mint kétszeres növekedést jelent (2016-ban 127 terrorizmus elleni műveletet támogatott);

–  újítások az innovatív vizsgálati támogatási eszközök terén: Európa legkeresettebb szökevényeinek weboldala 2016-ban, ahová 2017 novemberéig 115 szökevényről, 41 kiemelt szökevény elfogásáról, köztük a weboldal indulásának köszönhető 13 elfogásról tettek fel információkat; tudomásul veszi, hogy az Europol Számítástechnikai Bűnözés Elleni Központja egy új kép- és videoelemző eszközt indított útjára, hogy elősegítse különösen a szexuális kizsákmányolás gyermek áldozatainak azonosítását, ideértve 2017-ben a gyermekek online szexuális kizsákmányolása elleni 38 egyedi művelet számára nyújtott Europol-támogatást;

–  az (EU) 2016/794 rendelet(14) 2016. májusi elfogadása, amely 2017. május 1-jén lépett életbe, és a parlamenti felügyelet szorosabb rendszerét és jobb műveleti támogatási mandátumot vezetett be;

Egyéb megjegyzések

22.  elégedetten jegyzi meg, hogy az Eurojust az Europollal együttműködésben véglegesítette az ISO14001/EMS tanúsítvánnyal kapcsolatos kombinált megközelítést; tudomásul veszi, hogy az Europol számos intézkedést vezetett be a költséghatékony és környezetbarát munkahely biztosítása és a széndioxid-kibocsátások további csökkentése vagy ellentételezése érdekében;

23.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az Europol továbbra is együttműködik számos nemzetközi partnerrel, valamint más uniós ügynökségekkel és szervekkel, és hogy a migrációs válságra való tekintettel az Europol tovább erősítette az együttműködést a Frontex-szel;

24.  megjegyzi, hogy az Europol szerint a brexitnek köszönhetően jelentős pénzügyi és működési kockázatok állnak fenn; felhívja az Europolt, e kockázatok meghatározása és kezelése tekintetében maradjon proaktív, és hogy a brexitnek az Europolra gyakorolt jövőbeli hatásáról tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot, emellett a brexit-tárgyalásokat illetően szorosan működjön együtt a Bizottsággal annak érdekében, hogy a működésre és a finanszírozásra esetlegesen gyakorolt negatív hatásokra kellőképpen fel lehessen készülni;

25.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az Europol 2016–2017 közötti időszakról szóló értékelését csak 2018. január 23-án, a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának a mentesítésről szóló jelentéséhez fűzendő módosítások benyújtási határidejét követő öt nappal tették közzé az Europol honlapján; felhívja az Europolt, hogy a jövőben éves értékeléseit időben tegye közzé annak érdekében, hogy a mentesítésért felelős hatóság a megfelelő információk birtokában végezhesse munkáját;

26.  tudomásul veszi, hogy a tagállamok részéről egyre növekvő igény mutatkozik az Europol szolgáltatási iránt; ebben az összefüggésben sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a szűkös ikt-források miatt a központi rendszerek fejlesztési tevékenységeit át kellett rangsorolni, a projektek késedelmet szenvedtek, és hogy emiatt az Europol további kiszervezési lehetőségekben gondolkodik, a megnövekedett kockázatok ellenére;

o

o o

27.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2018. ...-i állásfoglalására(15).

7.2.2018

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2169(DEC))

A vélemény előadója: Kostas Chrysogonos

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az Europol 2016–2017. évi értékelését csak 2018. január 23-án, a jelentéshez fűzendő módosítások benyújtási határidejét követő öt nappal tették közzé az Europol honlapján; felhívja az Europolt, hogy a jövőben éves értékeléseit időben tegye közzé annak érdekében, hogy a mentesítésért felelős hatóság a megfelelő információk birtokában végezhesse munkáját;

2.  üdvözli a Számvevőszék azon megállapítását, hogy az Europol éves beszámolója híven tükrözi az Europol 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak;

3.  megállapítja, hogy az átvitt lekötött előirányzatok összege a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében viszonylag magas, 3 500 000 euró, azaz 39% volt; tudomásul veszi, hogy ez az Europol és a fogadó állam között az építési munkálatok kapcsán kötött megállapodások jellegéből adódik; megállapítja, hogy az Europol 2016-ban 1 500 000 euró összegű sürgősségi segélyben részesült a Belső Biztonsági Alaptól azért, hogy szakértőket (meghívott tisztviselőket) tudjon kiküldeni az uniós fogadóállomások másodlagos biztonsági ellenőrzésére, amelynek költsége az értékelés szerint a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodásnak megfelelően elszámolható;

4.  tudomásul veszi az Europol 12%-os személyzeti és 8,3%-os költségvetési emeléseit 2016-ban, miután az Europol új feladatokat kapott; üdvözli a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok magas, 99,8%-os és 91%-os végrehajtási arányát;

5.  tudomásul veszi, hogy a tagállamok részéről egyre növekvő igény mutatkozik az Europol szolgáltatási iránt; ebben az összefüggésben sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a szűkös ikt-források miatt a központi rendszerek fejlesztési tevékenységeit át kellett rangsorolni, a projektek késedelmet szenvedtek, és hogy emiatt az Europol további kiszervezési lehetőségekben gondolkodik, a megnövekedett kockázatok ellenére;

6.  üdvözli, hogy az Europol lépéseket tett azért, hogy időben foglalkozzon azzal az egy kritikus és 26 nagyon fontos ajánlás többségével, amelyet a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ a tagállamoknak nyújtott operatív támogatás keretében végzett belső ellenőrzéseket követően juttatott el a tagállamok számára, valamint hogy az Europol belső ellenőrzési standardokat vezetett be; javasolja, hogy ezeket elsőbbségi kérdésként kezelve oldja meg; felhívja az Europolt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, és foglalkozzon a még mindig nem teljesített öt ajánlással is; üdvözli az Europol csalások megelőzésére szolgáló 2017–2018-as stratégiáját;

7.  rámutat, hogy az Europol új jogi kerete további intézkedéseket ír elő arra nézve, hogy a mentesítésért felelős hatóságnak rugalmasabb és korszerűbb adatkezelési rendszer elfogadása révén külön tájékoztatást kell nyújtani az Europol munkájáról, és ezen belül az érzékeny operatív ügyekről is; üdvözli az Europol etikai csomagjának a munkatársak felé való proaktív kommunikációját, amely csomag magában foglalja az Europol magatartási kódexének frissített változatát, valamint az ajándékok elfogadására, az összeférhetetlenség kezelésére és a visszaélések bejelentésére vonatkozó, az Europol működéséhez további biztosítékokat szolgáltató, a munkatársaknak szóló iránymutatásokat; megjegyzi, hogy az Europol munkatársai az Europol intranetes oldalán találják a visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályokat; elismeri, hogy az igazgatótanács az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályokat fogadott el a tagjaira nézve; üdvözli, hogy az Europol igazgatótanácsi tagjainak érdekeltségi nyilatkozatait nemrégiben közzétették az Europol weboldalán;

8.  üdvözli az Europol 2016-os összevont éves tevékenységi jelentésének közzétételét; sajnálja azonban, hogy a korábbi ajánlások ellenére sem tette még közzé az Europol az Európai Számvevőszék jelentését; megismétli, hogy az átláthatóság fontos az uniós polgárok által az Unióba és az uniós intézményekbe vetett bizalom fenntartásához.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

1.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 417., 2017.12.6., 223. o.

(2)

HL C 417., 2017.12.6., 223. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(5)

HL L 135., 2016.5.24., 53. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 417., 2017.12.6., 223. o.

(8)

HL C 417., 2017.12.6., 223. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(11)

HL L 135., 2016.5.24., 53. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 84., 2017.3.17., 172. o.

(14)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

(15)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.

Utolsó frissítés: 2018. április 3.Jogi nyilatkozat