Eljárás : 2017/2064(INL)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0155/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0155/2018

Viták :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Szavazatok :

PV 31/05/2018 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0235

JELENTÉS     
PDF 527kWORD 67k
2.5.2018
PE 615.366v02-00 A8-0155/2018

a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálásáról: az uniós jogi keret felülvizsgálata

(2017/2064(INL))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Ismail Ertug

(Kezdeményezés – az eljárási szabályzat 46. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálásáról: az uniós jogi keret felülvizsgálata

(2017/2064(INL))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. és 114. cikkére,

–  tekintettel a 2014/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel a 2014/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(2),

–  tekintettel az (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletre(3), a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), a 692/2008/EK bizottsági rendeletre(5) és a 39. számú ENSZ EGB-előírásra(6),

–  tekintettel a CARS 2020-ról: az erős, versenyképes és fenntartható európai gépjárműipar felé című, 2013. december 10-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel az Európai Parlament Kutatószolgálatának (EPRS) „A kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása – és a megelőzésére szolgáló intézkedések” című, 2017. novemberi tanulmányára(8), és az azt kísérő, „A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása az EU-ban” című, az európai hozzáadott értéket vizsgáló értékelésre(9);

–  tekintettel az Európai Gépjármű- és Engedély-nyilvántartó Hatóságok Szövetségének „A gépjárművek futásteljesítményének nyilvántartása” című végleges jelentésére(10);

–  tekintettel az Európai Bizottság által a fogyasztók szemszögéből készített, a használt autók piacának működéséről szóló fogyasztói piaci tanulmányra,

–  tekintettel az Európai Parlamentnek a használt autók piacán folytatott kilométeróra-csalás elleni küzdelemről szóló, 2016. április 11-i 0030/2016. számú írásbeli nyilatkozatára;

–  tekintettel eljárási szabályzata 46. és 52. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0155/2018),

Jelenlegi helyzet

A.  mivel a futásteljesítmény meghamisítása, azaz a járművek kilométer-számlálón mutatott valós futásteljesítményének szándékos és engedély nélküli megváltoztatása révén elkövetett szabályellenes cselekedetek súlyos és széles körben elterjedt problémát jelentenek az egész Európai Unióban, különösen a határokon átnyúló kereskedelemben, és károkat okoznak azon harmadik országok számára, amelyek az Európai Unióból importálnak használt autókat;

B.  mivel a futásteljesítmény meghamisításával járó gazdasági haszon figyelemre méltó, tekintettel az ehhez szükséges berendezések alacsony árára és a használt autók értékének mesterséges növekedésére; mivel tanulmányok becslése szerint a belföldi eladások esetében 5% és 12% között, a határokon átnyúló eladások esetében pedig 30% és 50% között van a meghamisított kilométerórával eladott autók aránya, ami a teljes Unióban összesen 5,6 és 9,6 milliárd euró közötti teljes gazdasági kárt okoz;

C.  mivel a megtett kilométerek száma a vevők számára az egyik legfontosabb adat egy jármű műszaki állapotának értékeléséhez, és mivel a kilométer-számláló állásának jelentős hatása van a jármű piaci értékére;

D.  mivel a kilométer-számláló állásának értékeit digitálisan tárolják és mutatják, míg az átalakításhoz való külső hozzáférés könnyű, mivel a védelmi szintjük alacsonyabb, mint a jármű egyéb alkatrészeié;

E.  mivel a futásteljesítmény meghamisítása árt a fogyasztóknak, a használtautó-kereskedőknek, a biztosítóknak és a lízingtársaságoknak, miközben pénzügyileg jövedelmező az elkövetők számára, és műszaki megoldásokat kell találni annak megnehezítésére, hogy a nem szakmabeliek a kilométer-számlálókat manipulálhassák;

F.  mivel a manipulált kilométer-számlálóval rendelkező autók megnövekedett kopása és elhasználódása negatívan érinti a közúti közlekedésbiztonságot is, és ezen autók vásárlói fokozott karbantartási és javítási költségekkel szembesülhetnek, ha a személygépkocsikat nem a valós futásteljesítmény alapján ellenőrzik;

G.  mivel a meghamisított kilométer-számlálóval rendelkező autók a vártnál magasabb fogyasztást és szennyezőanyag-kibocsátást mutathatnak, így megsértik a típus-jóváhagyási jogszabályokban foglalt, élettartamra vonatkozó követelményeket;

H.  mivel az Európai Unióban az árupiacok közül az új autók piacánál kétszer-háromszor nagyobb használtautó-piacon a legalacsonyabb a fogyasztói bizalom(11), és a futásteljesítmény meghamisítása jelentősen hozzájárul a fogyasztók használtautó-kereskedőkbe vetett bizalmának csökkenéséhez, és ezáltal torzítja a belső piac működését és a tisztességes versenyt;

I.  mivel a fogyasztók nincsenek kellőképpen tájékoztatva a használt autók futásteljesítményével kapcsolatos manipulációk elkerülésének lehetőségeiről és a már létező futásteljesítményt követő, csalást gátló gyakorlatokról és az azokhoz való hozzáférésről;

J.  mivel sok tagállam még mindig nem tudja biztosítani a fogyasztók számára az ahhoz szükséges eszközöket, hogy ellenőrizhessék a használt járművek múltját;

K.  mivel a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalás aránytalanul nagy hatással van a kisebb jövedelemmel rendelkező társadalmi csoportokra és földrajzi területekre, ami a 2004 után csatlakozó tagállamokban és az EU közvetlen szomszédságában lévő államokban, különösképpen azokban a nyugat-balkáni tagjelölt államokban, ahová a használtautó import az unióból jelentősebb vámok vagy vám nélkül történik, nagyobb kockázatnak teszi ki a vásárlókat a tekintetben, hogy manipulált kilométer-számlálóval rendelkező gépjárművet vásárolnak, akiket így gyakrabban sért ez a jogellenes gyakorlat;

L.  mivel a tagállamok közötti információcsere közös, összehangolt rendszere hiányában nagyobb a kockázata annak, hogy legalizálják a már manipulált kilométeróra-állást az azon országban végzett első ellenőrzés előtt, amelyben az autót végül regisztrálni fogják, és mivel már léteznek intézkedések a járművek regisztrálására és kilométer-számlálójuk ellenőrzésére;

M.  mivel a futásteljesítmény meghamisításának egységes szabályok gyors megállapításával való kezelése a kilométeróra-állás manipulálásának megakadályozására alapvetően növeli a biztonságot és a bizonyosságot a járművek határokon átnyúló vásárlása terén, így csökkenti a tisztességtelen gyakorlatok lehetőségét, és jelentős előnyökkel jár európai fogyasztók milliói számára;

A futásteljesítménnyel kapcsolatos csalás ellen tett jelenlegi intézkedések

N.  mivel egyes tagállamok már bevezettek a kilométer-számláló manipulálásának lehető legnagyobb mértékű visszaszorítását szolgáló eszközöket, mint például Belgium a „Car-Pass”-t és Hollandia a „Nationale AutoPas”-t (NAP); mivel mindkét tagállam a jármű karbantartása, szervizelése, javítása vagy időszakos szemléje során a kilométer-számlálóra vonatkozó adatokat összegyűjtő adatbázist használ anélkül, hogy személyes adatokat gyűjtene, és alkalmazási területén rövid időn belül szinte teljesen felszámolta a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalásokat;

O.  mivel a belga rendszert egy jogi alapítványon keresztül egy nonprofit szervezet, a holland rendszert pedig egy kormányzati ügynökség működteti, és mindkét rendszer észszerű költségekkel működik, továbbá a két rendszer sikerét figyelemfelhívó és tájékoztató kampányok, valamint egyértelmű szabályokat és visszatartó erejű szankciókat megállapító erős jogi keret kíséri és mozdítja elő;

P.  mivel az említett adatbázisokhoz hozzáféréssel nem rendelkező országokban a manipulált autók lényegesen nagyobb száma azt mutatja, hogy a határokon átnyúló adatcsere és a tagállamok közötti együttműködés döntő fontosságú az adatbázisok sikeréhez;

Q.  mivel az EUCARIS, az európai gépjárművekkel és vezetői engedélyekkel kapcsolatos információs rendszer már jelenleg is biztosítja a tagállamok hatóságai között a közlekedésre vonatkozó harmonizált adatok cseréjének infrastruktúráját és megszervezését, és az összes tagállam alkalmazza a 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(12) szerinti kötelezettségek teljesítésére, miközben funkciói már magukban foglalják a futásteljesítmény rögzítését is;

R.  mivel léteznek olyan műszaki megoldások is, mind a hardverrel, mind a szoftverrel kapcsolatban, amelyeket a gyártók beépíthetnének a járművekbe, és így megakadályozhatnák a kilométer-számláló manipulálását a kezdetektől, míg a „hardverbiztonsági modulok” (HSM) és a „biztonságos hardverkiterjesztések” (SHE) már használatban vannak a járművek elektronikus vezérlőegységeinek (ECU) jogosulatlan hozzáféréssel, manipulációval vagy autólopással szembeni védelmére, és ezek költsége járművenként egy euróra becsülhető;

S.  mivel az (EU) 2017/1151 rendelet arra kötelezi a gyártókat, hogy a járművek típusjóváhagyásának megszerzése céljából szisztematikus manipulálás elleni stratégiákat és írásvédelmi funkciókat alkalmazzanak a kilométer-számlálók átprogramozásának megakadályozására, figyelembe véve a táv-adatcserével kapcsolatos jellemzőket is; mivel a rendelet csak a gyártó által nyújtott tájékoztatást és magyarázatokat kíván meg, és nem ír elő vizsgálatot, ha a kilométer-számláló csalásbiztos, miközben hitelesített és nemzetközileg elismert folyamatok léteznek, mint az informatikai biztonsági értékelés közös kritériumai; mivel nemzetközileg elismert folyamatok, mint például közös kritériumok (ISO/IEC 15408) hozzájárulhatnak a manipulálás elleni védelemhez;

Jogalkotás és joghézagok

T.   mivel a kilométer-számláló manipulálása 26 tagállamban tilos, közülük csak tíz fogadott el kiegészítő intézkedéseket a vásárlók számára a futásteljesítménnyel kapcsolatban rendelkezésre álló adatok ellenőrzésére, és csak hat tekinti bűncselekménynek a kilométer-számláló manipulálását(13); mivel a futásteljesítmény meghamisítására használt hardver és szoftver ingyenesen rendelkezésre áll az Unióban, és ez nem minősül bűncselekménynek, és mivel több tagállamban folyamatban van a kilométeróra-állás jogellenes manipulálásával kapcsolatos tevékenységek büntethetővé tétele;

U.  mivel a kilométer-számlálóval történő csalás a műszaki alkalmasságot veszélyeztető fenyegetés, amit már a 2014/45/EU irányelv is megállapít, amely felhívja a tagállamokat arra, hogy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat szabjanak ki az ilyen cselekményekre; mivel a Bizottságnak tovább kell vizsgálnia a nemzeti platformok összekötésének lehetőségét, hogy lehetővé tegye a közúti közlekedésre való alkalmassággal kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjét, amely magában foglalja a kilométer-számláló állásával kapcsolatos adatokat is;

V.  mivel a 2014/45/EU irányelv tartalmazza az időszakos műszaki vizsgálat során a kilométer-számláló állásának rögzítésére vonatkozó kötelezettséget, és a további időszakos műszaki vizsgálatok során elérhetővé teszi ezeket az adatokat, de a futásteljesítményre vonatkozó adatokat a közúti közlekedésre való alkalmasság vizsgálata során csak az első műszaki vizsgálattól kezdve kezeli; mivel az első időszakos műszaki vizsgálatra a jármű első nyilvántartásba vételét követően akár négy év elteltével is sor kerülhet, így elegendő időt hagyva a kilométer-számláló manipulálására az első ellenőrzés előtt és az ellenőrzések között, és ez akár a futásteljesítményre vonatkozó helytelen adat hivatalos rögzítését is eredményezheti;

W.  mivel sem a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(14), sem a típusjóváhagyásról szóló 692/2008/EK bizottsági rendelet, sem a 39. számú ENSZ EGB-előírás nem veszi figyelembe a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalást és a meghamisíthatatlan kilométer-számlálókat; miközben a 661/2009/EK rendelet hivatkozik a 39. számú ENSZ EGB-előírásra a sebességmérő jóváhagyási követelményeivel kapcsolatban, nincsenek követelmények a kilométer-számlálóra vagy annak alapvető jellemzőire vonatkozóan;

További fejlemények a gépjárműiparban

X.   mivel a gépjárműipar hatalmas előrelépést tett az összekapcsolt járművek fejlesztése és előállítása, az intelligens közlekedési rendszerek használata és a környezetükkel való kommunikáció terén, így a piacra kerülő autók többsége már képes az összekapcsolódásra, ezáltal fokozatosan haladva az összekapcsolt autóállomány felé Európa útjain;

Y.   mivel az európai utakon az autók átlagos életkora különböző tanulmányok alapján 7-11 év és folyamatosan növekszik, miközben a 2004 után csatlakozó tagállamokban messze meghaladja az átlagot, ami azt eredményezi, hogy a gépjárműállomány újabb, nagy mértékben összekapcsolt autókból és régebbi, összekapcsolódásra nem képes autókból áll;

Z.   mivel a modern járművek már ma is rendszeresen adatokat küldenek a gyártóknak, beleértve a tényleges futásteljesítményt és a teljes futási időt, így a rögzített futásteljesítmény hitelességének ellenőrzéséhez szükséges kulcsfontosságú adatokat szolgáltatnak;

AA.   mivel a blokklánc technológia megoldás lehet a kilométerszámláló-adatok jövőbeli tárolásához;

AB.   mivel a CarTrustChain az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott sikeres projekt arra vonatkozóan, hogy miként kell alkalmazni a blokklánc technológiát a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalások kiküszöbölése érdekében;

1.   kéri a Bizottságot, hogy az e jelentés Európai Parlament által történő elfogadását követő tizenkét hónapos időkereten belül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkének (1) bekezdése és 114. cikke alapján – az e jelentésben és annak mellékletében foglalt ajánlások nyomán – terjesszen elő jogalkotási keretet, amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy jogi, műszaki és működési akadályokat hozzanak létre, hogy a kilométer-számlálók manipulálását lehetetlenné tegyék; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket az (EU) 2017/1151 rendelet előírásainak felülvizsgálatára;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa ugyanezen jogi és műszaki akadályok alkalmazását az EU-n kívüli országokból származó behozatalra is;

3.   üdvözli az olyan műszaki megoldásokat, mint a HSM és az SHE, amelyeket már széles körben használnak a gépjárművek érzékeny adatainak védelmére, és hangsúlyozza, hogy a kilométer-számláló állásával kapcsolatos adatoknak azonos szintű védelmet kell élvezniük annak megelőzése érdekében, hogy a kilométer-számlálókat könnyen manipulálni lehessen;

4.   felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a gépkocsin belüli biztonság típusjóváhagyását, különösen a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalás elleni technikai intézkedések tekintetében, de az összekapcsolt autók számának növekedésére való tekintettel is;

5.   üdvözli, hogy a Bizottság a technológiai biztonságra vonatkozó követelményeket foglalt bele a 2017/1151 rendeletbe; rámutat azonban arra, hogy nincsenek előírások e követelmények nyomon követésére, és ezért kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egyértelmű kritériumokat a kilométer-számlálók biztonságosságának ellenőrzésére, szükség esetén igazítsa ki ezeket a követelményeket a lehető legrövidebb időkereten belül, és tegyen jelentést a Parlamentnek a rendelet hatékonyságáról;

6.   megjegyzi, hogy a kilométer-számláló manipulálása elleni küzdelemben az érintett tagállamokban nagy sikert értek el azok a nemzeti megoldások, amelyek az időszakos műszaki vizsgálatok, szervizelés és más járműellenőrzések során nagy gyakorisággal rögzített kilométerszámláló-állásokat tartalmazó adatbázisokat használnak, és ezért javasolja, hogy azok a tagállamok, amelyek még nem cselekedtek, a lehető leggyorsabban találjanak megfelelő megoldásokat;

7.   e tekintetben hangsúlyozza, hogy minden tagállamnak nemzeti nyilvántartással kell rendelkeznie, és részt kell vennie e nyilvántartásokban lévő adatok határokon átnyúló cseréjében, mivel az Európai Unióban a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalás ellen folytatott küzdelem csak így lehet hatékony; ezért felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon jogi keretet arra, hogy a tagállamok összehasonlítható és kölcsönösen összeegyeztethető nemzeti adatgyűjtési mechanizmusokat alakítsanak ki, amelyek a meglévő bevált gyakorlatokon alapulnak, a futásteljesítményre vonatkozóan gyakori és megbízható adatgyűjtést biztosítanak, amely a gépjármű első regisztrációjakor kezdődik, és lehetővé teszik a nemzetközi cseréket;

8.  hangsúlyozza, hogy lehetővé kell tenni a kilométer-számláló állásával kapcsolatos adatokhoz való, határokon átnyúló hozzáférést, és hogy jelentősen hozzájárulna a fogyasztóvédelemhez az, ha a használt autók vásárlói könnyen hozzáférnének ehhez az információhoz; hangsúlyozza, hogy a használt autók vásárlóinak tudniuk kell ellenőrizni a jármű kilométer-számlálójának állásával kapcsolatos adatok pontosságát, függetlenül attól, hogy azt korábban melyik tagállamban regisztrálták; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy proaktívan tájékoztassák a fogyasztókat és az érintett feleket a futásteljesítmény meghamisítása elleni, hatályban lévő intézkedésekről és a kilométer-számlálóval végzett manipulálás felderítésének és megakadályozásának módjairól;

9.   hangsúlyozza, hogy az EUCARIS meglévő infrastruktúrát kínál a kilométer-számlálók állásával kapcsolatos adatok uniós szintű költséghatékony cseréjéhez egy adatbázis-megoldás alapján; sajnálja, hogy 2017-ben csak Belgium, Hollandia és Szlovákia használta az EUCARIS platformot a kilométer-számláló állásával kapcsolatos adatok cseréjére, és ezért arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vegyenek részt az ezen rendszer nyújtotta lehetőségek kiaknázásában;

10.   felhívja a Bizottságot, hogy az EUCARIS-ban való részvételt tegye kötelezővé, és azt járműinformációs platformként hajtsa végre, megkönnyítve ezáltal a futásteljesítmény ellenőrzését az egész Unióban a kilométer-számlálókkal kapcsolatos manipulációs lehetőségek csökkentése céljából;

11.   sajnálja, hogy a 2014/45/EU irányelvben foglalt elektronikus nyilvántartás még nem jött létre, és hogy a tagállami szankciók nem eléggé visszatartó erejűek, aminek következtében az adatcserére vonatkozó célok nem teljesültek;

12.   felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon olyan jogi keretről, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok nyilvántartsák az időszakos műszaki vizsgálatokból, valamint minden egyéb vizsgálatból, karbantartásból, javításból és egyéb szervizelésből származó, a kilométer-számlálók állására vonatkozó adatokat;

13.   hangsúlyozza, hogy egy blokkláncra épülő megoldás lehetne a legköltséghatékonyabb, és felhívja a Bizottságot, hogy az e jelentés elfogadását követő tizenkét hónapon belül végezzen költség-haszon elemzést ezzel a megoldással kapcsolatban, beleértve az adatok biztonságát, átláthatóságát és védelmét; e technológia esetleges alkalmazásáig késedelem nélkül hatékony, könnyen alkalmazható és gyorsan működőképessé tehető megoldásokat, nevezetesen adatbázisokat kell kialakítani;

14.  hangsúlyozza, hogy a fejlett titkosítási technológiák, mint például a hardverbiztonsági modulokon (HSM) vagy a biztonságos hardverkiterjesztéseken (SHE) alapuló megoldások kiegészítő védelmet biztosíthatnak a kilométer-számláló manipulálása ellen azáltal, hogy a kilométer-számlálókat biztonságos csipekkel védik a jogosulatlan hozzáféréssel szemben;

15.   hangsúlyozza, hogy a járművek egyre jobban képesek összekapcsolódni, és hogy ez a fejlődés folytatódni fog, ezáltal lehetővé téve a kilométer-számlálók adatainak egy adatbázisba vagy blokklánc hálózatba történő automatikus bevitelét; üdvözli a gépjárműipar arra irányuló erőfeszítéseit, hogy sokrétű műszaki biztosítási mechanizmusokat alakítson ki a kilométer-számláló meghamisítása ellen, többek között az adatok titkosítását, az adatvédelmet és -biztonságot, de felhívja a gyártókat is, hogy javítsák tovább műszaki megoldásaik hatékonyságát;

16.   hangsúlyozza, hogy az adatok továbbítását és tárolását érintő valamennyi intézkedésnek követnie kell az uniós adatvédelmi vívmányokat, és azokat csak a kilométer-számláló manipulálásának megakadályozására lehet alkalmazni, a legmagasabb szintű kibervédelemmel együtt;

17.   felhívja a tagállamokat, hogy úgy alkossák meg vagy módosítsák a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalásról szóló jogszabályaikat, hogy az bűncselekménynek minősüljön, beleértve a hardver, a szoftver és az engedély nélküli manipuláláshoz szükséges kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, mivel a manipuláció a jármű közlekedésre való alkalmasságának hibás megítéléséhez vezet és ezáltal káros hatással van a közúti közlekedésbiztonságra; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő emberi erőforrásokat és pénzügyi forrásokat e jogszabályok hatékony, arányos és megkülönböztetésmentes végrehajtásához;

18.  úgy véli, hogy a gépjárművek kilométer-számlálójának egy másik, alacsonyabb kilométeróra-állást mutató számlálóval való kicserélését a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalásnak kell tekinteni, ha annak célja a valós futásteljesítmény eltitkolása és ezáltal nyereség elérése;

19.   arra kéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkének (1) bekezdése és 114. cikke alapján – az ezen állásfoglalás mellékletében közölt részletes ajánlások nyomán – terjesszen elő egy, a kilométer-számláló manipulálásának kezelésére szolgáló intézkedésekről szóló jogi aktusra irányuló javaslatot;

20.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a mellékelt ajánlásokat a Bizottságnak és a Tanácsnak.

MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZA KÉRT JAVASLAT 

TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

A műszaki megoldások és a típusjóváhagyás előmozdítása

Annak érdekében, hogy a kilométer-számláló állásának manipulálása nehezebbé váljon, a kilométer-számláló adataira vonatkozóan a járműveken belül magasabb szintű biztonságot kell kialakítani. Ez a következő eszközök segítségével érhető el:

  az (EU) 2017/1151 rendelet 5. cikke (3) bekezdése f) pontja végrehajtásának nyomon követése, és az eredmények mielőbbi jelentése a Parlamentnek;

  egyértelmű követelmények megállapítása a kilométer-számlálók manipulálás elleni védelme céljából, beleértve – amennyiben pozitív értékelést kap – a manipulálás elleni titkosított védelmet, a manipulálás felismerésére szolgáló rendszereket, a futásteljesítmény külön történő mérését és nyilvántartását és a hardverbiztonságot;

  vizsgálati módszer bevezetése, vagy az információs technológiára vonatkozó biztonsági értékelés közös kritériumainak alkalmazása az (EU) 2017/1151 rendeletből eredő, a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalások megelőzésére szolgáló megoldásokhoz;

Adatbázisrendszerek

A kilométer-számlálók állásait rögzítő adatbázisok jelentősen csökkentik a manipulált járművek számát. Az egész EU-ra kiterjedő megoldást kell találni, mivel az elszigetelt nemzeti kezdeményezések nem akadályozhatják meg a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalást a használt járművek határokon átnyúló kereskedelme során. Ezért a következő intézkedéseket javasoljuk:

  a kilométerszámláló-állások 2014/45/EU irányelvben kért kötelező rögzítése során gyűjtött információkat határokon átnyúló csere révén kérésre a vásárlók számára is elérhetővé kell tenni;

  jogi keretet kell teremteni a futásteljesítménnyel kapcsolatos összehasonlítható adatok nyilvántartására szolgáló adatbázisok létrehozására, biztosítva a nemzetközi cserét és a tájékoztatáshoz való hozzáférést, a meglévő bevált gyakorlatok alapján, amely biztosítja a futásteljesítménnyel kapcsolatos adatok gyakori és megbízható rögzítését;

  a kilométerszámláló-állásokat tartalmazó tagállami szintű meglévő adatbázisokat össze kell kötni, uniós szinten kompatibilisnak és átjárhatónak kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük a nemzetközi adatcserét, míg a meglévő infrastruktúrát, mint amilyen az EUCARIS, fel kell használni a költséghatékony és időben történő végrehajtáshoz;

  az adatvédelmi szabályokat tiszteletben kell tartani, és szükség esetén oly módon kell kiigazítani, hogy lehetővé tegyék a vonatkozó adatok tárolását és cseréjét, valamint a magánélet védelmét, miközben hatékonyan megakadályozzák a gyűjtött adatok csalárd felhasználását;

  a használt járművek vásárlóit eszközzel kell ellátni ahhoz, hogy vásárlás előtt ellenőrizzék az autó kilométer-számlálójának állásával kapcsolatos adatok pontosságát az adott jármű futásteljesítményével kapcsolatban gyűjtött adatok alapján, függetlenül attól, hogy azt korábban melyik tagállamban regisztrálták;

Blokklánc és összekapcsolódás mint lehetőségek és kiegészítő hosszú távú megoldások

A járművek egyre inkább összekapcsolódnak, és az összekapcsolt járművek részaránya az európai gépjárműállomány körében folyamatosan növekszik. Már továbbítanak adatokat, például a tényleges futásteljesítményt a gyártók szervereihez. Ezeket az adatokat már fel lehetne használni a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalások feltárására.

A blokklánc technológia idővel megbízható eszközt kínálhat az adatok hálózaton belüli biztonságos rögzítésére és az adatbevitellel való manipulálás megakadályozásának elősegítésére. E fejleményeket és a technológia ötvözését hosszú távú megoldásként meg lehetne vizsgálni a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalások felszámolására.

Ezért a következő intézkedéseket javasoljuk:

  a kilométer-számlálók állásával kapcsolatos adatok számára létrehozandó európai blokklánc hálózat esetleges költségeinek és előnyeinek értékelése;

  amennyiben pozitív értékelést kap: az összekapcsolódási funkciókkal felszerelt gépkocsik kilométer-számlálójának állásával kapcsolatos adatok automatikus továbbítására vonatkozó jogi és szabályozási keret létrehozása a futásteljesítménnyel kapcsolatos, az időszakos műszaki vizsgálat során végrehajtott kézi bevitelből és más forrásokból vett adatok kiegészítésére;

  az időszakos műszaki vizsgálatok, szervizelés és járműellenőrzések során gyűjtött, kilométerszámláló-állással kapcsolatos adatok átadásának kötelezővé tétele, és így azok belefoglalása a továbbfejlesztett adatbázisrendszerbe;

Jogszabályok és végrehajtás

Ez idáig a kilométer-számlálóval történő csalás nem minősül bűncselekménynek valamennyi tagállamban, bár ezt a 2014/45/EU irányelv kifejezetten kéri. Hatékony jogi intézkedések végrehajtása, többek között bírságok és büntetések megléte elengedhetetlen a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalások felszámolásához. Ezért a következő intézkedéseket javasoljuk:

  a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalást bűncselekménynek kell tekinteni mind a kilométer-számláló állásának megváltoztatását megrendelő személy (az autó tulajdonosa), mind a kilométer-számlálót megváltoztató személy elkövetésében, és hatékony, arányos, visszatartó erejű és megkülönböztetéstől mentes szankciókkal büntetendő, amelyek az egész Unióban nagymértékben összehasonlítható szabványt követnek;

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).

(2)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/47/EU irányelve (2014. április 3.) az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 134. o.)

(3)

A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek ,valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.).

(5)

A Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

(6)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 39. sz. előírása – Egységes rendelkezések a gépjárművek sebességmérő berendezése és annak beépítése tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 120., 2010.5.13., 40. o.).

(7)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0547.

(8)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf

(9)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf

(10)

https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf

(11)

A fogyasztói piacok eredménytáblája, Európai Bizottság 2014

(12)

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/82/EU irányelve (2011. október 25.) a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (HL L 288., 2011.11.5., 1. o.)

(13)

Fogyasztói Központok Európai Hálózata (ECC-Net, 2015): Határokon átnyúló autóvásárlás:

mit érdemes megnézni, amikor előnyös üzletre vadászunk? 236. o.

(14)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 263., 2007.10.9., 1. o.


INDOKOLÁS

Bevezetés

A futásteljesítménnyel kapcsolatos csalás széles körű jelenség, amely súlyos fenyegetést jelent a közúti közlekedésbiztonságra, torzítja a belső piac megfelelő működését, és méltánytalan többletköltséget jelent a fogyasztók, a biztosítók, a használtautó-kereskedők, a lízingtársaságok és a gyártók számára.

Becslések szerint a nemzeti piacokon az autók 5-12%-át érinti, de a határokon átnyúló kereskedelemben az összes autó 30-50%-át. A teljes EU által elszenvedett gazdasági kár becslések szerint 5,6 és 9,6 milliárd euró között van. Következésképpen az árupiacok közül a használt autók piacán a legalacsonyabb a bizalom az EU-ban(1).

A kilométer-számláló átállítására vagy kiigazítására szolgáló eszközök könnyen elérhetők, és áruk nagyon alacsonyan kezdődik. Magasabb ártartományban szoftverfrissítéssel rendelkező, bonyolultabb eszközök is rendelkezésre állnak, amelyek gyorsan leírhatók, amikor a szolgáltatást kereskedelmi alapon kínálják. A nyereség figyelemre méltó, mivel a mesterségesen megnövekedett gazdasági érték – a járműtípustól függően – átlagosan 2000 és 5000 euró között van(2).

Sem földrajzi, sem társadalmi szempontból nem egyforma annak a valószínűsége sem, hogy valaki meghamisított kilométer-számlálóval rendelkező gépjárművet vásárol. A 13 legutoljára csatlakozó tagállamban gyakrabban jelentettek manipulált kilométer-számlálókkal kapcsolatos problémákat, mint a többi tagállamban. A futásteljesítménnyel kapcsolatos csalás aránytalanul nagy hatással van a kisebb elkölthető jövedelemmel rendelkező társadalmi csoportokra.

A gazdasági hatások mellett súlyos negatív hatásokkal jár a közúti közlekedés biztonságára nézve is. A hamis futásteljesítmény miatt a személygépkocsi tulajdonosa rossz karbantartási és vizsgálati tervet fog követni, ami viszont az alkatrészek késleltetett vagy hibás cseréjéhez vezethet. Az idő előtti kopás és elhasználódás növeli a karbantartási és javítási igényeket és – a váratlan költségek miatt, amelyeket sokan nem tudnak megfizetni – a nem biztonságos járművek számát az utakon.

Ezen túlmenően az említett gépkocsik környezeti teljesítménye rosszabb az elvárhatónál és a szennyezőanyag-kibocsátás növekedésével jár. Ezért a manipulált kilométer-számlálóval rendelkező autók váratlanul nem felelhetnek meg az időszakos műszaki vizsgálat során végzett kibocsátási vizsgálatokon. A manipuláció egyéb következményei is hatással lehetnek a gyártókra. A 715/2007/EU rendelet a kibocsátáscsökkentő berendezések élettartamára vonatkozó követelményeket határoz meg; a tényszerűen a rendeletnek megfelelő, de manipulált kilométer-számlálóval rendelkező autó azonban gyengébb kibocsátáscsökkentő képességeket mutathat, és következésképpen veszélyt jelenthet a gyártó teljesítményére.

Ellenintézkedések megvitatása

A kilométer-számláló manipulálásának elterjedtsége és a közúti közlekedésbiztonságra, a környezetre, a gazdaságra és a fogyasztókra gyakorolt negatív hatása miatt egyes tagállamok foglalkoztak a problémával és ellenintézkedéseket vezettek be. A cél jogi, technikai és működési akadályok létrehozása, hogy a manipulációkat vagy lehetetlenné, vagy olyan időigényessé, nehézkessé és költségessé tegyük, hogy már ne legyenek jövedelmezők.

Belgium és Hollandia olyan adatbázisrendszereket hozott létre, amelyek tárolják az időszakos műszaki vizsgálatok, karbantartás és más szervizelés során a futásteljesítményre vonatkozóan rögzített adatokat. Ennek eredményeként a manipulált kilométer-számlálóval rendelkező autók száma jelentősen csökkent, és a jelenség szinte eltűnt. Ez a hatás azonban csak a használt autók belföldi értékesítésére érvényes. Mindazonáltal a manipulált autók száma a határokon átnyúló értékesítésben nem változott. Ahhoz, hogy a határokon átnyúló kereskedelemben ugyanezt a hatást érhessük el, három tényező döntő fontosságú: az adatokat össze kell gyűjteni, ennek megfelelően kell történnie, és lehetővé kell tenni az adatokhoz való határokon átnyúló hozzáférést.

Ezért egy európai adatbázis-megoldás segíthet az adatok egységes módon történő gyűjtésében és a határokon átnyúló információcsere lehetővé tételében. A meglévő struktúrákra, mint például az EUCARIS-ra való építés költséghatékony megközelítés lenne.

Mivel az adatbázisok csak az első rögzítéstől kezdve tárolják a futásteljesítményt – amire legrosszabb esetben az első időszakos műszaki vizsgálat során, négy év elteltével kerül sor – ezen időpont előtt még manipulálható a kilométer-számláló. Ennek következtében a hamis futásteljesítményt hivatalosan nyilvántartásba vennék, és így „hitelesítetté” válna.

E kockázat elkerülése érdekében sok érdekelt fél támogat egy járművekbe beépített megoldást. A jármű elektronikus vezérlőegységeinek (ECU) meghatározott részei magasabb biztonsági szinttel rendelkeznek, mint mások, vagy kifejezetten védettek a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az úgynevezett „hardverbiztonsági modulok” már használatban vannak e célra, és számos érdekelt fél szerint olcsó és hatékony megoldást jelentenek, amelyeket a gyártóknak alkalmazniuk kellene. Közvetlenül a kezdetektől fogva megoldás lenne a manipuláció további megakadályozására.

Javasolt megoldások: a rövid távútól a hosszú távúig

A futásteljesítménnyel kapcsolatos csalások problémáját sokszintű megközelítéssel kell kezelni. Az első lépés a gyártók kötelezése arra, hogy a kilométer-számlálókat kifejezetten biztonságossá tegyék a manipulációval szemben, ami a piacra kerülő valamennyi új autó jobb védelmét szolgálja. Egy európai adatbázison alapuló megoldás kidolgozása magában foglalná az utakon található összes gépkocsit, valamint az összes jövőbeli gépkocsit.

A technológiai fejlődés vizsgálata mind a gépjárműiparban, mind az informatikai ágazatban jól szemlélteti, hogy az összekapcsolt autók és a blokklánc technológia ötvözése hosszú távú megoldást jelenthetne. Az összekapcsolt autók már megjelentek az európai utakon, számuk pedig valószínűleg tovább nő. Az eredetiberendezés-gyártók már kapnak adatokat e járművekből, többek között az aktuális futásteljesítménnyel kapcsolatban. Ezért a megfelelő adatok és egy automatizált átviteli technológia már használatban vannak.

Ahelyett, hogy ezeket az adatokat egy hagyományos adatbázisba küldenék, ahol nem zárható ki a módosítás és a törlés, a blokklánc hálózat biztonságos, védett és költséghatékony alternatívát jelenthet. A blokkláncok úgy vannak kialakítva, hogy ellenálljanak az adatok módosításának. Hosszú távon a kilométer-számlálók adatainak egy európai blokkláncba történő automatikus átvitele véget vethetne a kilométer-számlálók manipulációjának.

(1)

A fogyasztói piacok eredménytáblája (Európai Bizottság, 2014)

(2)

KTI, Műszaki információk 2/2014, Futásteljesítménnyel kapcsolatos csalás (http://www.k-t-i.de/fileadmin/edit/publikationen/ti/2014/2014-02_TI_Tachobetrug_V1.0.pdf)


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadóhoz a következő szervezetektől vagy személyektől érkezett be vélemény a jelentéstervezet elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig.

Szervezet és/vagy személy

EAC European Automobile Clubs

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)

Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg)

Car-Pass

Centre Européen des Consommateurs France

Certificare

CTIC Centro Tecnologico

DEKRA

European Council for Motor Trades and Repairers (CECRA)

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV)

Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte (KTI)

Verband der TÜV e.V. (VdTÜV)


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

25.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba , Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. május 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat