Eljárás : 2017/0238(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0177/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0177/2018

Viták :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0283

AJÁNLÁS     ***
PDF 482kWORD 59k
17.5.2018
PE 615.325v02-00 A8-0177/2018

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Külügyi Bizottság

Előadó: László Tőkés

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12543/2017),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás tervezetére (12548/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 37. cikkével, továbbá az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkével, 100. cikkének (2) bekezdésével, 207. és 209. cikkével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával, 218. cikkének (7) bekezdésével és 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0422/2017),

–  tekintettel a határozattervezetről szóló, ...-i nem jogalkotási állásfoglalására(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A8-0177/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és az Örmény Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.


VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről (22.3.2018)

a Külügyi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

A vélemény előadója: Elsi Katainen

RÖVID INDOKOLÁS

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság között létrejött átfogó és megerősített partnerségi megállapodást (a továbbiakban: CEPA) a felek a Brüsszelben, 2017. november 24-én rendezett keleti partnerségi csúcstalálkozóhoz kapcsolódóan írták alá. A CEPA-ról folyó tárgyalások 2015 és 2017 között zajlottak, azt követően, hogy Örményország 2013-ban úgy határozott, hogy nem írja alá az Európai Unióval közösen megtárgyalt társulási megállapodást (AA) és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről szóló megállapodást (DCFTA), hanem ehelyett 2015. január 2-án csatlakozik az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz (EGU).

A vélemény előadójaként csak sajnálatomnak tudok hangot adni e döntés miatt, mivel az AA/DCFTA becslések szerint hosszú távon 2,3%-kal növelte volna Örményország bruttó hazai termékét (GDP), és a közvetlen külföldi befektetések számára nagyobb lehetőségeket eredményezett volna, míg az EGU-tagság kevésbé látványos előnyökkel jár. Ugyanakkor a CEPA-tárgyalásokat és a megállapodás aláírását több szempontból is üdvözölni kell. Először is Örményország érdeklődését és elköteleződését jelzi aziránt, hogy szorosabbra fűzze kapcsolatait az Unióval, amennyiben az összeegyeztethető az EGU szerinti kötelezettségeivel. Másodszor, az európai szomszédságpolitika szerinti új, differenciált megközelítéssel összhangban az Unió rugalmasságát mutatja arra vonatkozóan, hogy Örményországgal az EGU-val összeegyeztethető, egyénre szabott megállapodásról folytasson tárgyalásokat.

Az Unió Örményország legnagyobb exportpiaca, amely az ország teljes kivitelének mintegy 27%-át képviseli. Örményország fő kiviteli cikkei a fémek és drágakövek, továbbá az energia, az italok, a zöldségek és gyümölcsök. Örményország főként kőolajat, földgázt, gabonát, gumicikkeket, parafát és fát, illetve elektromos gépeket importál. Örményország egyszersmind az Unió általános preferenciarendszerének (GSP+) kedvezményezettje is. Örményország továbbra is jelentős arányban él a GSP+ rendszerrel (közel 93%-ban), ám a GSP+ szerinti exportja határozottan csak néhány, meglehetősen alacsony hozzáadott értékű cikkre – a vasra, az acélra és acéltermékekre, valamint a ruházati cikkekre – összpontosul.

A CEPA egy átfogó és számos területen ambiciózus megállapodás, amely nagymértékben a már megtárgyalt társulási megállapodás szerkezetét követi. Az AA-ban foglalt kötelezettségvállalások számos területen, például a politikai párbeszéd és az ágazati fejezetek többsége esetében szinte változatlanok maradtak. Néhány konkrét terület esetében azonban kibővült a végrehajtás időkerete. Kézenfekvő okokból a CEPA kereskedelmi részét Örményország EGU-tagsága érinti a legjobban. A CEPA nem szünteti meg a vámokat, mivel a vámokra vonatkozó döntéseket a közös külső vámtarifával rendelkező EGU szintjén hozzák meg. Örményország ugyanakkor továbbra is élvezi az uniós piachoz való, a GSP+-vámok eltörléséből eredő hozzáférés előnyeit. A CEPA-nak a kereskedelem technikai akadályairól és az egységes támogatási rendszerről szóló fejezetei a nemzetközi szabályokon és elveken alapuló, szorosabb együttműködést irányoznak elő, ám nem annyira átfogóak és ambiciózusak, mint a DCFTA-k esetében, különösen az uniós jogszabályokhoz való közelítés tekintetében. Örményország részes fele a közbeszerzésről szóló multilaterális WTO-megállapodásnak, és már kötelezettséget vállalt a nemzetközi normák tiszteletben tartására. A CEPA-ban Örményország vállalta, hogy mind az átláthatóság, mind az uniós termékek és szolgáltatók piaci hozzáférése tekintetében előrelépéseket ér el. A szolgáltatások kereskedelméről szóló ambiciózus fejezet szándéka, hogy túlmutasson a GATS-on. A szellemi tulajdonjogokról szóló fejezet szintén túlmutat a TRIPS-megállapodáson. Ezzel összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy az Unió hozzájárult, hogy Örményország az örmény borpárlatok esetében egy 24 éves átmeneti időszakban kizárólag az Oroszországba exportált termékeken cirill betűkkel feltüntesse a „konyak” megnevezést. Ezenfelül például a verseny, a támogatások és az állami tulajdonú vállalatok területén egyes elemek túlmutatnak a WTO-szabályokon. Ezenfelül jogalapot hoztak létre a vámhatóságok közötti kölcsönös igazgatási segítségnyújtás számára, fokozva a vámügyi szabálytalanságok és csalások elleni együttműködést. Az Unió és Örményország egy ambiciózus kereskedelmi és fenntarthatósági fejezetről is megállapodott, amelynek célja a kereskedelem fenntartható előmozdítása.

A CEPA beruházási fejezetet nem tartalmaz, noha az örmény fél érdeklődést mutatott iránta. Ennek oka a bizottsági felhatalmazás hiánya és egyes jogi kérdések uniós szintű tisztázásának szükségessége. Az Európai Bíróság 2017. május 16-án adta közre az EU–Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról szóló véleményét, amely szerint a portfólióbefektetésekkel és a beruházó és az állam közötti vitarendezési mechanizmusokkal kapcsolatos rendelkezések az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartoznak.

A vélemény előadójaként javaslom e megállapodás megkötésének támogatását, amely csupán a folyamat kezdetét jelentené. A CEPA hatékony, a két fél parlamentjeinek és civil társadalmának részvételével történő végrehajtása nehéz feladat lesz, amely folyamatos és szoros nyomon követést tesz szükségessé.

******

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezethez.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás

Hivatkozások

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Illetékes bizottság

 

AFET

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

11.12.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Elsi Katainen

11.10.2017

A vélemény korábbi előadója

Hannu Takkula

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás

Hivatkozások

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

30.11.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

11.12.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

11.12.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.4.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

16.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

2

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Benyújtás dátuma

17.5.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 20.Jogi nyilatkozat