Eljárás : 2017/0115(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0200/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0200/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0289

JELENTÉS     *
PDF 706kWORD 85k
5.6.2018
PE 615.498v02-00 A8-0200/2018

a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelvnek a gépjármű-adóztatásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Deirdre Clune

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelvnek a gépjármű-adóztatásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0276),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0196/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0200/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A gépjárműadók alkalmazása olyan költséget jelent, amelyet az iparágnak mindenképpen viselnie kell; akkor is, ha a tagállamok úthasználati díjakat vetnének ki. A gépjárműadók ezért akadályozhatják az úthasználati díjak bevezetését.

(4)  A gépjárműadók alkalmazása olyan költséget jelent, amelyet az iparágnak – különösen a kkv-knak – mindenképpen viselnie kell; akkor is, ha a tagállamok úthasználati díjakat vetnének ki. A gépjárműadók ezért akadályozhatják az úthasználati díjak bevezetését.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ezért nagyobb hatáskört kell biztosítani a tagállamok számára annak érdekében, hogy mérsékelhessék a gépjárműadókat az 1999/62/EK irányelvben foglalt minimumértékek csökkentése révén. A csökkentésnek fokozatosnak kell lennie annak érdekében, hogy a különböző tagállamokban működő szállítási vállalkozók közötti versenytorzulás kockázata minimális legyen.

(5)  A megtett távolsághoz igazodó úthasználati díjak jellegére való tekintettel és a különböző tagállamokban működő szállítási vállalkozók közötti versenytorzulás kockázatának, illetve az esetleges adminisztratív terhek minimalizálása céljából, a tagállamok számára nagyobb hatáskört kell biztosítani annak érdekében, hogy mérsékelhessék a gépjárműadókat az 1999/62/EK irányelvben foglalt minimumértékek csökkentése révén.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamokat arra kell bátorítani, hogy szüntessék meg azokat az ellentmondásos adóösztönzőket, amelyek az alacsony kibocsátású mobilitás ellen hatnak, valamint a nem hatékony és környezetszennyező járműveket – például a dízelmeghajtású vállalati autókat – támogatják.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Annak érdekében, hogy a távolságalapú úthasználati díjak bevezetésének támogatása és az esetleges adminisztratív terhek elkerülése céljából a tagállamok szélesebb mérlegelési jogkörrel rendelkezzenek gépjárműadó-tételeik csökkentésével kapcsolatban, a tagállamok számára a csökkentés mértékét és tempóját tekintve a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítva 2024. január 1-jétől a minimális adótételeket egy lépcsőben kell csökkenteni.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

1999/62/EK irányelv

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4) Az egyes tagállamok által a nehéz tehergépjárművekre kivetett gépjárműadó fokozatos csökkentését teljes mértékben kompenzálni kell az útdíjszedési rendszerük által termelt többletbevételekből. 2024. január 1-jéig ennek az irányelvnek megfelelően valamennyi tagállamnak be kell vezetnie az úthasználati díjak rendszerét.”

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – a pont

1999/62/EK irányelv

I melléklet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE […] DECEMBER 31-IG ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK” [insert year of entry into force of this Directive];

A. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE 2023. DECEMBER 31-IG ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok nagyobb rugalmassággal rendelkezzenek, azt javasoljuk, hogy a minimális adótételek a Bizottság által javasolt fokozatos, ötlépcsős mérséklés helyett egy lépésben 2024. január 1-jei hatállyal csökkenjenek.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b pont

1999/62/EK irányelv

I melléklet – B táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„B. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE [...] JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK insert the year following the year of entry into force of this directive]

törölve

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok nagyobb rugalmassággal rendelkezzenek, azt javasoljuk, hogy a minimális adótételek a Bizottság által javasolt fokozatos, ötlépcsős mérséklés helyett egy lépésben 2024. január 1-jei hatállyal csökkenjenek.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b pont

1999/62/EK irányelv

I melléklet – C táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

C. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE […] JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK [insert the second year following the entry into force of this directive]

törölve

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok nagyobb rugalmassággal rendelkezzenek, azt javasoljuk, hogy a minimális adótételek a Bizottság által javasolt fokozatos, ötlépcsős mérséklés helyett egy lépésben 2024. január 1-jei hatállyal csökkenjenek.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b pont

1999/62/EK irányelv

I melléklet – D táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

D. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE […] JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK [insert the third year following the entry into force of this directive]

törölve

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok nagyobb rugalmassággal rendelkezzenek, azt javasoljuk, hogy a minimális adótételek a Bizottság által javasolt fokozatos, ötlépcsős mérséklés helyett egy lépésben 2024. január 1-jei hatállyal csökkenjenek.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b pont

1999/62/EK irányelv

I melléklet – E táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE […] JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK [insert the fourth year following the entry into force of this directive]

törölve

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok nagyobb rugalmassággal rendelkezzenek, azt javasoljuk, hogy a minimális adótételek a Bizottság által javasolt fokozatos, ötlépcsős mérséklés helyett egy lépésben 2024. január 1-jei hatállyal csökkenjenek.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b pont

1999/62/EK irányelv

I melléklet – F táblázat – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

F. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE […] JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK [insert the fifth year following the entry into force of this directive]

F. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE 2024. JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok nagyobb rugalmassággal rendelkezzenek, azt javasoljuk, hogy a minimális adótételek a Bizottság által javasolt fokozatos, ötlépcsős mérséklés helyett egy lépésben 2024. január 1-jei hatállyal csökkenjenek.


INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

A Bizottság javaslatában elismeri a közúti szállítás belső piacon betöltött jelentős szerepét, valamint ezzel egyidejűleg a közúti szállítás által okozott néhány probléma – nevezetesen a társadalmi-gazdasági és környezeti, például a légszennyezéssel, a zajjal és a forgalmi torlódásokkal összefüggő kérdések – megoldására törekszik. A Bizottság úgy véli, hogy a távolságalapú úthasználati díjak bevezetése ösztönzőleg hathat arra, hogy a szállítás környezettudatosabbá és hatékonyabbá váljon, valamint méltányos feltételeket biztosít az úthasználóknak, és a szükséges infrastruktúrát is finanszírozza. Az (1999/62/EK) euromatrica-irányelv részletes jogi keretet tartalmaz a nehéz tehergépjárművekre kivetett díjakkal kapcsolatban. Az irányelv a részletes infrastruktúra-használati szabályok rögzítésén túlmenően meghatározza a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó minimális gépjárműadó-tételeket is.

A Bizottság úgy véli, hogy a gépjárműadók nem tükrözik a kapcsolódó infrastruktúra használatának mértékét, következésképpen nem ösztönzik elég hatékonyan a környezettudatosabb szállítás létrejöttét, illetve a forgalmi torlódások mérséklését. A Bizottság nézete szerint a közvetlenül a tényleges úthasználattól függő úthasználati díjak viszont alkalmasabbak lehetnek ezen célok elérésére.

A javaslat abból indul ki, hogy a gépjárműadók attól függetlenül költségeket jelenthetnek az iparág számára, hogy egy adott tagállam az úthasználati díj bevezetése mellett vagy ellen dönt. Ebből következően a Bizottság javaslata azt ajánlja, hogy a tagállamok kapjanak nagyobb hatáskört azzal kapcsolatban, hogy a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó gépjárműadó-tételeiket az 1999/62/EK irányelvben eredetileg rögzített minimális mértéknél alacsonyabb értékekre csökkenthessék.

Az előadó álláspontja

Az előadó az 1999/62/EK irányelvhez képest tett jelentős előrelépésként összességében üdvözli és támogatja a Bizottság javaslatát, valamint egyetért az abban foglalt célkitűzésekkel.

Az előadó osztja azt a véleményt, amely szerint a távolságalapú úthasználati díj kulcsfontosságú ösztönző szerepet játszhat a környezettudatosabb szállítás tisztességes és méltányos módon történő megteremtésében, ugyanakkor úgy véli, hogy az ilyen jellegű intézkedések bevezetésekor tekintetbe kell venni a sajátos nemzeti körülményeket, és a szabályozás elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban nagyobb rugalmasságot kell biztosítani az adott tagállamnak.

Ez a gépjárműadó csökkentésére is vonatkozik. Az előadó egyetért azzal, hogy a közlekedési ágazatot – különösen a kkv-kat – terhelő esetleges járulékos többletköltségekre való tekintettel alapvető fontosságú, hogy a távolságalapú úthasználati díj bevezetése esetén a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó gépjárműadó mértéke is csökkenjen. Ezzel kapcsolatban az előadó teljes mértékben támogatja, hogy ötéves időtávon belül az adókulcs 0-ra csökkenjen, a tagállami adminisztratív terhek elkerülése érdekében az előadó mindazonáltal fontosnak tartja a javaslatban szereplő rugalmasság egyszerű megvalósítását.


VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (26.4.2018)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelvnek a gépjármű-adóztatásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

A vélemény előadója: Markus Ferber

RÖVID INDOKOLÁS

I – A javaslat háttere

2017. május 31-én a Bizottság bejelentette „Európa mozgásban” elnevezésű, az európai közlekedési hálózatok korszerűsítésére irányuló hosszú távú stratégiáját. A stratégia több olyan kezdeményezést javasol, amelyek elősegítik a tiszta energia, a méltányosabb úthasználati díj, a forgalmi torlódások csökkentése, valamint az új digitális fejlemények alkalmazása irányába való átmenetet. A hatékony és megbízható szállítási rendszer alapvető fontosságú a belső piac gördülékeny működése szempontjából, és a gazdaság egyik ágazataként fontos szerepet játszik.

A javasolt tanácsi irányelv célja, hogy a tagállamok számára mozgásteret biztosítson a nehéz tehergépjárművek adóztatásában a minimális adótételek csökkentéséhez azzal a céllal, hogy az éves gépjárműadót fokozatosan ki lehessen vezetni.

Az éves gépjárműadó a jellégéből adódóan ahhoz a tényhez kapcsolódó befizetés, hogy a járművet az adófizető tekintetében az adott időszakra nyilvántartásba vették, és mint ilyen, nem tükrözi az infrastruktúra konkrét használatát.

A javasolt irányelv ezért előírja a nehéz tehergépjárművek adóztatásának úthasználati díjakkal és használati díjakkal történő fokozatos helyettesítését. E javaslat mellett egy másik javaslat is ösztönzi az úthasználati díjak, azaz a megtett távolsággal összefüggő díjszabási forma alkalmazását. Az éves gépjárműadó eltörlése megkönnyíti a távolságalapú úthasználati díjak felé való átmenetet, ami hatékonyabban ösztönzi a forgalmi torlódások és a légszennyezés csökkentését.

A gépjármű-adóztatás fokozatos csökkentését az 1999/62/EK irányelvben meghatározott minimális adótételek öt lépésben öt egymást követő évben történő módosításával lehet megvalósítani. A minimális adótételek fokozatos csökkentésének célja, hogy minimálisra csökkenjen a különböző tagállamokban működő közúti fuvarozók közötti versenytorzulás kockázata.

A Bizottság hatásvizsgálata szerint a gépjárműadó csökkentésének lehetősége 2 milliárd euróval mérsékelhetné a fuvarozók éves terheit, míg a távolságalapú díjszabás bevezetése évente további 10 milliárd euró bevételt termelne az úthasználati díjakból.

II – Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja a javasolt tanácsi irányelvnek az éves gépjárműdíjak fokozatos kivezetésére és a távolságalapú díjszabásra való átmenet megkönnyítésére irányuló célkitűzéseit, amelyek hozzájárulnának a légszennyezés és a forgalmi torlódások csökkentésére irányuló célkitűzéshez. A javasolt módosítások biztosítják, hogy az úthasználati díjak rendszere nagyobb összhangban álljon „a szennyező fizet” és „a használó fizet” elvekkel. Az előadó üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a kettős adóztatás elkerülése érdekében az adóztatást távolságalapú díjszabással váltja fel 2024-ig bezárólag.

Az előadó ugyanakkor aggodalmát fejezi ki a minimális adótételek ötéves időtartamon belüli kivezetését illetően. A jelenlegi javaslatok alapján a minimális adótételek meglévő szintjük évi 20%-ával öt lépésben kerülnének kivezetésére egészen addig, amíg nullaszintre kerülnének. Ennek következtében azoknak a tagállamoknak, amelyek úgy döntenek, hogy a minimális adótételeket a tanácsi irányelv által javasolt ütemben vezetik ki, ötéves időtartam során évente új tételeket kell meghatározniuk, ami a nemzeti hatóságok számára jelentős adminisztratív költségekkel, a fuvarozási ágazat számára pedig megnövekedett munkateherrel járna.

Ezért az előadó azt javasolja, hogy a javasolt tanácsi irányelvet úgy módosítsák, hogy az nagyobb rugalmasságot biztosítson a minimális adótételek kivezetésére, ami lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy néhány lépésben nagyobb mértékű csökkentést vezessenek be a minimális adótételekben.

Mivel a javasolt irányelv kizárólag a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON) (adóügyi) hatáskörébe tartozik, az előadó felszólítja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy az ECON bizottság módosításait változtatás nélkül vegye figyelembe.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ezért nagyobb hatáskört kell biztosítani a tagállamok számára annak érdekében, hogy mérsékelhessék a gépjárműadókat az 1999/62/EK irányelvben foglalt minimumértékek csökkentése révén. A csökkentésnek fokozatosnak kell lennie annak érdekében, hogy a különböző tagállamokban működő szállítási vállalkozók közötti versenytorzulás kockázata minimális legyen.

(5)  Ezért nagyobb hatáskört kell biztosítani a tagállamok számára annak érdekében, hogy mérsékelhessék a gépjárműadókat az 1999/62/EK irányelvben foglalt minimumértékek csökkentése révén. A gépjárműadókról az úthasználati díjakra való átállás a tagállamokban azonban nem vezethet bevételkieséshez. Az egyes tagállamok által alkalmazott fokozatos gépjárműadó-csökkentést teljes mértékben kompenzálni kell az útdíjszedési rendszerük által generált többletbevételekből. 2024. január 1-jéig valamennyi tagállamnak be kell vezetnie az útdíjszedési rendszert ennek az irányelvnek megfelelően.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

1999/62/EK irányelv

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a) Az egyes tagállamok által alkalmazott fokozatos gépjárműadó-csökkentést teljes mértékben kompenzálni kell az útdíjszedési rendszerük által generált többletbevételekből. 2024. január 1-jéig valamennyi tagállamnak be kell vezetnie az útdíjszedési rendszert ennek az irányelvnek megfelelően.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 1 bekezdés – a pont

1999/62/EK irányelv

I melléklet – A táblázat – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A. TÁBLÁZAT: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE […] DECEMBER 31-IG ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK” [insert year of entry into force of this Directive]

A. TÁBLÁZAT: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE 2018. DECEMBER 31-IG ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 1 bekezdés – a pont

1999/62/EK irányelv

I melléklet – B táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 1 bekezdés – a pont

1999/62/EK irányelv

I melléklet – C táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 1 bekezdés – a pont

1999/62/EK irányelv

I melléklet – D táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 1 bekezdés – a pont

1999/62/EK irányelv

I melléklet – E táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 1 bekezdés – a pont

1999/62/EK irányelv

I melléklet – F táblázat – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

F. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE […] JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK [insert the fifth year following the entry into force of this directive]

F. táblázat: A NEHÉZ TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE 2024. JANUÁR 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ MINIMÁLIS ADÓTÉTELEK

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak a gépjárművek adóztatására vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében

Hivatkozások

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

16.11.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Markus Ferber

5.10.2017

Vizsgálat a bizottságban

27.2.2018

24.4.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

24.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

15

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

36

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

15

-

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

0

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak a gépjárművek adóztatására vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében

Hivatkozások

COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

23.6.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

3.7.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

16.11.2017

ENVI

3.7.2017

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

21.6.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Deirdre Clune

30.6.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Az elfogadás dátuma

24.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Benyújtás dátuma

5.6.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

32

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Eleonora Evi, Marco Zullo

Merja Kyllönen,

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Karima Delli

4

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Jacqueline Foster

Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Keith Taylor

2

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 21.Jogi nyilatkozat