Postupak : 2017/0104(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0213/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0213/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/07/2018 - 11.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0269

PREPORUKA     ***
PDF 425kWORD 51k
21.6.2018
PE 608.020v02-00 A8-0213/2018

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva

(11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj: Jerzy Buzek

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva

(11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (11351/2017),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva (13661/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev za davanje suglasnosti koji je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 172. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom (v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0018/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0213/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje Sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Agenciji za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva

Referentni dokumenti

11351/2017 – C8-0018/2018 – COM(2017)02582017/0104(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

31.1.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

8.2.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

8.2.2018

TRAN

8.2.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

26.6.2017

TRAN

19.6.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jerzy Buzek

21.6.2017

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

21.6.2017

Datum usvajanja

19.6.2018

 

 

 

Datum podnošenja

21.6.2018

Posljednje ažuriranje: 27. lipnja 2018.Pravna napomena