Procedură : 2017/0104(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0213/2018

Texte depuse :

A8-0213/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/07/2018 - 11.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0269

RECOMANDARE     ***
PDF 489kWORD 53k
21.6.2018
PE 608.020v02-00 A8-0213/2018

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

(11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Jerzy Buzek

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

(11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11351/2017),

–  având în vedere Acordul de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile (13661/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 172 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf literele (a) și (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0018/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0213/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Agenției pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea unui Acord de cooperare între UE și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

Referințe

11351/2017 – C8-0018/2018 – COM(2017)02582017/0104(NLE)

Data consultării PE

31.1.2018

 

 

 

Comisie competentă

  Data anunțului în plen

ITRE

8.2.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

  Data anunțului în plen

AFET

8.2.2018

TRAN

8.2.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

AFET

26.6.2017

TRAN

19.6.2017

 

 

Raportori

  Data numirii

Jerzy Buzek

21.6.2017

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

21.6.2017

Data adoptării

19.6.2018

 

 

 

Data depunerii

21.6.2018

Ultima actualizare: 27 iunie 2018Notă juridică