Proċedura : 2017/2254(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0257/2018

Testi mressqa :

A8-0257/2018

Dibattiti :

PV 12/09/2018 - 16
CRE 12/09/2018 - 16

Votazzjonijiet :

PV 13/09/2018 - 10.12
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0354

RAPPORT     
PDF 891kWORD 104k
10.7.2018
PE 613.613v02-00 A8-0257/2018

Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR)

(2017/2254(INI))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Rapporteur: Karin Kadenbach

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR)

(2017/2254(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) tal-2017 dwar l-użu tal-antimikrobiċi ta' importanza medika fl-annimali li jipproduċu l-ikel,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Federazzjoni tal-Veterinarji tal-Ewropa tad-29 ta' Frar 2016, li jipprovdi risposti għall-mistoqsijiet mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) dwar l-użu tal-antimikrobiċi fl-annimali li jipproduċu l-ikel(1),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2016 dwar il-passi li jmiss fil-qafas ta' approċċ Saħħa Waħda biex tiġi miġġielda r-reżistenza għall-antimikrobiċi,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2016 dwar it-tisħiħ tal-bilanċ fis-sistemi farmaċewtiċi fl-UE u l-Istati Membri tagħha,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 2011 bit-titolu "L-immunizzazzjoni tat-tfal: suċċessi u sfidi tal-Immunizzazzjoni Ewropea tat-tfal u t-triq 'il quddiem", adottati mill-Ministri tas-Saħħa tal-Istati Membri tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-6 ta' Diċembru 2014 dwar it-tilqim bħala għodda effettiva fis-saħħa pubblika,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Mejju 2015 bit-titolu "Kura tas-saħħa aktar sikura fl-Ewropa: it-titjib tas-sikurezza tal-pazjent u l-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi" (2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2012 bit-titolu "L-Isfida Mikrobika – Theddid li qed jiżdied mir-Reżistenza Antimikrobika"(3),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE(4),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2017 dwar Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza Antimikrobika (COM(2017)0339),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2015 dwar strateġija ġdida għall-benessri tal-annimali għall-2016-2020(5),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Globali tat-Tilqim tad-WHO (GVAP), approvat minn 194 Stat Membru tal-Assemblea Dinjija tas-Saħħa, f'Mejju 2012,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew tat-Tilqim (EVAP) tad-WHO għall-2015-2020,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' interess ġenerali bit-titlu "Ir-rwol tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fil-Glieda kontra r-Reżistenza Antimikrobika (AMR)" ippubblikat fil-ġurnal dwar ix-Xejriet fil-Ħarsien Alimentari fl-2018,

–  wara li kkunsidra l-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni għal approċċ strateġiku għall-farmaċewtiċi fl-ambjent u l-abbozz attwali tal-approċċ strateġiku(6),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Politika tan-NU tal-laqgħa ta' livell għoli tal-Assemblea Ġenerali dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi tal-21 ta' Settembru 2016,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Bank Dinji ta' Marzu 2017 bit-titolu "Infezzjonijiet Reżistenti għall-Mediċina: Theddida għall-Futur Ekonomiku Tagħna",

–  wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali veterinarji (COM(2014)0558),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) ta' Settembru 2015 bit-titolu "Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond: Economic Issues, Policies and Options for Action" (Reżistenza għall-Antimikrobiċi fil-Pajjiżi G7 u Lil Hinn: Kwistjonijiet, Politiki u Opzjonijiet Ekonomiċi għal Azzjoni),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni Xjentifika tal-EMA/EFSA dwar miżuri biex titnaqqas il-ħtieġa li jintużaw aġenti antimikrobiċi fit-trobbija tal-annimali fl-Unjoni Ewropea, u l-impatti li jirriżultaw fuq is-sikurezza tal-ikel (opinjoni tar-RONAFA),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni adottata fis-Sebgħin Assemblea Dinjija tas-Saħħa tad-29 ta' Mejju 2017 dwar it-titjib tal-prevenzjoni, id-dijanjosi u l-ġestjoni klinika tas-sepsis,

–  wara li kkunsidra l-ewwel rapport konġunt (JIACRA I) taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)-EFSA-EMA, ippubblikat fl-2015, u t-tieni rapport konġunt (JIACRA II), ippubblikat fl-2017, dwar l-analizi integrata tal-konsum tal-aġenti antimikrobiċi u l-okkorrenza tar-reżistenza għall-antimikrobiċi fil-batterji mill-bnedmin u mill-annimali li jipproduċu l-ikel,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Marzu 2017 dwar l-għażliet tal-UE biex ittejjeb l-aċċess għall-mediċini(7),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-ECDC tal-2016 dwar is-sorveljanza tar-reżistenza għall-antimikrobiċi fl-Ewropa,

–  wara li kkunsidra r-rapport sommarju tal-Unjoni Ewropea dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi f'batterji żoonotiċi u f'batterji indikaturi mill-bnedmin, mill-annimali u mill-ikel fl-2016, magħmul mill-ECDC u l-EFSA(8),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għall-Agrikoltura u Iżvilupp Rurali (A8-0257/2018),

A.  billi l-użu eċċessiv u mhux korrett tal-antibijotiċi, b'mod partikolari fit-trobbija tal-bhejjem (antibijotiċi użati għall-profilassi u bħala attivaturi tat-tkabbir), u l-prattiki ħżiena tal-kontroll tal-infezzjonijiet kemm fil-mediċini tal-bniedem kif ukoll dik veterinarja progressivament wasslu biex ir-reżistenza għall-antimikrobiċi (AMR) tkun theddida kbira għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali;

B.  billi huwa stmat li mill-inqas 20 % tal-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (HAIs) jistgħu jiġu evitati permezz ta' programmi ta' prevenzjoni u kontroll tal-infezzjonijiet sostnuti u multidimensjonali(9);

C.  billi l-użu prudenti tal-antibijotiċi u l-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet fis-setturi kollha tal-kura tas-saħħa, inkluża s-saħħa tal-annimali, huma s-sisien għall-prevenzjoni effettiva tal-iżvilupp u t-trażmissjoni ta' batterji reżistenti għall-antibijotiċi;

D.  billi 50 % tar-riċetti tal-antibijotiċi għall-bnedmin mhumiex effettivi filwaqt li 25 % tal-antibijotiċi użati mill-bnedmin ma jittiħdux kif suppost; billi 30 % tal-pazjenti li jiddaħħlu l-isptar jużaw l-antibijotiċi u billi l-batterji reżistenti għal ħafna mediċini huma theddida partikolari fl-isptarijiet, fid-djar tal-kura u fost il-pazjenti li l-kura tagħhom tirrikjedi apparat bħal pereżempju ventilaturi u kateters vaskulari;

E.  billi l-antibijotiċi għadhom qed jintużaw fit-trobbija tal-annimali għall-prevenzjoni tal-mard u biex jikkumpensaw għan-nuqqas ta' iġjene aktar milli f'każijiet ta' bżonn bi preskrizzjoni, u dan jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' batterji reżistenti għall-antimikrobiċi fl-annimali li jistgħu jiġu trażmessi lill-bnedmin;

F.  billi l-eżistenza ta' korrelazzjoni bejn ir-reżistenza għall-antibijotiċi li tinsab fost l-annimali li jipproduċu l-ikel (eż. it-tiġieġ tas-simna) u l-fatt li proporzjon kbir ta' infezzjonijiet batterjali fil-bnedmin jiġu mill-manipulazzjoni, il-preparazzjoni u l-konsum tal-laħam ta' dawn l-annimali, ġiet ikkonfermata wkoll mill-aġenziji tal-UE(10);

G.  billi l-użu ħażin tal-antibijotiċi qiegħed inaqqas l-effikaċja tagħhom u jwassal għat-tixrid ta' mikrobi reżistenti ħafna li huma speċjalment reżistenti għall-antibijotiċi tal-aħħar linja; billi skont data mogħtija mill-OECD, madwar 700 000 mewta madwar id-dinja jiġu kkawżati mill-AMR kull sena; billi 25 000 minn dawn l-imwiet iseħħu fl-UE u l-bqija barra mill-UE, li jfisser li l-kooperazzjoni fil-politika tal-iżvilupp u l-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-AMR fil-livell internazzjonali huma kruċjali;

H.  billi l-AMR tista' tikkawża sa 10 miljun mewta fis-sena fl-2050 jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni; billi huwa stmat li 9 miljuni minn dawn l-imwiet iseħħu barra mill-UE, f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod partikolari fl-Asja u fl-Afrika; billi l-infezzjonijiet u l-batterji reżistenti jinfirxu faċilment u għalhekk hemm ħtieġa urġenti ta' azzjoni globali;

I.  billi t-tilqim u l-għodod dijanjostiċi rapidi (RDTs) għandhom il-potenzjal li jillimitaw l-abbuż tal-antibijotiċi; billi l-RDTs jippermettu lill-professjonist fil-kura medika biex jagħmlu dijanjosi rapida ta' infezzjoni batterjali jew virali u għalhekk biex inaqqsu l-użu ħażin tal-antibijotiċi u r-riskju li tiżviluppa reżistenza(11);

J.  billi t-tixrid kontinwu ta' batterji reżistenti ħafna jista' jagħmilha impossibbli biex fil-futur tiġi pprovduta kura tas-saħħa tajba fir-rigward ta' operazzjonijiet invażivi jew trattamenti stabbiliti sew għal xi gruppi ta' pazjenti li jeħtieġu radjoterapija, kimoterapija jew trapjanti;

K.  billi l-batterji jevolvu kostantement, ir-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) u l-ambjenti regolatorji huma kumplessi, ċerti infezzjonijiet speċifiċi huma rari, u r-redditi mistennija mill-antimikrobiċi ġodda għadhom limitati;

L.  filwaqt li l-HAIs huma dovuti għal nuqqas ta' miżuri ta' prevenzjoni li jirriżultaw f'batterji reżistenti għall-antibijotiċi u fi prattiki ħżiena tal-iġjene, b'mod partikolari fi sptarijiet; billi l-istima tal-ECDC hi li madwar 4 miljun pazjent ilaqqtu HAI kull sena fl-UE u li madwar 37 000 mewta jirriżultaw direttament minn dawn l-infezzjonijiet; billi n-numru ta' mwiet jista' jkun ogħla minn dan; billi ċ-ċifra li ġiet ppreżentata preċedentement ta' 25 000 mewta fl-Unjoni kienet sottovalutazzjoni gravi;

M.  billi n-nuqqas ta' aċċess għal antibijotiċi effettivi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw għadu jikkawża aktar imwiet mill-AMR; billi azzjonijiet li jindirizzaw l-AMR li jiffokaw wisq fuq ir-restrizzjoni tal-aċċess għall-antibijotiċi jistgħu jaggravaw il-kriżi diġà serja tan-nuqqas ta' aċċess għall-mediċini, li llum qed tikkawża aktar minn miljun mewta fis-sena fit-tfal taħt il-ħames snin; billi l-azzjonijiet maħsuba biex jindirizzaw l-AMR irid ikollhom l-għan li jiżguraw aċċess sostenibbli għall-mediċini għal kulħadd, jiġifieri aċċess għal dawk fil-bżonn iżda eċċess għal ħadd;

N.  billi diversi Stati Membri qed jesperjenzaw livelli li qed jiżdiedu b'mod mgħaġġel ta' fungi reżistenti għal ħafna mediċini li jikkawżaw żiedet qawwija fl-għadd ta' jiem fi sptar u fir-rata ta' mortalità għall-pazjenti infettati; billi l-American Center for Disease Control and Prevention (iċ-Ċentru Amerikan għall-Kontroll u l-Prevenzjoni tal-Mard) żied is-sensibilizzazzjoni dwar il-kwistjoni; billi din il-kwistjoni speċifika hija notevolment assenti fil-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra l-AMR;

O.  billi ġie ppruvat li l-programmi ta' skrinjar attiv bl-RDTs jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-kontroll tal-HAIs u għat-tnaqqis ta' kemm dawn jinfirxu fi ħdan l-isptarijiet u fost il-pazjenti(12);

P.  billi ntwera li l-użu ta' komposti antibijotiċi fi prodotti tal-konsumatur mhux kliniċi jżid ir-riskju li jinħolqu razez ta' batterji reżistenti għall-mediċini(13);

Q.  billi l-iġjene tajba tal-idejn, fil-forma ta' ħasil u tnixxif effettiv tal-idejn, tista' tikkontribwixxi biex tiġi evitata l-AMR u t-trażmissjoni ta' mard infettiv;

R.  billi l-użu ta' apparat mediku jista' jipprevjeni l-infezzjonijiet fis-sit kirurġiku u għalhekk jipprevjeni u jikkontrolla l-iżvilupp ta' AMR(14);

S.  billi hemm eżempji li rnexxew ta' programmi li tejbu l-aċċess globali għall-mediċini kontra l-HIV, it-tuberkulożi (TB) u l-malarja;

T.  billi l-infezzjonijiet nożokomjali huma theddida kbira għall-ħarsien u l-garanzija tal-kura tas-saħħa bażika fid-dinja kollha;

U.  billi jekk it-tendenza attwali tkompli, l-AMR tista' tikkawża aktar imwiet milli jikkawża l-kanċer sal-2050(15);

V.  billi l-ECDC u l-EFSA tennew li r-reżistenza għall-AMR hija waħda mill-akbar theddidiet għas-saħħa pubblika(16);

W.  billi t-TB reżistenti għall-mediċini hija l-kawża ewlenija tal-imwiet minħabba AMR;

X.  billi fir-rapport tiegħu ta' Marzu 2017, il-Bank Dinji wissa li sal-2050, l-infezzjonijiet reżistenti għall-mediċini jistgħu jikkawżaw ħsara ekonomika globali fuq l-istess livell mal-kriżi finanzjarja tal-2008;

Y.  billi l-AMR trid titqies u tiġi mifhuma bħala theddida għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali kif ukoll għas-saħħa tal-pjaneta u bħala theddida diretta għall-kisba ta' ħafna mill-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) msemmija fl-Aġenda 2030 dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, inklużi, iżda mhux biss, l-SDG1, l-SDG2, l-SDG3 u l-SDG6;

Z.  billi l-objettivi tal-approċċ Saħħa Waħda huma li jiżguraw li t-trattamenti tal-infezzjonijiet kemm tal-bnedmin kif ukoll tal-annimali jibqgħu effettivi, biex jitnaqqsu t-tfaċċar u t-tixrid tal-AMR u biex jissaħħu l-iżvilupp u d-disponibbiltà ta' antimikrobiċi effettivi ġodda fl-UE u fil-bqija tad-dinja;

AA.  billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-passi li jmiss fil-qafas tal-approċċ Saħħa Waħda biex tiġi miġġielda r-reżistenza għall-antimikrobiċi(17) jitolbu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jallinjaw l-aġendi strateġiċi tar-riċerka ta' inizjattivi tar-R&Ż eżistenti tal-UE fuq antibijotiċi, alternattivi u djanjostika ġodda fil-qafas tan-Netwerk Saħħa Waħda dwar l-AMR;

AB.  billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi d-dritt fundamentali taċ-ċittadini għas-saħħa u l-kura medika; billi d-dritt għas-saħħa huwa d-dritt ekonomiku, soċjali u kulturali għall-istandards minimi universali tal-kura tas-saħħa li l-persuni fiżiċi kollha għandhom dritt għalih;

AC.  billi kwalunkwe strateġija tal-UE kollha għall-AMR irid ikollha bħala pilastru ewlieni li tiżgura t-taħriġ kontinwu tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa b'rabta mal-aħħar żviluppi fir-riċerka u l-aħjar prattiki fir-rigward tal-prevenzjoni u t-tixrid tal-AMR;

AD.  billi skont l-estimi tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa s-sepsis – bħala reazzjoni sintomika ta' mard infettiv – tikkawża madwar 6 miljun mewta fis-sena madwar id-dinja, li l-maġġoranza tagħhom huma evitabbli;

AE.  billi, skont il-mandat konġunt tagħhom, l-ECDC, l-EFSA u l-EMA bħalissa qed jaħdmu biex jipprovdu indikaturi tar-riżultat għall-AMR u tal-konsum ta' antimikrobiċi fost il-bnedmin u l-annimali li jipproduċu l-ikel;

AF.  billi in-natura tipprovdilna għadd kbir ta' antibijotiċi qawwija, li jistgħu jiġu sfruttati ħafna aktar milli huwa l-każ bħalissa;

AG.  billi l-aħħar data tal-EMA turi li l-azzjoni biex jitnaqqas l-użu ta' antimikrobiċi veterinarji kien inkonsistenti madwar l-UE(18); billi xi Stati Membri kisbu tnaqqis sinifikanti fl-użu tal-antimikrobiċi veterinarji fuq perjodu ta' żmien qasir permezz ta' politiki nazzjonali ambizzjużi, kif muri minn sensiela ta' missjonijiet ta' ġbir ta' informazzjoni mwettqa mid-Direttorat għall-Awditi u l-Analiżi tal-Ikel u tas-Saħħa tal-Kummissjoni(19);

AH.  billi l-AMR hija theddida transfruntiera għas-saħħa, iżda s-sitwazzjoni tvarja ħafna minn Stat Membru għal ieħor; billi l-Kummissjoni Ewropea trid għalhekk tidentifika u taġixxi f'oqsma li jġibu valur miżjud Ewropew għoli, filwaqt li tirrispetta l-kompetenzi tal-Istati Membri, li huma responsabbli biex jiddeterminaw il-politiki tas-saħħa tagħhom stess;

AI.  billi azzjoni effettiva kontra l-AMR trid tkun parti minn inizjattiva internazzjonali usa' li tinvolvi kemm jista' jkun istituzzjonijiet, aġenziji u esperti internazzjonali, kif ukoll lis-settur privat;

AJ.  billi l-kawżi prinċipali tal-AMR huma l-użu ħażin u l-abbuż mill-antimikrobiċi, id-dgħufija tas-sistemi għall-assigurazzjoni tal-kwalità tal-mediċini, l-użu tal-antimikrobiċi fit-trobbija tal-bhejjem għall-promozzjoni tat-tkabbir jew għall-prevenzjoni tal-mard, in-nuqqasijiet fil-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet, u d-dgħufijiet fis-sistemi ta' sorveljanza, fost affarijiet oħra;

AK.  billi l-pazjenti għandu jkollhom aċċess għal għażliet ta' trattament u kura tas-saħħa, inkluż għal trattamenti u mediċini komplementari u alternattivi, skont l-għażliet u l-preferenzi tagħhom stess;

AL.  billi huwa stmat li l-ispiża biex tittieħed azzjoni globali dwar l-AMR tista' tlaħħaq l-USD 40 biljun fuq perjodu ta' 10 snin;

AM.  billi l-isfidi relatati mal-AMR se jiżdiedu fis-snin li ġejjin u azzjoni effettiva tiddependi fuq investimenti kontinwi u transsettorjali fir-riċerka u l-innovazzjoni (R&I) pubblika u privata sabiex ikunu jistgħu jiġu żviluppati għodod, prodotti u apparat aħjar, trattamenti ġodda u approċċi alternattivi skont approċċ Saħħa Waħda;

AN.  billi fl-ambitu tal-Ħames sas-Seba' Programmi Qafas (FP5-FP7), aktar minn EUR 1 biljun ġew investiti fir-riċerka dwar l-AMR, u fl-ambitu ta' Orizzont 2020 (H2020), sa issa diġà ġie mmobilizzat baġit kumulattiv ta' aktar minn EUR 650 miljun; billi l-Kummissjoni impenjat ruħha li tinvesti aktar minn EUR 200 miljun fl-AMR għall-aħħar tliet snin ta' Orizzont 2020;

AO.  billi strumenti ta' finanzjament differenti fl-ambitu ta' H2020 se jwasslu għal riżultati tar-riċerka dwar l-AMR, b'mod partikolari:

–  l-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (IMI), b'enfasi fuq l-aspetti kollha tal-iżvilupp tal-antibijotiċi inklużi r-riċerka dwar il-mekkaniżmi tal-AMR, l-iskoperta u l-iżvilupp tal-mediċini, u l-ekonomija u l-politika dwar l-użu tajjeb tal-antimikrobiċi, b'seba' proġetti fis-seħħ taħt l-umbrella tal-programm ND4BB b'baġit totali ta' aktar minn EUR 600 miljun f'fondi tal-Kummissjoni u f'kontribuzzjonijiet in natura minn kumpaniji;

–  is-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (EDCTP), b'enfasi fuq l-iżvilupp ta' mediċini ġodda u mtejba, it-tilqim, il-mikrobiċidi u d-dijanjostika kontra l-HIV/AIDS, it-TB u l-malarja, bi 32 proġett fis-seħħ li jiswew aktar minn EUR 79 miljun;

–  l-Inizjattiva għall-Ipprogrammar Konġunt dwar l-AMR (JPIAMR), b'enfasi fuq il-konsolidazzjoni tal-attivitajiet ta' riċerka nazzjonali li bħalissa huma frammentati u bi proġetti għaddejja bħalissa b'valur ta' EUR 55 miljun;

–  il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC), bil-proġetti ta' riċerka tiegħu "mmexxija mir-riċerkaturi" jew "minn isfel għal fuq";

–  il-Faċilità Finanzjarja InnovFin għall-Mard Infettiv (IDFF) għal proġetti qrib is-suq, b'seba' ammonti f'self ta' EUR 125 miljun mogħtija sal-lum;

–  l-Istrument għall-SMEs u r-Rotta Rapida lejn l-Innovazzjoni (FTI) li jappoġġaw lill-SMEs fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet u għodod ġodda biex jipprevjenu, jagħmlu dijanjosi u jittrattaw il-mard infettiv u jtejbu l-kontroll tal-infezzjonijiet, b'36 proġett relatat mal-AMR u b'baġit ta' EUR 33 miljun;

AP.  billi sas-snin sittin ġew żviluppati aktar minn 20 klassi ġdida ta' antibijotiċi, iżda li minn dak iż-żmien ġiet żviluppata klassi ġdida waħda biss ta' antibijotiċi minkejja t-tixrid u l-iżvilupp ta' batterji reżistenti ġodda; billi, barra minn hekk, hemm evidenza ċara ta' reżistenza għal aġenti ġodda fi klassijiet eżistenti ta' antibijotiċi;

AQ.  billi hemm effetti konsegwenzjali pożittivi ta' antimikrobiċi ġodda fuq is-saħħa pubblika u x-xjenza;

AR.  billi l-użu tal-antibijotiċi għal skopijiet żootekniċi – bħala promoturi tat-tkabbir, pereżempju – jirrappreżenta użu ħażin ta' dawn il-prodotti tas-saħħa u huwa ddenunzjat mill-organizzazzjonijiet tas-saħħa internazzjonali kollha, li jirrakkomandaw il-projbizzjoni tagħhom fil-ġlieda kontra l-AMR; billi l-użu tal-antibijotiċi bħala promoturi tat-tkabbir fl-annimali li jipproduċu l-ikel ilu pprojbit fl-UE mill-2006;

AS.  billi għadd kbir ta' mard ikkawżat mill-mikrobi jista' jiġi miġġieled b'mod effettiv mingħajr l-użu tal-antibjotiċi, li joħolqu reżistenza għall-mediċini, iżda permezz ta' dijanjosi bikrija flimkien ma' mediċini ġodda u eżistenti u metodi u prattiki oħra ta' trattament ammissibbli fl-UE, biex b'hekk jiġu salvati miljuni ta' ħajjiet tan-nies u tal-annimali madwar l-UE kollha;

AT.  billi d-distakk bejn l-AMR li qed tiżdied u l-iżvilupp ta' aġenti antimikrobiċi ġodda qed jikber; billi l-mard reżistenti għall-mediċini jista' jikkawża 10 miljun mewta kull sena madwar id-dinja sal-2050; billi huwa stmat li kull sena fl-UE tal-anqas 25 000 persuna jmutu minħabba infezzjonijiet ikkawżati minn batterji reżistenti, bi spiża annwali ta' EUR 1,5 biljun, filwaqt li f'dawn l-aħħar 40 sena ġiet żviluppata klassi waħda ġdida biss ta' antibijotiċi;

AU.  billi, sabiex l-antibijotiċi riżervati esklużivament għall-użu mill-bniedem jibqgħu jkunu effettivi u r-riskji tal-AMR kontra dawn l-antibijotiċi kruċjali jiġu minimizzati, l-użu ta' ċerti familji ta' antibijotiċi, irid jiġi pprojbit fil-mediċina veterinarja; billi l-Kummissjoni għandha tispeċifika liema antibijotiċi jew gruppi ta' antibijotiċi għandhom jiġu riżervati għat-trattament ta' ċerti infezzjonijiet fil-bnedmin;

AV.  billi d-dikjarazzjoni politika approvata mill-Kapijiet ta' Stat fl-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York f'Settembru 2016 u l-pjan ta' Azzjoni Globali f'Mejju 2015 ikkonstataw l-impenn tad-dinja li jittieħed approċċ wiesa' u kkoordinat biex jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tar-reżistenza għall-antimikrobiċi f'diversi setturi;

AW.  billi ċ-ċifra kkwotata ta' sikwit ta' 25 000 mewta fl-Ewropa u tal-ispejjeż relatati ta' aktar minn EUR 1,5 biljun minħabba l-AMR tmur lura għall-2007 u billi hemm bżonn ta' informazzjoni aġġornata kontinwament dwar il-piż reali tal-AMR; jenfasizza li d-daqs tal-problema se jenfasizza wkoll il-ħtieġa ċara ta' Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra l-AMR;

L-UE bħala reġjun tal-aħjar prattika

1.  Jemmen li sabiex jittieħdu l-passi suffiċjenti biex tiġi indirizzata l-AMR, il-prinċipju Saħħa Waħda jrid ikollu rwol ċentrali, li jirrifletti l-fatt li s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent huma interkonnessi u li l-mard jgħaddi mill-bnedmin għall-annimali u viċeversa; jenfasizza, għalhekk, li l-mard għandu jiġi indirizzat kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-annimali, filwaqt li jiġu kkunsidrati b'mod speċjali wkoll il-katina tal-ikel u l-ambjent, li jistgħu jkunu sors ieħor ta' mikroorganiżmi reżistenti; jissottolinja r-rwol importanti tal-Kummissjoni fil-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali mwettqa mill-Istati Membri u l-importanza ta' kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet;

2.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' skeda ta' żmien għall-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkludu objettivi tal-AMR li jistgħu jitkejlu u vinkolanti ma' miri ambizzjużi, kemm fil-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kif ukoll fil-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali, biex tkun tista' ssir valutazzjoni komparattiva;

3.  Jenfasizza li l-użu korrett u prudenti tal-antimikrobiċi huwa essenzjali sabiex jillimita li l-AMR jitfaċċa fil-kura tas-saħħa tal-bniedem, fit-trobbija tal-annimali u fl-akkwakultura; jenfasizza li hemm differenzi konsiderevoli fil-mod kif l-Istati Membri jimmaniġġjaw u jindirizzaw l-AMR, li jagħmel kruċjali l-koordinazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ma' objettivi speċifiċi stabbiliti; jenfasizza li l-Kummissjoni għandha rwol ewlieni fil-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-istrateġiji nazzjonali; jissottolinja l-ħtieġa ta' implimentazzjoni transsettorjali (b'mod partikolari fil-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (FP9) li jmiss) u transmedjali tal-kunċett ta' Saħħa Waħda, li għadu ma ntlaħaqx b'mod suffiċjenti fil-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni; jinsisti li l-użu tal-antibijotiċi għal skopijiet ta' prevenzjoni fil-mediċina veterinarja għandu jkun regolat strettament, skont id-dispożizzjonijiet tar-regolament li jmiss dwar il-prodotti mediċinali veterinarji;

4.  Jirrakkomanda li n-Netwerk Saħħa Waħda maħluq dan l-aħħar u l-Azzjoni Konġunta tal-UE dwar ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi u l-Infezzjonijiet Assoċjati mal-Kura tas-Saħħa (EU-JAMRAI) għandhom jinvolvu wkoll partijiet ikkonċernati rilevanti ewlenin oħrajn minbarra l-Istati Membri;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq u tippubblika evalwazzjoni ta' nofs it-terminu u evalwazzjoni ex post tal-Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda, u tinvolvi lill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fil-proċedura ta' evalwazzjoni;

6.  Jenfasizza li azzjoni konġunta tal-UE biex tindirizza t-theddida dejjem ikbar għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u għall-ambjent ikkawżata mill-batterji reżistenti għall-antibijotiċi tista' tirnexxi biss jekk tkun ibbażata fuq data standardizzata; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tiżviluppa u tipproponi proċeduri u indikaturi xierqa li jkejlu u jqabblu l-progress fil-ġlieda kontra l-AMR, u tiżgura s-sottomissjoni u l-evalwazzjoni tad-data standardizzata;

7.  Jinnota li l-indikaturi tal-UE adottati dan l-aħħar biex jgħinu lill-Istati Membri jissorveljaw il-progress tagħhom fil-ġlieda kontra l-AMR jiffokaw biss fuq il-konsum tal-antibijotiċi u ma jirriflettux l-adegwatezza tal-użu; jistieden lill-ECDC jemenda l-indikaturi tal-UE kif xieraq;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor id-data dwar il-volum ta' antibijotiċi prodotti mill-manifatturi u tirrapporta dwarhom;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jallinjaw is-sorveljanza, il-monitoraġġ u r-rapportar tal-mudelli u l-patoġeni tal-AMR u jissottomettu din id-data lis-Sistema Globali ta' Sorveljanza tar-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (GLASS); jissottolinja, barra minn hekk, li l-ġbir sistematiku tad-data rilevanti u komparabbli kollha dwar il-volum tal-bejgħ huwa tal-akbar importanza; jistieden lill-Kummissjoni tħejji abbozz, f'konsultazzjoni mal-EMA, l-EFSA, l-ECDC, lista ta' patoġeni ta' prijorità (PPL) tal-UE, b'kunsiderazzjoni tal-PPL globali tad-WHO, kemm għall-bnedmin kif ukoll għall-annimali, b'tali mod li tistabbilixxi l-prijoritajiet ta' R&Ż futuri; jitlob lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tinkoraġġixxi u tappoġġa lill-Istati Membri biex idaħħlu fis-seħħ u jimmonitorjaw il-miri nazzjonali għas-sorveljanza u t-tnaqqis tal-AMR/HAIs;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa stħarriġ standardizzat għall-ġbir ta' data dwar l-HAIs u teżamina r-riskji għal gruppi kbar tal-popolazzjonijiet tal-bniedem u tal-annimali waqt l-epidemiji u l-pandemiji;

11.  Jenfasizza li l-kondiviżjoni aħjar tal-informazzjoni u d-data lokali, reġjonali u nazzjonali dwar kwistjonijiet emerġenti fis-saħħa tal-bnedmin u tal-annimali flimkien mal-użu ta' sistemi ta' twissija bikrija jistgħu jassistu lill-Istati Membri fl-adozzjoni ta' miżuri adegwati ta' konteniment biex jiġi limitat it-tixrid ta' organiżmi reżistenti;

12.  Jappella għall-espansjoni tar-rwol u tar-riżorsi umani u finanzjarji tal-aġenziji rilevanti kollha tal-UE fil-ġlieda kontra l-AMR u l-HAIs; jemmen li kollaborazzjoni mill-qrib bejn l-aġenziji tal-UE u l-proġetti ffinanzjati mill-UE hija ta' importanza kruċjali;

13.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jissottomettu rapporti regolari u preċiżi dwar l-għadd ta' każijiet ikkonfermati ta' AMR fil-bnedmin flimkien ma' statistika korretta u aġġornata dwar il-mortalità mill-AMR;

14.  Jenfasizza li l-monitoraġġ tat-trobbija tal-annimali għall-agrikoltura u għall-industrija tal-ikel, il-prevenzjoni tal-infezzjonijiet, l-edukazzjoni dwar is-saħħa, il-miżuri ta' bijosigurtà, il-programmi ta' skrinjar attiv u l-prattiki ta' kontroll huma kritiċi għall-kontroll tal-mikroorganiżmi infettivi peress li kollha kemm huma jnaqqsu l-ħtieġa tal-antimikrobiċi u konsegwentement l-opportunitajiet biex il-mikroorganiżmi jiżviluppaw u jxerrdu r-reżistenza; jenfasizza l-ħtieġa li jsir rapportar obbligatorju lill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika tal-pazjenti kollha li jinstabu li huma identifikati bħala portaturi ta' batterji reżistenti ħafna jew li jiġu infettati bihom; jenfasizza l-ħtieġa ta' linji gwida dwar l-iżolament obbligatorju tal-portaturi li jiddaħħlu l-isptar u l-ħolqien ta' task force professjonali multidixxiplinarja li tirrapporta direttament lill-ministeri tas-saħħa nazzjonali;

15.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' sistema tal-UE għall-ġbir ta' data dwar l-użu korrett tal-antibijotiċi kollha; jitlob l-iżvilupp ta' protokolli għall-preskrizzjoni u l-użu tal-antibijotiċi fil-livell tal-UE, li jirrikonoxxu r-responsabbiltà tal-veterinarji u tat-tobba tal-kura primarja, fost oħrajn, f'din il-kwistjoni; jitlob, barra minn hekk, il-ġbir obbligatorju, fil-livell nazzjonali, tal-preskrizzjonijiet tal-antibijotiċi kollha u għar-reġistrazzjoni tagħhom f'bażi tad-data kkontrollata u kkoordinata minn esperti tal-infezzjonijiet, sabiex jinxtered l-għarfien dwar l-aħjar użu tagħhom;

16.  Jiddeplora l-fatt, f'dan il-kuntest, li l-Kummissjoni ma pproponietx approċċ strateġiku għat-tniġġis tal-ilma bil-farmaċewtiċi aktar kmieni, kif mitlub skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma(20); iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, għalhekk, biex ifasslu strateġija Ewropea kontra residwi tal-mediċina fl-ilma u fl-ambjent mingħajr dewmien, filwaqt li jiddedikaw attenzjoni suffiċjenti lill-monitoraġġ, il-ġbir tad-data u l-analiżi aħjar tal-impatt tal-AMR fuq ir-riżorsi tal-ilma u l-ekosistema akkwatika; jiġbed l-attenzjoni għall-utilità ta' approċċ integrat li japplika għar-residwi tal-mediċini u l-AMR fl-ambjent(21);

17.  Jenfasizza li t-tniġġis tal-ilma u tal-ħamrija b'residwi antibijotiċi tal-bnedmin u veterinarji huwa problema li qed tikber, u li l-ambjent innifsu huwa sors potenzjali ta' mikroorganiżmi reżistenti ġodda; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tiddedika ferm iktar attenzjoni lill-ambjent bħala parti mill-kunċett ta' Saħħa Waħda;

18.  Ifakkar li ċ-ċifra kkwotata ta' sikwit ta' 25 000 mewta fl-Ewropa u tal-ispejjeż relatati ta' aktar minn EUR 1,5 biljun minħabba l-AMR tmur lura għall-2007 u li hemm bżonn ta' informazzjoni aġġornata kontinwament dwar il-piż reali tal-AMR;

19.  Ifakkar li s-saħħa hija fattur ta' produttività u kompetittività, kif ukoll waħda mill-kwistjonijiet tal-akbar tħassib għaċ-ċittadini;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid il-finanzjament tagħha tal-EUCAST, li jittratta l-aspetti tekniċi tal-ittestjar fenotopiku tas-suxxettibilità għall-antimikrobiċi mwettqa in vitro u li jiffunzjona bħala l-kumitat tal-EMA u l-ECDC responsabbli għall-istabbiliment tal-valuri kritiki;

21.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni talloka finanzjament addizzjonali speċifikament għar-riċerka dwar alternattivi ta' għalf mhux terapewtiku biex jintużaw fit-trobbija tal-annimali fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021–2027 (QFP);

22.  Jappoġġa, bħala minimu, it-tweġiba tal-Kunsill għall-abbozz tal-Kodiċi ta' Prattika Codex Alimentarius biex Titnaqqas u Tiġi Kkontrollata r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi, u l-prinċipji 18 u 19 tiegħu dwar l-użu responsabbli u prudenti tal-antimikrobiċi;

23.  Jinkoraġġixxi ffokar fuq il-konformità ma' linji gwida dwar il-kontroll tal-infezzjonijiet, l-integrazzjoni ta' miri fir-rigward tat-tnaqqis fir-rata tal-infezzjonijiet u l-appoġġ tal-aħjar prattiki sabiex tiġi indirizzata aħjar is-sikurezza tal-pazjent fl-ambjent tal-isptar;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-ECDC, u lill-Istati Membri jinkoraġġixxu l-użu ta' xugamani li jintużaw darba biss f'postijiet li jkunu sensittivi mil-lat ta' iġjene, bħalma huma l-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa, il-faċilitajiet tal-ipproċessar tal-ikel, u l-iskejjel materni;

25.  Ifakkar li l-ikel huwa wieħed mill-vetturi possibbli għat-trażmissjoni ta' batterji reżistenti mill-annimali għall-bnedmin, u, barra minn hekk, li l-batterji reżistenti għall-mediċina jistgħu jiċċirkolaw f'popolazzjonijiet tal-bnedmin u tal-annimali permezz tal-ilma u l-ambjent; jinnota r-riskji ta' infezzjoni b'organiżmi reżistenti minn għelejjel ikkontaminati ttrattati b'aġenti antimikrobiċi jew b'demel, u ilma ġieri tal-irziezet fl-ilma ta' taħt l-art; jinnota, f'dan il-kuntest, li t-tixrid ta' tali batterji huwa influwenzat mill-kummerċ, mill-ivvjaġġar u mill-migrazzjoni tal-bnedmin kif ukoll tal-annimali;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw messaġġi dwar is-saħħa pubblika għal sensibilizzazzjoni tal-pubbliku, u meta jagħmlu dan jippromwovu bidla fl-imġiba lejn l-użu u l-immaniġġjar responsabbli tal-antibijotiċi, b'mod partikolari l-użu profilattiku; jissottolinja l-importanza tal-promozzjoni tal-"għarfien dwar is-saħħa", peress li huwa kruċjali li l-pazjenti jifhmu l-informazzjoni dwar il-kura tas-saħħa u jkunu jistgħu jsegwu l-istruzzjonijiet dwar il-kura b'mod preċiż; jenfasizza li miżuri preventivi, inklużi miżuri ta' iġjene tajba, għandhom jiżdiedu biex titnaqqas id-domanda tal-bniedem għall-antibijotiċi; jenfasizza li s-sensibilizzazzjoni dwar il-perikli tal-awtomedikazzjoni u l-preskrizzjonijiet żejda għandhom ikunu element ċentrali ta' strateġija preventiva;

27.  Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw messaġġi dwar is-saħħa pubblika għas-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar ir-rabta bejn l-infezzjonijiet u l-iġjene personali; jenfasizza li mezzi effettivi biex jitnaqqas l-użu tal-antimikrobiċi hija li l-ewwel nett jiġi evitat li l-infezzjonijiet jinfirxu; jinkoraġġixxi l-promozzjoni ta' inizjattivi tal-kura personali f'dan ir-rigward;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw strateġiji li jappoġġaw l-aderenza u l-konformità tal-pazjenti mat-trattament b'antibijotiċi u trattamenti xierqa oħra kif preskritti mill-professjonisti mediċi;

29.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi linji gwida, wara l-approċċ Saħħa Waħda, li jistabbilixxu l-aħjar prattiki għall-iżvilupp ta' standards tal-kwalità armonizzati biex jiġu implimentati kurrikuli fl-UE kollha b'tali mod li jrawmu l-edukazzjoni interdixxiplinari, il-prevenzjoni tal-infezzjoni u l-programmi ta' taħriġ għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa u għall-pubbliku, ħalli tiġi żgurata l-kondotta xierqa tal-professjonisti tas-saħħa u l-prattikanti veterinarji fir-rigward tal-preskrizzjoni, id-doża, l-użu u r-rimi tal-antimikrobiċi u l-materjali kkontaminati bl-AMR(22) u jiġi żgurat l-istabbiliment u l-iskjerament ta' timijiet multidixxiplinari għall-ġestjoni tal-antibijotiċi fl-isptarijiet;

30.  Jenfasizza li terz tal-preskrizzjonijiet isiru fis-settur tal-kura primarja, u għalhekk dan is-settur għandu jitqies bħala prijorità fl-użu tal-protokolli; jenfasizza l-ħtieġa ta' speċjalisti fil-mard infettiv fl-elaborazzjoni ta' dawn il-protokolli u fil-kontroll u s-segwitu tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tfassal linji gwida għall-użu ta' dawn il-protokolli fil-qasam tas-saħħa tal-bniedem; jistieden lill-Istati Membri jeżaminaw mill-ġdid il-protokolli eżistenti kollha, speċjalment dawk dwar l-użu profilattiku waqt l-interventi kirurġiċi; jilqa' l-proġetti attwali fil-livell nazzjonali, bħall-programm PIRASOA, bħala eżempji ta' prattika tajba fir-rigward tal-użu razzjonali fil-kura primarja u l-isptarijiet; iħeġġeġ l-iżvilupp ta' mekkaniżmi li permezz tagħhom jiġu skambjati l-aqwa prattiki u protokolli;

31.  Huwa konxju li l-professjonisti tas-saħħa spiss jeħtieġ li jieħdu deċiżjonijiet ta' malajr fuq indikazzjoni terapewtika għall-kura bl-antibijotiċi; jinnota li testijiet dijanjostiċi rapidi jistgħu jgħinu biex jappoġġaw dawn id-deċiżjonijiet;

32.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprevjenu t-tixrid ta' infezzjonijiet b'batterji reżistenti permezz tal-implimentazzjoni ta' programmi ta' skrinjar attiv b'teknoloġiji dijanjostiċi rapidi sabiex jiġu identifikati malajr il-pazjenti infettati b'batterji reżistenti għal ħafna mediċini, u jistabbilixxu miżuri xierqa għall-kontroll tal-infezzjonijiet (bħal pereżempju r-raggruppament jew l-iżolament tal-pazjenti u t-tisħiħ tal-miżuri ta' iġjene);

33.  Huwa konxju li l-ispiża tal-RDTs tista' taqbeż il-prezz tal-antibijotiċi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipproponu inċentivi għall-industrija sabiex tiżviluppa metodi ta' ttestjar effettiv, mhux għaljin u effiċjenti u l-użu tal-RDTs; jenfasizza li l-RDTS huma disponibbli biss madwar il-pajjiż kollu f'40 % tal-pajjiżi tal-OECD; jistieden lill-entitajiet tal-assigurazzjoni tas-saħħa jkopru l-ispiża żejda li tirriżulta mill-użu tal-RDTs, meta jitqiesu l-benefiċċji fit-tul tal-prevenzjoni tal-użu mhux meħtieġ tal-antimikrobiċi;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jillimitaw il-bejgħ tal-antibijotiċi mill-professjonisti tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali li jippreskrivuhom, u jneħħu kwalunkwe inċentiv – finanzjarju jew mod ieħor – għall-preskrizzjoni tal-antibijotiċi, filwaqt li jkomplu jiżguraw aċċess biżżejjed rapidu għall-mediċina veterinarja ta' emerġenza; jenfasizza li ħafna antimikrobiċi jintużaw kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-annimali, li xi wħud minn dawn l-antimikrobiċi huma ta' importanza kritika għall-prevenzjoni jew għall-kura ta' infezzjonijiet ta' periklu għall-ħajja fil-bnedmin, u li l-użu tagħhom fuq l-annimali għandu għalhekk jiġi pprojbit; jenfasizza li dawn l-antimikrobiċi għandhom ikunu riżervati biss għat-trattament tal-bnedmin sabiex jippreservaw l-effikaċja tagħhom fit-trattament ta' infezzjonijiet fil-bnedmin għall-itwal żmien possibbli; iqis li l-Istati Membri għandhom jitħallew jimplimentaw jew iżommu miżuri aktar stretti fir-rigward tar-restrizzjoni tal-bejgħ tal-antibijotiċi;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni soda kontra l-bejgħ illegali ta' prodotti antimikrobiċi jew il-bejgħ tagħhom mingħajr preskrizzjoni tat-tabib jew tal-veterinarju fl-UE;

36.  Jenfasizza l-valur tat-tilqim u tal-għodod dijanjostiċi fil-ġlieda kontra l-AMR u l-HAIs; jirrakkomanda l-integrazzjoni ta' miri għal tilqim tul il-ħajja u l-kontroll tal-infezzjonijiet fost il-popolazzjoni, partikolarment fost il-gruppi b'riskju għoli, bħala element kruċjali tal-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali dwar l-AMR; jenfasizza l-importanza, barra minn hekk, ta' informazzjoni aċċessibbli u ta' sensibilizzazzjoni fost il-pubbliku ġenerali biex tingħata spinta lir-rata tat-tilqim fil-kura tas-saħħa tal-bniedem u dik veterinarja u b'hekk jiġu indirizzati l-mard u l-AMR b'mod kosteffettiv;

37.  Jenfasizza li l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra l-AMR josserva li l-immunizzazzjoni permezz tat-tilqim tikkostitwixxi intervent kosteffikaċi mil-lat ta' saħħa fl-isforzi biex tiġi miġġielda l-AMR(23) u li, fil-Pjan ta' Azzjoni, il-Kummissjoni tħabbar inċentivi għall-promozzjoni tal-użu tad-dijanjostika, l-alternattivi għall-antimikrobiċi u t-tilqim(24), iżda li l-ispejjeż relattivament ogħla tad-dijanjożi, tal-alternattivi għall-antimikrobiċi u tat-tilqim – meta mqabbla mal-antibijotiċi konvenzjonali – jikkostitwixxu ostaklu biex tiżdied ir-rata tat-tilqim, kif inhu l-għan tal-Pjan ta' Azzjoni(25); jissottolinja li diversi Stati Membri diġà jqisu t-tilqim bħala miżura politika importanti – kemm biex jiġu evitati t-tifqigħat ta' mard fl-annimali b'mod transfruntier kif ukoll biex jitrażżnu ulterjorment ir-riskji ta' kontaġju għas-suq agrikolu tal-UE – u għalhekk introduċewh bħala tali;

38.  Jistieden lill-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' infezzjonijiet li jistgħu jwasslu għas-sepsis; jistieden lill-Istati Membri jinkludu miżuri mmirati biex itejbu l-prevenzjoni, l-identifikazzjoni bikrija u d-dijanjosi, u l-ġestjoni klinika tas-sepsis fil-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom dwar l-AMR;

39.  Jistieden lill-Kummissjoni tesplora kif l-aħjar jintuża l-potenzjal tan-Netwerks ta' Referenza Ewropej għall-mard rari u tivvaluta r-rwol li jista' jkollhom fir-riċerka dwar l-AMR;

40.  Jenfasizza li t-tniġġis tal-ambjent minn residwi antibijotiċi tal-bniedem u tal-annimali, b'mod partikolari mit-trobbija tal-annimali, huwa problema li qed titfaċċa u li tirrikjedi miżuri ta' politika koerenti biex jiġi pprevenut it-tixrid ta' AMR fost l-ekosistemi, l-annimali u l-bnedmin; iħeġġeġ riċerka ulterjuri dwar id-dinamika tat-trażmissjoni u l-impatt relattiv ta' dan it-tniġġis fuq l-AMR; jitlob, għalhekk, li jkun hemm żvilupp tas-sinerġiji bejn l-approċċ Saħħa Waħda u d-data eżistenti dwar il-monitoraġġ ambjentali, b'mod partikolari fil-forma ta' monitoraġġ ta' listi tas-sorveljanza skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, sabiex jittejjeb l-għarfien dwar l-okkorrenza u t-tixrid ta' antimikrobiċi fl-ambjent;

41.  Jinnota li l-batterji esposti għall-erbiċidi jirrispondu b'mod differenti għal antibijotiċi klinikament rilevanti; jinnota l-frekwenza tal-bidliet fir-reżistenza għall-antibijotiċi miġjuba mill-użu ta' erbiċidi u antibijotiċi approvati u li l-effetti ta' dawn il-bidliet jaħarbu s-superviżjoni regolatorja;

42.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-passi meħtieġa biex tindirizza r-rilaxx tal-farmaċewtiċi, inkluż l-antimikrobiċi, fl-ambjent permezz tal-ilma mormi u l-impjanti tat-trattament tal-ilma mormi, bħala fattur ewlieni tal-emerġenza tal-AMR;

43.  Jitlob li jsir rieżami tal-valutazzjonijiet tar-riskju ambjentali bħala parti mill-proċess tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għall-antimikrobiċi, kif ukoll għall-prodotti aktar antiki li diġà jeżistu fis-suq; jitlob aderenza stretta mal-Prattiki Tajba ta' Manifattura (PTM) tal-UE u r-regoli tal-akkwist ekoloġiku fir-rigward tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-farmaċewtiċi u r-rilaxx tal-antibijotiċi fl-ambjent;

44.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw il-kwistjoni taż-żieda dejjem aktar rapida ta' fungi reżistenti għal ħafna mediċini billi jeżaminaw l-użu tal-fungiċidi fis-settur agrikolu u s-settur industrijali;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeliminaw gradwalment l-użu ta' komposti jew sustanzi kimiċi antimikrobiċi f'ambjenti mhux kliniċi bħal fi prodotti tat-tindif u prodotti oħra għall-konsumatur;

46  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta' riċerka fil-fond dwar l-impatt tal-preżenza ta' sustanzi antimikrobiċi fl-għelejjel u l-għalf fuq l-iżvilupp tal-AMR, u dwar il-komunità mikrobjali fil-ħamrija;

47.  Jirrimarka, b'rabta ma' dan, li hemm bżonn valutazzjoni ex ante bir-reqqa tal-ispejjeż soċjali ta' approċċ "end-of-pipe";

48.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrevedu l-kodiċijiet ta' prattika agrikola tajba tagħhom u jirrevedu l-aqwa tekniki disponibbli rilevanti skont id-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali(26) biex jinkludu dispożizzjonijiet għat-trattament tad-demel li jkun fih antibijotiċi/mikroorganiżmi reżistenti għall-antimikrobiċi;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħeġġu l-iżvilupp ta' prodotti mediċinali b'impatt baxx fuq l-ambjent u l-ilma u jħeġġu aktar innovazzjoni fl-industrija farmaċewtika f'dan il-qasam;

50.  Jenfasizza li mhux l-Istati Membri kollha għandhom biżżejjed riżorsi biex jiżviluppaw u jimplimentaw strateġiji komprensivi nazzjonali dwar l-AMR; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi lill-Istati Membri informazzjoni ċara dwar ir-riżorsi tal-UE disponibbli biex tiġi indirizzata l-AMR u tqiegħed għad-dispożizzjoni aktar finanzjament iddedikat għal dan l-iskop;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrieżamina u tirrevedi d-dokumenti ta' referenza dwar l-aqwa tekniki disponibbli (BREF) fil-qafas tad-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali li jirrelataw mal-emissjonijiet minn impjanti li jimmanifatturaw l-antibijotiċi;

52.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża b'mod effettiv il-leġiżlazzjoni disponibbli fl-oqsma kollha relatati mal-AMR biex tiżgura li t-theddida tkun qed tiġi indirizzata fil-politiki kollha;

53.  Jissottolinja l-importanza ta' approċċ ta' valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja, mill-produzzjoni u l-preskrizzjoni sal-ġestjoni tal-iskart farmaċewtiku; jitlob lill-Kummissjoni tindirizza l-kwistjoni tar-rimi ta' antibijotiċi, fejn alternattivi għall-inċinerazzjoni, bħall-gassifikazzjoni, għandhom jiġu esplorati;

54.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-kwistjonijiet ambjentali jiġu introdotti fis-sistema ta' farmakoviġilanza għall-prodotti farmaċewtiċi għall-bniedem u jissaħħu għall-prodotti farmaċewtiċi veterinarji, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-AMR;

55.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu standards tal-kwalità (valuri limitu) jew rekwiżiti ta' valutazzjoni tar-riskju biex jiġi żgurat li d-demel, il-ħama tad-dranaġġ u l-ilma tat-tisqija jkun fihom konċentrazzjonijiet sikuri ta' antibijotiċi rilevanti u ta' mikroorganiżmi tal-AMR qabel jitferrxu fl-art agrikola;

56.  Jitlob lill-Kummissjoni biex, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tvara kampanja informattiva għall-konsumaturi u n-negozji madwar l-UE dwar l-akkwakultura b'mod ġenerali, u b'mod partikolari dwar id-differenzi bejn l-istandards stretti u komprensivi fis-suq tal-UE u l-istandards applikabbli għal prodotti importati f'pajjiżi terzi, b'enfasi partikolari fuq il-problemi kkawżati għas-sikurezza tal-ikel u s-saħħa pubblika mill-introduzzjoni fl-Unjoni ta' mikroorganiżmi partikolarment reżistenti u l-AMR;

57.  Jitlob l-eliminazzjoni gradwali tal-użu profilattiku u metafilattiku ta' rutina tal-antimikrobiċi fi gruppi ta' annimali tar-razzett u jitlob l-użu ta' antibijotiċi tal-aħħar għażla biex jiġu pprojbiti għal kollox f'annimali li jipproduċu l-ikel; jenfasizza li trobbija tal-annimali tajba, prattiki tal-iġjene, ġestjoni tar-razzett u investimenti f'dawn l-oqsma jikkontribwixxu għall-prevenzjoni tal-infezzjonijiet u għalhekk it-tnaqqis tal-użu tal-antibijotiċi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta strateġija ġdida tal-UE dwar il-benessri tal-annimali kif rakkomandat mill-Parlament Ewropew, bl-għan fit-tul li tinħoloq liġi dwar il-benessri tal-annimali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni timplimenta l-punti pendenti tal-Istrateġija tal-UE għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali 2012-2015 mingħajr dewmien;

58.  Jissottolinja li sistemi tajbin ta' ġestjoni tal-irziezet, bijosigurtà u trobbija tal-annimali huma l-pedament tas-saħħa u l-benessri tal-annimali li jipproduċu l-ikel u, meta applikati kif imiss, inaqqsu s-suxxettibilità għall-mard batteriku u l-ħtieġa tal-użu tal-antibijotiċi fl-annimali;

59.  Jemmen li jrid jitħeġġeġ finanzjament adegwat għal investimenti fl-azjendi agrikoli, bħal f'akkomodazzjoni ta' kwalità, ventilazzjoni, tindif, diżinfezzjoni, tilqim u bijosigurtà u jenħtieġ li dan ma jiġix imminat fil-politika agrikola komuni (PAK) futura; jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' sensibilizzazzjoni fost il-membri tal-komunità agrikola tal-benessri tal-annimali, tas-saħħa tal-annimali u tas-sikurezza tal-ikel; jinnota l-importanza tal-promozzjoni u tal-applikazzjoni ta' prattiki tajba fl-istadji kollha tal-produzzjoni u l-ipproċessar tal-prodotti tal-ikel u l-importanza tal-għalf sikur u bbilanċjat mil-lat nutrittiv, l-istrateġiji speċifiċi tal-għalf, il-kompożizzjoni tal-għalf, il-formulazzjonijiet tal-għalf u l-ipproċessar tal-għalf;

60.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri – anke fil-kuntest tar-riforma tal-PAK – jiġġeneraw aktar sinerġiji u, skont il-konstatazzjonijiet tal-Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda kontra l-AMR, biex jipprovdu inċentivi finanzjarji effettivi u appoġġ għall-bdiewa li jrabbu l-bhejjem u li juru li jkunu naqqsu b'mod sinifikanti l-użu tagħhom tal-antibijotiċi u jkunu kisbu rata għolja ta' tilqim fost l-annimali jew il-bhejjem tagħhom;

61.  Jenfasizza li sanitazzjoni u iġjene tajba fl-irziezet huma fundamentali; jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida dwar l-użu tal-antibijotiċi fl-annimali u l-kundizzjonijiet iġjeniċi fl-irziezet; jistieden lill-Istati Membri jfasslu pjanijiet speċifiċi u jsaħħu l-kontroll fuq il-kundizzjonijiet sanitarji;

62.  Ifakkar il-miżuri preventivi li għandhom jintużaw qabel ma wieħed jirrikorri għal trattament antimikrobiku ta' gruppi sħaħ (metafilassi) ta' annimali li jipproduċu l-ikel:

–  użu ta' stokk ta' trobbija b'saħħtu u tajjeb li jikber b'mod naturali, b'diversità ġenetika xierqa;

–  kundizzjonijiet li jirrispettaw il-ħtiġijiet ta' mġiba tal-ispeċijiet, inklużi interazzjonijiet u ġerarkiji soċjali,

–  densitajiet tal-istokkijiet li ma jżidux ir-riskju ta' trażmissjoni ta' mard,

–  iżolament tal-annimali morda 'l bogħod mill-bqija tal-grupp,

–  (għat-tiġieġ u annimali iżgħar) suddiviżjoni tal-qatgħat fi gruppi iżgħar u separati fiżikament,

–  implimentazzjoni ta' regoli eżistenti dwar il-benessri tal-annimali diġà f'kundizzjonalità kif stabbilit fir-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (SMRs) 11, 12, 13 tal-Anness II għar-Regolament 1306/2013(27);

63.  Jemmen li r-rekwiżiti biex jiġi żgurat li t-tikkettar jagħmel referenza għall-użu tal-antibijotiċi jtejbu l-għarfien tal-konsumatur u jippermettu lill-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażla aktar infurmata; jistieden lill-Kummissjoni toħloq sistema armonizzata għat-tikkettar ibbażata fuq l-istandards tal-benessri tal-annimali u l-prattiki tajba ta' trobbija tal-annimali kif kien diġà previst fl-2009(28),

64.  Jiġbed l-attenzjoni, barra minn hekk, għas-sejbiet xjentifiċi reċenti (Frar 2018) li juru li l-betalattamażi bi spettru estiż (ESBLs) jiġu trażmessi biss lill-persuni mit-trobbija tal-bhejjem u l-konsum tal-laħam sa ċertu punt biss u li t-trażmissjoni tal-ESBLs isseħħ prinċipalment minn persuna għall-oħra(29);

65.  Jenfasizza li l-biedja ta' densità għolja tista' tinvolvi antibijotiċi li qegħdin jingħataw b'mod mhux xieraq u b'mod regolari bħala għalf lill-bhejjem u lit-tjur fl-irziezet biex jikbru malajr, u li qegħdin jintużaw b'mod mifrux għal skopijiet profilattiċi, biex jipprevjenu l-firxa ta' mard minħabba kundizzjonijiet ta' ffullar, konfinament u stress li fihom jinżammu l-annimali u li jinibixxu s-sistema immunitarja tagħhom, u biex jikkumpensaw għall-kundizzjonijiet mhux sanitarji fejn qed jitrabbew;

66.  Iqis li l-fehim tagħna tat-tixrid tal-AMR mill-annimali fl-azjendi agrikoli għall-bnedmin diġà huwa pjuttost sod u li dan ma ġiex rikonoxxut kif xieraq fil-Pjan ta' Azzjoni; jinnota li l-Pjan ta' Azzjoni jitlob biss li ssir investigazzjoni ulterjuri u li jiġu indirizzati d-distakki fl-għarfien dwar il-kwistjoni, li possibbilment jista' jipposponi tali azzjoni tant meħtieġa;

67.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiddistingwu bejn il-bhejjem u l-annimali domestiċi, b'mod partikolari fl-iżvilupp ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ u valutazzjoni tal-użu tal-antimikrobiċi fil-mediċina veterinarja, u l-iżvilupp ta' miżuri biex jindirizzaw l-użu tagħhom;

68.  Jenfasizza li monitoraġġ komprensiv tal-antibijotiċi fil-biedja ġie żviluppat f'kooperazzjoni mal-veterinarji, li b'mod komprensiv jiddokumenta l-użu tal-antibijotiċi u jkompli jtejjeb l-applikazzjoni tagħhom; jiddispjaċih li s'issa ma hemm l-ebda sistema komparabbli b'rabta mal-mediċina umana;

69.  Jinnota li l-eżistenza ta' korrelazzjoni bejn ir-reżistenza għall-antibijotiċi li tinsab fost l-annimali li jipproduċu l-ikel (eż. it-tiġieġ tas-simna) u proporzjon kbir ta' infezzjonijiet batterjali fil-bnedmin, li ġejjin mill-immaniġġjar, il-preparazzjoni u l-konsum tal-laħam ta' dawn l-annimali, ġiet ikkonfermata wkoll mill-Aġenziji tal-UE(30);

70.  Jenfasizza li r-riċerka turi li l-interventi li jirrestrinġu l-użu tal-antibijotiċi fl-annimali li jipproduċu l-ikel huma assoċjati ma' tnaqqis fil-preżenza ta' batterji reżistenti għall-antibijotiċi f'dawn l-annimali(31);

71.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, abbażi ta' din l-aħħar riċerka(32), biex jieħdu ħsieb u jżommu sens ta' proporzjon fl-adozzjoni tal-miżuri, u jivvalutaw bir-reqqa u jikklassifikaw l-antibijotiċi u r-reżistenza għall-antimikrobiċi fil-leġiżlazzjoni rilevanti kollha sabiex jiġi evitat li tiġi limitata bla bżonn id-disponibbiltà ta' rimedji kontra ċerti protożoa, bħall-coccidia, fl-azjendi Ewropej tat-trobbija tal-bhejjem u għaldaqstnat li b'mod mhux intenzjonat tiġi kkawżata żieda fir-riskji ta' kontaminazzjoni tal-bnedmin b'batterji perikolużi bħas-salmonella u mikrobi mill-ikel;

72.  Jiddispjaċih li l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra l-AMR huwa nieqsa minn kwalunkwe allokazzjoni ta' riżorsi u li mhux qed jagħmel użu aktar ambizzjuż tal-għodod leġiżlattivi; jistieden lill-Kummissjoni tkun aktar ambizzjuża fi kwalunkwe pjan ta' azzjoni futur li tiżviluppa u tagħmel sforzi ikbar biex timplimentah fl-intier tiegħu;

73.  Jiddispjaċih li l-approċċ strateġiku tal-Kummissjoni, li huwa bażikament tajjeb, ta' spiss wisq qed ikun limitat għal dikjarazzjonijiet ta' intenzjoni u jistieden lill-Kummissjoni biex tispjega l-approċċ tagħha;

74.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina u tissorvelja strateġiji nazzjonali biex jingħata lok għall-iskambju tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri;

75.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw strateġiji nazzjonali ambizzjużi kontra l-AMR fis-settur tal-produzzjoni tal-annimali li jinkludu miri kwantitattivi ta' tnaqqis tal-użu tal-antimikrobiċi veterinarji filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi lokali; jenfasizza li s-setturi kollha tul il-katina tal-ikel għandhom ikunu involuti fl-implimentazzjoni tagħhom;

76.  Jinnota li xi Stati Membri għandhom konsulenti dwar il-mediċina tal-annimali – legalment definiti u professjonalment kwalifikati – li huma awtorizzati jippreskrivu ċerti mediċini veterinarji min-naħa tal-awtoritajiet rilevanti; jissottolinja li l-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali dwar l-AMR m'għandhomx jipprojbixxu lil dawn il-persuni milli jippreskrivu u jissupplixxu ċerti mediċini veterinarji, meta meħtieġ, fid-dawl tar-rwol essenzjali li dawn il-persuni jista' jkollhom f'komunitajiet rurali iżolati;

77.  Jissottolinja l-importanza tal-iskambji tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri u l-koordinazzjoni ta' tali skambji min-naħa tal-Kummissjoni; jilqa', f'dan il-kuntest, it-tnaqqis fl-użu tal-antibijotiċi fit-trobbija tal-annimali fin-Netherlands b'64,4 % fil-perjodu 2009-2016 u d-dikjarazzjoni ta' ambizzjoni nazzjonali li tali użu jkompli jitnaqqas sal-2020; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri japplikaw dan l-eżempju ta' kooperazzjoni pubblika-privata bejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-industriji, ix-xjentisti u kirurgi veterinarji f'partijiet oħra tal-Unjoni wkoll;

78.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkunsidraw l-implimentazzjoni ta' inċentivi tat-taxxa pożittivi (eżenzjonijiet mit-taxxa għall-bdiewa) u negattivi (taxxi fuq il-bejgħ ta' antibijotiċi bħal dawk introdotti b'suċċess fil-Belġju u fid-Danimarka) fuq l-antibijotiċi użati fit-trobbija tal-annimali bi skopijiet mhux terapewtiċi;

L-għoti ta' spinta lir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni fir-rigward tal-AMR

79.  Jinnota li b'investiment ta' EUR 1,3 biljun fir-riċerka dwar l-AMR, l-UE qiegħda fuq quddiem nett f'dan il-qasam, u li l-kisbiet tal-UE jinkludu t-tnedija tal-programm New Drugs for Bad Bugs (ND4BB)(33) u l-Inizjattiva ta' Programmazzjoni Konġunta dwar ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (JPIAMR)(34); jissottolinja l-ħtieġa tal-effiċjenza u l-koordinazzjoni fl-attivitajiet ta' riċerka; jilqa' inizjattivi, għalhekk, bħal ERA-NET biex jinħolqu sinerġiji bejn il-JPIAMR Konġunta u Orizzont 2020; jenfasizza li sas-Sittinijiet kienu ġew żviluppati aktar minn 20 klassi ġdida ta' antibijotiċi u jinnota bi tħassib li fis-snin riċenti ma ġiet introdotta l-ebda klassi antimikrobika ġdida;

80.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra qafas leġiżlattiv ġdid biex jiġi stimulat l-iżvilupp ta' antimikrobiċi ġodda għall-bnedmin, kif diġà talab il-Parlament fl-10 ta' Marzu 2016 fl-emendi tiegħu għall-proposta għal regolament dwar prodotti mediċinali veterinarji u fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Mejju 2015; jinnota li fil-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra l-AMR, il-Kummissjoni timpenja ruħha wkoll li "[tanalizza] l-istrumenti regolatorji u l-inċentivi tal-UE – b'mod partikolari l-leġiżlazzjoni pedjatrika u dwar il-mediċini orfni – biex dawn jintużaw għal prodotti mediċinali alternattivi u innovattivi għal antimikrobiċi ġodda";

81.  Jilqa' l-fatt li l-EFSA u l-EMA riċentement eżaminaw u ddiskutew għadd ta' alternattivi għall-użu tal-antimikrobiċi fl-annimali li jipproduċu l-ikel, li wħud minnhom urew li jrendu riżultati promettenti fit-titjib ta' parametri tas-saħħa tal-annimali matul l-istudji sperimentali; jirrakkomanda, għalhekk, li jingħata impetu ġdid għar-riċerka xjentifika dwar l-alternattivi u t-tfassil ta' qafas leġiżlattiv tal-UE li jistimula l-iżvilupp tagħhom u jiċċara l-perkors għall-approvazzjoni tagħhom;

82.  Ifakkar li l-ġenerazzjoni tradizzjonali tal-antibijotiċi, li hi bbażata fuq sensiela ta' tekniki għall-modifika tal-antibijotiċi miksuba min-natura, ġiet eżawrita u li l-investimenti fir-R&Ż biex tinħoloq ġenerazzjoni ġdida għandha tikser il-paradigma tal-antibijotiċi tradizzjonali; jilqa' t-tekniki ġodda li diġà ġew żviluppati, pereżempju l-antikorpi monoklonali li jnaqqsu l-virulenza tal-batterji, mhux billi joqtluhom, iżda billi jrenduhom inutli;

83.  Jirrimarka li x-xjenza u r-riċerka għandhom rwol kruċjali fl-iżvilupp tal-istandards fil-ġlieda kontra l-AMR;

84.  Jilqa' proġetti ta' riċerka riċenti f'terapiji alternattivi għall-antibijotiċi bħat-terapija batterjofaġika, pereżempju l-proġett Phagoburn li huwa ffinanzjat mill-UE; jinnota li s'issa ma ġiet awtorizzata l-ebda terapija batterjofaġika fil-livell tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi qafas għat-terapija batterjofaġika bbażat fuq l-aħħar riċerka xjentifika;

85.  Jinnota r-riċerka riċenti fl-iżvilupp ta' probijotiċi tal-ġenerazzjoni li jmiss għal użu konkomitanti mat-trattament antibijotiku f'ambjenti kliniċi, li wriet li tnaqqas l-HAIs ikkawżati minn batterji reżistenti ħafna għall-antibijotiċi(35);

86.  Jinnota li r-R&Ż fil-qasam ta' approċċi ġodda għat-trattament u l-prevenzjoni tal-infezzjonijiet huma daqstant ieħor importanti u li dawn l-approċċi jistgħu jinkludu l-użu ta' sustanzi li jsaħħu r-rispons immunitarju għall-infezzjoni batterika, bħall-prebijotiċi u l-probijotiċi;

87.  Iħeġġeġ lill-EMA, f'kollaborazzjoni mal-EFSA u l-ECDC tirrieżamina l-informazzjoni kollha disponibbli dwar il-benefiċċji u r-riskji ta' aġenti antimikrobiċi aktar antiki, inkluża taħlita ta' antibijotiċi, u tikkunsidra jekk huwiex meħtieġ xi tibdil fl-użi approvati tagħhom; jenfasizza li għandu jitħeġġeġ djalogu bikri bejn l-innovaturi u l-awtoritajiet regolatorji sabiex il-qafas regolatorju jiġi adattat fejn hemm bżonn bl-għan li jiġi prijoritizzat u jitħaffef l-iżvilupp ta' mediċini antimikrobiċi u jingħata aċċess aktar malajr;

88.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintroduċi proċedura rapida li permezz tagħha l-użu tal-antimikrobiċi approvati għal skopijiet industrijali jew agrikoli iżda suspettati li għandhom impatt negattiv serju fuq l-AMR jistgħu jkunu pprojbiti temporanjament mill-użu sakemm isiru aktar studji dwar l-impatt tal-antimikrobiku;

89.  Ifakkar li l-kwalità ħażina tal-prodotti mediċi u veterinarji b'konċentrazzjonijiet baxxi ta' ingredjenti attivi u/jew bl-użu fit-tul tagħhom iwasslu biex ifeġġu l-mikrobi reżistenti; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu u jfasslu liġijiet li jiżguraw li l-mediċini huma ta' kwalità assigurata, sikura u effettiva, u li l-użu tagħhom isegwi prinċipji stretti;

90.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid il-finanzjament għar-R&I transsettorjali u interdixxiplinari bikrija fl-epidemjoloġija u fl-immunoloġija tal-patoġeni tal-AMR u l-iskrinjar tal-HAIs, b'mod partikolari l-modi ta' trażmissjoni bejn l-annimali u l-bnedmin u l-ambjent; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa riċerka dwar l-iġjene tal-idejn u dwar l-impatt ta' metodi differenti ta' ħasil u tnixxif tal-idejn fuq it-trażmissjoni ta' patoġeni potenzjali;

91.  Jistieden lill-Kummissjoni tinvesti bl-istess mod fl-iżvilupp ta' alternattivi għas-saħħa tal-annimali li ma jipprevedux l-użu ta' antibijotiċi, inklużi l-promoturi tat-tkabbir, u fl-iżvilupp ta' molekuli ġodda għall-iżvilupp ta' antibijotiċi ġodda; jenfasizza li l-antibijotiċi l-ġodda m'għandhomx jintużaw biex jippromwovu t-tkabbir u s-saħħa tal-annimali u li l-industriji li jirċievu fondi pubbliċi għal dan l-iżvilupp ta' antibijotiċi ġodda jridu jieqfu jqassmu u/jew jużaw antibijotiċi biex jippromwovu t-tkabbir u s-saħħa tal-annimali;

92.  Jilqa' l-proġetti ta' riċerka transkonfinali riċenti dwar l-użu tajjeb tal-antimikrobiċi u l-prevenzjoni tal-infezzjonijiet, bħall-proġett Interreg i-4-1-Health iffinanzjat mill-UE; jistieden lill-Kummissjoni żżid il-finanzjament tar-riċerka favur miżuri għall-prevenzjoni ta' HAIs;

93.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tappoġġa l-isforzi fir-R&Ż fil-qasam tal-AMR, inkluż fir-rigward tal-infezzjonijiet tas-saħħa globali definiti fl-SDGs, b'mod partikolari t-TB reżistenti għall-mediċini, il-malarja, l-HIV u l-mard tropikali ttraskurat, bħala parti mill-programm qafas għar-riċerka u l-innovazzjoni li jmiss tal-UE, inkluż billi tiddedika missjoni speċifika fil-programm għall-ġlieda globali kontra l-AMR;

94.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi restrizzjonijiet fuq it-trasport ta' annimali ħajjin minn żoni fejn ikunu ġew identifikati karatteristiċi ta' batterji reżistenti għall-antimikrobiċi mis-sistema ta' monitoraġġ attwali;

95.  Jinnota li xi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jista' jkollhom ukoll proprjetajiet antimikrobiċi, li jaffettwaw it-tixrid tal-AMR; jitlob li ssir aktar riċerka dwar ir-rabta possibbli bejn l-esponiment għal formulazzjonijiet kummerċjali tal-pestiċidi u tal-erbiċidi u l-iżvilupp tal-AMR; jirrikonoxxi li l-erbiċidi jiġu ttestjati b'mod regolari għat-tossiċità iżda mhux għal effetti subletali fuq il-mikrobi, u jenfasizza, għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, l-importanza tal-għoti ta' kunsiderazzjoni biex tali testijiet jitwettqu b'mod regolari;

96.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu djalogu bikri u kontinwu mal-partijiet ikkonċernati kollha sabiex jelaboraw inċentivi xierqa għar-R&Ż fil-qasam tal-AMR; jirrikonoxxi li m'hemm l-ebda approċċ "wieħed tajjeb għal kulħadd"; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi formalment lis-soċjetà ċivili fid-diskussjonijiet dwar Saħħa Waħda, pereżempju billi twaqqaf u tiffinanzja netwerk dedikat għall-partijiet ikkonċernati;

97.  Jenfasizza li hemm bżonn mudelli differenti ta' kollaborazzjoni mmexxija mis-settur pubbliku u bl-involviment tal-industrija; jirrikonoxxi li l-kapaċitajiet tal-industrija għandhom rwol essenzjali fir-R&Ż fil-qasam tal-AMR; jenfasizza li, minkejja dan t'hawn fuq, huma meħtieġa aktar prijoritizzazzjoni u koordinazzjoni pubbliċi għar-R&Ż f'dan il-qasam urġenti; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tniedi pjattaforma pubblika għal proġetti ta' R&Ż fl-AMR iffinanzjati pubblikament u għall-koordinazzjoni tal-azzjonijiet kollha ta' R&Ż;

98.  Jenfasizza, għalhekk, li l-qafas għall-innovazzjoni attwali ma jinkoraġġix ir-R&Ż fl-AMR b'mod effettiv, u jitlob l-aġġustament u l-armonizzazzjoni tas-sistema tal-proprjetà intellettwali fil-livell Ewropew, b'mod partikolari sabiex ikun hemm tlaqqigħ aħjar tat-tul ta' żmien tal-protezzjoni mal-perjodu mitlub għall-mediċina innovattiva inkwistjoni;

99.  Jemmen li diġà qiegħda ssir riċerka dwar il-ġlieda kontra l-AMR f'ħafna partijiet differenti fl-Unjoni, mingħajr ma jeżisti rendikont adegwat tal-istat tar-riċerka fl-UE kollha kemm hi; jissuġġerixxi, għalhekk, li tinħoloq pjattaforma ddedikata fil-livell tal-UE li tippermetti użu aktar effiċjenti tar-riżorsi tar-riċerka fil-futur;

100.  Ifakkar fil-valur li jiġu żviluppati koalizzjonijiet bejn is-settur akkademiku u l-kumpaniji bijofarmaċewtiċi fl-iżvilupp ta' antibijotiċi ġodda, dijanjostika veloċi u terapiji ġodda;

101.  Jilqa' l-konklużjonijiet tas-Simpożju Tekniku Konġunt tad-WHO, l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) bit-titolu "Antimicrobial Resistance: How to foster innovation, access and appropriate use of antibiotics" (Reżistenza għall-Antimikrobiċi: Kif tkattar l-innovazzjoni, l-aċċess u l-użu xieraq tal-antibijotiċi)(36), fejn ġew diskussi mudelli ġodda ta' R&Ż li jinċentivaw ir-R&Ż filwaqt li l-profittabilità tal-antibijotiċi tiġi diżakkoppjata mill-volumi mibjugħa;

102.  Ifakkar li r-Regolament dwar il-Provi Kliniċi(37) se jgħin biex jinkoraġġixxi r-riċerka f'antimikrobiċi ġodda fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-EMA jimplimentaw ir-Regolament dwar il-Provi Kliniċi mingħajr dewmien żejjed;

103.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw l-iżvilupp u t-teħid ta' mudelli ekonomiċi, proġetti pilota u inċentivi ta' spinta u ta' attrazzjoni ġodda sabiex jippromwovu l-iżvilupp ta' terapiji, dijanjostiċi, antibijotiċi, apparati mediċi, tilqim u alternattivi ġodda għall-użu tal-antimikrobiċi; jemmen li dawn jagħmlu sens meta jkunu sostenibbli, immexxija mill-bżonnijiet u bbażati fuq l-evidenza fuq terminu twil, ikunu mmirati lejn il-prijoritajiet pubbliċi ewlenin u jappoġġaw l-użu mediċinali xieraq;

104.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-effiċjenza tal-prattiki iġjeniċi u l-metodi sanitarji attwali fl-isptarijiet u fl-ambjenti tal-kura tas-saħħa; jitlob lill-Kummissjoni tesplora l-użu ta' probijotiċi u teknoloġiji iġjeniċi sostenibbli oħra bħala approċċi sanitarji effiċjenti għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-għadd ta' HAIs attribwiti lill-AMR;

105.  Iħeġġeġ l-adozzjoni ta' teknoloġiji ta' kosteffikaċja li jnaqqsu l-impatt tal-HAIs fl-isptarijiet u jgħinu fil-prevenzjoni tat-tixrid ta' mikroorganiżmi multireżistenti; 

106.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jippromwovu sistemi alternattivi ta' rimborż biex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni ta' teknoloġiji innovattivi fis-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa;

107.  Jinnota li l-mudell kummerċjali tas-soltu għall-iżvilupp ta' mediċini mhuwiex adatt għall-iżvilupp tal-antibijotiċi peress li r-reżistenza tista' tevolvi maż-żmien u peress li huma maħsuba biex jintużaw temporanjament u bħala l-aħħar alternattiva; ifakkar lill-industrija fir-responsabbiltà soċjali korporattiva tagħha li tikkontribwixxi għall-ħidma biex tiġi indirizzata l-AMR billi jinstabu modi biex tittawwal il-ħajja tal-antibijotiċi, u b'hekk il-provvista ta' antibijotiċi effettivi ssir sostenibbli, u jitlob li jkun hemm inċentivi għal din ir-riċerka u għad-definizzjoni tal-perkors regolatorju;

108.  Ifakkar li kemm il-Parlament kif ukoll il-Kunsill talbu rieżami tal-inċentivi attwali (jiġifieri dawk stabbiliti fir-Regolament dwar il-Prodotti Mediċinali Orfni(38)), minħabba l-użu ħażin u l-prezzijiet finali għoljin tagħhom; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni tanalizza l-mudell tal-inċentivi attwali tar-R&Ż, inkluż il-mudell tal-"esklużivitajiet trasferibbli tas-suq", sabiex tfassal oħrajn ġodda u tiddefinixxi l-perkors regolatorju;

109.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw, f'kooperazzjoni mar-riċerkaturi u l-industrija, mudelli ta' inċentiv ġodda li jneħħu r-rabta tal-pagament mal-volum ta' preskrizzjoni u li jistimulaw l-investiment matul il-perjodu kollu tal-iżvilupp tal-prodott u tal-produzzjoni; jenfasizza li l-garanzija tal-affordabbiltà u l-aċċess għal antibijotiċi ta' kwalità trid tkun l-għan aħħari tal-inċentivi tar-R&Ż;

110.  Jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tal-ispiżjara biex titqajjem kuxjenza dwar l-użu xieraq tal-antimikrobiċi, kif ukoll fil-prevenzjoni tal-AMR; iħeġġeġ lill-Istati Membri jespandu r-responsabbiltajiet tagħhom billi jippermettu l-iddispensar ta' kwantitajiet preċiżi u s-somministrazzjoni ta' ċerti tilqimiet u testijiet dijanjostiċi rapidi fl-ispiżeriji;

111.  Jitlob li l-esklużivitajiet trasferibbli tas-suq u l-premjijiet għad-dħul fis-suq jitqiesu fost l-għażliet għal inċentivi sostenibbli;

112.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu rwol ta' tmexxija fil-livell internazzjonali fil-promozzjoni ta' mudelli tal-aħjar prattika bbażati fuq l-evidenza għal dijanjożi bikrija fil-ġlieda kontra l-AMR;

It-tiswir tal-aġenda globali

113.  Jissottolinja li mingħajr azzjoni armonizzata u immedjata fuq skala globali, id-dinja qiegħda timxi lejn era ta' wara l-antibijotiċi li fiha infezzjonijiet komuni għal darb'oħra jistgħu jikkawżaw mewt.

114.  Ifakkar li minħabba l-kumplessità tal-problema, id-dimensjoni transfruntiera tagħha, il-konsegwenzi severi għall-ambjent, għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, u l-piż ekonomiku kbir, l-AMR tirrikjedi azzjoni globali u intersettorjali urġenti u kkoordinata; jitlob, għalhekk, impenn ċar min-naħa tal-UE u tal-Istati Membri biex jinbnew sħubijiet Ewropej u internazzjonali u titnieda strateġija globali u trażversali għall-ġlieda kontra l-AMR li tkopri oqsma ta' politika bħalma huma l-kummerċ, l-iżvilupp internazzjonali u l-agrikoltura;

115.  Jilqa' l-lista ta' klassifikazzjoni tad-WHO tal-agħar 20 patoġenu reżistenti għall-antibijotiċi(39); jitlob it-tnedija ta' proġetti urġenti ta' R&Ż dwar din il-lista prijoritarja ta' batterji reżistenti għall-antibijotiċi sabiex jiġu żviluppati mediċini biex jiġġildulhom; jenfasizza, madankollu, li r-riċerka dwar mediċini ġodda mhix l-unika azzjoni meħtieġa u li l-użu ħażin u eċċessiv irid jiġi indirizzat kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-annimali;

116.  Jirrikonoxxi li l-AMR hija kwistjoni transfruntiera u li l-prodotti jidħlu fl-Ewropa minn madwar id-dinja kollha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkollabora ma' partijiet terzi biex jitnaqqas l-użu tal-antibijotiċi fit-trobbija tal-bhejjem u titnaqqas il-kontaminazzjoni ambjentali assoċjata; jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, timplimenta programmi ta' riċerka kollaborattiva ma' pajjiżi terzi biex jitnaqqas l-użu eċċessiv tal-antibijotiċi; jistieden lill-Kummissjoni, fil-kuntest tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles, tipprojbixxi l-prodotti tal-ikel li joriġinaw minn annimali li ma jkunux imrobbija f'konformità mal-istandards tal-UE, u notevolment b'rabta mal-projbizzjoni fuq l-użu tal-antibijotiċi bħala promoturi tat-tkabbir;

117.  Jieħu nota tar-rapport bit-titolu "Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations"(40) (Il-ġlieda globali kontra l-infezzjonijiet reżistenti għall-mediċini: Ir-rapport finali u r-rakkomandazzjonijiet), li jikkalkula li l-ispiża biex tittieħed azzjoni globali dwar l-AMR se tkun ta' USD 40 biljun fuq perjodu ta' 10 snin, li hija spiża żgħira meta mqabbla mal-ispiża għal nuqqas ta' azzjoni u hija wkoll frazzjoni żgħira ħafna ta' dak li l-pajjiżi tal-G20 jonfqu fuq il-kura tas-saħħa llum (madwar 0,05 %); jistieden lill-Kummissjoni tanalizza l-possibbiltà li timponi taxxa fuq l-industrija għas-saħħa pubblika fi ħdan il-qafas tar-responsabbiltà soċjali tagħha;

118.  Jiddikjara li fi kwalunkwe ftehim kummerċjali fil-futur mar-Renju Unit wara l-Brexit, l-AMR trid tiġi indirizzata u ssir kundizzjoni li teħtieġ lir-Renju Unit isegwi fuq avvanzi ulterjuri fl-azzjoni tal-UE biex tindirizza l-AMR b'tali mod li tipproteġi lill-konsumaturi u lill-ħaddiema kemm fl-UE kif ukoll fir-Renju Unit;

119.  Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni Globali (GAP) tad-WHO dwar l-AMR, li ġie adottat b'mod unanimu f'Mejju 2015 mit-68 Assemblea Dinjija tas-Saħħa; jenfasizza l-ħtieġa li l-pjanijiet ta' azzjoni globali, tal-UE u nazzjonali jkunu allinjati mal-GAP;

120.  Jilqa' l-Linji Gwida l-ġodda tad-WHO dwar l-użu tal-antimikrobiċi ta' importanza medika fl-annimali li jipproduċu l-ikel(41); jenfasizza li f'xi pajjiżi, madwar 50-70 % tal-antibijotiċi medikament importanti huma kkonsmati fis-settur tal-annimali, fil-biċċa l-kbira għall-promozzjoni tat-tkabbir f'annimali b'saħħithom; jitlob, fil-qafas tal-approċċ Saħħa Waħda, li dan is-suġġett jiddaħħal fil-politika kummerċjali tal-UE u fin-negozjati ma' organizzazzjonijiet internazzjonali bħad-WTO u pajjiżi assoċjati jew terzi, filwaqt li titfassal politika globali biex jiġi pprojbit l-użu tal-antibijotiċi għat-tismin ta' annimali b'saħħithom;

121.  Jinnota li l-AMR hija ta' tħassib serju f'ħafna mard relatat mal-faqar u mard ittraskurat (PRNDs), inklużi l-HIV/l-AIDS, il-malarja u t-TB u mard marbut mal-epidemiji u l-pandemiji; jenfasizza li madwar 29 % tal-imwiet ikkawżati mill-AMR huma minħabba t-TB reżistenti għall-mediċina; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu b'urġenza l-appoġġ tagħhom għar-riċerka u l-applikazzjoni fir-rigward ta' għodod ta' saħħa sabiex jiġu indirizzati l-PRNDs affettwati mill-AMR; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu sħubijiet, immudellati fuq Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) u s-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (EDCTP), għal proġetti R&Ż internazzjonali dwar is-saħħa, li jinkludu reġjuni ġeografiċi differenti u li jkopru l-iktar suġġetti tas-saħħa rilevanti, bħall-AMR, il-vaċċini, il-kanċer u l-aċċess għall-mediċini;

122.  Jissottolinja l-importanza ta' inizjattivi tal-UE bħall-programmi tal-ECDC dwar mard infettiv, inklużi l-AIDS, it-TB u l-malarja; jirrimarka li dawn l-inizjattivi huma eżempji ta' prattiki tajba, li juru r-reattività u l-funzjonament tajjeb tal-UE fid-dawl tal-ħtieġa ta' antibijotiċi ġodda, u li l-ECDC għandu jkollha rwol ewlieni fil-prijoritizzazzjoni tal-ħtiġijiet tar-R&Ż, fil-koordinazzjoni tal-azzjonijiet u fl-involviment tal-atturi kollha, fit-tisħiħ tal-ħidma transsettorjali u fil-bini tal-kapaċità permezz tan-netwerks tar-R&Ż;

123.  Jenfasizza l-problema tal-batterji multireżistenti li qed jitfaċċaw li huma reżistenti għal bosta antibijotiċi fl-istess ħin u li jistgħu eventwalment isiru superbatterji, reżistenti għall-antibjotiċi kollha disponibbli, inklużi l-antibijotiċi tal-aħħar linja; jenfasizza l-ħtieġa ta' bażi ta' data dwar dawn il-batterji multireżistenti, li jkopru l-AIDS, it-TB, il-malarja, il-gonorrea, l-Escherichia coli u batterji oħra reżistenti għall-mediċini;

124.  Jinnota li l-bhejjem li jitrabbew għall-ikel fl-Istati Uniti jingħataw doża ta' mediċina antibijotika ħames darbiet aktar milli jingħataw l-annimali tar-razzett fir-Renju Unit; jissottolinja, għalhekk, l-importanza tal-kontrolli tal-importazzjonijiet tal-laħam fl-UE;

125.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi standards u miżuri tal-UE biex tindirizza l-AMR u għall-użu xieraq tal-antibijotiċi fi ftehimiet kummerċjali, u taħdem permezz tad-WTO biex tqajjem il-kwistjoni tal-AMR; jinnota li l-użu tal-antibijotiċi bħala promoturi tat-tkabbir f'annimali li jipproduċu l-ikel ilu pprojbit fl-UE mill-2006, iżda f'pajjiżi barra mill-UE, l-antibijotiċi għadhom jistgħu jintużaw f'għalf għall-annimali bħala promoturi tat-tkabbir; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi klawżola fil-ftehimiet kollha dwar il-kummerċ ħieles li tistipula li l-ikel importat minn pajjiżi terzi ma jridx ikun ġie prodott bl-użu tal-antibijotiċi bħala promoturi tat-tkabbir, bil-ħsieb li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għat-trobbija u l-akkwakultura tal-UE u sabiex tiġi mmitigata l-AMR; jistieden lill-Kummissjoni tipprojbixxi l-importazzjoni ta' ikel minn pajjiżi terzi jekk dawn il-prodotti jkunu ġejjin minn annimali ttrattati b'antibijotiċi jew gruppi ta' antibijotiċi li huma riżervati għat-trattament ta' ċerti infezzjonijiet fil-bniedem fl-UE;

126.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-miżuri għall-ġlieda kontra l-prattiki illegali relatati mal-produzzjoni, il-kummerċ, l-użu u r-rimi tal-antimikrobiċi; jenfasizza li l-atturi involuti fil-katina taċ-ċiklu tal-ħajja tal-antimikrobiċi jridu jassumu responsabbiltà għall-azzjonijiet tagħhom;

127.  Jinnota l-impatt tal-universalità u l-affordabbiltà ta' aċċess wiesa' għall-antibijotiċi eżistenti; jemmen li trattament immirat, bl-użu ta' antibijotiċi speċifiċi, għandu jkun disponibbli għal kulħadd sabiex jimpedixxi l-użu ħażin ta' antibijotiċi mhux adatti u l-użu eċċessiv ta' antibijotiċi b'firxa wiesgħa; Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri aktar b'saħħithom kontra l-bejgħ ta' kunsinni kbar ta' antimikrobiċi bi prezzijiet aktar baxxi mill-valur tagħhom, b'mod partikolari antibijotiċi kritiċi għall-bniedem;

128.  Jitlob li jitwettqu verifiki komprensivi fuq il-produtturi tal-antibijotiċi sabiex il-perjodi ta' rtirar jiġu adattati għar-realtà, sabiex jiġi żgurat li l-ebda antibijotiku ma jkun preżenti fil-prodotti tal-ikel;

129.  Jistieden lill-Kummissjoni taħdem biex ikun hemm attenzjoni u impenn kontinwi ta' livell għoli lejn l-azzjoni dwar l-AMR, inkluż fil-forums tan-NU, il-G7 u l-G20; jenfasizza l-opportunità li għandhom il-korpi xjentifiċi tal-UE, bħall-ECDC, biex jieħdu rwoli ta' sorveljanza fil-livell internazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa l-kollaborazzjoni bejn l-UE u l-organizzazzjonijiet internazzjonali, fosthom id-WHO, l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) tan-NU u l-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE); jilqa' d-Dikjarazzjoni ta' Davos dwar il-Ġlieda kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi maħruġa mill-Forum Ekonomiku Dinji f'Davos f'Jannar 2016, li fiha l-industriji tal-farmaċewtika, tal-bijoteknoloġija u tad-dijanjostika jappellaw għal azzjoni kollettiva biex joħolqu suq sostenibbli u prevedibbli għall-antibijotiċi, it-tilqim u d-dijanjostiċi li jtejbu l-konservazzjoni tat-trattamenti ġodda u eżistenti;

130.  Jitlob li jiġi promoss u msaħħaħ u ssir tranżizzjoni għal mod ta' produzzjoni bbażat fuq l-agroekoloġija;

º

º  º

131.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, liċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, lill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa kif ukoll lill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali.

NOTA SPJEGATTIVA

Dwar id-definizzjoni: Ir-"reżistenza għall-antimikrobiċi" (AMR) tkopri r-reżistenza kontra l-prodotti mediċinali li jikkuraw infezzjonijiet li jiġu kkawżati mhux biss mill-batterji, iżda anke minn mikrobi oħra, bħall-parassiti, virusijiet u fungi.

Minn mindu ġiet introdotta l-peniċillina fis-snin erbgħin, l-antibijotiċi saru wieħed mill-pilastri ewlenin tal-mediċina moderna. Dawn huma l-bażi tal-kura tal-infezzjonijiet batterjali fil-bnedmin u l-annimali. Madankollu, il-kura b'suċċess tal-infezzjonijiet batterjali qed issir dejjem aktar diffiċli minħabba r-reżistenza. Jekk aħna mhux se nagħmlu xi ħaġa b'mod immedjat, qed noħolqu r-riskju li nerġgħu mmorru lura lejn iż-żmien "ta' qabel l-antibijotiċi/il-peniċillin". B'riżultat ta' dan, il-pulmonite tista' terġa' ssir frekwentement fatali, ir-riskji ta' kirurġija ta' rutina jistgħu jiżdiedu u l-kura li trażżan is-sistema immuni, bħalma hija l-kimoterapija, tista' tkun perikoluża wisq għall-pazjenti. Ikun hemm bżonn ta' terapiji aktar fit-tul u aktar għaljin, li jirriżultaw fi spejjeż enormi għas-sistema tas-saħħa.

L-approċċ tagħna kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi jrid jiffoka fuq kunċett olistiku bbażat fuq l-inizjattiva "Saħħa Waħda". Dan jiżgura koordinazzjoni aħjar fis-saħħa pubblika u s-servizzi veterinarji.

Għalkemm l-AMR hija fenomenu li sseħħ b'mod naturali maż-żmien, l-iżvilupp tagħha ġie aċċellerat permezz tal-fatturi li ġejjin:

•  użu mhux xieraq (użu ħażin u użu eċċessiv) tal-antibijotiċi, anke fil-mediċina tal-bniedem (pereżempju fil-kura ta' infezzjonijiet virali li għalihom dawn mhumiex effettivi) u fit-trobbija tal-bhejjem (profilassi u tkabbir)

•  trażmissjoni ta' batterji reżistenti mill-annimali għall-bnedmin permezz ta' kuntatt dirett jew permezz tal-katina alimentari u r-rilaxx ta' sustanzi antimikrobiċi fl-ambjent

•  rimi mhux xieraq ta' prodotti mediċinali użati fl-ilma ta' taħt l-art

•  nuqqas ta' żvilupp ta' antibijotiċi ġodda

Barra minn hekk, huwa importanti li d-dijanjosi medika tiġi sostnuta bl-hekk imsejħa testijiet rapidi, li jikkjarifikaw b'mod rapidu jekk l-infjammazzjoni ġietx ikkawżata minn virus jew minn batterji u jekk l-antibijotiċi humiex meħtieġa. Attwalment, dawn it-testijiet rapidi għadhom mhumiex żviluppati bis-sħiħ u ta' spiss dawn ikunu aktar għaljin mill-maġġoranza tal-antibijotiċi. Għaldaqstant, dawn huma piż fuq l-iskema tal-assigurazzjoni tal-mard, għalkemm fit-tul, ir-reżistenza antibijotika hija ferm aktar għalja għas-sistema tas-saħħa.

Naturalment, il-prevenzjoni hija aħjar mill-kura tal-antibijotiċi: Kontra għadd ta' patoġeni mikrobjali jeżisti tilqim effettiv li jipproteġi lill-persuni kollha mlaqqma. L-eliminazzjoni tal-vettur mhux biss se tipproteġi lill-persuni mlaqqma, iżda fl-istess ħin anke lill-komunità.

L-użu xieraq tal-antibijotiċi jrid jiġi żgurat permezz ta' taħriġ u l-għoti ta' tagħrif. Huwa essenzjali li jiġu organizzati seminars edukattivi u ta' taħriġ għall-persunal mediku dwar l-użu għaqli tal-antibijotiċi. Barra minn hekk, il-poplu għandu jiġi infurmat b'mod aktar intensiv dwar l-oriġini virali ta' bosta mard infettiv u dwar l-użu għaqli tal-antibijotiċi.

Hemm bżonn ukoll ta' mudelli kummerċjali li joħolqu inċentivi għal R&Ż, iżda li jiżguraw ukoll li dan il-proġett ikun mgħammar b'ħafna kapital.

Aħna nilqgħu il-fatt li sa issa l-UE nefqet aktar minn biljun euro fuq ir-riċerka dwar l-AMR. Pereżempju, il-programm ta' riċerka Orizzont 2020 jiffinanzja proġetti bħalma huwa ATx201 għal antibijotiċi ġodda. Fil-ġejjieni, se jkun hemm bżonn ta' aktar investimenti, sabiex tittieħed reazzjoni effettiva kontra l-AMR, peress li fl-UE, 25 000 persuna jmutu kull sena minħabba infezzjonijiet ikkawżati minn batterji reżistenti għal diversi mediċini. Iċ-ċifra globali hija ta' madwar 700 000 fis-sena (Review on antimicrobial resistance. Tackling drug-resistant infections globally) [Internet]. Londra: Wellcome Trust; 2014.. http://www.who.int/bulletin/volumes/93/2/15-152710.pdf).

(1)

Il-Federazzjoni tal-Veterinarji tal-Ewropa, "L-użu tal-antimikrobiċi fl-annimali li jipproduċu l-ikel: Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-EFSA/EMA dwar l-użu tal-antimikrobiċi f'annimali li jipproduċu l-ikel fl-UE u miżuri possibbli għat-tnaqqis tal-użu tal-antimikrobiċi", 2016.

(2)

ĠU C 353, 27.9.2016, p. 12.

(3)

ĠU C 434, 23.12.2015, p. 49.

(4)

ĠU L 293, 5.11.2013, p. 1.

(5)

ĠU C 366, 27.10.2017, p. 149.

(6)

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_mt#add-info

(7)

Testi adottati, P8_TA(2017)0061.

(8)

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180227

(9)

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf

(10)

EFSA, ECDC, "The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2014" (Rapport sommarju tal-Unjoni Ewropea dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi f'batterji żoonotiċi u f'batterji indikaturi mill-bnedmin, mill-annimali u mill-ikel fl-2014), 2016.

(11)

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, "Global guidelines on the prevention of surgical site infection" (Linji gwida globali dwar il-prevenzjoni ta' infezzjoni fis-sit kirurġiku), 2016. Disponibbli f'dan l-indirizz: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/

(12)

Celsus Academie voor Betaalbare Zorg, "Cost-effectiveness of policies to limit antimicrobial resistance in Dutch healthcare organisations" (il-Kosteffikaċja tal-politiki biex inaqqsu r-reżistenza għall-antimikrobiċi fl-organizzazzjonijiet tal-kura tas-saħħa Netherlandiżi), Jannar 2016. Disponibbli hawn: https://goo.gl/wAeN3L

(13)

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_021.pdf

(14)

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, "Global guidelines on the prevention of surgical site infection" (Linji gwida globali dwar il-prevenzjoni ta' infezzjoni fis-sit kirurġiku), 2016. Disponibbli f'dan l-indirizz: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/

(15)

https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf

(16)

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5182/epdf

(17)

http://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-antimicrobial-resistance/

(18)

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002827.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

(19)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm

(20)

L-Artikolu 8(c) tad-Direttiva 2013/39/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Awwissu 2013 li temenda d-Direttivi 2000/60/KE u 2008/105/KE rigward sustanzi prijoritarji fil-qasam tal-politika dwar l-ilma (ĠU L 226, 24.8.2013, p. 1).

(21)

Skont il-formulazzjoni fin-Netherlands mill-Ministru għall-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi, l-Istitut Nazzjonali għas-Saħħa Pubblika u l-Ambjent (RIVM), l-industrija tal-ilma u l-bordijiet responsabbli mill-ilma.

(22)

L-Artikolu 78 tar-regolament li jmiss dwar il-prodotti mediċinali veterinarji.

(23)

Kummissjoni Ewropea, "A European One Health Action Plan against Anitmicrobial Resistance (AMR)" (Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (RAM)), Ġunju 2017, p. 10.

(24)

Ibid., p. 12.

(25)

Ibid., p. 15.

(26)

Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17);

(27)

Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008, ĠU L 347.20.12.2013, p. 549), li japplika r-regoli stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar il-ħarsien ta' annimali miżmuma għal skopijiet ta' biedja (ĠU L 221, 8.8.1998, p. 23); Id-Direttiva tal-Kunsill 91/630/KEE tad-19 ta' Novembru 1991 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali (ĠU L 340, 11.12.1991, p. 33); Id-Direttiva tal-Kunsill 91/629/KEE tad-19 ta' Novembru 1991 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-għoġġiela (ĠU L 340, 11.12.1991, p. 28).

(28)

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_other_aspects_labelling_ip-09-1610_en.pdf

(29)

Mevius, D. et al., "ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans" (ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Tfittxija għas-sorsi tar-reżistenza għall-antimikrobiċi fil-bnedmin), 2018. Disponibbli f'dan l-indirizz: http://www.1health4food.nl/esblat

(30)

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, u l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf

(31)

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9.pdf

(32)

Mevius, D. et al., "ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans" (ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Tfittxija għas-sorsi tar-reżistenza għall-antimikrobiċi fil-bnedmin), 2018. Disponibbli f'dan l-indirizz: http://www.1health4food.nl/esblat

(33)

http://www.imi.europa.eu/content/nd4bb

(34)

http://www.jpiamr.eu

(35)

Pamer, E. G., "Resurrecting the intestinal microbiota to combat antibiotic-resistant pathogens", Science, Vol. 352(6285), 2016, pp. 535-538.

(36)

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4197

(37)

Ir-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar id-Direttiva 2001/20/KE (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 1).

(38)

Ir-Regolament (KE) Nru 141/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1999 dwar il-prodotti mediċinali orfni (ĠU L 18, 22.1.2000, p. 1).

(39)

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/en/

(40)

https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf

(41)

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia_guidelines/en/


OPINJONI tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (22.2.2018)

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR)

(2017/2254(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Lieve Wierinck

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi huwa stmat li, sal-2050, l-AMR tista' twassal biex imutu sa 10 miljun ruħ fis-sena, u billi aktar minn 9 miljuni mill-imwiet stmati jseħħu barra l-UE, b'mod partikolari fl-Asja u fl-Afrika;

B.  billi huwa stmat li l-ispiża biex tittieħed azzjoni globali dwar l-AMR tista' tlaħħaq l-USD 40 biljun fuq perjodu ta' 10 snin;

C.  billi l-isfidi relatati mar-reżistenza għall-antimikrobiċi (AMR) se jiżdiedu fis-snin li ġejjin u azzjoni effikaċi tiddependi fuq investimenti kontinwi u transsettorjali fir-riċerka u l-innovazzjoni (R&I) pubblika u privata sabiex ikunu jistgħu jiġu żviluppati għodod, prodotti u apparat aħjar, trattamenti ġodda u approċċi alternattivi skont approċċ ta' "Saħħa Waħda";

D.  billi fl-ambitu tal-Ħames sas-Seba' Programmi Qafas (FP5-FP7), aktar minn EUR 1 biljun ġew investiti fir-riċerka dwar l-AMR, u fl-ambitu ta' Orizzont 2020 (H2020), sa issa diġà ġie mmobilizzat baġit kumulattiv ta' aktar minn EUR 650 miljun; billi l-Kummissjoni impenjat ruħha li tinvesti aktar minn EUR 200 miljun fl-AMR għall-aħħar tliet snin ta' Orizzont 2020;

E.  billi strumenti ta' finanzjament differenti fl-ambitu ta' H2020 se jwasslu għal riżultati tar-riċerka dwar l-AMR, b'mod partikolari:- l-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (IMI), b'enfasi fuq l-aspetti kollha tal-iżvilupp tal-antibijotiċi inklużi r-riċerka dwar il-mekkaniżmi tal-AMR, l-iskoperta tal-mediċini, l-iżvilupp tal-mediċini, u l-ekonomija u l-politika tal-użu tajjeb tal-antimikrobiċi, b'seba' proġetti fis-seħħ taħt l-umbrella tal-programm ND4BB b'baġit totali ta' aktar minn EUR 600 miljun f'fondi tal-Kummissjoni u f'kontribuzzjonijiet in natura minn kumpaniji;

- is-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (EDCTP), b'enfasi fuq l-iżvilupp ta' mediċini ġodda u mtejba, it-tilqim, il-mikrobiċidi u d-dijanjostika kontra l-HIV/AIDS, it-tuberkulożi u l-malarja, bi 32 proġett fis-seħħ li jiswew aktar minn EUR 79 miljun;

- l-Inizjattiva għall-Ipprogrammar Konġunt dwar l-AMR (JPIAMR), b'enfasi fuq il-konsolidazzjoni tal-attivitajiet ta' riċerka nazzjonali li bħalissa huma frammentati u bi proġetti għaddejja bħalissa b'valur ta' EUR 55 miljun;

- il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC), bil-proġetti ta' riċerka tiegħu "mmexxija mir-riċerkaturi" jew "minn isfel għal fuq";

- il-Faċilità Finanzjarja InnovFin għall-Mard Infettiv (IDFF) għal proġetti qrib is-suq, b'seba' ammonti f'self ta' EUR 125 miljun mogħtija sal-lum;

- l-Istrument għall-SMEs u r-Rotta Rapida lejn l-Innovazzjoni (FTI) li jappoġġjaw lill-SMEs fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet u għodod ġodda biex jipprevjenu, jagħmlu dijanjosi u jittrattaw il-mard infettiv u jtejbu l-kontroll tal-infezzjonijiet, b'36 proġett relatat mal-AMR u b'baġit ta' EUR 33 miljun;

F.  billi azzjoni effikaċi kontra l-AMR tiddependi fuq it-tnaqqis tal-użu eċċessiv u skorrett tal-antibijotiċi fil-bnedmin, fl-annimali u fl-ambjent, u għalhekk din il-ħidma hija fundamentali f'dan il-qasam;

G.  billi azzjoni effikaċi kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi trid tkun parti minn inizjattiva internazzjonali usa' li tinvolvi kemm jista' jkun istituzzjonijiet, aġenziji u esperti internazzjonali, kif ukoll lis-settur privat;

H.  billi azzjoni effikaċi tiddependi primarjament fuq għarfien aħjar u użu razzjonali tal-mediċini antimikrobiċi eżistenti; billi t-tilqim huwa mod effikaċi ta' prevenzjoni tal-infezzjonijiet li jkunu jeħtieġu trattament bl-antibatteriċi, u b'hekk jitnaqqas l-iżvilupp tar-reżistenza;

I.  billi sas-snin sittin ġew żviluppati aktar minn 20 klassi ġdida ta' antibijotiċi, iżda li minn dak iż-żmien ġiet żviluppata klassi ġdida waħda biss ta' antibijotiċi minkejja t-tixrid u l-iżvilupp ta' batterji reżistenti ġodda; billi, barra minn hekk, hemm evidenza ċara ta' reżistenza għal aġenti ġodda fi klassijiet eżistenti ta' antibijotiċi;

J.  billi l-"konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-passi li jmiss fil-qafas ta' approċċ "Saħħa Waħda" biex tiġi miġġielda r-reżistenza għall-antimikrobiċi"(1) jitolbu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jallinjaw l-aġendi strateġiċi tar-riċerka ta' inizjattivi tar-R&Ż eżistenti tal-UE dwar antibijotiċi, alternattivi u djanjostika ġodda fil-qafas tan-Netwerk "Saħħa Waħda" dwar l-AMR;

K.  billi d-dikjarazzjoni politika approvata mill-Kapijiet ta' Stat fl-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York f'Settembru 2016 u l-pjan ta' Azzjoni Globali f'Mejju 2015 ikkonstataw l-impenn tad-dinja li jittieħed approċċ wiesa' u koordinat biex jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tar-reżistenza għall-antimikrobiċi f'diversi setturi;

L.  billi aktar minn 100 kumpanija ffirmaw d-Dikjarazzjoni ta' Davos f'Jannar 2016, li tappella għal azzjoni kollettiva biex jinħoloq suq sostenibbli u prevedibbli għall-antibijotiċi, it-tilqim u d-djanjostika li jtejjeb il-konservazzjoni ta' trattamenti ġodda u eżistenti;

M.  billi hemm effetti konsegwenzjali pożittivi ta' antimikrobiċi ġodda fuq is-saħħa pubblika u x-xjenza;

N.  billi hemm eżempji li rnexxew ta' programmi li tejbu l-aċċess globali għall-mediċini għall-HIV, it-tuberkulożi u l-malarja;

O.  billi l-infezzjonijiet nożokomjali huma theddida kbira għall-ħarsien u l-garanzija tal-kura tas-saħħa bażika fid-dinja kollha;

1.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied il-finanzjament għar-R&I b'approċċ transsettorjali u interdixxiplinari fl-epidemjoloġija u l-immunoloġija għall-patoġeni AMR u l-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (HAI), f'mekkaniżmi ġodda dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi, fl-iżvilupp ta' djanjostika rapida u miżuri ta' prevenzjoni ġodda, inkluż it-tilqim, u fit-teknoloġiji u t-tekniki ta' kif jingħataw il-mediċini; jenfasizza l-ħtieġa ta' politika tal-użu tajjeb tal-antimikrobiċi sabiex tittejjeb il-preskrizzjoni bbażata fuq l-evidenza; jappella għal aktar evidenza xjentifika u studju kawt tal-possibbiltajiet tal-użu ta' mediċini mhux skont it-tikketta u ta' trattamenti alternattivi jew addizzjonali fl-AMR, bħall-fagoterapija;

2  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta' riċerka fil-fond dwar l-impatt tal-preżenza ta' sustanzi antimikrobiċi fl-għelejjel u l-għalf fuq l-iżvilupp tal-AMR, u dwar il-komunità mikrobjali fil-ħamrija;

3.  Jirrikonoxxi n-nuqqasijiet u r-riżultati limitati tal-mudelli ekonomiċi abitwali użati mill-industrija biex tiżviluppa antibijotiċi ġodda; jappella għall-iżvilupp ta' inċentivi differenti ta' spinta u ta' attrazzjoni biex jinħolqu mediċini u apparati mediċi ġodda, u biex jinstabu u jiġu implimentati trattamenti ġodda; jemmen li l-inċentivi għall-industrija jkunu sinifikanti meta jkunu sostenibbli għal żmien twil, ikunu xprunati mill-ħtiġijiet, jistimulaw l-investiment matul l-iżvilupp sħiħ tal-prodott u ċ-ċiklu tal-ħajja kollu, ikollhom fil-mira prijoritajiet essenzjali tas-saħħa pubblika, jappoġġjaw l-użu mediċinali xieraq u jkunu ggwidati mill-prinċipji tal-affordabbiltà, l-effikaċja u l-effiċjenza; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta b'urġenza l-analiżi u r-rieżami tagħha tal-mudelli attwali ta' inċentivi għar-R&I f'dan il-qasam; jinnota li l-inċentivizzazzjoni tal-industrija tista' tittejjeb bil-mudell tal-Esklużivitajiet Trasferibbli tas-Suq, u jappella għal valutazzjoni tal-impatt tal-mudell mill-Kummissjoni; jilqa' l-inizjattivi li jistudjaw mudelli kummerċjali alternattivi biex jippromwovu u jinċentivaw ir-R&I;

4.  Jesprimi l-ħtieġa urġenti li jitrawmu sħubijiet fl-UE u lil hinn minnha sabiex jissaħħaħ l-iskambju tal-aħjar prattiki, fosthom fit-tnaqqis tal-użu eċċessiv u żbaljat tal-antibijotiċi, u li jittejjeb l-għarfien dwar l-AMR; jenfasizza r-rwol tal-Kummissjoni fil-monitoraġġ u l-koordinazzjoni tal-pjanijiet u l-istrateġiji nazzjonali biex tiġi miġġielda l-AMR;

5.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa "missjoni dwar l-AMR" fl-FP9 futur b'approċċ transsettorjali u interdixxiplinari;

6.  Jirrikonoxxi d-differenzi bejn il-prattiki u l-użu tal-mediċini antimikrobiċi tal-Istati Membri; jenfasizza li madwar terz tar-riċetti jinħarġu fil-kura primarja; għalhekk, jenfasizza l-ħtieġa ta' sistema ta' ġbir ta' data tal-UE biex tappoġġja l-użu korrett tal-antibijotiċi kollha, biex ittejjeb il-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri, biex tiżviluppa gwida bbażata fuq l-evidenza għall-użu tal-mediċini antimikrobiċi u l-preskrizzjoni tagħhom speċjalment mill-veterinarji u mit-tobba tal-kura primarja, biex jiġi miġġieled l-użu żejjed, u biex titħeġġeġ ir-riċerka dwar l-AMR;

7.  Jissottolinja n-nuqqas ta' data dwar l-AMR, l-impatt tiegħu fuq is-saħħa u l-piż soċjoekonomiku tiegħu; jenfasizza l-ħtieġa li jittejjeb il-ġbir tad-data fuq livell sistemiku fl-UE kollha, inkluża d-data ambjentali u dik relatata mal-preskrizzjonijiet, u li jiġu mmonitorjati t-tendenzi, il-mudelli u l-iżviluppi relatati mal-AMR u tittieħed azzjoni malajr f'dan ir-rigward; jirrimarka dwar il-valur miżjud tas-saħħa elettronika u l-iżvilupp tal-kura personalizzata, id-diġitalizzazzjoni u l-big data, li joffru opportunitajiet biex jiġu żviluppati standards, tinġabar u tiġi akkumulata data dwar l-AMR, u jitħeġġeġ approċċ olistiku fil-ġlieda kontra l-AMR; jappella għat-tisħiħ tas-sorveljanza tal-AMR fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

8.  Jissottolinja n-natura sistemika tal-AMR; jappoġġja l-impenn imġedded tal-Kummissjoni biex tippromwovi l-azzjonijiet u r-rwol tat-tmexxija tal-UE fil-ġlieda kontra l-AMR, anke f'livell internazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa ta' monitoraġġ globali dwar l-użu tal-antimikrobiċi, bi qbil mal-Pjan ta' Azzjoni Globali miftiehem mill-Assemblea tas-Saħħa Dinjija fl-2015; jenfasizza wkoll il-ħtieġa ta' kollaborazzjoni msaħħa, pereżempju fil-G7, fil-G20 u fil-BRICS, anke fir-R&I, u r-rwol tad-diplomazija dwar ix-xjenza, fit-trawwim tas-sinerġiji u tal-aħjar użu tal-allokazzjoni tar-riżorsi; jappella għal sforz kollaborattiv simili biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet tal-aċċess għall-antibijotiċi kif sar fil-qasam tal-HIV, it-tuberkulożi u l-malarja;

9.  Jemmen fil-ħtieġa ta' mudelli differenti ta' kollaborazzjoni xprunati mis-settur pubbliku u li jinvolvu l-industrija; jissottolinja l-importanza ta' Sħubijiet Pubbliċi Privati bilanċjati u ta' kollaborazzjoni eqreb bejn is-settur pubbliku, l-industrija, l-SMEs u r-riċerkaturi pubbliċi, pereżempju permezz tal-ħolqien ta' strutturi dedikati fl-universitajiet u ċ-ċentri xjentifiċi biex titħeġġeġ l-innovazzjoni u biex jingħelbu l-isfidi xjentifiċi tal-ħolqien ta' antibijotiċi, tilqim u djanjostika ġodda biex tiġi miġġielda l-AMR; jinkoraġġixxi l-ħidma ulterjuri favur kollaborazzjoni pubblika-privata simili għal dik taħt il-programmi IMI, l-ERA-NET, l-EARS-Net, l-ESAC-Net, CAESAR, JIACRA, PIRASAO, AMC, PRND u EDCTP;

10.  Jenfasizza l-importanza li jittejbu s-sensibilizzazzjoni u l-fehim tal-AMR permezz ta' sanità effikaċi, miżuri ta' prevenzjoni, u edukazzjoni u taħriġ, inklużi kampanji tal-UE ta' sensibilizzazzjoni pubblika u taħriġ immirat għall-professjonisti tas-saħħa, l-ispiżjara, il-veterinarji u min irabbi l-bhejjem.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

21.2.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

52

1

4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Luděk Niedermayer, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Jan Keller

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

(1)

ĠU C 269, 23.7.2016, p. 26.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (26.4.2018)

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR)

(2017/2254(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Matt Carthy

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi l-approċċ "Saħħa Waħda" għandu l-għan li jżomm l-effettività tat-trattamenti tal-infezzjonijiet fil-bnedmin kif ukoll fl-annimali, biex jitnaqqsu t-tfaċċar u t-tixrid tar-reżistenza għall-antimikrobiċi (AMR) u biex jissaħħu l-iżvilupp u d-disponibbiltà ta' antimikrobiċi effikaċi ġodda fl-Unjoni u fil-bqija tad-dinja;

B.  billi r-reżistenza għall-antimikrobiċi toħloq theddida transkonfinali għas-saħħa, iżda s-sitwazzjoni tal-AMR tvarja ħafna minn Stat Membru għal ieħor; billi l-Kummissjoni jeħtiġilha għalhekk tidentifika u taġixxi f'oqsma ta' valur miżjud Ewropew għoli fil-kamp ta' applikazzjoni tas-setgħat tal-Istati Membri, li huma responsabbli biex jiddeterminaw il-politiki tas-saħħa tagħhom;

C.  billi l-ambjent jista' jikkontribwixxi għat-tfaċċar u t-tixrid tal-AMR fl-annimali, b'mod partikolari minħabba flussi ta' skart mill-bnedmin, l-annimali u l-manifattura;

  Jenfasizza li l-AMR hija kwistjoni tas-saħħa globali kritika li tirrikjedi impenn u rieda min-naħa tal-Istati Membri li jikkooperaw fi ħdan l-UE, u fil-livell internazzjonali, permezz ta' azzjonijiet proattivi u kkoordinati; jissottolinja l-importanza li jittieħed approċċ olistiku fl-indirizzar tal-AMR permezz tal-approċċ "Saħħa Waħda", billi tiġi żgurata azzjoni simultanja fil-livell globali bejn is-saħħa tal-bniedem, is-saħħa tal-annimali u l-ambjent; jenfasizza, għalhekk, l-importanza li jkun hemm data armonizzata dwar l-użu tal-antimikrobiċi fis-settur tal-bhejjem; jikkonferma l-ħtieġa ta' dibattitu wiesa', fattwali u bbażat fuq ix-xjenza dwar is-suġġett;

2.  Ifakkar il-Linji Gwida tad-WHO reċenti(1) dwar l-użu ta' antimikrobiċi medikament importanti fl-annimali li jipproduċu l-ikel, li jirrakkomandaw li l-bdiewa u l-industrija tal-ikel jieqfu jużaw l-antibijotiċi b'mod regolari biex jippromwovu t-tkabbir u jipprevjenu l-mard f'annimali b'saħħithom sabiex jiġi evitat it-tixrid tal-AMR, u li jipproponu li l-użu tal-antibijotiċi bħala l-aħħar soluzzjoni jiġi pprojbit għalkollox fl-annimali;

3.  Jissottolinja li l-użu ta' rutina ta' xi wħud mill-aktar antibijotiċi qawwija sar prattika komuni fil-biedja f'xi pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp;

4.  Iqis li l-fehim tagħna tat-tixrid tal-AMR mill-annimali fl-azjendi agrikoli għall-bnedmin diġà huwa pjuttost sod u li dan ma ġiex rikonoxxut kif xieraq fil-Pjan ta' Azzjoni; jinnota li l-Pjan ta' Azzjoni jitlob biss li ssir investigazzjoni ulterjuri u li jiġu indirizzati d-distakki fl-għarfien dwar il-kwistjoni, li possibbilment jista' jipposponi tali azzjoni tant meħtieġa;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw approċċ ambizzjuż u proattiv biex jiżguraw li l-miri stabbiliti fil-Pjanijiet ta' Azzjoni rispettivi tagħhom jinkisbu b'mod sħiħ u effettiv u li r-riżultati jiġu mmonitorjati strettament; jitlob ukoll li jiġu stabbiliti miri (kwantitattivi jew kwalitattivi ddefiniti b'mod ċar), punti ta' riferiment u miżuri effettivi li jistgħu jitkejlu sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet meta jitfasslu l-Pjanijiet ta' Azzjoni; jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri fl-iżvilupp, il-valutazzjoni u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali kontra l-AMR, speċifikament fir-rigward ta' sistemi ta' monitoraġġ u ta' sorveljanza, u inklużi inċentivi u appoġġ adegwati;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiddistingwu bejn il-bhejjem u l-annimali domestiċi, b'mod partikolari fit-tfassil tal-arranġamenti għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-użu tal-antimikrobiċi, u fit-tfassil ta' miżuri li jindirizzaw l-użu tagħhom;

7.  Jenfasizza li monitoraġġ komprensiv tal-antibijotiċi fil-biedja ġie żviluppat f'kooperazzjoni mal-veterinarji, li b'mod komprensiv jiddokumenta l-użu tal-antibijotiċi u jkompli jtejjeb l-applikazzjoni tagħhom; jiddispjaċih li s'issa ma hemm l-ebda sistema komparabbli b'rabta mal-mediċina umana;

8.  Jitlob li jinstabu soluzzjonijiet regolatorji ġodda (leġiżlazzjoni bażika, leġiżlazzjoni sekondarja jew linji gwida tal-UE) li jassistu lill-bdiewa jnaqqsu l-użu tal-antibijotiċi fit-trobbija tal-bhejjem, bil-għan li jkun hemm użu prudenti u responsabbli tal-prodotti mediċinali veterinarji; jinsisti li tali soluzzjonijiet leġiżlattivi, inkluż ix-xogħol kontinwu u interrelatat fuq il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/167/KEE (COM(2014)0556), u l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali veterinarji (COM(2014)0558), iridu jindirizzaw l-użu profilattiku u jiżguraw li l-użu metafilattiku tal-antimikrobiċi jkun permess biss f'każijiet eċċezzjonali ħafna; jenfasizza l-ħtieġa li l-piż amministrattiv fuq il-bdiewa jinżamm għall-minimu;

9.  Jitlob li t-tnaqqis fl-użu tal-antibijotiċi jkun objettiv mhux biss fit-trobbija tal-bhejjem, iżda wkoll fil-korp kollu tal-mediċina veterinarja u umana; jissottolinja li, filwaqt li jitqies il-parir xjentifiku tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) u ta' aġenziji tal-UE rilevanti oħra, waħda mill-miri stabbiliti fil-Pjanijiet ta' Azzjoni kollha tal-Istati Membri jenħtieġ li tkun li l-antimikrobiċi kritikament importanti, kif identifikati mid-WHO, jiġu riżervati esklussivament għall-użu mill-bniedem; huwa tal-fehma, għalhekk, li l-UE jenħtieġ li tipprojbixxi l-użu veterinarju tal-antibijotiċi li huma kritikament importanti għall-mediċina tal-bniedem; jilqa' l-inizjattiva ta' diversi Stati Membri li jipprojbixxu l-użu tal-antibijotiċi bħala "l-aħħar soluzzjoni", li normalment jintużaw għal trattamenti tal-bniedem, fl-annimali tar-razzett;

10.  Ifakkar li l-ikel huwa wieħed mill-vetturi possibbli għat-trażmissjoni ta' batterji reżistenti mill-annimali għall-bnedmin, u, barra minn hekk, li l-batterji reżistenti għall-mediċina jistgħu jiċċirkolaw f'popolazzjonijiet tal-bnedmin u tal-annimali permezz tal-ilma u l-ambjent; jinnota r-riskji ta' infezzjoni b'organiżmi reżistenti minn għelejjel ikkontaminati ttrattati b'aġenti antimikrobiċi jew b'demel, u ilma ġieri tal-irziezet fl-ilma ta' taħt l-art; jinnota, f'dan il-kuntest, li t-tixrid ta' tali batterji huwa influwenzat mill-kummerċ, mill-ivvjaġġar u mill-migrazzjoni tal-bnedmin kif ukoll tal-annimali;

11.  Jemmen li, sabiex jiġi ffaċilitat l-użu responsabbli tal-antimikrobiċi, hemm ħtieġa imperattiva għal dijanjostika veterinarja rapida, affidabbli u effikaċi, kemm biex tiġi identifikata l-kawża tal-marda kif ukoll biex jitwettqu testijiet tas-sensittività għall-antibijotiċi; huwa tal-fehma li dan jiffaċilita dijanjożi korretta, jippermetti użu mmirat tal-antimikrobiċi, jappoġġja l-użu mill-inqas possibbli ta' antimikrobiċi kritikament importanti u, għalhekk, jimpedixxi l-iżvilupp tal-AMR;

12.  Jappoġġja, bħala minimu, it-tweġiba tal-Kunsill għall-abbozz tal-Kodiċi ta' Prattika Codex Alimentarius biex titnaqqas u tiġi kkontrollata r-reżistenza antimikrobika, u l-prinċipji 18 u 19 tiegħu dwar l-użu responsabbli u prudenti tal-antimikrobiċi;

13.  Ifakkar li l-kwalità ħażina tal-prodotti mediċi u veterinarji b'konċentrazzjonijiet baxxi ta' ingredjenti attivi u/jew l-użu fit-tul tagħhom, tħeġġeġ it-tfaċċar tal-mikrobi reżistenti; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu u jfasslu liġijiet li jiżguraw li l-mediċini huma ta' kwalità assigurata, sikura u effettiva, u li l-użu tagħhom isegwi prinċipji stretti;

14.  Jitlob li jsiru aktar riċerka u żvilupp f'antimikrobiċi ġodda jew f'alternattivi ġodda sabiex tissaħħaħ id-difiża naturali fi stadju bikri u waqt il-fażijiet kritiċi tal-biedja; jenfasizza l-importanza ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni globali mal-partijiet ikkonċernati kollha sabiex titħeġġeġ ir-riċerka f'antibijotiċi ġodda u alternattivi relatati; ikompli jħeġġeġ biex jiġu investigati alternattivi oħra, inklużi alternattivi kosteffikaċi, abbażi tal-iżvilupp ta' biedja aktar sostenibbli u aktar favur l-annimali; jinnota li meta l-annimali jinżammu f'kundizzjonijiet limitati u ħżiena jintużaw volumi sinifikanti ta' antibijotiċi; jinnota li r-riċerka turi li l-annimali f'mudelli ta' biedja inqas intensiva jesperjenzaw inqas stress, jiġifieri bħala riżultat is-sistemi immunitarji tagħhom jiġu affettwati inqas;

15.  Jenfasizza li t-tixrid tal-antimikrobiċi u l-AMR konsegwenti fl-ambjent huwa wkoll tħassib li qed jikber, u jirrikjedi aktar riċerka; jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa urġenti ta' riċerka fil-fond dwar l-impatt ta' sustanzi antimikrobiċi fl-għelejjel għall-ikel u fl-għalf tal-annimali fuq il-komunitajiet mikrobjali fil-ħamrija u fl-ekosistemi akkwatiċi, kif ukoll fir-rimi ta' demel likwidu u ilma mormi;

16.  Jemmen li, sabiex titħeġġeġ ir-riċerka f'antimikrobiċi ġodda, huma meħtieġa inċentivi, inklużi perjodi itwal ta' protezzjoni għal dokumentazzjoni teknika dwar mediċini ġodda, protezzjoni kummerċjali ta' sustanzi attivi innovattivi, u protezzjoni għal investimenti sinifikanti fid-data ġġenerata biex jittejjeb prodott antimikrobiku eżistenti jew biex jinżamm fis-suq;

17.  Jenfasizza, għalhekk, li l-qafas għall-innovazzjoni attwali ma jħeġġiġx ir-R&Ż fl-AMR b'mod effettiv, u jitlob l-aġġustament u l-armonizzazzjoni tas-sistema tal-proprjetà intellettwali fil-livell Ewropew, b'mod partikolari sabiex ikun hemm tlaqqigħ aħjar tad-durata tal-protezzjoni mal-perjodu mitlub għall-mediċina innovattiva inkwistjoni;

18.  Jenfasizza r-rwol li s-servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli jista' jkollhom fil-promozzjoni ta' prattiki għall-ġestjoni tal-azjendi agrikoli sostenibbli;

19.  Jenfasizza l-importanza ta' valutazzjoni tar-riskju ambjentali effettiva fil-proċess ta' approvazzjonijiet għal mediċini veterinarji ġodda u eżistenti bi proprjetajiet antimikrobiċi, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-punti ta' tmiem ta' sustanzi antimikrobiċi fl-ambjent usa';

20.  Jenfasizza l-valur ta' soluzzjonijiet preventivi, bħat-tilqim fil-ġlieda kontra l-AMR; jinnota li l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra l-AMR josserva li l-immunizzazzjoni permezz tat-tilqim hija intervent fil-qasam tas-saħħa kosteffikaċi fl-isforzi biex tiġi miġġielda l-AMR; jirrakkomanda l-integrazzjoni ta' miri għal tilqim tul il-ħajja bħala element li għandu jiġi inkluż fil-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali veterinarji dwar l-AMR;

21.  Jinnota li, fid-dawl tal-effettività mnaqqsa ta' ċerti antibijotiċi, testijiet dijanjostiċi rapidi jistgħu jassistu lill-professjonisti fil-kura medika fil-provvista ta' għażliet ta' trattament immirati u effettivi bħala alternattiva vijabbli għall-użu tal-antibijotiċi fil-bnedmin;

22.  Jemmen li r-rekwiżiti biex jiġi żgurat li t-tikkettar jagħmel referenza għall-użu tal-antibijotiċi jtejbu l-għarfien tal-konsumatur u jgħinu biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażla aktar infurmata; jinnota li l-fatt li l-prodotti jkunu ttikkettati bħala "mingħajr antibijotiċi" jista' jħeġġeġ ukoll lill-bdiewa sabiex ma jagħtux trattament bl-antibijotiċi meta annimal jista' jkollu bżonnu, minħabba l-fatt li dawn jibżgħu mill-kost ekonomiku jekk ma jkunux jistgħu jbigħu l-laħam;

23.  Jenfasizza li l-prevenzjoni tal-mard trid tkun l-ewwel pass għal-leġiżlazzjoni u proposti oħra fl-indirizzar tal-AMR fl-agrikoltura, kemm biex jiġi żgurat standard għoli tal-benessri tal-annimali kif ukoll biex titnaqqas il-ħtieġa tal-użu tal-antibijotiċi; jenfasizza li s-settur tat-trobbija tal-bhejjem jenħtieġ li jibqa' jiffoka fuq il-prevenzjoni tal-mard u l-benessri tal-annimali permezz ta' iġjene tajba, akkomodazzjoni, trobbija tal-annimali u miżuri tal-bijosigurtà stretti; jitlob li l-antibjotiċi jenħtieġ li qatt ma jintużaw biex ipattu għal iġjene ħażina jew trobbija inadegwata tal-annimali; jissottolinja l-importanza tal-iskambji tal-aħjar prattika bejn l-Istati Membri u l-koordinazzjoni ta' tali skambji min-naħa tal-Kummissjoni;

24.  Ifakkar il-miżuri preventivi li għandhom jintużaw qabel ma wieħed jirrikorri għal trattament antimikrobiku ta' gruppi sħaħ (metafilassi) ta' annimali li jipproduċu l-ikel:

–  użu ta' stokk ta' trobbija b'saħħtu u tajjeb li jikber b'mod naturali, b'diversità ġenetika xierqa;

–  kundizzjonijiet li jirrispettaw il-ħtiġijiet ta' mġiba tal-ispeċijiet, inklużi interazzjonijiet u ġerarkiji soċjali,

–  densitajiet tal-istokkijiet li ma jżidux ir-riskju ta' trażmissjoni ta' mard,

–  iżolament tal-annimali morda 'l bogħod mill-bqija tal-grupp,

–  (għat-tiġieġ u annimali iżgħar) suddiviżjoni tal-qatgħat fi gruppi iżgħar u separati fiżikament,

–  implimentazzjoni ta' regoli eżistenti dwar il-benessri tal-annimali diġà f'kundizzjonalità kif stabbilit fir-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (SMRs) 11, 12, 13 tal-Anness II għar-Regolament 1306/2013(2);

25.  Jemmen li jrid jitħeġġeġ finanzjament adegwat għal investimenti fl-azjendi agrikoli, bħal f'akkomodazzjoni ta' kwalità, ventilazzjoni, tindif, diżinfettant, tilqim u bijosigurtà u jenħtieġ li dan ma jiġix imminat fil-PAK futura; jenfasizza li miżuri sanitarji, iġjeniċi u ta' prevenzjoni tal-infezzjonijiet effettivi jgħinu biex inaqqsu t-teħid tal-infezzjoni; jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' sensibilizzazzjoni fost il-membri tal-komunità agrikola tal-benessri tal-annimali, tas-saħħa tal-annimali u tas-sikurezza tal-ikel; jinnota l-importanza li jiġu promossi u applikati prattiki tajba fl-istadji kollha tal-produzzjoni u tal-ipproċessar tal-prodotti tal-ikel;

26.  Jinnota li xi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jista' jkollhom ukoll proprjetajiet antimikrobiċi, li jaffettwaw it-tixrid tal-AMR; jitlob li ssir aktar riċerka dwar ir-rabta possibbli bejn l-esponiment għal formulazzjonijiet kummerċjali tal-pestiċidi u reżistenza antimikrobika żviluppata;

27.  Jenfasizza li l-istudji jissuġġerixxu(3) li l-esponiment għall-erbiċidi u għall-formulazzjonijiet kummerċjali tagħhom f'konċentrazzjonijiet komparabbli ma' dawk assoċjati mar-rati ta' applikazzjoni tipiċi fuq art agrikola jista' jiżviluppa tolleranza għall-antibijotiċi fil-batterji patoġeniċi;

28.  Jirrikonoxxi li l-erbiċidi jiġu ttestjati b'mod regolari għat-tossiċità iżda mhux għal effetti subletali fuq il-mikrobi, u jenfasizza, għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, ir-rilevanza tal-għoti ta' kunsiderazzjoni biex tali testijiet jitwettqu b'mod regolari;

29.  Jipproponi li kwalunkwe awtorizzazzjoni ta' għelejjel ġenetikament modifikati reżistenti għall-erbiċidi (li allegatament jiġu ttrattati b'erbiċida li jkunu tolleranti għaliha) tqis bis-sħiħ il-prinċipju ta' prekawzjoni fir-rigward tal-indikazzjoni tar-rabta eżistenti bejn l-użu tal-erbiċidi u r-reżistenza għall-antimikrobiċi, u li sabiex kwalunkwe awtorizzazzjoni bħal din tkun tista' tingħata għandu jkun hemm evidenza xjentifika konklużiva li tali riskju jista' jiġi eskluż;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi restrizzjonijiet fuq it-trasport ta' annimali ħajjin minn żoni fejn ikunu ġew identifikati karatteristiċi ta' batterji reżistenti għall-antimikrobiċi mis-sistema ta' monitoraġġ attwali;

31.  Jenfasizza li l-AMR hija problema multifattorjali, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jrawmu kooperazzjoni bejn il-veterinarji, il-partijiet ikkonċernati tas-settur agrikolu u professjonisti tas-saħħa oħra fil-ġlieda kontra l-AMR; jenfasizza r-rwol kruċjali tal-edukazzjoni, tal-programmi ta' taħriġ u tal-kampanji ta' sensibilizzazzjoni pubblika abbażi tal-iżviluppi xjentifiċi l-aktar reċenti sabiex iwissu lill-bdiewa, lill-veterinarji, lill-professjonisti, lil dawk li jżommu l-annimali domestiċi, u lil dawk kollha involuti fit-trobbija tal-bhejjem dwar il-perikli tal-AMR; jitlob li jkun disponibbli finanzjament sabiex tinħoloq sensibilizzazzjoni dwar l-AMR u l-użu prudenti tal-antimikrobiċi fil-mediċina veterinarja għall-bdiewa u partijiet ikkonċernati oħra involuti fit-trobbija tal-bhejjem sabiex huma jkunu jistgħu jużaw l-antimikrobiċi biss meta jkun meħtieġ u mhux sistematikament b'mod preventiv; jenfasizza l-għarfien espert importanti li għandhom il-prattikanti veterinarji, li jikkontribwixxi għas-sensibilizzazzjoni dwar l-AMR;

32.  Jinnota li l-eżistenza ta' korrelazzjoni bejn ir-reżistenza għall-antibijotiċi li tinsab fost l-annimali li jipproduċu l-ikel (eż. it-tiġieġ tas-simna) u proporzjon kbir ta' infezzjonijiet batterjali fil-bnedmin, li ġejjin mill-manipulazzjoni, il-preparazzjoni u l-konsum tal-laħam ta' dawn l-annimali, ġiet ikkonfermata wkoll mill-Aġenziji tal-UE(4);

33.  Jenfasizza li r-riċerka turi li l-interventi li jirrestrinġu l-użu tal-antibijotiċi fl-annimali li jipproduċu l-ikel huma assoċjati ma' tnaqqis fil-preżenza ta' batterji reżistenti għall-antibijotiċi f'dawn l-annimali(5);

34.  Jissottolinja l-ħtieġa li tinbidel il-kultura tan-negozju użata minn xi produtturi ta' mediċini veterinarji u li jkun hemm involviment sħiħ mal-partijiet ikkonċernati kollha, inklużi l-produtturi ta' mediċini veterinarji, sabiex jitħeġġeġ u jiġi promoss l-użu responsabbli tal-antibijotiċi jew alternattivi għall-antimikrobiċi (bħal probijotiċi jew tilqim) fit-trobbija tal-bhejjem; jenfasizza wkoll li l-prattikanti veterinarji jenħtieġ li ma jirċevux inċentivi biex jippreskrivu, jippromwovu u jfornu ċerta mediċina; jenfasizza li l-istat ta' preskrizzjoni biss għall-antibijotiċi u r-responsabbiltà tal-professjonisti fid-diversi setturi, kif ukoll kooperazzjoni bejn il-veterinarji u l-bdiewa li jrabbu l-bhejjem, huma fatturi ewlenin għas-suċċess;

35.  Jistieden, b'mod partikolari, lill-Kummissjoni tiżviluppa regoli għall-monitoraġġ armonizzat tal-bejgħ u l-konsum ta' antimikrobiċi veterinarji fl-annimali domestiċi kollha, u li tobbliga lill-Istati Membri jirrappurtaw data rilevanti u komparabbli dwar il-bejgħ u l-konsum tal-mediċini veterinarji antimikrobiċi, lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA), sabiex ikun jista' jsir tqabbil bejn pajjiż u ieħor u sabiex jiġu identifikati l-aħjar prattiki fil-livell nazzjonali; iqis li jenħtieġ li jitwettqu reviżjonijiet regolari biex tiġi vverifikata l-effikaċja; jenfasizza l-ħtieġa li jitqies l-indirizzar tal-bejgħ illegali tal-antimikrobiċi u li tiżdied s-sensibilizzazzjoni dwar l-implikazzjonijiet ta' din il-kwistjoni għas-saħħa pubblika;

36.  Jenfasizza s-sinerġija meħtieġa bejn l-approċċ "Saħħa Waħda" u d-data minn monitoraġġ ambjentali eżistenti, b'mod partikolari l-monitoraġġ tal-Lista ta' Sorveljanza skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, sabiex jittejjeb l-għarfien dwar l-okkorrenza u t-tixrid ta' antimikrobiċi fl-ambjent;

37.  Jenfasizza li l-użu tal-antibijotiċi bħala promoturi tat-tkabbir fl-annimali li jipproduċu l-ikel ġie pprojbit fl-UE sa mill-2006; jistieden lill-Kummissjoni tinforza din il-projbizzjoni bħala kondizzjonalità fuq l-importazzjonijiet tal-ikel kollha minn pajjiżi terzi permezz tal-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles bil-għan li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi; jitlob ukoll li din il-projbizzjoni tiġi estiża u trasposta fil-korp kollu tal-liġi internazzjonali li jista' jikkonċerna l-użu tal-antibijotiċi fl-annimali (fil-Codex Alimentarius, id-WHO, l-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE), l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO), eċċ.); jistieden ukoll lill-Kummissjoni tħeġġeġ lis-sħab sabiex jallinjaw l-objettivi tal-AMR tagħhom u jadottaw soluzzjonijiet tal-aħjar prattika użati fl-UE fit-territorji tagħhom, inkluż bl-użu ta' klawżoli ta' reċiproċità fi ftehimiet kummerċjali;

38.  Jistieden lill-awtoritajiet tas-saħħa biex iwettqu verifiki komprensivi sabiex jiġi evitat l-użu illegali tagħhom fl-Unjoni Ewropea;

39.  Jiddikjara li fi kwalunkwe ftehim kummerċjali fil-futur mar-Renju Unit wara l-Brexit, din il-kwistjoni trid tiġi indirizzata u trid issir kundizzjoni tal-ftehim li kwalunkwe żvilupp ulterjuri fl-azzjoni tal-UE kontra l-AMR għandu jkun segwit mir-Renju Unit sabiex jiġu protetti l-konsumaturi u l-ħaddiema kemm fl-UE kif ukoll fir-Renju Unit;

40.  Jinnota li l-bhejjem li jitrabbew għall-ikel fl-Istati Uniti jingħataw doża ta' mediċina antibijotika ħames darbiet aktar milli jingħataw l-annimali tar-razzett fir-Renju Unit; jenfasizza, għalhekk, l-importanza tal-kontrolli tal-importazzjonijiet tal-laħam fl-UE;

41.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqajmu kwistjonijiet relatati mal-AMR fl-ogħla livell politiku, inkluż fin-NU rilevanti kollha u fora intenazzjonali oħra, bil-għan li jintlaħqu riżultati ambizzjużi; jenfasizza li l-kooperazzjoni internazzjonali li tinvolvi l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, l-għarfien u l-aħjar prattiki biex tiġi indirizzata l-AMR hija kruċjali fil-kuntest tal-approċċ "Saħħa Waħda" għall-benefiċċju tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali b'mod globali, u li azzjoni deċiżiva u leġiżlazzjoni komprensiva jridu jiżguraw il-bilanċ bejn is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent; jilqa' l-istabbiliment tan-Netwerk "Saħħa Waħda" tal-AMR li għandu l-għan li jiffaċilita l-iskambju transkonfinali ta' prattiki tajba bejn is-setturi tas-saħħa tal-bniedem u veterinarja tal-Istati Membri, li jippermetti l-kondiviżjoni ta' ideat innovattivi u ż-żieda fl-isforzi nazzjonali sabiex tiġi indirizzata l-AMR;

42.  Jirreferi għall-Pjan ta' Azzjoni Globali dwar ir-Reżistenza Antimikrobika, approvat mill-Assemblea Dinjija tas-Saħħa fit-68 Assemblea Dinjija tas-Saħħa f'Mejju 2015, sabiex tiġi indirizzata r-reżistenza antimikrobika, inkluża r-reżistenza antibijotika (WHA68/2015/REC/1, Anness 3);

43.  Jitlob li jitwettqu verifiki komprensivi fuq il-produtturi tal-antibijotiċi sabiex il-perjodi ta' rtirar jiġu adattati għar-realtà, sabiex jiġi żgurat li l-ebda antibijotiku ma jkun preżenti fil-prodotti tal-ikel;

44.  Jinnota li b'mod ġenerali, il-ġeni reżistenti għall-antibijotiċi jinstabu fl-ambjent – fil-ħamrija, fl-ilma u fis-sedimenti; jenfasizza li l-impjanti tat-trattament tal-ilma mormi huma sors ewlieni ta' ġeni reżistenti għall-antibijotiċi fl-ambjent, bl-antibijotiċi jintremew mid-djar, mill-isptarijiet u mill-industrija; jitlob li jsir monitoraġġ sistematiku tal-antibijotiċi u tal-ġeni reżistenti għall-antibijotiċi fl-impjanti tat-trattament tal-ilma mormi, u li jkun hemm aktar investiment fis-sistemi ta' filtrazzjoni;

45.  Jenfasizza li l-biedja ta' densità għolja tista' tinvolvi antibijotiċi li qegħdin jingħataw b'mod mhux xieraq u b'mod regolari bħala għalf lill-bhejjem u lit-tjur fl-irziezet biex jikbru malajr u li qegħdin jintużaw b'mod mifrux għal skopijiet profilattiċi, biex jipprevjenu l-firxa ta' mard minħabba kundizzjonijiet ta' ffullar, konfinament u stress li fihom jinżammu l-annimali u li jinibixxu s-sistema immunitarja tagħhom, u biex jikkumpensaw għall-kundizzjonijiet mhux sanitarji fejn qed jitrabbew;

46.  Jenfasizza li r-referenza għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u l-Opinjoni Xjentifika Konġunta tal-EFSA dwar miżuri biex titnaqqas il-ħtieġa tal-użu ta' aġenti antimikrobiċi fit-trobbija tal-annimali fl-Unjoni Ewropea, u l-impatti li jirriżultaw fuq is-sikurezza tal-ikel (RONAFA)(6), għalf sikur u bilanċjat mill-aspett nutrizzjonali huma miżuri preventivi effettivi li jgħinu lill-annimali jlaħħqu mal-patoġeni billi jtejbu l-istatus tas-saħħa u tal-benessri tal-annimali b'mod ġenerali permezz ta' strateġiji tal-għalf, kompożizzjoni tal-għalf, formulazzjonijiet tal-għalf jew ipproċessar tal-għalf speċifiċi;

47.  Jitlob li jiġi promoss u msaħħaħ u ssir tranżizzjoni għal mod ta' produzzjoni bbażat fuq l-agroekoloġija;

48.  Jenfasizza li, mingħajr azzjoni armonizzata u immedjata fuq skala globali, id-dinja qiegħda timxi lejn era ta' wara l-antibijotiċi li fiha infezzjonijiet komuni għal darb'oħra jistgħu jikkawżaw mewt.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

24.4.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

40

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Bas Belder, Franc Bogovič, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Momchil Nekov, Ivari Padar, Tom Vandenkendelaere, Thomas Waitz

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

40

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ivari Padar, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

0

 

0

0

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

(1)

WHO guidelines on use of medically important antimicrobials in food-producing animals (Linji gwida tad-WHO dwar l-użu ta' antimikrobiċi medikament importanti fl-annimali li jipproduċu l-ikel), ISBN 978-92-4-155013-0.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008, ĠU L 347.20.12.2013, p.549), li japplika r-regoli stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar il-ħarsien ta' annimali miżmuma għal skopijiet ta' biedja (ĠU L 221, 8.8.1998, p. 23); Direttiva tal-Kunsill 91/630/KEE tad-19 ta' Novembru 1991 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali (ĠU L 340, 11.12.1991, p. 33); Direttiva tal-Kunsill 91/629/KEE tad-19 ta' Novembru 1991 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-għoġġiela (ĠU L 340, 11.12.1991, p. 28).

(3)

Kurenbach, B. at al., mBio, Vol. 6, Nru 2, 2015: "Sublethal Exposure to Commercial Formulations of the Herbicides Dicamba, 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid, and Glyphosate Cause Changes in Antibiotic Susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium" (L-Esponiment Subletali għal Formulazzjonijiet Kummerċjali tal-Erbiċidi Dikamba, Aċidu 2,4-Diklorofenossiaċetiku u Glifosat Jikkawża Bidliet fis-Suxxettibbiltà għall-Antibijotiċi f'Escherichia coli u Salmonella enterica serovar Typhimurium).

(4)

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, u l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf

(5)

http://www.thelancet.com/pdf/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9pdf

(6)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4666


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

20.6.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

62

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Christel Schaldemose, Bart Staes

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Clare Moody, Thomas Waitz


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

62

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF :

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI 

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Herbert Dorfmann, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Clare Moody, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Bart Staes, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Awwissu 2018Avviż legali