Proċedura : 2017/0354(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0274/2018

Testi mressqa :

A8-0274/2018

Dibattiti :

PV 13/02/2019 - 23
CRE 13/02/2019 - 23

Votazzjonijiet :

PV 14/02/2019 - 10.9

Testi adottati :

P8_TA(2019)0123

RAPPORT     ***I
PDF 932kWORD 100k
5.9.2018
PE 620.869v04-00 A8-0274/2018

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Rapporteur: Ivan Štefanec

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0796),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0005/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-23 ta' Mejju 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0274/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Is-suq intern jinkludi arja bla fruntieri interni li fiha l-moviment liberu tal-merkanzija huwa żgurat skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattati. Restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni u kull miżura li għandha effett ekwivalenti huma pprojbiti bejn l-Istati Membri. Dik il-projbizzjoni tkopri kwalunkwe miżura nazzjonali li tista' tfixkel, direttament jew indirettament, attwalment jew potenzjalment, il-kummerċ intra-Unjoni fi prodotti. Il-moviment liberu tal-merkanzija huwa assigurat fis-suq intern permezz tal-armonizzazzjoni ta' regoli fil-livell tal-Unjoni li tistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti jew, għal prodotti jew aspetti ta' prodotti mhux koperti mir-regoli ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni, permezz tal-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku.

(1)  Is-suq intern jinkludi żona bla fruntieri interni li fiha l-moviment liberu tal-merkanzija huwa żgurat skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattati. Bejn l-Istati Membri huma pprojbiti r-restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni u kull miżura li jkollha effett ekwivalenti. Dik il-projbizzjoni tkopri kwalunkwe miżura nazzjonali li tista' tfixkel, direttament jew indirettament, attwalment jew potenzjalment, il-kummerċ intra-Unjoni fi prodotti. Il-moviment liberu tal-merkanzija huwa assigurat fis-suq intern permezz tal-armonizzazzjoni ta' regoli fil-livell tal-Unjoni li tistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti jew, għal prodotti jew aspetti ta' prodotti mhux koperti kompletament mir-regoli ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni, permezz tal-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku kif definit mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Jistgħu jinħolqu illegalment ostakoli għall-moviment liberu tal-merkanzija bejn l-Istati Membri jekk, fin-nuqqas ta' regoli ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni li jkopru prodotti jew ċertu aspett tal-prodotti, l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tapplika regoli nazzjonali għal prodotti ta' dak it-tip kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor, li jirrikjedu li l-prodotti jissodisfaw ċerti rekwiżiti tekniċi, pereżempju rekwiżiti relatati mad-denominazzjoni, il-forma, id-daqs, il-piż, il-kompożizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar jew l-imballaġġ. L-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli għal prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor tista' tmur kontra l-Artikoli 34 u 36 tat-Trattat anki jekk ir-regoli japplikaw mingħajr distinzjoni għall-prodotti kollha.

(2)  Jistgħu jinħolqu, illegalment, ostakoli għall-moviment liberu tal-merkanzija bejn l-Istati Membri jekk, fin-nuqqas ta' regoli ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni li jkopru prodotti jew ċertu aspett tal-prodotti, l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tapplika regoli nazzjonali għal prodotti ta' dak it-tip kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor, li jirrikjedu li l-prodotti jissodisfaw ċerti rekwiżiti tekniċi, pereżempju rekwiżiti relatati mad-denominazzjoni, il-forma, id-daqs, il-piż, il-kompożizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar jew l-imballaġġ, kif ukoll talbiet għal ittestjar addizzjonali u/jew duplikazzjoni tat-testijiet. L-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli għal prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor tista' tmur kontra l-Artikoli 34 u 36 tat-Trattat anki jekk ir-regoli japplikaw mingħajr distinzjoni għall-prodotti kollha.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku joħroġ mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Skont dan il-prinċipju, l-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu l-bejgħ, fit-territorju tagħhom, ta' prodotti li jkunu kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor, anki fejn il-prodotti jkunu ġew prodotti jew immanifatturati skont regoli tekniċi differenti. Iżda l-prinċipju mhuwiex assolut. L-Istati Membri jistgħu jopponu l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti kummerċjalizzati legalment xi mkien ieħor, meta tali restrizzjonijiet ikunu ġustifikati għar-raġunijiet stabbiliti fl-Artikolu 36 tat-Trattat jew abbażi ta' raġunijiet prevalenti oħra ta' interess pubbliku, u li f'kull każ ikunu proporzjonati mal-għan segwit.

(3)  Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku joħroġ mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Skont dan il-prinċipju, l-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu l-bejgħ, fit-territorju tagħhom, ta' prodotti li jkunu kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor, anki fejn il-prodotti jkunu ġew prodotti jew immanifatturati skont regoli tekniċi differenti. Iżda l-prinċipju mhuwiex assolut. L-Istati Membri jistgħu jopponu l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti kummerċjalizzati legalment xi mkien ieħor, meta tali restrizzjonijiet ikunu ġustifikati għar-raġunijiet stabbiliti fl-Artikolu 36 tat-Trattat jew abbażi ta' raġunijiet prevalenti oħra ta' interess pubbliku rikonoxxuti mill-ġurisprudenza tal-QtĠ fir-rigward tal-moviment liberu tal-merkanzija, u li f'kull każ ikunu proporzjonati mal-għan segwit. Dan ir-regolament jimponi l-obbligu ta' ġustifikazzjoni ċara għal kwalunkwe rifjut ta' aċċess għas-suq.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Il-kunċett ta' raġunijiet prevalenti fl-interess pubbliku huwa kunċett evoluttiv żviluppat mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-ġurisprudenza tagħha fir-rigward tal-Artikoli 34 u 36 tat-Trattat. Dan il-kunċett ikopri, fost affarijiet oħra, l-effettività tas-sorveljanza fiskali, it-tranżazzjonijiet kummerċjali li jsiru b'mod ġust, il-protezzjoni tal-konsumaturi, il-protezzjoni tal-ambjent, iż-żamma tad-diversità tal-istampa u r-riskju li l-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-sigurtà soċjali jiġi mminat serjament. Tali raġunijiet prevalenti, meta jkunu jeżistu differenzi leġittimi minn Stat Membru għall-ieħor, jistgħu jiġġustifikaw l-applikazzjoni ta' regoli nazzjonali mill-awtoritajiet kompetenti. Madankollu, deċiżjonijiet bħal dawn iridu jkunu ġustifikati sewwa, u l-prinċipju tal-proporzjonalità jrid dejjem jiġi rrispettat, b'kont meħud ta' jekk l-awtorità kompetenti tkunx fil-fatt ħadet id-deċiżjoni l-anqas restrittiva possibbli. Barra minn hekk, id-deċiżjonijiet amministrattivi li jillimitaw jew jiċħdu l-aċċess għas-suq fir-rigward ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor, ma jridux ikunu bbażati fuq is-sempliċi fatt li l-prodotti li jkunu qed jiġu valutati jissodisfaw l-objettiv pubbliku leġittimu segwit mill-Istat Membru b'mod differenti mill-mod li prodotti domestiċi f'dak l-Istat Membru jissodisfaw dak l-objettiv.

(4)  Il-kunċett ta' raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku huwa kunċett evoluttiv żviluppat mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-ġurisprudenza tagħha fir-rigward tal-Artikoli 34 u 36 tat-Trattat. Meta jkunu jeżistu differenzi leġittimi minn Stat Membru għall-ieħor, dawn jistgħu jiġġustifikaw l-applikazzjoni ta' regoli nazzjonali mill-awtoritajiet kompetenti. Madankollu, id-deċiżjonijiet amministrattivi jridu jkunu dejjem ġustifikati sewwa, leġittimi, xierqa u jirrispettaw il-prinċipju tal-proporzjonalità, filwaqt li l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-anqas deċiżjoni restrittiva possibbli. Bil-għan li jitnaqqsu l-ostakoli għas-suq intern u jitjieb il-funzjonament tas-suq uniku għall-prodotti, il-Kummissjoni u l-Istati Membri huma mħeġġa jniedu proċess ta' valutazzjoni dwar jekk ir-regoli nazzjonali kollha għadhomx adatti għall-iskop tagħhom u humiex qed joħolqu ostakoli nontariffarji sproporzjonati. Barra minn hekk, id-deċiżjonijiet amministrattivi li jillimitaw jew jiċħdu l-aċċess għas-suq fir-rigward ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor, ma jridux ikunu bbażati fuq is-sempliċi fatt li l-prodotti li jkunu qed jiġu valutati jissodisfaw l-objettiv pubbliku leġittimu segwit mill-Istat Membru b'mod differenti mill-mod li l-prodotti f'dak l-Istat Membru jissodisfaw dak l-objettiv. Sabiex tgħin lill-Istati Membri fil-kompitu tagħhom li jiġġustifikaw ir-restrizzjonijiet għall-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi gwida mhux vinkolanti għal rieżami tal-ġurisprudenza dwar il-kunċett ta' raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku u dwar kif għandu jiġi applikat il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom il-kapaċità u l-opportunità jikkontribwixxu u jagħtu feedback dwar il-gwida.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 għandu diversi nuqqasijiet, u għalhekk jenħtieġ li jiġi rivedut u msaħħaħ. Għal raġunijiet ta' ċarezza, ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 għandu jiġi sostitwit b'dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi proċeduri ċari sabiex jassiguraw il-moviment liberu lill-prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor u sabiex jassiguraw li l-moviment liberu jkun jista' jiġi limitat biss meta l-Istati Membri jkollhom raġunijiet ta' interess pubbliku leġittimi biex jagħmlu dan u r-restrizzjoni tkun proporzjonata. Huwa jassigura li d-drittijiet u l-obbligi eżistenti li joħorġu mill-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jiġu osservati, kemm mill-operaturi ekonomiċi kif ukoll mill-awtoritajiet nazzjonali.

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 fih diversi nuqqasijiet, u għalhekk jenħtieġ li jiġi rivedut u msaħħaħ. Għal raġunijiet ta' ċarezza, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 764/2008 jiġi sostitwit b'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi proċeduri ċari li jiggarantixxu l-moviment liberu lill-prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor u jassiguraw li l-moviment liberu jkun jista' jiġi limitat biss meta l-Istati Membri jkollhom raġunijiet ta' interess pubbliku leġittimi u ġustifikati sewwa biex jagħmlu dan u r-restrizzjoni tkun proporzjonata. Huwa jassigura li d-drittijiet u l-obbligi eżistenti li joħorġu mill-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jiġu osservati, kemm mill-operaturi ekonomiċi kif ukoll mill-awtoritajiet nazzjonali.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Importanti jiġi ċċarat li t-tipi ta' prodotti koperti minn dan ir-Regolament jinkludu l-prodotti agrikoli. It-terminu "prodotti agrikoli" jinkludi l-prodotti tas-sajd, kif previst fl-Artikolu 38(1) tat-Trattat.

(11)  Importanti jiġi ċċarat li t-tipi ta' prodotti koperti minn dan ir-Regolament jinkludu l-prodotti agrikoli. It-terminu "prodotti agrikoli" jinkludi l-prodotti tas-sajd, kif previst fl-Artikolu 38(1) tat-Trattat. Jenħtieġ li l-Kummissjoni żżomm lista aġġornata indikattiva u mhux eżawrjenti online – u, jekk ikun fattibbli, tkompli tiżviluppaha – biex tgħin fl-identifikazzjoni tat-tipi ta' prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Sabiex jibbenefikaw mill-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, il-prodotti jridu jkunu kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor. Għandu jiġi kkjarifikat li, biex il-prodotti jitqiesu bħala kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor, il-prodotti jridu jikkonformaw mar-regoli rilevanti applikabbli f'dak l-Istat Membru, u biex isiru disponibbli għall-utenti finali f'dak l-Istat Membru.

(14)  Sabiex jibbenefikaw mill-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, il-prodotti jridu jkunu kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor. Jenħtieġ li jiġi kkjarifikat li, biex il-prodotti jitqiesu bħala kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor, il-prodotti jridu jikkonformaw mar-regoli rilevanti applikabbli f'dak l-Istat Membru u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-utenti finali f'dak l-Istat Membru.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14a)  Biex titqajjem kuxjenza fost l-awtoritajiet nazzjonali u l-operaturi ekonomiċi dwar il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, l-Istati Membri huma mħeġġa biex, fir-regoli tekniċi nazzjonali tagħhom, jipprevedu "klawsoli dwar is-suq uniku" ċari u mhux ambigwi li jiżguraw li l-prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru partikolari jkunu preżunti kompatibbli mar-regoli tekniċi nazzjonali ta' Stat Membru ieħor.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  L-evidenza meħtieġa sabiex jintwera li l-prodotti jkunu kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor tvarja b'mod sinifikanti minn Stat Membru għall-ieħor. Dan jikkawża piżijiet, dewmien u kostijiet addizzjonali bla bżonn għall-operaturi ekonomiċi, filwaqt li jimpedixxi lill-awtoritajiet nazzjonali milli jiksbu l-informazzjoni neċessarja għall-valutazzjoni tal-prodotti fil-ħin. Dan jista' jfixkel l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Għalhekk huwa essenzjali li jsir aktar faċli għall-operaturi ekonomiċi biex juru li l-prodotti tagħhom huma kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor. L-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minn proċess ta' awtodikjarazzjoni, li għandu jipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni neċessarja kollha dwar il-prodotti u dwar il-konformità tagħhom mar-regoli applikabbli f'dak l-Istat Membru l-ieħor. L-użu tad-dikjarazzjoni ma jostakolax lill-awtoritajiet nazzjonali milli jieħdu deċiżjoni li li tillimita l-aċċess għas-suq, bil-kundizzjoni li tali deċiżjoni tkun proporzjonata u tirrispetta l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u dan ir-Regolament.

(15)  L-evidenza meħtieġa sabiex jintwera li l-prodotti jkunu kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor tvarja b'mod sinifikanti minn Stat Membru għall-ieħor. Dan jikkawża piżijiet, dewmien u spejjeż addizzjonali bla bżonn għall-operaturi ekonomiċi, filwaqt li jimpedixxi lill-awtoritajiet nazzjonali milli jiksbu l-informazzjoni neċessarja għall-valutazzjoni tal-prodotti fil-ħin. Dan jista' jfixkel l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Għalhekk huwa essenzjali li jkun aktar faċli għall-operaturi ekonomiċi biex juru li l-prodotti tagħhom huma kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor. Jenħtieġ li l-operaturi ekonomiċi jibbenefikaw minn proċess ta' awtodikjarazzjoni li fih jipprovdu informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti dwar il-prodotti u l-konformità tagħhom mar-regoli applikabbli f'dak l-Istat Membru l-ieħor. L-użu tad-dikjarazzjoni volontarja ma jwaqqafx lill-awtoritajiet nazzjonali milli jieħdu deċiżjoni li tillimita l-aċċess għas-suq, bil-kundizzjoni li tali deċiżjoni tkun proporzjonata, ġustifikata u tirrispetta l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u dan ir-Regolament.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Il-produttur, jew ir-rappreżentant tal-produttur, għandu jkun responsabbli għall-mili tal-informazzjoni fid-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku, billi l-produttur jaf il-prodotti l-aħjar. Madankollu, l-informazzjoni li l-prodotti jkunu magħmulin disponibbli għall-utenti finali fl-Istati Membru rilevanti tista' tkun fil-pussess ta' importatur jew ta' distributur, pjuttost milli għand il-produttur attwali. Għalhekk għandu jkun permissibbli li din l-informazzjoni jimlieha operatur ekonomiku ieħor minflok il-produttur.

(16)  Jenħtieġ li l-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tal-produttur, ikun responsabbli mill-mili tal-informazzjoni fid-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku, billi l-produttur jaf il-prodotti l-aħjar. Madankollu, l-informazzjoni li l-prodotti jkunu qed jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-utenti finali fl-Istati Membru rilevanti tista' tkun fil-pussess ta' importatur jew ta' distributur, pjuttost milli tal-produttur attwali. Għalhekk jenħtieġ li din l-informazzjoni jkun jista' jimlieha operatur ekonomiku ieħor minflok il-produttur, dment li l-operatur ekonomiku jieħu r-responsabbiltà għall-informazzjoni mimlija fid-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Sabiex jiġi assigurat li l-informazzjoni mogħtija f'dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tkun komprensiva, għandha tiġi stabbilita struttura armonizzata għal dawn id-dikjarazzjonijiet li għandha tintuża mill-operaturi ekonomiċi li jkunu jixtiequ jagħmlu tali dikjarazzjonijiet.

(18)  Sabiex jiġi assigurat li l-informazzjoni mogħtija f'dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tkun komprensiva u onesta, jenħtieġ li tiġi stabbilita struttura armonizzata għal dawn id-dikjarazzjonijiet biex tintuża mill-operaturi ekonomiċi li jkunu jixtiequ jagħmlu tali dikjarazzjonijiet.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20)  Sabiex jiżdiedu l-effiċjenza u l-kompetittività tan-negozji li joperaw fil-qasam mhux armonizzat, għandu jkun possibbli li wieħed jibbenefika mit-teknoloġiji l-ġodda tal-informazzjoni sabiex jiġi faċilitat il-forniment tad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku. Għalhekk, l-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu jistgħu jagħmlu d-dikjarazzjoni tagħhom disponibbli online.

(20)  Sabiex jiżdiedu l-effiċjenza u l-kompetittività tan-negozji li joperaw fil-qasam mhux armonizzat, jenħtieġ li wieħed ikun jista' jibbenefika mit-teknoloġiji l-ġodda tal-informazzjoni sabiex jiġi faċilitat il-forniment tad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku. Għalhekk, jenħtieġ li l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu – u jiġu mħeġġa – jagħmlu d-dikjarazzjoni tagħhom disponibbli online u b'mod sigur.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li fil-Portal Diġitali Uniku jitqiegħdu għad-dispożizzjoni – bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni – mudell għad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku u linji gwida rilevanti biex timtela d-dikjarazzjoni.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 20b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20b)  Prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku li jiffunzjona tajjeb jikkomplementa b'mod essenzjali l-armonizzazzjoni fil-livell tal-UE, speċjalment meta jitqies li ħafna prodotti għandhom aspetti kemm armonizzati kif ukoll mhux armonizzati ladarba hemm għadd konsiderevoli ta' prodotti b'aspetti mhux armonizzati fis-suq intern.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)  Fejn il-produtturi jiddeċiedu li ma jużawx il-mekkaniżmu tad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku, għandu jkun l-Istat Membru li jitlob l-informazzjoni li huwa jqis neċessarja għall-valutazzjoni tal-prodotti, b'kont meħud tal-prinċipju ta' proporzjonalità.

(22)  Meta l-operaturi ekonomiċi jiddeċiedu li ma jużawx il-mekkaniżmu tad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku, jenħtieġ li jkun l-Istat Membru li jitlob l-informazzjoni speċifika u definita ċar li huwa jqis neċessarja għall-valutazzjoni tal-prodotti, b'rispett sħiħ għall-prinċipju ta' proporzjonalità. L-użu tad-dikjarazzjoni ma jwaqqafx lill-awtoritajiet nazzjonali milli jieħdu deċiżjoni li tillimita l-aċċess għas-suq skont dan ir-Regolament.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22a)  Jenħtieġ li l-operatur ekonomiku jingħata żmien biżżejjed biex ikun jista' jissottometti dokumenti jew kwalunkwe informazzjoni oħra mitluba mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, jew biex jippreżenta kwalunkwe kumment jew argument b'rabta mal-valutazzjoni tal-prodotti kkonċernati.

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  Waqt li awtorità kompetenti tkun qiegħda tivvaluta prodotti qabel ma tiddeċiedi jekk għandhiex tiċħad jew tillimita l-aċċess għas-suq jew le, hija ma għandhiex tkun tista' tieħu deċiżjonijiet li jissospendu l-aċċess għas-suq, ħlief meta jkun meħtieġ intervent rapidu sabiex jipprevjeni dannu għas-sigurtà u s-saħħa tal-utenti jew biex jipprevjeni li l-prodotti jsiru disponibbli meta d-disponibbiltà ta' dawk il-prodotti tkun ġeneralment ipprojbita għal raġunijiet ta' moralità pubblika jew ta' sigurtà pubblika, inkluża pereżempju l-prevenzjoni tal-kriminalità.

(25)  Waqt li awtorità kompetenti tkun qiegħda tivvaluta prodotti qabel tiddeċiedi jekk għandhiex tiċħad jew tillimita l-aċċess għas-suq, jenħtieġ li ma tkunx tista' tieħu deċiżjonijiet li jissospendu l-aċċess għas-suq, ħlief meta jkun meħtieġ intervent rapidu sabiex jiġi evitat dannu għas-sigurtà jew is-saħħa tal-utenti, il-persuni jew l-ambjent, jew biex jiġi evitat li l-prodotti jitqiegħdu għad-dispożizzjoni meta d-disponibbiltà ta' dawk il-prodotti tkun ġeneralment ipprojbita għal raġunijiet ta' moralità jew sigurtà pubblika, fosthom, pereżempju, il-prevenzjoni tal-kriminalità.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(26)  Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill23 jistabbilixxi sistema ta' akkreditazzjoni li tassigura l-aċċettazzjoni reċiproka tal-livell ta' kompetenza tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għalhekk ma għandhomx jirrifjutaw rapporti ta' testijiet u ċertifikati maħruġa minn korp ta' valutazzjoni tal-konformità akkreditat għal raġunijiet relatati mal-kompetenza ta' dak il-korp. Barra minn hekk, sabiex kemm jista' jkun tiġi evitata d-duplikazzjoni ta' testijiet u proċeduri li diġà jkun twettqu fi Stat Membru ieħor, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw ukoll rapporti ta' testijiet u ċertifikati maħruġa minn korpi oħra ta' valutazzjoni tal-konformità skont id-dritt tal-Unjoni. L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu meħtieġa jieħdu kont tal-kontenut tar-rapporti tat-testijiet jew iċ-ċertifikati ppreżentati.

(26)  Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill23 jistabbilixxi sistema ta' akkreditazzjoni li tassigura l-aċċettazzjoni reċiproka tal-livell ta' kompetenza tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità. Għalhekk, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ma jirrifjutawx rapporti ta' testijiet u ċertifikati maħruġa minn korp ta' valutazzjoni tal-konformità akkreditat għal raġunijiet relatati mal-kompetenza ta' dak il-korp. Barra minn hekk, sabiex kemm jista' jkun tiġi evitata d-duplikazzjoni ta' testijiet u proċeduri li diġà jkun twettqu fi Stat Membru ieħor, jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu kif xieraq ir-rapporti ta' testijiet u ċertifikati maħruġa minn korpi oħra ta' valutazzjoni tal-konformità skont id-dritt tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu obbligati jqisu l-kontenut tar-rapporti tat-testijiet jew iċ-ċertifikati ppreżentati.

__________________

__________________

23 Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

23 Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

Emenda    19

Proposta għal regolament

Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(30)  Kwalunkwe deċiżjoni amministrattiva meħuda mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont dan ir-Regolament għandha tispeċifika r-rimedji disponibbli sabiex operatur ekonomiku jkun jista' jibda proċeduri quddiem il-qorti jew it-tribunal nazzjonali kompetenti. Id-deċiżjoni għandha tirreferi wkoll għall-proċedura ta' soluzzjoni tal-problemi prevista f'dan ir-Regolament.

(30)  Jenħtieġ li kwalunkwe deċiżjoni amministrattiva meħuda mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont dan ir-Regolament tispeċifika r-rimedji disponibbli sabiex operatur ekonomiku jkun jista' jappella mid-deċiżjoni jew jibda proċeduri quddiem il-qorti jew it-tribunal nazzjonali kompetenti. Jenħtieġ li d-deċiżjoni amministrattiva tirreferi wkoll għall-possibbiltà li l-operaturi ekonomiċi jużaw in-netwerk SOLVIT u li jkollhom aċċess għall-proċedura ta' soluzzjoni tal-problemi prevista fir-Regolament.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32)  In-Netwerk għas-Soluzzjoni ta' Problemi fis-Suq Intern (SOLVIT) huwa servizz ipprovdut mill-amministrazzjoni nazzjonali f'kull Stat Membru bil-għan li jinstabu soluzzjonijiet għaċ-ċittadini u n-negozji meta d-drittijiet tagħhom jiġu miksura mill-awtoritajiet pubbliċi fi Stat Membru ieħor. Il-prinċipji li jirregolaw il-funzjonament ta' SOLVIT huma stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2013/461/UE27.

(32)  In-Netwerk għas-Soluzzjoni ta' Problemi fis-Suq Intern (SOLVIT) huwa servizz ipprovdut mill-amministrazzjoni nazzjonali f'kull Stat Membru bil-għan li jinstabu soluzzjonijiet għaċ-ċittadini u n-negozji meta d-drittijiet tagħhom jiġu miksura mill-awtoritajiet pubbliċi fi Stat Membru ieħor. Il-prinċipji li jirregolaw il-funzjonament ta' SOLVIT huma stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2013/461/UE27. Kull Stat Membru, kif ukoll il-Kummissjoni, jeħtieġ jiżguraw li jitwaqqaf ċentru SOLVIT nazzjonali u li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni riżorsi umani u finanzjarji adegwati biex jiġi garantit li ċ-ċentru SOLVIT jieħu sehem fin-netwerk SOLVIT Ewropew abbażi tal-prinċipji stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni 2013/461/UE. Jenħtieġ li l-Kummissjoni żżid l-għarfien dwar l-eżistenza u l-benefiċċji tas-SOLVIT, speċjalment fost in-negozji.

__________________

__________________

27 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2013/461/UE tas-17 ta' Settembru 2013 fuq il-prinċipji li jirregolaw is-SOLVIT (ĠU L 249, 19.9.2013, p. 10).

27 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2013/461/UE tas-17 ta' Settembru 2013 fuq il-prinċipji li jirregolaw is-SOLVIT (ĠU L 249, 19.9.2013, p. 10).

Emenda    21

Proposta għal regolament

Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(33)  Is-sistema tas-SOLVIT irriżultat f'mekkaniżmu mhux ġudizzjarju effettiv għas-soluzzjoni ta' problemi, li jiġi pprovdut mingħajr ħlas. Jaħdem bi skadenzi qosra u jipprovdi soluzzjonijiet prattiċi liċ-ċittadini u n-negozji meta jkunu qegħdin jesperjenzaw diffikultajiet biex id-drittijiet tagħhom tal-Unjoni jiġu rikonoxxuti mill-awtoritajiet pubbliċi. Għalhekk, l-operaturi ekonomiċi l-ewwel iridu jibbażaw fuq SOLVIT qabel ma jkun jista' jiġi skattat il-mekkaniżmu għas-soluzzjoni ta' problemi skont dan ir-Regolament. Fejn l-operatur ekonomiku, iċ-ċentru SOLVIT rilevanti u l-Istati Membri involuti fil-kwistjoni kollha jaqblu dwar l-eżitu xieraq, ma għandha tkun meħtieġa l-ebda azzjoni ulterjuri.

(33)  Is-sistema tas-SOLVIT għandha l-potenzjal li tkun mekkaniżmu mhux ġudizzjarju effettiv u bla ħlas għas-soluzzjoni tal-problemi. Jaħdem bi skadenzi qosra u jipprovdi soluzzjonijiet prattiċi liċ-ċittadini u n-negozji meta jkunu qegħdin jesperjenzaw diffikultajiet biex id-drittijiet tagħhom tal-Unjoni jiġu rikonoxxuti mill-awtoritajiet pubbliċi. Għalhekk, l-ewwel jenħtieġ li l-operaturi ekonomiċi jibbażaw fuq is-SOLVIT qabel ma jkun jista' jiskatta l-mekkaniżmu għas-soluzzjoni tal-problemi skont dan ir-Regolament. Meta l-operatur ekonomiku, iċ-ċentru SOLVIT rilevanti u l-Istati Membri involuti fil-kwistjoni kollha jaqblu dwar l-eżitu xieraq, jenħtieġ li ma jkun hemm bżonn l-ebda azzjoni ulterjuri.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34)  Madankollu, meta l-approċċ informali ta' SOLVIT ifalli, u jkun għad hemm dubji serji rigward il-kompatibbiltà tad-deċiżjoni amministrattiva mal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li teżamina l-kwistjoni u tipprovdi valutazzjoni li għandha tiġi kkunsidrata mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fuq talba taċ-ċentru SOLVIT. L-intervent tal-Kummissjoni għandu jkun soġġett għal limitu ta' żmien raġonevoli, f'konformità mal-Kodiċi Ewropew ta' Mġiba Amministrattiva Tajba.

(34)  Madankollu, meta l-approċċ informali tas-SOLVIT ifalli, u jkun għad hemm dubji rigward il-kompatibbiltà tad-deċiżjoni amministrattiva mal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa teżamina l-kwistjoni u tipprovdi valutazzjoni li għandha tiġi kkunsidrata mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fuq talba ta' xi wieħed miċ-ċentri SOLVIT. Għall-finijiet ta' ġbir ta' informazzjoni jew dokumenti addizzjonali meħtieġa biex titlesta l-valutazzjoni tagħha, jenħtieġ li l-Kummissjoni tinforma liċ-ċentri SOLVIT rilevanti bil-komunikazzjonijiet tagħha mal-operatur ekonomiku jew l-awtorità kompetenti kkonċernati. Jenħtieġ li, meta tlesti valutazzjoni, il-Kummissjoni toħroġ opinjoni li tiġi kkomunikata permezz taċ-ċentru SOLVIT rilevanti lill-operatur ekonomiku kkonċernat u lill-awtoritajiet kompetenti u tiġi kkunsidrata matul il-proċedura SOLVIT. Jenħtieġ li l-intervent tal-Kummissjoni jkun soġġett għal limitu ta' xahrejn. Il-perjodu ta' xahrejn ma jinkludix iż-żmien meħtieġ biex tasal l-informazzjoni u d-dokumenti addizzjonali li jistgħu jitqiesu meħtieġa. Jekk il-każ jiġi solvut f'dan il-perjodu ta' xahrejn, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' tiddeċiedi li ma toħroġx opinjoni.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(34a)  Meta l-Kummissjoni tivvaluta deċiżjoni amministrattiva, huwa importanti li l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jużaw din il-valutazzjoni jekk iressqu proċedimenti quddiem qorti jew tribunal nazzjonali. Għalhekk, fil-każ partikolari tad-deċiżjonijiet amministrattivi soġġetti għal dan ir-Regolament, jenħtieġ li t-tressiq ta' proċedimenti quddiem qorti jew tribunal nazzjonali ma jwaqqafx lill-operatur ekonomiku milli juża s-SOLVIT.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(37)  Sabiex jiġi faċilitat il-moviment liberu tal-merkanzija, il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu informazzjoni, bla ħlas, dwar ir-regoli tekniċi nazzjonali tagħhom u l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti għandu jkollhom tagħmir u riżorsi adegwati. Skont ir-Regolament [Portal Diġitali Uniku – COM(2017)256] huma għandhom jipprovdu l-informazzjoni permezz ta' sit elettroniku u jkunu soġġetti għall-kriterji ta' kwalità mitluba minn dak ir-Regolament, u jkunu soġġetti għall-kriterji ta' kwalità stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(37)  Sabiex jiġi faċilitat il-moviment liberu tal-merkanzija, jenħtieġ li l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti jkunu obbligati jipprovdu, b'mod raġonevoli, informazzjoni bla ħlas dwar ir-regoli tekniċi nazzjonali tagħhom u l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Jenħtieġ li l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti jkollhom tagħmir u riżorsi adegwati. Skont ir-Regolament [Portal Diġitali Uniku – COM(2017)256] jenħtieġ li jipprovdu l-informazzjoni permezz ta' sit elettroniku u jkunu soġġetti għall-kriterji ta' kwalità mitluba minn dak ir-Regolament.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(38)  Il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti hija essenzjali għall-funzjonament mingħajr problemi tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u għall-ħolqien ta' kultura ta' rikonoxximent reċiproku. Għalhekk, il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom ikunu meħtieġa jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni u għarfien espert sabiex jassiguraw applikazzjoni korretta u konsistenti tal-prinċipju u ta' dan ir-Regolament.

(38)  Il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti hija essenzjali għall-funzjonament mingħajr problemi tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u għall-ħolqien ta' kultura ta' rikonoxximent reċiproku. Għalhekk, jenħtieġ li l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jkunu obbligati jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni u għarfien espert sabiex jassiguraw applikazzjoni korretta u konsistenti tal-prinċipju u ta' dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-Unjoni tiffinanzja attivitajiet li jkollhom l-għan li jsaħħu din il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, bħal taħriġ u skambji ta' prattiki tajba.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(43)  Għall-finijiet ta' sensibilizzazzjoni dwar il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u sabiex ikun assigurat li dan ir-Regolament jiġi applikat b'mod korrett u konsistenti, l-Unjoni għandha tiffinanzja kampanji ta' sensibilizzazzjoni u attivitajiet oħra relatati bil-għan li ttejjeb il-fiduċja u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-operaturi ekonomiċi.

(43)  Għall-finijiet ta' sensibilizzazzjoni dwar il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u sabiex ikun assigurat li dan ir-Regolament jiġi applikat b'mod korrett u konsistenti, jenħtieġ li l-Unjoni tiffinanzja kampanji ta' sensibilizzazzjoni u attivitajiet oħra relatati bil-għan li ttejjeb il-fiduċja u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, l-assoċjazzjonijiet kummerċjali u l-operaturi ekonomiċi.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

-1.  L-għan ta' dan ir-Regolament hu li jissaħħaħ il-funzjonament tas-suq intern billi titjieb l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u jitneħħew l-ostakoli mhux ġustifikati għall-kummerċ.

Emenda    28

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Dan ir-Regolament japplika għal prodotti ta' kwalunkwe tip, inklużi l-prodotti agrikoli, u għad-deċiżjonijiet amministrattivi meħuda jew li jridu jittieħdu minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru ("l-Istat Membru tad-destinazzjoni") fir-rigward ta' kwalunkwe prodott minn dawn kummerċjalizzat legalment fi Stat Membru ieħor, meta d-deċiżjoni tissodisfa l-kriterji li ġejjin:

1.  Dan ir-Regolament japplika għal prodotti ta' kwalunkwe tip, inklużi l-prodotti agrikoli, u għad-deċiżjonijiet amministrattivi meħuda jew li jridu jittieħdu minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru ("l-Istat Membru tad-destinazzjoni") fir-rigward ta' kwalunkwe prodott minn dawn kummerċjalizzat legalment fi Stat Membru ieħor, meta d-deċiżjoni tissodisfa ż-żewġ kriterji li ġejjin:

Emenda    29

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  id-dispożizzjoni jew tipprojbixxi li prodotti, jew tip ta' prodotti, isiru disponibbli fis-suq domestiku ta' dak l-Istat Membru jew inkella tagħmel il-konformità mad-dispożizzjoni obbligatorja, de facto jew de jure, kull meta prodotti, jew prodotti ta' tip partikolari, jiġu magħmula disponibbli f'dak is-suq;

(b)  id-dispożizzjoni jew tipprojbixxi li prodotti, jew tip ta' prodotti, jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq ta' dak l-Istat Membru jew inkella tagħmel il-konformità mad-dispożizzjoni obbligatorja, de facto jew de jure, kull meta prodotti, jew prodotti ta' tip partikolari, jitqiegħdu għad-dispożizzjoni f'dak is-suq;

Emenda    30

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  hija timponi fuq dawk il-prodotti, jew prodotti ta' dak it-tip, rekwiżiti oħra li jiġu imposti għall-ħarsien tal-konsumaturi jew l-ambjent u li jaffettwaw iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti wara li jkunu saru disponibbli fis-suq domestiku f'dak l-Istat Membru, bħall-kundizzjonijiet tal-użu, ir-riċiklaġġ, l-użu mill-ġdid jew ir-rimi, meta dawk il-kundizzjonijiet jistgħu jinfluwenzaw b'mod sinifikanti l-kompożizzjoni jew in-natura tal-prodotti, jew it-tip ta' prodotti, jew id-disponibbiltà tagħhom fis-suq domestiku ta' dak l-Istat Membru.

(ii)  hija timponi fuq dawk il-prodotti, jew prodotti ta' dak it-tip, rekwiżiti oħra li jiġu imposti għall-ħarsien tal-konsumaturi jew l-ambjent u li jaffettwaw iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti wara li jkunu tqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq f'dak l-Istat Membru, bħall-kundizzjonijiet tal-użu, ir-riċiklaġġ, l-użu mill-ġdid jew ir-rimi, meta dawk il-kundizzjonijiet jistgħu jinfluwenzaw b'mod sinifikanti l-kompożizzjoni jew in-natura tal-prodotti, jew it-tip ta' prodotti, jew it-tqegħid għad-dispożizzjoni tagħhom fis-suq ta' dak l-Istat Membru.

Emenda    31

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għad-Direttiva (UE) 2015/1535 u għall-obbligu li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jirċievu notifika tal-abbozz ta' regolamenti tekniċi nazzjonali qabel jiġu adottati.

Emenda    32

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-Artikolu 8(1)(d) sa (f) u l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2001/95/KE;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  

Emenda    33

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  "magħmulin disponibbli fis-suq domestiku ta' Stat Membru" tfisser kwalunkwe provvista tal-prodotti għad-distribuzzjoni, konsum jew użu fis-suq fi ħdan it-territorju ta' dak l-Istat Membru waqt attività kummerċjali, kemm jekk bi ħlas jew mingħajr ħlas;

(2)  "tqegħid għad-dispożizzjoni fis-suq ta' Stat Membru" tfisser kwalunkwe provvista tal-prodotti għad-distribuzzjoni, konsum jew użu fis-suq fi ħdan it-territorju ta' dak l-Istat Membru waqt attività kummerċjali, kemm jekk bi ħlas jew mingħajr ħlas;

Emenda    34

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  "restrizzjoni tal-aċċess għas-suq" tfisser li jiġu imposti kundizzjonijiet li jridu jiġu ssodisfati qabel ma l-prodotti jkunu jistgħu jsiru disponibbli fis-suq domestiku fl-Istat Membru rilevanti, jew kundizzjonijiet għaż-żamma tal-prodotti f'dak is-suq, li fiż-żewġ każijiet jirrikjedu l-modifika ta' xi waħda jew aktar mill-karatteristiċi ta' dawk il-prodotti, kif deskritt fl-Artikolu 2(3)(c)(i), jew it-twettiq ta' ttestjar addizzjonali;

(3)  "restrizzjoni tal-aċċess għas-suq" tfisser li jiġu imposti kundizzjonijiet li jridu jiġu ssodisfati qabel ma l-prodotti jkunu jistgħu jsiru disponibbli fis-suq fl-Istat Membru rilevanti, jew kundizzjonijiet għaż-żamma tal-prodotti f'dak is-suq, li fiż-żewġ każijiet jirrikjedu l-modifika ta' xi waħda jew aktar mill-karatteristiċi ta' dawk il-prodotti, kif deskritt fl-Artikolu 2(3)(c)(i), jew it-twettiq ta' ttestjar addizzjonali;

Emenda    35

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-projbizzjoni tal-prodotti milli jsiru disponibbli fis-suq domestiku fl-Istat Membru rilevanti jew milli jinżammu f'dak is-suq;

(a)  il-projbizzjoni tal-prodotti milli jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq fl-Istat Membru rilevanti jew milli jinżammu f'dak is-suq;

Emenda    36

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  "awtorizzazzjoni minn qabel" tfisser proċedura amministrattiva skont il-liġi ta' Stat Membru li biha l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru tkun meħtieġa, fuq il-bażi ta' applikazzjoni minn operatur ekonomiku, tagħti l-approvazzjoni formali tagħha qabel ma l-prodotti jkunu jistgħu jsiru disponibbli fis-suq domestiku ta' dak l-Istat Membru;

(5)  "awtorizzazzjoni minn qabel" tfisser proċedura amministrattiva skont il-liġi ta' Stat Membru li biha l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru tkun meħtieġa, fuq il-bażi ta' applikazzjoni minn operatur ekonomiku, tagħti l-approvazzjoni formali tagħha qabel ma l-prodotti jkunu jistgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq ta' dak l-Istat Membru;

Emenda    37

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  "produttur" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li timmanifattura l-prodotti jew li l-prodotti jiġu ddisinjati jew immanifatturati għaliha, u tikkummerċjalizzahom taħt isimha jew it-trademark tagħha, jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra li, billi tpoġġi isimha, it-trademark jew karatteristika distintiva tagħha oħra fuq il-prodotti tippreżenta ruħha bħala l-produttur tagħhom;

(6)  "produttur" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li timmanifattura l-prodotti jew li l-prodotti jiġu ddisinjati jew immanifatturati għaliha, u tikkummerċjalizzahom taħt isimha jew it-trademark tagħha, kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li timmodifika prodotti diġà kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru b'tali mod li tista' tiġi affettwata l-konformità mar-regoli rilevanti applikabbli f'dak l-Istat Membru, jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra li, billi tpoġġi isimha, it-trademark jew karatteristika distintiva tagħha oħra fuq il-prodotti, inklużi l-prodotti agrikoli, li ma jkunux għaddew minn proċess ta' manifattura, tippreżenta ruħha bħala l-produttur tagħhom;

Emenda    38

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  "rappreżentant awtorizzat" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fi ħdan l-Unjoni, li tkun irċeviet mandat bil-miktub mingħand il-produttur sabiex taġixxi f'ismu biex tagħmel disponibbli l-prodotti fis-suq domestiku inkwistjoni;

(7)  "rappreżentant awtorizzat" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fi ħdan l-Unjoni, li tkun irċeviet mandat bil-miktub mingħand il-produttur sabiex taġixxi f'ismu biex tqiegħed il-prodotti għad-dispożizzjoni fis-suq inkwistjoni;

Emenda    39

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  "distributur" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika fil-katina tal-provvista stabbilita fl-Unjoni, għajr il-produttur jew l-importatur, li tagħmel il-prodotti disponibbli fis-suq domestiku fl-Istat Membru rilevanti;

(9)  "distributur" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika fil-katina tal-provvista stabbilita fl-Unjoni, għajr il-produttur jew l-importatur, li tqiegħed il-prodotti għad-dispożizzjoni fis-suq fl-Istat Membru rilevanti;

Emenda    40

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a)  "korp ta' valutazzjoni tal-konformità" tfisser korp ta' valutazzjoni tal-konformità kif definit fl-Artikolu 2(13) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008;

Emenda    41

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12b)  "riskju serju" tfisser kwalunkwe riskju serju – anke jekk l-effett tiegħu ma jkunx immedjat – li jirrikjedi intervent rapidu mill-awtoritajiet pubbliċi.

Emenda    42

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-produttur ta' prodotti, jew ta' prodotti ta' tip partikolari, li jkunu jew li jkunu se jiġu magħmula disponibbli fis-suq domestiku fi Stat Membru ("l-Istat Membru tad-destinazzjoni") jista' jfassal dikjarazzjoni ("dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku") biex juri lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni li l-prodotti, jew prodotti ta' dak it-tip, ikunu kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor.

Il-produttur ta' prodotti, jew ta' prodotti ta' tip partikolari, li jitqiegħdu jew li jkunu se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq fi Stat Membru ("l-Istat Membru tad-destinazzjoni") jista' jfassal dikjarazzjoni volontarja ta' kummerċjalizzazzjoni legali għall-finijiet ta' rikonoxximent reċiproku (minn hawn 'il quddiem imsejħa "dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku") biex, waqt il-valutazzjoni tal-prodotti skont l-Artikolu 5, juri lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni li l-prodotti, jew prodotti ta' dak it-tip, ikunu kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor.

Emenda    43

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Inkella, il-produttur jista' jagħti mandat lir-rappreżentant awtorizzat tiegħu sabiex ifassal id-dikjarazzjoni f'ismu.

Il-produttur jista' jagħti mandat lir-rappreżentant awtorizzat tiegħu sabiex ifassal id-dikjarazzjoni f'ismu dment li dan jissemma fil-mandat b'mod espliċitu.

Emenda    44

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fi ħdan id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku, madankollu, l-informazzjoni speċifika relatata mal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti jew tat-tip ta' prodotti, tista' timtela minn kwalunkwe operatur ekonomiku.

Alternattivament, id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku jew l-informazzjoni speċifika ta' dik id-dikjarazzjoni relatata mal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti jew tat-tip ta' prodotti, tista', madankollu, timtela minn kwalunkwe operatur ekonomiku, dment li l-firmatarju rilevanti jkun jista' jforni l-evidenza li tiġġustifika l-informazzjoni ta' dik id-dikjarazzjoni.

Emenda    45

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Id-dikjarazzjoni għandha ssir f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni u, fejn dik il-lingwa ma tkunx il-lingwa mitluba mill-Istat Membru tad-destinazzjoni, din għandha tiġi tradotta mill-operaturi ekonomiċi fil-lingwa jew lingwi mitluba mill-Istat Membru tad-destinazzjoni.

Id-dikjarazzjoni għandha ssir b'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni u, jekk dik il-lingwa ma tkunx il-lingwa mitluba mill-Istat Membru tad-destinazzjoni, din għandha tiġi tradotta mill-operaturi ekonomiċi bil-lingwa mitluba mill-Istat Membru tad-destinazzjoni.

Emenda    46

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-operaturi ekonomiċi huma responsabbli għall-kontenut u l-preċiżjoni tal-informazzjoni li huma nfushom jipprovdu fid-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku.

3.  L-operaturi ekonomiċi li jimlew id-dikjarazzjoni għandhom ikunu responsabbli għall-kontenut u l-preċiżjoni tal-informazzjoni, inkluża l-informazzjoni tradotta, li huma nfushom jipprovdu fid-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku. F'dan ir-rigward, l-operaturi ekonomiċi għandhom jinżammu responsabbli skont il-liġijiet nazzjonali għal kwalunkwe dikjarazzjoni mogħtija li jkun fiha informazzjoni falza jew qarrieqa.

Emenda    47

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tista' tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni għall-iskopijiet ta' valutazzjoni li għandha titwettaq skont l-Artikolu 5. Din tista' tiġi pprovduta jew f'forma stampata jew b'mezz elettroniku.

5.  Id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tista' tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni għall-iskopijiet ta' valutazzjoni li għandha titwettaq skont l-Artikolu 5. Din tista' tiġi pprovduta f'forma stampata jew b'mezz elettroniku, jew inkella titqiegħed għad-dispożizzjoni online.

Emenda    48

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  L-operaturi ekonomiċi jistgħu jagħmlu d-dikjarazzjoni disponibbli fuq sit elettroniku, bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

6.  Meta l-operaturi ekonomiċi jagħmlu d-dikjarazzjoni disponibbli online, għandhom jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

Emenda    49

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  id-dikjarazzjoni, flimkien ma' kwalunkwe evidenza raġonevolment meħtieġa mill-awtorità kompetenti sabiex tivverifika l-informazzjoni kontenuta fiha, għandha tiġi aċċettata mill-awtorità kompetenti bħala suffiċjenti biex turi li l-prodotti jkunu kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor; u

(a)  id-dikjarazzjoni, flimkien ma' kwalunkwe evidenza ġustifikattiva bi tweġiba għal talba motivata mill-awtorità kompetenti sabiex tivverifika l-informazzjoni li jkun fiha, għandha tiġi aċċettata mill-awtorità kompetenti bħala suffiċjenti biex turi li l-prodotti jkunu kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor; u

Emenda    50

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.  Jekk ma tiġix ipprovduta dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku lil awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni skont ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti tista' titlob lil kwalunwke wieħed mill-operaturi ekonomiċi sabiex jipprovdi d-dokumentazzjoni u l-informazzjoni li ġejja sabiex jintwera, għall-iskopijiet ta' valutazzjoni skont l-Artikolu 5, li l-prodotti jkunu kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor:

8.  Jekk ma tiġix ipprovduta dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku lil awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni skont ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti tista' titlob lill-operatur ekonomiku rilevanti sabiex jipprovdi d-dokumentazzjoni u l-informazzjoni li ġejja sabiex jintwera, għall-finijiet ta' valutazzjoni skont l-Artikolu 5, li l-prodotti jkunu kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor:

Emenda    51

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar il-karatteristiċi tal-prodotti jew tat-tip ta' prodotti inkwistjoni;

(a)  l-informazzjoni rilevanti dwar il-karatteristiċi tal-prodotti jew tat-tip ta' prodotti inkwistjoni meħtieġa għall-valutazzjoni;

Emenda    52

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar il-kummerċjalizzazzjoni legali tal-prodotti fi Stat Membru ieħor;

(b)  l-informazzjoni rilevanti dwar il-kummerċjalizzazzjoni legali tal-prodotti fi Stat Membru ieħor meħtieġa għall-valutazzjoni;

Emenda    53

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 8 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  kwalunkwe informazzjoni oħra li l-awtorità kompetenti tikkunsidra bħala utli għall-finijiet tal-valutazzjoni tagħha.

(c)  informazzjoni rilevanti oħra li l-awtorità kompetenti tikkunsidra bħala meħtieġa għall-finijiet tal-valutazzjoni tagħha, dment li dawn it-talbiet ikunu ġustifikati sewwa.

Emenda    54

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9.  Fejn il-prodotti li għalihom tkun qed tiġi pprovduta d-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku jkunu soġġetti wkoll għal att tal-Unjoni li jirrikjedi dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tista' tiġi inkluża bħala parti minn dik id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE.

9.  Jekk il-prodotti li għalihom tkun qed tiġi pprovduta d-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku jkunu soġġetti wkoll għal att tal-Unjoni li jirrikjedi dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tista' tiġi mehmuża mad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE.

Emenda    55

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Meta awtorità kompetenti ta' Stat Membru jkollha dubji dwar prodotti li l-operatur ekonomiku jgħid li huma kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor, l-awtorità kompetenti għandha tikkuntattja mingħajr dewmien lill-operatur ekonomiku rilevanti u għandha twettaq valutazzjoni tal-prodotti.

1.  Jekk awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni jkollha dubji raġonevoli dwar jekk il-prodotti mqiegħda għad-dispożizzjoni jew li jkunu se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq tagħha jkunux kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor, l-awtorità kompetenti għandha tikkuntattja mingħajr dewmien lill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor u lill-operatur ekonomiku rilevanti u twettaq valutazzjoni tal-prodotti.

Emenda    56

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-iskop tal-valutazzjoni hu li jiġi stabbilit jekk il-prodotti jew dak it-tip ta' prodotti humiex kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor u, jekk iva, jekk l-interessi pubbliċi leġittimi koperti mir-regola teknika nazzjonali applikabbli tal-Istat Membru tad-destinazzjoni jkunux protetti adegwatament fid-dawl tal-karatteristiċi tal-prodotti kkonċernati.

Emenda    57

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Fejn, mat-tlestija ta' valutazzjoni skont il-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tieħu deċiżjoni amministrattiva fir-rigward tal-prodotti, hija għandha tikkomunika d-deċiżjoni tagħha fi żmien 20 jum ta' xogħol lill-operatur ekonomiku rilevanti msemmi fil-paragrafu 1, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. In-notifika lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra għandha ssir permezz tas-sistema msemmija fl-Artikolu 11.

3.  Jekk, mat-tlestija ta' valutazzjoni skont il-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tieħu deċiżjoni amministrattiva fir-rigward tal-prodotti, hija għandha tikkomunika d-deċiżjoni tagħha mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn 15-il jum ta' xogħol lill-operatur ekonomiku rilevanti msemmi fil-paragrafu 1, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. In-notifika lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra għandha ssir permezz tas-sistema msemmija fl-Artikolu 11.

Emenda    58

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 3 għandha tispjega r-raġunijiet għad-deċiżjoni b'mod li jkun suffiċjentement dettaljat u motivat sabiex jippermetti li ssir valutazzjoni tal-kompatibbiltà tagħha mal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

4.  Id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 3 għandha tispjega r-raġunijiet għad-deċiżjoni b'mod li jkun dettaljat u motivat biżżejjed biex jiffaċilita l-valutazzjoni tal-kompatibbiltà tagħha mal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

Emenda    59

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  ir-regola teknika nazzjonali li fuqha tkun ibbażata d-deċiżjoni;

(a)  ir-regola teknika nazzjonali li fuqha tkun ibbażata d-deċiżjoni, flimkien mad-data u n-numru tan-notifika tal-abbozz ta' dik ir-regola teknika skont id-Direttiva (UE) 2015/1535;

Emenda    60

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  ir-raġuni ta' interess pubbliku leġittimu li biha tkun iġġustifikata d-deċiżjoni;

(b)  ir-raġuni ta' interess pubbliku leġittimu li tiġġustifika l-applikazzjoni tar-regola teknika nazzjonali li fuqha tkun ibbażata d-deċiżjoni amministrattiva;

Emenda    61

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  l-evidenza li turi li d-deċiżjoni hija adatta sabiex jintlaħaq l-għan segwit u li hija ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.

(e)  l-evidenza li turi li d-deċiżjoni amministrattiva hija adatta sabiex jintlaħaq l-għan segwit u li hija ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.

Emenda    62

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 3 għandha tispeċifika r-rimedji disponibbli skont il-liġi fis-seħħ fl-Istat Membru kkonċernat u l-limiti taż-żmien applikabbli għal dawk ir-rimedji, u hija għandha tinkludi wkoll referenza għall-proċedura skont l-Artikolu 8.

6.  Id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 3 għandha tispeċifika b'mod ċar ir-rimedji disponibbli skont il-liġi fis-seħħ fl-Istat Membru kkonċernat u l-limiti taż-żmien applikabbli għal dawk ir-rimedji, u għandha tinkludi wkoll referenza għall-proċedura skont l-Artikolu 8.

Emenda    63

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Waqt li l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tkun qiegħda twettaq valutazzjoni ta' prodotti skont l-Artikolu 5, hija ma għandhiex tissospendi temporanjament id-disponibbiltà ta' dawk il-prodotti fis-suq domestiku ta' dak l-Istat Membru, ħlief f'waħda jew l-oħra mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

1.  Waqt li l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tkun qiegħda twettaq valutazzjoni ta' prodotti skont l-Artikolu 5, hija tista' tissospendi temporanjament it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' dawk il-prodotti fis-suq ta' dak l-Istat Membru, f'waħda jew l-oħra mis-sitwazzjonijiet li ġejjin biss:

Emenda    64

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  f'kundizzjonijiet normali jew raġonevolment prevedibbli ta' użu, il-prodotti jippreżentaw riskju serju, inkluż wieħed fejn l-effetti ma jkunux immedjati, li jirrikjedi intervent rapidu mill-awtorità kompetenti;

(a)  f'kundizzjonijiet normali jew raġonevolment prevedibbli ta' użu, il-prodotti jippreżentaw riskju serju għas-sigurtà jew is-saħħa tal-utenti, il-persuni jew l-ambjent, inkluż wieħed fejn l-effetti ma jkunux immedjati, li jirrikjedi intervent rapidu mill-awtorità kompetenti;

Emenda    65

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  id-disponibbiltà tal-prodotti, jew ta' prodotti ta' dak it-tip, fis-suq domestiku ta' dak l-Istat Membru tkun ġeneralment ipprojbita f'dak l-Istat Membru għal raġunijiet ta' moralità pubblika jew ta' sigurtà pubblika.

(b)  it-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-prodotti, jew ta' prodotti ta' dak it-tip, fis-suq ta' dak l-Istat Membru jkun ġeneralment ipprojbit f'dak l-Istat Membru għal raġunijiet ta' moralità jew sigurtà pubblika.

Emenda    66

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tinnotifika immedjatament lill-operatur ekonomiku rilevanti, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar kwalunkwe sospensjoni skont il-paragrafu 1. In-notifika lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra għandha ssir permezz tas-sistema msemmija fl-Artikolu 11. F'każijiet li jaqgħu taħt il-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, in-notifika trid tkun akkumpanjata minn ġustifikazzjoni teknika jew xjentifika li turi għaliex il-każ ikun meqjus li jaqa' taħt dak il-punt.

2.  L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tinnotifika immedjatament lill-operatur ekonomiku rilevanti, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar kwalunkwe sospensjoni skont il-paragrafu 1. In-notifika lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra għandha ssir permezz tas-sistema msemmija fl-Artikolu 11. F'każijiet li jaqgħu taħt il-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, in-notifika trid tkun akkumpanjata minn ġustifikazzjoni teknika jew xjentifika dettaljata li turi li l-prodotti fihom riskju serju.

Emenda    67

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Jekk id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fl-Artikolu 5 jew is-sospensjoni temporanja msemmija fl-Artikolu 6 tkun ukoll miżura li trid tiġi nnotifikata permezz tar-RAPEX kif imsemmija fid-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti 2001/95/KE, ma tkunx meħtieġa notifika separata lill-Kummissjoni skont dan ir-Regolament, bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

1.  Jekk id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fl-Artikolu 5 jew is-sospensjoni temporanja msemmija fl-Artikolu 6 tkun ukoll miżura li trid tiġi nnotifikata permezz tar-RAPEX kif imsemmija fid-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti 2001/95/KE, ma tkunx meħtieġa notifika separata lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra skont dan ir-Regolament, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

Emenda    68

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Dan l-Artikolu japplika jekk operatur ekonomiku affettwat minn deċiżjoni amministrattiva jkun issottometta d-deċiżjoni lin-Netwerk għas-Soluzzjoni ta' Problemi fis-Suq Intern (SOLVIT) u, matul il-proċedura tas-SOLVIT, iċ-Ċentru Domestiku jitlob lill-Kummissjoni tagħti opinjoni sabiex tassisti fis-soluzzjoni tal-każ.

1.  Dan l-Artikolu japplika jekk operatur ekonomiku affettwat minn deċiżjoni amministrattiva jkun issottometta d-deċiżjoni lin-Netwerk għas-Soluzzjoni ta' Problemi fis-Suq Intern (SOLVIT) u, matul il-proċedura tas-SOLVIT, iċ-Ċentru Domestiku jew iċ-Ċentru Ewlieni jitlob lill-Kummissjoni tagħti opinjoni sabiex tassisti fis-soluzzjoni tal-każ. Iċ-ċentru domestiku u ċ-ċentru ewlieni tas-SOLVIT, kif ukoll l-operatur ekonomiku, għandhom jagħtu lill-Kummissjoni d-dokumenti rilevanti kollha relattivi għad-deċiżjoni. Il-Kummissjoni tista' wkoll tagħti opinjoni fuq inizjattiva tagħha.

Emenda    69

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha, fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi t-talba msemmija fil-paragrafu 1, tidħol f'komunikazzjoni mal-operatur jew l-operaturi ekonomiku/ċi rilevanti u l-awtoritajiet kompetenti li jkunu ħadu d-deċiżjoni amministrattiva sabiex tivvaluta l-kompatibbiltà tad-deċiżjoni amministrattiva mal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u dan ir-Regolament.

2.  Il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien żejjed, teżamina d-dokumenti u l-informazzjoni pprovduti fil-qafas tal-proċedura tas-SOLVIT sabiex tivvaluta l-kompatibbiltà tad-deċiżjoni amministrattiva mal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u dan ir-Regolament. Jekk ikun hemm bżonn informazzjoni addizzjonali għall-finijiet tal-valutazzjoni msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien żejjed, titlob liċ-Ċentru SOLVIT rilevanti jidħol f'komunikazzjoni mal-operatur jew l-operaturi ekonomiku/ċi rilevanti u l-awtoritajiet kompetenti.

Emenda    70

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Wara li tlesti l-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni tista' toħroġ opinjoni li tidentifika t-tħassib li fil-fehma tagħha għandu jiġi indirizzat fil-każ ta' SOLVIT u, fejn ikun xieraq, tagħmel rakkomandazzjonijiet sabiex tassisti fis-soluzzjoni tal-każ.

3.  Fi żmien xahrejn minn meta tirċievi t-talba msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tlesti l-valutazzjoni tagħha u toħroġ opinjoni li tidentifika t-tħassib li fil-fehma tagħha għandu jiġi indirizzat fil-każ SOLVIT u, fejn ikun xieraq, tagħmel rakkomandazzjonijiet sabiex tassisti fis-soluzzjoni tal-każ. Il-perjodu ta' xahrejn ma jinkludix iż-żmien meħtieġ biex tasal l-informazzjoni u d-dokumenti addizzjonali previsti fil-paragrafu 2.

Emenda    71

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Jekk, waqt il-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, tiġi infurmata li l-każ ikun solvut, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li ma toħroġx opinjoni.

Emenda    72

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  L-opinjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi kkunsidrata waqt il-proċedura tas-SOLVIT imsemmija fil-paragrafu 1.

4.  L-opinjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi kkomunikata lill-partijiet kollha involuti fil-każ kif ukoll lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri responsabbli mill-attivitajiet ta' kontroll tas-suq permezz tas-sistema msemmija fl-Artikolu 11. L-opinjoni għandha tiġi kkunsidrata waqt il-proċedura tas-SOLVIT imsemmija fil-paragrafu 1.

Emenda    73

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Ir-rikors għar-rimedji nazzjonali mill-operaturi ekonomiċi la għandu jaffettwa l-possibbiltà tagħhom li jużaw is-SOLVIT u lanqas il-possibbiltà taċ-Ċentru Domestiku li jitlob opinjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1.

Emenda    74

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Fejn ikun meħtieġ sabiex jikkumplimentaw l-informazzjoni pprovduta online skont il-paragrafu 2, il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti għandhom jipprovdu, fuq talba ta' operatur ekonomiku jew ta' awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor, kwalunkwe informazzjoni utli, bħal kopja elettronika ta', jew link elettronika għar-regoli tekniċi nazzjonali applikabbli għal prodotti speċifiċi jew tip speċifiku ta' prodotti fit-territorju li fih ikun stabbilit il-Punt ta' Kuntatt għall-Prodotti u informazzjoni dwar jekk il-prodotti jew prodotti ta' dak it-tip ikunux soġġetti għar-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni minn qabel skont il-liġi nazzjonali.

3.  Jekk ikun meħtieġ, sabiex jikkomplementaw l-informazzjoni pprovduta online skont il-paragrafu 2, il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti għandhom jipprovdu, fuq talba ta' operatur ekonomiku jew ta' awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor, kwalunkwe informazzjoni utli, bħal kopja elettronika tar-regoli tekniċi nazzjonali u tal-proċeduri amministrattivi nazzjonali applikabbli għal prodotti speċifiċi jew tip speċifiku ta' prodotti fit-territorju li fih ikun stabbilit il-Punt ta' Kuntatt għall-Prodotti – jew link elettronika għalihom – u informazzjoni dwar jekk il-prodotti jew prodotti ta' dak it-tip ikunux soġġetti għar-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni minn qabel skont il-liġi nazzjonali.

Emenda    75

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Għall-fini tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Grupp ta' Koordinazzjoni ("il-Grupp"). Il-Grupp għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti u tal-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti tal-Istati Membri.

 

Il-kompiti tal-Grupp għandhom jinkludu li:

 

(a) jiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni, prattiki tajba u aspetti rilevanti oħra għall-attivitajiet ta' kontroll fl-Istati Membri;

 

(b) jappoġġja l-funzjonament tal-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti u jtejjeb il-kooperazzjoni transfruntiera;

 

(c) jikkontribwixxi u jagħti feedback lill-Kummissjoni għal kwalunkwe gwida dwar il-kunċett ta' raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku u jfassal rakkomandazzjonijiet u prattiki tajba sabiex jinkoraġġixxi l-applikazzjoni konsistenti ta' dan ir-Regolament;

 

(d) jiffaċilita u jikkoordina l-iskambju ta' uffiċjali fost l-Istati Membri, speċjalment fir-rigward ta' oqsma partikolarment problematiċi;

 

(e) jiffaċilita u jikkoordina l-organizzazzjoni ta' programmi ta' taħriġ komuni għall-awtoritajiet u n-negozji.

Emenda    76

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-awtoritajiet kompetenti u l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti tagħhom jipparteċipaw fl-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3.  Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni bl-identità tar-rappreżentanti maħtura minn dak l-Istat Membru fuq il-Grupp. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-awtoritajiet kompetenti u l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti tagħhom jipparteċipaw fl-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 u l-paragrafu 2a.

Emenda    77

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Unjoni tista' tiffinanzja l-attivitajiet li ġejjin b'appoġġ għal dan ir-Regolament:

1.  L-Unjoni għandha tiffinanzja l-attivitajiet li ġejjin b'appoġġ għal dan ir-Regolament:

Emenda    78

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  il-funzjonament tal-kooperazzjoni bejn il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti u l-appoġġ tekniku u loġistiku għal din il-kooperazzjoni;

(d)  skambju ta' prattiki tajba;

Emenda    79

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Sa (…), u kull ħames snin wara, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-objettivi li jsegwi u tippreżenta rapport dwarha lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

1.  Sa (…), u kull sentejn minn hemm 'il quddiem, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-objettivi li jsegwi u tippreżenta rapport dwarha lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Emenda    80

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  L-isem u l-indirizz tal-operatur ekonomiku li jkun qed jimla d-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku

Emenda    81

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1 – punt 4 – punt 4.1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.1.  Il-prodotti jew it-tip ta' prodotti deskritti hawn fuq huma konformi mar-regoli rilevanti applikabbli fl-Istat Membru identifikat hawn taħt: It-Titolu, f'kull każ, tar-regoli rilevanti applikabbli fl-Istati Membru:

4.1.  Il-prodotti jew it-tip ta' prodotti deskritti hawn fuq, inklużi l-karatteristiċi tagħhom, huma konformi mar-regoli rilevanti applikabbli fl-Istat Membru identifikat hawn taħt: It-Titolu, f'kull każ, tar-regoli rilevanti applikabbli f'dak l-Istat Membru:

(1)

  ĠU C ...


NOTA SPJEGATTIVA

Is-suq uniku tal-prodotti jirrappreżenta waħda mill-akbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea. Flimkien mal-implimentazzjoni tal-Istrateġija għal Suq Uniku, it-tlestija ta' suq uniku aktar profond u aktar ġust hi waħda mill-prijoritajiet politiċi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Il-moviment liberu tal-prodotti huwa l-aktar libertà fundamentali żviluppata u jiġġenera 25 % tal-PDG tal-UE u 75 % tal-kummerċ intra-UE. Madankollu, is-suq uniku tal-prodotti għadu mhux komplut. Fin-nuqqas ta' regoli komuni dwar is-suq uniku, bħal fil-każ ta' prodotti li ma jaqgħux taħt ir-regoli armonizzati tal-UE dwar is-sikurezza tal-prodotti jew li jaqgħu parzjalment biss taħt dawn ir-regoli, għandu japplika l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Madankollu, il-qafas attwali ma weriex li hu biżżejjed biex tiġi żgurata applikazzjoni konsistenti u effettiva tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku.

Għalhekk, fil-Programm ta' Ħidma tagħha għall-2017, il-Kummissjoni Ewropea ħabbret proposta għal "Pakkett dwar il-Prodotti" li se jirriorganizza kompletament u jiffaċilita l-użu tar-rikonoxximent reċiproku fis-suq uniku, b'tali mod li jiġu indirizzati dawn id-dgħufijiet sabiex is-suq uniku tal-prodotti jiffunzjona aħjar.

Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jitlob li l-prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru partikolari ma jiġux ipprojbiti fi Stat Membru ieħor, sakemm dan tal-aħħar ma jkollux raġunijiet ġustifikati sabiex jipprojbixxi jew jagħmel restrizzjonijiet fuq il-bejgħ tagħhom. Ir-rikonoxximent reċiproku japplika għall-prodotti li mhumiex soġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni jew li huma koperti minnha parzjalment biss, bħal firxa wiesgħa ta' prodotti għall-konsumatur (tessuti, żraben, oġġetti tal-kura tat-tfal, ġojjellerija, pożati u reċipjenti għal fuq il-mejda, għamara).

Ir-regolament il-ġdid dwar ir-rikonoxximent reċiproku għandu jikkjarifika u jissimplifika l-proċeduri li għandhom isegwu l-intrapriżi u l-awtoritajiet nazzjonali u jtejjeb il-funzjonament tar-rikonoxximent reċiproku.

L-aċċess għas-suq abbażi tar-rikonoxximent reċiproku għandu jiġi miċħud biss jekk ikun hemm interess pubbliku leġittimu u proporzjonat. Barra minn hekk, biex tiżdied iċ-ċertezza legali għan-negozji u l-awtoritajiet nazzjonali dwar meta jista' jintuża l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, hemm bżonn jiġi ċċarat il-kamp ta' applikazzjoni tar-rikonoxximent reċiproku u jiġi definit b'mod ċar meta hu applikabbli.

Id-"dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku" volontarja li għandha timtela mill-operaturi ekonomiċi għandha tgħin lin-negozji juru li l-prodott tagħhom diġà jissodisfa r-rekwiżiti ta' Stat Membru ieħor, isserraħ moħħ l-awtoritajiet u tiffaċilita l-kooperazzjoni transfruntiera. L-introduzzjoni ta' awtodikjarazzjoni, li tiffaċilita t-turija li prodott ikun diġà kummerċjalizzat legalment, se żżid iċ-ċertezza legali dwar l-applikazzjoni tar-rikonoxximent reċiproku u tiffaċilita l-applikazzjoni tiegħu min-naħa tan-negozji.

Il-kooperazzjoni amministrattiva se ttejjeb il-komunikazzjoni u l-fiduċja fost l-awtoritajiet nazzjonali, u b'hekk tiffaċilita l-funzjonament tar-rikonoxximent reċiproku. Dawk involuti fir-rikonoxximent reċiproku ma jikkomunikawx biżżejjed bejniethom. Ġeneralment dan jiġri għax is-setgħat u r-responsabbiltajiet għal regolamenti speċifiċi huma sparpaljati, u dan jikkomplika l-ġestjoni ta' dawn il-kwistjonijiet, li ħafna draba jkunu tekniċi ħafna. Għalhekk, il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti għandhom jissaħħu bħala l-kanal ta' komunikazzjoni għar-rikonoxximent reċiproku.

Ir-rapporteur jipproponi li l-kooperazzjoni transfruntiera tittejjeb bit-twaqqif ta' Grupp ta' Koordinazzjoni magħmul mir-rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti u tal-Punti ta' Kuntatt tal-Istati Membri.

Il-proposta l-ġdida dwar ir-rikonoxximent reċiproku tintroduċi wkoll proċedura għas-soluzzjoni tal-problemi li tipprovdi rimedji effettivi u terġa' toħloq fiduċja fir-rikonoxximent reċiproku. Il-mekkaniżmu eżistenti tas-SOLVIT għandu jintuża bħala l-proċedura ewlenija għas-soluzzjoni tal-problemi. Is-SOLVIT huwa servizz offrut mill-amministrazzjoni nazzjonali f'kull Stat Membru tal-UE. Huwa jgħin lin-negozji f'każ ta' ksur ta' drittijiethom min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi fi Stat Membru ieħor tal-UE u jfittex li tinstab soluzzjoni. Għalhekk, in-negozji jistgħu jużaw is-SOLVIT bħala alternattiva għal proċedimenti fil-qorti meta jkunu qed jiffaċċjaw deċiżjoni nazzjonali li tiċħad jew tpoġġi restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-suq abbażi tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku.

Il-proposta għandha ssaħħaħ il-livell Ewropew u r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fir-rikonoxximent reċiproku billi tobbliga lill-Kummissjoni Ewropea toħroġ opinjoni dwar il-każijiet ippreżentati lin-netwerk SOLVIT. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea għandha taħdem aktar mill-qrib ma' pajjiżi u setturi speċifiċi biex ir-rikonoxximent reċiproku jaħdem. Il-Kummissjoni għandha wkoll tivvaluta l-benefiċċji li jista' jkun hemm għan-negozji u l-awtoritajiet nazzjonali jekk tkompli tiżviluppa l-lista ta' prodotti eżistenti għar-rikonoxximent reċiproku u tipprovdi gwida dwar kif għandu jiġi applikat il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Fl-aħħar nett, l-Istati Membri għandhom ikomplu jipprevedu r-rikonoxximent reċiproku espliċitament fir-regoli tekniċi nazzjonali tagħhom, iżda għandhom jagħmlu dan b'mod li jinftiehem. Għaldaqstant, ir-rapporteur iħeġġeġ lill-Istati Membri jdaħħlu "klawsola dwar is-suq uniku" ċara u mhux ambigwa fir-regolamenti tekniċi nazzjonali, u jiżviluppaw gwida speċifika għall-użu tagħha.

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta favorevolment u jemmen li t-titjib tas-sistema għar-rikonoxximent reċiproku tal-prodotti se tissimplifika l-proċeduri għan-negozji u l-awtoritajiet nazzjonali u tnaqqas il-piżijiet amministrattivi għan-negozji b'mod li jippermettilhom jibbenefikaw mill-moviment liberu tal-prodotti fis-Suq Uniku tal-Unjoni Ewropea.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Ir-rikonoxximent reċiproku ta’ prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor

Referenzi

COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

20.12.2017

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

5.2.2018

JURI

5.2.2018

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Ivan Štefanec

23.1.2018

 

 

 

Eżami fil-kumitat

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Data tal-adozzjoni

3.9.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

31

1

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Data tat-tressiq

6.9.2018


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

31

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

ENF

Marcus Pretzell

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Settembru 2018Avviż legali