Postupak : 2018/0150(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0283/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0283/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/10/2018 - 9.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0367

IZVJEŠĆE     *
PDF 431kWORD 53k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu razdoblja primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na isporuke određene robe i usluga podložnih prijevari te primjene mehanizma brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu razdoblja primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na isporuke određene robe i usluga podložnih prijevari te primjene mehanizma brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0298),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0265/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0283/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


OBRAZLOŽENJE

Svrha je ovog prijedloga produženje: 1. mogućnosti da države članice primjenjuju mehanizam prijenosa porezne obveze za borbu protiv prijevare u isporuci roba i usluga uključen u članku 199.a stavku 1. Direktive o PDV-u te 2. mogućnost upotrebe mehanizma brze reakcije („MBR”) za borbu protiv prijevare.

Članak 199.a Direktive o PDV-u omogućuje državama članicama da prema potrebi upotrebljavaju mehanizam prijenosa porezne obveze za plaćanje PDV-a na isporuke prethodno definiranih roba i usluga koje su podložne prijevari, a posebno prijevari s nepostojećim trgovcem unutar Zajednice (MTIC).

Ako bi država članica htjela primijeniti mehanizam prijenosa porezne obveze na druge isporuke koje nisu navedene u članku 199.a Direktive o PDV-u, može se odobriti odstupanje na temelju članka 395. Direktive o PDV-u kako bi se pojednostavnio postupak ubiranja PDV-a ili spriječili određeni oblici utaje ili izbjegavanja poreza. Međutim, za donošenje odstupanja na temelju tog članka potreban je prijedlog Komisije i jednoglasno donošenje u Vijeću, što je postupak koji traje nekoliko mjeseci (najviše osam mjeseci u skladu s člankom 395. Direktive o PDV-u). U slučajevima u kojima se država članica suočava s prijevarom velikih razmjera, trajanje postupka za ishođenje odstupanja na temelju članka 395. moglo bi dovesti do znatnih gubitaka prihoda od PDV-a. MBR uključen u članak 199.b Direktive o PDV-u sadržava brži postupak koji pod određenim strogim uvjetima državama članicama omogućuje uvođenje mehanizma prijenosa porezne obveze te time državama članicama omogućuje primjereniji i djelotvorniji odgovor na iznenadne prijevare velikih razmjera.

Svrha je mjera iz članaka 199.a i 199.b omogućiti državama članicama brzo rješavanje problema prijevara s nepostojećim trgovcem unutar Zajednice: članak 199.a omogućuje mehanizam prijenosa porezne obveze za isporuke navedene na popisu, a članak 199.b omogućuje brže uvođenje mehanizma prijenosa porezne obveze u slučaju iznenadnih prijevara velikih razmjera. Primjena oba članka prestaje 31. prosinca 2018.

Iz prethodno navedenog proizlazi da su mjere iz članaka 199.a i 199.b Direktive o PDV-u bile korisne kao privremene i ciljane mjere. Prestanak njihove primjene 31. prosinca 2018. lišio bi države članice učinkovitog instrumenta za borbu protiv prijevara.

Stoga je primjereno produljiti primjenu mjera uključenih u članke 199.a i 199.b do 30. lipnja 2022., datuma na koji bi konačan režim za isporuke robe među poduzećima (B2B) unutar Unije trebao stupiti na snagu.

Prijedlog neće negativno utjecati na proračun Unije.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu razdoblja primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na isporuke određene robe i usluga podložnih prijevari te primjene mehanizma brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om

Referentni dokumenti

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

11.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

14.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

3.9.2018

Razmatranje u odboru

3.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

7.9.2018

 

 

 

Datum podnošenja

10.9.2018

Posljednje ažuriranje: 19. rujna 2018.Pravna napomena