Eljárás : 2017/0291(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0321/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0321/2018

Viták :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Szavazatok :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

JELENTÉS     ***I
PDF 1255kWORD 147k
15.10.2018
PE 620.815v02-00 A8-0321/2018

a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Andrzej Grzyb

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0653),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0393/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2017. július 5-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0321/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról szóló közleményében21 a Bizottság bejelentette, hogy ahhoz, hogy az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez (UNFCCC) csatlakozott felek 2015-ben Párizsban rendezett 21. konferenciáján tett uniós kötelezettségvállalások teljesüljenek, fel kell gyorsítani a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítését, és ezért az évszázad középére a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és szennyezőanyag-kibocsátásnak is határozottan a nulla kibocsátás felé kell közelednie. Emellett a közlekedésből származó, egészségre káros légszennyező anyagok kibocsátásának jelentős csökkentéséről is késedelem nélkül intézkedni kell. Ezt többféle szakpolitikai kezdeményezéssel el lehet érni, többek között a tiszta üzemű járművek közbeszerzésének alkalmazásával.

(2)  Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról szóló közleményében21 a Bizottság bejelentette, hogy ahhoz, hogy az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez (UNFCCC) csatlakozott felek 2015-ben Párizsban rendezett 21. konferenciáján tett uniós kötelezettségvállalások teljesüljenek, fel kell gyorsítani a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítését, és ezért az évszázad középére a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és szennyezőanyag-kibocsátásnak is határozottan a nulla kibocsátás felé kell közelednie. Emellett a közlekedésből származó, az egészségre és a környezetre káros légszennyező anyagok kibocsátásának jelentős csökkentéséről is késedelem nélkül intézkedni kell. Ezt többféle szakpolitikai kezdeményezéssel el lehet érni, többek között a tömegközlekedésre történő modális átállást támogató intézkedésekkel, valamint a tiszta üzemű járművek közbeszerzésének alkalmazásával.

_________________

_________________

21 COM( 2016) 501 final.

21 COM(2016)0501.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amint azt a Bizottság az „Európa mozgásban – A mindenkit megillető tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitás felé való, társadalmilag igazságos átmenet programja” című közleményében23 bejelentette, ez a javaslat annak a második javaslatcsomagnak a részét képezi, amely hozzá fog járulni az Unió alacsony kibocsátású mobilitásra irányuló törekvéseinek elősegítéséhez. Ennek a javaslatcsomagnak, amelyet „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás megteremtése – A Földet védelmező, a polgárait jogokkal felruházó, az iparágai és munkavállalói számára biztonságot nyújtó Európai Unió” című bizottsági közlemény ismertet, az a célja, hogy kínálat- és keresletorientált intézkedések együttes alkalmazása révén biztosítsa, hogy az Unió ráálljon az alacsony kibocsátású mobilitáshoz vezető pályára, és egyúttal fokozza az EU mobilitási ökoszisztémájának versenyképességét.

(4)  Amint azt a Bizottság az „Európa mozgásban – A mindenkit megillető tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitás felé való, társadalmilag igazságos átmenet programja” című közleményében23 bejelentette, ez a javaslat annak a második javaslatcsomagnak a részét képezi, amely hozzá fog járulni az Unió alacsony kibocsátású mobilitásra irányuló törekvéseinek elősegítéséhez. Ennek a javaslatcsomagnak, amelyet „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás megteremtése – A Földet védelmező, a polgárait jogokkal felruházó, az iparágai és munkavállalói számára biztonságot nyújtó Európai Unió” című bizottsági közlemény ismertet, az a célja, hogy kínálat- és keresletorientált intézkedések együttes alkalmazása révén biztosítsa, hogy az Unió ráálljon az alacsony kibocsátású mobilitáshoz vezető pályára, és egyúttal fokozza az EU mobilitási ökoszisztémájának versenyképességét. A fenntartható járművek előmozdítását párhuzamosan kell végezni a tömegközlekedés további fejlesztésével, mivel ez a leggyorsabb és legköltséghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük a közúti járművek számát és ennek következtében javítsuk a levegő minőségét, illetve csökkentsük a kibocsátásokat.

_________________

_________________

23 COM (2017) 283 final.

23 COM(2017)0283.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az új technológiáknak köszönhető innováció elősegíti a járművek kibocsátásának csökkentését, és ezáltal a közlekedési ágazat dekarbonizációját. Az alacsony és nulla kibocsátású közúti járművek fokozott elterjedése várhatóan csökkenteni fogja a szén-dioxid-kibocsátást és egyes szennyezőanyagok (szilárd részecskék, nitrogén-oxidok és nemmetán szénhidrogének) kibocsátását, és az alacsony és nulla kibocsátású járművek növekvő globális piacán ösztönözni fogja az európai ipar versenyképességét és növekedését.

(5)  Az új technológiáknak köszönhető innováció elősegíti a járművek kibocsátása és a zajszennyezés csökkentését, támogatva ugyanakkor a közlekedési ágazat dekarbonizációját. Az alacsony és nulla kibocsátású közúti járművek fokozott elterjedése csökkenteni fogja a szén-dioxid-kibocsátást és egyes szennyezőanyagok (szilárd részecskék, nitrogén-oxidok és nemmetán szénhidrogének) kibocsátását, és ezáltal javítja majd a városok és egyéb szennyezett térségek levegőminőségét, egyben hozzájárulva az európai ipar versenyképességéhez és növekedéséhez az alacsony és nulla kibocsátású járművek növekvő globális piacán, valamint biztosítva az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának fejlesztését. Ezen túlmenően a versenykörnyezet biztosítására és ösztönzésére, valamint az e területen folytatott további kutatás és innováció ösztönzésére irányuló minden erőfeszítés alapelve a technológiasemlegesség kell hogy legyen. A levegő- és zajszennyezés csökkentése, valamint a városi és vidéki területeken az uniós levegőminőségi szabványoknak való megfelelés érdekében konkrét és nagyratörő szakpolitikákra és intézkedésekre, többek között az tiszta üzemű járművek közbeszerzésének alkalmazására van szükség.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A belső égésű motorral működő járművek és az akkumulátoros elektromos járművek árának kiegyenlítődése a becslések szerint 2020 és 2028 között fog bekövetkezni. Ezenfelül számos eredetiberendezés-gyártó például egyes új modellek esetében az árak kiegyenlítődését 2020-ra teszi. Az akkumulátoros elektromos járművek alacsonyabb üzemeltetési költségei alapján a tulajdonosi összköltségek szempontjából a kiegyenlítődés a vételár kiegyenlítődésének évét megelőzően, általában 2–6 évvel korábban fog bekövetkezni.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A piaci előrejelzések becslései szerint jelentősen csökkenni fog a tiszta üzemű járművek, így például a teljes mértékben elektromos személygépkocsik ára, és ezek a 2020-as években – különösen a teljes tulajdonosi költségeket figyelembe véve – rendkívül versenyképessé, sőt, a hagyományos járműveknél olcsóbban üzemeltethetővé válnak, az akkumulátorok kisebb költségének, valamint egyéb költségcsökkenéseknek köszönhetően, amelyek az alacsonyabb üzemanyagköltségekben és az elektromos járművek üzemeltetésével járó alacsonyabb karbantartási költségekben mutatkoznak majd meg.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c)  Jóllehet az Unió a kutatás és a nagy értékű ökoinnováció terén a vezető régiók egyike, a legnagyobb busz- és akkumulátorgyártóknak az ázsiai és csendes-óceáni térség ad otthont. Az akkumulátoros elektromos járművek globális piacának fejlődését hasonlóképpen a kínai és az egyesült államokbeli piacok mozgatják, amelyek együttesen a világpiac hozzávetőlegesen 60%-át adják, míg az EU részesedése 28%. Ezért nagyratörő uniós szakpolitikai keretre van szükség az innováció ösztönzéséhez és az európai ipar versenyképességének és növekedésének további előmozdításához a tiszta üzemű járművek és a kapcsolódó technológiai infrastruktúra növekvő globális piacain.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5d)  Az Uniónak fokozottabban kell ösztönöznie a fenntartható és újrafeldolgozható akkumulátorok technológiai fejlesztését, amelyek gyártása során szem előtt kell tartani, hogy környezeti lábnyomuknak a lehető legkisebbnek kell lennie.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

5 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5e)  A fenntarthatóság célkitűzéseivel összhangban az akkumulátorokat minimális környezeti hatásokkal kell előállítani az Unióban és azon kívül, különösen ami az akkumulátorok összeállításánál használt anyagok kitermelésének folyamatát illeti. A teljes gyártási folyamat üvegházhatásúgáz-kibocsátását figyelembe kell venni. A Bizottságnak a 2006/66/EK irányelv felülvizsgálatának megfelelően ambiciózus célkitűzéseket kell előterjesztenie az akkumulátorok újrahasznosíthatóságára vonatkozóan.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A közigazgatási szervek beszerzési politikájukon keresztül az innovatív áruk és szolgáltatások tekintetében képesek piacokat létrehozni és támogatni. A 2014/24/EU24 és a 2014/25/EU irányelv25 olyan harmonizált közbeszerzési minimumszabályokat határoz meg, amelyek összehangolják a közigazgatási szervek és egyes közüzemi szolgáltatók által az áruk, az építési beruházások és a szolgáltatások vásárlása során alkalmazott eljárásokat. Ezen belül az uniós jogszabályok hatálya alá tartozó szerződések volumenére vonatkozó általános küszöbértékeket állapítanak meg, amelyek a tiszta üzemű járművekről szóló irányelvre is vonatkoznak.

(6)  Figyelembe véve, hogy az árukra, építési beruházásokra és szolgáltatásokra fordított kormányzati kiadások a GDP mintegy 14%-át teszik ki, ami hozzávetőleg évente 1,8 billió EUR, a közigazgatási szervek beszerzési politikájukon keresztül az innovatív áruk és szolgáltatások tekintetében képesek piacokat létrehozni és támogatni. A 2014/24/EU24 és a 2014/25/EU irányelv25 olyan harmonizált közbeszerzési minimumszabályokat határoz meg, amelyek összehangolják a közigazgatási szervek és egyes közüzemi szolgáltatók által az áruk, az építési beruházások és a szolgáltatások vásárlása során alkalmazott eljárásokat, összhangban a vásárolt áruk (köztük a járművek) környezeti előírásaival. Ezen belül az uniós jogszabályok hatálya alá tartozó szerződések volumenére vonatkozó általános küszöbértékeket állapítanak meg, amelyek a tiszta üzemű járművekről szóló irányelvre is vonatkoznak. E cél elérése érdekében az irányelvnek világos és átlátható követelményeket, és a közbeszerzési célok tekintetében egyszerű számítási módszert kell előírnia.

_________________

_________________

24 HL L 94., 2014.3.28., 65. o.

24 HL L 94., 2014.3.28., 65. o.

25 HL L 94., 2014.3.28., 243–374. o.

25 HL L 94., 2014.3.28., 243–374. o.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A töltő és újratöltő infrastruktúrák rendelkezésre állása előfeltétele az alternatív üzemanyaggal működő járművekkel végzett fuvarozási műveleteknek, ideértve a tömegközlekedést is. Ezért a tömegközlekedést illetően az alternatív üzemanyagok infrastruktúráinak előmozdítására irányuló szempontokat meg kell erősíteni a 2014/94/EU irányelvben. Felülvizsgálat hiányában a Bizottságnak cselekvési tervet kell kidolgoznia a tömegközlekedési infrastruktúra tekintetében.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a töltőpontok kellő elérhetőségének biztosítása érdekében megbízzák az elosztórendszer-üzemeltetőket, hogy minimális kritikus mennyiségű, nyilvánosan hozzáférhető töltőállomást tulajdonoljanak, hozzanak létre, üzemeltessenek és irányítsanak, szabad hozzáféréssel az összes villamosenergia-szolgáltatóhoz.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c)  A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy vizsgálják meg a közszolgáltatások biztosítására szolgáló, nagyon alacsony kibocsátású gépjárművek üzemeltetésének támogatására és az üzemeltetési költségek csökkentésére irányuló lehetőségeket, például a nagyon alacsony kibocsátású járművek esetében az energiaadók alóli mentességek biztosítása vagy az energiaadók csökkentése révén.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az elvégzett hatásvizsgálat kiemeli a tiszta üzemű járművek beszerzésére vonatkozó uniós szintű átfogó irányítási koncepció megváltoztatásával járó előnyöket. A hatásvizsgálat kifejti, hogy a beszerzésre vonatkozó minimális célértékek meghatározása révén – a külső költségeknek a beszerzésekkel kapcsolatos döntések során való internalizálásához képest – ténylegesen elő lehetne segíteni a tiszta üzemű járművek piaci térnyerését, ugyanakkor megjegyzi, hogy a környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési döntések meghozatalakor minden esetben figyelembe kell venni. Az európai polgárok és vállalkozások közép- és hosszú távon olyan előnyöket fognak élvezni, amelyek teljes mértékben indokolják ezt a megközelítést, feltéve, hogy ez utóbbi az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők számára nem írja elő konkrét technológia alkalmazását.

(8)  Az elvégzett hatásvizsgálat kiemeli a tiszta üzemű és energiahatékony járművek beszerzésére vonatkozó uniós szintű átfogó irányítási koncepció megváltoztatásával járó előnyöket. A hatásvizsgálat kifejti, hogy a beszerzésre vonatkozó minimális célértékek meghatározása révén – a külső költségeknek a beszerzésekkel kapcsolatos döntések során való internalizálásához képest – ténylegesen elő lehetne segíteni a tiszta üzemű járművek piaci térnyerését, ugyanakkor megjegyzi, hogy a környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési döntések meghozatalakor minden esetben figyelembe kell venni. Az európai polgárok és vállalkozások közép- és hosszú távon olyan előnyöket fognak élvezni, amelyek teljes mértékben indokolják ezt a megközelítést, feltéve, hogy ez utóbbi az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők számára nem írja elő konkrét technológia alkalmazását.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az irányelv hatályának a járművek bérlésére, lízingjére vagy részletfizetéssel történő vásárlására, a közúti tömegközlekedési szolgáltatásokra, a különleges célú közúti személyszállítási szolgáltatásokra, a nem menetrend szerinti személyszállításra és az autóbuszok vezetővel való kölcsönzésére vonatkozó szerződésekre, továbbá bizonyos postai és kézbesítési szolgáltatásokra és hulladékszállítási szolgáltatásokra való kiterjesztésével biztosítható, hogy az valamennyi releváns beszerzési módra vonatkozzon.

(9)  Az irányelv hatályának a járművek bérlésére, lízingjére vagy részletfizetéssel történő vásárlására és utólagos átalakítására, a közúti tömegközlekedési szolgáltatásokra, a különleges célú közúti személyszállítási szolgáltatásokra, a nem menetrend szerinti személyszállításra és az autóbuszok vezetővel való kölcsönzésére vonatkozó szerződésekre, továbbá bizonyos postai és kézbesítési szolgáltatásokra és hulladékszállítási szolgáltatásokra való kiterjesztésével biztosítható, hogy az valamennyi releváns beszerzési módra vonatkozzon, ugyanakkor az irányelv nem érintheti visszamenőleges hatállyal a már érvényes szerződéseket. Emellett a Bizottságnak más közlekedési módok tekintetében is meg kell vizsgálnia a tiszta üzemű járművek beszerzésének megvalósíthatóságát.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A fő érdekelt felek széles körben támogatják a tiszta üzemű járművek fogalmának a könnyű és nehéz haszongépjárművek tekintetében az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a légszennyező anyagok csökkentésére vonatkozóan megállapított követelmények figyelembevételével történő meghatározását. Annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő ösztönzők álljanak rendelkezésre az Unióban az alacsony és nulla kibocsátású járművek piaci elterjedésének támogatására, az e módosítás szerinti közbeszerzési rendelkezéseket össze kell hangolni a személygépkocsik és tehergépjárművek szén-dioxid-kibocsátása tekintetében a 2020 utáni időszakra szóló uniós jogszabályok rendelkezéseivel26. A módosított irányelv alapján végrehajtott intézkedések hozzá fognak járulnak az e követelményeknek való megfeleléshez. A közbeszerzésekre vonatkozó ambiciózusabb megközelítés további jelentős ösztönzést jelenthet a piac számára.

(10)  A módosított irányelvnek hozzá kell járulnia a könnyű és nehéz haszongépjárművek tekintetében az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a légszennyező anyagok csökkentéséhez. Annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő ösztönzők álljanak rendelkezésre az Unióban az nulla és alacsony kibocsátású járművek piaci elterjedésének támogatására, az e módosítás szerinti közbeszerzési rendelkezéseket össze kell hangolni a személygépkocsik és tehergépjárművek szén-dioxid-kibocsátása tekintetében a 2020 utáni időszakra szóló uniós jogszabályok rendelkezéseivel26. Az irányelvvel összhangban végrehajtott intézkedések ugyancsak hozzá fognak járulni az e követelményeknek való megfeleléshez, valamint elő fogják segíteni a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítését. A közbeszerzésekre vonatkozó ambiciózusabb megközelítés további jelentős ösztönzést fog jelenteni a piac számára.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final

26 COM(2017)0676.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Ahhoz, hogy a települések levegőminősége javuljon, alapvető fontosságú a járműflotta megújítása, hogy az megfeleljen a tiszta üzemű járművekre vonatkozó követelményeknek. Ezenkívül a körforgásos gazdaság elvei megkövetelik a termék élettartamának meghosszabbítását. Következésképpen a tiszta üzemű járművekre vonatkozó követelmények szerint utólag átalakított járműveket ugyancsak be kell számítani a melléklet 4. és 5. táblázatában foglalt minimális beszerzési célértékek megvalósításába.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  A kipufogócsőnél mért nulla kibocsátással rendelkező járművek szintén jelentős környezeti lábnyomot hagyhatnak maguk után az alkatrészek gyártási folyamata és az újrafeldolgozhatóság vagy az üzemanyag-előállítás hatékonyságának szintje miatt. Következésképp az e kihívás kezelésére irányuló technológiáknak, mint például a fenntartható és újrafeldolgozható elemeknek, magasabb szintű támogatást kell kapniuk a melléklet 4. és 5. táblázatában meghatározott minimális beszerzési célok elérése tekintetében. Az e technológiákkal kapcsolatos kutatást és fejlesztést az Unió egyéb szakpolitikáiban is elő kell mozdítani.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

10 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10c)  A CO2-kibocsátások elszámolásának a „kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig” megközelítésen kell alapulnia annak érdekében, hogy a teljes ellátási láncot lefedje a kitermelési szakasztól a kipufogócsőig. Így pontosabban számba fogják venni az adott jármű teljes kibocsátását. A Bizottságnak ezért legkésőbb 2022. december 31-ig ki kell dolgoznia a „kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig” bekövetkező kibocsátások feljegyzésére vonatkozó módszertant.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Mivel a könnyű haszongépjárműveket és a nehézgépjárműveket különböző célokra használják, és piaci érettségük is eltérő, célszerű volna, ha a közbeszerzési rendelkezések figyelembe vennék ezeket a különbségeket. A hatásvizsgálat alátámasztotta, hogy mindaddig, amíg uniós szinten elfogadásra nem kerülnek a nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának technológiai szempontból semleges követelményei – amelyekre vonatkozóan a Bizottság a jövőben javaslatot kíván előterjeszteni –, az alternatív üzemanyagokon alapuló megközelítés elfogadása hozzáadott értéket képvisel. A hatásvizsgálat továbbá azt is elismerte, hogy az alacsony és nulla kibocsátású városi autóbuszok piaca egyre fejlettebb, míg az alacsony és nulla kibocsátású tehergépjárművek piaca a piaci fejlődés korábbi szakaszában van.

(11)  Mivel a motorkerékpárokat és a segédmotoros kerékpárokat, a könnyű haszongépjárműveket és a nehézgépjárműveket különböző célokra használják, és piaci érettségük is eltérő, célszerű volna, ha a közbeszerzési rendelkezések figyelembe vennék ezeket a különbségeket. Továbbá azt is el kell ismerni, hogy az alacsony és nulla kibocsátású városi autóbuszok piacát az utóbbi időkben növekedés jellemzi, míg az alacsony és nulla kibocsátású tehergépjárművek piaca a piaci fejlődés kezdeti szakaszában van.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A kibocsátás kizárólag közbeszerzésen keresztüli csökkentésében rejlő lehetőségek korlátozottak, és a tömegközlekedés a közlekedési ágazatból származó kibocsátásokhoz csak kis mértékben járul hozzá. A tagállamokat ezért arra kell ösztönözni, hogy szabályozzák a tiszta üzemű járművek más flottatulajdonosok – például a taxitársaságok, a gépkocsikölcsönzők és a telekocsi-társaságok – általi vásárlását.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A tiszta üzemű járművek beszerzésére vonatkozó, 2025-re és 2030-ra szóló tagállami szintű minimális célértékek meghatározása várhatóan hozzá fog járulni a szakpolitikai kiszámíthatósághoz azokon a piacokon, ahol az alacsony és nulla kibocsátású mobilitást célzó beruházásokra van szükség. A minimális célértékek Unió-szerte hozzájárulnak a piacteremtéshez. Időt biztosítanak a közbeszerzési eljárások kiigazítására, és egyértelmű piaci jelzéssel szolgálnak. A hatásvizsgálat rámutat, hogy a tagállamok – gazdasági kapacitásuknak és az adott probléma súlyosságának a függvényében – egyre többször határoznak meg célértékeket. Az egyes tagállamokra vonatkozóan eltérő célértékeket kell meghatározni gazdasági kapacitásuk (bruttó hazai termékük) és a szennyezésnek való kitettségük (a városi területek népsűrűsége) alapján. A beszerzési minimumkövetelményeket ki kell egészíteni az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők azon kötelezettségével, hogy minden közbeszerzési eljárásuk során vegyék figyelembe a vonatkozó energetikai és környezetvédelmi szempontokat. A módosított irányelv területi hatásvizsgálata azt mutatja, hogy a hatások egyenletesen oszlanak majd meg az Unió egyes régiói között.

(12)  A tiszta üzemű járművek beszerzésére vonatkozó, 2025-ig és 2030-ig teljesítendő tagállami szintű minimális célértékek meghatározása várhatóan hozzá fog járulni a szakpolitikai kiszámíthatósághoz azokon a piacokon, ahol az alacsony és nulla kibocsátású mobilitást célzó beruházásokra van szükség. A minimális célértékek Unió-szerte hozzájárulnak a piacteremtéshez. Időt biztosítanak a közbeszerzési eljárások kiigazítására, és egyértelmű piaci jelzéssel szolgálnak. A hatásvizsgálat rámutat, hogy a tagállamok – gazdasági kapacitásuknak és az adott probléma súlyosságának a függvényében – egyre többször határoznak meg célértékeket. Az egyes tagállamokra vonatkozóan eltérő célértékeket kell meghatározni gazdasági kapacitásuk (bruttó hazai termékük) és a szennyezésnek való kitettségük (a városi területek népsűrűsége) alapján. A beszerzési minimumkövetelményeket ki kell egészíteni az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők azon kötelezettségével, hogy minden közbeszerzési eljárásuk során vegyék figyelembe a vonatkozó energetikai és környezetvédelmi szempontokat. A módosított irányelv területi hatásvizsgálata azt mutatja, hogy a hatások egyenletesen oszlanak majd meg az Unió egyes régiói között.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az Európai Parlament a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett 2017. április 4-i ajánlásában (2016/2908(RSP)) felszólította a tagállamokat arra, hogy mozdítsák elő a környezetbarát közbeszerzésre irányuló politikákat azáltal, hogy közigazgatási szerveik révén kibocsátásmentes és nagyon alacsony kibocsátású gépjárműveket vásárolnak saját gépjárműflottájukba vagy közös gépkocsihasználatra irányuló (kvázi) közprogramok részére, valamint arra, hogy 2035-re szüntesse meg a CO2-kibocsátó új járművek forgalomba helyezését.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A legnagyobb hatás akkor érhető el, ha a tiszta üzemű járművek közbeszerzésének előmozdítása olyan területekre irányul, ahol viszonylag magas a légszennyezés mértéke. Célszerű, ha a tagállami hatóságok különös figyelmet fordítanak ezekre a területekre a hazai minimális célértékek végrehajtásakor, és a vonatkozó intézkedéseiket belefoglalják az e módosított irányelv szerinti jelentéseikbe.

(13)  A legnagyobb hatás akkor érhető el, ha a tiszta üzemű járművek közbeszerzésének előmozdítása olyan területekre irányul, ahol viszonylag magas a lég- és zajszennyezés mértéke. Célszerű, ha a tagállami hatóságok különös figyelmet fordítanak ezekre a területekre a hazai minimális célértékek végrehajtásakor, és a vonatkozó intézkedéseiket belefoglalják az e módosított irányelv szerinti jelentéseikbe. Az aránytalan terhek elkerülése és az irányelv potenciális eredményeinek optimalizálása érdekében megfelelő technikai segítséget kell nyújtani a hatóságok számára.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A módosított irányelvnek hozzá kell járulnia az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentéséhez, valamint a tiszta üzemű közúti tömegközlekedés előmozdításához. Az irányelvnek kerülnie kell, hogy gátolja a tiszta üzemű nem közúti közlekedés – például a villamosok és a metróvonatok – fejlődését.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  Az ezen irányelvben megállapított küszöbértékeket a piacképes és műszakilag érett termékek fejlesztése nélkül nehéz végrehajtani. Annak biztosítása érdekében, hogy az előrehaladásra vonatkozó információkat rendszeresen frissítsék, a Bizottságnak kétévente jelentést kell benyújtania, amelyben értékeli, hogy léteznek-e a tiszta járművek esetében a piacképes megoldások. Emellett a Bizottságnak és a tagállamoknak nagyobb pénzügyi és nem pénzügyi hozzájárulást kell biztosítaniuk ahhoz, hogy az ilyen tiszta járművek gyorsabban kerüljenek piacra.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13c)  Figyelembe véve, hogy a magán közlekedési szolgáltatók pénzügyi lehetőségei jelentősen eltérnek a potenciálisan drágább, alternatív üzemanyaggal működő járművekre való áttérés tekintetében, mechanizmusokat kell rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy az ajánlattételi és pályázati eljárásokban a köz- és a magánszektorbeli fuvarozók egyenlő versenyfeltételek mellett működhessenek, valamint hogy a jelen irányelvben meghatározott minimális beszerzési célértékeknek való megfelelés költségeit ne hárítsák át a helyi önkormányzatokra, vagy azok ne eredményezzék a felmerülő magasabb költségek magasabb jegyárak, magasabb helyi adók vagy a tömegközlekedési szolgáltatások szűkítése révén való externalizálását.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az ezen módosított irányelv alapján végrehajtott közbeszerzésekről való jelentéstétel várhatóan egyértelmű áttekintést nyújt majd a piacról, ez pedig lehetővé teszi a végrehajtás hatékony nyomon követését. A jelentéstétel 2023-ban időközi jelentéssel veszi kezdetét, majd első alkalommal 2026-ban, azt követően pedig háromévente teljes körű jelentést kell benyújtani a minimális célértékek eléréséről. Az egyes állami szervekre nehezedő adminisztratív terhek minimálisra csökkentése és a piac hatékony áttekintése érdekében elő kell segíteni az egyszerű jelentéstételt. A Bizottság az Unió közös közbeszerzési szójegyzéke keretében biztosítani fogja az alacsony és nulla kibocsátású, illetve az alternatív üzemanyaggal működő egyéb járművek teljes körű bejelentését. A közös közbeszerzési szójegyzékben külön kódok segítik majd a közbeszerzési felhívások elektronikus adatbázisában való nyilvántartásba vételt és nyomon követést.

(15)  Az ezen módosított irányelv alapján végrehajtott közbeszerzésekről való jelentéstétel várhatóan egyértelmű áttekintést nyújt majd a piacról, ez pedig lehetővé teszi a végrehajtás hatékony nyomon követését. A jelentéstétel 2023-ban a tagállamok által a Bizottságnak a közbeszerzésről és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló uniós jogi aktusok értelmében benyújtott jelentések keretében benyújtott előzetes jelentéssel veszi kezdetét, majd első alkalommal 2026-ban, azt követően pedig háromévente teljes körű jelentést kell benyújtani a minimális célértékek eléréséről. Az egyes állami szervekre nehezedő adminisztratív terhek minimálisra csökkentése és a piac hatékony áttekintése érdekében elő kell segíteni az egyszerű jelentéstételt. Ezeknek a jelentéseknek információkat kell tartalmazniuk a 2009/33/EK irányelv végrehajtása érdekében tett lépésekről, és meg kell felelniük az Unió közös közbeszerzési szójegyzékében szereplő kategóriáknak. A Bizottságnak a 2009/33/EK irányelv alkalmazásáról rendszeresen jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottságnak azt is értékelnie kell, hogy a 2009/33/EK irányelv hatálya kiterjeszthető-e az építőipari gépekre, és ha igen, ki kell dolgoznia egy módszertant a „tiszta építőipari gépek” meghatározására.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Annak érdekében, hogy egy adott jármű teljes kibocsátásáról pontosabb beszámoló révén alaposabb ismereteket biztosítson az ágazatra vonatkozó jövőbeni szakpolitikai döntéshozatalhoz, a Bizottságnak javaslatot kell előterjesztenie a járművek teljes életciklus alatti és „a kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig” bekövetkező CO2-kibocsátásainak mérésére vonatkozó módszertanra. Ezeket a kibocsátásokat akkor kell figyelembe venni, amikor a Bizottság felülvizsgálja a 2009/36/EK irányelv és az alternatív üzemanyagokra vonatkozó egyéb releváns jogszabályokat.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Nemzeti és uniós szintű célzott állami támogatási intézkedések révén további támogatást lehet nyújtani a tiszta üzemű járművek piaci elterjedéséhez. Ezen intézkedések közé tartozik az ismeretek hatékonyabb cseréje és a beszerzések összehangolása annak érdekében, hogy a költségcsökkentés és a piaci hatások szempontjából kellően nagy volumenű intézkedéseket lehessen megvalósítani. A környezetvédelem állami támogatásáról szóló, a 2014–2020 közötti időszakra szóló közösségi iránymutatás27 elismeri az alternatív üzemanyagok forgalmazásához szükséges infrastruktúrák fejlesztését elősegítő állami támogatás lehetőségét. Mindazonáltal a Szerződés rendelkezéseit és különösen annak 107. és 108. cikkét továbbra is alkalmazni kell az ilyen jellegű állami támogatásra.

(16)  Nemzeti és uniós szintű célzott állami támogatási intézkedések révén további támogatást lehet nyújtani a tiszta üzemű járművek piaci elterjedéséhez. Ezen intézkedések közé tartozik az ismeretek hatékonyabb cseréje és a beszerzések összehangolása annak érdekében, hogy a költségcsökkentés és a piaci hatások szempontjából kellően nagy volumenű intézkedéseket lehessen megvalósítani. Hasonlóképp kívánatos a regionális kísérleti projektek kezdeményezése, különösen a vidéki és a városi területek összekapcsolása tekintetében. A környezetvédelem állami támogatásáról szóló, a 2014–2020 közötti időszakra szóló közösségi iránymutatás27 elismeri az alternatív üzemanyagok forgalmazásához szükséges infrastruktúrák fejlesztését elősegítő állami támogatás lehetőségét. Mindazonáltal a Szerződés rendelkezéseit és különösen annak 107. és 108. cikkét továbbra is alkalmazni kell az ilyen jellegű állami támogatásra.

_________________

_________________

27 HL C 200., 2014.6.28., 1. o.

27 HL C 200., 2014.6.28., 1. o.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A kibocsátások és a légszennyező anyagok további csökkentésének megvalósítása érdekében a tagállamokat adott esetben ösztönözni kell arra, hogy a módosított irányelvben szabályozott ágazatoktól eltérő ágazatokban is különböző ösztönzőket és mechanizmusokat alkalmazzanak a flották fejlesztéséhez.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a jelen irányelvben meghatározott minimális beszerzési célértékeknek való megfelelés költségét nem hárítják át a helyi önkormányzatokra, és hogy az ajánlatkérő szervek és közszolgáltató ajánlatkérők számára megfelelő pénzügyi forrásokat bocsátanak rendelkezésre.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16c)  A tiszta üzemű járművek beszerzéséhez célzott támogatási intézkedések szükségesek. Az ezen irányelvben foglalt célkitűzések elérésének elősegítése céljából a tagállamoknak ki kell bővíteniük pénzügyi és nem pénzügyi ösztönzőiket az ilyen járművek piaci elterjedésének felgyorsítása érdekében.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

16 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16d)  A könnyű haszongépjárművekre és nehézgépjárművekre vonatkozó minimális beszerzési célok ezen irányelv általi kitűzése kiegészítő pénzügyi forrásokat tesz szükségessé az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők számára. Ezért a 2020 utáni uniós költségvetési és pénzügyi politikának figyelembe kell vennie az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők megfelelő pénzügyi támogatásának biztosítását. Ennek tükröződnie kell a jövőbeli többéves pénzügyi keretben és a fenntartható finanszírozásra és az uniós pénzügyi intézményekre vonatkozó szabályozásban.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

16 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16e)   Annak biztosítása érdekében, hogy a hatóságok ösztönzést kapjanak tiszta járművek beszerzésére, és a tagállamok beruházzanak az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésébe, de annak elkerülése érdekében is, hogy az ilyen beszerzések kockázattal járjanak az utasok számára, az Unió költségvetési és pénzügyi politikája 2020 után támogatást kell nyújtson a szerződő feleknek. Ennek tükröződnie kell a jövőbeli többéves pénzügyi keretben és a fenntartható finanszírozásra és az uniós pénzügyi intézményekre vonatkozó szabályozásban. A tagállamoknak emellett ki kell bővíteniük pénzügyi és nem pénzügyi ösztönzőiket, és környezetvédelmi auditokat kell előirányozniuk a tiszta járművek piaci elterjedésének felgyorsítása érdekében. Ezek az erőfeszítések csökkenteni fogják az infrastrukturális változások kezdeti magas beruházási költségeit és támogatni fogják a közlekedés dekarbonizálását.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

16 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16f)  A jelenlegi többéves pénzügyi keret alapján az Unió különböző olyan alapokkal rendelkezik, amelyek célja a tagállamok, a helyi önkormányzatok és az érintett gazdasági szereplők támogatása a fenntartható mobilitásra való áttérésben. Az Unió a 2014–2020-as időszakra 13,7 milliárd EUR-t különített el az európai strukturális és beruházási alapokból a városi mobilitás finanszírozására. A Horizont 2020, az Unió kutatási programja városi mobilitásra körülbelül 200 millió eurót, az intelligens városokra pedig 650 millió eurót biztosít majd, míg az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz körülbelül 200 millió EUR-t fordít majd a városi csomópontokra vonatkozó pályázati felhívásokra. A Bizottságnak és a tagállamoknak a következő többéves pénzügyi keretben folytatniuk kell a fenntartható városi mobilitási projektek támogatását, és erősíteniük kell a különböző finanszírozási források és programok közötti szükséges szinergiákat. Különösen meg kell erősíteni a kapcsolatokat a városi mobilitás, az új digitális menetrend és az energiaunió között, gondolva például arra a lehetőségre, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz nagyobb társfinanszírozási arány mellett finanszírozhat szinergiát biztosító projekteket, így energetikai és távközlési elemet is tartalmazó közlekedési projekteket, ami rendkívüli lehetőséget jelent a városi projektek számára.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

16 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16g)  Elő kell mozdítani az uniós pénzügyi eszközök, így például az Európai Stratégiai Beruházási Alap vagy az Európai Beruházási Bank tisztább közlekedést támogató programjának célzottabb felhasználását, ami segíthet a gépjárműparkok és berendezések finanszírozásában. E célból bővíteni kell a helyi önkormányzatok és a gazdasági szereplők rendelkezésére álló – például az Európai Beruházási Tanácsadó Platform, a JASPERS, a JESSICA vagy a „fi-compass” révén nyújtott – technikai és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat, hogy erősítsék ezek intézményi kapacitását, a projektek előkészítését és végrehajtását, és megvalósuljon az uniós források és pénzügyi eszközök optimális felhasználása, ezen belül az innovatív kiírások kockázatmentesítése.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

16 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16h)  A hatóságokat ösztönözni kell arra is, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 2014/25/EU irányelv 82. cikkében leírt kritériumait követve szerezzenek be járműveket, figyelembe véve a jármű teljes élettartama alatti költséghatékonyságot, valamint a környezeti és társadalmi szempontokat is.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

16 i preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16i)  A beruházások hatásának maximalizálása érdekében jobban össze kell hangolni a mobilitást és a várostervezést, például a fenntartható városi mobilitási tervek alkalmazása révén. A fenntartható városi mobilitási terveket több szakpolitikai területre kiterjedően, különböző irányítási szintekkel együttműködve dolgozzák ki, egybevonva a különböző közlekedési módokat, a közúti közlekedésbiztonságot, az árufuvarozást, a mobilitásirányítást és az intelligens közlekedési rendszereket. A fenntartható városi mobilitási tervek fontos szerepet játszanak a CO2-kibocsátás, valamint a zaj- és levegőszennyezés csökkentésére irányuló uniós célok elérésében. A fenntartható városi mobilitási tervek alkalmazása ezért fontos elem, amelyet figyelembe kell venni a városi közlekedés területén megvalósuló uniós projektek finanszírozása során, többek között e módosított irányelv végrehajtása során is. Ezzel összefüggésben a fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozása során a Bizottságnak – a szubszidiaritás elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett – biztosítania kell a szükséges tanácsadást és technikai segítségnyújtást az illetékes hatóságok részére.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

16 j preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16j)  A tiszta járművek elterjedésének támogatásán túlmenően a közbeszerzések a mobilitás új formáinak motorjai is. Ösztönözni fogják a tiszta járművek használatát, és ez a városi területeken az infrastruktúra felgyorsított bevezetéséhez vezet, a digitalizáció pedig az utas- és az áruszállítás hatékonyságát fogja optimalizálni. A multimodális és megosztott mobilitás, valamint az integrált jegykiadási megoldások segítik a mobilitásra mint szolgáltatásra való áttérést.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Ezen irányelv céljainak elérése érdekében a Bizottságot [a hatálybalépés dátuma beillesztendő]-val/-vel kezdődő ötéves időtartamra fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy naprakésszé tegye a nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási követelményeire vonatkozó rendelkezéseket. Ezen időszaknak hallgatólagosan meg kell hosszabbodnia a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó okiratoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

törölve

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodással1a összhangban, külön figyelmet kell fordítani az uniós jogszabályok hatásainak nyomon követésére. A 2009/33/EK irányelv értékelésének kell alapul szolgálnia a további fellépési opciók hatásvizsgálatához. Ezért a Bizottságnak – a legjobb és legfrissebb rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján – fel kell mérnie, hogy szükséges-e felülvizsgálni az irányelvet a járművek életciklus alatti szén-dioxid-kibocsátásának és a „kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig tartó időszak alatti” szén-dioxid-kibocsátásának figyelembevételével, hogy biztosítsa a szakpolitikai célkitűzések teljesítésének átláthatóságát és elszámoltathatóságát, és szükség esetén javaslatot kell tennie a szükséges fejlesztésekre. Adott esetben a Bizottságnak az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos egyéb vonatkozó jogszabályokat is felül kell vizsgálnia.

 

______________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18b)  A közbeszerzés jelentős része olyan helyi tömegközlekedési szervekhez kapcsolódik, amelyek általában a korlátozott pénzügyi eszközökkel rendelkező helyi önkormányzatok kezében vannak. A tiszta üzemű gépjárművek beszerzésére vonatkozó szabályok ezért nem keletkeztethetnek további jelentős pénzügyi terheket, és nem vezethetnek a felmerülő költségek magasabb jegyárak, magasabb helyi adók vagy a tömegközlekedési szolgáltatások szűkítése révén való externalizálásához.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

18 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18c)  Az Uniónak védelmeznie kell a területén működő gyártókat a harmadik országokban folyó tisztességtelen versennyel szemben, amennyiben az uniós gyártók nem férnek hozzá a közúti járművek vásárlására, lízingjére, bérlésére vagy részletfizetéssel történő vásárlására irányuló közbeszerzési eljárásokhoz. Ezért a Bizottságnak elemeznie kell a harmadik országokban előforduló, tisztességtelen versenyre utaló gyakorlatokat, és megfelelő intézkedéseket kell tennie az európai ipar védelme érdekében.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2009/33/EK irányelv

Cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2009/33/EK irányelv a tiszta üzemű közúti járművek használatának az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról

2009/33/EK irányelv a közbeszerzésekben a tiszta üzemű közúti járművek használatának az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2009/33/EK irányelv

1 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

Az irányelv előírja az ajánlatkérő szervek, az ajánlatkérők és egyes piaci szereplők számára, hogy a közúti járművek beszerzésekor vegyék figyelembe a járművek teljes élettartamához kapcsolódó energetikai és környezeti hatásokat, beleértve az energiafelhasználást, valamint a szén-dioxid- és bizonyos szennyezőanyag-kibocsátást azzal a céllal, hogy ez ösztönözze és előmozdítsa a tiszta és energiahatékony járművek piacát és javítsa a szállítási ágazatnak a Közösség környezetvédelmi, éghajlat- és energiapolitikájához való hozzájárulását.

„Az irányelv előírja az ajánlatkérő szervek, az ajánlatkérők és egyes piaci szereplők számára, hogy a közúti járművek beszerzésekor, lízingelésekor, bérlésekor vagy részletfizetéssel történő vásárlásakor vegyék figyelembe a járművek teljes élettartamához kapcsolódó energetikai és környezeti hatásokat, beleértve az energiafelhasználást, valamint a szén-dioxid- és bizonyos szennyezőanyag-kibocsátást azzal a céllal, hogy ez ösztönözze és előmozdítsa a tiszta és energiahatékony járművek piacát és javítsa a szállítási ágazatnak az Unió környezetvédelmi, éghajlat- és energiapolitikájához való hozzájárulását..

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=HU)

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

2009/33/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b.  a 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A tagállamok mentességet adhatnak az ezen irányelvben rögzített követelmények alól a 2007/46/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében említett olyan járművek beszerzésére vonatkozó szerződések esetében, amelyekre területükön nem vonatkozik a típusjóváhagyás vagy az egyedi jóváhagyás.

A tagállamok mentességet adhatnak az ezen irányelvben rögzített követelmények alól a 2007/46/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében említett olyan járművek beszerzésére, lízingelésére, bérlésére és részletfizetéssel történő vásárlására vonatkozó szerződések esetében, amelyekre területükön nem vonatkozik a típusjóváhagyás vagy az egyedi jóváhagyás.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=HU

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2009/33/EK irányelv

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt az irányelvet az alábbi szervezetek közúti járművek megvásárlására, bérlésére, lízingjére vagy részletfizetéssel történő megvásárlására vonatkozó szerződéseinél kell alkalmazni:

Ezt az irányelvet az alábbi szervezetek közúti járművek megvásárlására, lízingjére, bérlésére, részletfizetéssel történő megvásárlására vagy utólagos átalakítására vonatkozó szerződéseinél kell alkalmazni:

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2009/33/EK irányelv

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az Európai Unió intézményei, ügynökségei és szervei.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/33/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „tiszta üzemű gépjármű”:

4.  „tiszta üzemű gépjármű”: olyan bármely kategóriába tartozó jármű, amely a 2014/94/EU irányelv 2. cikke első bekezdésének 1. pontjában meghatározott alternatív üzemanyagokkal működik – kivéve azokat a bioüzemanyagokat, amelyeket nem a 2018/... (RED II) irányelv IX. mellékletének A. részében felsorolt alapanyagokból állítottak elő, vagy azokat, amelyeket pálmaolajból* állítottak elő –, és ideértve a hibrid járműveket, amelyek esetében a villamos energiát csak a jármű üzemszerű használatának adott részére használják, az alacsony és a nulla kibocsátású járműveket. A belső égésű motorral felszerelt járművek esetében a valós vezetési feltételek melletti kibocsátás (RDE)** a kibocsátási határértékek*** százalékában nem haladhatja meg a 80%-ot.

a)  az M1 vagy M2 kategóriába tartozó olyan jármű, amelynek CO2g/km-ben kifejezett maximális kipufogógáz-kibocsátása és valós vezetési feltételek melletti szennyezőanyag-kibocsátása nem éri el a melléklet 2. táblázatában szereplő alkalmazandó százalékos kibocsátási határértékeket; vagy

 

b)  az N1 kategóriába tartozó olyan jármű, amelynek CO2g/km-ben kifejezett maximális kipufogógáz-kibocsátása és valós vezetési feltételek melletti szennyezőanyag-kibocsátása nem éri el a melléklet 2. táblázatában szereplő alkalmazandó százalékos kibocsátási határértékeket; vagy

 

c)  a melléklet 3. táblázatában meghatározott M3, N2 vagy N3 kategóriájú jármű.

 

 

_____________________________

 

*   Ezt a bioüzemanyag beszerzésére vagy a bioüzemanyaghoz való hozzáférés egyéb módjaira vonatkozó szerződés igazolja.

 

**   Valós vezetési feltételek mellett az ultrafinom részecskék kibocsátása (#/km (PN)) és a nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (mg/km) az (EU) 2017/1151 rendelet IIIA. mellékletének alkalmazandó változata szerinti mérési módszerrel.

 

***   A 715/2007/EK rendelet I. mellékletében szereplő alkalmazandó kibocsátási határérték.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/33/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  „nulla kibocsátású jármű”: olyan jármű, amely nulla CO2-, NOx- és finomrészecske-kipufogógáz-kibocsátással rendelkezik.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/33/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b.  „alacsony kibocsátású jármű”: olyan jármű, amely a melléklet 2. táblázatában említett legnagyobb kibocsátási szintekkel rendelkezik.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/33/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 4 c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c.  „tiszta üzemű járművek követelményei szerint utólag átalakított jármű”: olyan jármű, amely az ezen cikk (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott tiszta üzemű járművekre vonatkozó követelmények szerint utólag átalakított motorral rendelkezik. A 2009/28/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott bioüzemanyagot, illetve szintetikus és paraffinos üzemanyagokat használó, utólag átalakított motor esetében a járműnek meg kell felelnie a legfrissebb Euro-követelményeknek vagy az azok helyébe lépő követelményeknek.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2009/33/EK irányelv

4 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  A szöveg a következő 4a. cikkel egészül ki:

törölve

„4a. cikk

 

Felhatalmazás

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a melléklet 3. táblázatának a nehéz tehergépjárművek szén-dioxid-kipufogógáz-kibocsátására és légszennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó küszöbértékek tekintetében való aktualizálása céljából, amint a nehézgépjárművekre vonatkozó kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátási előírások Uniós szinten hatályba lépnek.”

 

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2009/33/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a közúti járművek vásárlása, lízingje, bérlése vagy részletfizetéssel történő vásárlása során, valamint a közúti és vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződések és az ezen irányelv 3. cikkében említett közszolgáltatási szerződések esetében teljesüljenek a könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan a melléklet 4. táblázatában, a nehézgépjárművekre vonatkozóan pedig a melléklet 5. táblázatában említett minimális beszerzési célkitűzések.

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a közúti járművek vásárlása, lízingje, bérlése, részletfizetéssel történő vásárlása vagy tiszta üzemű kibocsátású járművekre való utólagos átalakítása során, valamint a közúti és vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződések és az ezen irányelv 3. cikkében említett közszolgáltatási szerződések esetében teljesüljenek a könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan a melléklet 4. táblázatában, a nehézgépjárművekre vonatkozóan pedig a melléklet 5. táblázatában említett minimális beszerzési célkitűzések.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2009/33/EK irányelv

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A minimális beszerzési célértékek kiszámolása céljából a közbeszerzési eljárás figyelembe veendő időpontja a közbeszerzési eljárás befejezésének időpontja, a szerződés aláírásával bizonyítva.

 

A minimális beszerzési célértékeket az ezen irányelv átültetésének napját követő nap és 2024. december 31. között az első referencia-időszakra, valamint 2029. december 31-jétől a második referencia-időszakra vonatkozóan 2025. január 1-ig aláírt szerződések átlagaként kell kiszámítani.

 

Abban az esetben, ha a 2030. január 1-je utáni referencia-időszakra vonatkozó új célértékeket nem fogadják el időben, a 2030-ra kitűzött célértékeket kell továbbra is alkalmazni.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2009/33/EK irányelv

5 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A beszerzési célértékek elérése érdekében a közszolgáltató ajánlatkérőnek a szerződések odaítélését a 2014/25/EU irányelv 82. cikkében foglaltak értelmében az összességében legelőnyösebb ajánlatra kell alapozniuk. A kiírási feltételek meghatározásánál nemcsak a tulajdonlási összköltségeket kell figyelembe venni, hanem a jármű egyéb jellemzőit is, többek között az elérhetőséget, a városi tájképbe való illeszkedését, a zajszinteket, az energiahatékonyságot, az akkumulátorok és a járműalkatrészek újrahasznosíthatóságát.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

2009/33/EK irányelv

5 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„5a. cikk

 

Pénzügyi források

 

(1)  A tagállamok a tiszta üzemű járművek beszerzéséhez és a kapcsolódó infrastruktúrák területükön való kiépítéséhez elegendő finanszírozási eszközt bocsátanak rendelkezésre. Az alapok létrehozása előtt a nemzeti szintű beszerzési célértékekhez kapcsolódóan mélyrehatóan értékelik a hatóságok és a közszolgáltató ajánlatkérők pénzügyi igényeit.

 

(2)  Az Unió a tiszta üzemű járművek elterjedésének és a kapcsolódó infrastruktúrák tagállamokon belüli kiépítésének támogatása érdekében pótlólagos finanszírozási eszközöket bocsát rendelkezésre.”

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

2009/33/EK irányelv

5 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„5b. cikk

 

Alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos tömegközlekedési cselekvési terv

 

(1)  Az Európai Bizottság 2020. december 31-ig cselekvési tervet nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy felgyorsuljon a közlekedési vállalatok tulajdonában lévő nehézgépjárművekhez kapcsolódó töltő és utántöltő infrastruktúrák saját járműtelepükön és karbantartási területeiken, valamint közterületeken való kiépítése.

 

(2)  E cselekvési terv tartalmazza a rendelkezésre álló uniós finanszírozási eszközökkel kapcsolatos információkat, továbbá egyértelműen bemutatja az eljárásokat, miként nyújthatók ilyen támogatások, valamint azt, hogy milyen kapcsolatban van a meglévő európai állami támogatási szabályokkal.

 

(3)  A jelentésnek tartalmaznia kell annak értékelését is, hogy az uniós finanszírozási eszközöket hogyan lehetne felülvizsgálni annak érdekében, hogy az összes méretű tömegközlekedési vállalat számára finanszírozási prioritást biztosítsanak járműveik lecseréléséhez.”

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)

2009/33/EK irányelv

5 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5c.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„5c. cikk

 

Az alacsony kibocsátású és energiahatékony közúti járművek határokon átnyúló és közös beszerzésére szolgáló uniós platform

 

Az ezen irányelv mellékletében meghatározott célértékek elérése és a méretgazdaságosság érdekében a Bizottság létrehozza az alacsony kibocsátású és energiahatékony közúti járművek határokon átnyúló és közös beszerzésére szolgáló uniós platformot. E platformban a 3. cikkben említett ajánlatkérő szervek, közszolgáltató ajánlatkérők és gazdasági szereplők vehetnek részt járművek közös beszerzése céljából. A Bizottság biztosítja, hogy a platform nyilvánosan elérhető legyen és hatékonyan összekapcsolja olyan felet, akik érdeklődnek erőforrásaik összevonása iránt. A Bizottság e közös beszerzések létrehozásának és megvalósításának megkönnyítése érdekében technikai segítséget nyújt, és mintákat dolgoz ki az együttműködési megállapodásokhoz. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alacsony kibocsátású és energiahatékony közúti járművek határokon átnyúló és közös beszerzésére szolgáló uniós platform létrehozásával kapcsolatban.”

Indokolás

A határokon átnyúló beszerzésére szolgáló platform segítségével a városok is élvezhetik a méretgazdaságosság előnyeit, ily módon csökkentve a költségeket.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

2009/33/EK irányelv

8 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  A rendelet az alábbi új, 8a. cikkel egészül ki:

törölve

„8a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottság [a hatálybalépés dátuma beillesztendő]-t követő ötéves időtartamra felhatalmazást kap a 4a. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4a. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 4a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

 

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2009/33/EK irányelv

9 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.   A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

8.   A 9. cikket el kell hagyni.

„(1)   A Bizottságot egy bizottság segíti.

 

Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

 

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

 

(3)   Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a véleménynyilvánításra megállapított határidőn belül az elnök úgy határoz vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.”

 

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság ezen irányelv alkalmazásáról, valamint az egyes tagállamok által ezen irányelv hatékony végrehajtása érdekében hozott intézkedésekről a tagállamok jelentései alapján 2027. január 1-jétől kezdődően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1)  A tagállamok a 2014/24/EU irányelv 83. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében és a 2014/25/EU irányelv 99. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében előírt jelentések részeként 2026. április 18-ig, majd azt követően háromévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásáról. A tagállamok 2023. április 18-ig előzetes jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.

 

E jelentésekben az ezen irányelv végrehajtása érdekében tett lépésekkel, ezen belül a hatóságok és közszolgáltató ajánlatkérők által beszerzett járművek számával és kategóriájával, és a különböző irányítási szintek közötti párbeszéddel kapcsolatos információkat, a tagállamok fenti jelentéstételi tevékenységeket érintő szándékaival kapcsolatos információkat, valamint egyéb releváns információkat kell feltüntetni.

 

Az információknak meg kell felelniük a Közös Közbeszerzési Szószedetről szóló 2195/2002/EK rendeletben (CPV) szereplő, a mellékletben felsorolt kategóriáknak.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)   a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Ezek a jelentések értékelik az irányelv és különösen az 5. cikk (3) bekezdésében foglalt lehetőségek hatását, a további intézkedések szükségességét és megfelelő esetben javaslatokat is tartalmaznak.

(2)   A Bizottság legkésőbb 2022. december 31-ig javaslatot tesz a járművek teljes életciklusra számított szén-dioxid-kibocsátásának és a „kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig” bekövetkező szén-dioxid-kibocsátásának kiszámítására vonatkozó módszertanra.

E jelentésekben a Bizottság a melléklet 3. táblázatában foglalt egyes járműkategóriákban a teljes élettartamra megállapított energetikai és a környezeti hatások tekintetében a piacon elérhető legjobb alternatívának megfelelő, megvásárolt járművek névleges és relatív számát összehasonlítja e járművek teljes piacával, és megbecsüli, hogy az 5. cikk (3) bekezdésében foglalt lehetőségek hogyan befolyásolták a piacot. A Bizottság értékeli a további intézkedések szükségességét és megfelelő esetben javaslatokat is előterjeszt.

A Bizottság legkésőbb 2027. április 18-ig felülvizsgálja a 2009/33/EK irányelvet és az alternatív üzemanyagokhoz kapcsolódó más releváns jogszabályokat, figyelembe véve a járművek teljes életciklusra számított CO2-kibocsátását és a „kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig” bekövetkező CO2-kibocsátását.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a b pont (új)

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ab)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3)  A Bizottság legkésőbb az első jelentés időpontjáig megvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében említett lehetőségeket, benyújtja a 6. cikkben ismertetett módszer értékelését és szükség esetén megfelelő kiigazításokat javasol.

(3)  2024. április 18-ig, majd azt követően háromévente a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról, amelyben ismerteti az egyes tagállamok által e tekintetben hozott intézkedéseket, és értékeli a további intézkedések szükségességét, és adott esetben javaslatot tesz ezen irányelv módosítására.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok 2026. január 1-jéig, majd azt követően háromévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásáról. A tagállamok 2023. január 1-jéig időközi jelentést nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésben az ezen irányelv végrehajtása érdekében tett lépésekkel, ezen belül a hatóságok és közszolgáltató ajánlatkérők által beszerzett járművek számával és kategóriájával, és a különböző irányítási szintek közötti párbeszéddel kapcsolatos információkat, a tagállamok fenti jelentéstételi tevékenységeket érintő szándékaival kapcsolatos információkat, valamint egyéb releváns információkat kell feltüntetni. Az információknak a Közös Közbeszerzési Szószedetről szóló 2195/2002/EK rendeletben (CPV)31 szereplő, a mellékletben említett kategóriákat kell követniük.

törölve

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási aktusok révén iránymutatásokat fogadjon el a (4) bekezdésben említett tagállami jelentések tartalmáról.

(5)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási aktusok révén iránymutatásokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett tagállami jelentések tartalmáról.

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – b a pont (új)

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy mechanizmusokat hoznak létre a tiszta üzemű járművek más flottatulajdonosok – például taxitársaságok, gépkocsikölcsönzők és telekocsi-társaságok – általi vásárlásának szabályozására.”

Indokolás

A tömegközlekedés a közlekedési kibocsátásnak csak egy kis részéért (8%-áért) felel; az irányelvre irányuló javaslat mégis főként a tömegközlekedési járműveket veszi célba. Ennek kiegyensúlyozása és a közlekedési ágazat kibocsátásának csökkentésére irányuló célkitűzés elérése érdekében más nagyméretű flották is belefoglalhatók az irányelvbe.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b a pont (új)

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 5 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5b)  A Bizottság 2021. december 31-ig cselekvési tervet nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy felgyorsuljon a közlekedési vállalatok tulajdonában lévő nehézgépjárművekhez kapcsolódó töltő és utántöltő infrastruktúráknak a saját járműtelepükön és karbantartási területeiken, valamint a közterületeken való kiépítése. E cselekvési terv tartalmazza a rendelkezésre álló uniós finanszírozási eszközökkel kapcsolatos információkat, továbbá bemutatja, miként nyújthatók ilyen támogatások az uniós állami támogatási szabályok ellenére.”

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b c pont (új)

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 5 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5c)   A Bizottság értékeli, hogy szükség van-e a tiszta és energiahatékony közúti közlekedés előmozdításával kapcsolatos megfelelő jogszabályok felülvizsgálatára a legjobb besorolású és újrafutózott gumiabroncsok használata tekintetében, és adott esetben jogalkotási javaslatot nyújt be.”

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b d pont (új)

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 5 d bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bd)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5d)  A Bizottság iránymutatást nyújt a tagállamoknak az ezen irányelv céljára esetleg felhasználható olyan különböző uniós forrásokról, mint például az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, amely a nagy teljesítményű, fenntartható és hatékonyan összekapcsolt transzeurópai hálózatokat támogatja a közlekedés területén, illetve az Európai Stratégiai Beruházási Alap vagy a tisztább járművek használatát célzó, a tisztább közlekedést támogató eszköz, és azok kapcsolódó infrastrukturális igényeit is mobilizálni lehetne.

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b e pont (új)

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 5 e bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

be)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5e)  Az átállás során fontos szerepet kell játszaniuk a tanácsadó platformoknak a beruházások megkönnyítése és elősegítése, illetve az intézményi kapacitások támogatása révén. A Bizottságnak ezért jelentősen meg kell erősítenie az Európai Beruházási Tanácsadó Platform szerepét és kapacitásait, különösen a helyi jelenlét és a projektek előkészítésében játszott proaktív szerep révén.”

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [a dátum beillesztendő: 24 hónappal a hatálybalépés időpontját követően]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [a dátum beillesztendő: 18 hónappal a hatálybalépés időpontját követően]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet

2009/33/EK irányelv

Melléklet – 1 táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

1. táblázat: A közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 3. cikkben említett kódjai

CPV-kód

Leírás

60112000-6

Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

60130000-8

Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

60140000-1

Nem menetrendszerű utasszállítás

60172000-3

Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel

90511000-2

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

60160000-7

Közúti postai szállítás

60161000-4

Csomagszállítási szolgáltatás

 

Módosítás

1. táblázat: A közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 3. cikkben említett kódjai

CPV-kód

Leírás

60112000-6

Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

60130000-8

Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

60140000-1

Nem menetrendszerű utasszállítás

60172000-3

Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel

90511000-2

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

60160000-7

Közúti postai szállítás

60161000-4

Csomagszállítási szolgáltatás

64121100-1

Postai kézbesítési szolgáltatások

64121200-2

Csomagkézbesítési szolgáltatások

60170000-0

Utasszállító járművek kölcsönzése vezetővel

60171000-7

Személygépkocsi kölcsönzése vezetővel

60181000-0

Teherautó kölcsönzése vezetővel

60180000-3

Áruszállító járművek kölcsönzése vezetővel

90511100-3

Városiszilárdhulladék-gyűjtési szolgáltatások

90511200-4

Háztartásihulladék-gyűjtési szolgáltatások

90511300-5

Szemétgyűjtési szolgáltatások

90511400-6

Papírgyűjtési szolgáltatások

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

I MELLÉKLET

2009/33/EK irányelv

Melléklet – 2 táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

2. táblázat: A könnyűgépjárművekre vonatkozó kibocsátási küszöbértékek

Jármű-kategóriák

2025

2030

 

CO2 g/km

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás * a kibocsátási határértékek százalékában **

CO2 g/km

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás * a kibocsátási határértékek százalékában

M1 kategóriájú járművek

25

80%

0

n.a.

M2 kategóriájú járművek

25

80%

0

n.a.

N1 kategóriájú járművek

40

80%

0

n.a.

* valós vezetési feltételek mellett az ultrafinom részecskék kibocsátása (#/km (PN)) és a nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (mg/km) az (EU) 2017/1151 rendelet IIIA. mellékletének alkalmazandó változata szerinti mérési módszerrel.

** A 715/2007/EK rendelet I. mellékletében vagy az annak helyébe lépő jogszabályokban szereplő alkalmazandó kibocsátási határérték.

 

Módosítás

2. táblázat: A könnyűgépjárművekre vonatkozó kibocsátási küszöbértékek

Jármű-kategóriák

2025

2030

 

CO2 g/km

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás * a kibocsátási határértékek százalékában **

CO2 g/km

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás * a kibocsátási határértékek százalékában

L kategóriájú járművek

25

 

 

 

M1 kategóriájú járművek

50

80%

0

n.a.

M2 kategóriájú járművek

50

80%

0

n.a.

N1 kategóriájú járművek

50

80%

0

n.a.

M3 kategóriájú járművek

n.a

 

 

 

N2 kategóriájú járművek

n.a

 

 

 

N3 kategóriájú járművek

n.a

 

 

 

* valós vezetési feltételek mellett az ultrafinom részecskék kibocsátása (#/km (PN)) és a nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (mg/km) az (EU) 2017/1151 rendelet IIIA. mellékletének alkalmazandó változata szerinti mérési módszerrel.

** A 715/2007/EK rendelet I. mellékletében vagy az annak helyébe lépő jogszabályokban szereplő alkalmazandó kibocsátási határérték.

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

I MELLÉKLET

2009/33/EK irányelv

Melléklet – 4 táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

4. táblázat: A 2. táblázat szerinti könnyű haszongépjárművek részarányára vonatkozó minimális célérték a közbeszerzés keretében vásárolt összes könnyű haszongépjárművön belül, tagállami szintű bontásban*

Tagállam

2025

2030

Luxemburg

35%

35%

Svédország

35%

35%

Dánia

34%

34%

Finnország

35%

35%

Németország

35%

35%

Franciaország

34%

34%

Egyesült Királyság

35%

35%

Hollandia

35%

35%

Ausztria

35%

35%

Belgium

35%

35%

Olaszország

35%

35%

Írország

35%

35%

Spanyolország

33%

33%

Ciprus

29%

29%

Málta

35%

35%

Portugália

27%

27%

Görögország

23%

23%

Szlovénia

20%

20%

Cseh Köztársaság

27%

27%

Észtország

21%

21%

Szlovákia

20%

20%

Litvánia

19%

19%

Lengyelország

20%

20%

Horvátország

17%

17%

Magyarország

21%

21%

Lettország

20%

20%

Románia

17%

17%

Bulgária

16%

16%

* A kipufogócsőnél mért nulla kibocsátással rendelkező járműveket a célérték teljesítése szempontjából 1 darab járműként kell figyelembe venni. Minden egyéb olyan járművet, amely megfelel az e melléklet 2. táblázatában szereplő követelményeknek, 0,5 darab járműként kell figyelembe venni.

 

Módosítás

4. táblázat: A könnyű haszongépjárművek részarányára vonatkozó minimális célérték a közbeszerzés keretében vásárolt összes könnyű haszongépjárművön belül, tagállami szintű bontásban1, 2

 

az M1, M2 és N1 jármű-kategóriák

L jármű-kategória

Tagállam

2025

2030

2025

2030

Uniós intézmények, ügynökségek és szervek

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Luxemburg

50%

50%

50%

50%

Svédország

50%

50%

50%

50%

Dánia

50%

50%

50%

50%

Finnország

50%

50%

50%

50%

Németország

50%

50%

50%

50%

Franciaország

50%

50%

50%

50%

Egyesült Királyság

50%

50%

50%

50%

Hollandia

50%

50%

50%

50%

Ausztria

50%

50%

50%

50%

Belgium

50%

50%

50%

50%

Olaszország

50%

50%

50%

50%

Írország

50%

50%

50%

50%

Spanyolország

50%

50%

50%

50%

Ciprus

50%

50%

50%

50%

Málta

50%

50%

50%

50%

Portugália

50%

50%

50%

50%

Görögország

35%

35%

35%

35%

Szlovénia

35%

35%

35%

35%

Cseh Köztársaság

50%

50%

50%

50%

Észtország

35%

35%

35%

35%

Szlovákia

35%

35%

35%

35%

Litvánia

35%

35%

35%

35%

Lengyelország

35%

35%

35%

35%

Horvátország

25%

25%

25%

25%

Magyarország

25%

25%

25%

25%

Lettország

25%

25%

25%

25%

Románia

25%

25%

25%

25%

Bulgária

25%

25%

25%

25%

1   Az első referencia-időszakban (2025-ig) a tiszta könnyű haszongépjárművekre vonatkozó minimális beszerzési célértékek legalább 70%-át nulla és alacsony kibocsátású járművek, a második (2025–2030) és az azt követő referencia-időszakokban nulla kibocsátású járművek teljesítik.

2   A kipufogócsőnél mért nulla kibocsátással rendelkező járműveket a célérték teljesítése szempontjából 1 darab járműként kell figyelembe venni. Az alacsony kibocsátású járműveket a célérték teljesítése szempontjából 0,66 darab járműként kell figyelembe venni. Minden egyéb tiszta járművet a célérték teljesítése szempontjából 0,5 darab járműként kell figyelembe venni.

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

I MELLÉKLET

2009/33/EK irányelv

Melléklet – 5 táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

5. táblázat: A 3. táblázat szerinti nehézgépjárművek részarányára vonatkozó minimális célérték a közbeszerzés keretében vásárolt összes nehézgépjárművön belül, tagállami szintű bontásban*

Tagállam

Tehergépjárművek

Buszok

 

2025

2030

2025

2030

Luxemburg

10%

15%

50%

75%

Svédország

10%

15%

50%

75%

Dánia

10%

15%

50%

75%

Finnország

9%

15%

46%

69%

Németország

10%

15%

50%

75%

Franciaország

10%

15%

48%

71%

Egyesült Királyság

10%

15%

50%

75%

Hollandia

10%

15%

50%

75%

Ausztria

10%

15%

50%

75%

Belgium

10%

15%

50%

75%

Olaszország

10%

15%

50%

75%

Írország

10%

15%

50%

75%

Spanyolország

10%

14%

50%

75%

Ciprus

10%

13%

50%

75%

Málta

10%

15%

50%

75%

Portugália

8%

12%

40%

61%

Görögország

8%

10%

38%

57%

Szlovénia

7%

9%

33%

50%

Cseh Köztársaság

9%

11%

46%

70%

Észtország

7%

9%

36%

53%

Szlovákia

8%

9%

39%

58%

Litvánia

9%

8%

47%

70%

Lengyelország

7%

9%

37%

56%

Horvátország

6%

7%

32%

48%

Magyarország

8%

9%

42%

63%

Lettország

8%

9%

40%

60%

Románia

6%

7%

29%

43%

Bulgária

8%

7%

39%

58%

* A kipufogócsőnél mért nulla kibocsátással rendelkező járműveket és azokat a földgázüzemű járműveket, amelyek kizárólag biometánt használnak (ezt biometán beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a biometánhoz való egyéb módon történő hozzáférést igazoló dokumentummal kell igazolni) a célérték teljesítése szempontjából 1 darab járműként kell figyelembe venni. Ezt a számítási módszert nem kell alkalmazni azon tagállamok esetében, amelyeknél a minimális közbeszerzési célérték meghaladja a közbeszerzés teljes volumenének 50 %-át, a felső határértéket 50 %-nál állapítva meg. Minden egyéb olyan járművet, amely megfelel az e melléklet 2. táblázatában szereplő követelményeknek, 0,5 darab járműként kell figyelembe venni.

 

Módosítás

5. táblázat: A 4. cikk (4) bekezdése szerinti nehézgépjárművek részarányára vonatkozó minimális célérték a közbeszerzés keretében vásárolt összes nehézgépjárművön belül, tagállami szintű bontásban

Tagállam

Tehergépjárművek

Buszok

 

20251

20302

20251

20302

Uniós intézmények, ügynökségek és szervek

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Luxemburg

10%

15%

50%

75%

Svédország

10%

15%

50%

75%

Dánia

10%

15%

50%

75%

Finnország

9%

15%

46%

69%

Németország

10%

15%

50%

75%

Franciaország

10%

15%

48%

71%

Egyesült Királyság

10%

15%

50%

75%

Hollandia

10%

15%

50%

75%

Ausztria

10%

15%

50%

75%

Belgium

10%

15%

50%

75%

Olaszország

10%

15%

50%

75%

Írország

10%

15%

50%

75%

Spanyolország

10%

14%

50%

75%

Ciprus

10%

13%

50%

75%

Málta

10%

15%

50%

75%

Portugália

8%

12%

40%

61%

Görögország

8%

10%

38%

57%

Szlovénia

7%

9%

33%

50%

Cseh Köztársaság

9%

11%

46%

70%

Észtország

7%

9%

36%

53%

Szlovákia

8%

9%

39%

58%

Litvánia

9%

8%

47%

70%

Lengyelország

7%

9%

37%

56%

Horvátország

6%

7%

32%

48%

Magyarország

8%

9%

42%

63%

Lettország

8%

9%

40%

60%

Románia

6%

7%

29%

43%

Bulgária

8%

7%

39%

58%

1   A tiszta üzemű nehézgépjárművek esetében a minimális beszerzési célértékek legalább 50%-át kibocsátásmentes járművekkel vagy földgázüzemű járművekkel kell teljesíteni, amelyek kizárólag biometánt használnak: ezt biometán beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a biometánhoz való egyéb módon történő hozzáférést igazoló dokumentummal kell igazolni. A biometánnal üzemelő járművek arányának a részcélhoz viszonyított kiszámítása az alcél 30%-ánál áll meg.

2  A tiszta üzemű nehézgépjárművek esetében a minimális beszerzési célértékek legalább 66%-át kibocsátásmentes járművekkel vagy földgázüzemű járművekkel kell teljesíteni, amelyek kizárólag biometánt használnak: ezt biometán beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a biometánhoz való egyéb módon történő hozzáférést igazoló dokumentummal kell igazolni. A biometánnal üzemelő járművek arányának a részcélhoz viszonyított kiszámítása az alcél 30%-ánál áll meg.

(1)

  HL C 262., 2018.7.25., 58. o.

(2)

  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosítása a tiszta járművek közbeszerzésére vonatkozó minimális célértékek meghatározása révén a tiszta közlekedés előmozdítására, az új és tiszta technológiák elősegítésére, valamint a légszennyezőanyag- és a szén-dioxid-kibocsátások hosszú távú csökkentésére irányul.

Jelentéstervezetében az előadó a könnyű haszongépjárművekre és nehézgépjárművekre vonatkozó fogalommeghatározást az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelvhez kapcsolja. Ennek az összehangolásnak hosszú távú kiszámíthatóságot és stabilitást kell teremtenie az uniós jogban. A módosított irányelvnek hozzá kell járulnia továbbá az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséhez, valamint a légszennyezőanyag- és üvegházhatásúgáz-kibocsátás legfrissebb követelményeinek való megfeleléshez.

A jelentéstervezet pontosítja a minimális beszerzési célértékekre vonatkozó rendelkezéseket is: a hatálybalépés időpontját, a célértékek időtartamát, valamint a közbeszerzési folyamat azon releváns időpontját, amelyet a célértékek kiszámításához figyelembe kell venni.

Mivel a települések egyes tömegközlekedési ágazatait nem lehet egymástól elkülönülten kezelni, az előadó azt javasolja, hogy bizonyos helyzetekben a közbeszerzés tárgyát képező villamosokat és metróvonatokat be lehessen számítani az buszokra vonatkozó minimális beszerzési célérték teljesítésébe.

A könnyű haszongépjárművekre és nehézgépjárművekre vonatkozó minimális beszerzési célok kitűzésével ezen irányelv kiegészítő pénzügyi forrásokat tesz szükségessé az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők számára. Ezért a jelentéstervezet kihangsúlyozza, hogy a 2020 utáni uniós költségvetési és pénzügyi politikának figyelembe kell vennie és biztosítania kell az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők megfelelő pénzügyi támogatását. Ennek tükröződnie kell a jövőbeli többéves pénzügyi keretben és a fenntartható finanszírozásra és az uniós pénzügyi intézményekre vonatkozó szabályozásban.

A javasolt irányelv a közbeszerzést arra használja, hogy fokozza a tiszta üzemű közúti járművek iránti keresletet. Azonban az uniós gyártókat is védeni kell a tisztességtelen versennyel szemben. Ezért jelentéstervezetében az előadó azt javasolja, hogy a minimális beszerzési célértékek megvalósításába ne kelljen beszámítani azokat a közúti járműveket, amelyeket olyan harmadik országokban székhellyel rendelkező gyártók állítanak elő, ahol az uniós gyártók nem férnek hozzá a közúti járművek vásárlására, lízingjére, bérlésére vagy részletfizetéssel történő vásárlására irányuló közbeszerzési eljárásokhoz.


VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (11.7.2018)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

A vélemény előadója: Andor Deli

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság az irányelv felülvizsgálatára irányuló kezdeményezését. A tiszta üzemű gépjárművekbe való állami beruházás emellett azonnali hatást gyakorolhat a levegő tisztaságára, mivel kezeli a közúti közlekedés okozta légszennyezés és üvegházhatásúgáz-kibocsátás tartósan fennálló problémáját.

Az előadó támogatja az irányelv hatályának a vásárlástól eltérő beszerzési formákra, nevezetesen a járművek lízingjére, bérlésére, vagy részletfizetéssel történő vásárlására, valamint a közúti tömegközlekedési szolgáltatásokra, a különleges célú közúti személyszállítási szolgáltatásokra, a nem menetrend szerinti személyszállításra és az autóbuszok és távolsági buszok vezetővel való kölcsönzésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésekre való kiterjesztését; Emellett az előadó ki kívánja terjeszteni az irányelv hatályát a taxiszolgáltatásokra is, amennyiben azokat állami tulajdonú és bérelt gépkocsikkal nyújtják. Mivel az irányelv korlátozott alkalmazásának egyik oka annak szűk hatálya volt, ez a módosítás pozitív változást eredményez majd.

Az előadó továbbá támogatja a jelentéstételi keretrendszert, amennyiben azt elfogadható mértékű adminisztratív erőfeszítéssel alkalmazzák, amikor a „tiszta üzemű jármű” kategóriáját bevezetik a hivatalos járműnyilvántartásokba. Az átfogó jelentéstétel egyértelmű áttekintést nyújthat a piacról és lehetővé teheti a végrehajtás hatékony nyomon követését.

Az előadó üdvözli a hatások pénzben történő kifejezésére szolgáló módszertan elvetését, amely túl sok teherrel jár, és amelyet ritkán alkalmazták.

Az előadó ugyanakkor kifogásolja az irányelvben az egyértelműség hiányát, különösen az információk szétszórt jellegét, valamint a „tiszta üzemű járművekre” vonatkozó különböző definícióikat, illetve az ilyen járművek számának két különböző időszakban (2025-ig és 2025 és 2030 között) való megállapítására szolgáló módszerek bonyolultságát.

A könnyűgépjárművek vonatkozásában az irányelv azt javasolja, hogy az átmeneti időszakban (2025-ig) a nulla kipufogógáz-kibocsátású járművek – ami elsősorban a 100%-ban elektromos járművekre vonatkozik – 1 darab járműnek számítsanak. A bizonyos küszöbérték alatti kipufogógáz-kibocsátású gépjárművek is „tiszta üzemű járműveknek” minősülnek; ugyanakkor ezeket csak 0,5 értékű súlyozó tényezővel veszik figyelembe. A küszöbérték 25 CO2 g/km a kisteherautók és 40 CO2 g/km az utasszállító kisbuszok esetén, ami elsősorban a hálózatról tölthető hibrid elektromos járművekre vonatkozik.

Az előadó úgy véli, hogy ezek a számítások túlságosan bonyolultak, valamint azt is kétli, hogy a 2025-ig tartó átmeneti időszak segít majd áthidalni a technológiai szakadékot, míg a nulla kipufogógáz-kibocsátású járművek széles körben rendelkezésre nem állnak. A félreértések elkerülése érdekében és a tiszta üzemű járművek reális piacának ösztönzése érdekében minden, az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban tisztának tekintett járművet 1 darab járműként kell figyelembe venni. 2030-tól csak a nulla kibocsátású járművek felelnek meg a beszerzési célok előírásainak. Az előadónak meggyőződése, hogy 2030-ra a nulla kibocsátású járművek piaca sokkal érettebb lesz, és az ilyen járművek ára összehasonlítható lesz más járművekével. Az előadó úgy véli, hogy a túlságosan szigorú szabályok eredményeként előfordulhat, hogy a beszerzések vagy jelentős késést szenvednek, vagy, éppen ellenkezőleg, felgyorsulnak, de régi technológia alkalmazásával, amely a későbbiekben akadályozza majd az új, nulla kibocsátású technológiába való jövőbeli beruházásokat.

Uniós szinten minimális beszerzési célokat állapítottak meg, miután megfontolták a közhatóságok előtt álló, illetve a gazdasági hatékonyság tekintetében a jövőben felmerülő kihívásokat. Ugyanakkor az egyes tagállamok magasabb célértékeket alkalmazhatnak gazdasági kapacitásuk (egy főre jutó GDP-jük) és a szennyezésnek való kitettségük (a városi területek népsűrűsége) alapján.

A nehézgépjárművek vonatkozásában az irányelv javaslata értelmében az átmeneti időszak alatt (2025-ig) a biometán kiegészítésekkel alkalmazott földgázüzemű járművek elfogadottak, ám csökkentett súlyozási tényezővel, míg a következő szakaszban az irányelv egyáltalán nem határoz meg küszöbértéket és nem ad definíciót. A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén kívánja végrehajtani ezeket a határértékeket, amint azokat meghatározzák. Ugyanakkor nem állnak rendelkezésre kibocsátási normák és a nulla kipufogógáz-kibocsátás technológiája sokkal kevésbé érett, mint a könnyűgépjárművek esetén.

Ezért az előadó törölné a felhatalmazáson alapuló jogi aktusra utaló rendelkezéseket és ugyanazt a logikát alkalmazná, mint a könnyűgépjárművek esetén: minden, az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban tisztának tekintett járművet 1 járműként kell figyelembe venni. A könnyűgépjárművekre érvényes, beszerzési célokra vonatkozó érvelés alkalmazható a nehézgépjárművek esetében is.

Az előadó bízik abban, hogy ez a megközelítés technológiasemlegesebb lesz, mint a Bizottság által elfogadott, túlságosan az elektromos járművekre összpontosító módszer, és jobban megfelel majd az irányelv fő céljának, ami az iparpolitika tiszta üzemű járművek közbeszerzése révén való ösztönzése és a piaci fellendülés elősegítése.

Végezetül az előadó emlékeztet arra, hogy a tiszta járművek beszerzésére vonatkozó szabályok nem keletkeztethetnek további pénzügyi terheket, és nem vezethetnek a felmerülő költségek magasabb jegyárak, magasabb helyi adók vagy a tömegközlekedési szolgáltatások szűkítése révén való externalizálásához. Ezért felkéri a Bizottságot és a tagállamok hatóságait minden szinten, hogy bővítsék pénzügyi és nem pénzügyi ösztönzőiket a piaci elterjedés felgyorsítása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió elkötelezett a fenntartható, versenyképes, biztonságos és dekarbonizált energiarendszer megvalósítása iránt19. Az energiaunió és a 2020–2030-as időszakra szóló uniós éghajlat- és energiapolitikai keret20 ambiciózus kötelezettségvállalásokat ír elő az Unió számára arra vonatkozóan, hogy 2030-ig az 1990-es értékhez képest legalább 40 %-kal csökkentse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, legalább 27 %-kal növelje a megújuló energiaforrások felhasználásának arányát, legalább 27 %-os energiamegtakarítást érjen el, és javítsa az Unió energiabiztonságát, versenyképességét és fenntarthatóságát.

(1)  Az Unió elkötelezett a fenntartható, versenyképes, biztonságos és dekarbonizált energiarendszer megvalósítása iránt19. Az energiaunió és a 2020–2030-as időszakra szóló uniós éghajlat- és energiapolitikai keret20 ambiciózus kötelezettségvállalásokat ír elő az Unió számára arra vonatkozóan, hogy 2030-ig az 1990-es értékhez képest legalább 40 %-kal csökkentse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, legalább 35 %-kal növelje a megújuló energiaforrások felhasználásának arányát, legalább 35 %-os energiamegtakarítást érjen el, és javítsa az Unió energiabiztonságát, versenyképességét és fenntarthatóságát.

_________________

_________________

19 Az Európai Tanács 2014. október 24-i következtetései.

19 Az Európai Tanács 2014. október 24-i következtetései.

20 A Bizottság közleménye: „Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020–2030-as időszakra” (COM(2014) 0015).

20A Bizottság közleménye: „Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020–2030-as időszakra”(COM(2014)0013), melyet az Európai Parlament első olvasatban 2018. január 17-én módosított.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról szóló közleményében21 a Bizottság bejelentette, hogy ahhoz, hogy az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez (UNFCCC) csatlakozott felek 2015-ben Párizsban rendezett 21. konferenciáján tett uniós kötelezettségvállalások teljesüljenek, fel kell gyorsítani a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítését, és ezért az évszázad középére a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és szennyezőanyag-kibocsátásnak is határozottan a nulla kibocsátás felé kell közelednie. Emellett a közlekedésből származó, egészségre káros légszennyező anyagok kibocsátásának jelentős csökkentéséről is késedelem nélkül intézkedni kell. Ezt többféle szakpolitikai kezdeményezéssel el lehet érni, többek között a tiszta üzemű járművek közbeszerzésének alkalmazásával.

(2)  Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról szóló közleményében21 a Bizottság bejelentette, hogy ahhoz, hogy az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez (UNFCCC) csatlakozott felek 2015-ben Párizsban rendezett 21. konferenciáján tett uniós kötelezettségvállalások teljesüljenek, fel kell gyorsítani a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítését, és ezért az évszázad középére a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és szennyezőanyag-kibocsátásnak is határozottan a nulla kibocsátás felé kell közelednie. Emellett a közlekedésből származó, az egészségre és a környezetre káros légszennyező anyagok kibocsátásának jelentős csökkentéséről is késedelem nélkül intézkedni kell. Ezt többféle szakpolitikai kezdeményezéssel el lehet érni, többek között a tiszta üzemű járművek közbeszerzésének alkalmazásával.

_________________

_________________

21 COM(2016) 501 final.

21 COM(2016) 501 final.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amint azt a Bizottság az „Európa mozgásban – A mindenkit megillető tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitás felé való, társadalmilag igazságos átmenet programja” című közleményében23 bejelentette, ez a javaslat annak a második javaslatcsomagnak a részét képezi, amely hozzá fog járulni az Unió alacsony kibocsátású mobilitásra irányuló törekvéseinek elősegítéséhez. Ennek a javaslatcsomagnak, amelyet „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás megteremtése – A Földet védelmező, a polgárait jogokkal felruházó, az iparágai és munkavállalói számára biztonságot nyújtó Európai Unió” című bizottsági közlemény ismertet, az a célja, hogy kínálat- és keresletorientált intézkedések együttes alkalmazása révén biztosítsa, hogy az Unió ráálljon az alacsony kibocsátású mobilitáshoz vezető pályára, és egyúttal fokozza az EU mobilitási ökoszisztémájának versenyképességét.

(4)  Amint azt a Bizottság az „Európa mozgásban – A mindenkit megillető tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitás felé való, társadalmilag igazságos átmenet programja” című közleményében23 bejelentette, ez a javaslat annak a második javaslatcsomagnak a részét képezi, amely hozzá fog járulni az Unió alacsony kibocsátású mobilitásra irányuló törekvéseinek elősegítéséhez. Ennek a javaslatcsomagnak, amelyet „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás megteremtése – A Földet védelmező, a polgárait jogokkal felruházó, az iparágai és munkavállalói számára biztonságot nyújtó Európai Unió” című bizottsági közlemény ismertet, az a célja, hogy kínálat- és keresletorientált intézkedések együttes alkalmazása révén biztosítsa, hogy az Unió ráálljon az alacsony kibocsátású mobilitáshoz vezető pályára, és egyúttal fokozza az EU mobilitási ökoszisztémájának versenyképességét. A fenntartható járművek előmozdítását párhuzamosan kell végezni a tömegközlekedés további fejlesztésével, mivel ez a leggyorsabb és legköltséghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük a közúti járművek számát és ennek következtében javítsuk a levegő minőségét, illetve csökkentsük a kibocsátásokat.

_________________

_________________

23 COM(2017) 283 final.

23 COM(2017) 283 final.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az új technológiáknak köszönhető innováció elősegíti a járművek kibocsátásának csökkentését, és ezáltal a közlekedési ágazat dekarbonizációját. Az alacsony és nulla kibocsátású közúti járművek fokozott elterjedése várhatóan csökkenteni fogja a szén-dioxid-kibocsátást és egyes szennyezőanyagok (szilárd részecskék, nitrogén-oxidok és nemmetán szénhidrogének) kibocsátását, és az alacsony és nulla kibocsátású járművek növekvő globális piacán ösztönözni fogja az európai ipar versenyképességét és növekedését.

(5)  Az új technológiáknak köszönhető innováció elősegíti a járművek kibocsátása és a zajszennyezés csökkentését, támogatva ugyanakkor a közlekedési ágazat dekarbonizációját. Az alacsony és nulla kibocsátású közúti járművek fokozott elterjedése csökkenteni fogja a szén-dioxid-kibocsátást és egyes szennyezőanyagok (szilárd részecskék, nitrogén-oxidok és nemmetán szénhidrogének) kibocsátását, és ezáltal javítja majd a városok és egyéb szennyezett térségek levegőminőségét, egyben hozzájárulva az európai ipar versenyképességéhez és növekedéséhez az alacsony és nulla kibocsátású járművek növekvő globális piacán, valamint biztosítva az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának fejlesztését. Ezen túlmenően a versenykörnyezet biztosítására és ösztönzésére, valamint az e területen folytatott további kutatás és innováció ösztönzésére irányuló minden erőfeszítés alapelve a technológiasemlegesség kell hogy legyen. A levegő- és zajszennyezés csökkentése, valamint a városi és vidéki területeken az uniós levegőminőségi szabványoknak való megfelelés érdekében konkrét és nagyratörő szakpolitikákra és intézkedésekre, többek között az tiszta üzemű járművek közbeszerzésének alkalmazására van szükség.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A fenntarthatóság célkitűzéseivel összhangban az akkumulátorokat minimális környezeti hatásokkal kell előállítani az Unióban és azon kívül, különösen ami az akkumulátorok összeállításánál használt anyagok kitermelésének folyamatát illeti. A teljes gyártási folyamat üvegházhatásúgáz-kibocsátását figyelembe kell venni. A Bizottságnak a 2006/66/EK irányelv felülvizsgálatának megfelelően ambiciózus célkitűzéseket kell előterjesztenie az akkumulátorok újrahasznosíthatóságára vonatkozóan.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A piaci előrejelzések becslései szerint jelentősen csökkenni fog a tiszta üzemű járművek, így például a teljes mértékben elektromos személygépkocsik ára, és ezek a 2020-as években – különösen a teljes tulajdonosi költségeket figyelembe véve – rendkívül versenyképessé, sőt, a hagyományos járműveknél olcsóbban üzemeltethetővé válnak, az akkumulátorok kisebb költségének, valamint egyéb költségcsökkenéseknek köszönhetően, amelyek az alacsonyabb üzemanyagköltségekben és az elektromos járművek üzemeltetésével járó alacsonyabb karbantartási költségekben mutatkoznak majd meg.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c)  Jóllehet az Unió a kutatás és a nagy értékű ökoinnováció terén a vezető régiók egyike, a legnagyobb busz- és akkumulátorgyártóknak az ázsiai és csendes-óceáni térség ad otthont. Az akkumulátoros elektromos járművek globális piacának fejlődését hasonlóképpen a kínai és az egyesült államokbeli piacok mozgatják, amelyek együttesen a világpiac hozzávetőlegesen 60 %-át adják, míg az EU részesedése 28 %. Ezért nagyratörő uniós szakpolitikai keretre van szükség az innováció ösztönzéséhez és az európai ipar versenyképességének és növekedésének további előmozdításához a tiszta üzemű járművek és a kapcsolódó technológiai infrastruktúra növekvő globális piacain.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5d)  Az európai akkumulátorpiac 2025-től kezdve évente 250 milliárd euró értéket képvisel majd, mivel az akkumulátorcellák iránti európai kereslet várhatóan 200 GWh-t tesz majd ki, és 4–5 millió új munkahelyet teremthet Európában. A belföldi cellagyártó bázis hiánya azonban veszélyezteti az uniós ipari vevők pozícióját. Az uniós intézményeknek, a tagállamoknak és helyi hatóságoknak gyorsan és együttesen fel kell lépniük e versenyhátrány leküzdése és egy versenyképes akkumulátorcella-gyártási értéklánc Európában való létrehozása érdekében, amely a nyersanyagok fenntartható és felelős ellátására, megújuló energián alapuló gyártási folyamatokra, újrafeldolgozhatóságra és másodlagos felhasználásra épül.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A közigazgatási szervek beszerzési politikájukon keresztül az innovatív áruk és szolgáltatások tekintetében képesek piacokat létrehozni és támogatni. A 2014/24/EU24 és a 2014/25/EU irányelv25 olyan harmonizált közbeszerzési minimumszabályokat határoz meg, amelyek összehangolják a közigazgatási szervek és egyes közüzemi szolgáltatók által az áruk, az építési beruházások és a szolgáltatások vásárlása során alkalmazott eljárásokat. Ezen belül az uniós jogszabályok hatálya alá tartozó szerződések volumenére vonatkozó általános küszöbértékeket állapítanak meg, amelyek a tiszta üzemű járművekről szóló irányelvre is vonatkoznak.

(6)  figyelembe véve, hogy az árukra, építési beruházásokra és szolgáltatásokra fordított kormányzati kiadások a GDP mintegy 14 %-át teszik ki, a közigazgatási szervek az új járművekre és a meglévők utólagos átalakítására vonatkozó beszerzési politikájukon keresztül az innovatív áruk és szolgáltatások tekintetében képesek piacokat létrehozni és támogatni. A 2014/24/EU24 és a 2014/25/EU irányelv25 olyan harmonizált közbeszerzési minimumszabályokat határoz meg, amelyek összehangolják a közigazgatási szervek és egyes közüzemi szolgáltatók által az áruk, az építési beruházások és a szolgáltatások vásárlása során alkalmazott eljárásokat, összhangban a vásárolt áruk (köztük a járművek) környezeti előírásaival. Ezen belül az uniós jogszabályok hatálya alá tartozó szerződések volumenére vonatkozó általános küszöbértékeket állapítanak meg, amelyek a tiszta üzemű járművekről szóló irányelvre is vonatkoznak.

_________________

_________________

24 HL L 94., 2014.3.28., 65–242. o.

24 HL L 94., 2014.3.28., 65–242. o.

25 HL L 94., 2014.3.28., 243–374. o.

25 HL L 94., 2014.3.28., 243–374. o.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy vizsgálják meg a közszolgáltatások biztosítására szolgáló, nagyon alacsony kibocsátású gépjárművek üzemeltetésének támogatására és az üzemeltetési költségek csökkentésére irányuló lehetőségeket, például a nagyon alacsony kibocsátású járművek esetében az energiaadók alóli mentességek biztosítása vagy az energiaadók csökkentése révén.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A töltő és újratöltő infrastruktúrák rendelkezésre állása előfeltétele az alternatív üzemanyaggal működő járművekkel végzett fuvarozási műveleteknek, ideértve a tömegközlekedést is. Ezért a tömegközlekedést illetően az alternatív üzemanyagok infrastruktúráinak előmozdítására irányuló szempontokat meg kell erősíteni a 2014/94/EU irányelvben. Felülvizsgálat hiányában a Bizottságnak cselekvési tervet kell kidolgoznia a tömegközlekedési infrastruktúra tekintetében.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az elvégzett hatásvizsgálat kiemeli a tiszta üzemű járművek beszerzésére vonatkozó uniós szintű átfogó irányítási koncepció megváltoztatásával járó előnyöket. A hatásvizsgálat kifejti, hogy a beszerzésre vonatkozó minimális célértékek meghatározása révén – a külső költségeknek a beszerzésekkel kapcsolatos döntések során való internalizálásához képest – ténylegesen elő lehetne segíteni a tiszta üzemű járművek piaci térnyerését, ugyanakkor megjegyzi, hogy a környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési döntések meghozatalakor minden esetben figyelembe kell venni. Az európai polgárok és vállalkozások közép- és hosszú távon olyan előnyöket fognak élvezni, amelyek teljes mértékben indokolják ezt a megközelítést, feltéve, hogy ez utóbbi az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők számára nem írja elő konkrét technológia alkalmazását.

(8)  Az elvégzett hatásvizsgálat kiemeli a tiszta üzemű és energiahatékony járművek beszerzésére vonatkozó uniós szintű átfogó irányítási koncepció megváltoztatásával járó előnyöket. A hatásvizsgálat kifejti, hogy a beszerzésre vonatkozó minimális célértékek meghatározása révén – a külső költségeknek a beszerzésekkel kapcsolatos döntések során való internalizálásához képest – ténylegesen elő lehetne segíteni a tiszta üzemű járművek piaci térnyerését, ugyanakkor megjegyzi, hogy a környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési döntések meghozatalakor minden esetben figyelembe kell venni. Az európai polgárok és vállalkozások közép- és hosszú távon olyan előnyöket fognak élvezni, amelyek teljes mértékben indokolják ezt a megközelítést, feltéve, hogy ez utóbbi az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők számára nem írja elő konkrét technológia alkalmazását.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az irányelv hatályának a járművek bérlésére, lízingjére vagy részletfizetéssel történő vásárlására, a közúti tömegközlekedési szolgáltatásokra, a különleges célú közúti személyszállítási szolgáltatásokra, a nem menetrend szerinti személyszállításra és az autóbuszok vezetővel való kölcsönzésére vonatkozó szerződésekre, továbbá bizonyos postai és kézbesítési szolgáltatásokra és hulladékszállítási szolgáltatásokra való kiterjesztésével biztosítható, hogy az valamennyi releváns beszerzési módra vonatkozzon.

(9)  Az irányelv hatályának a járművek bérlésére, lízingjére vagy részletfizetéssel történő vásárlására és utólagos átalakítására, a közúti tömegközlekedési szolgáltatásokra, a különleges célú közúti személyszállítási szolgáltatásokra, a nem menetrend szerinti személyszállításra és az autóbuszok vezetővel való kölcsönzésére vonatkozó szerződésekre, továbbá bizonyos postai és kézbesítési szolgáltatásokra és hulladékszállítási szolgáltatásokra való kiterjesztésével biztosítható, hogy az valamennyi releváns beszerzési módra vonatkozzon, ugyanakkor az irányelv nem érintheti visszamenőleges hatállyal a már érvényes szerződéseket. Emellett a Bizottságnak más közlekedési módok tekintetében is meg kell vizsgálnia a tiszta üzemű járművek beszerzésének megvalósíthatóságát.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A fő érdekelt felek széles körben támogatják a tiszta üzemű járművek fogalmának a könnyű és nehéz haszongépjárművek tekintetében az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a légszennyező anyagok csökkentésére vonatkozóan megállapított követelmények figyelembevételével történő meghatározását. Annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő ösztönzők álljanak rendelkezésre az Unióban az alacsony és nulla kibocsátású járművek piaci elterjedésének támogatására, az e módosítás szerinti közbeszerzési rendelkezéseket össze kell hangolni a személygépkocsik és tehergépjárművek szén-dioxid-kibocsátása tekintetében a 2020 utáni időszakra szóló uniós jogszabályok rendelkezéseivel26. A módosított irányelv alapján végrehajtott intézkedések hozzá fognak járulnak az e követelményeknek való megfeleléshez. A közbeszerzésekre vonatkozó ambiciózusabb megközelítés további jelentős ösztönzést jelenthet a piac számára.

(10)  A módosított irányelvnek hozzá kell járulnia a könnyű és nehéz haszongépjárművek tekintetében a légszennyezőanyag- és üvegházhatásúgáz-kibocsátás, valamint a zajszennyezés csökkentéséhez. Annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő ösztönzők álljanak rendelkezésre az Unióban az alacsony és nulla kibocsátású járművek piaci elterjedésének támogatására, az e módosítás szerinti közbeszerzési rendelkezéseket össze kell hangolni a személygépkocsik és tehergépjárművek szén-dioxid-kibocsátása tekintetében a 2020 utáni időszakra szóló uniós jogszabályok rendelkezéseivel26. A módosított irányelv alapján végrehajtott intézkedések hozzá fognak járulnak az e követelményeknek való megfeleléshez. A közbeszerzésekre vonatkozó ambiciózusabb megközelítés további jelentős ösztönzést jelenthet a piac számára, és különösen a nehéz haszongépjárművek kínálatát kell tovább ösztönözni, a „tiszta üzemű” nehéz haszongépjárművek alacsonyabb szintű piaci érettsége miatt. A CO2-kibocsátások elszámolásának a „kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig” megközelítésen kell alapulnia annak érdekében, hogy a teljes üzemanyag-ellátási láncot lefedje a kitermelési szakasztól a kipufogócsőig. Ez valósághűbb módon fogja értékelni a járművek környezeti teljesítményét. A Bizottságnak ezért legkésőbb 2022. január 1-jéig ki kell dolgoznia egy módszertant a „kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig” bekövetkező kibocsátások feljegyzésére, és ennek megfelelően ki kell igazítania a 2. és 3. táblázatot.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final.

26 COM(2017) 676 final.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A kipufogócsőnél mért nulla kibocsátással rendelkező járművek szintén környezeti lábnyomot hagyhatnak maguk után az alkatrészek gyártási folyamata és az újrafeldolgozhatóság szintje miatt. A hatóságokat ezért arra kell ösztönözni, hogy a járművek beszerzésénél az ártól eltérő szempontokat – így az akkumulátorok újrafeldolgozhatóságát – is vegyék figyelembe. Az e technológiákkal kapcsolatos kutatást és fejlesztést az Unió egyéb szakpolitikáiban is elő kell mozdítani.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Mivel a könnyű haszongépjárműveket és a nehézgépjárműveket különböző célokra használják, és piaci érettségük is eltérő, célszerű volna, ha a közbeszerzési rendelkezések figyelembe vennék ezeket a különbségeket. A hatásvizsgálat alátámasztotta, hogy mindaddig, amíg uniós szinten elfogadásra nem kerülnek a nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának technológiai szempontból semleges követelményei – amelyekre vonatkozóan a Bizottság a jövőben javaslatot kíván előterjeszteni –, az alternatív üzemanyagokon alapuló megközelítés elfogadása hozzáadott értéket képvisel. A hatásvizsgálat továbbá azt is elismerte, hogy az alacsony és nulla kibocsátású városi autóbuszok piaca egyre fejlettebb, míg az alacsony és nulla kibocsátású tehergépjárművek piaca a piaci fejlődés korábbi szakaszában van.

(11)  Mivel a könnyű haszongépjárműveket és a nehézgépjárműveket különböző célokra használják, és piaci érettségük is eltérő, célszerű volna, ha a közbeszerzési rendelkezések figyelembe vennék ezeket a különbségeket. Továbbá azt is el kell ismerni, hogy az alacsony és nulla kibocsátású városi autóbuszok piacát az utóbbi időkben növekedés jellemzi, míg az alacsony és nulla kibocsátású tehergépjárművek piaca a piaci fejlődés kezdeti szakaszában van.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A tiszta üzemű járművek beszerzésére vonatkozó, 2025-re és 2030-ra szóló tagállami szintű minimális célértékek meghatározása várhatóan hozzá fog járulni a szakpolitikai kiszámíthatósághoz azokon a piacokon, ahol az alacsony és nulla kibocsátású mobilitást célzó beruházásokra van szükség. A minimális célértékek Unió-szerte hozzájárulnak a piacteremtéshez. Időt biztosítanak a közbeszerzési eljárások kiigazítására, és egyértelmű piaci jelzéssel szolgálnak. A hatásvizsgálat rámutat, hogy a tagállamok – gazdasági kapacitásuknak és az adott probléma súlyosságának a függvényében – egyre többször határoznak meg célértékeket. Az egyes tagállamokra vonatkozóan eltérő célértékeket kell meghatározni gazdasági kapacitásuk (bruttó hazai termékük) és a szennyezésnek való kitettségük (a városi területek népsűrűsége) alapján. A beszerzési minimumkövetelményeket ki kell egészíteni az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők azon kötelezettségével, hogy minden közbeszerzési eljárásuk során vegyék figyelembe a vonatkozó energetikai és környezetvédelmi szempontokat. A módosított irányelv területi hatásvizsgálata azt mutatja, hogy a hatások egyenletesen oszlanak majd meg az Unió egyes régiói között.

(12)  A tiszta üzemű járművek beszerzésére vonatkozó, 2025-ig és 2030-ig elérendő minimális célértékek meghatározása kulcsfontosságú a szakpolitikai kiszámíthatóság biztosítása szempontjából azokon a piacokon, ahol az alacsony és nulla kibocsátású mobilitást célzó beruházásokra van szükség. A minimális célértékek Unió-szerte hozzájárulnak a piacfejlesztéshez. Időt biztosítanak a közbeszerzési eljárások kiigazítására, és egyértelmű piaci jelzéssel szolgálnak, ugyanakkor segítségükkel jó példát lehet mutatni a nyilvánosság számára. A hatásvizsgálat rámutat, hogy a tagállamok – gazdasági kapacitásuknak és az adott probléma súlyosságának a függvényében – egyre többször határoznak meg célértékeket. Az egyes tagállamokat ugyanakkor arra ösztönzik, hogy alkalmazzanak ambiciózusabb célértékeket gazdasági teljesítményük (egy főre jutó bruttó hazai termékük) és a szennyezésnek való kitettségük (a városi területek népsűrűsége) alapján. Mivel gyakran előfordul, hogy ezek a paraméterek egy adott tagállamon belül nem egységesek, szükséges lesz megbízhatóságuk értékelése annak érdekében, hogy a módszertan adott esetben kiegészíthető legyen. A beszerzési minimumkövetelményeket ki kell egészíteni az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők azon kötelezettségével, hogy minden közbeszerzési eljárásuk során vegyék figyelembe a vonatkozó energetikai és környezetvédelmi szempontokat. A módosított irányelv területi hatásvizsgálata azt mutatja, hogy a hatások egyenletesen oszlanak majd meg az Unió egyes régiói között. Tekintettel a közlekedési technológiák terén jelenleg zajló fejleményekre, e minimális cél félidős felülvizsgálatára és a nemzeti paraméterek értékelésére lehet szükség ahhoz, hogy az értékek egy későbbi szakaszban kiigazíthatók legyenek.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A legnagyobb hatás akkor érhető el, ha a tiszta üzemű járművek közbeszerzésének előmozdítása olyan területekre irányul, ahol viszonylag magas a légszennyezés mértéke. Célszerű, ha a tagállami hatóságok különös figyelmet fordítanak ezekre a területekre a hazai minimális célértékek végrehajtásakor, és a vonatkozó intézkedéseiket belefoglalják az e módosított irányelv szerinti jelentéseikbe.

(13)  A legnagyobb hatás akkor érhető el, ha a tiszta üzemű járművek közbeszerzésének előmozdítása olyan területekre irányul, ahol viszonylag magas a lég- és zajszennyezés mértéke. Célszerű, ha a tagállami hatóságok különös figyelmet fordítanak ezekre a területekre a hazai minimális célértékek végrehajtásakor, és a vonatkozó intézkedéseiket belefoglalják az e módosított irányelv szerinti jelentéseikbe. Az aránytalan terhek elkerülése és az irányelv potenciális eredményeinek optimalizálása érdekében megfelelő technikai segítséget kell nyújtani a hatóságok számára.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az ezen irányelvben megállapított küszöbértékeket a piacképes és műszakilag érett termékek fejlesztése nélkül nehéz végrehajtani. Annak biztosítása érdekében, hogy az előrehaladásra vonatkozó információkat rendszeresen frissítsék, kérjük a Bizottságot, hogy készítsen kétévente jelentést, amelyben értékeli, hogy léteznek-e a tiszta járművek esetében a piacképes megoldások. Emellett a Bizottságnak és a tagállamoknak nagyobb pénzügyi és nem pénzügyi hozzájárulást kell biztosítaniuk ahhoz, hogy az ilyen tiszta járművek gyorsabban kerüljenek piacra.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  Figyelembe véve, hogy a magán közlekedési szolgáltatók pénzügyi lehetőségei jelentősen eltérnek a potenciálisan drágább, alternatív üzemanyaggal működő járművekre való áttérés tekintetében, mechanizmusokat kell rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy az ajánlattételi és pályázati eljárásokban a köz- és a magánszektorbeli fuvarozók egyenlő versenyfeltételek mellett működhessenek, valamint hogy a jelen irányelvben meghatározott minimális beszerzési célértékeknek való megfelelés költségeit ne hárítsák át a helyi önkormányzatokra, vagy azok ne eredményezzék a felmerülő magasabb költségek magasabb jegyárak, magasabb helyi adók vagy a tömegközlekedési szolgáltatások szűkítése révén való externalizálását.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az életciklusköltség-elemzés fontos eszköz az ajánlatkérő szervek és közszolgáltató ajánlatkérők számára ahhoz, hogy számba vegyék a jármű életciklusa során jelentkező energia- és környezeti költségeket, köztük az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az egyéb szennyezőanyag-kibocsátás költségét, az ezek pénzben kifejezhető értékének meghatározására szolgáló módszer alapján. Tekintettel arra, hogy a teljes életciklusra vonatkozó költségek kiszámítására vonatkozóan a 2009/33/EK irányelvben szereplő módszert kevéssé alkalmazzák, és figyelembe véve az ajánlatkérő szervek és közszolgáltató ajánlatkérők által a saját egyedi körülményeikhez és szükségleteikhez igazított módszerek használatára vonatkozóan rendelkezésre bocsátott információkat, nem célszerű kötelezővé tenni egy adott módszer használatát, hanem az ajánlatkérő szervek, közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy beszerzési eljárásaik támogatása érdekében válasszanak a különböző életciklusköltség-elemzések közül.

(14)  Az életciklusköltség-elemzés fontos eszköz az ajánlatkérő szervek és közszolgáltató ajánlatkérők számára ahhoz, hogy számba vegyék a jármű életciklusa során jelentkező energia- és környezeti költségeket, köztük az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az egyéb szennyezőanyag-kibocsátás költségét, az ezek pénzben kifejezhető értékének meghatározására szolgáló módszer alapján. Tekintettel arra, hogy a teljes életciklusra vonatkozó költségek kiszámítására vonatkozóan a 2009/33/EK irányelvben szereplő módszert kevéssé alkalmazzák, és figyelembe véve az ajánlatkérő szervek és közszolgáltató ajánlatkérők által a saját egyedi körülményeikhez és szükségleteikhez igazított módszerek használatára vonatkozóan rendelkezésre bocsátott információkat, nem célszerű kötelezővé tenni egy adott módszer használatát, hanem az ajánlatkérő szervek, közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy beszerzési eljárásaik támogatása érdekében válasszanak a különböző életciklusköltség-elemzések közül. A különböző üzemanyagtípusok teljes életciklus alatti kibocsátásának egyértelmű megértése miatt azonban a Bizottságnak olyan elemzést kell készítenie, amely egységes uniós módszertan kialakításához vezet a gyártók számára az összes üzemanyagtípus CO2-kibocsátására vonatkozó adatok következetes jelentésére.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

Recital 15

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az ezen módosított irányelv alapján végrehajtott közbeszerzésekről való jelentéstétel várhatóan egyértelmű áttekintést nyújt majd a piacról, ez pedig lehetővé teszi a végrehajtás hatékony nyomon követését. A jelentéstétel 2023-ban időközi jelentéssel veszi kezdetét, majd első alkalommal 2026-ban, azt követően pedig háromévente teljes körű jelentést kell benyújtani a minimális célértékek eléréséről. Az egyes állami szervekre nehezedő adminisztratív terhek minimálisra csökkentése és a piac hatékony áttekintése érdekében elő kell segíteni az egyszerű jelentéstételt. A Bizottság az Unió közös közbeszerzési szójegyzéke keretében biztosítani fogja az alacsony és nulla kibocsátású, illetve az alternatív üzemanyaggal működő egyéb járművek teljes körű bejelentését. A közös közbeszerzési szójegyzékben külön kódok segítik majd a közbeszerzési felhívások elektronikus adatbázisában való nyilvántartásba vételt és nyomon követést.

(15)  Az ezen módosított irányelv alapján végrehajtott közbeszerzésekről való jelentéstétel várhatóan egyértelmű áttekintést nyújt majd a piacról, ez pedig lehetővé teszi a végrehajtás hatékony nyomon követését. A jelentéstétel 2023-ban időközi jelentéssel veszi kezdetét, majd első alkalommal 2026-ban, azt követően pedig háromévente teljes körű jelentést kell benyújtani a minimális célértékek eléréséről: ennek az új jelentésnek figyelembe kell vennie az elmúlt három évben a tagállamok ökológiai fejlődését és környezetvédelmi prioritásait, az összes tagállamra egyformán alkalmazandó kritériumok szerint. Az egyes állami szervekre nehezedő adminisztratív terhek és további költségek minimálisra csökkentése és a piac hatékony áttekintése érdekében elő kell segíteni az egyszerű jelentéstételt, és a pályázati eljárásokat az átláthatóság növelése érdekében online kell lebonyolítani. A Bizottság az Unió közös közbeszerzési szójegyzéke keretében biztosítani fogja az alacsony és nulla kibocsátású, illetve az alternatív üzemanyaggal működő egyéb járművek teljes körű bejelentését. A közös közbeszerzési szójegyzékben külön kódok segítik majd a közbeszerzési felhívások elektronikus adatbázisában való nyilvántartásba vételt és nyomon követést.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A tagállamokat uniós pénzügyi eszközök felhasználásával kell támogatni nemzeti, regionális és helyi szinten a jelen irányelvben foglalt célértékek elérésében. Fontolóra kell venni az elektromos töltőállomásokra vonatkozó tagállamonkénti minimális kötelező célértékek alkalmazását az infrastruktúra közvetlen finanszírozásával, illetve az elektromos és hidrogénüzemű járművek feltöltésére szolgáló állomások finanszírozásával együtt, amennyiben azok önmagukban gazdaságilag nem életképesek. Erre a célra felhasználhatók olyan finanszírozási eszközök, mint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, amely a nagy teljesítményű, fenntartható és hatékonyan összekapcsolt transzeurópai hálózatokat támogatja a közlekedés területén, illetve az Európai Stratégiai Beruházási Alap vagy a tisztább járművek használatát és azok kapcsolódó infrastrukturális igényeit célzó, tisztább közlekedést támogató eszköz. Az átállás során fontos szerepet kell játszaniuk a tanácsadó platformoknak a beruházások megkönnyítése és elősegítése, illetve az intézményi kapacitások támogatása révén.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b)  A beruházások hatásának maximalizálása érdekében jobban össze kell hangolni a mobilitást és a várostervezést, például a fenntartható városi mobilitási tervek alkalmazása révén. A fenntartható városi mobilitási terveket több szakpolitikai területre kiterjedően, különböző irányítási szintekkel együttműködve dolgozzák ki, egybevonva a különböző közlekedési módokat, a közúti közlekedésbiztonságot, az árufuvarozást, a mobilitásirányítást és az intelligens közlekedési rendszereket. A fenntartható városi mobilitási tervek alkalmazása fontos elem, amelyet figyelembe kell venni a városi közlekedés területén megvalósuló uniós projektek finanszírozása során, többek között e módosított irányelv végrehajtása során is. Ezzel összefüggésben a fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozása során a Bizottságnak a szubszidiaritás elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett biztosítania kell a szükséges tanácsadást és technikai segítségnyújtást az illetékes hatóságok részére.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16c)  A tiszta járművek elterjedésének támogatásán túlmenően a közbeszerzések a mobilitás új formáinak motorjai is. Ösztönözni fogják a tiszta járművek használatát, és ez a városi területeken az infrastruktúra felgyorsított bevezetéséhez vezet, a digitalizáció pedig az utas- és az áruszállítás hatékonyságát fogja optimalizálni. A multimodális és megosztott mobilitás, valamint az integrált jegykiadási megoldások segítik a mobilitásra mint szolgáltatásra való áttérést.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)   Annak biztosítása érdekében, hogy a hatóságok ösztönzést kapjanak tiszta járművek beszerzésére, és a tagállamok beruházzanak az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésébe, de annak elkerülése érdekében is, hogy az ilyen beszerzések kockázattal járjanak az utasok számára, az Unió költségvetési és pénzügyi politikája 2020 után támogatást kell nyújtson a szerződő feleknek. Ennek tükröződnie kell a jövőbeli többéves pénzügyi keretben és a fenntartható finanszírozásra és az uniós pénzügyi intézményekre vonatkozó szabályozásban. A tagállamoknak emellett ki kell bővíteniük pénzügyi és nem pénzügyi ösztönzőiket, és környezetvédelmi auditokat kell előirányozniuk a tiszta járművek piaci elterjedésének felgyorsítása érdekében. Ezek az erőfeszítések csökkenteni fogják az infrastrukturális változások kezdeti magas beruházási költségeit és támogatni fogják a közlekedés dekarbonizálását.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2009/33/EK irányelv

Cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2009/33/EK irányelv a tiszta üzemű közúti járművek használatának az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról

2009/33/EK irányelv a közszolgáltatásokban használt tiszta üzemű, közúti járművek használatának az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2009/33/EK irányelv

1 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

Az irányelv előírja az ajánlatkérő szervek, az ajánlatkérők és egyes piaci szereplők számára, hogy a közúti járművek beszerzésekor vegyék figyelembe a járművek teljes élettartamához kapcsolódó energetikai és környezeti hatásokat, beleértve az energiafelhasználást, valamint a szén-dioxid- és bizonyos szennyezőanyag-kibocsátást azzal a céllal, hogy ez ösztönözze és előmozdítsa a tiszta és energiahatékony járművek piacát és javítsa a szállítási ágazatnak a Közösség környezetvédelmi, éghajlat- és energiapolitikájához való hozzájárulását.

„Az irányelv előírja az ajánlatkérő szervek, az ajánlatkérők és egyes piaci szereplők számára, hogy a közúti járművek beszerzésekor, bérlésekor, lízingelésekor vagy részletfizetéssel történő vásárlásakor vagy utólagos átalakításakor vegyék figyelembe a járművek teljes élettartamához kapcsolódó energetikai és környezeti hatásokat, beleértve az energiafelhasználást, valamint a szén-dioxid- és bizonyos szennyezőanyag-kibocsátást azzal a céllal, hogy ez ösztönözze és előmozdítsa a tiszta és energiahatékony járművek piacát és javítsa a szállítási ágazatnak az Unió környezetvédelmi, éghajlat- és energiapolitikájához való hozzájárulását.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=HU)

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

2009/33/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b.  a 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A tagállamok mentességet adhatnak az ezen irányelvben rögzített követelmények alól a 2007/46/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében említett olyan járművek beszerzésére vonatkozó szerződések esetében, amelyekre területükön nem vonatkozik a típusjóváhagyás vagy az egyedi jóváhagyás.

„A tagállamok mentességet adhatnak az ezen irányelvben rögzített követelmények alól a 2007/46/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében említett olyan járművek beszerzésére, lízingelésére, részletfizetéssel történő vásárlására vagy utólagos átalakítására vonatkozó szerződések esetében, amelyekre területükön nem vonatkozik a típusjóváhagyás vagy az egyedi jóváhagyás.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=HU)

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2009/33/EK irányelv

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt az irányelvet az alábbi szervezetek közúti járművek megvásárlására, bérlésére, lízingjére vagy részletfizetéssel történő megvásárlására vonatkozó szerződéseinél kell alkalmazni:

Ezt az irányelvet az alábbi szervezeteknek a közszolgáltatásokban használt közúti járművek megvásárlására, bérlésére, lízingjére vagy részletfizetéssel történő megvásárlására, illetve utólagos átalakítására vonatkozó, az ezen irányelv hatálybalépését követően kötött új szerződéseinél kell alkalmazni:

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2009/33/EK irányelv

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az uniós intézmények, ügynökségek és szervek

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/33/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az M1 vagy M2 kategóriába tartozó olyan jármű, amelynek CO2g/km-ben kifejezett maximális kipufogógáz-kibocsátása és valós vezetési feltételek melletti szennyezőanyag-kibocsátása nem éri el a melléklet 2. táblázatában szereplő alkalmazandó százalékos kibocsátási határértékeket; vagy

a)  az L, M1, M2 vagy N1 kategóriába tartozó olyan, nulla vagy alacsony kibocsátású, az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelv 2. cikk (1) pontjában meghatározott üzemanyagokkal meghajtott jármű, amelynek CO2g/km-ben kifejezett maximális kipufogógáz-kibocsátása és valós vezetési feltételek melletti szennyezőanyag-kibocsátása nem éri el a melléklet 2. táblázatában szereplő alkalmazandó százalékos kibocsátási határértékeket;

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/33/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az N1 kategóriába tartozó olyan jármű, amelynek CO2g/km-ben kifejezett maximális kipufogógáz-kibocsátása és valós vezetési feltételek melletti szennyezőanyag-kibocsátása nem éri el a melléklet 2. táblázatában szereplő alkalmazandó százalékos kibocsátási határértékeket; vagy

törölve

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/33/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a melléklet 3. táblázatában meghatározott M3, N2 vagy N3 kategóriájú jármű.

c)  a melléklet 3. táblázatában meghatározott, nulla vagy alacsony kibocsátású, M3, N2 vagy N3 kategóriájú jármű (nehézgépjármű).

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/33/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  „fenntartható akkumulátor”: olyan akkumulátor, amely tekintetében a teljes értékláncot figyelembe kell venni, és a végső akkumulátor termék újrahasználatra vagy újrafeldolgozásra alkalmas.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy [a hatálybalépés után 18 hónappal]-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el, amelyben pontosítja a fogalommeghatározást a CO2-kibocsátások olyan értékelése alapján, amely figyelembe veszi a teljes láncot, azaz az akkumulátor teljes életciklusát, beleértve a gyártási folyamat szén-dioxid-kibocsátásainak teljes életciklusát és az akkumulátor szénlábnyomát életciklusa végén.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/33/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b.  „fenntartható életciklusú jármű”: olyan jármű, amelyet lényegesen alacsonyabb kibocsátások mellett állítanak elő, mint a más hasonló járműtípusokat, és amelyet úgy terveztek, hogy életciklusa végén nagyobb fenntarthatóságra adjon lehetőséget, ideértve az összetevői újrahasználatának és újrafeldolgozásának lehetőségét. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy [a hatálybalépés után 18 hónappal]-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el, amelyben pontosítja a fogalommeghatározást.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/33/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 4 c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c.   „a tiszta üzemű gépjárművé utólag átalakított jármű”: olyan jármű, amelynek motorját részben vagy egészben szennyezést csökkentő és/vagy üzemanyag-megtakarítást eredményező technológiákkal alakították át, és amelyet a tiszta üzemű gépjárművekre vonatkozó, a (4) bekezdésben meghatározott követelmények szerint különféle, szennyezőanyag-kibocsátást szabályozó kiegészítő technológiák beépítésével korszerűsítettek.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/33/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 4 d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4d.   „nulla kibocsátású városi autóbusz”: olyan, az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelv 2. cikk (1) pontjában meghatározott üzemanyagokkal meghajtott, M kategóriájú jármű, amelynek nincsen vagy elhanyagolható a helyi vagy közvetlen CO2- vagy egyéb szennyezőanyag-kibocsátása.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2009/33/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a közúti járművek vásárlása, lízingje, bérlése vagy részletfizetéssel történő vásárlása során, valamint a közúti és vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződések és az ezen irányelv 3. cikkében említett közszolgáltatási szerződések esetében teljesüljenek a könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan a melléklet 4. táblázatában, a nehézgépjárművekre vonatkozóan pedig a melléklet 5. táblázatában említett minimális beszerzési célkitűzések.

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a közszolgáltatásokban használt közúti járművek vásárlása, lízingje, bérlése vagy részletfizetéssel történő vásárlása vagy alacsony kibocsátású vagy kibocsátásmentes járművekre vonatkozó követelmények szerinti utólagos átalakítása során, valamint a közúti és vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződések és az ezen irányelv 3. cikkében említett közszolgáltatási szerződések esetében teljesüljenek a könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan a melléklet 4. táblázatában, a nehézgépjárművekre vonatkozóan pedig a melléklet 5. táblázatában említett minimális beszerzési célkitűzések, továbbá szerepeljenek bennük az alternatív üzemanyagok tényleges használatát biztosító szerződéses rendelkezések. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ezen irányelvben megállapított minimális beszerzési célértékeknek való megfelelés költségeit nem hárítják át a helyi önkormányzatokra, valamint kellő pénzügyi forrásokat bocsátanak az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők számára.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2009/33/EK irányelv

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok további finanszírozást nyújtanak az állami támogatási törvény által nem érintett járművek vásárlásához.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2009/33/EK irányelv

5 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A beszerzési célértékek elérése érdekében a közszolgáltató ajánlatkérőnek a szerződések odaítélését a 2014/25/EU irányelv 82. cikkében foglaltak értelmében az összességében legelőnyösebb ajánlatra kell alapozniuk. A kiírási feltételek meghatározásánál nemcsak a tulajdonlási összköltségeket kell figyelembe venni, hanem a jármű egyéb jellemzőit is, többek között az elérhetőséget, a városi tájképbe való illeszkedését, a zajszinteket, az energiahatékonyságot, az akkumulátorok és a járműalkatrészek újrahasznosíthatóságát.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2009/33/EK irányelv

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállami hatóságok az ezen irányelv mellékletében említetteknél magasabb minimális célértékeket is alkalmazhatnak.

(2)  A tagállami hatóságok az ezen irányelv mellékletében említetteknél magasabb minimális célértékeket is alkalmazhatnak. A tagállami hatóságok alacsonyabb célértékeket is alkalmazhatnak, ha ez a nemzeti vagy regionális körülményekre – például a távolságokra és a topológiai és éghajlati feltételekre, vagy a környezeti szempontból azonos eredmény más, bizonyítottan költséghatékonyabb megoldások révén történő elérésére való képességre – figyelemmel indokolt.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

2009/33/EK irányelv

5 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„5a. cikk

 

Alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos tömegközlekedési cselekvési terv

 

(1)  Az Európai Bizottság 2020. december 31-ig cselekvési tervet nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy felgyorsuljon a közlekedési vállalatok tulajdonában lévő nehézgépjárművekhez kapcsolódó töltő és utántöltő infrastruktúrák saját járműtelepükön és karbantartási területeiken, valamint közterületeken való kiépítése.

 

(2)  E cselekvési terv tartalmazza a rendelkezésre álló uniós finanszírozási eszközökkel kapcsolatos információkat, továbbá egyértelműen bemutatja az eljárásokat, miként nyújthatók ilyen támogatások, valamint azt, hogy milyen kapcsolatban van a meglévő európai állami támogatási szabályokkal.

 

(3)  A jelentésnek tartalmaznia kell annak értékelését is, hogy az európai finanszírozási eszközöket hogyan lehetne felülvizsgálni annak érdekében, hogy az összes méretű tömegközlekedési vállalat számára finanszírozási prioritást biztosítsanak járműveik lecseréléséhez.”

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság ezen irányelv alkalmazásáról, valamint az egyes tagállamok által ezen irányelv hatékony végrehajtása érdekében hozott intézkedésekről a tagállamok jelentései alapján 2027. január 1-jétől kezdődően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1)  A Bizottság ezen irányelv alkalmazásáról, valamint az egyes tagállamok által ezen irányelv hatékony végrehajtása érdekében hozott intézkedésekről a tagállamok jelentései alapján 2027. január 1-jétől kezdődően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezt a jelentést be kell építeni az Unió közlekedési, környezetvédelmi, éghajlat- és energiapolitikájának átfogó értékelésébe. A Bizottság a tagállamok jelentése alapján 2024. január 1-jéig időközi jelentést nyújt be az ezen irányelv végrehajtása érdekében tett lépésekről.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Ezek a jelentések értékelik az irányelv és különösen az 5. cikk (3) bekezdésében foglalt lehetőségek hatását, a további intézkedések szükségességét és megfelelő esetben javaslatokat is tartalmaznak.

(2)  Ezek a jelentések értékelik az irányelv és különösen az 5. cikk hatását a tiszta üzemű és energiahatékony járművek piacának előmozdításában és stimulálásában, valamint a további intézkedések szükségességét, és megfelelő esetben javaslatokat is tartalmaznak.

E jelentésekben a Bizottság a melléklet 3. táblázatában foglalt egyes járműkategóriákban a teljes élettartamra megállapított energetikai és a környezeti hatások tekintetében a piacon elérhető legjobb alternatívának megfelelő, megvásárolt járművek névleges és relatív számát összehasonlítja e járművek teljes piacával, és megbecsüli, hogy az 5. cikk (3) bekezdésében foglalt lehetőségek hogyan befolyásolták a piacot. A Bizottság értékeli a további intézkedések szükségességét és megfelelő esetben javaslatokat is előterjeszt.

E jelentésekben a Bizottság a 4 cikk (4) bekezdésében foglalt egyes járműkategóriákban a teljes élettartamra megállapított energetikai és a környezeti hatások tekintetében a piacon elérhető legjobb alternatívának megfelelő, megvásárolt, lízingelt, bérelt vagy részletfizetéssel vásárolt vagy utólagosan átalakított járművek névleges és relatív számát összehasonlítja e járművek teljes piacával, és megbecsüli, hogy az 5. cikkben foglalt minimális célértékek hogyan befolyásolták a piacot az Unió egészében és az egyes tagállamokban. Ezen túlmenően a Bizottság értékeli ezen irányelv európai iparra gyakorolt hatásait. A Bizottság értékeli a további intézkedések szükségességét, és megfelelő esetben javaslatokat is előterjeszt.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=HU)

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a b pont (új)

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ab)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3)  A Bizottság legkésőbb az első jelentés időpontjáig megvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében említett lehetőségeket, benyújtja a 6. cikkben ismertetett módszer értékelését és szükség esetén megfelelő kiigazításokat javasol.

(3)  A Bizottság legkésőbb az első jelentés időpontjáig megvizsgálja az 5. cikkben említett minimális célértékek tagállamok általi teljesítését, benyújtja az e célok meghatározásához használt módszer értékelését, és szükség esetén a módszer vagy a célértékek megfelelő kiigazítását javasolja.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=HU)

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok 2026. január 1-jéig, majd azt követően háromévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásáról. A tagállamok 2023. január 1-jéig időközi jelentést nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésben az ezen irányelv végrehajtása érdekében tett lépésekkel, ezen belül a hatóságok és közszolgáltató ajánlatkérők által beszerzett járművek számával és kategóriájával, és a különböző irányítási szintek közötti párbeszéddel kapcsolatos információkat, a tagállamok fenti jelentéstételi tevékenységeket érintő szándékaival kapcsolatos információkat, valamint egyéb releváns információkat kell feltüntetni. Az információknak a Közös Közbeszerzési Szószedetről szóló 2195/2002/EK rendeletben (CPV)31 szereplő, a mellékletben említett kategóriákat kell követniük.

(4)  A tagállamok 2026. január 1-jéig, majd azt követően háromévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásáról. A tagállamok 2023. január 1-jéig időközi jelentést nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésben az ezen irányelv végrehajtása érdekében tett lépésekkel, ezen belül a hatóságok és közszolgáltató ajánlatkérők által beszerzett járművek számával és kategóriájával, és a különböző irányítási szintek közötti párbeszéddel kapcsolatos információkat, a tagállamok fenti jelentéstételi tevékenységeket érintő szándékaival kapcsolatos információkat, valamint a már elérhető vagy az előkészítés alatt álló pénzügyi eszközökkel, emellett az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének – különösen a tömegközlekedési hálózatok tekintetében történő – előmozdítására irányuló tagállami stratégiákkal kapcsolatos információkat kell feltüntetni. Az információknak a Közös Közbeszerzési Szószedetről szóló 2195/2002/EK rendeletben (CPV)31 szereplő, a mellékletben említett kategóriákat kell követniük.

_________________

_________________

31 HL L 340., 2002.12.16., 1. o.

31 HL L 340., 2002.12.16., 1. o.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Amint a Bizottság módszertant határoz meg a kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig bekövetkező kibocsátások feljegyzésére annak érdekében, hogy a kitermelési szakasztól a kipufogócsőig a teljes üzemanyag-ellátási láncot lefedje, felül kell vizsgálnia az 5. cikkben említett minimális célkitűzéseket és azokat az előbbieknek megfelelően ki kell igazítania.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=HU)

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Bizottság iránymutatást nyújt a tagállamoknak az ezen irányelv céljára esetleg felhasználható olyan különböző uniós forrásokról, mint például az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, amely a nagy teljesítményű, fenntartható és hatékonyan összekapcsolt transzeurópai hálózatokat támogatja a közlekedés területén, illetve az Európai Stratégiai Beruházási Alap vagy a tisztább járművek használatát célzó, a tisztább közlekedést támogató eszköz, és azok kapcsolódó infrastrukturális igényeit is mobilizálni lehetne.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

2009/33/EK irányelv

10 cikk – 5 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Az átállás során fontos szerepet kell játszaniuk a tanácsadó platformoknak a beruházások megkönnyítése és elősegítése, illetve az intézményi kapacitások támogatása révén. A Bizottságnak ezért jelentősen meg kell erősítenie az Európai Beruházási Tanácsadó Platform szerepét és kapacitásait, különösen a helyi jelenlét és a projektek előkészítésében játszott proaktív szerep révén.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet

2009/33/EK irányelv

Melléklet – 1. táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

1. táblázat: A közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 3. cikkben említett kódjai

CPV-kód

Leírás

60112000-6

Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

60130000-8

Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

60140000-1

Nem menetrendszerű utasszállítás

60172000-3

Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel

90511000-2

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

60160000-7

Közúti postai szállítás

60161000-4

Csomagszállítási szolgáltatás

 

Módosítás

1. táblázat: A közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 3. cikkben említett kódjai

CPV-kód

Leírás

60112000-6

Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

60130000-8

Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

60140000-1

Nem menetrendszerű utasszállítás

60172000-3

Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel

90511000-2

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

60160000-7

Közúti postai szállítás

60161000-4

Csomagszállítási szolgáltatás

64121100-1

Postai kézbesítési szolgáltatások

64121200-2

Csomagkézbesítési szolgáltatások

60120000-5

Taxiszolgáltatások

60170000-0

Utasszállító járművek kölcsönzése vezetővel

60171000-7

Személygépkocsi kölcsönzése vezetővel

60181000-0

Teherautó kölcsönzése vezetővel

60180000-3

Áruszállító járművek kölcsönzése vezetővel

90511100-3

Városiszilárdhulladék-gyűjtési szolgáltatások

90511200-4

Háztartásihulladék-gyűjtési szolgáltatások

90511300-5

Szemétgyűjtési szolgáltatások

90511400-6

Papírgyűjtési szolgáltatások

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet

2009/33/EK irányelv

Melléklet – 2. táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

2. táblázat: A könnyűgépjárművekre vonatkozó kibocsátási küszöbértékek

Jármű-kategóriák

2025

2030

 

CO2 g/km

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás * a kibocsátási határértékek százalékában **

CO2 g/km

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás * a kibocsátási határértékek százalékában

M1 kategóriájú járművek

25

80%

0

n.a.

M2 kategóriájú járművek

25

80%

0

n.a.

N1 kategóriájú járművek

40

80%

0

n.a.

* valós vezetési feltételek mellett az ultrafinom részecskék kibocsátása (#/km (PN)) és a nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (mg/km) az (EU) 2017/1151 rendelet IIIA. mellékletének alkalmazandó változata szerinti mérési módszerrel.

** A 715/2007/EK rendelet I. mellékletében vagy az annak helyébe lépő jogszabályokban szereplő alkalmazandó kibocsátási határérték.

 

Módosítás

2. táblázat: A könnyűgépjárművekre vonatkozó kibocsátási küszöbértékek

Jármű-kategóriák

2025

2030

 

CO2 g/km

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás * a kibocsátási határértékek százalékában **

CO2 g/km

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás * a kibocsátási határértékek százalékában

L kategóriájú járművek

25

80%

0

n.a.

M1 kategóriájú járművek

25

80%

0

n.a.

M2 kategóriájú járművek

25

80%

0

n.a.

N1 kategóriájú járművek

40

80%

0

n.a.

* valós vezetési feltételek mellett az ultrafinom részecskék kibocsátása (#/km (PN)) és a nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (mg/km) az (EU) 2017/1151 rendelet IIIA. mellékletének alkalmazandó változata szerinti mérési módszerrel.

** A 715/2007/EK rendelet I. mellékletében vagy az annak helyébe lépő jogszabályokban szereplő alkalmazandó kibocsátási határérték.

 

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet

2009/33/EK irányelv

Melléklet – 3. táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

3. táblázat: Az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos, a nehézgépjárművekre vonatkozó követelmények

Jármű-kategóriák

Alternatív üzemanyagok

M3, N2, N3 kategóriájú járművek

Villamos energia*, hidrogén, földgáz, beleértve a biometánt, gáznemű (sűrített földgáz – CNG) és cseppfolyósított (cseppfolyósított földgáz – LNG) formában

* A 2014/94/EU irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott járműben való használatra, feltéve, hogy a villamos energiát a jármű üzemszerű használatának releváns részére használják.

 

Módosítás

3. táblázat: Az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos, a nehézgépjárművekre vonatkozó követelmények

Jármű-kategóriák

Alternatív üzemanyagok

M3, N2, N3 kategóriájú járművek

az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelv 2. cikk 1. pontjában meghatározottak szerint.

 

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet

2009/33/EK irányelv

Melléklet – 4. táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

4. táblázat: A 2. táblázat szerinti könnyű haszongépjárművek részarányára vonatkozó minimális célérték a közbeszerzés keretében vásárolt összes könnyű haszongépjárművön belül, tagállami szintű bontásban*

Tagállam

2025

2030

Luxemburg

35%

35%

Svédország

35%

35%

Dánia

34%

34%

Finnország

35%

35%

Németország

35%

35%

Franciaország

34%

34%

Egyesült Királyság

35%

35%

Hollandia

35%

35%

Ausztria

35%

35%

Belgium

35%

35%

Olaszország

35%

35%

Írország

35%

35%

Spanyolország

33%

33%

Ciprus

29%

29%

Málta

35%

35%

Portugália

27%

27%

Görögország

23%

23%

Szlovénia

20%

20%

Cseh Köztársaság

27%

27%

Észtország

21%

21%

Szlovákia

20%

20%

Litvánia

19%

19%

Lengyelország

20%

20%

Horvátország

17%

17%

Magyarország

21%

21%

Lettország

20%

20%

Románia

17%

17%

Bulgária

16%

16%

* A kipufogócsőnél mért nulla kibocsátással rendelkező járműveket a célérték teljesítése szempontjából 1 darab járműként kell figyelembe venni. Minden egyéb olyan járművet, amely megfelel az e melléklet 2. táblázatában szereplő követelményeknek, 0,5 darab járműként kell figyelembe venni.

 

Módosítás

4. táblázat: A 2. táblázat szerinti könnyű haszongépjárművek részarányára vonatkozó minimális célérték a közbeszerzés keretében vásárolt összes könnyű haszongépjárművön belül, tagállami szintű bontásban*

Tagállam

2025

2030

Luxemburg

35%

35%

Svédország

35%

35%

Dánia

34%

34%

Finnország

35%

35%

Németország

35%

35%

Franciaország

34%

34%

Egyesült Királyság

35%

35%

Hollandia

35%

35%

Ausztria

35%

35%

Belgium

35%

35%

Olaszország

35%

35%

Írország

35%

35%

Spanyolország

33%

33%

Ciprus

29%

29%

Málta

35%

35%

Portugália

27%

27%

Görögország

23%

23%

Szlovénia

20%

20%

Cseh Köztársaság

27%

27%

Észtország

21%

21%

Szlovákia

20%

20%

Litvánia

19%

19%

Lengyelország

20%

20%

Horvátország

17%

17%

Magyarország

21%

21%

Lettország

20%

20%

Románia

17%

17%

Bulgária

16%

16%

* Az országspecifikus értékek megfelelő indoklás mellett egyenként kiigazíthatók a 10. cikk (3) bekezdésének megfelelően azon körülmények bizonyítható változásainak figyelembevétele érdekében, amelyek befolyással vannak az érintett tagország a vonatkozó célértékek teljesítésére vonatkozó képességére, ideértve azokat az eseteket, amikor valamely tagállam e célérték növelését kéri;

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet

2009/33/EK irányelv

Melléklet – 5. táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

5. táblázat – A 3. táblázat szerinti nehézgépjárművek részarányára vonatkozó minimális célérték a közbeszerzés keretében vásárolt összes nehézgépjárművön belül, tagállami szintű bontásban*

Tagállam

Tehergépjárművek

Buszok

 

2025

2030

2025

2030

Luxemburg

10%

15%

50%

75%

Svédország

10%

15%

50%

75%

Dánia

10%

15%

50%

75%

Finnország

9%

15%

46%

69%

Németország

10%

15%

50%

75%

Franciaország

10%

15%

48%

71%

Egyesült Királyság

10%

15%

50%

75%

Hollandia

10%

15%

50%

75%

Ausztria

10%

15%

50%

75%

Belgium

10%

15%

50%

75%

Olaszország

10%

15%

50%

75%

Írország

10%

15%

50%

75%

Spanyolország

10%

14%

50%

75%

Ciprus

10%

13%

50%

75%

Málta

10%

15%

50%

75%

Portugália

8%

12%

40%

61%

Görögország

8%

10%

38%

57%

Szlovénia

7%

9%

33%

50%

Cseh Köztársaság

9%

11%

46%

70%

Észtország

7%

9%

36%

53%

Szlovákia

8%

9%

39%

58%

Litvánia

9%

8%

47%

70%

Lengyelország

7%

9%

37%

56%

Horvátország

6%

7%

32%

48%

Magyarország

8%

9%

42%

63%

Lettország

8%

9%

40%

60%

Románia

6%

7%

29%

43%

Bulgária

8%

7%

39%

58%

* A kipufogócsőnél mért nulla kibocsátással rendelkező járműveket és azokat a földgázüzemű járműveket, amelyek kizárólag biometánt használnak (ezt biometán beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a biometánhoz való egyéb módon történő hozzáférést igazoló dokumentummal kell igazolni) a célérték teljesítése szempontjából 1 darab járműként kell figyelembe venni. Ezt a számítási módszert nem kell alkalmazni azon tagállamok esetében, amelyeknél a minimális közbeszerzési célérték meghaladja a közbeszerzés teljes volumenének 50 %-át, a felső határértéket 50 %-nál állapítva meg. Minden egyéb olyan járművet, amely megfelel az e melléklet 2. táblázatában szereplő követelményeknek, 0,5 darab járműként kell figyelembe venni.

 

Módosítás

5. táblázat – a 4. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerinti nehézgépjárművek részarányára vonatkozó minimális célérték a közbeszerzés keretében vásárolt összes nehézgépjárművön belül, tagállami szintű bontásban*

Tagállam

Tehergépjárművek

Buszok**

 

2025

2030

2025

2030

Luxemburg

10%

15%

50%

75%

Svédország

10%

15%

50%

75%

Dánia

10%

15%

50%

75%

Finnország

9%

15%

46%

69%

Németország

10%

15%

50%

75%

Franciaország

10%

15%

48%

71%

Egyesült Királyság

10%

15%

50%

75%

Hollandia

10%

15%

50%

75%

Ausztria

10%

15%

50%

75%

Belgium

10%

15%

50%

75%

Olaszország

10%

15%

50%

75%

Írország

10%

15%

50%

75%

Spanyolország

10%

14%

50%

75%

Ciprus

10%

13%

50%

75%

Málta

10%

15%

50%

75%

Portugália

8%

12%

40%

61%

Görögország

8%

10%

38%

57%

Szlovénia

7%

9%

33%

50%

Cseh Köztársaság

9%

11%

46%

70%

Észtország

7%

9%

36%

53%

Szlovákia

8%

9%

39%

58%

Litvánia

9%

8%

47%

70%

Lengyelország

7%

9%

37%

56%

Horvátország

6%

7%

32%

48%

Magyarország

8%

9%

42%

63%

Lettország

8%

9%

40%

60%

Románia

6%

7%

29%

43%

Bulgária

8%

7%

39%

58%

* Az országspecifikus értékek megfelelő indoklás mellett egyenként kiigazíthatók a 10. cikk (3) bekezdésének megfelelően azon körülmények bizonyítható változásainak figyelembevétele érdekében, amelyek befolyással vannak az érintett tagország a vonatkozó célértékek teljesítésére vonatkozó képességére, ideértve azokat az eseteket, amikor valamely tagállam e célérték növelését kéri;

** 2030-ig e beszerzési célértékek legalább 50%-át kibocsátásmentes buszoknak kell kitenniük.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása

Hivatkozások

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

29.11.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Andor Deli

22.1.2018

Vizsgálat a bizottságban

9.7.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.7.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

5

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Anna Hedh

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

29

+

ALDE

ERC

PPE

 

S&D

 

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

5

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Peter Lundgren

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Karima Delli,

 

3

0

EFDD

ENF

 

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

 

 

Szavazathelyesbítések

+

 

-

 

0

 

A jelek magyarázata:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása

Hivatkozások

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

8.11.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

TRAN

29.11.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Andrzej Grzyb

16.1.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.5.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

10

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Anthea McIntyre, Kati Piri

Benyújtás dátuma

15.10.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

10

-

EFDD

Eleonora Evi, Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

7

0

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

GUE/NGL

Younous Omarjee

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. október 22.Jogi nyilatkozat