Postupak : 2017/2281(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0322/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0322/2018

Rasprave :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Glasovanja :

PV 14/11/2018 - 14.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0458

IZVJEŠĆE     
PDF 598kWORD 69k
15.10.2018
PE 622.300v02-00 A8-0322/2018

o provedbi Sporazuma o pridruživanju EU-a s Moldovom

(2017/2281(INI))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj: Petras Auštrevičius

AMANDMANI
OBRAZLOŽENJE – SAŽETI PREGLED ČINJENICA I REZULTATA ISTRAŽIVANJA
 PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

OBRAZLOŽENJE – SAŽETI PREGLED ČINJENICA I REZULTATA ISTRAŽIVANJA

Četiri godine nakon što je EU potpisao tri sporazuma o pridruživanju, i to sporazume o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine s Moldovom, Gruzijom i Ukrajinom, i dvije godine nakon njihovog punog stupanja na snagu, Europski je parlament odlučio ocijeniti razinu provedbe tih sporazuma, u skladu sa svojom snažnom predanošću svojim istočnim partnerima i njihovim odnosima s EU-om koji se produbljuju.

U okviru priprema za ovo izvješće Odbor za vanjske poslove je, uz redovite i česte sastanke s moldovskim vlastima, vođama opozicije i predstavnicima civilnog društva te Europskom komisijom i ESVD-om, poduzeo misiju radi utvrđivanja činjenica u Moldovu u svibnju 2018. i naručio tri stručne studije koje su objavljene u posljednjih 6 mjeseci, i to o promjeni izbornih zakona, razini provedbe sporazuma o pridruživanju i institucijskom okviru za tu provedbu.

Zaključci Odbora za vanjske poslove u pogledu Sporazuma o pridruživanju s Moldovom su podijeljeni. Neosporno je da je u nekim područjima primjene sporazuma o pridruživanju i sporazuma o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine došlo do pozitivnih pomaka – poduzeti su odlučni koraci kako bi se sustavno ojačao financijski sektor i time smanjio rizik od ponavljanja velike prijevare u bankarskom sektoru poput one razotkrivene 2014., povećana je suradnja u području energetike a provedbom Sporazuma o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine bilateralna trgovina podignuta je na impresivnu razinu. Ipak, te pomake zasjenilo je sve veće nazadovanje u području temeljnih vrijednosti povezanih s demokratskim standardima koje su ključan element Sporazuma i s čijim su poštovanjem povezani i financijska pomoć EU-a moldovskoj državi i bezvizni režim za moldovske građane.

Odbor za vanjske poslove u ovom izvješću posebno ističe svoju zabrinutost u pogledu sljedećeg:

1. Izbori: izborna reforma koja nije u skladu s preporukama OESS-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, poništenje rezultata nedavnih lokalnih izbora za gradonačelnika Kišinjeva iz sumnjivih razloga i na netransparentan način, pritisak na opozicijske vođe lokalnih vlasti (posebno gradonačelnike), netransparentno isplaćivanje velikih financijskih iznosa političkim strankama.

2. Vladavina prava: nedovoljna neovisnost pravosuđa, količina utjecaja poslovnih krugova i nekih političkih vođa, ograničen napredak u borbi protiv korupcije – što je povezano i s nedavnom poreznom reformom kojom bi se mogla povećati opasnost od pranja novca – i kaznenom progonu svih onih koji su sudjelovali u prijevari u bankovnom sektoru u kojoj je nestala jedna milijarda USD i u velikim slučajevima pranja novca, nerazmjerno velik broj kaznenih postupaka koji se pokreću protiv političkih protivnika, njihovih odvjetnika i/ili obitelji te boraca za ljudska prava, neovisnih sudaca, novinara i kritičara moldovskih vlasti.

3. Mediji i civilno društvo: monopolizacija medija i oglašavanja, oslabljivanje neovisnih izvora vijesti, kašnjenje u provedbi novog zakona o audiovizualnim medijima, pokušaji ograničavanja slobode djelovanja i diskreditiranje predstavnika civilnog društva.

U izvješću se, usto što se moldovske vlasti poziva da hitno riješe te probleme u skladu sa Sporazumom i drugim bilateralnim obvezama, iznosi i stav Europskog parlamenta kao reakcija na takav razvoj događaja:

1. bilo kakve odluke o budućim isplatama makrofinancijske pomoći trebale bi se donijeti tek nakon parlamentarnih izbora planiranih za veljaču 2019. i pod uvjetom da se ti izbori provedu u skladu s međunarodno priznatim standardima i da ih ocijene specijalizirana međunarodna tijela, a Europski parlament u tom kontekstu ponovno izražava svoju spremnost da preuzme ulogu promatrača sljedećih parlamentarnih izbora;

2. isplate u okviru programa proračunske potpore trebale bi se isto tako obustaviti dok se ne ostvari znatan napredak u postizanju demokratskih standarda;

3. u međuvremenu bi ta sredstva trebalo preraspodijeliti i iskoristiti ih za pružanje potpore civilnom društvu i neovisnim medijima u Moldovi te privatnom sektoru i lokalnim vlastima;

4. podsjeća na klauzule o suspenziji u Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Moldove, prije svega na članke 2. i 455. Sporazuma, i mjerila za borbu protiv korupcije i pranja novca povezana s liberalizacijom viznog režima.

Naposljetku, u izvješću se govori i o institucijskom okviru uspostavljenom za provedbu Sporazuma, i na moldovskoj strani i na strani EU-a, s fokusom na ljudskim i stručnim kapacitetima, kojim bi se trebala zajamčiti puna provedba relevantnog zakonodavstva i nadzora provedbe. Posebice se predlaže osnivanje posebne skupine EU-a za pružanje podrške Moldovi, pod uvjetom da dođe do napretka u području demokratskih standarda, kako bi se ubrzao transfer stručnih znanja Moldovi.

Naravno, odnosi EU-a i Moldove podliježu demokratskoj raspravi i u EU-u i u Moldovi. No bez obzira na to, rijetki slučajevi u kojima su u EU-u politički stavovi motivirani nacionalnim interesima i takozvanim „geopolitičkim” argumentima ne umanjuju predanost velike većine ispunjenju ciljeva koji su EU-u i građanima Moldove najvažniji, a to su ispunjenje uzajamnih obveza koje se odnose na očuvanje zajedničkih vrijednosti demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.  


PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o provedbi Sporazuma o pridruživanju EU-a s Moldovom

(2017/2281(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 8. te glavu V., osobito članke 21., 22, 36. i 37. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), kao i dio peti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane („Sporazum”), koji je u potpunosti stupio na snagu 1. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir svoje prijašnje rezolucije, i to Rezoluciju od 5. srpnja 2018. o političkoj krizi u Moldovi nakon poništavanja rezultata izbora za gradonačelnika Kišinjeva(1), Rezoluciju od 15. studenoga 2017. o Istočnom partnerstvu uoči sastanka na vrhu u studenome 2017.(2), Rezoluciju od 4. srpnja 2017. o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi(3) i Rezoluciju od 21. siječnja 2016. o sporazumima o pridruživanju/područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom(4),

–  uzimajući u obzir potpisivanje u studenome 2017. memoranduma o razumijevanju, sporazuma o jamstvenom instrumentu te sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za mikrofinancijsku pomoć u vrijednosti od 100 milijuna EUR za razdoblje 2017. – 2018.,

–  uzimajući u obzir Nacionalni akcijski plan Moldove za provedbu Sporazuma o pridruživanju između Moldove i Europske unije,

–  uzimajući u obzir zajednički dokument radnih službi Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje o izvješću o provedbi pridruživanja u Republici Moldovi od 3. travnja 2018. (SWD(2018)0094),

–  uzimajući u obzir zajedničke izjave sa sastanaka na vrhu Istočnog partnerstva, osobito onu posljednju od 24. studenoga 2017. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove od 26. veljače 2018. o Republici Moldovi,

–  uzimajući u obzir izvješće organizacije Transparency International naslovljeno „Stanje korupcije: Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Moldova i Ukrajina”, objavljeno 2. srpnja 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće i preporuke Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (ODIHR) i Venecijanske komisije Vijeća Europe, a posebice ono od 15. ožujka 2018. o promjeni izbornih zakona u Moldovi,

–  uzimajući u obzir preporuke i aktivnosti Parlamentarne skupštine Euronest i Foruma civilnog društva Istočnog partnerstva i drugih predstavnika civilnog društva u Moldovi i njihove preporuke,

–  uzimajući u obzir zaključke misije Odbora za vanjske poslove u Moldovi 3. i 4. travnja 2018. godine,

–  uzimajući u obzir stručne studije koje je sastavio Odbor za vanjske poslove, uključujući studiju naslovljenu „Promjena izbornih zakona u trima pridruženim zemljama Istočnog partnerstva, Ukrajini, Gruziji i Moldovi, i učinak te promjene na razvoj političke situacije u tim zemljama” objavljenu 26. listopada 2017.(5), procjenu provedbe na razini EU-a naslovljenu „Sporazumi o pridruživanju između EU-a i Moldove, Gruzije i Ukrajine” objavljenu 28. lipnja 2018.(6) i komparativnu studiju naslovljenu „Razvoj institucijskog okvira za provedbu sporazuma o pridruživanju u Gruziji, Moldovi i Ukrajini” objavljenu u srpnju 2018.(7),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika, kao i članak 1. stavak 1. točku (e) te Prilog III. Odluci Konferencije predsjednika od 12. prosinca 2002. o postupku odobrenja izrade izvješća o vlastitoj inicijativi,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i mišljenje Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0322/2018),

A.  budući da su politički i gospodarski odnosi između Europske unije i Republike Moldove pojačani u okviru Istočnog partnerstva, a posebno potpisivanjem (27. lipnja 2014.) i stupanjem na snagu (1. srpnja 2016.) Sporazuma o pridruživanju EU-a s Moldovom, uključujući detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine;

B.  budući da je Sporazum o pridruživanju EU-a s Moldovom utemeljen na zajedničkim vrijednostima, uključujući „poštovanje demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda proglašenih Općom deklaracijom o ljudski pravima i definiranih Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Helsinškim završnim aktom Konferencije za europsku sigurnost i suradnju iz 1975. te Pariškom poveljom za novu Europu iz 1990.”;

C.  budući da se Moldova u okviru tog sporazuma obvezala na provedbu opsežnih nacionalnih reformi, utemeljenih na pravu i praksi EU-a, u nizu područja koja doprinose dobrom upravljanju, gospodarskom razvoju i bližoj suradnji s EU-om; budući da se EU radi potpore tim reformama obvezao Moldovi osigurati znatnu financijsku i proračunsku pomoć, koja iznosi 1,14 milijardi EUR u dodijeljenim sredstvima od 2007., uz sredstva za financiranje regionalnih programa;

D.  budući da detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine robi i uslugama omogućuje privilegiran pristup tržištu EU-a iz Moldove; budući da se, zahvaljujući detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine, obujam trgovine između EU-a i Moldove u 2017. povećao za 20% i iznosio je 4 milijarde EUR; budući da je EU trenutačno najveći trgovinski partner Moldove, koja s njime obavlja 55 % ukupne trgovine; budući da je EU i najveći ulagač u Moldovu; budući da prvi dostupni podaci za 2018. potvrđuju taj pozitivni trend; budući da je stopa korištenja povlastica Moldove 90 %, što pokazuje da je DCFTA od koristi za moldovska poduzeća, radnike i građane; budući da je postignut napredak u ključnim područjima kao što su sanitarne i fitosanitarne mjere, tehničke prepreke trgovini, carina i javna nabava; budući da su u skladu s odredbama poglavlja o trgovini i održivom razvoju osnovane domaće savjetodavne skupine koje su se dosad sastale tri puta;

E.  budući da je, nadalje, u zamjenu za provedbu reformi u Moldovi u području pravosuđa i sigurnosti, uključujući borbu protiv korupcije, EU u 2014. pristao i na odobravanje putovanja bez vize u schengenski prostor za moldovske građane koji posjeduju biometrijsku putovnicu; budući da je u prve četiri godine provedbe bezviznog režima više od 1,5 milijuna moldovskih građana iskoristilo tu povlasticu;

F.  budući da je EU u više navrata izrazio zabrinutost u pogledu narušavanja demokratskih standarda koje je posljedica nedavnih odluka moldovskih vlasti, uključujući poništenje rezultata lokalnih izbora u Kišinjevu u lipnju 2018. iz sumnjivih razloga i na netransparentan način, izbornu reformu iz srpnja 2017., koja je usvojena unatoč negativnim preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije, neostvarivanje napretka u kaznenom progonu osoba koje su sudjelovale u prijevari u bankarskom sektoru u kojoj je nestala jedna milijarda USD, koja je otkrivena 2014., te sve češće slučajeve kršenja ljudskih prava, posebno usmjerene na neovisne suce, novinare i političke protivnike;

G.  budući da EU zbog tih događaja u 2017. nije isplatio zadnja dva obroka u okviru programa proračunske potpore za reforme u sektoru pravosuđa jer moldovske vlasti nisu pokazale dovoljnu posvećenost reformi tog sektora te da je EU u 2018. obustavio isplatu prvog obroka makrofinancijske pomoći zbog neispunjenja političkih uvjeta koji su 4. srpnja 2017. utvrđeni u prilogu odluci Europskog parlamenta i Vijeća te u kojima je navedeno da je „preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći da zemlja korisnica poštuje djelotvorne demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav i vladavinu prava te da jamči poštovanje ljudskih prava”;

H.  budući da nedavni razvoj događaja nakon donošenja tih odluka uzrokuju dodatnu zabrinutost, posebno zbog takozvanog „paketa fiskalnih reformi”, koji je usvojen u srpnju 2018. i koji sadrži program porezne amnestije kojim se povećava opasnost od pranja novca, i zbog dodatnih pritisaka na opoziciju i mirne prosvjede članova opozicije te na male neovisne medijske kuće koje se bore za opstanak unatoč tome što je u srpnju 2018. donesen novi Zakon o audiovizualnim medijima;

I.  budući da se u Indeksu organizacije Transparency International o percepciji korupcije za 2017. Moldova našla na 122. mjestu od njih 180, zajedno s Azerbajdžanom i Malijem; budući da su Reporteri bez granica u Svjetskom indeksu slobode medija Moldovu smjestili na 81. mjesto od njih 180, dok je 2014. bila na 56. mjestu;

Opća načela i zajedničke vrijednosti

1.  ističe važnost Sporazuma o pridruživanju/detaljnog i sveobuhvatnog područja slobodne trgovine i prima na znanje napredak koji je Moldova dosada ostvarila; međutim, inzistira na tome da puna provedba Sporazuma o pridruživanju/detaljnog i sveobuhvatnog područja slobodne trgovine, posebno u pogledu političkih reformi, mora biti najviši prioritet jer omogućuje daljnje produbljivanje odnosa te zemlje s EU-om na korist svih moldovskih građana te otvara put dodatnim perspektivama koje proizlaze iz modela Istočno partnerstvo plus koji zagovara Parlament;

2.  pohvaljuje pokretače pozitivnih promjena u Moldovi, prije svega one koji predvode napore za reformu bankarskog sektora nakon prijevare u bankarskom sektoru 2014. godine u vrijednosti od 1 milijarde USD (što je 12 % BDP-a), napore koje bi, u skladu s pozivom EU-a i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) trebalo nastaviti ulagati; pozdravlja činjenicu da je evaluacija MMF-a iz srpnja 2018. o provedbi programa koji podržava MMF bila uspješna; poziva moldovske političare i cijelo sudstvo da podrže te napore usmjerene na reformiranje zemlje i borbu protiv korupcije u skladu s obvezama iz Sporazuma o pridruživanju jer je nedostatak političke volje jedno od najvažnijih uskih grla u provedbi vjerodostojne reforme; poziva sve političke snage na sudjelovanje u konstruktivnom dijalogu, u interesu te zemlje;

3.  izražava veliku zabrinutost zbog nazadovanja u vezi s demokratskim standardima u Moldovi gdje politički vođe koji su na vlasti podrivaju temeljne vrijednosti koje se Moldova u sklopu Sporazuma o pridruživanja posebno obvezala poštovati poput demokracije, uključujući poštene i transparentne izbore na kojima se poštuje volja građana, višestranačkog demokratskog sustava i vladavine prava, uključujući neovisnost i nepristranost pravosuđa, i to tako što podilaze poslovnim interesima, što ne nailazi na nikakvo protivljenje većine političke klase i sudstva, zbog čega je Republika Moldova pod vlašću oligarhijskih interesnih skupina, s koncentracijom gospodarske i političke moći u rukama malog broja osoba koji utječu na parlament, vladu, političke stranke, državnu upravu, policiju, sudstvo i medije, zbog čega je provedba zakonodavstva izuzetno nezadovoljavajuća i od nje građani imaju malo koristi; ponavlja svoju odlučnost da se usredotoči na ispunjavanje obveze obrane zajedničkih vrijednosti, umjesto na neuvjerljive „geopolitičke” argumente;

4.  žali zbog namjernog kršenja političkih uvjeta povezanih s demokratskim standardima u Moldovi, što se prije svega odnosi na nedavne promjene nacionalnih izbornih zakona, u kojima nisu uzete u obzir neke od najvažnijih preporuka iz zajedničkog mišljenja Venecijanske komisije i ODIHR-a, te razrješavanje Dorina Chirtoacăa dužnosti gradonačelnika Kišinjeva i poništavanje izbora Andreija Năstasea, zbog čega je došlo do obustave isplate makrofinancijske pomoći i isplata u okviru programa proračunske potpore EU-a;

5.  ponavlja svoje stajalište da bi se bilo kakve odluke o budućim isplatama makrofinancijske pomoći trebale donijeti tek nakon parlamentarnih izbora planiranih za veljaču 2019. i pod uvjetom da se ti izbori provedu u skladu s međunarodno priznatim standardima i da ih ocijene specijalizirana međunarodna tijela te smatra da bi isplata sredstava u okviru svih programa proračunske potpore trebala ostati obustavljena dok se ne postigne značajan napredak u području demokratskih standarda, što se odnosi i na reformu pravosudnog sustava i na sudski progon osoba koje su sudjelovale u prijevari u bankarskom sektoru, u skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 5. srpnja 2018.; u međuvremenu poziva Komisiju i ESVD da nastave preraspodjeljivati sredstva za potporu civilnom društvu i neovisnim medijima u Moldovi, kao i privatnom sektoru i lokalnim tijelima, među ostalim im kroz nova partnerstva i razvojne projekte, po mogućnosti uz koordinaciju s pomoći iz drugih država članica EU-a, i da koordinira napore s drugim organizacijama poput Međunarodnog monetarnog fonda kako bi se osigurala veća usklađenost u postavljanju uvjeta za isplatu financijske pomoći; s oprezom očekuje rezultate preispitivanja izbornih zakona koje provodi zakonodavni odbor za imenovanja i imunitet Parlamenta Moldove; poziva Europsku komisiju da uspostavi mehanizam za praćenje reformi, na temelju jasnih pokazatelja;

6.  podsjeća na sadržaj članaka 2. i 455. Sporazuma o pridruživanju, u skladu s kojima je poštovanje demokratskih načela temeljni element Sporazuma a kršenje tih prava može dovesti do suspenzije prava koja iz njega proizlaze; podsjeća da je potrebno uložiti velike napore kako bi se nastavili zadovoljavati pokazatelji za borbu protiv korupcije i pranja novca; zahtijeva da svi budući sporazumi budu uvjetovani reformom pravosuđa i temeljitom istragom i kaznenim progonom osoba odgovornih za prijevaru u bankarskom sektoru u kojoj je nestala jedna milijarda USD; isto tako podsjeća na pokazatelje za borbu protiv korupcije i pranja novca koji su povezani s liberalizacijom viznog režima;

Uspostavljeni institucijski okvir za provedbu Sporazuma

7.  pozdravlja usvajanje mnogih zakona u skladu s obvezama Moldove u okviru Sporazuma o pridruživanju; međutim, ističe važnost brze i potpune provedbe tih zakona kako bi se ostvario krajnji cilj Sporazuma o pridruživanju, a to je ostvarenje opipljivih i održivih poboljšanja životnih uvjeta za obične građane u Moldovi;

8.  poziva na veću uključenost Parlamenta, premijera te ministra vanjskih poslova i europskih integracija Moldove kako bi osigurali politički nadzor i praćenje Sporazuma o pridruživanju na visokoj razini, posebno s pomoću neprestanog pojednostavnjivanja relevantnih parlamentarnih i vladinih struktura i povećanja njihova administrativnog kapaciteta te koordinacije i usklađivanja planova resornih ministarstava i njihove potpune i učinkovite provedbe;

9.  pozdravlja osnivanje Međuparlamentarne skupštine Gruzije, Moldove i Ukrajine i njezino prvo zasjedanje, održano 8. i 9. lipnja 2018. u Kijevu; potiče tu skupštinu da nadzire provedbu sporazumâ o pridruživanju;

10.  poziva moldovska tijela da ulože više truda u provedbu Sporazuma o pridruživanju i da svoja djelovanja organiziraju, posebno kroz Nacionalni akcijski plan za provedbu Sporazuma o pridruživanju između Moldove i Europske unije, u skladu s konkretnim sektorima i rezultatima koje treba ostvariti, a ne u skladu s člancima Sporazuma o pridruživanju, kako bi se precizno odredili prioriteti i raspored u pogledu provedbe mjera, što bi trebale učiniti namjenske stručne jedinice na temelju procjena učinka;

11.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i Komisiju da na temelju napretka u pogledu demokratskih standarda osnuju posebnu skupinu EU-a za pružanje podrške Moldovi, kako bi se osigurao veći transfer stručnih znanja, posebno u pogledu usklađivanja moldovskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a, i koordinirala isplata financijske pomoći Moldovi za potporu provedbi Sporazuma o pridruživanju, jednom kad se ispune uvjeti za to;

12.  poziva ESVD i Komisiju da povećaju unutarnje kapacitete za pojačano praćenje provedbe Sporazuma o pridruživanju, posebno znatnim povećanjem namjenskih ljudskih resursa, te da napredak počnu ocjenjivati na kvalitativnoj razini, posebno uvođenjem postupaka provjere koji bi omogućili ocjenjivanje zaista postignute usklađenosti s pravnom stečevinom EU-a koja je obvezna u skladu sa Sporazumom o pridruživanju;

13.  pozdravlja pojačani dijalog na ministarskoj razini s Moldovom i drugim pridruženim partnerima o reformama povezanima s pridruživanjem u području trgovine te, pod uvjetom da se ostvari napredak u pogledu demokratskih standarda, podupire pokretanje takvih dijaloga u drugim područjima obuhvaćenima Sporazumom o pridruživanju, uključujući politička pitanja, slobodu i sigurnost pravosuđa te sektorsku suradnju;

14.  podsjeća na mišljenje Venecijanske komisije o izbornoj reformi u Moldovi i podržava to mišljenje prema kojemu nije postojao dovoljan konsenzus za prelazak na miješani izborni sustav za parlamentarne izbore (osim Demokratske stranke i Socijalističke stranke), što bi moglo dovesti do neželjenog utjecaja poslovnih interesa na kandidate; stoga ponovno poziva moldovske vlasti da poboljšaju izborni sustav kako bi se osiguralo da rezultati budućih izbora budu odraz volje svih moldovskih građana, a ne samo nekolicine odabranih; poziva moldovske vlasti i na to da u potpunosti provedu preporuke ODIHR-a, posebno u pogledu financiranja stranaka te slobode i pluralizma medija; ponavlja da je Europski parlament spreman preuzeti ulogu promatrača na sljedećim parlamentarnim izborima u Moldovi;

Politički dijalog i reforme, suradnja u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP)

15.  izražava zabrinutost zbog toga što je Zakon o audiovizualnim medijima donesen u srpnju 2018. u posljednji trenutak izmijenjen bez savjetovanja s civilnim društvom; poziva moldovske vlasti da u potpunosti provedu novi Zakon o audiovizualnim medijima u skladu s europskim standardima slobode i pluralizma medija kao što preporučuju Europska komisija i Venecijanska komisija; naglašava da je nužno provesti stvarno savjetovanje s civilnim društvom i neovisnim medijima u okviru tog postupka i postupka usvajanja novog zakona o oglašavanju; naglašava da je potrebno izbjeći sve pokušaje ugrožavanja pluralizma medija, posebno one koji bi dodatno potaknuli kartelizaciju medijskog tržišta i povezanog tržišta oglašavanja; poziva moldovske vlasti da usvoje novi zakon o oglašavanju, utemeljen na stvarnom savjetovanju s civilnim društvom; sa zabrinutošću napominje da su mediji u toj zemlji trenutačno iznimno monopolizirani i podređeni političkim i poslovnim grupacijama; poziva na transparentnost i pružanje namjenske pomoći neovisnim medijima, osobito lokalnim medijskim kućama, kako bi poštovali zahtjeve iz toga zakona u pogledu obveznog lokalnog sadržaja; naglašava važnost osiguravanja stvarne neovisnosti regulatorne agencije za medije;

16.  pozdravlja napore koji se ulažu u sektoru javne uprave i upravljanja javnim financijama te potiče poduzimanje daljnjih koraka za povećanje transparentnosti;

17.  pozdravlja dobru suradnju u području ZVSP-a, a posebno visoku razinu usklađenosti s izjavama u području ZVSP-a, i sudjelovanje u misijama i operacijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike, kao i suradnju Moldove s NATO-om; primjećuje napredak postignut u donošenju nove Nacionalne strategije za obranu i akcijskog plana za njezinu provedbu u razdoblju 2017. – 2021., nakon što je predsjednik Moldove povukao Nacionalnu sigurnosnu strategiju; pozdravlja stupanje na snagu sporazuma između EU-a i Moldove o razmjeni klasificiranih podataka;

18.  pohvaljuje moldovske vlasti zbog postupnog poboljšanja odnosa s Tiraspolom, ponajprije zbog uspostave mjera za jačanje međusobnog povjerenja poput otvaranja mosta Gura Bîcului-Bîcioc i potpisivanja šest dodatnih protokola, čime se poboljšava kvaliteta života građana s obiju strana rijeke Dnjestar; ponovno ističe snažnu predanost i potporu EU-a teritorijalnoj cjelovitosti Moldove te rad na pronalasku mirnog rješenja za pitanje Pridnjestrovlja; bezuvjetno podupire nastojanja OESS-a, EU-a i drugih dionika i potiče vlasti da posebno surađuju s MSP-ovima iz Pridnjestrovlja, da nastave izgrađivati međusobne odnose na ovoj razini angažmana te da poduzmu dodatne napore za promicanje ljudskih prava i da poštuju odluke Europskog suda za ljudska prava; poziva moldovske vlasti da poduzmu dodatne napore radi provedbe izmijenjenog zakona o posebnom pravnom statusu Gagauzije;

Vladavina prava i dobro upravljanje

19.  poziva vlasti da osiguraju neovisnost, nepristranost i učinkovitost sudstva i institucija specijaliziranih za borbu protiv korupcije, uključujući Vrhovno tužiteljsko vijeće, Nacionalni antikorupcijski centar, Antikorupcijski ured tužiteljstva, Nacionalno tijelo za integritet i Agenciju za povrat imovine stečene kaznenim djelima, u prvom redu tako da im se dodijele adekvatni resursi, da se pri zapošljavanju osoblja zajamče transparentni postupci odabira u kojima će sudjelovati neovisni stručnjaci te da se usvoje ustavne izmjene u skladu s preporukama Venecijanske komisije, prvenstveno usmjerene na ukidanje početnog mandata od pet godina za suce, na izmjenu sastava Vrhovnog sudskog vijeća i jačanje njegove uloge te na oduzimanje ovlasti Parlamenta da imenuje suce Vrhovnog suda; i dalje je duboko zabrinut zbog selektivnog pristupa koji se provodi u moldovskom pravosuđu i ističe da je, prema nedavnim izvješćima organizacije Transparency International, ono tek u ograničenoj mjeri neovisno od izvršne vlasti, odnosno da se koristi kao instrument protiv političkih i poslovnih protivnika; ističe da je potrebno osigurati pouzdanu uspješnost istraga u predmetima povezanima s korupcijom, među ostalim i za osobe na visokim razinama;

20.  pozdravlja izmjene zakonodavstva usvojene u srpnju 2018. kako bi se suci u većoj mjeri birali i napredovali na temelju zasluga te kako bi se povećala njihova odgovornost;

21.  ponovno poziva na to da se na temelju zaključaka i preporuka iz prvog i drugog izvješća revizora Kroll, koja bi trebalo u cijelosti objaviti, bez odgode pokrenu transparentni postupci protiv svih onih odgovornih za prijevaru u bankarskom sektoru u vrijednosti od jedne milijarde USD razotkrivenu 2014., kao i da se vrate ukradena sredstva; prima na znanje strategiju za povrat sredstava koju su donijele moldovske vlasti, ali sa zabrinutošću ističe da je istraga u tom predmetu provedena prilično neučinkovito; naglašava da sudovi moraju prestati ne postupati po čvrstim dokazima i brzo na otvorenim saslušanjima ispitati neriješene predmete ili predmete za koje su u tijeku istrage, posebno predmet povezan s Ilhanom Shorom; naglašava da je politička odluka da se banke spase javnim sredstvima dodatno pojačala gubitak povjerenja u moldovsku politiku; poziva Vijeće da razmotri sankcije protiv pojedinaca a države članice EU-a da pruže potporu istrazi;

22.  izražava zabrinutost u pogledu povećanog rizika od pranja novca jer je takozvani „paket fiskalnih reformi” usvojen na brzinu u srpnju 2018., a on sadrži i program porezne amnestije koji se može legalizirati nezakonito stečena imovina; poziva na to da se taj paket izmijeni kako bi se uklonile te mogućnosti i obvezuje se u međuvremenu posvetiti posebna pozornost njegovoj provedbi, u suradnji s Komisijom, Europskom službom za vanjsko djelovanje i drugim međunarodnim organizacijama;

23.  naglašava također da je potrebno suočiti se s pojavom organiziranog kriminala, među ostalim sa slučajevima krijumčarenja oružja i ljudi i pranja novca znatnih razmjera, posebno iz Rusije; ističe odgovornost sudaca u pogledu poštovanja vladavine prava i naglašava da bi pravomoćno osuđeni suci trebali biti upućeni na izdržavanje kazne;

24.  poziva na to da se omogući izravan uvid preko interneta u elektronske imovinske kartice viših političkih i administrativnih dužnosnika, slijedeći primjer Ukrajine;

25.  poziva moldovske vlasti da poštuju međunarodna načela i najbolje prakse kojima se jamči poticajno okruženje za civilno društvo; naglašava ključnu ulogu civilnog društva u praćenju provedbe reformi i u promicanju transparentnosti i odgovornosti javnih institucija; posebice očekuje da se u budućnosti neće donositi zakonodavstvo kojim se ograničava nacionalno ili strano financiranje moldovskih nevladinih organizacija i organizacijama civilnog društva te kojim se neopravdano povećava administrativno opterećenje i teret izvješćivanja za njih; žali zbog ograničavanja sudjelovanja građana u nizu situacija, primjerice u ožujku 2018. kad je Središnje izborno povjerenstvo odbilo zahtjev za organiziranje referenduma o izmjenama izbornog sustava;

Poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda

26.  izražava zabrinutost zbog znakova daljnjeg ograničavanja prostora za djelovanje civilnog društva u Moldovi i poziva vlasti da smjesta zaustave neopravdane ili nerazmjerne kaznene postupke, među kojima su i neki koji su pokrenuti na temelju izmišljenih optužbi, te selektivno pravosuđe protiv političkih protivnika, njihovih odvjetnika i/ili njihovih obitelji; kritički se odnosi prema činjenici da su veleposlanstva država članica EU-a i delegacija Europske službe za vanjsko djelovanje sve češće spriječeni da promatraju suđenja jer ih Moldova zatvara za javnost; izražava posebnu zabrinutost zbog ciljanih postupaka protiv boraca za ljudska prava, neovisnih sudaca poput Domnice Manole i Gheorghea Balana te novinara i kritičara vlade kao i predsjednika Demokratske stranke Moldove, Vladimira Plahotniuca; potiče nadležne vlasti da zajamče pravo na pravedno suđenje i poštovanje ljudskih prava u pritvoru; naglašava da je potrebno provesti učinkovite istrage prijavljenih slučajeva mučenja u pritvoru i psihijatrijskim ustanovama; poziva vlasti da također zajamče slobodu okupljanja i izražavanja te, posebno, održavanja mirnih prosvjeda i da se ta temeljna prava strogo poštuju, u skladu s međunarodnim standardima;

27.  pozdravlja donošenje nove Nacionalne strategije za jednakost spolova 2017. i poziva vlasti da osiguraju njezinu punu provedbu;

28.  poziva vlasti da znatno intenziviraju napore za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, prije svega ugroženih skupina, tako što će se boriti protiv govora mržnje, nasilja, socijalne isključenosti i diskriminacije – problema koji i dalje izazivaju veliku zabrinutost – protiv LGBTQI osoba, osoba s invaliditetom i manjina poput Roma, kao i protiv govora mržnje i diskriminacije na temelju spola ili političke pripadnosti;

29.  snažno osuđuje nedavno izručenje/otmice turskih državljana Turskoj zbog njihove navodne povezanosti s pokretom Gülen, čime je povrijeđeno načelo vladavine prava i temeljna ljudska prava; poziva moldovske vlasti da osiguraju da se svi zahtjevi za izručenje primljeni od trećih zemalja obrade na transparentan način i uz poštovanje sudskih postupaka u potpunosti u skladu s europskim načelima i standardima;

Trgovinska i gospodarska suradnja

30.  pozdravlja znatno povećanje uvoza iz Moldove u EU, kao rezultat stupanja na snagu DCFTA-e, i činjenicu da je EU najveći ulagač u Moldovu, ali žali zbog činjenice da navedeno nije dovelo do poboljšanja socijalnog i gospodarskog stanja građana te zemlje; upozorava da nedostatak napretka u poboljšanju životnog standarda stanovništva ugrožava pozitivan stav prema proeuropskoj orijentaciji te zemlje;

31.  podsjeća na važnost neovisnosti sudstva, borbe protiv korupcije i smanjenja administrativnog i birokratskog opterećenja za poboljšanje ulagačke i poslovne klime;

32.  potiče daljnji napredak u području sanitarnih i fitosanitarnih standarda te zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla;

33.  poziva na učinkovito poštovanje klauzula o trgovini i održivom razvoju i međunarodnih obveza, a posebno na pravilnu provedbu temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada.

34.  smatra da je regulatorno usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a ključna dimenzija DCFTA-a jer pristup tržištu EU-a i reformama zapravo u velikoj mjeri ovise o odgovarajućoj primjeni i provedbi relevantnog zakonodavstva; svjesna je znatnog izazova koji to predstavlja za upravljanje, institucije i javnu upravu u Moldovi te potiče Komisiju da osigura odgovarajuću tehničku i financijsku potporu;

Energija i druga područja suradnje

35.  pozdravlja donošenje zakona o energiji iz 2017. kao daljnjeg koraka prema prenošenju trećeg energetskog paketa u nacionalno zakonodavstvo te potiče konkretne korake za osiguravanje neovisnosti regulatorne agencije za energiju ANRE; prima na znanje napore koje Moldova ulaže u promicanje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost i smatra da je ključno poboljšati metode agroekološkog poljoprivrednog uzgoja u okviru održivog ruralnog razvoja;

36.  poziva na odlučnije poteze u području zaštite okoliša, u pogledu upravljanja vodnim resursima iz rijeke Dnjestar, gospodarenja otpadom i klimatskih promjena, u pogledu provedbe i koordinacije zakonodavstva;

Institucionalne odredbe

37.  poziva EU, njegove države članice i Moldovu da pojačaju komunikacijske aktivnosti u pogledu provedbe Sporazuma o pridruživanju i očekivanih koristi koje će građani Moldove imati od povezanih reformi i tješnje integracije s Europskom unijom; naglašava da se protiv dezinformacija koje širi Rusija treba boriti kvalitetnim informacijama koje su utemeljene na činjenicama i dostupne na svim jezicima koji se govore u Moldovi;

38.  ponovno ističe svoju odlučnost da pojača praćenje provedbe međunarodnih sporazuma s istočnim partnerima EU-a; još jedanput poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da Parlamentu i Vijeću češće dostavljaju pisana izvješća o provedbi tih sporazuma;

39.  smatra da je praksa uključivanja moldovskih državnih organa već od faze izrade nacrta relevantnog zakonodavstva korisna jer proces čini uključivijim i smanjuje tranzicijske troškove Moldove, te poziva Komisiju da u potpunosti iskoristi potencijal postupka ex-ante konzultacija;

40.  napominje da je evaluacija provedbe DCFTA-a snažno usmjerena na trgovinske tokove i prepreke trgovini; poziva Komisiju da na odgovarajući način prati i ocjenjuje provedbu DCFTA-a, obraćajući posebnu pozornost na prenošenje i primjenu pravne stečevine , kao i utjecaj na moldovsko društvo te kako bi se osiguralo javno i sveobuhvatno godišnje izvješćivanje koje uključuje izvješćivanje o tehničkoj i financijskoj potpori EU-a;

41.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i/ili Komisiju da sva godišnja izvješća o provedbi pridruživanja objavljuju istovremeno te da u istom trenutku objave i usporednu ocjenu, na temelju konkretnih pokazatelja, razine napretka u provedbi Sporazuma o pridruživanju/detaljnog i sveobuhvatnog područja slobodne trgovine u svakoj pridruženoj zemlji;

42.  donosi odluku o sastavljanju godišnjih izvješća o provedbi sporazuma o pridruživanju;

°

°  °

43.  nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću, Europskoj komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te predsjedniku, vladi i parlamentu Republike Moldove.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0303.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0440.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0283.

(4)

SL C 11, 12.1.2018., str. 82.

(5)

Studija naslovljena „Promjena izbornih zakona u trima pridruženim zemljama Istočnog partnerstva, Ukrajini, Gruziji i Moldovi, i učinak te promjene na razvoj političke situacije u tim zemljama” Europski parlament, 26. listopada 2017.

(6)

Procjena provedbe na razini EU-a naslovljena „Sporazumi o pridruživanju između EU-a i Moldove, Gruzije i Ukrajine” Europski parlament, 28. lipnja 2018.

(7)

Studija naslovljena „Razvoj institucijskog okvira za provedbu sporazuma o pridruživanju u Gruziji, Moldovi i Ukrajini” Europski parlament, srpanj 2018.


MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu (21.6.2018)

upućeno Odboru za vanjske poslove

o provedbi sporazuma o pridruživanju EU-a s Moldovom

(2017/2281(INI))

Izvjestitelj za mišljenje: David Martin

PRIJEDLOZI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

A.  budući da se Sporazum o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine (DCFTA) između EU-a i Moldove primjenjuje od 2014. godine;

B.  budući da se izvoz iz Moldove u EU povećao za više od 15 % od stupanja na snagu DCFTA-a i sada ta država u EU izvozi 66 % svog ukupnog izvoza;

C.  budući da se Moldova služi povlasticama u stopi od 90 %, što pokazuje da je DCFTA od koristi za moldovska poduzeća, radnike i građane;

D.  budući da je učinkovita provedba DCFTA-a uvjetovana kontinuiranim ulaganjem napora Moldove u jačanje reformi u područjima povezanima s vladavinom prava, upravljanjem, institucijskim kapacitetom i javnom upravom, uključujući područja povezana s trgovinom;

E.  budući da je postignut napredak u ključnim područjima kao što su sanitarne i fitosanitarne mjere, tehničke prepreke trgovini, carina i javna nabava;

F.  budući da su u skladu s odredbama poglavlja o trgovini i održivom razvoju osnovane domaće savjetodavne skupine koje su se dosad sastale tri puta;

1.  pozdravlja znatno povećanje uvoza iz Moldove u EU kao rezultat stupanja na snagu DCFTA-a; naglašava da DCFTA treba biti pokretač gospodarske diversifikacije i, u skladu s tim, potiče Komisiju da pruži potporu Moldovi u utvrđivanju ključnih prioritetnih područja za njegovu provedbu; smatra da liberalizaciju trgovine treba pažljivo provoditi kako bi se troškovi smanjili, a korist za Moldovu maksimalno povećala;

2.  pozdravlja stvaranje oko 1 500 radnih mjesta kao rezultata potpore malim poduzećima i ponavlja da je potrebno nastaviti poticati mala i srednja poduzeća i novoosnovana poduzeća, posebno s obzirom na njihov važan doprinos gospodarskom rastu, zapošljavanju, inovacijama i poslovnoj kreativnosti;

3.  naglašava da je krajnji cilj DCFTA-a postizanje konkretnog i održivog poboljšanja životnih uvjeta običnih građana Moldove jer je ta zemlja i dalje jedna od najsiromašnijih u Europi, te stoga potiče državna tijela da se podvrgnu učinkovitoj reformi kako bi se u tu svrhu životni standard poboljšao;

4.  očekuje da Moldova nastavi putem reformi i to ne samo u područjima strogo povezanima s trgovinom kao što je na primjer restrukturiranje financijskog i energetskog sektora, nego i u područjima vladavine prava, javne uprave, pravosudnog sektora, upravljanja javnim financijama, medijske slobode, rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena te jačanja borbe protiv korupcije; također podsjeća na važnost učinkovite provedbe nedavno uvedenih reformi i pravnih instrumenata; poziva na konkretne korake u svim navedenim sektorima, u skladu s očekivanjima naglašenim rezolucijom Parlamenta o makrofinancijskoj pomoći Republici Moldovi(1), te podsjeća na to da su vođene razne rasprave o stanju u Moldovi i da je Parlament pozivao na to da napori za postizanje reformi budu transparentni te da se postave strogi uvjeti za opipljive rezultate u područjima koja je potrebno poboljšati; pohvaljuje odluku o prenošenju Direktive EU-a o borbi protiv pranja novca;

5.  smatra da je regulatorno usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a ključna dimenzija DCFTA-a jer pristup tržištu EU-a i reformama zapravo u velikoj mjeri ovise o odgovarajućoj primjeni i provedbi relevantnog zakonodavstva; svjesna je znatnog izazova koji to predstavlja za upravljanje, institucije i javnu upravu u Moldovi te potiče Komisiju da osigura odgovarajuću tehničku i financijsku potporu; potiče Komisiju da razmotri osnivanje skupine za potporu Moldovi, po uzoru na skupinu za Ukrajinu;

6.  smatra da je praksa uključivanja moldovskih državnih organa već od faze izrade nacrta relevantnog zakonodavstva korisna jer proces čini uključivijim i smanjuje tranzicijske troškove Moldove, te poziva Komisiju da u potpunosti iskoristi potencijal postupka ex-ante konzultacija;

7.  ističe ključnu ulogu koju u praćenju DCFTA-a imaju domaće savjetodavne skupine te podsjeća da bi uključene strane trebale zajamčiti odgovarajuće financiranje i uravnoteženu zastupljenost civilnog društva.

8.   napominje da je evaluacija provedbe DCFTA-a snažno usmjerena na trgovinske tokove i prepreke trgovini; poziva Komisiju da na odgovarajući način prati i ocjenjuje provedbu DCFTA-a, obraćajući posebnu pozornost na prenošenje i primjenu pravne stečevine , kao i utjecaj na moldovsko društvo te kako bi se osiguralo javno i sveobuhvatno godišnje izvješćivanje koje uključuje izvješćivanje o tehničkoj i financijskoj potpori EU-a;

9.  poziva na učinkovito poštovanje klauzula o trgovini i održivom razvoju i međunarodnih obveza, a posebno na pravilnu provedbu temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

21.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

1

0

ECR

Kosma Złotowski

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0283.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

5

17

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Norica Nicolai, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ivan Štefanec


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

ALDE

Norica Nicolai

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Ioan Mircea Paşcu

17

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

S&D

Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Boris Zala

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 5. studenog 2018.Pravna napomena