Eljárás : 2018/0065(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0346/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0346/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 29/11/2018 - 8.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0466

JELENTÉS     ***I
PDF 643kWORD 84k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

a 168/2013/EU rendeletnek az Euro 5 környezetvédelmi szintnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Daniel Dalton

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 168/2013/EU rendeletnek az Euro 5 környezetvédelmi szintnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0137),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0120/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0346/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Pontosítani kell, hogy a segédmotoros kerékpárok (L1e és L2e kategória) mentességet kapnak az OBD II. fázisának követelményei alól, és a mentességet ki kell terjeszteni a könnyű négykerekű motorkerékpárokra (L6e kategória), valamint az Enduro (L3e-AxE) és a Triál (L3e-AxT) motorkerékpár-alkategóriára.

törölve

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Tekintettel arra, hogy az L1e és L2e kategóriájú segédmotoros kerékpárokra az OBD II. szakaszának követelményei eleve nem vonatkoznak, azon L6e kategóriájú járműveket is mentesíteni kell e követelmények alól, amelyeket a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó előírásoknak megfelelően terveznek és gyártanak, meglehetősen kis mennyiségben.

(4)  Tekintettel arra, hogy az L1e és L2e kategóriájú járművekre az OBD I. szakaszának követelményei eleve nem vonatkoznak, azon L6e kategóriájú járműveket is mentesíteni kell e követelmények alól, amelyeket a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó előírásoknak megfelelően terveznek és gyártanak, meglehetősen kis mennyiségben.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Pontosítani kell, hogy az L1e és L2e kategóriájú járművek mentességet kapnak az OBD II. fázisának követelményei alól, és a mentességet ki kell terjeszteni a könnyű négykerekű motorkerékpárokra (L6e kategória), valamint az Enduro (L3e-AxE) és a Triál (L3e-AxT) motorkerékpár-alkategóriára.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Euro 5 határértékek teljesítéséhez szükséges technológia már rendelkezésre áll, de – a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke (4) bekezdésének megfelelően elkészített átfogó környezeti hatásvizsgálat alapján – a Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak megküldött, az Euro 5 kibocsátási szintről szóló jelentés megállapítja, hogy az Euro 5 kibocsátási határértékeknek az egyes L kategóriájú járművek (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT és L3e-AxE) vonatkozásában való alkalmazásának időpontját 2020-ról 2022-re kell halasztani, hogy az alapforgatókönyvhöz képest növekedjen a költség-haszon arány. Ráadásul e járművek gyártói főként kkv-k, és több időre van szükségük ahhoz, hogy költséghatékony módon át tudjanak térni a kibocsátásmentes – például elektromos – erőátviteli rendszerekre.

(7)  Az Euro 5 határértékek teljesítéséhez szükséges technológia már rendelkezésre áll, de – a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke (4) bekezdésének megfelelően elkészített átfogó környezeti hatásvizsgálat alapján – a Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak megküldött, az Euro 5 kibocsátási szintről szóló jelentés megállapítja, hogy az Euro 5 kibocsátási határértékeknek az egyes L kategóriájú járművek (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT és L3e-AxE) vonatkozásában való alkalmazásának időpontját 2020-ról 2024-re kell halasztani, hogy az alapforgatókönyvhöz képest növekedjen a költség-haszon arány. Ráadásul e járművek gyártói főként kkv-k, és több időre van szükségük ahhoz, hogy költséghatékony módon át tudjanak térni a kibocsátásmentes – például elektromos – erőátviteli rendszerekre.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A 168/2013/EU rendelet 30. cikkénel (1) bekezdése előírja, hogy az EU-típusbizonyítványhoz mellékelni kell a vizsgálati eredményeket. Egyértelművé kell tenni, hogy ebben az esetben a vizsgálati eredmények rögzítésére szolgáló lapról van szó. Ezért a 30. cikk (1) bekezdését módosítani kell annak érdekében, hogy a megfelelő melléklet megnevezése szerepeljen benne.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A 168/2013/EU rendelet felhatalmazta a Bizottságot, hogy öt éven keresztül felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amely időszak 2018. március 21-én jár le. Mivel a típusjóváhagyással kapcsolatos jogi aktusok elemeit folyamatosan aktualizálni kell a műszaki fejlődés fényében vagy a felhatalmazások alapján egyéb módosítások bevezetése céljából, a szóban forgó rendelet 75. cikkének (2) bekezdését módosítani kell annak érdekében, hogy a felhatalmazás további öt évig érvényes legyen, a hallgatólagos meghosszabbítás lehetőségével.

(9)  A 168/2013/EU rendelet felhatalmazta a Bizottságot, hogy öt éven keresztül felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amely időszak 2018. március 21-én lejárt. Mivel a típusjóváhagyással kapcsolatos jogi aktusok elemeit folyamatosan aktualizálni kell a műszaki fejlődés fényében vagy a felhatalmazások alapján egyéb módosítások bevezetése céljából, a szóban forgó rendelet 75. cikkének (2) bekezdését módosítani kell annak érdekében, hogy a felhatalmazás további öt évig érvényes legyen, a hallgatólagos meghosszabbítás lehetőségével, szavatolva ugyanakkor a jogbiztonságot a már elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

168/2013/EU rendelet

21 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A IV. melléklet 1.8.3. pontjában meghatározott időpontoktól kezdve az L3, L4e, L5e és L7e (al)kategóriájú járműveket OBD I. fázisú rendszerrel kell felszerelni, amely ellenőrzi a kibocsátáscsökkentési rendszert mindenféle áramköri vagy elektronikai meghibásodás szempontjából, és működésbe lép, ha a VI. melléklet B2. táblázatában megállapított kibocsátási küszöbök túllépésére kerül sor. Az említett (al)kategóriájú járművekben használt OBD I. fázisú rendszereknek azt is jelezniük kell, ha a jármű olyan üzemmódba vált, amely jelentősen csökkenti a motornyomatékot.

(4)  A IV. melléklet 1.8.3. pontjában meghatározott időpontoktól kezdve az L3e, L4e, L5e és L7e (al)kategóriájú járműveket OBD I. fázisú rendszerrel kell felszerelni, amely ellenőrzi a kibocsátáscsökkentési rendszert mindenféle áramköri vagy elektronikai meghibásodás szempontjából, és működésbe lép, ha a VI. melléklet B2. táblázatában megállapított kibocsátási küszöbök túllépésére kerül sor. Az említett (al)kategóriájú járművekben használt OBD I. fázisú rendszereknek azt is jelezniük kell, ha a jármű olyan üzemmódba vált, amely jelentősen csökkenti a motornyomatékot.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

168/2013/EU rendelet

30 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a.  A 30. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

b)  a vizsgálati eredmények;

b)   a vizsgálati eredmények rögzítésére szolgáló lap;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

168/2013/EU rendelet

44 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2b.  A 44. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Az első albekezdés kizárólag olyan, az Unió területén található járművekre vonatkozik, amelyek gyártásuk idején érvényes EU-típusjóváhagyással rendelkeztek, azonban az EU-típusjóváhagyás érvényességének megszűnése előtt nem kerültek forgalmazásra, nyilvántartásba vételre vagy forgalomba helyezésre.

Az első albekezdés kizárólag olyan, az Unió területén található járművekre vonatkozik, amelyek gyártásuk idején érvényes EU-típusjóváhagyással rendelkeztek, amelyeket azonban ezen EU-típusjóváhagyás érvényességének lejárta előtt nem vettek nyilvántartásba, és nem helyeztek forgalomba.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

168/2013/EU rendelet

75 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 18. cikk (3) bekezdésében, a 20. cikk (2) bekezdésében, a 21. cikk (8) bekezdésében, a 22. cikk (5) és (6) bekezdésében, a 23. cikk (6) és (12) bekezdésében, a 24. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (8) bekezdésében, a 32. cikk (6) bekezdésében, a 33. cikk (6) bekezdésében, az 50. cikk (4) bekezdésében, az 54. cikk (3) bekezdésében, a 57. cikk (12) bekezdésében, a 65. cikkben és a 74. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása tízéves időtartamra szól, 2013. március 22-től kezdődő hatállyal. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik öt évvel. A Bizottság legkésőbb 2022. június 22-ig és azt követően kilenc hónappal a mindenkori ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról.

(2)  A Bizottságnak a 18. cikk (3) bekezdésében, a 20. cikk (2) bekezdésében, a 21. cikk (8) bekezdésében, a 22. cikk (5) és (6) bekezdésében, a 23. cikk (6) és (12) bekezdésében, a 24. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (8) bekezdésében, a 32. cikk (6) bekezdésében, a 33. cikk (6) bekezdésében, az 50. cikk (4) bekezdésében, az 54. cikk (3) bekezdésében, a 57. cikk (12) bekezdésében, a 65. cikkben és a 74. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól, 2013. március 22-től kezdődő hatállyal. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik öt évvel. A Bizottság legkésőbb 2022. június 22-ig és azt követően kilenc hónappal a mindenkori ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

168/2013/EU rendelet

II melléklet – C1 szakasz – 11 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  A II. melléklet C1. szakaszában a 11. sorban az „X” jelet el kell hagyni az L6e-A és L6e-B alkategóriákra vonatkozóan;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

168/2013/EU rendelet

V melléklet – B szakasz

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a.  Az V. melléklet B. szakaszában az első oszlop második sorának szövege helyébe a következő szöveg lép:

I. típusú vizsgálat (19) Részecske-tömeg (csak az Euro 5-ös szinten) (6)

„I. típusú vizsgálat (19) Részecske-tömeg (csak az Euro 5-ös szinten)”;

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

168/2013/EU rendelet

VI melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b.  A VI. melléklet a következőképpen módosul:

 

a)  a B1. szakaszban az „L6e-A” jármű-kategóriára vonatkozó első sort el kell hagyni;

 

b)  a B2. szakasz első sorában a (6) magyarázó megjegyzésre való hivatkozást el kell hagyni;

 

c)  a B2. szakasz első sorában az „L3e-L7e (6)” kifejezést a következővel kell felváltani: „L3e, L4e, L5e, L7e”; „Az L1e és L2e kategória kivételével valamennyi L kategóriájú jármű” kifejezést pedig a következővel kell felváltani: „Az L1e, L2e és L6e kategória kivételével valamennyi L kategóriájú jármű”;

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – a pont

168/2013/EU rendelet

IV melléklet – 1 táblázat – 1.1.2.1. pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

1.1.2.1.

Euro 4: VI. melléklet A1. táblázat

L1e, L2e, L6e

2017.1.1.

2018.1.1.

2020.12.31. L2e-U és L6e-B: 2022.12.31.

Módosítás

1.1.2.1.

Euro 4: VI. melléklet A1. táblázat

L1e, L2e, L6e

2017.1.1.

2018.1.1.

2020.12.31. L2e-U és L6e-B: 2024.12.31.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – a pont

168/2013/EU rendelet

IV melléklet – 1 táblázat – 1.1.2.2. pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

1.1.2.2.

Euro 4: VI. melléklet A1. táblázat

L3e,L4e,L5e,L7e

2016.1.1.

2017.1.1.

2020.12.31. L3e-AxE és L3e-AxT 2022.12.31.

Módosítás

1.1.2.2.

Euro 4: VI. melléklet A1. táblázat

L3e,L4e,L5e, L7e

2016.1.1.

2017.1.1.

2020.12.31. L3e-AxE és L3e-AxT 2024.12.31.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – a pont

168/2013/EU rendelet

IV melléklet – 1 táblázat – 1.1.2.3. pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

1.1.2.3.

Euro 5: VI. melléklet A2. táblázat

L1e-L7e

2020.1.1. L2e-U; L3e-AxE ;L3e-AxT és L6e-B: 2022.1.1.

2021.1.1. L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT és L6e-B: 2023.1.1.

„;

Módosítás

1.1.2.3.

Euro 5: VI. melléklet A2. táblázat

L1e-L7e

2020.1.1. L2e-U; L3e-AxE ;L3e-AxT és L6e-B: 2024.1.1.

2021.1.1. L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT és L6e-B: 2025.1.1.

„;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – c pont

168/2013/EU rendelet

IV melléklet – 3 táblázat – 1.8.4. pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

1.8.4.

Az OBD II. fázisára vonatkozó funkcionális követelmények a katalizátor ellenőrzésének kivételével

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

2020.1.1.

2021.1.1.

2024.12.31.

 

Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárások (VIII. típusú vizsgálat)

 

 

 

 

 

Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B1. táblázat

 

 

 

 

Módosítás

1.8.4.

Az OBD II. fázisára vonatkozó funkcionális követelmények a katalizátor ellenőrzésének kivételével

L3e (az L3e-AxE és L3e-AxT kivételével), L4e, L5e-A, L7e-A

2020.1.1.

2021.1.1.

2024.12.31.

 

Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárások (VIII. típusú vizsgálat)

 

 

 

 

 

Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B1. táblázat

 

 

 

 

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – c pont

168/2013/EU rendelet

IV melléklet – 3 táblázat – 1.8.5. pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

1.8.5.

Az OBD II. fázisára vonatkozó funkcionális követelmények

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

2024.1.1.

2025.1.1.

„;

 

Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárások (VIII. típusú vizsgálat)

 

 

 

 

 

Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B2. táblázat

 

 

 

 

Módosítás

1.8.5.

Az OBD II. fázisára vonatkozó funkcionális követelmények

L3e (az L3e-AxE és L3e-AxT kivételével), L4e, L5e-A, L7e-A

2024.1.1.

2025.1.1.

„;

 

Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárások (VIII. típusú vizsgálat)

 

 

 

 

 

Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B2. táblázat

 

 

 

 


INDOKOLÁS

Ez a jelentés bizonyos típusú, két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok egy részének a 168/2013/EU rendeletben szabályozott típus-jóváhagyási követelményeiről szól.

A két-, három- és bizonyos négykerekű járművekre vonatkozó Euro 5 kibocsátási követelményeket bevezető jogszabály elfogadásakor a társjogalkotók úgy rendelkeztek, hogy átfogó környezeti tanulmányt kell készíteni annak érdekében, hogy pontosan meghatározzák az Euro 5 követelményrendszerre való áttérés mikéntjét, különösen az L kategória alcsoportjainak tekintetében.

Ez a munka tavaly lezárult, a jelentés pedig a tanulmány közzétételét követő jogalkotási javaslatokkal foglalkozik.

Az ajánlások nagyrészt összhangban vannak a 2013. évi rendelet elfogadásakor meghatározott szakpolitikával. A Bizottság javaslata nem tartalmaz jelentős módosítást vagy halasztást a kibocsátással kapcsolatos követelmények tekintetében, eltekintve néhány kisebb piaci szegmenstől, ahol a költség-haszon elemzés negatív hatást mutat.

Az előadó javasolja, hogy az említett csekély számú és néhány osztályba tartozó jármű tekintetében kövessék a környezeti tanulmányban megfogalmazott, az Euro 5 követelmények alkalmazásának elhalasztására vonatkozó ajánlásokat.

Az előadó rokonszenvez a tanulmányban felsorakoztatott érvekkel, nevezetesen azzal, hogy a jelenlegi erőátviteli rendszerekről az alacsonyabb kibocsátású alternatív erőátviteli rendszerekre való áttérés az említett mopedautók és speciális motorkerékpárok esetében nehéz, és jelentős társadalmi és gazdasági költséggel jár.

Ideális esetben ezek a járművek lehetnének elektromos meghajtásúak; kialakításukból és a szabályozásból adódóan azonban méretük korlátozott. Az akkumulátorok mérete és tömege, továbbá a költségek azt eredményezik, hogy ezek az elektromos járművek a létező dízelüzemű modellekhez képest túl költségesek, és hatótávolságuk korlátozott.

A nehezebb és drágább erőátviteli rendszerek miatt ezek a járművek sokat veszítenek vonzerejükből és hasznosságukból elsődleges vásárlóik szemében, akik jellemzően vidéken élő idősebb emberek vagy olyan fiatalok, akik a robogónál nagyobb teljesítményű járművet szeretnének.

Idővel azonban elérhetővé válnak majd az elektromos erőátviteli rendszerek, ezért inkább helyénvaló az Euro 5 előírások betartásának követelményét későbbre halasztani, mintsem eltörölni.

Így megfelelő egyensúlyt teremtünk a környezetvédelem és azon társadalmi és gazdasági kötelesség között, hogy ki kell elégíteni a lakosság bizonyos rétegeinek mobilitási igényeit, és támogatni kell azokat a kkv-ket, amelyek a szóban forgó mopedautókat gyártják.

Mindez tükrözi az említett járművek által gyakorolt hatás mértékét is, mivel e járműveket nem használják széles körben, és az európai eladások száma csekély.

Az előadó ezért – a független ajánlással összhangban – az átállás határidejére a 2024. évet javasolja.

Az előadó egyéb helyeken is javasolja a Bizottság javaslatának néhány módosítását.

Meg kell jegyezni, hogy a Tanács már áttekintette a Bizottság javaslatát, és általános megközelítést fogadott el. Az általános megközelítésben néhány egyéb módosítást is tettek, amelyekkel tökéletesítették a szöveget, hibákat javítottak vagy kihagyásokat pótoltak.

Az előadó ezért az említett módosítások átvételét javasolta, miután konzultált a Bizottsággal, amely egyetértett azzal, hogy ezek a helyesbítések technikai javításoknak minősülnek.

Annak érdekében, hogy e jelentés minél hamarabb elfogadásra kerüljön, hogy a gyártók a jogi követelményeknek megfelelően tervezhessék a termelést, indokolt a szövegről szóló tárgyalásokat korlátozni, amennyiben nincs rájuk szükség.

Az előadó figyelembe vette más bizottságok véleményben előterjesztett módosításait; ezeket azonban nem találja szükségesnek. A manipulálás elleni és kiiktató eszközök problémájára vonatkozóan a 2013. évi rendelet cikkei és a későbbi – többek között a legújabb, idén elfogadott –, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok már megállapítják a jogi kötelezettségeket. Ez a helyzet tehát más, mint a gépjárművekkel kapcsolatos vívmányok terén a közelmúltban bevezetett megoldások, az előadó véleménye szerint a szóban forgó módosításokat a jogszabályok már jelenlegi formájukban is magukban foglalják.


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (17.9.2018)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a 168/2013/EU rendeletnek az Euro 5 környezetvédelmi szintnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Pontosítani kell, hogy a segédmotoros kerékpárok (L1e és L2e kategória) mentességet kapnak az OBD II. fázisának követelményei alól, és a mentességet ki kell terjeszteni a könnyű négykerekű motorkerékpárokra (L6e kategória), valamint az Enduro (L3e-AxE) és a Triál (L3e-AxT) motorkerékpár-alkategóriára.

törölve

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Tekintettel arra, hogy az L1e és L2e kategóriájú segédmotoros kerékpárokra az OBD II. szakaszának követelményei eleve nem vonatkoznak, azon L6e kategóriájú járműveket is mentesíteni kell e követelmények alól, amelyeket a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó előírásoknak megfelelően terveznek és gyártanak, meglehetősen kis mennyiségben.

törölve

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Enduro és a Triál motorkerékpárok élettartama rövid, és jellegükben és használatukban nagyon hasonlóak a nehéz terepjáró kvadokhoz (L7e-B), amelyek szintén mentesülnek az OBD II. fázisának követelményei alól. Ezt a mentességet ezért ki kell terjeszteni az Enduro és a Triál motorkerékpárokra is.

törölve

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Euro 5 határértékek teljesítéséhez szükséges technológia már rendelkezésre áll, de – a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke (4) bekezdésének megfelelően elkészített átfogó környezeti hatásvizsgálat alapján – a Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak megküldött, az Euro 5 kibocsátási szintről szóló jelentés megállapítja, hogy az Euro 5 kibocsátási határértékeknek az egyes L kategóriájú járművek (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT és L3e-AxE) vonatkozásában való alkalmazásának időpontját 2020-ról 2022-re kell halasztani, hogy az alapforgatókönyvhöz képest növekedjen a költség-haszon arány. Ráadásul e járművek gyártói főként kkv-k, és több időre van szükségük ahhoz, hogy költséghatékony módon át tudjanak térni a kibocsátásmentes – például elektromos – erőátviteli rendszerekre.

(7)  Az Euro 5 határértékek teljesítéséhez szükséges technológia már rendelkezésre áll, de – a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke (4) bekezdésének megfelelően elkészített átfogó környezeti hatásvizsgálat alapján – a Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak megküldött, az Euro 5 kibocsátási szintről szóló jelentés megállapítja, hogy az Euro 5 kibocsátási határértékeknek az egyes L kategóriájú járművek (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT és L3e-AxE) vonatkozásában való alkalmazásának időpontját 2020-ról 2022-re kell halasztani, hogy az alapforgatókönyvhöz képest növekedjen a költség-haszon arány. Ráadásul e járművek gyártói főként kkv-k, és több időre van szükségük ahhoz, hogy költséghatékony módon át tudjanak térni a kibocsátásmentes – például elektromos – erőátviteli rendszerekre. Elismert tény azonban, hogy – ahol lehetséges – a kibocsátásmentes technológiára való korai áttérés pozitív hatással lesz az Unió általános környezetvédelmi célkitűzéseire.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

168/2013/EU rendelet

21 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az L kategóriájú járműveket – az L1e, L2e és L6e kategóriájú járművek kivételével – a (8) bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított funkcionális követelményeknek és vizsgálati eljárásnak megfelelő OBD-rendszerrel kell felszerelni a IV. mellékletben előírt alkalmazási időpontoktól kezdve.

(1)  Az L kategóriájú járműveket – az L1e, L2e és L6e kategóriájú járművek kivételével – a (8) bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított funkcionális követelményeknek és vizsgálati eljárásnak megfelelő OBD-rendszerrel kell felszerelni a IV. mellékletben előírt alkalmazási időpontoktól kezdve. A gyártóknak olyan módon kell megtervezniük és használniuk az OBD-rendszert, amely nem teszi lehetővé a gazdasági szereplők, felhasználók vagy más felek általi változtatást vagy szándékos manipulációt.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

168/2013/EU rendelet

21 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az OBD szerinti kibocsátások nem térhetnek el szisztematikusan a tesztelt kibocsátási teljesítménytől, amikor az L kategóriájú járműveket olyan körülmények között üzemeltetik, amelyekről észszerűen feltételezhető, hogy rendes üzemeltetés és használat során előfordulnak.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 bekezdés – a pont

168/2013/EU rendelet

IV melléklet – 1.1.2.1., 1.1.2.2. és 1.1.2.3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

„1.1.2.1.

Euro 4: VI. melléklet A1. táblázat

L1e, L2e, L6e

2017.1.1.

2018.1.1.

2020.12.31.; L2e-U és L6e-B: 2022.12.31.

1.1.2.2.

Euro 4: VI. melléklet A1. táblázat

L3e,L4e,L5e, L7e

2016.1.1.

2017.1.1.

2020.12.31.; L3e-AxE és L3e-AxT: 2022.12.31.

1.1.2.3.

Euro 5: VI. melléklet A2. táblázat

L1e-L7e

2020.1.1.; L2e-U; L3e-AxE ; L3e-AxT és L6e-B: 2022.1.1.

2022.1.1.; L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT és L6e-B: 2023.1.1.

”;

 

Módosítás

„1.1.2.1.

Euro 4: VI. melléklet A1. táblázat

L1e, L2e, L6e

2017.1.1.

2018.1.1.

2020.12.31.

1.1.2.2.

Euro 4: VI. melléklet A1. táblázat

L3e,L4e,L5e, L7e

2016.1.1.

2017.1.1.

2020.12.31.

1.1.2.3.

Euro 5: VI. melléklet A2. táblázat

L1e-L7e

2020.1.1.

2021.1.1.;

 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Euro 5 környezetvédelmi szintnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához való alkalmazása

Hivatkozások

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

16.4.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Az elfogadás dátuma

13.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tonino Picula, Lieve Wierinck

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Euro 5 környezetvédelmi szintnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához való alkalmazása

Hivatkozások

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

19.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

16.5.2018

Vizsgálat a bizottságban

24.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.10.2018

 

 

 

Benyújtás dátuma

19.10.2018

Utolsó frissítés: 2018. november 7.Jogi nyilatkozat