Postupak : 2017/2283(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0369/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0369/2018

Rasprave :

PV 11/12/2018 - 18
CRE 11/12/2018 - 18

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 19.3
CRE 12/12/2018 - 19.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0518

IZVJEŠĆE     
PDF 615kWORD 73k
16.11.2018
PE 622.304v02-00 A8-0369/2018

o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine

(2017/2283(INI))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj: Michael Gahler

POGREŠKE/DODACI
OBRAZLOŽENJE – SAŽETI PREGLED ČINJENICA I REZULTATA ISTRAŽIVANJA
 PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

OBRAZLOŽENJE – SAŽETI PREGLED ČINJENICA I REZULTATA ISTRAŽIVANJA

Četiri godine nakon što je EU potpisao tri sporazuma o pridruživanju, uključujući sporazume o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine (DCFTA) s Moldovom, Gruzijom i Ukrajinom, i dvije godine nakon njihovog punog stupanja na snagu, Europski je parlament odlučio ocijeniti razinu provedbe tih sporazuma, u skladu sa svojom snažnom predanošću svojim najbližim istočnim partnerima i produbljivanju njihovih odnosa s EU-om.

U okviru priprema za ovo izvješće Odbor za vanjske poslove je, uz redovite i česte sastanke s ukrajinskim vlastima, vođama oporbe i predstavnicima civilnog društva, organizirao misiju radi utvrđivanja činjenica u Ukrajinu u travnju 2018. i naručio tri stručne studije koje su objavljene u posljednjih šest mjeseci, i to o promjeni izbornih zakona, razini provedbe Sporazuma o pridruživanju i institucijskom okviru za tu provedbu.

Zaključci Odbora za vanjske poslove pružaju pozitivnu sliku o provedbi Sporazuma o pridruživanju s Ukrajinom unatoč nizu nedostataka koje ukrajinske vlasti tek trebaju riješiti.

U mnogim područjima zabilježena su pozitivna kretanja, posebice u pravosuđu, decentralizaciji, energetici, zdravstvu, mirovinskom sustavu i obrazovanju.

Odbor za vanjske poslove u ovom izvješću posebno ističe svoju zabrinutost u pogledu sljedećeg:

1) odgovarajućeg funkcionalnog pravnog okvira za borbu protiv korupcije, koji uključuje institucije, financijsku transparentnost i reviziju

2) dovršenja reforme u pogledu decentralizacije

3) nedostatnih napora u pogledu uklanjanja oligarhijskog sustava i privatizacije.

U izvješću se, osim pozivanja ukrajinskih vlasti da riješe te probleme u skladu sa Sporazumom i drugim bilateralnim obvezama, ističe i stajalište Europskog parlamenta u pogledu tekućih reformi:

1) poziva na ukidanje internetskih prijava imovinskog stanja za aktiviste nevladinih organizacija

2) potpune neovisnosti državnog tužitelja

3) brze uspostave visokog antikorupcijskog suda i osiguravanja odgovarajućih sredstava za njegovo funkcioniranje.

Naposljetku, u izvješću se govori i o institucijskom okviru uspostavljenom za provedbu Sporazuma, i na ukrajinskoj strani i na strani EU-a, s naglaskom na ljudskim i stručnim kapacitetima, kojim bi se trebali zajamčiti puna provedba relevantnog zakonodavstva i nadzor nad njome. Konkretno, predlaže se veći naglasak na izgradnji administrativnih kapaciteta u ukrajinskom parlamentu, Verhovnoj Radi, kao i pojačanje napora u praćenju provedbe Sporazuma na ukrajinskoj strani i na strani EU-a te u popratnim mjerama vezanim uz nju.


PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine

(2017/2283(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 8. te glavu V., osobito članke 21., 22., 36. i 37. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), kao i dio peti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, te s njim povezani program pridruživanja,

–  uzimajući u obzir zajednički dokument radnih službi Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) o Izvješću o provedbi pridruživanja za Ukrajinu od 14. studenoga 2017. (SWD(2017)0376),

–  uzimajući u obzir zaključke misije Odbora za vanjske poslove u Ukrajinu od 4. do 6. travnja 2018.,

–  uzimajući u obzir stručne studije pripremljene za Odbor za vanjske poslove, uključujući studiju naslovljenu „Promjena izbornih zakona u trima zemljama istočnog susjedstva u procesu pridruživanja, Ukrajini, Gruziji i Moldovi, i učinak te promjene na razvoj političke situacije u tim zemljama”, objavljenu 26. listopada 2017., studiju naslovljenu „Institucijska struktura za sporazume o provedbi u Gruziji, Moldovi i Ukrajini”, objavljenu u lipnju 2018., te komparativnu studiju naslovljenu „Razvoj institucijskog okvira za provedbu sporazuma o pridruživanju u Gruziji, Moldovi i Ukrajini”, objavljenu u srpnju 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika, kao i članak 1. stavak 1. točku (e) te Prilog III. Odluci Konferencije predsjednika od 12. prosinca 2002. o postupku odobrenja izrade izvješća o vlastitoj inicijativi,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i mišljenje Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0369/2018),

Opće reformsko okruženje – rat, sigurnosne prijetnje i unutarnji izazovi

A.  budući da Ukrajina ostvaruje napredak na putu prema europskoj integraciji te bilježi važna postignuća u prvom izbornom razdoblju nakon Revolucije dostojanstva, potrebno je riješiti i veće probleme, a javna potpora modernizaciji i reformama trpi zbog razočaranja ljudi zbog pogoršanja socijalnih uvjeta, nesigurnosti u pogledu budućnosti, nezadovoljstva vladinom politikom reformi, nesmanjene moći oligarha i neprekidne endemske korupcije u državnim tijelima; budući da je pristanak ukrajinskog naroda na bliskije odnose s EU-om i dalje snažan, no da velik udio stanovništva ipak nije zadovoljan ukupnim razvojem zemlje;

B.  budući da oko pet milijuna Ukrajinaca sada radi u inozemstvu, i kao dugoročni migranti i kao kratkoročni te sezonski radnici, a Rusija i sve više Poljska postaju najčešća odredišta, te budući da su njihove doznake važan čimbenik za gospodarsku stabilnost;

C.  budući da, u tom kontekstu, treba pozdraviti glavna postignuća u odnosima između EU-a i Ukrajine kao što je stupanje na snagu bezviznog režima 11. lipnja 2017. i Sporazuma o pridruživanju 1. rujna 2017.;

D.  budući da Ukrajina zaslužuje posebnu pohvalu za reforme u područjima energetike, zdravstva, mirovinskog sustava, obrazovanja, javne uprave, decentralizacije, javne nabave, obrane i sigurnosti te bankovnog sektora i makroekonomske stabilizacije; budući da su te reforme popraćene drastičnim porastom cijena, rezovima socijalnih naknada i pogoršanjem u pristupu sustavima socijalne skrbi; budući da ostaju značajni izazovi, posebno u područjima kao što su borba protiv korupcije, privatizacija i reforma pravosuđa; budući da sporazum o području produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine (DCFTA), koji je dio Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine koji je službeno na snazi od 1. siječnja 2016., predstavlja čvrst temelj za gospodarski razvoj i modernizaciju Ukrajine; budući da se tijekom protekle četiri godine ukrajinsko gospodarstvo nije samo stabiliziralo, nego je pokazalo i neke znakove poboljšanja; budući da je od potpisivanja Sporazuma o pridruživanju 2014. Ukrajina provela više proeuropskih reformi nego tijekom svih prethodnih godina ukrajinske neovisnosti;

E.  budući da nasljeđa prošlosti, odnosno pravna nesigurnost i velik broj djelomično kontradiktornih propisa, otpor koji pružaju oligarhijski i drugi posebni interesi, korupcija, nepotizam, slabe državne institucije te nedostatak jasnih postupaka i koordinirajućih institucija pri provedbi Sporazuma o pridruživanju koče institucionalne reforme u Ukrajini; budući da bi se program ukrajinskih reformi trebao usredotočiti na međusektorska pitanja decentralizacije, državnoupravne reforme, deregulacije i deoligarhizacije;

F.  budući da Europska unija čvrsto nastavlja pružati svoju nepokolebljivu potporu i predanost ukrajinskoj neovisnosti, suverenosti i teritorijalnoj cjelovitosti unutar njezinih međunarodno priznatih granica i potporu međunarodno koordiniranom kažnjavanju vlada i drugih aktera koji ugrožavaju teritorijalni integritet te zemlje;

G.  budući da je jačanje administrativnih kapaciteta državnih institucija ključno u provedbi Sporazuma o pridruživanju/DCFTA-e i jamčenju učinkovitosti reformi;

H.  budući da, iako osuđuje nastavak ruske agresije u istočnom dijelu Ukrajine, nezakonito pripojenje Autonomne Republike Krima i grada Sevastopolja te okupaciju nekih regija u Donjecku i Luganskoj oblasti, kojima se krše međunarodno pravo i obveze Rusije u okviru članstva u međunarodnim organizacijama te njezino sudjelovanje u europskim sporazumima koje su ona i Ukrajina potpisale, posebno Povelji UN-a, Helsinškom završnim aktu i Memorandumu iz Budimpešte te Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i partnerstvu između Ukrajine i Ruske Federacije iz 1997. godine, treba prepoznati se da je Ukrajina suočena s izazovima transformacijske prirode u ratnom okruženju u kojem dolazi do pokušaja destabilizacije;

I.  budući da su u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu uvedene i redovito se produžuju restriktivne mjere EU-a protiv Ruske Federacije; budući da je poželjno šire sudjelovanje EU-a u rješavanju sukoba, primjerice imenovanjem posebnog izaslanika EU-a za sukob u istočnoj Ukrajini i na Krimu; ponavlja svoj poziv za međunarodni oblik pregovora o prestanku okupacije Krimskog poluotoka, uz sudjelovanje EU-a; budući da bi se sankcije protiv Rusije trebale primjenjivati i proširivati, posebno na pojedince i poduzeća koji profitiraju od nezakonitih situacija, sve dok Ruska Federacija ne omogući Ukrajini potpuni povrat suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti;

J.  budući da je ozbiljno zabrinut zbog vrlo nestabilnog sigurnosnog stanja na Azovskom moru koje bi lako moglo prerasti u otvoreni sukob; budući da treba osuditi izgradnju mosta preko Kerčkih vrata kojim se povezuje nezakonito pripojen Krimski poluotok s kontinentalnom Rusijom, koja je provedena bez suglasnosti Ukrajine i kojom se jasno krši njezinu suverenost i teritorijalnu cjelovitost; budući da nerazmjerne mjere Ruske Federacije u Azovskom moru, kojima se krše međunarodno pomorsko pravo i međunarodne obveze same Rusije, zaslužuju osudu; budući da treba osuditi prekomjerno zaustavljanje i pregledavanje komercijalnih plovila, što uključuje i ukrajinske brodove i plovila sa zastavama trećih zemalja, pa tako i brodove pod zastavama država članica EU-a;

K.  budući da se moraju poboljšati i intenzivirati komunikacijski napori u pogledu razvoja i dinamične prirode Sporazuma o pridruživanju te prirode, sadržaja i koristi za građane od reformi povezanih s njim kako bi se zajamčilo javno prihvaćanje i povjerenje javnosti u potrebne korake na ukrajinskom europskom putu;

Uspostavljeni institucijski okvir za provedbu reformi

1.  ističe pet ključnih područja na koja se Ukrajina treba usredotočiti kako bi ojačala postupak provedbe Sporazuma o pridruživanju; koordinaciju, odgovornost, prioritizaciju, praćenje i komunikaciju; u tom kontekstu pozdravlja nedavno donesenu komunikacijsku strategiju vlade Ukrajine i komunikacijske kampanje izaslanstva EU-a u Ukrajini naslovljenu „Zajedno naprijed”; podsjeća na prijedlog politike „Istočnog partnerstva Plus” koju Parlament zagovara radi otvaranja dodatnih perspektiva;

2.  naglašava svoje uvjerenje da će značajan napredak u provedbi Sporazuma o pridruživanju i reformi biti moguć samo ako se provede proces deoligarhizacije i ukloni ukorijenjeni sustav u kojem se gospodarska, politička i medijska moć koncentriraju u rukama nekolicine međusobno povezanih pojedinaca, što predstavlja problem koji i dalje snažno utječe na napredak reformi te ga sve više ometa; kritizira to što je deoligarhizacija do sada prije svega korištena kao instrument usklađivanja tržišta i ponovne uspostave iz temelja narušene ravnoteže iz 2014. između različitih skupina oligarha; izražava zabrinutost zbog neprekidnih sukoba interesa u regulatornim i nadzornim tijelima koji su dosegli razmjere otvorenih borbi među različitim vlastima;

3.  ističe da su hitno potrebni veći politički nadzor, sinergija i koordinacija procesa europske integracije na najvišoj političkoj razini te veća usmjerenost na reforme koje građanima donose opipljivu korist;

4.  pozdravlja zakonodavni plan osmišljen radi provedbe ambicioznog Sporazuma o pridruživanju te naglašava da kvalitetni zakoni i kontinuirana volja i kapacitet za pravilnu provedbu Sporazuma ostaju ključni kako bi građani osjetili razliku;

5.  naglašava da napredak u provedbi ovisi o predanosti političkog vodstva reformama, predanosti političkih elita europskoj integraciji i njezinoj prioritizaciji te kapacitetima ministarstava, izvršnih agencija i neovisnih regulatora;

6.  zabrinuto upućuje na to da vlada do sada nije poduzela dovoljne napore za razoružanje formacija Desnog sektora i drugih desno orijentiranih ekstremnih grupacija koje su i dalje jednako naoružane; traži od vlade da zaustavi praksu nekažnjavanja nasilnih napada desnih radikalnih snaga na manjine i neistomišljenike, prijetnji sucima i utjecanja na izbore te da dosljedno kazneno goni počinitelje takvih kaznenih djela; očekuje jasan i neovisan rad sudova i državnog odvjetništva;

7.  naglašava potrebu za poboljšanjem donošenja internih odluka u Verhovnoj Radi kako bi se pojednostavnilo i prioritiziralo donošenje nacrta zakonâ povezanih s provedbom Sporazuma o pridruživanju; u tom pogledu smatra da je potrebno proširiti ulogu Odbora za europske integracije koji bi trebao moći zaustaviti zakone koji su u suprotnosti s obvezama preuzetima Sporazumom o pridruživanju; naglašava da je te reforme potrebno provesti prije prestanka važenja sadašnjih zakona;

8.  zabrinut je zbog nedostatnih alata i resursa vladinog ureda za europske integracije i vladinog ureda za europske i euroatlantske integracije, uključujući njegov formalni status, osoblje i proračun koji su potrebni za mandat te veličine i složenosti; upućuje na nedostatak kriterija za ocjenu stupnja usklađenosti domaćih zakona i prava Europske unije;

9.  pozdravlja napore Ukrajine da uspostavi institucionalni sustav i sustav praćenja za provedbu Sporazuma o pridruživanju, uključujući odgovarajući vladin akcijski plan;

10.  upućuje na to da su nedavno stranka Svoboda, Desni sektor i brojne druge desne radikalne grupacije donijeli „Nacionalni manifest” u kojem se jasno izražava protivljenje pridruživanju Ukrajine EU-u i „traži novi geopolitički pristup prema Istoku i Zapadu”; naglašava činjenicu da zbog nejasnog stajališta vlade o tim događajima postoji opasnost od narušavanja odnosa s relevantnim susjedima u EU-u te s EU-om u cjelini, a time i narušavanja političkog prostora za nadilaženje političke podjele zemlje i rješavanje sukoba u Donbasu;

11.  ističe da je hitno potrebna daljnja tehnička, stručna i financijska pomoć usredotočena na izgradnju kapaciteta Verhovne Rade i ključnih ministarstava; pozdravlja suradnju Europskog parlamenta s Verhovnom Radom na izgradnji kapaciteta te procesu dijaloga programa Jean Monnet;

12.  skreće pozornost na problem pomanjkanja suradnje unutar određenih ministarstava koji onemogućuje dosljedno stajalište o pitanjima europske integracije; u tom pogledu poziva na veću suradnju u Vladi i Verhovnoj Radi u pogledu pitanja povezanih s EU-om;

13.  zabrinut je da interakcija između vlade i parlamenta nije regulirana posebnim mehanizmom u vezi s provedbom Sporazuma o pridruživanju/detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine;

14.  pozdravlja donošenje novog akcijskog plana za provedbu Sporazuma o pridruživanju/detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine te napora za učvršćivanje stajališta i suradnju između vlade i parlamenta na temelju plana za provedbu sporazuma o pridruživanju; naglašava da je učinkovitost provedbe reformi izravno povezana s preliminarnim fazama izrade politika i zakonodavstva; naglašava da je u pogledu usredotočenosti na kvalitetu zakonodavstva potrebno ubrzati i poboljšati postupak donošenja predviđenih zakona u Ukrajini i regulatornog usklađivanja s EU-om; napominje da ciklusu izrade politika nedostaje ključni instrument javnog savjetovanja, donošenja odluka utemeljenih na istraživanju i provjere kvalitete zakonodavstva; naglašava da izborna kampanja ne bi smjela biti štetna za proces reforme koji je u tijeku;

15.  skreće pozornost na preporuke iz izvješća misije Europskog parlamenta o unutarnjoj reformi i jačanju kapaciteta radi usklađivanja ukrajinskih zakona s pravnom stečevinom EU-a, od kojih većina tek treba biti donesena;

16.  potiče Ukrajinu da se usredotoči na tri glavna prioriteta u svojem programu reformi: i. uspostavu učinkovitog pravnog okvira za borbu protiv korupcije, koji uključuje institucije, financijsku transparentnost i reviziju ii. reformu u pogledu decentralizacije iii. uklanjanje oligarhijskog sustava i privatizaciju;

17.  naglašava da Sporazum o pridruživanju nije konačni cilj odnosa EU-a i Ukrajine te pozdravlja europske težnje Ukrajine; podupire razvoj novih oblika poboljšane suradnje s EU-om kao što je postupno usklađivanje ukrajinskih propisa s carinskom unijom EU-a, energetskom unijom i jedinstvenim digitalnim tržištem;

18.  naglašava da Ukrajina ima europsku perspektivu i prema članku 49. UEU-a može podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, pod uvjetom da zadovoljava kriterije iz Kopenhagena te načela demokracije, da poštuje temeljne slobode, ljudska prava i prava manjina te da poštuje vladavinu prava;

Politički dijalog

19.  pozdravlja i podržava vrlo intenzivan dijalog između EU-a i Ukrajine na mnogim različitim razinama, naročito između Europskog parlamenta i Verhovne Rade, također i preko Odbora za pridruživanje Ukrajine EU-u, među ostalim o mnogim spornim pitanjima;

20.  pozdravlja prve rezultate dijaloga Jean Monnet između Europskog parlamenta i Verhovne Rade u pogledu uspostave radne skupine za reforme, jačanja institucijskih kapaciteta i donošenja prvih zakona usmjerenih na institucionalne reforme;

21.  pozdravlja osnivanje Međuparlamentarne skupštine Gruzije, Moldove i Ukrajine i njezino prvo zasjedanje, održano 8. i 9. lipnja 2018. u Kijevu; potiče tu skupštinu da nadzire provedbu sporazumâ o pridruživanju;

22.  pozdravlja učinkovitu i sigurnu provedbu bezviznog režima s Ukrajinom i njegove pozitivne učinke na međuljudske kontakte u Ukrajini i EU-u;

23.  naglašava važnost daljnjeg napretka i produbljivanja kulture parlamentarnog dijaloga kao ključnog koraka kako bi Verhovna Rada bila učinkovitiji, transparentniji i djelotvorniji zakonodavac;

Vladavina prava i dobro upravljanje

24.  ističe da bi borba protiv korupcije trebala ostati prioritetno pitanje i da bi se trebala dosljedno i vjerodostojno provoditi, ne samo radi provedbe Sporazuma o pridruživanju, nego i radi privlačenja svježih ulaganja i poticaja ukrajinskom gospodarstvu, što je preduvjet za stvaranje radnih mjesta i generiranje dohotka kućanstava;

25.  pozdravlja sve uspješne mjere i korake radi suzbijanja korupcije i nezakonitog bogaćenja, primjerice u području javne nabave i trgovine plinom;

26.  pozdravlja tekuću sveobuhvatnu reformu pravosuđa, no žali zbog toga što je postojeći pravosudni sustav u Ukrajini i dalje u velikoj mjeri nedjelotvoran, korumpiran i ovisan o politici; naglašava važnost provedbe postupka provjere sudaca u skladu s najvišim međunarodnim standardima, kao i važnost uspostave transparentnog i visoko pouzdanog izbornog postupka kojim će se poboljšati integritet i stručnost sudaca i tužitelja te povećati stupanj povjerenja građana u pravosudni sustav; poziva na brzo osnivanje neovisnog Visokog antikorupcijskog suda na transparentan i pouzdan način; pozdravlja uspostavu novog Vrhovnog suda;

27.  pozdravlja dosadašnji rad Nacionalnog antikorupcijskog ureda, no upozorava na problematično uplitanje državnog tužitelja i pokušaje potkopavanja antikorupcijskog pravnog okvira; ističe kritičnu potrebu za zaštitom neovisnosti Nacionalnog antikorupcijskog ureda; naglašava važnost neovisnosti posebnog antikorupcijskog tužitelja i pružanja potrebnih sredstava i dostatnih resursa za rad njegova ureda; poziva na učinkovitu istragu svih navoda protiv glavnog antikorupcijskog tužitelja u pogledu ometanja istraga Nacionalnog antikorupcijskog ureda; poziva ukrajinske vlasti da pojačaju napore radi učinkovite istrage, progona i suzbijanja korupcije na svim razinama i solidnih rezultata u tom pogledu; poziva na sveobuhvatnu reformu reforme državnog odvjetništva kako bi se osnažili kapaciteti, učinkovitost, nepristranost, objektivnost i neovisnost tužitelja u odnosu na njihove nadređene;

28.  podsjeća da se vlada obvezala na dodatne izmjene ustava u skladu s preporukama Venecijanske komisije, uključujući poštovanje postojećih prava manjina; snažno potiče na brzo usvajanje novog izbornog zakona kojim bi se kandidatima svih nacionalnosti koje žive u Ukrajini zajamčile jednake mogućnosti zastupljenosti i kandidiranja za mandat te zakona o financiranju stranaka; pozdravlja obnovu ukrajinskog Središnjeg izbornog povjerenstva, koje je ključno za vjerodostojnost ukrajinskog izbornog postupka i ključnih izbora koji će se održati 2019. godine; poziva vladu da uoči izbora uvede mehanizme za sprečavanje poremećaja u političkom natjecanju i manipulacije preko koncentracije političke, gospodarske i medijske moći u rukama nekolicine pojedinaca;

29.  ponovno kao prioritet poziva na ukidanje internetskih prijava imovinskog stanja za aktiviste nevladinih organizacija i na jamčenje učinkovitog i transparentnog nadzora prijava političkih dužnosnika i javnih službenika; snažno osuđuje porast broja fizičkih napada na aktiviste za građanska prava i novinare;

30.  izražava žaljenje zbog nedostatka učinkovitih istraga slučajeva brutalnih napada na aktiviste za ljudska prava i novinare, što se očituje u ubojstvu aktivistkinje za borbu protiv korupcije Katarine Handžjuk koja je preminula 4. studenog 2018. zbog posljedica napada kiselinom; poziva vlasti da počinitelje takvih napada privedu pravdi te da stanu na kraj nekažnjavanju tih zločina;

31.  poziva na pridavanje veće pozornosti područjima koja utječu na prostor civilnog društva u svrhu izrade i provedbe zakonodavstva kako bi se zajamčilo da ono ne stvara nerazmjerno opterećenje ili diskriminirajući učinak za organizacije civilnog društva te ne smanjuje prostor za djelovanje civilnog društva; naglašava da je javno financiranje potrebno za organizacije civilnog društva koje djeluju u području ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, uključujući nadzorne organizacije i organizacije koje se zalažu za određeni cilj te male lokalne organizacije, kao i one koje rade s manjinama i marginaliziranim skupinama; smatra da bi organizacije civilnog društva trebale imati slobodu primanja financijskih sredstva od drugih donatora, kao što su privatni donatori, međunarodne organizacije, tijela ili agencije;

32.  poziva na odlučne napore u nastavku reforme u pogledu decentralizacije i na spajanje teritorijalnih zajednica, koje treba ubrzati s obzirom na predstojeće opće i lokalne izbore;

33.  mišljenja je da bi nove općine trebale uživati financijsku stabilnost i čvrsto utemeljen pravni status te da bi veći gradovi također trebali moći sudjelovati u procesu spajanja; smatra važnim da se ukrajinskom antikorupcijskom politikom obuhvate regije i lokalne institucije; žali zbog ukidanja prethodnog otvorenog i konkurentnog postupka odabira za zapošljavanje čelnika uprava rajona i oblasti te njihovih zamjenika kao javnih službenika, kao i zbog ovlasti dodijeljene predsjedniku da ih imenuje i razrješuje dužnosti jer zbog toga dolazi do rizika od ozbiljnog ugrožavanja postignuća koja su već ostvarena političkom decentralizacijom i općenito reformom u pogledu decentralizacije;

34.  ukazuje na to da se ukrajinska vlada u 13. poglavlju Sporazuma o pridruživanju obvezala na učinkovitu provedbu temeljnih standarda rada MOR-a te na usuglašavanje s odgovarajućim zakonodavstvom EU-a; traži poštovanje te obveze i naglašava da činjenica da poslodavci moraju prijavljivati štrajkove i druge kolektivne mjere službi državne sigurnosti te da se sindikalni čelnici i aktivisti nalaze pod njezinim nadzorom nije spojiva s provedbom Konvencije MOR-a br. 87 (članak 3. stavak 2.); traži poboljšanje pravnog temelja kojim će se radnicima omogućiti pravno učinkovita naplata plaća od poslodavca za obavljeni rad;

35.  preporučuje nastavak rada na zakonu o inspekciji rada koji je prekinut 2017., s ciljem podizanja standarda zaštite na radu i ostvarenja neovisnosti inspekcije rada o odobrenju poduzetnika te opskrbe inspekcije rada dostatnim resursima i snažnim provedbenim ovlastima; naglašava potrebu za aktivnim uključivanjem socijalnih partnera u navedeno;

Poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda

36.  i dalje je duboko zabrinut zbog porasta broja nezakonito pritvorenih ukrajinskih građana iz privremeno okupiranih teritorija koje su uhitile, osudile i zatvorile ruske vlasti te zahtijeva od Ruske Federacije da trenutačno i bezuvjetno pusti na slobodu dobitnika Nagrade Saharov 2018. Olega Sencova i sve druge nezakonito uhićene ukrajinske građane, uključujući pripadnike vjerskih i etničkih manjina, aktere civilnog društva i borce za ljudska prava; poziva ukrajinske vlasti i međunarodnu zajednicu da se koriste svim raspoloživim sredstvima kako bi ih se oslobodilo;

37.  podsjeća na to da se situacija na poluotoku Krimu u pogledu poštovanja ljudskih prava znatno pogoršala i da su kršenja slobode govora, zloupotreba medija i nasilno nametanje ruskog državljanstva postali sustavni, te da na Krimu nisu zajamčena temeljna ljudska prava i slobode;

38.  poziva na veće zajedničke napore radi provedbe ukrajinske strategije o ljudskim pravima uključujući politike za poboljšanje situacije romske manjine i drugih manjinskih skupina;

39.  žali zbog toga što je istraga o smrtima koje su se dogodile za vrijeme demonstracija na Majdanu i u Odesi i ubojstvima novinara spora i bez konkretnih rezultata; 

40.  pozdravlja donošenje zakona o pravnom statusu nestalih osoba;

41.  izražava zabrinutost zbog porasta broja kaznenih postupaka protiv novinara koji razotkrivaju slučajeve korupcije u državnom aparatu ili se kritički izjašnjavaju o vladinoj politici reforme ili politici za istočnu Ukrajinu; podsjeća vladu na to da se obvezala bez ograničenja promicati međunarodno zaštićena ljudska prava kao što su sloboda izražavanja te javnog iznošenja mišljenja;

42.  poziva na ratifikaciju Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda i na dovršenje svih potrebnih provedbenih mjera;

43.  poziva na ratifikaciju Istanbulske konvencije o nasilju nad ženama; u tom pogledu uzima u obzir donošenje Zakona o sprječavanju i suzbijanju obiteljskog nasilja; pozdravlja uspostavu funkcije vladinog povjerenika za rodnu politiku;

44.  jasno naglašava izvornu odgovornost Ruske Federacije i separatista koje ona podržava, no poziva ukrajinske vlasti da ulože dodatne napore kako bi se olakšale patnje stanovništva pogođenog sukobima, uključujući pružanje potpore interno raseljenim osobama i ratnim veteranima, te putem olakšanog pristupa mirovinama i socijalnim naknadama te uslugama za one koji žive na područjima koja su trenutačno izvan vladine kontrole;

45.  naglašava potrebu za neovisnim medijima i medijskim pluralizmom kako bi se zajamčila sigurnost medijskih radnika i novinara; poziva na to da se ne ograniči mogućnost korištenja medija na manjinskim jezicima kako bi građani svih narodnosti mogli imati jednak pristup informacijama;

46.  poziva na izmjenu Strategije za zaštitu romske nacionalne manjine i njezinu integraciju u ukrajinsko društvo kako bi se praćenje sigurnosti uključilo kao ključni prioritet i pravilno provelo na svim razinama; poziva na uspostavu državnih programa s ciljem sprječavanja zločina iz mržnje i drugih oblika diskriminacije u okviru provedbe Nacionalne strategije za ljudska prava; osuđuje duboko ukorijenjenu stigmatizaciju i socijalnu isključenost Roma proizašle iz anticiganizma; duboko je zabrinut zbog nedavnih slučajeva nasilja protiv Roma i zajednice LGBTI te poziva vlasti na trenutačno pokretanje i provedbu učinkovitih istraga, a vladu na jasnu javnu osudu tih činova i njihovih počinitelja;

47.  prima na znanje namjeru Ukrajine da izmijeni zakon o obrazovanju u skladu s preporukama Venecijanske komisije te poziva na brz prelazak na konkretno djelovanje; poziva na to da se zakon u potpunosti provodi na temelju sadržajnog dijaloga s predstavnicima pripadnika nacionalnih manjina, uključujući zakonodavstvo kojim se produljuje prijelazno razdoblje do 2023. i uređuje izuzeće za privatne škole;

48.  izražava zabrinutost zbog nedavne odluke Ukrajinskog suda kojom je dan pristup podacima mobilnog telefona istraživačkog novinara Radija Slobodna Europa/Radija Sloboda (RFE/RL) te naglašava temeljni značaj slobode medija i zaštite novinarskih izvora, osobito u borbi protiv korupcije;

49.  traži dosljedno i trenutno stvaranje politički i gospodarski neovisnih, nedržavnih javnih medija obveznih na slobodno formiranje mišljenja kao protutežu dominaciji privatnih oligarhijskih monopola;

50.  snažno osuđuje nedavnu otmicu i izručenje turskih državljana zbog navodne povezanosti s pokretom Gülen čime su povrijeđeni načelo vladavine prava i temeljna ljudska prava; snažno potiče ukrajinske vlasti da zajamče da se svi zahtjevi trećih zemalja za izručenje obrađuju transparentno uz poštovanje sudskih postupaka u skladu s europskim načelima i standardima te da sve aktivnosti lokalnih vlasti moraju biti poduzete uz potpuno poštovanje vladavine prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda; naglašava da se proizvoljnim postupcima u pogledu uhićenja, zatvaranja ili izručenja krše ta načela; poziva ukrajinske vlasti da zaštite tražitelje azila i ispitaju njihove zahtjeve u skladu s međunarodnim konvencijama; snažno potiče EU da pruži potporu i pomoć zemljama Istočnog partnerstva da podnesu pritiske koje vrši Turska;

51.  izražava zabrinutost jer je na Krimu znatno smanjen prostor za djelovanje civilnog društva, s obzirom na to da su ugašene razne medijske kuće, pri čemu je nerazmjerno pogođena zajednica krimskih Tatara, uključujući njihovo pravo na informiranje i pravo da očuvaju svoju kulturu i identitet;

52.  naglašava da sloboda izražavanja i tiska u Ukrajini mora biti zajamčena te izražava zabrinutost u vezi s izvješćima o uznemiravanju sudaca i nadzoru novinara i boraca za ljudska prava;

53.  izražava zabrinutost zbog velikog broja djece i odraslih koji su u Ukrajini zaraženi ospicama; pozdravlja mjere koje su poduzete kao odgovor na tu situaciju, no naglašava da u zemlji ima još mnogo ranjive djece i odraslih; u tom pogledu ponovo naglašava potrebu za naporima diljem Europe radi povećanja broja cijepljene djece i odraslih;

Trgovinska i gospodarska suradnja

54.  pozdravlja ekonomsku stabilizaciju Ukrajine i napredak ostvaren u provedbi DCFTA-e; potiče Komisiju da podupre Ukrajinu u identificiranju područja u kojima bi se mogla dodatno poticati gospodarska diversifikacija te u davanju prednosti tim područjima u procesu provedbe DCFTA-e;

55.  pozdravlja povećanje obujma trgovine između EU-a i Ukrajine kao i diversifikaciju izvoza iz Ukrajine u EU; potiče Komisiju da podupre Ukrajinu u identificiranju područja u kojima bi se mogla dodatno poticati gospodarska diversifikacija te u davanju prednosti tim područjima u procesu provedbe DCFTA-e; ističe da se izvoz u Rusiju tijekom istog razdoblja smanjio;

56.  naglašava da je važno zajamčiti urednu provedbu DCFTA-e i poštovanje njezinih odredbi; poziva Komisiju da u slučaju nepoštovanja bilo koje odredbe bez odlaganja kontaktira predmetnu stranku i primijeni instrumente koji joj stoje na raspolaganju radi rješavanja problema;

57.  poziva Ukrajinu da hitno imenuje svoju državnu savjetodavnu skupinu kako bi osigurala pravilno praćenje provedbe sporazuma od strane organizacija civilnog društva;

58.  prima na znanje gospodarski rast i uvođenje reformi u Ukrajini, no napominje sve veću zabrinutost velikog dijela stanovništva zbog porasta potrošačkih cijena i cijena komunalnih usluga te potiče određivanje prioriteta u planu reforme u područjima koja su povezanija s proizvodnom strukturom zemlje i izvoznim mogućnostima s ciljem postizanja gospodarskog rasta i otvaranja radnih mjesta te stvaranja prihoda; izražava duboku zabrinutost zbog tekuće preraspodjele bogatstva u rukama oligarhijskih struktura ili obitelji i rastućeg siromaštva velikog dijela stanovništva; stoga poziva da se veća pozornost posveti socijalnoj situaciji u zemlji;

59.  smatra da konsolidacija ukrajinskog gospodarstva i rješavanje žurnih socijalnih izazova kao što su nezaposlenost, podzaposlenost i siva ekonomija zahtijevaju znatno povećanje ulaganja; poziva ukrajinske vlasti da poduzmu potrebne reforme kako bi privukli nova ulaganja, posebno izravna strana ulaganja; u tom kontekstu pozdravlja nedavno dogovoreni reformski ugovor za ulaganja i poziva Komisiju da pojača svoje djelovanje radi smanjenja rizika od ulaganja u Ukrajinu za privatni sektor; poziva države članice da u tom pogledu udruže snage s Komisijom i među svojim poslovnim zajednicama promiču Ukrajinu kao investicijsku destinaciju;

60.  poziva Komisiju da Parlamentu dostavi detaljnu ocjenu Sporazuma o pridruživanju na temelju dosadašnjeg napretka, s obzirom na to da je od procjene učinka iz 2007. došlo do mnogih promjena; smatra da bi ona trebala osobito uključivati sljedeće:

  –  detaljan prikaz trgovinske bilance Ukrajine, podijeljen prema sektorima i regijama

  –  razvoj malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi) te predstavljanje instrumenta za zajmove MSP-ovima DCFTA-e koji je uspostavljen 2015. s proračunom od 200 milijuna EUR kako bi pomogao MSP-ovima u istočnom susjedstvu

  –  prikaz tržišnog udjela

  –  prikaz socijalno-ekonomskog stanja

  –  prikaz stanja na tržištu rada, sive ekonomije i neslužbenog zapošljavanja

  –  ažuriranu analizu makrofinancijske situacije Ukrajine, uključujući porezne prihode i rashode, izbjegavanje plaćanja poreza i porezne utaje;

61.  podsjeća da Uredba (EU) 2017/1566 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice dostupne u okviru Sporazuma o pridruživanju sadržava pravni zahtjev prema kojem godišnje izvješće Komisije o provedbi DCFTA-e mora uključivati detaljnu ocjenu autonomnih trgovinskih mjera, uključujući njihov socijalni učinak;

62.  smatra da je regulatorno usklađivanje EU-a i Ukrajine u okviru DCFTA-e temeljni instrument za približavanje Ukrajine EU-u, kao i za olakšavanje trgovine, poboljšanje poslovanja i ulagačke klime te za održivi gospodarski razvoj Ukrajine; smatra da bi se dimenzijom liberalizacije trgovine trebalo pažljivo upravljati kako bi se smanjili troškovi te istodobno ostvarila najveća korist za ukrajinska poduzeća i društvo te potiče Komisiju da razmotri daljnje autonomne trgovinske povlastice i druga sredstva; potiče Ukrajinu da daje prednost provedbi programa reformi u područjima koja su u većoj mjeri povezana s njezinom proizvodnom strukturom i mogućnostima izvoza u EU s ciljem smanjivanja troškova prijelaza i maksimiziranja mogućih koristi; poziva Ukrajinu da hitno imenuje svoju domaću savjetodavnu skupinu kako bi osigurala praćenje provedbe sporazuma od strane organizacija civilnog društva; zabrinut je zbog sve većeg siromaštva stanovništva;

63.  smatra da je regulatorno približavanje pravnoj stečevini EU-a ključna dimenzija DCFTA-e jer stvarni pristup tržištu EU-a i reforma uvelike ovise o odgovarajućoj primjeni i provedbi relevantnog zakonodavstva; svjestan je da to predstavlja velik izazov za upravljanje, institucije i javnu upravu u Ukrajini te potiče Komisiju da osigura odgovarajuću tehničku i financijsku potporu; pohvaljuje aktivnosti Skupine za potporu Ukrajini i poziva je da više izvješćuje Parlament o vrsti pomoći koju pruža, posebno u pogledu prenošenja i provedbe pravne stečevine;

64.  smatra da je uključenost ukrajinskih vlasti od faze izrade nacrta relevantnog zakonodavstva korisna kako bi se postupak učinio uključivijim i smanjili troškove tranzicije za Ukrajinu te poziva Komisiju da u potpunosti iskoristi ex ante mehanizme za razmjenu informacija;

65.  pozdravlja prilagodbu nacionalne prometne strategije i poziva na pravne i institucionalne reforme koje su potrebne za njezinu učinkovitu provedbu;

66.  žali zbog nedostatka napretka u usklađivanju sa standardima dobrobiti životinja EU-a i poziva Ukrajinu da hitno donese strategiju za ispunjenje te obveze;

67.  prima na znanje visoku stopu korištenja povlastica i pozdravlja stalni rast u tarifnim stavkama u kojima se koriste povlastice;

68.  napominje da je ocjena provedbe DCFTA-e vrlo usmjerena na trgovinske tokove i prepreke trgovini; poziva Komisiju da primjereno prati i ocjenjuje provedbu DCFTA-e, s posebnim naglaskom na prenošenje i provedbu pravne stečevine, kao i učinak na ukrajinsko društvo, te da pruži javno i sveobuhvatno godišnje izvješće, uključujući o tehničkoj i financijskoj potpori koju pruža EU;

69.  očekuje od Ukrajine da imenuje arbitre za sustav za rješavanje sporova i uspostavi tijela te imenuje predstavnike u okviru poglavlja o trgovini i održivom razvoju;

70.  pozdravlja usvajanje na prvom čitanju prijedloga zakona br. 5495 o očuvanju ukrajinskih šuma i sprečavanju nezakonitog izvoza neprerađene drvne sirovine 20. ožujka 2018. od strane Verhovne Rade; smatra da bi svaka liberalizacija trgovine drvom trebala ovisiti o uspostavi pravnog okvira za sprečavanje i zabranu nezakonitog izvoza;

71.  napominje da se Ukrajina u okviru Sporazuma o pridruživanju obvezala da će se boriti protiv nezakonite trgovine te je spriječiti i poziva je da poduzme korake za njezinu kriminalizaciju;

72.  napominje da je istočno partnerstvo dosad prije svega bilo usmjereno na bilateralnu trgovinu i ulaganja između EU-a i ostalih uključenih zemalja; poziva na razvoj ujednačenijeg pristupa za sve zemlje Istočnog partnerstva i povećanu suradnju s Euroazijskom gospodarskom unijom u pogledu olakšavanja trgovine, režima putovanja bez viza i tehničkih standarda;

Suradnja u područjima energetike, sigurnosti i obrane

73.  pohvaljuje Ukrajinu za dobru suradnju u energetskom sektoru, a naročito za napredak koji je ostvarila u području energetske učinkovitosti; naglašava ključnu ulogu poboljšane energetske učinkovitosti i razvoja obnovljivih izvora energije, također kao stupova gospodarskog rasta i zapošljavanja; ističe potrebu za kontinuiranim reformama, a osobito za tim da se dovrši reforma tržišta plina i električne energije kako bi ih se u potpunosti integriralo u energetsko tržište EU-a, te da se spriječe budući monopoli i stane na kraj postojećima, što će donijeti dugoročne gospodarske koristi industriji i potrošačima; potiče Komisiju da zajamči da su svi projekti cjevovoda u skladu s propisima EU-a; poziva na poboljšanje energetske suradnje u okviru Istočnog partnerstva u cilju provedbe Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama iz 2015.; naglašava potrebu za nacionalnim tijelom za regulaciju tržišta plina i električne energije, neovisnim o političkim i privatnim interesima, koje kod utvrđivanja cijena mora biti podložno socijalno pravednoj ravnoteži između interesa ponuđača i krajnjih potrošača i osigurati opravdano određivanje cijena;

74.  pozdravlja donošenje velikog broja zakona u području zaštite okoliša, posebno zakona o strateškim procjenama zaštite okoliša i procjenama učinka na okoliš, te skreće pozornost na potrebu za njihovom provedbom te za kampanjama osvješćivanja javnosti od ključne važnosti; pozdravlja napredak u pogledu klimatske politike i donošenje niskougljične razvojne strategije te njezino podnošenje Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC); potiče rano donošenje državne politike i strategije zaštite okoliša te novih zakona o gospodarenju otpadom i klimatskoj politici u skladu s pravnom stečevinom EU-a;

75.  podsjeća na to da je upravljanje okolišem ključni element zahtjevâ iz Sporazuma o pridruživanju; traži od vlasti da ponovno razmotre sporazum i sve buduće planove u vezi s hidroenergetskim kompleksom na Dnjestru, da ih usklade s međunarodnim konvencijama i standardima EU-a, da pritom zajamče savjetovanje sa svim zainteresiranim stranama od Moldove do Ukrajine uključujući civilno društvo te da zaštite ekosustave i okoliš rijeke Dnjestra;

76.  izražava duboku zabrinutost zbog pogoršanja ekološke situacije na istoku Ukrajine i Krimu koje je posljedica sukoba, te osobito problema s opskrbom vode, koji mogu imati razorne posljedice za cijelu Europu i dovesti do nepopravljive katastrofe; snažno potiče sve dionike da to spriječe i primijene sva sredstva radi očuvanja pravilnog održavanja i crpljenja vode, uključujući na izvorištima;

77.  priznaje napore Ukrajine da izgradi istinski digitalno tržišno gospodarstvo, što uključuje napredak u vezi s razvojem otvorenih podataka, proširenje pristupa sustavima uvjetovanog pristupa za usluge digitalne televizije i virtualnih mreža, povećavajući pritom broj usluga elektroničkih komunikacija za građane i javne registre kao što je ProZorro; ističe da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se zajamčila zaštita pravâ i potreba ukrajinskih građana koji se koriste internetom te kako bi se u potpunosti proveli zahtjevi o jedinstvenom digitalnom tržištu;

78.  pozdravlja donošenje zakona o elektroničkim povjerljivim službama te određivanje prioriteta definiranih u Konceptu razvoja digitalnog gospodarstva i društva u Ukrajini za razdoblje 2018. – 2020. kao važne korake na putu integracije u jedinstveno digitalno tržište EU-a;

79.  ponavlja ključnu ulogu Ukrajine za europsku mrežu opskrbe energijom; osuđuje izradu projekta Sjeverni tok 2 jer je to politički projekt koji predstavlja prijetnju europskoj sigurnosti i nastojanjima diversifikacije opskrbe energijom; poziva na otkazivanje projekta;

80.  zabrinut je zbog slučajeva nezakonitog iskorištavanja prirodnih resursa kao što su jantar, ugljen, pijesak i drvo, u mnogim slučajevima pod zaštitom i uz organizacijsku pomoć lokalnih ili regionalnih vlasti i policije, kojima se čini šteta i ugrožavaju krajolik i staništa poput šuma i rijeka te sprečava ekološko i gospodarski održivo upravljanje tim resursima zemlje u korist njezinih građana;

81.  žali zbog osiromašivanja ukrajinskih šuma koje je posljedice korupcije koja pogoduje interesnim skupinama u Ukrajini i trgovačkim društvima u EU-u; poziva na sastavljanje i brzu provedbu učinkovitih propisa te njihovu primjenu radi sprječavanja nezakonite sječe drveća i korupcije u Ukrajini povezane s drvom te radi uspostave održivog upravljanja šumama radi očuvanja ukrajinskih šuma i resursa;

82.  pozdravlja goleme napore poduzete u pogledu modernizacije ukrajinske vojske i ratne mornarice u Crnom i Azovskom moru kao snažno jamstvo stabilnosti i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine, no ipak potiče reformu obrambene industrije kao hitnu potrebu;

83.  smatra i naglašava da bi EU, pod uvjetom da se Ukrajina obveže na provedbu Sporazuma o pridruživanju te poštovanje načela demokracije, vladavine prava i temeljnih sloboda, Ukrajini (kao i drugim povezanim zemljama – Moldovi i Gruziji) trebao dodijeliti posebne mehanizme potpore, uključujući u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020., u skladu s modelom „Istočno partnerstvo plus” koji zagovara Europski parlament;

84.  podsjeća na važnost jačanja suradnje s Ukrajinom na različitim razinama, uključujući sigurnost i obranu; u tom pogledu pozdravlja interes Ukrajine za daljnje sudjelovanje u projektima u području obrane, uključujući stalnu strukturiranu suradnju (PESCO) u području sigurnosti i obrane;

85.  naglašava važnost proaktivnog obavješćivanja ukrajinskih građana o konkretnim koristima i ciljevima Istočnog partnerstva;

86.  naglašava važnost borbe protiv ruskih lažnih vijesti i propagande, uključujući njezino predviđeno i očekivano uplitanje u izbore u Ukrajini te diljem Europske unije; poziva na poboljšanje suradnje Ukrajine i EU-a u vezi s tim pitanjem;

87.  potiče Ukrajinu i EU da nastave razvijati suradnju u područjima pravosuđa, sloboda i unutarnjih poslova;

Institucionalne odredbe

88.  poziva na bolje praćenje i popratne mjere povezane s provedbom reformi i na ukrajinskoj strani i na strani EU-a, na temelju dosljednih i mjerljivih pokazatelja; još jedanput poziva Komisiju i ESVD da Parlamentu i Vijeću češće dostavljaju iscrpna pisana izvješća o provedbi sporazumâ;

89.  poziva Komisiju da primjereno prati i ocjenjuje provedbu DCFTA-e, s posebnim naglaskom na prenošenje i provedbu pravne stečevine, kao i učinak na ukrajinsko društvo, te da podnese javno i sveobuhvatno godišnje izvješće, uključujući o tehničkoj i financijskoj potpori koju pruža EU;

90.  odlučuje da će sastavljati godišnja izvješća o provedbi Sporazuma o pridruživanju;

°

°  °

91.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te predsjedniku, vladi i parlamentu Ukrajine.


MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu (21.6.2018)

upućeno Odboru za vanjske poslove

o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine

(2017/2283(INI))

Izvjestitelj za mišljenje: Jarosław Wałęsa

PRIJEDLOZI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja povećanje obujma trgovine između EU-a i Ukrajine kao i diversifikaciju izvoza iz Ukrajine u EU; potiče Komisiju da pruži potporu Ukrajini u utvrđivanju područja koja bi mogla dodatno poticati gospodarsku diversifikaciju te davanju prednosti tim područjima u procesu provedbe detaljnog i sveobuhvatnog područja slobodne trgovine (DCFTA); ističe da se izvoz u Rusiju tijekom istog razdoblja smanjio;

2.  poziva Komisiju da Parlamentu dostavi detaljnu ocjenu sporazuma o pridruživanju na temelju dosadašnjeg napretka, s obzirom na to da je od procjene učinka iz 2007. došlo do mnogih promjena; smatra da bi ona trebala osobito uključivati sljedeće:

  –  detaljan prikaz trgovinske bilance Ukrajine, podijeljen prema sektorima i regijama

  –  razvoj malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi) te predstavljanje instrumenta za zajmove MSP-ovima DCFTA-e koji je uspostavljen 2015. s proračunom od 200 milijuna EUR kako bi pomogao MSP-ovima u istočnom susjedstvu

  –  prikaz tržišnog udjela

  –  prikaz socijalno-ekonomskog stanja

  –  prikaz stanja na tržištu rada, sive ekonomije i neslužbenog zapošljavanja

  –  ažuriranu analizu makrofinancijske situacije Ukrajine, uključujući porezne prihode i rashode, izbjegavanje plaćanja poreza i porezne utaje;

3.  podsjeća da Uredba (EU) 2017/1566 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice dostupne u okviru Sporazuma o pridruživanju sadržava pravni zahtjev prema kojem godišnje izvješće Komisije o provedbi DCFTA-e mora uključivati detaljnu ocjenu autonomnih trgovinskih mjera, uključujući njihov socijalni učinak;

4.  smatra da je regulatorno usklađivanje EU-a i Ukrajine u okviru DCFTA-e temeljni instrument za približavanje Ukrajine EU-u, kao i za olakšavanje trgovine, poboljšanje poslovanja i ulagačke klime te za održivi gospodarski razvoj Ukrajine; smatra da bi se dimenzijom liberalizacije trgovine trebalo pažljivo upravljati kako bi se smanjili troškovi te istodobno ostvarila najveća korist za ukrajinska poduzeća i društvo te potiče Komisiju da razmotri daljnje autonomne trgovinske povlastice i druga sredstva; potiče Ukrajinu da daje prednost provedbi programa reformi u područjima koja su u većoj mjeri povezana s njezinom proizvodnom strukturom i mogućnostima izvoza u EU s ciljem smanjivanja troškova prijelaza i maksimiziranja mogućih koristi; poziva Ukrajinu da hitno imenuje svoju domaću savjetodavnu skupinu kako bi osigurala praćenje provedbe sporazuma od strane organizacija civilnog društva; zabrinut je zbog sve većeg siromaštva stanovništva;

5.  podsjeća da je DCFTA dio procesa reformi koji se temelji na dobrom upravljanju te borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala; pozdravlja donošenje zakona o Visokom sudu za suzbijanje korupcije; i dalje je zabrinut u pogledu daljnjeg napretka u borbi protiv korupcije; napominje da slobodno i kritično civilno društvo ima važnu ulogu u tom procesu reformi i poziva Ukrajinu da oslobodi organizacije civilnog društva od obveze internetske prijave imovinskog stanja; poziva ukrajinsku vladu da zajamči neovisnost Nacionalnog ureda za borbu protiv korupcije te provede odgovarajuću reformu tajnih službi; podsjeća Ukrajinu na njezinu preuzetu obvezu u preambuli Sporazuma o pridruživanju o izgradnji dublje i održive demokracije; poziva na reformu prava glasa prije parlamentarnih izbora 2019. koju su predložili parlamentarna skupština Vijeća Europe, Venecijanska komisija i Ured OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), stoga poziva Ukrajinu da osigura da sastav ukrajinskog Središnjeg izbornog povjerenstva odražava političku ravnotežu koja predstavlja sve relevantne političke snage i naglašava da je vladavina prava ključni preduvjet za dobru i učinkovitu provedbu DCFTA-a;

6.  smatra da je regulatorno približavanje pravnoj stečevini EU-a ključna dimenzija DCFTA-a jer stvarni pristup tržištu EU-a i reforma uvelike ovise o odgovarajućoj primjeni i provedbi relevantnog zakonodavstva; svjestan je da to predstavlja velik izazov za upravljanje, institucije i javnu upravu u Ukrajini te potiče Komisiju da osigura odgovarajuću tehničku i financijsku potporu; pohvaljuje aktivnosti Skupine za potporu Ukrajini i poziva je da više izvješćuje Parlament o vrsti pomoći koju pruža, posebno u pogledu prenošenja i provedbe pravne stečevine;

7.  smatra da je uključenost ukrajinskih vlasti od faze izrade nacrta relevantnog zakonodavstva korisna kako bi se postupak učinio uključivijim i smanjili troškove tranzicije za Ukrajinu te poziva Komisiju da u potpunosti iskoristi ex ante mehanizme za razmjenu informacija;

8.  pohvaljuje zakonodavni plan vlade i Parlamenta za provedbu Sporazuma kao i pristupanje Ukrajine Sporazumu o javnoj nabavi Svjetske trgovinske organizacije; potiče Ukrajinu da se usredotoči na provedbu plana reforme u područjima poput tehničkih, sanitarnih i fitosanitarnih standarda, intelektualnog vlasništva i carinskih propisa;

9.  žali zbog nedostatka napretka u usklađivanju sa standardima dobrobiti životinja EU-a i poziva Ukrajinu da hitno donese strategiju za ispunjenje te obveze;

10.  prima na znanje visoku stopu korištenja povlastica i pozdravlja stalni rast u tarifnim stavkama u kojima se koriste povlastice;

11.  napominje da je ocjena provedbe DCFTA-e vrlo usmjerena na trgovinske tokove i prepreke trgovini; poziva Komisiju da primjereno prati i ocjenjuje provedbu DCFTA-e, s posebnim naglaskom na prenošenje i provedbu pravne stečevine, kao i učinak na ukrajinsko društvo, te da pruži javno i sveobuhvatno godišnje izvješće, uključujući o tehničkoj i financijskoj potpori koju pruža EU;

12.  očekuje od Ukrajine da imenuje arbitre za sustav za rješavanje sporova i uspostavi tijela te imenuje predstavnike u okviru poglavlja o trgovini i održivom razvoju;

13.  pozdravlja usvajanje na prvom čitanju prijedloga zakona br. 5495 o očuvanju ukrajinskih šuma i sprečavanju nezakonitog izvoza neprerađene drvne sirovine 20. ožujka 2018. od strane Verkhovne Rade; smatra da bi svaka liberalizacija trgovine drvom trebala ovisiti o uspostavi pravnog okvira za sprečavanje i zabranu nezakonitog izvoza;

14.  smatra da bi koordiniranim pristupom sankcijama u pogledu Krima i istočne Ukrajine EU i Ukrajina doprinijele povećanju pritiska da se osigura mirno rješenje teritorijalnih izazova s kojima se Ukrajina suočava; podsjeća na predanost mirnom rješavanju regionalnih sukoba u članku 9. sporazuma o pridruživanju;

15.  napominje da je istočno partnerstvo dosad prije svega bilo usmjereno na bilateralnu trgovinu i ulaganja između EU-a i ostalih uključenih zemalja; poziva na razvoj ujednačenijeg pristupa za sve zemlje Istočnog partnerstva i povećanu suradnju s Euroazijskom gospodarskom unijom u pogledu olakšavanja trgovine, režima putovanja bez viza i tehničkih standarda.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

21.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

5

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

26

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur

4

0

ALDE

Patricia Lalonde

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

S&D

Emmanuel Maurel

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

12.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

9

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

9

-

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Georgios Epitideios

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 30. studenog 2018.Pravna napomena