Διαδικασία : 2017/0185(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0443/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0443/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2019 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0003

7.12.2018
A8-0443/2018
ΣΥΣΤΑΣΗ
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιργιζιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE))
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Cristian Dan Preda

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 655kWORD 54k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου