Postupak : 2018/0256M(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0478/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0478/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 12.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0016

IZVJEŠĆE     
PDF 632kWORD 77k
19.12.2018
PE 627.726v03-00 A8-0478/2018

koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane

(10593/2018 – C8‑0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestiteljica: Marietje Schaake

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane

(10593/2018 – C8‑0463/2018– 2018/0256M(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (10593/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom i. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0463/2018),

–  uzimajući u obzir Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane,

–  uzimajući u obzir sporazum između EU-a i Maroka o uzajamnim mjerama liberalizacije u vezi s poljoprivrednim i ribarstvenim proizvodima, poznat i kao Sporazum o liberalizaciji, koji je stupio na snagu 1. rujna 2013.,

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije u predmetu T-512/12 od 10. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije u predmetu C-104/16 P od 21. prosinca 2016.,

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije SWD (2018) 0346 od 11. lipnja 2018., koji je priložen Prijedlogu odluke Vijeća,

–  uzimajući u obzir Bečku konvenciju o pravu međunarodnih ugovora od 23. svibnja 1969. i njezine članke 34. i 36.,

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju u zapadnoj Sahari (S/2018/277),

–  uzimajući u obzir rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2414 (2018) o stanju u zapadnoj Sahari (S/RES/2414 (2018)),

  uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda, a posebno njezin članak 73. u glavi XI. o nesamoupravnim područjima,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 21. u poglavlju 1., glava V.,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 218. stavak 6. točku (a),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od ...(1) o nacrtu odluke Vijeća,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu te mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj te stajalište u obliku amandmana Odbora za ribarstvo (A8-0478/2018),

A.  budući da Europska unija i Kraljevina Maroko imaju koristi od povijesnih odnosa i održavaju blisku suradnju razvijenu u okviru širokog partnerstva kojim su obuhvaćeni politički, gospodarski i socijalni aspekti te koje je ojačano naprednim statusom i voljom obiju strana da ga dodatno razvijaju;

B.  budući da je Sporazum o liberalizaciji između EU-a i Maroka stupio na snagu 1. rujna 2013.; budući da Front Polisario 19. studenog 2012. Sporazum uputio Sudu EU-a zbog kršenja međunarodnog prava zbog njegove primjene na području zapadne Sahare;

C.  budući da je 10. prosinca 2015. prva instanca Suda stavila izvan snage odluku Vijeća o sklapanju Sporazuma o liberalizaciji; budući da je 19. veljače 2016. Vijeće jednoglasno podnijelo žalbu na tu presudu;

D.  budući da je Opći sud Suda EU-a u svojoj presudi od 21. prosinca 2016. utvrdio da Sporazum o liberalizaciji ne sadrži pravnu osnovu na temelju koje bi se u njega mogla uključiti zapadna Sahara te se stoga on ne može primjenjivati na tom području;

E.   budući da se u stavku 106. presude navodi da se narod zapadne Sahare mora smatrati „trećom stranom” sporazuma, u smislu načela relativnog učinka ugovora, te je za provedbu sporazuma na njihovu području potrebna njihova suglasnost; budući da se stoga primjena tog sporazuma nije mogla proširiti na područje zapadne Sahare zbog nedostatka dodatnog dogovora;

F.  budući da operatori i dalje mogu izvoziti u Europsku uniju iz zapadne Sahare, ali se od 21. prosinca 2016. carinske povlastice ne primjenjuju na proizvode podrijetlom s tog područja;

G.  budući da nema dovoljno dostupnih informacija s pomoću kojih bi carinska tijela EU-a mogla odrediti jesu li proizvodi izvezeni iz Maroka podrijetlom iz zapadne Sahare, čime se onemogućuje usklađivanje s presudom Suda EU-a;

H.  budući da je nakon presude Suda EU-a, Vijeće dalo Komisiji mandat za izmjenu protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju kako bi se omogućilo uključivanje zapadnosaharskih proizvoda; budući da je, u pravilu, za njihovo uključivanje potrebna neka vrsta sljedivosti kako bi se utvrdili takvi proizvodi;

I.  budući da je ključno zajamčiti usklađenost sporazuma s presudom Suda Europske unije od 21. prosinca 2016. u predmetu C-104/16P;

J.  budući da su se Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) savjetovale u Bruxellesu i Rabatu s izabranim službenicima i nekoliko predstavnika i udruga civilnog društva iz nesamoupravnog područja zapadne Sahare;

K.  budući da je Parlament smatrao potrebnim na licu mjesta ocijeniti navedenu situaciju te steći razumijevanje različitih stavova građana; budući da je podsjetio na zaključke misije za prikupljanje informacija odbora INTA provedene na tom području 2. i 3. rujna 2018.;

L.  budući da se izmjena Sporazuma o liberalizaciji događa u širem političkom i geopolitičkom kontekstu;

M.  budući da nakon završetka španjolske kolonizacije zapadne Sahare sukob na tom području traje dulje od četrdeset godina;

N.  budući da Ujedinjeni narodi smatraju zapadnu Saharu područjem koje nije dekolonizirano;

O.  budući da je Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2440 (2018) mandat MINURSO-u produljen za dodatno razdoblje od šest mjeseci;

P.  budući da EU i njegove države članice ne priznaju suverenitet Maroka nad područjem zapadne Sahare; budući da su Ujedinjeni narodi i Afrička unija prepoznali Front Polisario kao predstavnike građana zapadne Sahare;

Q.  budući da je zapadna Sahara na listi nesamoupravnih područja Ujedinjenih naroda u smislu članka 73. svoje Povelje;

1.  podsjeća da je Maroko povlašteni partner u južnom susjedstvu EU-a s kojim je EU uspostavio snažno, strateško i dugotrajno partnerstvo kojim su obuhvaćeni politički, gospodarski i društveni aspekti, ali i sigurnost i migracije; ističe da je Maroku dodijeljen napredni status u okviru europske politike susjedstva;

2.  ističe da je važno da se ovim sporazumom pruže jamstva u pogledu poštovanja međunarodnog prava, uključujući ljudska prava, te da se njime poštuje relevantna presuda Suda Europske unije;

3.  podsjeća na obvezu iz članka 21. Ugovora o Europskoj uniji da EU i njegove države članice poštuju načela Povelje ujedinjenih naroda i međunarodnoga prava; u tom pogledu ističe da članak 2. Povelje UN-a sadržava poštovanje načela samoodređenja naroda;

4.  podsjeća da se u skladu s člankom 21. UEU-a djelovanje Unije na međunarodnoj sceni vodi načelima demokracije, vladavine prava, univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštovanjem načelâ Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava;

5.  ističe da se ovim sporazumom ni na koji način ne priznaje marokanski suverenitet u zapadnoj Sahari, koja je trenutačno na popisu nesamoupravnih područja Ujedinjenih naroda i čijim velikim dijelovima upravlja Kraljevina Maroko, te ustraje u tome da EU i dalje podupire nastojanja UN-a da osigura pravedno, trajno i uzajamno prihvatljivo političko rješenje sukoba u zapadnoj Sahari kojim će se osigurati samoodređenje naroda zapadne Sahare u skladu s međunarodnim pravom, Poveljom Ujedinjenih naroda i odgovarajućim rezolucijama UN-a; stoga ponovno ističe svoju punu podršku osobnom izaslaniku glavnog tajnika UN-a za zapadnu Saharu g. Horstu Köhleru u njegovim nastojanjima da pomogne u ponovnom okupljanju uključenih strana oko pregovaračkog stola UN-a radi postizanja dogovora; poziva strane da nastave s tim pregovorima bez preduvjeta i u dobroj vjeri; naglašava da ratifikacija izmijenjenog Sporazuma o liberalizaciji između EU-a i Maroka nipošto ne smije dovesti u pitanje ishod mirovnog procesa u zapadnoj Sahari;

6.  nada se da će sastanak između strana uključenih u sukob, koji je na inicijativu UN-a i uz sudjelovanje Alžira i Mauritanije početkom prosinca održan u Ženevi, potaknuti mirovni proces;

7.  prepoznaje dva uvjeta utvrđena u presudi Suda EU-a to su izričito navođenje zapadne Sahare u tekstu Sporazuma i stjecanje suglasnosti naroda, kao i treći kriterij koji je dodalo Vijeće, a to je jamčenje koristi za lokalno stanovništvo;

8.  naglašava da su, kako je navedeno u izvješću Komisije, tim uključivim savjetovanjima poduzeti svi razumni i mogući koraci za ispitivanje suglasnosti predmetnog stanovništva;

9.  ističe da su tijekom cijelog procesa savjetovanja Komisija i ESVD održavali redovite kontakte s timom osobnog izaslanika glavnoga tajnika UN-a za zapadnu Saharu kako bi se zajamčilo da se predloženim sporazumom podupiru nastojanja UN-a u pogledu postizanja trajnoga dogovora;

10.  prima na znanje opravdane interese ljudi na tom području i smatra da je potrebno poštovati i prihvatiti kraj sukoba koji je u tijeku radi gospodarskog razvoja područja; istodobno je uvjeren da Sahraviji imaju pravo na razvoj u očekivanju političkog rješenja;

11.  napominje, u razgovorima s različitim lokalnim subjektima i predstavnicima civilnog društva, da neke strane izražavaju svoju podršku sporazumu, braneći svoje pravo na gospodarski razvoj, dok drugi smatraju da bi rješavanje političkih sukoba trebalo prethoditi trgovinskim povlasticama; napominje da su tijekom uključivih savjetovanja, koja su predvodili Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) s nizom organizacija zapadne Sahare i drugih organizacija i tijela, strane koje sudjeluju u tom postupku dale većinsku podršku socioekonomskoj koristi koja bi bila rezultat predloženih carinskih povlastica;

12.  podsjeća da Sud EU-a u svojoj presudi nije naveo na koji se način izražava pristanak naroda i stoga smatra da i dalje postoji određena nesigurnost u pogledu tog kriterija;

13.  prepoznaje da sporazum može dovesti do promicanja socijalnog i održivog razvoja koji pruža ključan doprinos trenutačnom gospodarskom i socijalnom i razvoju zaštite okoliša te do mogućeg stvaranja lokalnih mogućnosti zapošljavanja za niskokvalificirane i visokokvalificirane osobe; napominje da procijenjenih otprilike 59 000 radnih mjesta ovisi o izvozu, što čini otprilike 10 % stanovništva koje živi na tom području;

14.  smatra da su carinske povlastice EU-a imale pozitivan učinak na sektore poljoprivrednih i ribarstvenih proizvoda te na njihove razine izvoza u nesamoupravnom području zapadne Sahare; poziva, međutim, na oprez pri provjeravanju da ti sektori stvaraju lokalnu dodanu vrijednost, ponovno ulažu na lokalnoj razini i pružaju lokalnom stanovništvu mogućnosti dostojanstvenog rada;

15.  uvjeren je da će, neovisno o ishodu mirovnog procesa, lokalno stanovništvo ostvariti dobit od gospodarskog razvoja i učinaka prelijevanja nastalih zbog ulaganja u infrastrukturu, zapošljavanje, zdravlje i obrazovanje;

16.  prepoznaje postojeće ulaganje u nekoliko sektora i nastojanja u pogledu razvoja zelenih tehnologija, kao što su obnovljivi izvori energije i postrojenja za desalinizaciju morske vode, ali ustraje u tome da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se zajamčilo povećano uključivanje u sve dijelove lokalnog gospodarstva;

17.  prepoznaje poslovne inicijative Sahravija, posebno one koje pokreću mlade osobe, od kojih su mnoge žene, i ističe njihovu potrebu za proširenim izvoznim mogućnostima i pravnom sigurnosti kako bi se omogućila dodatna ulaganja u sektorima s visokom potražnjom za zapošljavanjem, kao što su poljoprivreda, ribarstvo i infrastruktura;

18.  priznaje strateški potencijal zapadne Sahare kao investicijskog središta za ostatak afričkog kontinenta;

19.  upozorava na štetne učinke neprimjenjivanja carinskih povlastica za proizvode iz nesamoupravnog područja zapadne Sahare i poruke koja se time šalje mlađoj generaciji koja ulaže ili želi ulagati u to područje te za njezin potencijal da utječe na razvoj tog područja; naglašava rizik od preseljenja aktivnosti u regije za koje vrijede povlastice; napominje da bi se, prema navodima Komisije, neprimjenjivanjem carinskih povlastica mogla pogoršati ekonomska i socijalna situacija lokalnog stanovništva u predmetnim područjima;

20.  uvjeren je da je prisutnost EU-a u okviru ovog sporazuma, među ostalim, poželjnija od povlačenja kad je riječ o sudjelovanju u promicanju i praćenju poštovanja ljudskih prava i pojedinačnih sloboda te zahtijeva strogu procjenu i dijalog o tim pitanjima s Marokom;

21.  podsjeća da drugi dijelovi svijeta s manje ambicioznim pristupom održivom razvoju, visokim radnim i socijalnim standardima te ljudskim pravima spremno čekaju na nove trgovinske mogućnosti i ostvarit će povećani utjecaj ondje gdje se EU povuće;

22.  ističe da će trajni angažman EU-a na tom području imati pozitivan učinak poluge na njegov održivi razvoj;

23.  naglašava da je pravna sigurnost ključna za privlačenje održivih i dugoročnih ulaganja na tom području, a time i dinamike i diversifikacije lokalnog gospodarstva;

24.  podsjeća da, s obzirom na presudu Suda EU -a, države članice ne mogu u skladu sa zakonom primjenjivati trgovinske povlastice za proizvode iz nesamoupravnog područja zapadne Sahare te da pravna nesigurnost koja utječe na gospodarske subjekte mora završiti;

25.  svjestan je i vrlo zabrinut zbog toga što je dosad bilo iznimno teško utvrditi koji su proizvodi izvezeni iz nesamoupravnog područja zapadne Sahare;

26.  naglašava da je ključan kriterij Parlamenta prije davanja suglasnosti sa sporazumom zajamčiti da će se uspostaviti mehanizam kojim će se carinskim tijelima država članica osigurati pristup pouzdanim informacijama o proizvodima podrijetlom iz zapadne Sahare i uvezenima u EU, u cijelosti u skladu s carinskim zakonodavstvom EU-a; naglašava da će se takvim mehanizmom omogućiti pravodobno pružanje detaljnih i raščlanjenih statističkih podataka o takvim izvozima; prepoznaje napore koje su Komisija i Maroko uložili u pronalaženje rješenja za taj zahtjev te ih poziva da provedu takav mehanizam; poziva Komisiju da upotrijebi sve dostupne korektivne mjere u slučaju da provedba sporazuma nije zadovoljavajuća;

27.  naglašava da će, bez stupanja na snagu ovog sporazuma, uključujući mehanizam kojim se omogućuje utvrđivanje proizvoda, biti nemoguće znati ulaze li proizvodi podrijetlom iz nesamoupravnog područja zapadne Sahare na europsko tržište i u kojim količinama;

28.  naglašava da je provedba odredbe koju su EU i Maroko dogovorili na godišnjoj zajedničkoj razmjeni informacija i statističkih podataka u pogledu proizvoda obuhvaćenih razmjenom pisama potrebna za procjenu opsega sporazuma i njegova učinka na razvoj i lokalno stanovništvo;

29.  poziva Komisiju i ESVD da pomno prate provedbu i rezultate sporazuma te da o svojim nalazima redovito izvješćuju Parlament;

30.  podsjeća da su EU i Maroko, kao što je to bilo predviđeno početnim dogovorom iz 2012., dogovorili ambiciozan i sveobuhvatan sporazum o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda, ribe i ribarskih proizvoda kojim Maroko osigurava zaštitu cijelog popisa oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a; također podsjeća da je finalizacija ovog sporazuma, koja je započela 2015., obustavljena nakon presude Suda od 21. prosinca 2016.; poziva EU i Maroko da odmah obnove taj postupak i žurno nastave pregovore o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine;

31.  podsjeća na veliku osjetljivost europskog hortikulturnog sektora na određene izvozne proizvode voća i povrća iz Maroka u EU pod povlasticama koje su predviđene sporazumom od 8. ožujka 2012. o uzajamnim mjerama liberalizacije poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda, ribe i ribarskih proizvoda;

32.  naglašava da bi pristup svih trećih zemalja unutarnjem tržištu EU-a trebao ovisiti o poštovanju sanitarnih, fitosanitarnih i ekoloških pravila i standarda te pravila i standarda u pogledu sljedivosti;

33.  traži od Komisije da promiče ekvivalentnost mjera i kontrola između Maroka i Europske unije u području sanitarnih, fitosanitarnih i ekoloških standarda te pravila i standarda u pogledu sljedivosti i pravila o označivanju podrijetla kako bi se zajamčilo pošteno tržišno natjecanje tih dvaju tržišta;

34.  podsjeća da se ažuriranim tekstom sporazuma ne mijenjaju utvrđene tarifne kvote i povlašteni uvozni režim te se njime europskim proizvođačima samo pruža objašnjenje o geografskom opsegu sporazuma;

35.  želi skrenuti pozornost na činjenicu da je dio voća i povrća koji su u EU uvezeni pod povlaštenim uvjetima na temelju predmetnog sporazuma (posebice rajčice i dinje) podrijetlom s područja zapadne Sahare i da postoje ambiciozni projekti kako bi se njihova proizvodnja i izvoz još više razvili;

36.  unatoč svemu prima na znanje objašnjenje dobiveno novim sporazumom i nada se da će se njime u budućnosti moći osigurati jasan i stabilan okvir između strana tog sporazuma i za dotične gospodarske subjekte, na objema stranama Sredozemlja;

37.  navodi da su praćenje osjetljivih poljoprivrednih proizvoda i stroga primjena kvota ključni za uravnoteženo funkcioniranje sporazuma; podsjeća na zaštitnu klauzulu iz članka 7. Protokola 1. uz Sporazum iz 2012. kojom se omogućuje da se poduzmu odgovarajuće mjere pri uvozu veće količine poljoprivrednih proizvoda koji su sporazumom označeni kao osjetljivi, a izazivaju ozbiljne poremećaje tržišta i/ili ozbiljnu štetu za navedenu granu proizvodnje; nada se da će povlašten uvoz osjetljivih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Maroka i zapadne Sahare u EU biti pod prikladnim i širokim nadzorom Komisije i da će Komisija u slučaju da postoji utvrđena potreba biti spremna odmah aktivirati navedenu klauzulu;

38.  prima na znanje činjenicu da su ribarska plovila EU-a koja su aktivna u navedenim vodama zakonski obvezna posjedovati sustav za praćenje plovila (VMS) i da marokanskim vlastima moraju prenijeti podatke o položaju plovila, čime se u potpunosti omogućuje praćenje plovila i bilježenje lokacija na kojima se provode ribolovne aktivnosti;

39.  poziva EU da uloži veće napore u poticanje regionalne suradnje među zemljama Magreba, što može imati samo iznimne pozitivne posljedice za tu regiju i šire područje;

40.  upućuje na stratešku potrebu da EU bliskije surađuje sa zemljama u regiji Magreba i jača svoje veze s njima; u tom kontekstu promatra proširenje Sporazuma o pridruživanju kao logičnu sastavnicu te strategije;

41.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(0000)0000.


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (21.11.2018)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane

(2018/0256M(NLE))

Izvjestitelj za mišljenje: Anders Primdahl Vistisen

PRIJEDLOZI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  podsjeća da je Maroko povlašteni partner u južnom susjedstvu EU-a s kojim je EU uspostavio snažno, strateško i dugotrajno partnerstvo koje obuhvaća političke, gospodarske i društvene aspekte, ali i sigurnost te migracije; ističe da je Maroku dodijeljen napredni status u okviru europske politike susjedstva;

2.  ističe da je važno da ovaj sporazum pruži jamstva u pogledu poštovanja međunarodnog prava, uključujući ljudskih prava, te da se njime poštuje relevantna presuda Suda Europske unije;

3.  podsjeća na obvezu iz članka 21. Ugovora o Europskoj uniji da EU i njegove države članice poštuju načela Povelje ujedinjenih naroda i međunarodnoga prava; u tom pogledu ističe da članak 2. Povelje UN-a sadržava poštovanje načela samoodređenja naroda;

4.  ističe da se ovim sporazumom ni na koji način ne priznaje marokanski suverenitet u Zapadnoj Sahari, koja je trenutačno na popisu nesamoupravnih područja Ujedinjenih naroda i čijim velikim dijelovima upravlja Kraljevina Maroko, te inzistira na tome da EU i dalje podupire nastojanja UN-a kojima se nastoji postići pravedno, trajno i uzajamno prihvatljivo političko rješenje sukoba u Zapadnoj Sahari koje će omogućiti samoodređenje naroda Zapadne Sahare u skladu s međunarodnim pravom, Poveljom Ujedinjenih naroda i odgovarajućim rezolucijama UN-a; stoga ponovno ističe svoju punu podršku osobnom izaslaniku glavnog tajnika UN-a za Zapadnu Saharu g. Horstu Köhleru u njegovim nastojanjima da pomogne u ponovnom okupljanju uključenih strana oko pregovaračkog stola UN-a radi postizanja dogovora; poziva stranke da nastave s tim pregovorima bez preduvjeta i u dobroj vjeri;

5.  nada se da će sastanak između strana uključenih u sukob, koji će se početkom prosinca održati u Ženevi na inicijativu UN-a i uz sudjelovanje Alžira i Mauritanije, potaknuti mirovni proces;

6.  napominje da su tijekom uključivih savjetovanja koje su predvodili Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) s nizom političkih i socioekonomskih predstavnika iz Zapadne Sahare, organizacija civilnog društva te drugih organizacija i tijela, sudjelujuće strane dale većinsku podršku socioekonomskoj koristi koja bi bila rezultat predloženih carinskih povlastica; napominje da bi, prema navodima Komisije, neprimjena carinskih povlastica mogla pogoršati ekonomsku i socijalnu situaciju lokalnog stanovništva u predmetnim područjima;

7.  naglašava da su, kako stoji u izvješću Komisije, tim uključivim savjetovanjima poduzeti svi razumni i mogući koraci za ispitivanje suglasnosti predmetnog stanovništva;

8.  ističe da su tijekom cijelog procesa savjetovanja Komisija i ESVD održavali redovite kontakte s timom osobnog izaslanika glavnoga tajnika UN-a za Zapadnu Saharu kako bi se zajamčilo da se predloženim sporazumom podupiru nastojanja UN-a oko postizanja trajnoga dogovora;

9.  poziva EU da intenzivira nastojanja oko poticanja regionalne suradnje među zemljama Magreba, što može imati samo iznimne pozitivne posljedice za tu regiju i šire područje;

10.  upućuje na stratešku potrebu da EU bliskije surađuje i njeguje svoje veze sa zemljama u regiji Magreba; u tom kontekstu promatra proširenje Sporazuma o pridruživanju kao logičnu sastavnicu te strategije;

11.  prima na znanje razmjenu pisama i priznaje napore Komisije i ESVD-a u pokušaju da, u okviru svojih nadležnosti, ocijene korist za populaciju i da se uvjere u njihovu suglasnost s ovim sporazumom; napominje da je sporazumom predviđena uzajamna i redovita razmjena informacija između Europske unije i Maroka; poziva službe Komisije da zajedno s marokanskim vlastima uspostave najbolji mehanizam za tehničko prikupljanje informacija o proizvodima koji dolaze iz Zapadne Sahare;

12.  podsjeća da se prema članku 21. UEU-a djelovanje Unije na međunarodnoj sceni vodi načelima demokracije, vladavine prava, univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštovanjem načelâ Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava; stoga napominje da se suglasnost može dati samo kad se pokaže jasna namjera poboljšanja stanja ljudskih prava.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane

Referentni dokumenti

2018/0256M(NLE)

Nadležni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

13.9.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Anders Primdahl Vistisen

20.6.2018

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

15

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

15

-

ALDE

Ivo Vajgl

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

0

NI

James Carver

S&D

Arne Lietz

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (14.11.2018)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane

(2018/0256M(NLE))

Izvjestitelj za mišljenje: Michel Dantin

PRIJEDLOZI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  podsjeća na veliku osjetljivost europskog hortikulturnog sektora na određene izvozne proizvode voća i povrća iz Maroka u Uniju pod povlasticama koje su predviđene sporazumom od 8. ožujka 2012. o uzajamnim mjerama liberalizacije poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda, ribe i ribarskih proizvoda;

2.  podsjeća i da je u mišljenju koje je 13. srpnja 2011. usvojio Odbor za agrikulturu i ruralni razvoj u okviru postupka davanja suglasnosti Parlamenta tom sporazumu, predloženo odbijanje davanja suglasnosti;

3.  napominje da je sa stajališta europskog hortikulturnog sektora, većina problema iz tog mišljenja o kojem se glasovalo 2011. i dalje prisutna, u ovom općenito teškom i nestabilnom razdoblju za sektor, a jedan od razloga je i ruski embargo koji je i dalje na snazi i kontinuirano korištenje europskom poljoprivredom kao predmetom cjenkanja u međunarodnim trgovinskim odnosima;

4.  naglašava da bi pristup svim trećih zemalja unutarnjem tržištu EU-a trebao ovisiti o poštovanju sanitarnih, fitosanitarnih i okolišnih pravila i standarda te pravila i standarda u pogledu sljedivosti;

5.  naglašava postojanost ozbiljnih problema kompetitivnosti i rizika od narušavanja tržišnog natjecanja za europske proizvođače koji proizlaze iz velikih razlika kad je riječ o ukupnim troškovima proizvodnje, uvjetima rada i sanitarnim, fitosanitarnim i ekološkim normama u usporedbi s marokanskim proizvođačima;

6.  traži od Komisije da promiče ekvivalentnost mjera i kontrola između Maroka i Europske unije u području sanitarnih, fitosanitarnih i ekoloških standarda te sljedivosti i pravila o označivanju podrijetla kako bi se zajamčilo pošteno tržišno natjecanje tih dvaju tržišta;

7.  podsjeća da ažurirani tekst ne mijenja prethodno utvrđene tarifne kvote i povlašteni uvozni režim, te se njime europskim proizvođačima samo pruža pojašnjenje o geografskom opsegu sporazuma;

8.  žali što odredbe usvojene u Uredbi EU 1308/2013 (zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda) radi prevladavanja problema u ispravnoj primjeni ulaznih cijena uvoznog voća i povrća nisu učinkovite u slučaju viših kategorija, kao što su takozvane sorte „baby”, koje dostižu mnogo veće tržišne cijene, a ulaze u EU sa standardnom vrijednošću proizvoda, kao što je slučaj s trešnjolikom rajčicom; poziva Komisiju da ispravi tu anomaliju;

9.  želi skrenuti pozornost na činjenicu da je dio voća i povrća koji su u Uniju uvezeni pod povlaštenim uvjetima na temelju predmetnog sporazuma (posebice rajčice i dinje) podrijetlom s područja Zapadne Sahare i da postoje ambiciozni projekti kako bi se njihova proizvodnja i izvoz još više razvili;

10.  izražava žaljenje zbog pravne nesigurnosti koja je uslijedila nakon presude Suda od 21. prosinca 2016; izražava zabrinutost zbog propusta Komisije da dostavi pouzdane i detaljne podatke o mogućem povlaštenom uvozu proizvoda podrijetlom iz Zapadne Sahare nakon navedenog datuma, bez obzira na predmetnu presudu; pita se koji je iznos štete u proračunu Unije prouzročen povlasticama koje su tijekom navedenog razdoblja dodijeljene bez valjanog pravnog temelja; isto tako izražava sumnju u sposobnosti Komisije da točno procijeni utjecaj predloženog novog sporazuma, zbog nedostatka potrebnih usporedivih vrijednosti te stoga poziva na brzu razmjenu informacija predviđenu ovom razmjenom pisama;

11.  unatoč svemu prima na znanje pojašnjenje dobiveno novim sporazumom i nada se da će se njime u budućnosti moći osigurati stabilan i pouzdan okvir između stranaka tog ugovora i za dotične gospodarske subjekte, s obje strane Sredozemlja;

12.  izražava sumnje o carinskoj i trgovinskoj važnosti razlikovanja proizvoda podrijetlom iz Sahare i Maroka koja se postiže novim sporazumom, uz izuzetak očite političke dimenzije; posebno primjećuje da u novom sporazumu ne postoji raspodjela carinskih kvota predviđenih prvotnim sporazumom i da u pogledu pristupa povlaštenom statusu Unije neće biti nikakve razlike s obzirom na sahravsko ili drugo podrijetlo proizvoda;

13.  navodi da su praćenje osjetljivih poljoprivrednih proizvoda i stroga primjena kvota ključni za uravnoteženo funkcioniranje sporazuma; podsjeća na zaštitnu klauzulu iz članka 7. Protokola 31 uz Sporazum iz 2012. koja omogućava da se poduzmu odgovarajuće mjere prilikom uvoza veće količine poljoprivrednih proizvoda koji su sporazumom označeni kao osjetljivi, a izazivaju ozbiljne poremećaje tržišta i/ili ozbiljnu štetu za navedenu granu proizvodnje; nada se da će povlašten uvoz osjetljivih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Maroka i Zapadne Sahare u Uniju biti pod prikladnim i širokim nadzorom Komisije i da će Komisija u slučaju da postoji utvrđena potreba biti spremna odmah aktivirati navedenu klauzulu;

14.  podsjeća da su Unija i Maroko, kao što je to bilo predviđeno početnim dogovorom iz 2012., dogovorili ambiciozan i sveobuhvatan sporazum o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda, ribe i ribarskih proizvoda kojim Maroko osigurava zaštitu cijelog popisa oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a; također podsjeća da je finalizacija ovog sporazuma, koja je započela 2015., obustavljena nakon presude Suda od 21. prosinca 2016.; ustraje na nastavku bez odgode i dovršetku ove procedure u što kraćem roku u vezi s finalizacijom sporazuma o kojem se govori u ovom mišljenju;

15.  poziva Komisiju da se što prije sastane s Odborom za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta kako bi prezentirala trenutačno stanje trgovine poljoprivrednim proizvodima između EU-a i Maroka, uključujući procjenu učinka na europske proizvođače, a posebno na prihode poljoprivrednika, te buduće zaključke sporazuma o oznakama zemljopisnog podrijetla.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane

Referentni dokumenti

2018/0256M(NLE)

Nadležni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

13.9.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Michel Dantin

30.8.2018

Datum usvajanja

12.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

8

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

8

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

2

0

EFDD

Giulia Moi

S&D

Eric Andrieu

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

27.11.2018

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA

Odbora za ribarstvo

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane

(2018/0256M(NLE))

U ime Odbora za ribarstvo: Nils Torvalds (izvjestitelj)

Position

AMANDMANI

Odbor za ribarstvo podnosi Odboru za međunarodnu trgovinu, kao nadležnom odboru, sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog rezolucije

Stavak 18.

Prijedlog rezolucije

Izmjena

18.  duboko je zabrinut zbog toga što je u načelu nemoguće utvrditi koji su proizvodi izvezeni iz nesamostalnog područja zapadne Sahare;

18.  duboko je zabrinut zbog toga što je u načelu nemoguće utvrditi koji su proizvodi izvezeni iz nesamostalnog područja Zapadne Sahare, osim za ribarske proizvode iz Zapadne Sahare koji su određeni Konvencijom o pravu mora o teritorijalnim vodama, susjednim vodama i EZZ-u, koje se može lako pratiti kroz čitav lanac;

Amandman    2

Prijedlog rezolucije

Stavak (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

 

podsjeća na presudu Suda Europske unije od 27. veljače 2018. (predmet C-266/16) o Sporazumu o ribarstvu i njegovom Protokolu između EU-a i Maroka, koji je bio na snazi od 15. srpnja 2014. do 14. srpnja 2018., u kojem se navodi da je Sporazum valjan u vodama Maroka, ali ne može uključivati Zapadnu Saharu i vode uz njezino područje;

Amandman    3

Prijedlog rezolucije

Stavak (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

 

prima na znanje činjenicu da su ribarska plovila EU-a koja su aktivna u navedenim vodama zakonski obvezna posjedovati sustav za praćenje plovila (VMS) i da marokanskim vlastima moraju prenijeti podatke o položaju plovila čime se u potpunosti omogućuje praćenje plovila kao i bilježenje lokacija na kojima se odvijaju ribolovne aktivnosti;

Amandman    4

Prijedlog rezolucije

Stavak (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

 

poziva carinska tijela država članica da provedu sve mehanizme administrativne suradnje predviđene glavom V. Protokola br. 4 u slučaju sumnje u vezi sa stvarnim izvorom (saharavske ili marokanske) robe za uvoz;

Amandman    5

Prijedlog rezolucije

Stavak (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

 

naglašava da je preduvjeta za davanje suglasnosti Parlamenta Sporazumu da se osigura uspostava mehanizma za tehničko praćenje proizvoda, uključujući ribarske proizvode, iz Zapadne Sahare i voda uz njezin teritorij kako bi carinska tijela država članica i korisnici mogli jasno prepoznati njihovo podrijetlo; poziva EU i Maroko da u tu svrhu brzo predstave održivo rješenje; očekuje od Komisije da u svrhu postizanja tog cilja iznese prijedloge;

Amandman    6

Prijedlog rezolucije

Stavak (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

 

napominje da se u sporazumu navodi da „proizvodi podrijetlom iz Zapadne Sahare koji podliježu nadzoru carinskih tijela Maroka„ uživaju carinske povlastice prema tom sporazumu te da stoga proizvodi podrijetlom iz dijela područja Zapadne Sahare koji je izvan kontrole Maroka neće uživati te carinske povlastice; očekuje da Komisija razjasni teritorijalno područje primjene sporazuma i da zajamči da se operateri iz ribarstvenog sektora i ribarski proizvodi iz dijela Zapadne Sahare koji se nalazi izvan marokanske kontrole ne diskriminiraju kao rezultat toga sporazuma;

Amandman    7

Prijedlog rezolucije

Stavak (novi)

Prijedlog rezolucije

Izmjena

 

žali zbog pravne nesigurnosti koja je rezultirala presudom Suda od 21. prosinca 2016.; izražava zabrinutost zbog propusta Komisije da dostavi pouzdane podatke o mogućem povlaštenom uvozu proizvoda podrijetlom iz Zapadne Sahare nakon navedenog datuma, bez obzira na predmetnu presudu; dovodi u pitanje razmjer štete za proračun Unije zbog povlaštenog tretmana odobrenog bez valjane pravne osnove tijekom tog razdoblja;


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane

Referentni dokumenti

2018/0256M(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

6.9.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

13.9.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Patricia Lalonde

 

 

 

Razmatranje u odboru

5.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

9

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Datum podnošenja

20.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

24

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

3

0

ENF

Georg Mayer

NI

David Borrelli

PPE

Anders Sellström

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. siječnja 2019.Pravna napomena