Eljárás : 2018/0414(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0018/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0018/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 31/01/2019 - 9.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0048

JELENTÉS     ***I
PDF 166kWORD 52k
18.1.2019
PE 632.888v01-00 A8-0018/2019

az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos egyes szabályok 2019-es és 2020-as év vonatkozásában történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Czesław Adam Siekierski

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos egyes szabályok 2019-es és 2020-as év vonatkozásában történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0817),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42.cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0506/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2019. január 14-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0018/2019),

A.  mivel sürgősségi okokból indokolt, hogy a szavazásra a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyv 6. cikkében meghatározott nyolchetes határidő lejárta előtt kerüljön sor;

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos szabályok a 2019-es és 2020-as év vonatkozásában

Hivatkozások

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

7.12.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

7.1.2019

Vizsgálat a bizottságban

7.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.1.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

18.1.2019

Utolsó frissítés: 2019. január 28.Jogi nyilatkozat