Postupak : 2018/0432(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0021/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0021/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0166

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 164kWORD 53k
23.1.2019
PE 633.058v01-00 A8-0021/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

(COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

(COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0892),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 178. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0512/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A8-0021/2019),

A.  budući da je zbog žurnosti opravdano provesti glasovanje prije isteka roka od osam tjedana koji je utvrđen u članku 6. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


OBRAZLOŽENJE

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 50. UEU-a, Ujedinjena Kraljevina trebala bi se povući iz Europske unije 30. ožujka 2019. Pregovaralo se o sporazumu o povlačenju koji obuhvaća brojne praktične i pravne probleme tijekom prijelaznog razdoblja: njime je, među ostalim, predviđen nastavak europskih prekograničnih kohezijskih programa između Irske i Sjeverne Irske.

Međutim, u ovom se trenutku ne zna hoće li Ujedinjena Kraljevina ratificirati sporazum o povlačenju. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine bez takvog sporazuma prouzročilo bi posebne poteškoće u Sjevernoj Irskoj i pograničnim područjima Irske s obzirom na to da njihov status na temelju Sporazuma na Veliki petak, kojim se jamči mir, ovisi o tome da su oba dijela otoka u Europskoj uniji, s otvorenim granicama.

U slučaju povlačenja Ujedinjene Kraljevine bez sporazuma, jedan od ključnih koraka koje EU može poduzeti jest da predvidi odstupanje kojim se omogućuje nastavak programâ suradnje PEACE IV i Ujedinjena Kraljevina – Irska, koji imaju važnu ulogu u izgradnji pozitivnih prekograničnih odnosa i odnosa među zajednicama.

Stoga je cilj prijedloga Komisije omogućiti nastavak tih dvaju programa barem do kraja tekućeg programskog razdoblja 2014. – 2020. (Ostalih 13 programa suradnje u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina, a koji ne utječu na Sjevernu Irsku, neće imati koristi od te iznimke, a financiranje će u načelu isteći 29. ožujka 2019.)

To se u prijedlogu ostvaruje odredbom da se financiranje za Sjevernu Irsku (i za dijelove zapadne Škotske obuhvaćene programom suradnje Ujedinjena Kraljevina – Irska) nastavlja kako je predviđeno Uredbom INTERREG (br. 1299/2013). Nadalje, standardno pravilo kojim je predviđeno da se ne može izvan EU-a potrošiti više od 20 % proračuna programa suradnje neće se primjenjivati na ta dva programa jer bi inače potrošnja u Sjevernoj Irskoj bila ograničena (članak 20. stavak 2. točka (b) Uredbe br. 1299/2013).

Tijelo za posebne programe EU-a ostaje upravljačko tijelo i tijelo za ovjeravanje za ta dva programa, a Ministarstvo financija Sjeverne Irske i dalje će biti nadležno tijelo za reviziju. Predlaže se da se Komisija i Ujedinjena Kraljevina dogovore oko toga kako će se provoditi kontrole i revizija, a predviđene su i zaštitne mjere za slučaj da se to pokaže nemogućim.

Odbor za regionalni razvoj u ožujku 2018. proveo je misiju u Sjevernoj Irskoj, nakon čega je izradio izvješće o provedbi, u kojem je ustanovljena važnost programa PEACE IV za život ondje. Izvjestiteljica stoga predlaže da se ovaj hitni zakonodavni prijedlog odobri bez izmjena u skladu s pojednostavljenim postupkom (članak 50. Stavak 1. Poslovnika). Naravno, pritom se nada da će predloženu uredbu zamijeniti zadovoljavajući opći sporazum, kao što je sporazum o povlačenju.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Nastavak programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

Referentni dokumenti

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Datum podnošenja EP-u

20.12.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.1.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Pojednostavljeni postupak – datum odluke

22.1.2019

Razmatranje u odboru

22.1.2019

 

 

 

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Datum podnošenja

23.1.2019

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2019.Pravna napomena