Eljárás : 2018/0267M(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0034/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0034/2019

Viták :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Szavazatok :

PV 12/02/2019 - 9.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0064

JELENTÉS     
PDF 173kWORD 62k
28.1.2019
PE 629.695v02-00 A8-0034/2019

nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Halászati Bizottság

Előadó: João Ferreira

AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10858/2018),

–  tekintettel az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvre (2018–2024) (10856/2018),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával és 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0387/2018),

–  tekintettel a határozat tervezetéről szóló ...-i jogalkotási állásfoglalásra(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményeire (A8-0034/2019),

A.  mivel a Bizottság tárgyalásokat folytatott Elefántcsontpart kormányával egy új, fenntartható halászati partnerségi megállapodásról (a továbbiakban: az EU és Elefántcsontpart közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás), valamint annak hatéves időszakra szóló végrehajtási jegyzőkönyvéről;

B.  mivel az EU és Elefántcsontpart közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás általános célkitűzése, hogy a fenntartható halászati politika és az elefántcsontparti kizárólagos gazdasági övezetbeli halászati erőforrások fenntartható kiaknázásának előmozdításával a felek kölcsönös érdekében megerősítse az EU és Elefántcsontpart közötti halászati együttműködést;

C.  mivel az EU és Elefántcsontpart közötti fenntartható halászati partnerségről szóló előző megállapodás keretében biztosított halászati lehetőségek kihasználtsági szintje átlagosan 79%-ot ért el, amely összességében kedvező értéknek minősül; mivel az említett időszakban viszont a horogsoros hajók nem éltek a rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel;

D.  mivel az EU és Elefántcsontpart közötti fenntartható halászati partnerségről szóló megállapodások megkötésének egymásutánisága a helyi tengerészek foglalkoztatása, az Abidjanban működő kikötői és konzervipari létesítmények igénybevétele, az uniós kerítőhálós hajók járulékos fogásának hasznosítása, valamint a megerősített (jóllehet összességében szerénynek tekinthető) helyi nyomonkövetési kapacitások révén segíti az elefántcsontparti gazdaságot;

E.  mivel az EU és Elefántcsontpart közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak hozzá kell járulnia az elefántcsontparti halászközösségek, valamint a kapcsolódó iparágak és tevékenységek hatékonyabb fenntartható fejlődéséhez; mivel a jegyzőkönyv alapján nyújtandó támogatásnak összhangban kell állnia a nemzeti fejlesztési tervekkel – mindenekelőtt az állattenyésztés, halászat és akvakultúra fejlesztésére irányuló stratégiai tervvel – és az Egyesült Nemzetek Szervezetével együttesen kialakított, kék növekedésre vonatkozó cselekvési tervvel, amelynek célja, hogy a lakosság élelmezési és foglalkoztatási szükségleteinek megfelelően növelje az ágazaton belüli termelést és szakmai színvonalat; mivel az említett stratégiai terv szerint 140 millió eurót meghaladó költségvetés szükséges e célok eléréséhez;

F.  mivel az Európai Fejlesztési Alapon keresztül az EU 273 millió eurós – többek között az infrastruktúra, az egészségügy és a humanitárius segítségnyújtás területeire összpontosító – többéves költségvetést biztosít Elefántcsontpart számára;

1.  úgy véli, hogy az EU és Elefántcsontpart közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak két, egyformán fontos cél megvalósítására kell törekednie: 1. halászati lehetőségeket kell biztosítania az uniós hajók számára Elefántcsontpart kizárólagos gazdasági övezetében, a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények, valamint az Elefántcsontpart részvételével működő regionális szerezetek – elsősorban az ICCAT – állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseinek, illetve a rendelkezésre álló többlet tiszteletben tartása alapján; valamint 2. elő kell mozdítania az EU és Elefántcsontpart közötti együttműködést a fenntartható halászati politika és az elefántcsontparti halászati térség halászati erőforrásainak felelősségteljes kiaknázása érdekében, illetve a gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködés révén hozzá kell járulnia az elefántcsontparti halászati ágazat fenntartható fejlesztéséhez az ország e fejlesztéssel kapcsolatos szuverén lehetőségeinek és stratégiáinak tiszteletben tartása mellett;

2.  felhívja a figyelmet az EU és Elefántcsontpart közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás jegyzőkönyvéről 2017 szeptemberében készített, múltbeli és jövőbeli tendenciákat egyaránt vizsgáló értékelésben megfogalmazott megállapításokra, amelyek egyfelől kifejtik, hogy a 2013–2018-as időszakra szóló fenntartható halászati partnerségi megállapodás jegyzőkönyve összességében eredményesnek, hatékonynak, az érintett érdekek szempontjából megfelelőnek bizonyult, továbbá összhangban állt az elefántcsontparti ágazati politikával és elfogadottsága az érdekeltek körében magas volt, másfelől pedig ajánlásként egy újabb jegyzőkönyv megkötésére tesznek javaslatot;

3.  fenntartja, hogy az EU és Elefántcsontpart közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és jegyzőkönyvének végrehajtása, valamint esetleges felülvizsgálata és/vagy megújítása során az állattenyésztés, halászat és akvakultúra fejlesztésére irányuló stratégiai tervet, valamint a kék növekedésre vonatkozó tervet figyelembe kell venni, illetve igazodási pontokként kell kezelni az elefántcsontparti halászati ágazat fejlesztése, különösen pedig a következők érdekében:

–  hatékonyabb kormányzás: a jogszabályok kidolgozása és jóváhagyása, az irányítási tervek további fejlesztése;

–  az ellenőrzés és a felügyelet szigorítása Elefántcsontpart kizárólagos gazdasági övezetében;

–  a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan – többek között szárazföldi vizeken végzett – halászati tevékenységek elleni küzdelmet szolgáló intézkedések megerősítése;

–  kirakodórakpartok, valamint -kikötők építése és/vagy felújítása, többek között – de nem kizárólag – az abidjani kikötőben;

  –  a körülmények – különösen a nők munkakörülményeinek – javítása a füstölőlétesítményekben, ezáltal fokozva a füstöléses eljárások rendszerének hatékonyságát;

–  támogatás kedvezőbb munkakörnyezet kialakításához a – főként a járulékos fogások kapcsán foglalkoztatott – női munkaerő számára;

–  védett tengeri területek kijelölése;

  –  a harmadik országokkal kialakított partnerségek szorosabbra fűzése halászati – az átláthatóság biztosítása érdekében nyilvánosan közzétett – megállapodások megkötésével, valamint a megfigyelőképzés, illetve -alkalmazás regionális programjának létrehozásával;

–  halpiacok építése;

  –  a halászati ágazatban foglalkoztatott – különösen a kisüzemi halászatban részt vevő – nőket és férfiakat képviselő szervezetek megerősítése, hozzájárulva ezáltal a műszaki, gazdálkodási és tárgyalási potenciál megerősítéséhez;

–  az alap- és szakképzési központok létrehozása és/vagy felújítása a halászok és tengerészek készségszintjének növelése érdekében;

–  a tudományos kutatási, valamint a halászati erőforrások nyomon követésére rendelkezésre álló kapacitások bővítése;

–  a tengeri erőforrások fenntarthatóságának javítása általánosságban;

4.  úgy véli, hogy az AKCS-országokból származó tengerészek uniós hajókon való foglalkoztatására – vagyis a legénységen belüli jelenlegi 20%-os részarányukra – vonatkozó szabályok ambiciózusabbak is lehetnek; ismételten felhívja a figyelmet az ILO-alapelvek tiszteletben tartásának szükségességére, és különösképpen pártolja az ILO 188. számú egyezményének aláírását, tekintve, hogy az előírja a munkavállalók egyesülési szabadsághoz és kollektív tárgyaláshoz való jogára, valamint a foglalkoztatási és munkahelyi megkülönböztetésmentességre vonatkozó általános alapelvek betartását; felszólít továbbá a helyi tengerészeket tömörítő szakszervezetek azon követeléseinek mérlegelésére, amelyek az AKCS-országokból származó tengerészek szociális, egészségügyi és nyugdíjellátásának hatékonyabbá tételét szorgalmazzák;

5.  úgy véli, hogy össze kell gyűjteni a jegyzőkönyv végrehajtásából adódó, a helyi gazdaságok (a foglalkoztatás, az infrastruktúra, a társadalmi fejlődés) tekintetében jelentkező előnyökre vonatkozó információkat;

6.  úgy véli, hogy a fogások teljes körére (a célfajokra és a járulékos fogásokra egyaránt), illetve a halászati erőforrások védettségi helyzetére vonatkozóan több és megbízhatóbb adatra lenne szükség, valamint javítani kellene az ágazati támogatások finanszírozásának végrehajtását annak érdekében, hogy a megállapodás tengeri ökoszisztémára és halászközösségekre gyakorolt hatását pontosabban lehessen mérni; kéri a Bizottság közreműködését abban, hogy a megállapodás végrehajtásának ellenőrzéséért felelős szervek – az e célból létrehozandó közös tudományos bizottságot is ideértve – szabályozott keretek között és átlátható módon, a kisüzemi halászokat és a női halfüstölőket tömörítő szövetségek, a szakszervezetek, a parti közösségek képviselőinek, valamint az elefántcsontparti társadalmi szervezetek bevonásával működhessenek;

7.  felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy Elefántcsontparttal kialakított együttműködésük, valamint az országnak nyújtandó hivatalos fejlesztési támogatásokra vonatkozó politikáik kapcsán tartsák szem előtt, hogy az Európai Fejlesztési Alapnak és a szóban forgó fenntartható halászati partnerségi megállapodásban meghatározott ágazati támogatásnak ki kell egészíteniük egymást, hogy ily módon gyorsabb ütemben és hatékonyabban lehessen előmozdítani a helyi halászközösségek szerepvállalásának megerősítését, valamint az országnak az erőforrásai feletti teljes körű szuverenitását;

8.  felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze az Elefántcsontparti Köztársaságot arra, hogy használja fel a jegyzőkönyv által biztosított pénzügyi hozzájárulást nemzeti halászati iparának fenntartható módon történő megerősítésére, ösztönözve a helyi beruházási és ipari projektek iránti keresletet, valamint helyi szinten munkahelyeket teremtve;

9.  felkéri a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlamentnek, valamint tegye nyilvánosan hozzáférhetővé a megállapodás 9. cikke értelmében létrehozott vegyes bizottság üléseinek jegyzőkönyveit és következtetéseit, a jegyzőkönyv 4. cikkében említett, több évre szóló ágazati programot, valamint az éves értékelések megállapításait; felkéri a Bizottságot, hogy segítse elő a Parlament képviselőinek megfigyelőként történő részvételét a vegyes bizottság ülésein és ösztönözze az elefántcsontparti halászközösségek részvételét;

10.  felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) bekezdése értelmében saját hatáskörükön belül eljárva haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassák a Parlamentet a jegyzőkönyvvel és – adott esetben – a jegyzőkönyv megújításával kapcsolatos eljárások valamennyi szakaszában;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és az Elefántcsontparti Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (18.12.2018)

a Halászati Bizottság részére

nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(2018/0267M(NLE))

A vélemény előadója: Eleni Theocharous

JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A megállapodás végrehajtása során a Bizottságnak kellőképpen figyelembe kell vennie az alábbi pontokat:

1.  az uniós hajók számára a hozzáférést azokra a halászati erőforrásokra kell korlátozni, amelyek kifogása tekintetében Elefántcsontpart nem rendelkezik kapacitással (többleterőforrások), és e hozzáférés soha nem eredményezhet olyan fogásokat, amelyek meghaladják a maximális fenntartható hozamot; az élelmezésbiztonsághoz való hozzájárulás érdekében a helyi lakosság táplálkozási igényeinek elsőbbséget kell élvezniük, és tükröződniük kell a helyi kirakodási kötelezettségekben;

2.  a Bizottságnak sürgetnie kell az Elefántcsontparti Köztársaságot, hogy használja fel a jegyzőkönyv által biztosított pénzügyi hozzájárulást ágazati támogatásra és nemzeti halászati iparának, különösen a kisüzemi halászatnak a fenntartható megerősítésére, ösztönözve a helyi beruházási és ipari projektek iránti keresletet a kék gazdaság területén, valamint helyi szinten munkahelyeket teremtve;

3.  a Bizottságnak törekednie kell arra, hogy a jegyzőkönyv 4. cikkében előírt többéves ágazati programba belefoglaljon olyan célkitűzéseket, amelyek:

–  előmozdítják a helyi, különösen pedig a kisüzemi halászati és a halfeldolgozó ágazat, valamint az ágazathoz kapcsolódó egyéb helyi tevékenységek és partnerségek fenntartható fejlesztését;

–  előmozdítják a nők és a fiatalok szerepét a kisüzemi halászatban, különösen a járulékos fogású és alacsonyabb minőségű tonhal (úgynevezett „hamis hal”) értékesítésének szabályozásával, hogy egy méltányos részt közvetlenül a helyi piaci szereplőknek lehessen eladni;

–  megerősítik a halászat nyomon követését, ellenőrzését és felügyeletét az elefántcsontparti vizeken azáltal, hogy a kizárólagos gazdasági övezet védelmére irányuló koherens stratégiát alakítanak ki, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat, valamint annak gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból negatív hatásainak további megelőzése érdekében;

–  biztosítják a jegyzőkönyv szerinti ágazati finanszírozás felhasználásának átláthatóságát annak érdekében, hogy ellenőrizni és javítani lehessen a felhasználási arányt, valamint biztosítani lehessen, hogy a megállapodás kézzelfogható eredményekkel járjon a helyi halászat és általában a helyi lakosság támogatása tekintetében;

4.  a Bizottságnak támogatást kell nyújtania az Elefántcsontparti Köztársaság számára a kapott pénzeszközökkel kapcsolatos felhasználási kapacitásának irányításában, így biztosítva mindkettő optimális felhasználását és azt, hogy a megállapodás kézzelfogható eredményekkel járjon a helyi halászat és általában a helyi lakosság támogatása tekintetében;

5.  teljes mértékben ki kell használni az AKCS-országokból származó tengerészek európai uniós hajók fedélzetén való, a jegyzőkönyv által előírt alkalmazásának lehetőségeit, elsőbbségben részesítve az elefántcsontparti állampolgársággal rendelkező tengerészeket;

6.  a Bizottságnak törekednie kell annak biztosítására, hogy fennmaradjon a jegyzőkönyvben és az azt követő többéves ágazati programban meghatározott tevékenységek nyomon követése és értékelése a fenntartható gyakorlatok, a munkajog és a tisztességes munkakörülmények, valamint a megállapodásban meghatározott emberi jogi védelem megőrzése érdekében; éves jelentést kell készíteni a Parlament és a Tanács számára az átláthatóság előmozdítása és annak biztosítása érdekében, hogy az Elefántcsontpart ágazati halászati politikájának támogatására szolgáló keretösszeget hatékonyan használják fel erre a célra; a jelentés elkészítése során a regionális dimenziót is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy látni lehessen az EU által kötött halászati megállapodások hatását a régióban, valamint az Elefántcsontparttal kötött halászati megállapodásra kifejtett hatását.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Elefántcsontparti Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024)

Hivatkozások

2018/0267M(NLE)

Illetékes bizottság

 

PECH

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

25.10.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eleni Theocharous

19.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Frank Engel

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Miguel Urbán Crespo

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Joachim Zeller

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Elefántcsontparti Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024)

Hivatkozások

2018/0267M(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

28.9.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

25.10.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

25.10.2018

BUDG

25.10.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

9.7.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

João Ferreira

16.7.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Norbert Erdős, Verónica Lope Fontagné, Nosheena Mobarik, Maria Lidia Senra Rodríguez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tim Aker, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jo Leinen

Benyújtás dátuma

28.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

EFDD

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Norbert Erdős, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

Tim Aker, David Coburn

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat